03.01.21    Avyakt Bapdada     Thai Murli     05.10.87     Om Shanti     Madhuban


ความสุข, ความพอใจและความพึงพอใจของชีวิตบราห์มิน


วันนี้ นอกจากลูกๆ บราห์มินที่เป็นที่รักที่สุดของท่านที่จากหายไปนานและขณะนี้ได้กลับมาพบพานแล้ว บัพดาดากำลังมองดูลูกๆ ที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติพิเศษของชีวิตบราห์มิน วันนี้ในอมฤตเวลา ลูกๆ ทั้งหมดผู้เป็นเครื่องประดับของสกุลบราห์มิน บัพดาดากำลังคัดเลือกดวงวิญญาณพิเศษเหล่านั้นผู้ที่มีความพอใจ, ผู้ที่มีความพอใจในตนเองเสมอ และผู้ที่เฝ้าแต่ให้ประสบการณ์ของความพอใจผ่านสายตา, ทัศนคติและการกระทำของพวกเขาตลอดเวลา ดังนั้นวันนี้บัพดาดาจึงร้อยพวงมาลัยด้วยเพชรพลอยแห่งความพอใจ ผู้ที่สัมผัสกับการประพรมด้วยดอกไม้ทองคำแห่งความพอใจจากบัพดาดาอยู่เสมอในทุกความคิดและคำพูด ในความสัมพันธ์และสายใยกับผู้ที่อยู่ในที่ชุมนุมและในทุกการกระทำของพวกเขา พวกเขาเฝ้าแต่ประพรมดอกไม้ทองคำแห่งความพอใจแก่ผู้อื่น จากดวงวิญญาณทั้งหมดในทุกหนแห่ง มีดวงวิญญาณที่พอใจเพียงไม่กี่ดวงเท่านั้นที่มองเห็นได้ พวงมาลัยที่ถูกเตรียมไว้ไม่ใหญ่โต เป็นเพียงพวงมาลัยเล็ก ในขณะที่กำลังมองดูพวงมาลัยของเพชรพลอยแห่งความพอใจครั้งแล้วครั้งเล่า บัพดาดารู้สึกพอใจเพราะเพชรพลอยแห่งความพอใจเช่นนั้นเท่านั้นที่กลายเป็นมาลัยรอบคอบัพดาดา พวกเขาประกาศสิทธิ์ในอาณาจักรและกลับมาเป็นลูกปัดของสายลูกประคำที่ผู้เลื่อมใสศรัทธาหมุนด้วย

บัพดาดามองดูลูกๆ ที่บางครั้งมีความพอใจและบางครั้งก็อยู่ภายใต้ร่มเงาของความคิดที่ไม่พอใจเล็กน้อย แล้วก็ก้าวออกไปจากสิ่งนั้น พวกเขาไม่ได้ติดกับอยู่ในนั้น ลูกประเภทที่สามบางครั้งมีความไม่พอใจในความคิดของพวกเขา ; บางครั้งพวกเขาไม่พอใจกับตนเอง, บางครั้งไม่พอใจกับสถานการณ์ที่เลวร้าย, บางครั้งไม่พอใจเพราะการขึ้นลงของพวกเขาเองและบางครั้งไม่พอใจกับสถานการณ์ที่ใหญ่และเล็ก พวกเขาติดกับอยู่ในวงจรนี้ จากนั้นเป็นอิสระจากสิ่งนั้นและกลับมาติดกับดักอีกครั้ง บาบายังคงเห็นมาลัยเช่นนั้น ดังนั้นจึงเตรียมมาลัยสามพวง ทั้งหมดเป็นเพชรพลอย แต่ลูกสามารถเข้าใจได้ด้วยเช่นกันว่า ประกายของผู้ที่เป็นเพชรพลอยแห่งความพอใจจะเป็นอย่างไร และผู้ที่เป็นเพชรพลอยอีกสองประเภทจะมีประกายอย่างไร ในขณะที่มองดูพวงมาลัยซ้ำแล้วซ้ำเล่า พ่อบราห์มาพึงพอใจและในเวลาเดียวกันก็พยายามที่จะนำเพชรพลอยของพวงมาลัยอันดับสองเข้ามาอยู่ในพวงมาลัยอันดับหนึ่ง การสนทนาจากใจถึงใจกำลังเกิดขึ้นเพราะลูกปัดของพวงมาลัยอันดับสองบางส่วนถูกตัดสิทธิ์ที่จะเข้าไปอยู่ในพวงมาลัยอันดับหนึ่ง เนื่องจากมีเงามืดของความไม่พอใจเล็กน้อยและพวกเขาจึงต้องถูกเปลี่ยนแปลง และนำเข้ามาอยู่ในพวงมาลัยอันดับหนึ่ง ในขณะที่รักษาคุณธรรม, คุณสมบัติพิเศษและงานรับใช้ของแต่ละคนอยู่เบื้องหน้าของเขา เขาเพียงพูดสิ่งเดียวซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่า: ขอให้เรานำผู้นี้เข้าไปอยู่ในพวงมาลัยอันดับหนึ่ง มีเพชรพลอยประมาณ 25 ถึง 30 ที่พ่อบราห์มาได้มีการสนทนาจากใจถึงใจเป็นพิเศษ พ่อบราห์มาได้พูดว่า: ขอให้ลูกปัดเหล่านี้ถูกร้อยในพวงมาลัยอันดับหนึ่งด้วย อย่างไรก็ตาม ท่านยิ้มและพูดว่า พ่อจะนำพวกเขาเข้ามาในพวงมาลัยอันดับหนึ่งแน่นอน มีเพชรพลอยที่พิเศษเช่นนั้นด้วย

ในขณะที่การสนทนาจากใจถึงใจเช่นนั้นกำลังดำเนินไปมีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะจากเหตุผลของความไม่พอใจ เนื่องจากพรพิเศษของยุคบรรจบพบกันคือความพอใจ เหตุใดดวงวิญญาณที่ได้รับพรนี้จากผู้ประทานพรจึงเข้ามาในพวงมาลัยอันดับสอง? เมล็ดของความพอใจคือ การได้มาซึ่งการบรรลุผลทั้งหมด เมล็ดของความไม่พอใจคือการขาดการได้มาซึ่งการบรรลุผลทางกายภาพหรือทางที่ละเอียดอ่อนบางอย่าง เนื่องจากมีการจดจำบราห์มินว่าไม่มีสิ่งใดขาดหายไปในคลังสมบัติหรือชีวิตของบราห์มิน แล้วทำไมจึงมีความไม่พอใจ? เป็นผู้ประทานพรได้สร้างความแตกต่างในการประทานพร หรือผู้ที่ได้รับพรได้สร้างความแตกต่างในการรับพร? เกิดอะไรขึ้น? คลังสมบัติของผู้ประทานพรและผู้ประทานเต็มเปี่ยม เต็มเปี่ยมมากที่ราชวงศ์ของลูกคงอยู่มาเป็นเวลาถึง 21 ชาติเกิด นั่นคือราชวงศ์ของดวงวิญญาณที่เป็นเครื่องมือที่สูงส่ง ผู้ที่กลายเป็น BK. ในช่วงระยะเวลาที่ยาวนาน และวงศ์ตระกูลของผู้เลื่อมใสศรัทธายังคงดำเนินต่อไปบนพื้นฐานของการมาซึ่งการบรรลุผลเหล่านี้เช่นกัน เมื่อมีการบรรลุผลที่ยิ่งใหญ่เช่นนั้น แล้วเหตุใดจึงมีความไม่พอใจ? ทุกคนได้รับสมบัติที่มีค่าที่ไม่มีขีดจำกัดเหมือนกันจากผู้เดียว ในเวลาเดียวกันและด้วยวิธีการเดียวกัน อย่างไรก็ตามลูกไม่ได้ใช้สมบัติที่มีค่าที่ลูกได้รับตลอดเวลา นั่นคือลูกไม่ได้เก็บสิ่งเหล่านั้นไว้ในสำนึกของลูก ลูกมีความสุขด้วยการพูดเกี่ยวกับสิ่งนั้น แต่ลูกไม่ได้มีความสุขในหัวใจของลูก มีความสุขในสติปัญญา แต่ไม่มีในหัวใจ เหตุผลคืออะไร? ลูกไม่ได้ใช้สมบัติที่มีค่าของการได้มาซึ่งการบรรลุผลด้วยการเป็นตัวของสำนึกรู้นั้น ลูกตระหนักถึงสิ่งเหล่านั้นแต่ลูกไม่ได้เป็นตัวของสำนึกรู้นั้น การบรรลุผลนั้นไม่มีขีดจำกัด แต่บางครั้งลูกทำให้สิ่งนั้นมีขีดจำกัด และด้วยเหตุนี้ความปรารถนาของลูกสำหรับการได้มาซึ่งการบรรลุผลที่มีขีดจำกัดบางอย่างสกัดกั้นลูกจากประสบการณ์ของความพอใจอย่างสม่ำเสมอซึ่งเป็นผลมาจากการบรรลุผลที่ไม่มีขีดจำกัด การบรรลุผลที่มีขีดจำกัดทำให้หัวใจของลูกมีขีดจำกัด ด้วยเหตุนี้ลูกจึงมีประสบการณ์ของความไม่พอใจ จากนั้นลูกนำสิ่งที่มีขีดจำกัดเข้ามาในงานรับใช้เพราะผลของความปรารถนาที่มีขีดจำกัด คือลูกไม่ได้รับผลที่ลูกต้องการ ผลของความปรารถนาที่มีขีดจำกัดนำมาซึ่งความสมหวังเพียงชั่วคราวเท่านั้น ด้วยเหตุนี้บางครั้งมีความพอใจและบางครั้งก็มีความไม่พอใจ ความมีขีดจำกัดไม่ปล่อยให้ลูกมีประสบการณ์ความซาบซึ้งที่ไม่มีขีดจำกัด ดังนั้นให้ตรวจสอบเป็นพิเศษว่า ลูกมีความพอใจในจิตใจ นั่นคือความพอใจในตนเอง และความพอใจในผู้อื่นหรือไม่

สัญญาณบ่งบอกของความพอใจในดวงวิญญาณคือพวกเขาจะพอใจในจิตใจของพวกเขาในหัวใจของพวกเขากับทุกคน,กับพ่อและกับละคร คลื่นแห่งความพึงพอใจจะปรากฏให้เห็นในจิตใจและร่างกายของพวกเขา ไม่ว่าจะมีสถานการณ์ที่เลวร้ายเกิดขึ้นหรือไม่, ไม่ว่าดวงวิญญาณใดๆจะมาต่อต้านพวกเขาเพื่อชำระสะสางบัญชีกรรมของพวกเขาหรือไม่ว่าความทุกข์ทรมานทางกายของกรรมบางอย่างจะเกิดขึ้นกับร่างกายหรือไม่ เนื่องจากดวงวิญญาณที่เป็นอิสระจากความปรารถนาที่มีขีดจำกัดมีความพอใจ พวกเขาจะมองเห็นได้ราวกับดวงดาวที่ส่องประกายแห่งความพึงพอใจ ผู้ที่พึงพอใจจึงไม่เคยถามคำถามในสถานการณ์ใดๆ เมื่อพวกเขาพอใจ พวกเขาก็ไม่มีคำถาม สัญญาณบ่งบอกของผู้ที่พึงพอใจคือพวกเขาไม่เห็นแก่ตัวและรู้สึกว่าทุกคนไม่ควรจะถูกตำหนิ พวกเขาไม่กล่าวโทษใคร พวกเขาไม่กล่าวโทษผู้ประทานโชคว่าท่านได้สร้างโชคเช่นนั้นสำหรับพวกเขา พวกเขาไม่กล่าวโทษละครว่านี่เป็นบทบาทของพวกเขาในละคร; พวกเขาไม่ตำหนิใครว่า ธรรมชาติหรือซันสการ์ของเขาเป็นเช่นนั้น; พวกเขาไม่ตำหนิธรรมชาติว่าบรรยากาศเป็นเช่นนั้น ; พวกเขาไม่ตำหนิร่างกายของพวกเขาว่าร่างกายของพวกเขาเป็นเช่นนั้น การมีความพึงพอใจหมายถึงการไม่เห็นแก่ตัวและมีทัศนคติและสายตาที่เป็นอิสระจากการกล่าวโทษใครอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นคุณสมบัติพิเศษของยุคบรรจบพบกันคือความพอใจ และสัญญาณชี้บอกของความพอใจคือความอิ่มเอมใจ นี่เป็นการบรรลุผลที่พิเศษของชีวิตบราห์มิน ถ้าลูกไม่มีความพอใจและพึงพอใจแล้วแสดงว่าลูกไม่ได้รับประโยชน์ของชีวิตบราห์มิน ความสุขของชีวิตบราห์มินคือความพอใจและความพึงพอใจ ถ้าลูกใช้ชีวิตเป็นบราห์มินและไม่มีประสบการณ์ของความสุขจากสิ่งนั้น ลูกก็เป็นเพียงบราห์มินในนามเท่านั้น หรือลูกเป็นบราห์มินผู้ที่เป็นตัวของการบรรลุผล? ดังนั้นบัพดาดากำลังเตือนลูกๆ บราห์มินทั้งหมดว่า: ลูกได้กลายเป็นบราห์มินและนั่นเป็นโชคที่ยิ่งใหญ่ อย่างไรก็ตามมรดกและทรัพย์สมบัติของชีวิตบราห์มินคือความพอใจและบุคลิกภาพของชีวิตบราห์มินคือความพึงพอใจ อย่าได้สกัดกั้นตนเองจากประสบการณ์นี้ ลูกมีสิทธิ์ในสิ่งนั้น เมื่อผู้ประทานและผู้ประทานพรให้สมบัติที่มีค่าของการบรรลุผลด้วยหัวใจที่เปิดกว้างต่อลูก เมื่อท่านได้ให้สิ่งเหล่านี้แก่ลูกแล้ว ลูกต้องสัมผัสกับทรัพย์สมบัติและบุคลิกภาพของลูกอย่างมาก และทำให้ผู้อื่นได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นด้วยเช่นกัน ลูกเข้าใจหรือไม่? ลูกแต่ละคนสามารถถามตนเองว่า: ฉันเป็นพวงมาลัยอันดับใด? ลูกทั้งหมดอยู่ในพวงมาลัย แต่ลูกอยู่ในพวงมาลัยอันดับใด? อัจชะ

วันนี้เป็นรอบของกลุ่มราชสถานและกลุ่ม UP ราชสถานหมายถึงผู้ที่มีซันสการ์ของอาณาจักร (การปกครอง), ผู้ที่ใช้ซันสการ์ของการปกครองในทุกความคิดและทุกรูปแบบในทางปฏิบัติ นั่นคือผู้ที่เปิดเผยซันสการ์การปกครอง นี่คือสิ่งที่เป็นชาวราชสถาน ลูกเป็นเช่นนี้ใช่หรือไม่? บางครั้งลูกไม่ได้กลายเป็นปวงประชาใช่ไหม? ถ้าลูกได้รับอิทธิพล ลูกจะถูกเรียกว่าปวงประชา ; ถ้าลูกเป็นนาย ลูกก็คือราชา อย่าให้เป็นเช่นนั้นที่บางครั้งลูกเป็นราชา และบางครั้งก็เป็นปวงประชา; ไม่ จงมีซันสการ์ของการปกครองอย่างเป็นธรรมชาติในสำนึกรู้ของลูกเสมอ ลูกผู้ที่อาศัยอยู่ในราชสถานมีความสำคัญเป็นพิเศษ ทุกคนให้ความเคารพต่อราชาด้วยสายตาที่สูงส่งเสมอและพวกเขาจะให้ตำแหน่งที่สูงแก่ราชาเสมอ ราชาจะนั่งบนบัลลังก์เสมอและปวงประชาจะนั่งข้างล่างราชา ดังนั้นดวงวิญญาณจากราชสถานที่มีซันสการ์ของการปกครองหมายถึงผู้ที่อยู่ในตำแหน่งที่สูงของสภาพที่สูงเสมอ ลูกได้กลายเป็นเช่นนั้นหรือลูกกำลังจะเป็นเช่นนั้น? ลูกกลายเป็นเช่นนั้นและแน่นอนลูกต้องกลับมาเพียบพร้อมสมบูรณ์ การยกย่องราชสถานก็ไม่น้อยเลย สำนักงานใหญ่ของการก่อตั้งนี้อยู่ในราชสถาน ดังนั้นลูกสูงส่งใช่หรือไม่? ลูกสูงส่งในนามหรือสูงส่งในงานของลูก ลูกๆ ของดินแดนแห่งราชา (ราชสถาน) เช่นนั้นได้มาถึงบ้านของพวกเขา ลูกเข้าใจไหม?

ดินแดนของ UP ได้รับการจดจำโดยเฉพาะว่าเป็นดินแดนแห่งความบริสุทธิ์ แม่น้ำคงคาที่ชำระล้างทุกคนก็อยู่ที่นั่นเช่นกัน และในแง่ของความเลื่อมใสศรัทธาดินแดนของกฤษณะก็อยู่ใน UP เช่นกัน มีการสรรเสริญมากมายสำหรับดินแดนนั้น หากใครต้องการเห็นกิจกรรมที่สูงส่งของกฤษณะหรือสถานที่เกิดของเขา พวกเขาไป UP ดังนั้นคุณสมบัติพิเศษของผู้ที่มาจาก UP คือมีความบริสุทธิ์เสมอและทำให้ผู้อื่นบริสุทธิ์ เช่นเดียวกับคำสรรเสริญของพ่อที่ท่านเป็นดวงวิญญาณผู้ชำระล้างให้บริสุทธิ์ ดังนั้นคำสรรเสริญของผู้ที่มาจาก UP ก็เหมือนกับของพ่อ ลูกคือดวงวิญญาณผู้ชำระล้างให้บริสุทธิ์ ดวงดาวแห่งโชคกำลังเปล่งประกาย มีคำยกย่องของสถานที่และสภาพที่มีโชคเช่นนั้น บริสุทธิ์เสมอ คือคำสรรเสริญสภาพของลูก ดังนั้นลูกคิดว่าตนเองเป็นผู้ที่มีโชคเช่นนั้นหรือไม่? ลูกคือผู้ที่มีความสุขเสมอ มองดูโชคของลูกและอยู่อย่างสดชื่นแจ่มใสเสมอ ตัวลูกเองอยู่อย่างสดชื่นแจ่มใสและทำให้ผู้อื่นสดชื่นแจ่มใสอยู่เรื่อยๆ เพราะใบหน้าที่สดชื่นแจ่มใสคือใบหน้าที่ดึงดูดโดยอัตโนมัติ เป็นเหมือนกับแม่น้ำทางโลกที่ดึงดูดผู้คนเข้าหาตัวมันเอง ผู้แสวงบุญจะถูกดึงดูดให้ไปที่นั่น ไม่ว่าพวกเขาจะต้องเผชิญกับความยากลำบากมากเพียงใด พวกเขาก็ยังคงถูกดึงดูดด้วยแรงดึงดูดของการกลับมาบริสุทธิ์ ดังนั้นอนุสรณ์ของงานในการทำให้ผู้อื่นบริสุทธิ์จึงอยู่ใน UP ในทำนองเดียวกันจงกลับมาสดชื่นแจ่มใสและเป็นภาพลักษณ์ที่ดึงดูดเช่นนั้น ลูกเข้าใจไหม?

กลุ่มที่สามคือกลุ่มของลูกดับเบิ้ลฟอเรนเนอร์ ลูกดับเบิ้ลฟอเรนเนอร์หมายถึงผู้ที่ดึงดูดพ่อซึ่งเป็นชาวต่างแดนเสมอ เพราะลูกทัดเทียม พ่อมาจากต่างแดนและลูกมาจากนต่างแดนเช่นกัน มีความรักสำหรับผู้ที่เป็นเพื่อนที่เท่าเทียมกันของลูก เพื่อนจะเป็นที่รักมากกว่าพ่อแม่ ดังนั้นลูกดับเบิ้ลฟอเรนเนอร์จึงเป็นเหมือนพ่อ อยู่เหนือร่างกายและการดึงดูดของร่างกายเสมอ ลูกเป็นชาวต่างแดน, ปราศจากร่าง และอะแวค/ละเอียดอ่อน ดังนั้นพ่อจึงพอใจที่ได้เห็นลูกๆ ของท่านผู้ที่ทัดเทียมกับท่าน, ผู้ที่ปราศจากร่างและมีสภาพที่ละเอียดอ่อน ลูกกำลังแข่งขันกันอย่างดี ลูกแข่งขันกันอย่างดีในการทำงานรับใช้โดยการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆและวิธีการต่างๆเพื่อก้าวไปข้างหน้า ลูกใช้วิธีการและสร้างความก้าวหน้าด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้บัพดาดาจึงขอแสดงความยินดีกับลูกๆ ดับเบิ้ลฟอเรนเนอร์ทั้งหมดที่มาจากทุกหนแห่งและเตือนลูกๆ ทุกคนให้ตระหนักถึงความก้าวหน้าในตนเอง จงเฝ้าแต่โบยบินด้วยสภาพที่โบยบินอย่างสม่ำเสมอในความก้าวหน้าของตนเอง ลูกมีสิทธิ์ที่จะได้รับพรจากพ่อด้วยการมีความสมดุลของความก้าวหน้าในตนเองและความก้าวหน้าในงานรับใช้เสมอ และลูกจะมีสิทธิ์นี้เสมอ อัจชะ

กลุ่มที่สี่ที่ยังเหลืออยู่คือชาวมธุบัน พวกเขาอยู่ที่นี่เสมอ ผู้ที่อยู่ในหัวใจอยู่ที่เตาไฟ ผู้ที่อยู่ที่เตาไฟอยู่ในหัวใจ มธุบันเป็นสถานที่ที่เตรียมบราห์มาโบจุนมากที่สุดด้วยวิธีที่ถูกต้องตามระเบียบวินัย ผู้ที่มาจากมธุบันคือผู้ที่เป็นที่รักที่จากหายไปนานและเวลานี้ได้กลับมาพบพาน การดำเนินหน้าที่ทั้งหมดเกิดขึ้นที่มธุบัน เป็นผู้มาจากมธุบันที่รับฟังเมอร์ลีโดยตรงมากที่สุด ดังนั้นชาวมธุบันจึงเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในโชคที่สูงส่งเสมอ ลูกรับใช้จากหัวใจของลูก ด้วยเหตุนี้ชาวมธุบันเฝ้าแต่ได้รับพรจากบัพดาดาและบราห์มินทั้งหมดจากหัวใจของพวกเขา อัจชะ

ถึงเพชรพลอยพิเศษแห่งความพอใจของบัพดาดาที่มาจากทุกหนแห่ง, ด้วยความรักและการจดจำระลึกถึงเป็นพิเศษจากบัพดาดา พร้อมกันนั้นถึงดวงวิญญาณที่มีโชคจำนวนน้อยนิดจากหลายๆล้านและถึงดวงวิญญาณกำมือเดียวจากดวงวิญญาณที่จากหายไปนานและขณะนี้ได้กลับมาพบพานที่ได้ใช้ชีวิตเป็นบราห์มิน ถึงดวงวิญญาณผู้เติมเต็มความคิดที่บริสุทธิ์ของบัพดาดา, ถึงดวงวิญญาณที่ได้รับสิทธิ์อย่างสมบูรณ์ในทรัพย์สมบัติของชีวิตบราห์มินในยุคบรรจบพบกัน, โปรดรับความรักและการจดจำระลึกถึงมากมายจากบัพดาดา, ผู้ประทานโชคและผู้ประทานพร

ดาดี้จางกี้และดาดี้จันทรามณี ลาบัพดาดาเพื่อไปทำงานรับใช้:
ลูกกำลังจะไปหรือหลอมรวมบาบาไว้ในตัวลูกเอง? ไม่ว่าลูกจะไปหรือมา ลูกอยู่อย่างหลอมรวมเสมอ บัพดาดาไม่เคยมองว่าลูกที่พิเศษแยกจากกัน ไม่ว่าจะในรูปที่ละเอียดอ่อนหรือรูปทางร่างกาย ลูกอยู่กับบาบาเสมอ เพราะเป็นเพียงลูกมหาวีระเท่านั้นที่ทำตามคำสัญญาที่จะอยู่กับพ่อในทุกขณะและกลับไปกับท่าน มีเพียงไม่กี่คนที่ทำตามคำสัญญานี้ ด้วยเหตุนี้ไม่ว่าลูกๆ มหาวีระที่เป็นที่รักพิเศษเช่นนั้นจะไปที่ใดก็ตาม พวกเขาก็จะพาพ่อไปกับพวกเขาด้วยและพ่อจะให้พวกเขาอยู่กับท่านในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อนเสมอ ท่านให้ความเป็นมิตรของท่านในทุกย่างก้าว ดังนั้นลูกจะพูดอะไร? ลูกจะไปหรือมา? ด้วยเหตุนี้บาบาจึงถามว่า ลูกจะไปหรือหลอมรวมบาบาในตัวลูก โดยการอยู่ด้วยกันเช่นนี้เสมอ ลูกจะกลับมาทัดเทียมและหลอมรวม ลูกจะพักผ่อนที่บ้านในช่วงเวลาสั้นๆและอยู่กับพ่อแล้วลูกจะปกครองอาณาจักรในขณะที่พ่อเฝ้ามองจากเบื้องบน แต่ลูกได้สัมผัสกับความเป็นเพื่อนของความเป็นมิตรของท่านเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ อัจชะ

(บาบา, วันนี้ ลูกได้สร้างพวงมาลัยที่มหัศจรรย์) พวกลูกได้สร้างพวงมาลัยเช่นกันใช่หรือไม่? พวงมาลัยนี้ยังเล็กไป; พวงมาลัยใหญ่จะถูกสร้างขึ้น ผู้ที่ตอนนี้สิ้นสติไปเล็กน้อยจะถูกทำให้กลับมามีสติโดยธรรมชาติหรือในช่วงเวลาสั้นๆ จากนั้นพวงมาลัยจะใหญ่ขึ้น อัจชะ ไม่ว่าลูกจะไปที่ไหนลูกก็ได้รับพรจากพ่อแล้ว ทุกคนจะเฝ้าแต่ได้รับพรจากพ่อผ่านทุกย่างก้าวของลูก เมื่อลูกมองไปที่พวกเขา พวกเขาจะรับพรของพ่อผ่านดิสตีของลูก เมื่อลูกพูดพวกเขาจะรับพรผ่านคำพูดของลูก และพวกเขาจะรับพรผ่านการกระทำของลูกด้วย ลูกจะไปเพื่อประพรมพรให้พวกเขาในขณะที่ลูกเดินและเคลื่อนไหว ดวงวิญญาณทั้งหมดที่กำลังมาถึงตอนนี้ต้องการพรและการให้ทานที่ยิ่งใหญ่ การที่ลูกไปหมายถึงการทำให้พวกเขาได้รับพรของพ่อด้วยหัวใจที่เปิดกว้าง อัจชะ

พร:
ขอให้ลูกเป็นเทวดานางฟ้าที่มีสติปัญญาอยู่เหนือการดึงรั้งของวัตถุธาตุทั้งห้า

เทวดานางฟ้ามักจะแสดงด้วยร่างที่เป็นแสงเสมอ ผู้ที่มีร่างกายที่เป็นแสงที่อยู่เหนือจิตสำนึกของร่างกาย เท้าของสติปัญญาของพวกเขาอยู่เหนือการดึงรั้งของวัตถุธาตุทั้งห้านั่นคือพวกเขาอยู่เหนือ มายาหรือสิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับมายาก็ไม่สามารถสัมผัสเทวดานางฟ้าเช่นนั้นได้ อย่างไรก็ตามสิ่งนี้จะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อลูกไม่เคยพึ่งพิงใคร เคลื่อนไปด้วยสิทธิ์ที่เหนือร่างกายของลูกและมีสิทธิ์เหนือมายาเช่นกัน อย่ามีการพึ่งพิงประเภทใด ๆ ในความสัมพันธ์ทั้งทางโลกและทางจิตของลูก

คติพจน์:
หากลูกมีนิสัยของการชอบมองร่างกายแล้วให้มองไปที่ร่างแห่งแสงและอยู่อย่างมั่นคงในรูปแห่งแสง