03.02.21       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกที่แสนหวาน ให้สาสน์แก่ทุกคนว่าคำสั่งของพ่อคือ: กลับมาบริสุทธิ์ในยุคบรรจบพบกันที่สูงส่งที่สุดนี้และลูกจะได้รับมรดกของยุคทอง

คำถาม:
ข้อตกลงที่ง่ายดายอะไรที่ลูกควรบอกทุกคน?

คำตอบ:
ทำตามคำแนะนำของพ่อในชาติเกิดสุดท้ายนี้และกลับมาบริสุทธิ์และลูกจะได้รับอำนาจในการปกครองโลกเป็นเวลา 21 ชาติเกิด นี่เป็นการทำข้อตกลงที่ง่ายดายมาก สอนทุกคนว่าจะทำข้อตกลงนี้อย่างไร บอกพวกเขาว่า: เวลานี้จดจำชีพบาบาและกลับมาบริสุทธิ์และลูกจะกลายเป็นนายของโลกที่บริสุทธิ์

โอมชานติ
ลูกๆทางจิตรู้ว่าพ่อทางจิตอธิบายว่าลูกต้องบอกผู้คนที่นิทรรศการและที่เมล่า(การชุมนุม)ที่ลูกมีการแสดงให้เห็นหรืออธิบายด้วยภาพว่าเวลานี้พวกเขาต้องประกาศสิทธิ์ในมรดกที่ไม่มีขีดจำกัดของเขาจากพ่อ มรดกใด? ลูกต้องอธิบายว่ามนุษย์กลายเป็นเทพอย่างไรและพวกเขาสามารถประกาศสิทธิ์ในอาณาจักรของสวรรค์จากพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดเป็นเวลาครึ่งวงจรได้อย่างไร พ่อคือนักธุรกิจและลูกต้องทำการต่อรองนี้กับท่าน ผู้คนรู้ว่าเทพบริสุทธิ์ เมื่อเป็นยุคทองในบารัตเทพก็บริสุทธิ์ พวกเขาต้องได้ได้รับบางสิ่งที่จะไปสวรรค์อย่างแน่นอน ไม่มีใครนอกจากพ่อผู้ที่ก่อตั้งสวรรค์สามารถทำให้ลูกได้บรรลุสิ่งใดๆได้ เพียงพ่อผู้ชำระล้างให้บริสุทธิ์เท่านั้นที่ทำให้ผู้ไม่บริสุทธิ์กลับมาบริสุทธิ์และให้อาณาจักรของโลกที่บริสุทธิ์แก่พวกเขา พ่อเสนอข้อต่อรองที่ง่ายดายเช่นนั้นแก่ลูก! ท่านเพียงแค่พูดว่า: นี่คือชาติสุดท้ายของลูก ในขณะที่พ่ออยู่ที่นี่จงกลับมาบริสุทธิ์ พ่อมาเพื่อชำระล้างลูกให้บริสุทธิ์ เพียรพยายามที่จะกลับมาบริสุทธิ์ในชาติสุดท้ายนี้และลูกจะประกาศสิทธิ์ในมรดกของโลกที่บริสุทธิ์ การต่อรองนี้มีราคาไม่แพงมาก บาบามีความคิดว่าลูกควรอธิบายว่านี่คือคำสั่งของพ่อ: จงกลับมาบริสุทธิ์! นี่คือยุคบรรจบพบกันที่สูงส่งที่สุดที่ลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์ เทพเป็นมนุษย์ที่สูงส่งที่สุด เคยมีอาณาจักรของลักษมีและนารายณ์ ลูกสามารถได้รับอำนาจในการปกครองโลกของเทพจากพ่อเป็นมรดกก็ต่อเมื่อลูกกลับมาบริสุทธิ์ในชาติเกิดสุดท้ายนี้ตามคำแนะนำของพ่อ นอกจากนี้ท่านยังแสดงหนทางให้แก่ลูกด้วยเช่นกันที่จะกลับมาสะโตประธานจากตาโมประธานด้วยพลังโยคะอย่างไร ลูกต้องใช้บางสิ่งบางอย่างเพื่อจะนำมาซึ่งคุณประโยชน์ อาณาจักรไม่สามารถก่อตั้งขึ้นมาได้โดยไม่มีการใช้จ่ายอะไร เวลานี้อาณาจักรของลักษมีนารายณ์กำลังได้รับการก่อตั้ง ลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์อย่างแน่นอน อย่าได้กระทำสิ่งที่ผิดใดๆ ในความคิด คำพูด หรือการกระทำ เทพไม่มีความคิดที่ไม่ดี พวกเขาไม่เคยพูดคำพูดที่ไม่ดีด้วยปากของเขา พวกเขาเต็มไปด้วยทุกคุณธรรม ปราศจากกิเลสอย่างสมบูรณ์ มนุษย์ที่สูงส่งที่สุดผู้ทำตามกฎเกณฑ์ระเบียบวินัยสูงสุด มีการร้องเพลงสรรเสริญของผู้ที่อยู่และจากไป เวลานี้พ่อได้มาเพื่อทำให้ลูกๆเป็นเทพเหล่านั้น ดังนั้นลูกต้องไม่กระทำกรรมที่ไม่ดีใดๆด้วยความคิด คำพูด หรือการกระทำของลูก เทพปราศจากกิเลสอย่างสมบูรณ์ ลูกสามารถสร้างสมคุณธรรมเหล่านี้เวลานี้ เพราะนี่คือชาติเกิดสุดท้ายของลูกในดินแดนแห่งความตายนี้ โลกที่ไม่บริสุทธิ์เรียกว่าดินแดนแห่งความตายและโลกที่บริสุทธิ์เรียกว่าดินแดนอมตะ การทำลายล้างของดินแดนแห่งความตายเวลานี้อยู่เบื้องหน้าลูก ดินแดนแห่งอมตะต้องถูกก่อตั้งขึ้นมาอย่างแน่นอน นี่คือสงครามมหาภารตะที่ยิ่งใหญ่เดียวกันที่ได้วาดภาพไว้ในคัมภีร์ที่โลกเก่าที่มีกิเลสถูกทำลาย อย่างไรก็ตามไม่มีใครมีความรู้นี้ พ่อพูดว่า: ทุกคนกำลังหลับใหลอยู่ในการนอนหลับของความไม่รู้ พวกเขาซาบซึ้งกับกิเลสทั้งห้า พ่อพูดว่า: เวลานี้จงกลับมาบริสุทธิ์! ลูกจะกลายเป็นเทพเจ้าใช่ไหม? ลักษมีและนารายณ์ถูกเรียกว่าเทวีและเทวา นั่นคือพวกเขาได้รับมรดกของพวกเขาจากพระเจ้า เวลานี้บารัตไม่บริสุทธิ์ ความคิด คำพูด และการกระทำของทุกคนก็เหมือนกัน บางสิ่งเข้ามาในสติปัญญาก่อนแล้วออกมาเป็นคำพูด เมื่อพวกเขานำไปสู่การกระทำ การกระทำเหล่านั้นจะกลายเป็นบาป พ่อพูดว่า: ไม่มีการกระทำบาปที่นั่น มีการกระทำบาปที่นี่ เพราะนี่คืออาณาจักรของราวัน พ่อพูดว่า: อยู่อย่างบริสุทธิ์ตลอดชีวิตที่เหลืออยู่ของลูก! ลูกต้องสัญญาที่จะอยู่อย่างบริสุทธิ์และเชื่อมโยงสติปัญญาของลูกในโยคะกับพ่อเพื่อที่บาปของลูกของหลายต่อหลายชาติสามารถถูกตัดออกไป แล้วเมื่อนั้นลูกจะกลายเป็นนายของสวรรค์เป็นเวลา 21 ชาติเกิด พ่อเสนอสิ่งนี้ ผู้เดียวนั้นอธิบายว่านี้คือมรดกที่พ่อให้ผ่านผู้นี้ ผู้เดียวนั้นคือชีพบาบาและผู้นี้คือดาด้า ด้วยเหตุนี้เราจึงเรียกว่าบัพดาดาเสมอ: ชีพบาบาและบราห์มา ดาด้า พ่อเสนอข้อตกลงเช่นนั้นให้กับลูก! การทำลายล้างของดินแดนแห่งความตายอยู่เบื้องหน้าลูก ดินแดนแห่งอมตะกำลังได้รับการก่อตั้ง มีการจัดงานออกร้านและนิทรรศการเพื่อที่ผู้คนของบารัตสามารถได้รับคุณประโยชน์ พ่อมาและสร้างอาณาจักรของราม(พระเจ้า)ในบารัต จะมีแต่ผู้คนที่บริสุทธิ์เท่านั้นในอาณาจักรของรามอย่างแน่นอน พ่อพูดว่า: ลูกๆ ตันหาราคะคือศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุด กิเลสทั้งห้าเหล่านี้เรียกว่ามายา โดยการเอาชนะมายาได้ลูกจะกลายเป็นผู้เอาชนะโลก เทพคือผู้เอาชนะโลก ไม่มีใครสามารถเป็นผู้เอาชนะโลกได้ บาบาอธิบายว่าหากชาวคริสเตียนรวมตัวกัน พวกเขาสามารถได้อาณาจักรของทั้งโลก อย่างไรก็ตามนั่นไม่ใช่กฎ ระเบิดเหล่านั้นจะทำลายโลกเก่า ทุกวงจรโลกกลับมาเก่าจากใหม่ แล้วใหม่จากเก่า ในโลกใหม่มีอาณาจักรของพระเจ้าซึ่งเรียกว่าอาณาจักรของราม เนื่องจากไม่รู้ว่าพระเจ้าคือใครพวกเขาจึงสวดภาวนาชื่อของราม ลูกต้องซึมซับสิ่งเหล่านี้ เราต้องกลับมาตาโมประธานจากสะโตประธานเป็นเวลา 84 ชาติเกิดโดยแท้จริง เราเวลานี้ต้องกลับมาสะโตประธานอีกครั้งอย่างแน่นอน ชีพบาบาให้คำแนะนำแก่ลูกและลูกจะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงในโลกที่บริสุทธิ์เป็นเวลา 21 ชาติโดยการทำตามคำแนะนำเหล่านั้น เวลานี้ไม่ว่าลูกเพียรพยายามหรือไม่ ไม่ว่าลูกอยู่ในการจดจำระลึกถึงและชี้หนทางให้กับผู้อื่นหรือไม่ก็ตาม ขึ้นอยู่กับลูก ลูกๆกำลังชี้หนทางให้กับผู้คนมากมายในงานนิทรรศการ ลูกต้องให้คุณประโยชน์กับตนเองด้วยเช่นกัน การต่อรองนี้ราคาไม่แพงมาก โดยการกลับมาบริสุทธิ์ในชาติเกิดสุดท้ายนี้ โดยการอยู่ในการจดจำระลึกถึงชีพบาบา ลูกจะกลับมาสะโตประธานจากตาโมประธาน การต่อรองนี้ไม่แพงมาก! ทั้งชีวิตของลูกเปลี่ยนแปลง ลูกต้องคิดในลักษณะนี้ บาบาได้รับข่าวว่าเมื่อลูกบางคนไป ผูกรักกี้ บางคนพูดว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะกลับมาบริสุทธิ์ในเวลานี้เมื่อโลกตาโมประธาน ผู้คนที่หมดหนทางและน่าสงสารเหล่านั้นไม่รู้แม้กระทั่งว่าเวลานี้คือยุคบรรจบพบกัน เพียงพ่อเท่านั้นที่ชำระล้างลูกให้บริสุทธิ์ ผู้ช่วยของลูกคือพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด พวกเขาไม่เข้าใจว่าการล่อลวงที่นี่มันใหญ่แค่ไหน! โดยการกลับมาบริสุทธิ์ลูกจะกลายเป็นนายของโลกที่บริสุทธิ์ พ่อพูดว่า ด้วยการเอาชนะมายา กิเลสทั้งห้า ลูกจะกลายเป็นผู้เอาชนะโลก แล้วเหตุใดลูกไม่กลับมาบริสุทธิ์? นี่คือข้อตกลงชั้นหนึ่ง พ่อพูดว่า: ตันหาราคะคือศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุด จากการเอาชนะสิ่งนี้ลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ ผู้ที่เอาชนะมายาจะกลายเป็นผู้เอาชนะโลก นี่คือเรื่องของการเอาชนะมายาด้วยพลังของโยคะ เพียงพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดเท่านั้นที่มาและอธิบายแก่ดวงวิญญาณ: จดจำพ่อและอัลลอยจะถูกขจัดออกไป และแล้วลูกจะกลายเป็นนายของโลกที่สะโตประธาน พ่อให้มรดกของลูกแก่ลูกในยุคบรรจบพบกัน ลักษมีและนารายณ์เป็นมนุษย์ที่สูงส่งที่สุด เพียงพวกเขาเท่านั้นที่เรียกว่ามนุษย์ที่สูงส่งที่สุดซึ่งทำตามกฎเกณฑ์ระเบียบวินัยสูงสุดและผู้ที่เป็นของศาสนาเทพ ได้มีการอธิบายทุกสิ่งให้แก่ลูกเป็นอย่างดี แต่บางครั้งก็ลืมประเด็นเหล่านี้ และหลังจากที่ลูกให้คำบรรยาย ลูกก็จำได้ว่าลูกไม่ได้อธิบายบางประเด็น มีหลายประเด็นที่สำคัญมากมายที่ลูกสามารถอธิบายได้ มันจะเกิดขึ้นเช่นนั้น แม้กระทั่งทนายความบางครั้งก็ยังลืมประเด็น จากนั้นถ้าพวกเขาจำประเด็นนั้นได้ในภายหลัง พวกเขาก็เริ่มต้นคดีของเขาอีกครั้ง มันก็เหมือนกันสำหรับแพทย์ พวกเขาพิจารณาว่ายาบางชนิดเหมาะสำหรับความเจ็บป่วยเฉพาะอย่างหรือไม่ ที่นี่เช่นกันลูกมีประเด็นต่างๆมากมาย บาบาพูดว่า: พ่อกำลังอธิบายถึงประเด็นที่ลึกล้ำให้แก่ลูกในวันนี้ อย่างไรก็ตามพวกเขาทั้งหมดนั้นที่ควรเข้าใจสิ่งเหล่านี้ล้วนไม่บริสุทธิ์ พวกเขาพูดว่า โอ้! ผู้ชำระให้บริสุทธิ์! และแล้วเมื่อลูกบอกพวกเขาบางสิ่ง พวกเขาก็ไม่พอใจ พวกเขาพูดความจริงเบื้องหน้าพระเจ้า: โอ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ได้โปรดมา! มาและทำให้ให้เราบริสุทธิ์! พวกเขาลืมพระเจ้าและพูดโกหกและเหตุนี้เองลูกต้องอธิบายให้กับพวกเขาด้วยกลยุทธ์ เพื่อที่งูตายแต่ไม้ไม่หัก พ่อพูดว่า: เก็บคุณธรรมจากหนู หนูกัดลูกด้วยวิธีที่ฉลาดเช่นนั้นที่แม้กระทั่งลูกมีเลือดออกแต่ลูกก็ไม่รู้ตัวเลย ประเด็นต่างๆเหล่านี้ควรอยู่ในสติปัญญาของลูกๆ ผู้ที่อยู่ในโยคะจะได้รับความช่วยเหลือในเวลาที่ถูกต้อง เป็นไปได้ว่าผู้ที่ได้รับความรู้นี้เป็นที่รักของพ่อมากกว่าผู้ที่ถ่ายทอดความรู้นี้ แล้วพ่อก็นั่งและอธิบายให้กับพวกเขาด้วยตัวเอง อธิบายแก่พวกเขาในลักษณะเช่นนั้นที่พวกเขารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีที่จะกลับมาบริสุทธิ์ ด้วยการอยู่อย่างบริสุทธิ์เป็นเวลาชาติเดียวนี้ ลูกจะกลายเป็นนายของโลกที่บริสุทธิ์เป็นเวลา 21 ชาติเกิด พระเจ้าพูด: จงกลับมาบริสุทธิ์สำหรับชาติสุดท้ายนี้ และพ่อรับประกันว่า ตามแผนของละครลูกสามารถประกาศสิทธิ์ในมรดกเป็นเวลา 21 ชาติเกิด ลูกประกาศสิทธิ์ในมรดกนี้ทุกวงจร ผู้ที่ใส่ใจในงานรับใช้จะรู้สึกว่าพวกเขาควรไปและอธิบาย ลูกต้องวิ่งไปทุกๆที่เพื่อทำสิ่งนี้ พ่อคือมหาสมุทรแห่งความรู้ ท่านเฝ้าแต่ประพรมความรู้นี้เป็นอย่างมาก! ดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์สามารถซึมซับสิ่งนี้ ชื่อของเขาได้รับการยกย่อง ลูกสามารถบอกได้ว่าบางคนทำงานรับใช้ประเภทใดที่นิทรรศการและเมล่า ครูควรไปและดูว่าบางคนอธิบายให้แก่ผู้อื่นอย่างไร โดยทั่วไปแล้วเป็นสิ่งที่ดีมากที่อธิบายรูปภาพของลักษมีและนารายณ์และบันได ลูกกลายเป็นเหมือนลักษมีและนารายณ์ด้วยพลังของโยคะ ลักษมีและนารายณ์คืออดิเทพและอดิเทวี ทั้งลักษมีและนารายณ์ถูกหลอมรวมอยู่ในภาพที่มีสี่แขน สองแขนของลักษมีและสองแขนของนารายณ์ ผู้คนชาวบารัตไม่เข้าใจสิ่งนี้มากนัก มหาลักษมีมีสี่แขน สิ่งนี้หมายความว่าเธอแสดงให้เห็นสัญลักษณ์ของการเป็นคู่ วิษณุก็มีสี่แขนด้วยเช่นกัน มีการอธิบายที่นิทรรศการทุกวัน แม้แต่พาหนะก็ถูกแสดงให้เห็น พวกเขาพูดว่าอรชุนกำลังนั่งอยู่ในพาหนะและกฤษณะคือผู้ขับขี่พาหนะของเขา ทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องเล่า เวลานี้เหล่านี้เป็นประเด็นของความรู้ พวกเขาแสดงให้เห็นไหของน้ำทิพย์แห่งความรู้บนศีรษะของลักษมี อันที่จริงแล้วไหของน้ำทิพย์แห่งความรู้อยู่กับแม่ของชาวโลก (จากัดตัมบา) ผู้ที่ต่อมากลายเป็นลักษมี สิ่งนี้ก็ต้องอธิบายด้วยเช่นกัน ผู้คนในยุคทองเป็นของศาสนาเดียวและมีความคิดเห็นเดียว: เทพมีความคิดเห็นเดียว ไม่มีใครนอกจากเทพที่ควรเรียกว่า ศรี (สูงส่ง) บาบากำลังคิดว่า การที่จะทำให้ผู้คนเข้าใจ ควรมีคำพูดน้อยลง ในชาติเกิดสุดท้ายนี้ ลูกจะกลายเป็นผู้ปกครองแห่งอาณาจักรของรามโดยการได้รับชัยชนะเหนือกิเลสทั้งห้า นี่คือการต่อรองที่ไม่แพง พ่อมาและให้ทานเพชรพลอยแห่งความรู้ที่ไม่สูญสลาย พ่อคือมหาสมุทรแห่งความรู้และเพียงพ่อเท่านั้นที่ให้เพชรพลอยแห่งความรู้แก่ลูก ในท้องพระโรงของอินทรามีเทวดานางฟ้า (พุคราจ สบาจ ฯลฯ): พวกเขาทั้งหมดคือผู้ช่วย มีเพชรพลอยหลายประเภท ด้วยเหตุนั้นพวกเขาจึงแสดงให้เห็นเพชรพลอยทั้งเก้า เป็นความจริงที่ว่าผู้ศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดีจะได้รับสถานภาพเช่นนั้น ทั้งหมดตามลำดับกันไป นี่คือเวลาที่จะเพียรพยายาม ลูกๆ เข้าใจว่าลูกกลายเป็นลูกปัดของสายลูกประคำของพ่อ ยิ่งลูกจดจำชีพบาบามากเท่าไหร่ ลูกก็จะยิ่งแข่งกันไปข้างหน้าในการจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึงมากเท่านั้น และบาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้องอย่างรวดเร็วมากเท่านั้น การศึกษานี้ไม่ซับซ้อน ลูกเพียงแค่ต้องอยู่อย่างบริสุทธิ์เท่านั้น ลูกต้องสร้างสมคุณธรรมที่สูงส่งด้วยเช่นกัน ก้อนหินไม่ควรออกจากปากของลูก ผู้ที่ปาก้อนหินก็จะกลายเป็นผู้ที่มีสติปัญญาที่เป็นหิน เพียงผู้ที่มีเพชรพลอยออกจากปากเท่านั้นที่จะได้รับสถานภาพที่สูง นี่เป็นสิ่งที่ง่ายมาก อธิบายแก่นักเรียนว่า ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ผู้ประทานการหลุดพ้นและการหลุดพ้นในชีวิตแก่ทุกคน พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ชีวา พูด: โอ ผู้คนของบารัต ลูกๆทางจิต ด้วยการกลับมาบริสุทธิ์ในชาติเกิดสุดท้ายของลูกในอาณาจักรของราวัน ดินแดนแห่งความตาย ยุคเหล็ก ด้วยการจาริกแสวงบุญของพลังโยคะของสติปัญญากับพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสงสุด ลูกจะกลับมาสะโตประธานจากตาโมประธาน ลูกจะสามารถได้มาซึ่งสถานภาพของเทพผู้มีอำนาจในการปกครองตนเองที่เต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ ความสุข ความสงบ และความเจริญรุ่งเรืองในยุคทองที่สะโตประธานเหมือนที่ลูกเคยทำเมื่อ 5000 ปีที่แล้วอีกครั้ง อย่างไรก็ตามพ่อสอนพวกเราและให้มรดกของเราแก่เราก่อนการทำลายล้างครั้งใหญ่ที่แท้จริง ยิ่งลูกศึกษาเล่าเรียนมากเท่าไหร่ ลูกก็จะยิ่งได้รับสถานภาพที่สูงมากเท่านั้น ท่านจะพาเรากลับไปพร้อมกับท่าน ดังนั้นเราไม่ควรใส่ใจเกี่ยวกับร่างเก่าและโลกเก่าเหล่านี้ ขณะนี้เป็นเวลานี้สำหรับลูกที่จะออกจากโลกเก่า เป็นสิ่งที่ดีมากถ้าสติปัญญาของลูกไตร่ตรองประเด็นเช่นนั้น ด้วยความเพียรพยายามลูกก็จะก้าวหน้าและเมื่อเวลานั้นมาถึงลูกจะไม่สำลัก ลูกสามารถเห็นได้ว่าโลกกำลังจะถูกทำลาย ดังนั้นเราควรเชื่อมโยงโยคะของสติปัญญาของเรา ลูกได้รับการช่วยเหลือจากการทำงานรับใช้ ยิ่งลูกชี้หนทางไปสู่ความสุขให้แก่ผู้อื่นมากเท่าไหร่ ลูกก็จะยิ่งมีประสบการณ์ของความสุขมากเท่านั้น ลูกเฝ้าแต่เพียรพยายามต่อไป ลูกสามารถเห็นโชคของลูก พ่อสอนลูกถึงวิธีที่จะเพียรพยายาม บางคนไม่ว่างเว้นอยู่กับความพยายามนี้ ในขณะที่คนอื่นไม่ทำ ลูกเข้าใจดีว่าเศรษฐีและมหาเศรษฐีจะถูกทำลายเช่นนั้น อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อบัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. เพื่อที่จะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง ให้เพชรพลอยของความรู้เท่านั้นออกจากปากของลูกอย่างสม่ำเสมอ มีการกระทำเช่นนั้นในความคิด คำพูด และการกระทำของลูก ที่ลูกจะกลายเป็นผู้ที่สูงส่งที่ทำตามกฏเกณฑ์ระเบียบวินัยของการใช้ชีวิตที่สูงสุด

2. สัญญาว่าจะกลับมาบริสุทธิ์ในชาติเกิดสุดท้ายนี้ บอกทุกคนถึงวิธีที่จะกลับมาบริสุทธิ์

พร:
ขอให้ลูกขอให้ลูกไม่ไหวหวั่นสั่นคลอนและเลือกเก็บคุณธรรมจากผู้อื่นโดยมีความรู้สึกเมตตากรุณาอยู่ตลอดเวลา

เพื่อที่จะทำให้สภาพของลูกไม่ไหวหวั่นสั่นคลอนจงเป็นผู้ที่เลือกเก็บคุณธรรมอยู่เสมอ หากลูกเลือกเก็บคุณธรรมในทุกสถานการณ์ ลูกจะไม่แปรปรวน การเลือกเก็บคุณธรรมหมายถึงการมีความรู้สึกเมตตากรุณา การมองเห็นคุณธรรมในข้อบกพร่องหมายถึงการเลือกเก็บคุณธรรม ดังนั้นจงเลือกเก็บคุณธรรมแม้กระทั่งจากผู้ที่มีข้อบกพร่อง เช่นเดียวกับที่คนอื่นๆมุ่งมั่นกับข้อบกพร่องของพวกเขา ดังนั้นลูกต้องมุ่งมั่นในคุณธรรมของลูก เป็นลูกค้าที่มีคุณธรรมไม่ใช่ข้อบกพร่อง

คติพจน์:
ผู้ที่ออฟเฟอร์ทุกสิ่งที่พวกเขามีให้แก่พ่อและกลายเป็นแสงที่เบาสบายคือเทวดานางฟ้า