03.03.19    Avyakt Bapdada     Thai Murli     28.02.84     Om Shanti     Madhuban


นัยสำคัญของจุดและหยด


วันนี้ พ่อพระเจ้าผู้ไร้เดียงสา ได้มาพบลูกๆที่ไร้เดียงสาของท่าน เพื่อเฉลิมฉลองวันแห่งการจุติของลูกๆและของพ่อ, นั่นคือเพื่อเฉลิมฉลองวันเกิดทางจิตที่แสนจะพิเศษสุด ผู้ที่เป็นที่รักที่สุดของพ่อคือลูกๆที่ไร้เดียงสา ความไร้เดียงสา หมายถึงการมีธรรมชาติที่ง่ายดาย มีความรู้สึกที่บริสุทธิ์ และความซื่อสัตย์ และมีความสะอาดทั้งในจิตใจและการกระทำของลูกเสมอ ลูกๆที่ไร้เดียงสาเช่นนั้นจะดึงดูดพ่อพระเจ้าผู้ไร้เดียงสาเข้ามาหาตัวเขาเอง พ่อพระเจ้าผู้ไร้เดียงเฝ้าแต่หมุนลูกปัดของลูกประคำแห่งคุณธรรมของลูกที่ไร้เดียงสาผู้ที่มีธรรมชาติที่ง่ายดายเช่นนั้นอย่างสม่ำเสมอ ลูกทั้งหมดได้หมุนลูกปัดของลูกประคำในนามของพ่อมาหลายชาติเกิด และขณะนี้ในยุคบรรจบพบกัน พ่อกำลังให้การตอบแทนกับลูกๆ ด้วยการหมุนลูกปัดของลูกประคำของคุณธรรมของลูก พระเจ้าที่ไร้เดียงสารักลูกทั้งหลายที่ไร้เดียงสาอย่างมาก ยิ่งลูกเป็นตัวของความรู้ เต็มไปด้วยความรู้ และเต็มไปด้วยพลังมากแค่ไหน ลูกก็ยิ่งไร้เดียงสามากเท่านั้น พระเจ้ารักความไร้เดียงสา ลูกรู้ถึงโชคที่สูงส่งนี้ของลูกหรือไม่? ที่ลูกนั้นดึงดูดแม้กระทั่งพระเจ้า ลูกได้ทำให้ท่านเป็นของลูก

วันนี้เป็นวันของผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาและวันของลูกๆเพื่อเฉลิมฉลองเป็นพิเศษ ผู้ที่เลื่อมใสศรัทธากำลังเตรียมการณ์และกำลังปลุกเรียกท่าน ในขณะที่ลูกกำลังนั่งอยู่เบื้องหน้าท่านเป็นการส่วนตัว พ่อยิ้มเมื่อได้เห็นกิจกรรมที่สูงส่งของผู้เลื่อมใสศรัทธาและพ่อพอใจที่ได้เห็นเกมของการพบปะของลูกๆ ด้านหนึ่งคือดวงวิญญาณที่เลื่อมใสศรัทธาที่แยกห่างจากท่าน (วิโยคี) อีกด้านหนึ่งคือลูกๆโยคีที่ง่ายดาย ทั้งสองเป็นที่รักซึ่งเป็นผลมาจากความรักของพวกเขาเอง ผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาเองก็ไม่ยิ่งหย่อนเช่นกัน พรุ่งนี้ จงท่องทัวร์ไปให้ทั่วในรูปที่ละเอียดอ่อนของเทพผู้เป็นที่รักพิเศษของลูกและดูทุกสิ่ง พร้อมกับพ่อ แม้แต่ลูกซารีแกรมก็จะได้รับการกราบไหว้บูชาเป็นพิเศษ ดูผู้เลื่อมใสศรัทธากราบไหว้บาชาลูกๆพร้อมกับพ่อ ขณะนี้แม้กระทั่งในเวลาสุดท้าย ยังมีผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาบางคนที่จงรักภักดีเป็นอย่างมากที่ทำการกราบไหว้ด้วยความรักอย่างแท้จริงและได้รับประสบการณ์ของผลแห่งความรักและความศรัทธาของพวกเขาเป็นระยะเวลาชั่วคราว พรุ่งนี้จะเป็นวันที่ผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาทำการกราบไหว้ด้วยความรักเป็นพิเศษ ลูกเข้าใจหรือไม่?

ลูกทุกคนจะเฉลิมฉลองวันเกิดของพ่อหรือวันเกิดของลูกเอง? ตลอดทั้งวงจร เป็นไปได้ไหมที่ลูกจะเฉลิมฉลองวันเกิดของพ่อและของลูกในวันเดียวกัน? ถึงแม้ว่าจะเป็นวันเดียวกัน แต่ก็ไม่สามารถจะเป็นปีเดียวกันได้ จะมีความแตกต่างบางอย่างระหว่างของพ่อกับของลูกๆ อย่างไรก็ตามวันเกิดทางจิตของพ่อกับของลูกๆเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน ลูกจะพูดว่า ลูกกำลังเฉลิมฉลองวันเกิดของพ่อ และพ่อก็พูดว่าพ่อกำลังเฉลิมฉลองวันเกิดของลูกๆ ดังนั้นนี่เป็นวันเกิดที่มหัศจรรย์ใช่หรือไม่? ลูกกำลังฉลองวันเกิดของลูกเองพร้อมกับวันเกิดของพ่อ จากสิ่งนี้ลองพิจารณาดูซิว่าพ่อ,พระเจ้าผู้ไร้เดียงสานั้นมีความรักต่อลูกๆมากมายแค่ไหน แม้กระทั่งวันเกิดยังเป็นวันเดียวกัน ดังนั้นลูกดึงดูดพระเจ้าผู้ไร้เดียงสาได้มากขนาดนี้ใช่หรือไม่? ผู้เลื่อมใสศรัทธามีความซาบซึ้งกับการกราบไหว้บูชาของพวกเขา ขณะที่ลูกรักษาความสุขของการได้มาซึ่งทุกสิ่ง และลูกเฉลิมฉลอง ร้องเพลงและร่ายรำกับท่าน มีนัยสำคัญมากมายในอนุสรณ์ที่ถูกสร้างขึ้นมา

ในการกราบไหว้บูชาของพวกเขาและในสัญลักษณ์ต่างๆ พวกเขามีคุณสมบัติพิเศษอยู่สองอย่าง หนึ่งคือคุณสมบัติพิเศษของจุด และอีกหนึ่งคือคุณสมบัติพิเศษของทุกหยด ในวิธีการกราบไหว้บูชาของพวกเขา พวกเขาให้ความสำคัญกับทุกหยด ในเวลานี้ลูกๆนั้นอยู่อย่างมั่นคงในความหมายของจุด สาระของความรู้ทั้งหมดจะหลอมรวมอยู่ในคำๆเดียวโดยเฉพาะคือคำว่า จุด พ่อคือจุด ลูกดวงวิญญาณคือจุด และเพื่อที่จะซึมซับความรู้ของละคร สิ่งใดก็ตามที่เคยเกิดขึ้นมันได้จบลงแล้ว นั่นคือลูกใช้จุดฟูลสต๊อป ลูกมีประสบการณ์ของความรู้ของละครของสามสิ่งนี้ นั่นคือ ดวงวิญญาณสูงสุด, ดวงวิญญาณ และวัตถุธาตุ ที่เป็นเกมส์ เป็นจุดในชีวิตในทางปฏิบัติของลูก ด้วยเหตุนี้แม้กระทั่งในความเลื่อมใสศรัทธา จึงให้ความสำคัญกับจุดที่อยู่ตรงกลางของสัญลักษณ์ ประการที่สอง ความสำคัญของหยด เมื่อลูกทั้งหมดนั่งในการจดจำระลึกถึงและทำให้ผู้อื่นนั่งในการจดจำระลึกถึง ลูกใช้วิธีการอะไร? หยดของความคิด ลูกประพรมหยดแรก ฉันคือดวงวิญญาณ หยดที่สอง ฉันคือลูกของพ่อ ลูกประสบความสำเร็จของการพบปะจากหยดของความคิดที่บริสุทธิ์ ดังนั้นหยดแรกคือหยดของสำนึกรู้ของความคิดที่บริสุทธิ์ หยดที่สองคือเมื่อลูกมีการสนทนาจากใจถึงใจ ลูกประพรมหยดของความคิดที่บริสุทธิ์ของการสรรเสริญพ่อและการได้มาซึ่งการบรรลุผลทุกประเภท ท่านเป็นเช่นนี้ ท่านทำให้ฉันเป็นเช่นนี้ ลูกประพรมหยดที่แสนหวานและเย็นสบายให้กับพ่อ นั่นคือ ลูกมีการสนทนาจากใจถึงใจ ลูกพูดทีละจุดทีละครั้งแล้วลูกก็คิดเกี่ยวกับสิ่งนั้น ลูกไม่ได้คิดถึงทุกสิ่งพร้อมๆกัน ประการที่สาม ลูกทุกคนได้ให้หยดแห่งความร่วมมือของร่างกาย จิตใจ และทรัพย์สมบัติของพวกเขา ด้วยเหตุนี้เองที่ลูกพูดถึงทะเลสาบที่เต็มเปี่ยมด้วยน้ำทีละหยดโดยเฉพาะ ความร่วมมือทั้งหมดที่ลูกทุกคนให้สำหรับงานที่ยิ่งใหญ่ของการเปลี่ยนแปลงโลก สำหรับงานที่ไม่มีขีดจำกัดของผู้ทรงพลังอำนาจ กล่าวได้ว่าเป็นเสมือนกับหยดแห่งความร่วมมือ อย่างไรก็ตามด้วยหนึ่งหยดของความร่วมมือของทุกคน สิ่งนี้ได้กลายเป็นมหาสมุทรแห่งความร่วมมือที่ไม่มีขีดจำกัด ด้วยเหตุนี้พวกเขาได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของหยดในการกราบไหว้ของพวกเขา

พวกเขาได้แสดงให้เห็นวิธีพิเศษของการกราบไหว้บูชาสำหรับการถือศีลอด พวกเขาถือศีลอด เพื่อที่จะให้ความร่วมมือกับพ่อ ลูกถือศีลอดที่จะไม่รับอาหารใดๆของความคิดที่ไร้ประโยชน์ ที่ลูกจะไม่มีวันรับความคิดที่ไม่บริสุทธิ์หรือไร้ประโยชน์เข้ามาในสติปัญญาของลูก ลูกถือศีลอดนี้ นั่นคือลูกมีความมุ่งมั่นนี้ ในขณะที่ผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาจะถือศีลอดของการไม่รับประทานอาหารที่ไม่บริสุทธิ์ พร้อมกับสิ่งนี้ลูกกลายเป็นแสงที่จุดสว่างอยู่ตลอดเวลา ขณะที่อนุสรณ์ของสิ่งนี้คือพวกเขาจะตื่นตลอดทั้งคืน วิธีการของการสำรวจตรวจสอบตนเองภายในทางจิตที่ไม่มีวันสูญสลายของลูกได้ถูกผู้ที่เลื่อมใสศรัทธานำไปใช้อย่างเป็นวิธีการภายนอก อย่างไรก็ตามพวกเขาได้ลอกเลียนแบบลูกๆทั้งหมด เพราะพวกเขามีสติปัญญาที่รโชประธาน พวกเขาสร้างวิธีการเช่นนั้นขึ้นมาจากสิ่งที่พวกเขาได้สัมผัส แม้กระทั่งในแง่ของการเป็นผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาที่รโชกุนีอันดับหนึ่ง และในแง่ของการกราบไหว้บูชาและเป็นผู้เลื่อมใสศรัทธาที่รโชกุนีอันดับหนึ่ง คือบราห์มาและลูกๆดวงวิญญาณพิเศษทั้งหมดที่กลายเป็นเครื่องมือสำหรับสิ่งนี้ อย่างไรก็ตาม ประการแรก เพราะการมีความรักในจิตใจของลูกและพลังของจิตใจ การกราบไหว้บูชาในครั้งแรกจึงเริ่มต้นด้วยความรู้สึกของจิตใจ วิธีการต่างๆภายนอกเหล่านั้นค่อยๆเริ่มเข้ามาในภายหลังทีละน้อย อย่างไรก็ตามเมื่อได้เห็นสิ่งสร้างของดวงวิญญาณที่เลื่อมใสศรัทธาและวิธีการของพวกเขา พ่อผู้สร้างพูดว่า เป็นความมหัศจรรย์ของการสัมผัสของสติปัญญาของผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาเหล่านั้น แม้กระนั้น ด้วยการทำให้สติปัญญาของพวกเขาวุ่นอยู่กับวิธีการเหล่านั้น อย่างน้อยที่สุดพวกเขาก็ได้รับการปกป้องเล็กน้อยจากการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิเลส ลูกเข้าใจถึงวิธีการของความสำเร็จที่แท้จริงของลูกที่ดำเนินต่อเนื่องมาในการกราบไหว้บูชาหรือไม่? นี่คือความสำคัญของอนุสรณ์

ลูกๆดับเบิ้ลฟอเรนเนอร์ไม่ได้เห็นการกราบไหว้บูชามากนัก อย่างไรก็ตามพวกเขาคือผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาของลูกทุกคน ลูกๆควรมีประสบการณ์ของการกระทำที่สูงส่งของผู้ที่เลื่อมใสศรัทธา ว่าแม้กระทั่งทุกวันนี้ดวงวิญญาณผู้เลื่อมใสศรัทธายังกราบไหว้บูชาและปลุกลูกดวงวิญญาณที่มีค่าควรแก่การกราบไหว้อย่างไร? ลูกมีประสบการณ์ในสิ่งนี้หรือไม่? ลูกเคยสัมผัสกับเสียงเรียกของผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาหรือไม่? ลูกรู้สึกเมตตาต่อผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาหรือไม่? ลูกมีความเข้าใจอย่างชัดเจนมากของผู้เลื่อมใสศรัทธาหรือไม่? หากผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาเรียกหาและลูกไม่เข้าใจ ผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาจะเป็นเช่นไร? เหตุนี้เองลูกจึงควรรู้ถึงนัยสำคัญอย่างชัดเจนมากว่าผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาเป็นเช่นไร ใครคือผู้ที่กราบไหว้บูชาและใครคือดวงวิญญาณที่มีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชา ลูกรู้นัยสำคัญของการเป็นผู้ที่มีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชาและการเป็นผู้ที่กราบไหว้ใช่หรือไม่? อัจชะ ลูกสัมผัสเสียงเรียกของผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาหรือไม่? พันดาวาสได้ยินด้วยเช่นกันหรือเพียงชัคตีเท่านั้นที่ได้ยิน? มีซารีแกรมมากมาย มีหลายแสน แต่เทพไม่ได้มีเป็นแสนๆ จะมีเทพเจ้าทั้งหลายเป็นพันไม่ใช่เป็นแสนๆ อัจชะ บาบาจะบอกลูกถึงนัยสำคัญของสิ่งนี้ในเวลาอื่น ลูกดับเบิ้ลฟอเรนเนอร์ทั้งหมดที่มาตั้งแต่ต้นและที่เป็นตัวอย่างตั้งแต่ต้น ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นชัคตีหรือพันดาวาส ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษเช่นกัน ประการแรกสุด พ่อคือผู้ที่มาจากต่างแดนที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ใครที่อยู่ในต่างแดนมากที่สุด พ่ออยู่ที่นั่นมากที่สุด

ขณะนี้ในแต่ละวัน เมื่อลูกก้าวหน้าต่อไป ลูกจะสัมผัสกับเสียงปลุกเรียกของผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาและความรู้สึกของพวกเขาอย่างชัดเจนมาก ลูกจะรู้ด้วยเช่นกันว่า ใครคือเทพเจ้าที่เป็นที่รักเป็นพิเศษของพวกเขา จงกลับมาเข้มแข็งกว่านี้อีกสักนิด แล้วหลังจากนั้นด้วยการสัมผัสของสติปัญญาที่สูงส่ง ลูกจะสัมผัสสิ่งนั้นที่เป็นเหมือนราวกับว่าลูกได้เห็นทุกสิ่งอย่างชัดเจนในนิมิตที่สูงส่ง ลูกกำลังได้รับการตกแต่งประดับประดาในขณะนี้ และด้วยเหตุนี้ม่านของการเปิดเผยยังไม่เปิดขึ้นมา ม่านจะเปิดขึ้นเมื่อลูกได้รับการตกแต่งประดับประดาแล้ว และลูกจะสามารถมองเห็นตนเองได้ แล้วหลังจากนั้นเสียงจะออกมาจากปากของทุกคนว่า เทพเจ้านั้นๆได้มาแล้ว และเทพนั้นเทพนี้ได้มาแล้วเช่นกัน อัจชะ

ถึงลูกๆที่ไร้เดียงสาผู้ที่มีธรรมชาติที่ง่ายดายและเบาสบายและเป็นโยคีที่ง่ายดาย และผู้ที่เป็นของพ่อพระเจ้าผู้ที่ไร้เดียงสา ถึงดวงวิญญาณที่เป็นตัวของการซึมซับนัยสำคัญของจุดและหยดในชีวิตของพวกเขาอย่างสม่ำเสมอ ถึงดวงวิญญาณที่รู้แจ้งผู้ที่ถือศีลอดของความมุ่งมั่นในความคิดคำพูดและการกระทำของพวกเขา ถึงดวงวิญญาณที่มีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชาผู้ที่อยู่อย่างมั่นคงในสภาพของการมีค่าควรแก่กราบไหว้บูชาของพวกเขา ด้วยความรัก ระลึกถึง และนมัสเต จากพ่อ พระเจ้าผู้ไร้เดียงสา ผู้ประทานพรและผู้ประทานโชค

คำพูดที่แสนหวานของบัพดาดาหลังจากการชักธง:

พ่อพูดว่า ธงของลูกยิ่งใหญ่เสมอ พ่อจะทำอะไรได้ถ้าไม่มีลูกๆ? ลูกพูดว่า ธงของพ่อนั้นยิ่งใหญ่เสมอ (มีการเปิดเพลง ธงของชีวายิ่งใหญ่เสมอ) และพ่อก็พูดว่า ธงของลูกๆนั้นยิ่งใหญ่เสมอ ธงแห่งชัยชนะจะถูกยกขึ้นมาบนหน้าผากของลูกๆทุกคนอย่างสม่ำเสมอ ธงแห่งชัยชนะจะถูกยกขึ้นในสายตาและบนหน้าผากของทุกคน บัพดาดาเห็นว่าไม่ใช่ธงแค่ผืนเดียวเท่านั้นที่ถูกยกขึ้นมา แต่เป็นธงแห่งชัยชนะที่ไม่มีวันดับสูญได้ถูกยกขึ้นมาบนหน้าผากของทุกคน ขอแสดงความยินดีกับวันเกิดที่มหัศจรรย์ของพ่อกับลูกๆ

ขอแสดงความยินดีกับวันเกิดที่มหัศจรรย์ของพ่อกับลูกๆ:

ขอแสดงความยินดีกับวันเกิดของชีวิตบราห์มินทางจิตนี้ ถึงลูกๆผู้เป็นที่รักอย่างยิ่งในทุกหนแห่ง, มิตรร่วมทางในงานรับใช้และ ลูกๆผู้ที่เฝ้าแต่วางรอยเท้าของพวกเขาลงบนรอยเท้าของพ่ออย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการตอบแทนสำหรับความรัก ความทรงจำระลึกถึง และคำกล่าวทักทายและอวยพรของลูกๆทั้งหลาย บัพดาดาขอแสดงความยินดีกับลูกๆทุกคนด้วยการสวมมาลัยด้วยแขนที่มีความรักของท่าน ทุกดวงวิญญาณในโลกได้เฉลิมฉลองวันเกิดทางจิตนี้ของลูกทุกคนอย่างเป็นอนุสรณ์ เพราะดวงวิญญาณทั้งหมดได้รับความร่วมมือของความสุข ความสงบ ความเบิกบาน และพลังมากมายอย่างยิ่งจากพ่อและลูกๆทั้งหมดในชีวิตปราห์มินของพวกเขา เพราะความร่วมมือนี้ทุกคนจึงเฉลิมฉลองวันเกิดของชีวา, ชีพจะยันตี และซาลีแกรมทั้งหลายด้วยความรักเป็นอย่างมากในหัวใจของพวกเขา ถึงลูกๆซาลีแกรมเช่นนั้น ขออวยพรกลับไปหลายล้านเท่าอย่างสม่ำเสมอจากทั้งพ่อชีวาและพ่อบราห์มา ขอแสดงความยินดีกับลูกเสมอ ขอให้ลูกเฝ้าแต่ก้าวหน้าต่อไป และประสบความสำเร็จด้วยการใช้วิธีที่ถูกต้อง อัจชะ สวัสดีตอนเช้ากับทุกๆคน

ในช่วงเวลาของการลา: ทุกคนพูดว่า " good morning (สวัสดีตอนเช้า)" แต่ตอนเช้าของลูกอยู่กับพระเจ้า และดังนั้นจึงเป็น godly morning (ตอนเช้าของพระเจ้า) ลูกใช้เวลาทั้งคืนกับพระเจ้าและตอนนี้ลูกกำลังเฉลิมฉลองตอนเช้ากับพระเจ้า ดังนั้นจงจดจำระลึกถึงพระเจ้า(God)และความดี(good)เสมอ การจดจำระลึกถึงพระเจ้า(God)ทำให้ลูกดี(good) หากไม่มีการจดจำระลึกถึงพระเจ้าลูกไม่สามารถกลายเป็นคนดีได้ ลูกทุกคนมีชีวิตของพระเจ้าและเหตุนี้เองทุกวินาทีและทุกความคิดของลูกจึงดี ดังนั้นมันไม่ได้เป็นเพียงแค่อรุณสวัสดิ์ สวัสดีตอนเย็น และราตรีสวัสดิ์(good morning, good evening and good night) เท่านั้น แต่ทุกความคิดและทุกวินาทีของลูกนั้นดีเพราะมีการจดจำระลึกถึงพระเจ้า ลูกมีประสบการณ์นี้หรือไม่? เวลานี้ชีวิตของลูกดีเพราะชีวิตของลูกอยู่กับพระเจ้า ลูกทำทุกการกระทำกับพ่อใช่หรือไม่? ลูกไม่ได้ทำอะไรคนเดียวใช่ไหม? ลูกรับประทานกับพ่อหรือลูกรับประทานคนเดียว? จดจำความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับความดีเสมอและนำสิ่งนี้เข้ามาในชีวิตของลูก ลูกเข้าใจไหม? อัจชะ ความรักอันเป็นอมตะ การจดจำระลึกถึง และนมัสเต เป็นพิเศษในเวลาอมฤตสำหรับลูกทุกคน จากบัพดาดา

พร:
ขอให้ลูกเป็น นายผู้เมตตา และแจกจ่ายสมบัติที่มีค่าแห่งความสุขอย่างไม่เห็นแก่ตัวอย่างเป็นผู้ให้ทานที่ยิ่งใหญ่

ผู้คนใช้เวลาและเงินเป็นอย่างมากกับการได้สัมผัสความสุขอันชั่วคราว แต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ไม่พบความสุขที่แท้จริง ในเวลาที่จำเป็นเช่นนั้น ลูกดวงวิญญาณจะต้องเป็นผู้ให้ทานที่ยิ่งใหญ่และให้ทานของความสุขอย่างไม่เห็นแก่ตัว สำหรับสิ่งนี้ขอให้คุณธรรมแห่งความเมตตาปรากฏออกมา ภาพลักษณ์ที่ไม่มีชีวิตของลูกกำลังให้นิมิตและดังนั้นในรูปที่มีชีวิตเช่นกันก็ต้องมีความเมตตาและเฝ้าแต่แจกจ่ายต่อไป เพราะดวงวิญญาณเหล่านั้นอยู่ภายใต้อิทธิพลอื่นๆ อย่าคิดว่าผู้นี้จะไม่ฟัง ลูกเพียงแค่ต้องมีความเมตตาและเฝ้าแต่ให้ต่อไป ความปรารถนาดีของลูกจะให้ผลกับพวกเขาอย่างแน่นอน

คติพจน์:
ผู้ที่ทำให้ความรู้สึกทางร่างกายทั้งหมดทำงานภายใต้คำสั่งของพวกเขาด้วยพลังของโยคะคือนายของตนเอง, นายที่ปกครองตนเอง


 

6