03.02.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน เป็นหน้าที่ของลูกที่จะให้สาสน์ของพ่อแก่ทุกบ้าน ภายใต้ทุกสถานการณ์แน่นอนลูกต้องหาวิธีที่จะให้คำแนะนำของพ่อแก่ทุกคน

คำถาม:
ลูกๆ ควรให้ความใส่ใจในประเด็นใด?

คำตอบ:
ลูกควรให้ความใส่ใจในการจดบันทึกประเด็นใหม่ทั้งหมดที่เกิดขึ้น เพราะเป็นการยากที่จะจดจำประเด็นเหล่านี้ทั้งหมด ลูกสามารถใช้บันทึกของลูกเพื่ออธิบายแก่ผู้อื่น อย่างไรก็ตามลูกไม่ควรเขียนจุดต่างๆลงไปแล้วไม่สนใจสมุดบันทึกของลูกไว้ ลูกๆ ที่เข้าใจทุกสิ่งอย่างชัดเจนมีความสนใจอย่างมากในการจดบันทึก

เพลง:
ผู้คนนับพันในโลกล็อคกุญแจในหัวใจของท่าน!

โอมชานติ
ลูก ลูกๆ ทางจิตที่อ่อนหวานที่สุดได้ยินเพลงนี้ เพียงพ่อผู้เดียวจะพูดคำว่า ลูกๆ ทางจิต ไม่มีใครนอกจากพ่อทางจิตจะเรียกลูกว่าลูกๆทางจิตของท่าน ลูกๆรู้ว่ามีพ่อผู้เดียวของจิตวิญญาณทั้งหมด และเราทั้งหมดเป็นพี่น้อง ผู้คนพูดถึงความเป็นพี่น้อง(brotherhood)แต่มายาก็เข้าไปในพวกเขาในลักษณะเช่นนั้นที่พวกเขาเรียกพ่อว่าอยู่ทุกหนแห่งซึ่งทำให้สิ่งนี้กลายเป็นความเป็นพ่อ (fatherhood) อาณาจักรของราวันคงอยู่ในโลกเก่า ในโลกใหม่มีอาณาจักรของรามซึ่งเรียกได้ว่าอาณาจักรของพระเจ้า เรื่องเหล่านี้ต้องเป็นที่เข้าใจ มีสองอาณาจักรอย่างแน่นอน อาณาจักรของพระเจ้าและอาณาจักรของปีศาจร้าย มีโลกใหม่และมีโลกเก่า ต้องเป็นพ่อที่สร้างโลกใหม่อย่างแน่นอน ผู้คนในโลกไม่เข้าใจสิ่งใดเกี่ยวกับโลกใหม่และโลกเก่า พวกเขาไม่รู้สิ่งใดเลย ก่อนหน้านี้ลูกไม่เข้าใจเช่นกัน ลูกไม่รู้คิด ใครเป็นผู้สร้างโลกใหม่แห่งความสุข? เหตุใดจึงมีความทุกข์ในโลกเก่า? นรกเปลี่ยนเป็นสวรรค์อย่างไร? ไม่มีผู้ใดรู้สิ่งเหล่านี้ เพียงมนุษย์เท่านั้นที่สามารถรู้สิ่งเหล่านี้ มีภาพลักษณ์ของเทพและดังนั้นอาณาจักรของเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปต้องเคยคงอยู่อย่างแน่นอน อาณาจักรนั้นไม่ได้คงอยู่ในขณะนี้ เวลานี้เป็นรัฐบาลของประชาชนโดยประชาชน พ่อมาในบารัตเท่านั้น ผู้คนของบารัตไม่รู้ว่าชีพบาบาทำอะไรและท่านเข้ามาในบารัตเมื่อไร พวกเขาลืมศาสนาของพวกเขาเอง เวลานี้ลูกต้องให้คำแนะนำของตรีมูรติและพ่อชีวาแก่พวกเขา ผู้คนพูดว่า: เทพบราห์มา เทพวิษณุและเทพชางก้า และแล้วพวกเขาพูดว่า: ขอคารวะต่อดวงวิญญาณสูงสุดชีวา ดังนั้นลูกต้องให้คำแนะนำของตรีมูรติชีวา ลูกต้องทำงานรับใช้นี้ ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นไร เมื่อทุกคนได้รับคำแนะนำของพ่อ พวกเขาสามารถได้รับมรดกของพวกเขาจากพ่อ ลูกรู้ว่าลูกกำลังประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกในขณะนี้ ยังมีอีกมากมายที่ยังไม่ประกาศสิทธิ์ในมรดกของพวกเขา เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องทำให้แน่ใจว่าทุกบ้านได้รับสาสน์ของพ่อ อันที่จริงแล้วมีเพียงพ่อเท่านั้นที่เป็นผู้นำสาสน์ พ่อให้คำแนะนำตัวท่านเองแก่ลูก จากนั้นลูกต้องให้คำแนะนำของพ่อแก่ผู้อื่น ลูกต้องให้ความรู้ของพ่อแก่พวกเขา สิ่งหลักคือตรีมูรติชีวา นี่คือตราเครื่องหมายประจำตระกูลของเรา ผู้คนในภาครัฐบาลไม่เข้าใจความหมายที่ถูกต้องของสิ่งนี้ พวกเขาแสดงให้เห็นวงจรอย่างเป็นล้อที่หมุน มีข้อความเขียนบนนั้นว่า สัจจะนำมาซึ่งชัยชนะ ไม่มีความหมายเลยกับคำเหล่านั้น นั่นเป็นภาษาสันสกฤต พ่อคือสัจจะ ลูกได้รับชัยชนะเหนือทั้งโลกด้วยคำอธิบายที่แท้จริงที่พ่อให้แก่ลูก พ่อพูดว่า: พ่อกำลังบอกสัจจะแก่ลูกเมื่อพ่อพูดว่าลูกสามารถกลายเป็นนารายณ์ที่แท้จริงผ่านการศึกษานี้ ผู้คนเหล่านั้นดึงความหมายที่แตกต่างกันไปมากมาย ลูกควรถามพวกเขาถึงความหมายของสิ่งนี้เช่นกัน บาบาอธิบายในหลายวิธี เมื่อใดก็ตามที่การชุมนุมถูกจัดขึ้นที่ริมฝั่งแม่น้ำลูกควรไปและอธิบายว่าแม่น้ำคงคาไม่สามารถเป็นผู้ชำระให้บริสุทธิ์ แม่น้ำเกิดจากมหาสมุทร แม่น้ำที่เป็นน้ำปรากฏออกมาจากมหาสมุทรที่เป็นน้ำ แม่น้ำแห่งความรู้ปรากฏออกมาจากมหาสมุทรของความรู้ ลูกผู้เป็นแม่มีความรู้นี้ในเวลานี้ จงไปที่เกามุกที่ซึ่งน้ำออกมาจากปากนั้น พวกเขาเชื่อว่านั่นคือน้ำของแม่น้ำคงคา แม้แต่คนที่มีการศึกษาสูงก็ไม่สามารถเข้าใจว่าน้ำของแม่น้ำคงคาไม่สามารถออกมาจากที่นั่นได้ มีการกล่าวในคัมภีร์ว่าน้ำแห่งแม่น้ำคงคาปรากฏออกมาตรงที่ที่ลูกศรปักลง เหล่านี้คือประเด็นของความรู้ ไม่ใช่ว่าอรชุนยิงลูกศรและน้ำในแม่น้ำคงคาก็ปรากฏออกมาตรงที่ที่ลูกศรตกลงมา ผู้คนเดินทางไปยังที่ไกลๆเพื่อการจาริกแสวงบุญ มีการกล่าวไว้เช่นกันว่าแม่น้ำคงคาปรากฏออกมาจากปอยผมของชางก้าร์ มีการกล่าวไว้ด้วยเช่นกันว่ามนุษย์สามารถเปลี่ยนเป็นเทวดานางฟ้าได้ โดยการอาบในน้ำนั้น การเปลี่ยนจากมนุษย์ธรรมดาไปเป็นเทพเหมือนกับการเปลี่ยนเป็นเทวดานางฟ้า เวลานี้ลูกๆ ลูกต้องให้คำแนะนำของพ่อแก่ทุกคน เหตุนี้เองบาบาจึงได้ให้ทำรูปภาพเหล่านี้ ความรู้ทั้งหมดรวมอยู่ในภาพของตรีมูรติชีวา ในรูปภาพตรีมูรติของพวกเขา พวกเขาไม่มีผู้ให้ความรู้(ชีวา) มีเพียงภาพของผู้ที่ได้รับความรู้ เวลานี้ลูกสามารถอธิบายแก่พวกเขาโดยใช้รูปภาพตรีมูรติชีวา ที่ด้านบนคือภาพของผู้เดียวที่ให้ความรู้ บราห์มาได้รับความรู้จากท่านแล้วท่านก็กระจายความรู้นี้ออกไป สิ่งนี้เรียกว่ากลไกสำหรับการก่อตั้งศาสนาของพระเจ้า ศาสนาเทพนี้ให้ความสุขเป็นอย่างมาก ลูกๆ ได้ตระหนักรู้ในศาสนาที่แท้จริงของลูก ลูกรู้ว่าพระเจ้ากำลังสอนลูก ลูกกลับมามีความสุขมากเพราะผู้ที่สอนลูกคือพระเจ้าเอง พ่อพูดว่า: ไม่ควรมีขีดจำกัดในความสุขของลูกๆ พระเจ้าคือชีวาที่ไม่มีตัวตนและไม่ใช่ศรีกฤษณะ พ่อนั่งที่นี่และอธิบายว่าผู้ประทานการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์สำหรับทุกคนคือผู้เดียวเท่านั้น ยุคทองเรียกว่าการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ และยุคเหล็กเรียกว่าความตกต่ำเสื่อมโทรม โลกใหม่เรียกว่าใหม่และโลกเก่าเรียกว่าเก่า ผู้คนเชื่อว่ายังคงมีเวลาสี่หมื่นปีเหลืออยู่ก่อนที่โลกจะกลับมาเก่า ทุกคนกลับมาสับสนอย่างมาก ไม่มีใครนอกจากพ่อสามารถอธิบายสิ่งเหล่านี้ได้ บาบาพูดว่า: พ่อให้โชคแห่งอาณาจักรแก่ลูกและพาทุกคนกลับบ้าน ผู้ที่ทำตามการชี้นำของพ่อจะกลายเป็นเทพ เพียงลูกเท่านั้นที่รู้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ คนใหม่จะเข้าใจอะไร? เป็นหน้าที่ของลูกคนทำสวนที่จะเตรียมสวนและเตรียมให้พร้อม ผู้เป็นนายเจ้าของสวนยังคงให้การชี้นำแก่ลูกต่อไป ไม่ใช่ว่าบาบาจะพบกับคนใหม่และให้ความรู้แก่เขา นั่นเป็นงานของลูกผู้เป็นชาวสวน ตัวอย่างเช่นเมื่อบาบาไปยังกัลกัตตา ลูกๆ ที่นั่นคิดว่าพวกเขาจะเชิญเจ้าหน้าที่และเพื่อนๆของพวกเขาให้มาหาบาบา บาบาพูดว่า: พวกเขาจะไม่เข้าใจสิ่งใดเลย เหมือนราวกับว่าลูกเอาคนโง่เขลามาอยู่เบื้องหน้าบาบา เหตุนี่เองบาบาพูดว่า: อย่านำคนใหม่มาเบื้องหน้าบาบา เป็นงานของลูกคนทำสวนไม่ใช่เจ้าของสวนที่จะอธิบาย งานของคนทำสวนคือการเตรียมสวน พ่อยังคงให้การชี้นำแก่ลูกต่อไปว่าลูกควรทำอะไร เหตุนี้เองบาบาไม่เคยพบลูกๆ ที่ใหม่ อย่างไรก็ตามบางครั้งพวกเขาก็มีแขกที่บ้านที่ต้องการมองแค่แวบเดียวและถามว่า: ทำไมท่านไม่ให้เราพบบาบา? ผู้คนมากมายไปที่ สังคราจารย์ ฯลฯ สังคราจารย์มีสถานภาพที่ยิ่งใหญ่ในขณะนี้ เขามีการศึกษาดีแต่อย่างไรก็ตามเขาก็ถือกำเนิดมาจากกิเลส ผู้ดูแลผลประโยชน์(ของวัด) ทำให้ใครก็ตามนั่งบนกัดดี(ที่นั่งของสถานภาพ) แต่ละคนมีความคิดเห็นของตนเอง พ่อมาและให้คำแนะนำตัวพ่อเองแก่ลูกๆ พ่อเข้ามาในร่างเก่านี้ทุกวงจร ผู้นี้ไม่รู้ในชาติเกิดของตนเอง มีการกล่าวไว้ในคัมภีร์ว่าช่วงระยะเวลาของแต่ละวงจรเป็นแสนๆ ปี มนุษย์ไม่สามารถใช้ชาติเกิดได้มากมายขนาดนั้น แล้วพวกเขาก็พูดว่า ลูกสามารถใช้ชาติเกิดในสายพันธุ์สัตว์และพวกเขาก็เพิ่มจำนวนเป็น 8.4 ล้านเผ่าพันธุ์ ไม่ว่าผู้คนจะได้ยินอะไรก็ตาม พวกเขายังคงพยักหน้าและพูดว่า: สิ่งนี้เป็นความจริง! ทุกสิ่งในคัมภีร์เป็นของหนทางความเลื่อมใสศรัทธา ในกัลกัตตาพวกเขาสร้างภาพลักษณ์ที่สวยงามมากของเทพ พวกเขาตกแต่งภาพลักษณ์นั้นอย่างสวยงามแล้วก็เอาไปจมน้ำ ราวกับว่าพวกเขาได้ไม่รู้คิดเหมือนเด็กทารก พวกเขาไร้เดียงสาโดยสิ้นเชิง ลูกรู้ว่านี่คือนรกและลูกรู้ว่ามีความสุขที่ไม่มีขีดจำกัดในสวรรค์ แม้ในขณะนี้เมื่อบางคนตายผู้คนก็พูดว่าผู้นั้นผู้นี้ไปสวรรค์ ดังนั้นสวรรค์จะต้องเคยมีอยู่ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งแต่ไม่ใช่ในขณะนี้ สวรรค์จะมาหลังจากนรกแน่นอน ลูกรู้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด ในขณะที่คนอื่นไม่รู้แม้แต่น้อย ดังนั้นคนใหม่จะทำอะไรในขณะที่นั่งอยู่เบื้องหน้าบาบา? ดังนั้นชาวสวนจึงมีความจำเป็นที่สามารถดูแลพวกเขาได้เป็นอย่างดี จำเป็นต้องมีคนสวนมากมายที่นี่ เมื่อนักเรียนใหม่เข้าศึกษาในวิทยาลัยแพทย์เขาไม่เข้าใจอะไรเลย ความรู้นี้ก็ใหม่เช่นกัน บาบาพูดว่า: พ่อมาเพื่อชำระล้างทุกคนให้บริสุทธิ์ จดจำพ่อและลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ ในปัจจุบันทุกดวงวิญญาณตะโมประธาน เหตุนี้เองพวกเขาพูดว่าดวงวิญญาณก็เป็นดวงวิญญาณสูงสุดเช่นกัน ถ้าดวงวิญญาณสูงสุดอยู่ในทุกคน พ่อก็จะไม่มานั่งพยายามอย่างหนักกับคนเหล่านี้ นี่เป็นงานของลูกคนทำสวนที่จะเปลี่ยนหนามให้เป็นดอกไม้ ลูกรู้ว่าความเลื่อมใสศรัทธาเป็นกลางคืนและความรู้เป็นกลางวัน กลางวันของบราห์มาและกลางคืนของบราห์มาได้รับการจดจำ ประชาบิดาบราห์มาจะมีลูกมากมายแน่นอน ไม่มีใครในพวกเขาที่จะมีปัญญาถามว่าใครคือบราห์มาของบราห์มากุมารและบราห์มากุมารีมากมาย ประชาบิดาบราห์มาเป็นที่รู้จักกันดีมาก และการก่อตั้งศาสนาบราห์มินก็ผ่านทางท่าน ผู้คนพูดว่า:ขอคารวะต่อเทพบราห์มา พ่อทำให้ลูกๆเป็นบราห์มินแล้วเป็นเทพ ลูกๆควรมีความสนใจที่จะจดบันทึกประเด็นใหม่เหล่านี้ทั้งหมดที่เกิดขึ้น ลูกๆที่เข้าใจสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างดีจะกระตือรือร้นที่จะจดบันทึก เป็นการดีที่จะจดบันทึกเพราะเป็นสิ่งที่ยากที่จะจดจำประเด็นเหล่านี้ทั้งหมด จดบันทึกและแล้วอธิบายให้กับใครก็ตามที่มา ไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นที่ลูกจดใส่สมุดและจากนั้นลูกก็ไม่สนใจในสมุดนั้นและวางไว้สักพักและเมื่อลูกได้รับประเด็นใหม่ลูกก็ไม่สนใจสมุดเก่า เมื่อลูกศึกษาที่โรงเรียนและมีความก้าวหน้า ลูกยังคงเก็บสมุดของการศึกษาครั้งก่อนไว้ ที่นี่ก่อนอื่นใดลูกอธิบายสิ่งเหล่านี้ จากนั้นในตอนท้ายลูกพูดว่า: มานมานะบาฟ! จดจำพ่อและวงจรโลก นี่คือสิ่งหลัก เฝ้าแต่จดจำพ่อเพียงผู้เดียวอย่างสม่ำเสมอ นี่เรียกว่าไฟแห่งโยคะ พระเจ้าคือมหาสมุทรแห่งความรู้ ในขณะที่มนุษย์คือมหาสมุทรแห่งคัมภีร์ พ่อไม่ได้ถ่ายทอดคัมภีร์ใดๆ ถ้าท่านจะต้องถ่ายทอดคัมภีร์เช่นกันแล้วความแตกต่างระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าคืออะไร? พ่อพูดว่า พ่อบอกลูกถึงสาระของคัมภีร์ในหนทางความเลื่อมใสศรัทธา ผู้คนจะเป่าขลุ่ยกับงูก่อนแล้วจึงจับพวกมันเพื่อกำจัดพิษออกไป พ่อเช่นกันก็ทำให้ลูกหยุดดื่มยาพิษ มนุษย์กลับมาไม่บริสุทธิ์ด้วยยาพิษนั้น พ่อพูดว่า: สละละทิ้งทั้งหมดนั้น อย่างไรก็ตามพวกเขาก็ยังไม่ละทิ้ง พ่อทำให้ลูกสวยงามแต่ถึงอย่างนั้นบางคนก็ตกลงมาและทำให้ใบหน้าของพวกเขาสกปรก พ่อมาเพื่อทำให้ลูกๆ นั่งอยู่บนกองไฟของความรู้ โดยการนั่งอยู่บนกองความรู้ลูกก็จะกลายเป็นนายของโลก ผู้มีชัยชนะต่อโลก อัจชะ

ถึง ลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง ด้วยความรัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. มีความสุขอย่างสม่ำเสมอที่ลูกเป็นเครื่องมือที่ก่อตั้งศาสนาที่แท้จริงและพระเจ้าเองกำลังสอนลูกอยู่ ศาสนาเทพของเราเป็นศาสนาที่ให้ความสุขอย่างมาก

2. ลูกต้องกลายเป็นคนทำสวนและทำงานรับใช้ของการเปลี่ยนหนามให้เป็นดอกไม้ ก่อนที่ลูกจะนำพวกเขาไปอยู่เบื้องหน้าพ่อ ลูกต้องเตรียมพวกเขาให้ดีก่อน ลูกต้องทำความเพียรพยายามนี้

พร:
ขอให้ลูกมั่งคั่งที่สุดและรู้คิดโดยการใช้ทุกพลังและเพิ่มพลังเหล่านั้น

ลูกที่รู้คิดจะรู้วิธีในการใช้ทุกพลัง มากเท่าที่ลูกใช้พลังนั้น พลังนั้นก็จะเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นทำงบประมาณทางจิตเช่นนั้นที่ทุกดวงวิญญาณจะได้รับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากลูกและร้องเพลงสรรเสริญลูก ลูกต้องให้บางสิ่งกับพวกเขาอย่างแน่นอน ไม่ว่าลูกจะให้การหลุดพ้นหรือการหลุดพ้นในชีวิต ทำงบประมาณทางจิต มีความประหยัด และสะสมพลังทางจิตทั้งหมด และด้วยพลังที่ลูกสะสม จงปลดปล่อยดวงวิญญาณทั้งหมดจากการเป็นขอทาน จากความทุกข์ และความไม่สงบ

คติพจน์:
ทำให้ความคิดที่บริสุทธิ์เป็นสมบัติอันล้ำค่าในชีวิตของลูกและลูกจะกลับมาเต็มไปด้วยสมบัติที่มีค่าทั้งหมด