03.01.19    Avyakt Bapdada     Thai Murli     17.04.84     Om Shanti     Madhuban


สิ่งชี้บอกของผู้ที่มีโชคหลายล้านเท่า


วันนี้พ่อผู้ประทานโชคกำลังมองดูลูกที่มีโชคทุกคนของพ่อ ดวงวิญญาณบราห์มินทั้งหมดเป็นดวงวิญญาณที่มีโชค การเป็นบราห์มินหมายถึงการมีโชค การเป็นของพระเจ้าหมายถึงการมีโชค ทุกคนมีโชค แต่หลังจากเป็นของพ่อและได้รับมรดกของสมบัติที่มีค่าต่างๆจากพ่อ ลูกกลับมาตามลำดับกันไปในการประกาศสิทธิ์ในมรดกที่สูงส่งนั้น ในการใช้สิทธิ์ทั้งหมดในชีวิตของลูกและในการเพิ่มสิทธิ์ที่ลูกได้รับในทางที่ถูกต้องเพื่อนำมาซึ่งการขยายตัวอย่างสม่ำเสมอ บางคนเพียงแค่มีโชคและบางคนมีโชคเป็นร้อยเท่า บางคนมีโชคพันเท่า บางคนมีโชคแสนเท่า และบางคนก็มีโชคหลายล้านเท่า สิ่งนี้เป็นเพราะการใช้สมบัติที่มีค่าในทางที่ถูกต้องนั้นหมายถึงการเพิ่มสมบัติเหล่านั้น ไม่ว่าลูกจะใช้สมบัติเหล่านั้นเพื่อทำให้ตนเองสมบูรณ์พร้อม หรือไม่ว่าจะด้วยความสมบูรณ์พร้อมของตัวลูกเองที่ลูกจะใช้สมบัตินั้นเพื่อรับใช้ดวงวิญญาณอื่น สมบัติที่สูญสลายจะลดน้อยลงเมื่อลูกใช้ แต่สมบัติที่ไม่สูญสลายจะเพิ่มขึ้นหลายล้านเท่าเมื่อลูกใช้ เหตุนี้เองจึงมีคำพูดที่ว่า ใช้สิ่งนี้และรับประทานจากสิ่งนี้ ยิ่งลูกใช้และรับประทานจากสิ่งนี้มากเท่าไหร่ ยิ่งพ่อมั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองมากเท่าไร ยิ่งทำให้ลูกเป็นจักรพรรดิเหนือจักรพรรดิทั้งหลายมากขึ้นเท่านั้น เหตุนี้เองผู้ที่ใช้สมบัติที่มีค่าของโชคที่พวกเขาได้รับจากการทำงานรับใช้จะก้าวหน้าต่อไปอย่างต่อเนื่อง การมีโชคหลายล้านเท่าหมายถึง การสะสมรายได้หลายล้านในทุกย่างก้าวและเป็นผู้รับใช้หลายล้านเท่า และการใช้ทุกความคิด คำพูด การกระทำ และสายใยในความสัมพันธ์ของลูกสำหรับงานรับใช้ ผู้ที่มีโชคหลายล้านเท่าจะมีความใจกว้างอย่างสม่ำเสมอและเป็นผู้ให้ทานที่ยิ่งใหญ่อย่างสม่ำเสมอตลอดกาล ผู้นั้นจะเป็นผู้ประทานที่ให้กับผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ ดวงวิญญาณเช่นนั้นจะไม่เป็นผู้รับใช้ตามโปรแกรมหรือสิ่งอำนวยความสะดวก แต่เป็นผู้ให้ทานที่ยิ่งใหญ่อย่างสม่ำเสมอ หากพวกเขาไม่ได้รับใช้ด้วยคำพูด พวกเขาก็จะรับใช้ด้วยความคิดและการกระทำของพวกเขา ด้วยสายใยและความสัมพันธ์ของพวกเขา พวกเขาจะเป็นผู้รับใช้อย่างสม่ำเสมอด้วยสมบัติที่มีค่าที่ไม่มีที่สิ้นสุดอย่างสม่ำเสมอของพวกเขาในทางใดทางหนึ่ง รูปแบบงานรับใช้จะมีความแตกต่างกัน แต่คลื่นของงานรับใช้จะดำเนินต่อไปอย่างสม่ำเสมอ เช่นที่ลูกเป็นโยคีที่สม่ำเสมอ ดังนั้นจงเป็นผู้รับใช้ที่สม่ำเสมอ ผู้รับใช้ที่สม่ำเสมอจะรับประทานผลของงานรับใช้ที่สูงส่งอย่างสม่ำเสมอ และยังให้สิ่งนี้ให้กับผู้อื่นอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน นั่นคือ เขาเองรับประทานผลตลอดเวลาและกลายเป็นตัวของสิ่งนั้นในทางปฏิบัติ

ดวงวิญญาณที่มีโชคหลายล้านเท่าจะนั่งบนที่นั่งดอกบัวเสมอ นั่นคือพวกเขาจะอยู่ในสภาพที่เป็นดอกบัวเสมอ พวกเขาจะละวางจากแรงดึงดูดของสิ่งใดก็ตามที่มีขีดจำกัด และละวางจากการยอมรับผลที่มีขีดจำกัด ดังนั้นจึงเป็นที่รักของพ่อ ของครอบครัวบราห์มินและโลก ผู้รับใช้ที่สูงส่งเช่นนั้นได้รับดอกไม้แห่งความสุขจากทุกคนด้วยความรักจากหัวใจของพวกเขา บัพดาดาเองก็มอบดอกไม้แห่งความรักแก่ดวงวิญญาณผู้มีโชคมาหลายล้านเท่าที่เฝ้ารับใช้อย่างสม่ำเสมอเช่นนั้น ดวงวิญญาณที่มีโชคหลายล้านเท่าจะให้แสงสว่างแก่ดวงวิญญาณอื่นอย่างสม่ำเสมอด้วยดวงดาวแห่งโชคที่เปล่งประกายของเขาเพื่อให้พวกเขามีโชค บัพดาดาได้เห็นดวงวิญญาณที่มีโชคเช่นนั้น ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ห่างไกลหรืออยู่เบื้องหน้าบาบาเป็นการส่วนตัว พวกเขาก็มีพ่อหลอมรวมอยู่ในหัวใจของพวกเขาอย่างสม่ำเสมอ เหตุนี้เองผู้ที่ทัดเทียมจึงอยู่อย่างใกล้ชิด เวลานี้ถามตนเองว่าลูกเป็นดวงวิญญาณที่มีโชคประเภทไหน ลูกรู้ตนเองดีใช่ไหม? ลูกอาจจะยอมรับหรือไม่ยอมรับบางสิ่งเมื่อผู้อื่นบอกลูก แต่ตัวลูกเองก็สามารถรู้ได้ว่าลูกเป็นดวงวิญญาณประเภทใด ลูกเข้าใจไหม? อย่างไรก็ตาม บัพดาดาพูดว่า อย่างน้อยลูกก็กลับมามีโชคจากการอับโชค อย่างน้อยลูกก็จะเป็นอิสระจากความโศกเศร้าและความทุกข์ทรมานมากมายหลายประเภท อย่างน้อยลูกจะกลายเป็นนายแห่งสวรรค์ หนึ่งคือได้ไปสวรรค์และอีกหนึ่งคือประกาศสิทธิ์ในอาณาจักร ลูกทุกคนจะไปสวรรค์ แต่ถามตนเองว่าลูกจะเข้ามาในสวรรค์เมื่อไรและที่ไหน ชื่อของลูกถูกเขียนไว้แล้วในรายชื่อที่จะไปสวรรค์ของบัพดาดา สิ่งนี้ดีกว่าสำหรับคนอื่นๆในโลก อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ก็ไม่ได้ดีที่สุด แล้วลูกจะทำอย่างไร โซนใดจะประกาศสิทธิ์ในอันดับหนึ่ง แต่ละโซนก็มีคุณสมบัติพิเศษของตนเอง

คุณสมบัติพิเศษของมหาราษฏระคืออะไร? ลูกรู้หรือหรือไม่? อย่างไรก็ตามลูกก็ยอดเยี่ยมอยู่แล้ว แต่อะไรคือคุณสมบัติพิเศษที่พิเศษที่ลูกจำได้? ฆเนศเป็นที่เคารพและกราบไหว้บูชาเป็นอย่างมากในมหาราษฏระ ฆเนศได้ชื่ออีกอย่างว่าอะไร? ผู้ทำลายอุปสรรค เมื่อใดก็ตามที่ผู้คนเริ่มทำงานพวกเขาจะแสดงความคารวะต่อเนศก่อน ดังนั้นผู้ที่มาจากมหาราษฏระจะทำอะไร? ลูกจะอัญเชิญศรีฆเนศสำหรับงานที่ยิ่งใหญ่ทุกครั้งหรือไม่? มหาราษฏระหมายถึงรัฐที่ผู้คนเป็นผู้ทำลายอุปสรรคอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นจงเป็นผู้ทำลายอุปสรรคและแสดงความยิ่งใหญ่นี้เพื่อตัวลูกเองและผู้อื่น อย่าให้มีอุปสรรคใดในมหาราษฏระ ให้ทุกคนกลายเป็นผู้ทำลายอุปสรรค ให้อุปสรรคนั้นมาและคารวะลูกจากระยะไกล ดังนั้นลูกได้นำกลุ่มของผู้ทำลายอุปสรรคเช่นนั้นมาใช่ไหม? มหาราษฏระมีการแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของตนเองต่อโลกนี้อย่างสม่ำเสมอ ลูกไม่ใช่ผู้ที่กลัวอุปสรรคใช่ไหม? ลูกคือผู้ทำลายอุปสรรคที่ท้าทายผู้อื่น อย่างไรก็ตาม มหาราษฏระแสดงให้เห็นความกล้าหาญอย่างมาก อัจชะ

ผู้ที่มาจาก UP จะแสดงให้เห็นความมหัศจรรย์อะไร? ความพิเศษของ UP คืออะไร? มีสถานที่จาริกแสวงบุญมากมายและมีแม่น้ำหลายสายที่นั่น จักกัดกูรูทั้งหมดอยู่ที่นั่นด้วยเช่นกัน มีสี่จักกัดกูรูในทั้งสี่มุมใช่หรือไม่? มีมหามานเดลชวาร์มากมายใน UP ทางเข้าสู่ฮารี(ฮาริดวาร์)ใน UP นั้นพิเศษ ดังนั้นให้มีผู้รับใช้มากมายใน UP ที่ชี้ทางเข้าไปสู่ฮารี (พระเจ้า) นั่นคือผู้ที่ชี้ประตูเพื่อไปใกล้พระเจ้า เนื่องจาก UP เป็นสถานที่จาริกแสวงบุญจึงมีไกด์(ผู้นำทาง)มากมายอยู่ที่นั่น พวกเขาคือผู้ที่ดื่มและรับประทาน แต่ลูกเป็นผู้นำทางผู้รับใช้ทางจิต ผู้ชี้หนทางที่แท้จริง ผู้เฉลิมฉลองการพบปะกับพ่อและนำผู้อื่นเข้ามาใกล้ชิดกับพ่อ มีพันดาวาสที่พิเศษเช่นนั้นที่เป็นผู้นำทางใน UP หรือไม่? UP ต้องเปิดเผยรูปแบบของพันดาวาสในทางปฏิบัติอย่างเป็นผู้นำทาง ลูกเข้าใจไหม?

ความพิเศษของมัยซอร์คืออะไร? มีไม้จันทน์ที่นั่นและมีสวนที่พิเศษที่นั่นด้วยเช่นกัน ดังนั้นผู้ที่มาจากคานาตากะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องกลายเป็นดอกกุหลาบทางจิตและไม้จันทน์ที่มีกลิ่นหอมอย่างสม่ำเสมอ จงกระจายกลิ่นหอมของไม้จันทน์และกุหลาบทางจิตและทำให้โลกเป็นสวน กระจายกลิ่นหอมของไม้จันทน์ไปสู่โลก ให้ติลักของไม้จันทน์และทำให้ทุกคนมีกลิ่นหอมและเยือกเย็น ไม้จันทน์ก็มีความเย็นด้วยเช่นกัน ดังนั้นจำนวนของดอกกุหลาบทางจิตสูงสุดจะปรากฏออกมาจากคานาตากะใช่ไหม? สิ่งนี้หมายถึงการแสดงให้เห็นถึงข้อพิสูจน์ในทางปฏิบัติ เวลานี้ทุกคนต้องแสดงรูปแบบในทางปฏิบัติของคุณสมบัติพิเศษของตนเอง ลูกต้องนำจำนวนสูงสุดของกุหลาบทางจิตที่มีกลิ่นหอมที่เบ่งบานอย่างเต็มที่มา ลูกนำพวกเขามาแล้ว ลูกบางคนได้นำพวกเขามาแล้ว แต่ลูกไม่ได้นำช่อดอกไม้มาด้วย อัจชะ

บาบาได้กล่าวชื่นชมยกย่องดินแดนต่างประเทศเป็นอย่างมาก คุณสมบัติพิเศษของต่างประเทศคือลูกมีความละวางอย่างมากและมีความผูกพันยึดมั่นอย่างมากด้วยเช่นกัน เมื่อเห็นการละวางด้วยความรักของลูกจากต่างประเทศ บัพดาดามีความพอใจเป็นอย่างยิ่ง เวลานี้ชีวิตนั้นได้กลายเป็นอดีตไปแล้ว มากเท่าที่ลูกเคยติดกับอยู่ในกับดัก ลูกจะกลับมาละวางในเวลานี้ได้มากเท่านั้น เหตุนี้เองบัพดาดาจึงรักผู้ที่มาจากต่างประเทศที่มีความละวางและมีความรัก เหตุนี้เองบัพดาดาจึงให้ความรักและความทรงจำระลึกถึงเป็นพิเศษ ลูกได้กลับมาหลอมรวมกับคุณสมบัติพิเศษของตนเองหรือไม่? ลูกละวางและมีความรักหรือไม่? ลูกไม่มีความผูกพันยึดมั่นใดๆใช่ไหม? อย่างไรก็ตามผู้ที่มาจากต่างประเทศได้กลับมาบ้านในฐานะที่เป็นแขกและแขกนั้นจะถูกวางไว้อยู่ด้านหน้าเสมอ นี่คือเหตุผลที่ผู้คนในบารัทมีความสุขเป็นพิเศษที่ได้เห็นผู้คนจากต่างประเทศ มีบางคนมาอย่างเป็นแขกและปักหลักอย่างเป็นเจ้าของบ้าน นี่เป็นกิจกรรมของผู้ที่มาจากต่างประเทศเสมอ พวกเขามาในฐานะแขกและตั้งตนเป็นเจ้าของบ้าน อย่างไรก็ตามพวกเขาได้ทำลายอุปสรรคมากมายและมาหาพ่อ ดังนั้นลูกจะพูดว่า ท่านก่อน ใช่ไหม? อย่างไรก็ตามบารัตมีความพิเศษของตนเองและต่างประเทศก็มีความพิเศษของตนเอง อัจชะ

ถึงดวงวิญญาณที่มีโชคหลายล้านเท่าที่นั่งอยู่บนที่นั่งดอกบัว ถึงผู้ที่เป็นเทพเจ้าที่โด่งดังอย่างสม่ำเสมอด้วยระฆัง 84 ลูกในทุกความคิดและทุกวินาที ... ดังนั้นเวลานี้ลูกจะตีระฆัง 84 ลูกหรือไม่ หรือเราควรจะรออีกต่อไป? ในต่างประเทศผู้คนมีชีวิตอยู่ในความหวาดกลัว สงสัยว่าเสียงระฆังจะดังขึ้นเมื่อไหร่ ดินแดนในต่างประเทศจะตีระฆังหรือดินแดนนี้จะตีระฆัง? 84 หมายถึงระฆังจะดังขึ้นในทุกหนแห่ง ในช่วงเวลาสุดท้ายของการทำงานใดๆ เมื่อพวกเขาทำ อาร์ติ (พิธีบูชาพิเศษที่มีดวงประทีปวางบนถาด) พวกเขาจะตีระฆังดังมากหลังจากนั้นก็เสร็จพิธี การทำ อาร์ติ หมายถึงจบสิ้น ดังนั้นลูกจะทำอะไรในตอนนี้?

ถึงดวงวิญญาณที่มีโชคหลายล้านเท่าที่นั่งอยู่บนที่นั่งดอกบัว ถึงผู้ที่เป็นผู้รับใช้อย่างสม่ำเสมอในทุกวินาทีและในทุกความคิด ถึงผู้เป็นนายผู้ประทานที่ให้สมบัติที่มีค่าทั้งหมดด้วยหัวใจที่กว้างใหญ่อย่างสม่ำเสมอ ถึงผู้ที่ทำให้ผู้อื่นสมบูรณ์พร้อมด้วยความสมบูรณ์พร้อมของเขาเอง ถึงผู้ที่มีสิทธิ์ในโชคที่สูงส่ง ถึงลูกที่มีค่าที่ให้ข้อพิสูจน์ที่สูงอย่างสม่ำเสมอ รัก ระลึกถึง และนมัสเต จาก บัพดาดา

ถึงชาวปัญจาบ:

พ่อนั่งอยู่ที่นี่และดังนั้นลูกไม่จำเป็นต้องคิดเกี่ยวกับสิ่งใด สิ่งที่เกิดขึ้นจะมีคุณประโยชน์ ลูกเป็นของทุกคน ลูกไม่ใช่ทั้งชาวฮินดูและซิกข์ ลูกเป็นของพ่อและจึงเป็นของทุกคน ในปากีสถานเช่นกันพวกเขาเคยพูดว่าลูกเป็นผู้คนที่เป็นของพระเจ้า ลูกไม่มีการเชื่อมโยงกับสิ่งใดเลย เหตุนี้เองลูกจึงเป็นของพระเจ้าและไม่ใช่ของคนอื่น ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นลูกไม่ใช่คนที่หวาดกลัว ไม่ว่าจะมีไฟไหม้มากแค่ไหน ลูกแมวก็จะยังคงปลอดภัย อย่างไรก็ตามเพียงผู้ที่โยกยุกต์เท่านั้นจะอยู่อย่างปลอดภัย อย่าให้เป็นเช่นนั้นที่ลูกพูดว่าลูกเป็นของพ่อแต่ลูกจดจำผู้อื่น ดวงวิญญาณเช่นนั้นจะไม่ได้รับความช่วยเหลือ อย่าได้หวาดกลัว อย่าได้มีความกลัวใดๆ แต่จงก้าวหน้าต่อไป ก้าวไปข้างหน้าในการจาริกแสวงบุญแห่งความทรงจำระลึกถึง ในการสร้างสมคุณธรรมและในการศึกษาเล่าเรียนในทุกวิชา ยิ่งลูกก้าวไปข้างหน้ามากเท่าไหร่ ลูกก็จะยิ่งได้มาซึ่งการบรรลุผลอย่างง่ายดายมากเท่านั้น

ลูกทุกคนพิจารณาว่าตนเองเป็นนักแสดงพิเศษในละครโลกนี้หรือไม่? ลูกสามารถเห็นภาพของลูกของวงจรก่อนหน้านี้หรือไม่? นี่คือความมหัศจรรย์ของชีวิตบราห์มิน จดจำคุณสมบัติพิเศษนี้ไว้เสมอ สิ่งที่ลูกเคยเป็นและสิ่งที่ลูกจะกลายเป็น ลูกได้กลายเป็นเพชรที่มีค่าจากเปลือกหอย ลูกเข้ามาในโลกแห่งความสุขจากโลกแห่งความทุกข์ ลูกทุกคนเป็นนักแสดงเอกชายและหญิงของละครนี้ ลูกบราห์มากุมารและกุมารีแต่ละคนเป็นผู้นำสาส์นที่จะให้สาส์นของพ่อ ผู้นำสาส์นที่ให้สาส์นของพระเจ้ามีความสูงส่งมาก ดังนั้นลูกได้จุติลงมาเพื่อทำงานนี้อย่างสม่ำเสมอ ลูกลงมาจากข้างบนเพื่อให้สาส์นนี้ สำนึกรู้นี้จะทำให้ลูกมีความสุข เพียงจดจำอาชีพนี้ของลูกไว้ตลอดเวลา ลูกคือนายของเหมืองแห่งความสุข นี่คือสมญาของลูก

ลูกได้สัมผัสว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณบราห์มินที่สูงส่งในยุคบรรจบพบกันอย่างสม่ำเสมอหรือไม่? บราห์มินที่แท้จริง คือผู้ที่ให้คำแนะนำที่แท้จริงของพ่อที่แท้จริงอย่างสม่ำเสมอ หน้าที่ของพราห์มทางโลกคือการบอกเรื่องราวทางศาสนา ลูกไม่ได้บอกเรื่องราวทางศาสนา แต่ลูกให้คำแนะนำที่แท้จริง มีความซาบซึ้งเสมอที่ลูกคือดวงวิญญาณบราห์มินที่ให้คำแนะนำที่แท้จริงของพ่อที่แท้จริง บราห์มินสูงส่งแม้กระทั่งยิ่งกว่าเทพ เหตุนี้เองพวกเขาจึงแสดงสถานที่ของบราห์มินที่เป็นจุก บราห์มินที่มีจุกหมายถึงผู้ที่คงอยู่ในสภาพที่สูงส่ง เมื่อลูกขึ้นไปอยู่ในที่สูง ทุกสิ่งที่อยู่ด้านล่างจะเล็กมาก ดูเหมือนว่าไม่มีอะไรที่เป็นสิ่งใหญ่ เมื่อลูกนั่งอยู่ด้านบนสิ่งต่างๆ ที่อยู่ด้านล่างดูเหมือนจะเล็กมาก เมื่อลูกพบว่าปัญหานั้นเป็นเรื่องใหญ่ เหตุผลนั้นก็คือลูกเห็นปัญหานั้นในขณะที่นั่งอยู่ด้านล่าง หากลูกมองจากด้านบนลูกจะไม่ต้องลำบากตรากตรำอะไรเลย ดังนั้นโปรดจำไว้เสมอว่าลูกเป็นบราห์มินที่มีจุก ด้วยสิ่งนี้แม้แต่ปัญหาที่ใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยในหนึ่งวินาที ลูกไม่ใช่ผู้ที่กลัวปัญหา แต่เป็นผู้ที่หาทางแก้ไขปัญหาและเอาชนะปัญหาเหล่านั้น อัจชะ

เช้านี้ (วันที่18/4/84) ในเวลาอมฤต บราเธอร์คนหนึ่งมีอาการหัวใจล้มเหลวและออกจากร่างในมธุบัน

นี่เป็นคำพูดที่สูงส่ง ที่อะแวคบัพดาดาพูดในเวลานั้น

ลูกทุกคนเป็นดวงวิญญาณที่สูงส่งซึ่งเห็นทุกฉากของละครในฐานะผู้สังเกตการณ์ที่ละวางใช่ไหม? ฉากใดก็ตามที่อยู่ในละครนั้นกล่าวได้ว่ามีคุณประโยชน์ ไม่มีอะไรใหม่! (พูดกับพี่สะใภ้ของเขา) ลูกคิดอะไรอยู่ โดยการสังเกตทุกฉากในขณะที่นั่งอยู่บนที่นั่งของผู้สังเกตการณ์ที่ละวางก็จะมีคุณประโยชน์สำหรับลูกและยังเป็นประโยชน์ต่อดวงวิญญาณนั้นด้วยเช่นกัน ลูกเข้าใจสิ่งนี้ใช่ไหม ลูกเป็นรูปของชัคตีในการจดจำระลึกถึงใช่ไหม? ชัคตีมีชัยชนะเสมอ ลูกเป็นผู้ที่เล่นบทบาททั้งหมดของลูกอย่างเป็นชักตีที่มีชัยชนะ นี่ก็เป็นบทบาทเช่นกัน ในขณะที่กำลังเล่นบทบาทของลูกอย่าได้มีความคิดอื่น แต่ละดวงวิญญาณมีบทบาทเฉพาะของตนเอง เวลานี้ให้ความร่วมมือของความสงบและพลังแก่ดวงวิญญาณนั้น เขาได้รับความร่วมมือจากครอบครัวที่สูงส่งมากมายและไม่มีอะไรที่จะต้องคิด นี่เป็นสถานที่จาริกแสวงบุญที่ยิ่งใหญ่ใช่ไหม? เขาเป็นดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ นี่เป็นสถานที่จาริกแสวงบุญที่ยิ่งใหญ่ จงคิดถึงความยิ่งใหญ่เสมอ ลูกทั้งหมดกำลังนั่งอยู่ในการจดจำระลึกถึงใช่ไหม? ลูกผู้เป็นที่รักได้จบสิ้นบัญชีของเขาในร่างเก่าแล้วละร่างนี้และเคลื่อนไปสู่การเตรียมการของร่างใหม่ ดังนั้นเวลานี้ทุกคนจะให้ความร่วมมือของความสงบและพลังแก่ดวงวิญญาณที่มีโชคนั้น นี่คืองานรับใช้พิเศษ อย่าเข้าไปสู่ ทำไม หรือ อะไร แต่ลูกเองในฐานะที่เป็นตัวของพลัง จงกระจายรัศมีแห่งความสงบไปสู่โลก เขาเป็นดวงวิญญาณที่สูงส่ง ดวงวิญญาณที่จะได้รับรายได้ และดังนั้นจึงไม่มีอะไรที่จะต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ ลูกเข้าใจไหม?

พร:
ขอให้ลูกกลายเป็นผู้เอาชนะอุปสรรคด้วยการมีสำนึกรู้ของรูปที่เป็นเทวดานางฟ้าของลูกและสัมผัสกับร่มฉัตรแห่งการปกป้องคุ้มครองของพ่อ

ทันทีที่ลูกตื่นขึ้นมาในเวลาอมฤต จงนำเข้ามาสู่สำนึกรู้ของลูก ฉันคือเทวดานางฟ้า ให้ของขวัญนี้แก่พ่อบราห์มาที่ท่านรักและบัพดาดาจะโอบกอดลูกไว้ในอ้อมแขนของท่านทุกวันในเวลาอมฤต และลูกจะสัมผัสว่าตนเองกำลังแกว่งไกวอยู่ในอ้อมแขนของบาบาในความสุขที่เหนือประสาทสัมผัส แม้ว่าสถานการณ์ที่เลวร้ายหรืออุปสรรคใดๆจะเกิดขึ้นกับผู้ที่รักษาสำนึกรู้ของรูปของเทวดานางฟ้าไว้ พ่อก็จะเป็นร่มฉัตรแห่งการปกป้องคุ้มครองสำหรับพวกเขา ดังนั้นด้วยการสัมผัสกับร่มฉัตรแห่งการปกป้องคุ้มครองของพ่อและความรักของพ่อ จงกลายเป็นผู้เอาชนะอุปสรรค

คติพจน์:
ดวงวิญญาณที่เป็นตัวแห่งความสุขจะได้รับชัยชนะอย่างง่ายดายในสถานการณ์ที่เลวร้ายด้วยสภาพดั้งเดิมของเขาเอง

 

6