03.03.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน การศึกษาคือรายได้ของลูก การศึกษานี้คือแหล่งแห่งรายได้ของลูก ด้วยการศึกษานี้เท่านั้นที่ลูกสามารถสะสมรายได้เป็นเวลา 21 ชาติเกิด

คำถาม:
อะไรเป็นสิ่งชี้บอกที่มองเห็นได้ของลูกๆ ที่ประสบกับลางดีของดาวพฤหัส?

คำตอบ:
พวกเขาใส่ใจอย่างเต็มที่ต่อศรีมัท พวกเขาศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี พวกเขาไม่เคยสอบตกเลย ผู้ที่ไม่เชื่อฟังศรีมัทจะสอบตกในการศึกษาของพวกเขา ลางร้ายของราหูอยู่เหนือพวกเขา ลางดีของดาวพฤหัส,เมล็ดของต้นไม้ขณะนี้อยู่เหนือลูกๆ
เพลง พาเราออกไปจากโลกแห่งบาปนี้ ไปยังสถานที่แห่งการพักผ่อนและสุขสบาย

โอมชานติ
นี่คือเสียงเรียกร้องของดวงวิญญาณบาป ลูกไม่ต้องเรียกร้องอีกต่อไปเพราะลูกกำลังกลับมาบริสุทธิ์ เรื่องเหล่านี้ต้องได้รับการซึมซับ เช่นที่ในโรงเรียนการศึกษาคือขุมทรัพย์ ดังนั้นการศึกษานี้เป็นขุมทรัพย์ที่มีค่าอย่างมากเช่นกัน ลูกสามารถหาเลี้ยงชีพของลูกจากสิ่งที่ลูกศึกษา ลูกๆรู้ว่าพระเจ้ากำลังสอนลูก นี่คือรายได้ที่สูงมากเพราะเป้าหมายและวัตถุประสงค์อยู่เบื้องหน้าลูก มีเพียงสัตซังที่แท้จริง(มิตรแห่งสัจจะ)เดียวเท่านั้น สัตซังอื่นทั้งหมดนั้นไม่แท้จริง ลูกรู้ว่าเป็นเพียงในยุคเดียวนี้เท่านั้นของวงจรที่ลูกมีมิตรแห่งสัจจะ ลูกร้องเรียกหา: โอ้ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์โปรดมา! พวกเขายังคงร้องเรียกหาในขณะที่ท่านกำลังนั่งอยู่เบื้องหน้าลูก ลูกๆรู้ว่าลูกกำลังทำความเพียรพยายามสำหรับโลกใหม่ที่ไม่มีชื่อหรือร่องรอยของความทุกข์เลย ลูกได้รับการพักผ่อนและความสุขสบายในสวรรค์ ไม่มีการพักผ่อนหรือความสุขสบายในนรก นี่คือมหาสมุทรแห่งยาพิษซึ่งเป็นยุคเหล็ก ทุกคนไม่มีความสุขทุกคนเกิดมาจากบาป เหตุนี้เองดวงวิญญาณจึงร้องเรียกหา บาบาเรากลับมาไม่บริสุทธิ์ พวกเขาอาบน้ำในแม่น้ำคงคาเพื่อที่จะกลับมาบริสุทธิ์ อัจชะ เมื่อพวกเขาอาบน้ำนั้นแล้วพวกเขาก็ควรกลับมาบริสุทธิ์ ดังนั้นเหตุใดพวกเขาจึงอาบน้ำนั้นครั้งแล้วครั้งเล่า? ในขณะที่ล้มลุกคลุกคลานไปทั่วพวกเขาก็ลงบันไดลงมาเรื่อยๆและกลายเป็นคนบาป เป็นพ่อผู้ที่นั่งที่นี่และอธิบายแก่ลูกถึงนัยสำคัญของ 84 ชาติเกิด ผู้ที่เป็นของศาสนาอื่นไม่ได้ใช้ 84 ชาติเกิด ลูกได้สร้างรูปภาพที่ดีมากของ 84 ชาติเกิด (ภาพบันได) มีภาพของต้นกัลปะในกีตะด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามไม่มีใครรู้ว่าพระเจ้าถ่ายทอดกีตะเมื่อไหร่หรือท่านทำอะไรเมื่อท่านมา ผู้คนของศาสนาอื่นรู้เกี่ยวกับคัมภีร์ของพวกเขาเอง แต่ผู้คนของบารัตไม่รู้สิ่งใดอย่างแท้จริง พ่อพูดว่า: เป็นเพียงในยุคบรรจบพบกันเท่านั้นที่พ่อมาสร้างสวรรค์ ไม่สามารถมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเลยในละคร อะไรก็ตามที่ถูกกำหนดไว้ในละครจะต้องซ้ำรอยเหมือนเดิมทุกประการ ไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นครั้งเดียวและหลังจากนั้นจะเปลี่ยนแปลง วงจรของละครยังคงอยู่ในสติปัญญาของลูกๆเป็นอย่างดี ลูกไม่สามารถหลุดพ้นจากวงจรของ 84 ชาติเกิดได้ นั่นหมายความว่าวงจรโลกนี้ไม่มีวันสิ้นสุด ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของโลกซ้ำรอย รูปภาพของวงจรของ 84 ชาติเกิด(บันใด)นี้สำคัญมากที่สุด รูปภาพของตรีมูรติและวงจรโลกเป็นรูปภาพหลัก ทุกสิ่งถูกแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในวงจร แต่ละยุคมี 1250 ปี นี่เป็นเหมือนกระจกสำหรับคนตาบอด เป็นกระจกของดวงชะตาของ 84 ชาติเกิด พ่อพูดเกี่ยวกับเคราะห์ลางต่างๆ ของลูกๆ พ่อแสดงให้เห็นถึงลางที่ไม่มีขีดจำกัดแก่ลูก เวลานี้ลูกๆ อยู่ภายใต้ลางดีของดาวพฤหัสบดีที่ไม่สูญสลาย ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับว่าลูกศึกษาเล่าเรียนอย่างไร บางคนมีลางดีของดาวพฤหัสบดีอยู่เหนือ แต่คนอื่นมีเคราะห์ของดาวศุกร์และคนอื่นมีเคราะห์ของดาวเสาร์ ถ้ามีความล้มเหลวจะมีเคราะห์ร้ายของราหู สิ่งเดียวกันเกิดขึ้นที่นี่ เมื่อลูกไม่ทำตามศรีมัทจะมีเคราะห์ร้ายที่เป็นเงามืดของเราหูที่ไม่สูญสลาย มีเคราะห์ดีที่ไม่สูญสลายและมีเคราะห์ร้ายของราหูที่ไม่สูญสลายด้วยเช่นกัน ลูกๆ ต้องมีความใส่ใจอย่างมากต่อการศึกษาของลูก ลูกต้องไม่มีข้อแก้ตัวใดๆ เช่นศูนย์ของลูกอยู่ไกลมาก ถึงแม้ว่าจะใช้เวลาหกชั่วโมงกว่าจะไปถึงศูนย์ลูกก็ควรไป เมื่อผู้คนไปจาริกแสวงบุญเขาก็ล้มลุกคลุกคลานเป็นอย่างมาก ก่อนหน้านี้หลายคนเคยไปด้วยการเดินเท้า บางคนก็ไปทางเกวียนโดยใช้วัวลาก นั่นเป็นเรื่องของการไปยังเมืองหนึ่งเท่านั้น มหาวิทยาลัยแห่งนี้ของพ่อนี้ยิ่งใหญ่มากที่ลูกจะกลายเป็นเช่นเดียวกับลักษมีหรือนารายณ์ แต่กระนั้นสำหรับการศึกษาที่สูงส่งนี้บางคนก็ยังคงบอกว่าศูนย์อยู่ไกลเกินไปหรือเขาไม่มีเวลา พ่อจะพูดอย่างไร? ลูกเช่นนี้ไม่มีค่า พ่อยกระดับลูกแล้วลูกยังทำลายสัจจะของลูกเอง ศรีมัทกล่าวไว้ว่า : จงกลับมาบริสุทธิ์และสร้างสมคุณธรรมที่สูงส่ง แม้ว่าลูกจะอาศัยอยู่ด้วยกันลูกจะต้องไม่ข้องแวะในกิเลส จะต้องมีดาบแห่งความรู้และโยคะอยู่ระหว่างลูก เราต้องกลับมาเป็นนายของโลกที่บริสุทธิ์ ในปัจจุบันเราเป็นนายของโลกที่ไม่บริสุทธิ์ เทพเหล่านั้นเคยมีมงกุฎสองชั้น ต่อมาหลังจากครึ่งวงจรพวกเขาสูญเสียมงกุฎแห่งแสงของพวกเขา ในปัจจุบันไม่มีใครมีมงกุฎแห่งแสง ผู้ก่อตั้งศาสนาจะถูกแสดงด้วยสิ่งนี้ (รัศมี) เพราะพวกเขาเป็นดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์ผู้จุติลงมาในร่างกาย ในบารัตมีผู้ที่มีมงกุฎสองชั้นและผู้ที่มีมงกุฎชั้นเดียวเช่นกัน แม้กระทั่งทุกวันนี้ผู้ที่มีมงกุฎเดียวก็ยังคงโค้งคำนับต่อรูปปั้นของผู้ที่มีมงกุฎสองชั้นเพราะพวกเขาเป็นจักรพรรดิและจักรพรรดินีที่บริสุทธิ์ จักรพรรดิยิ่งใหญ่กว่าราชาและมีทรัพย์สมบัติมากกว่า ที่ราชสำนัก,จักรพรรดินั่งอยู่ด้านหน้าและราชานั่งตามลำดับกันไปด้านหลังพวกเขา ราชสำนักของพวกเขาเป็นระบบและมีระเบียบอย่างมาก นี่เป็นราชสำนักของพระเจ้าเช่นกัน เป็นที่จดจำด้วยเช่นกันว่าเป็นท้องพระโรงของอินทรา ลูกกลายเป็นเทวดานางฟ้าด้วยความรู้ บุคคลที่สวยงามก็เรียกได้ว่านางฟ้า ราเด้และกฤษณะมีความงามที่เป็นธรรมชาติ เหตุนี้เองพวกเขาถูกกล่าวว่าสวยงาม เมื่อพวกเขาเริ่มนั่งบนกองไฟของตัณหาราคะพวกเขาก็กลับมาน่าเกลียดในชื่อและรูปแบบที่หลากหลาย สิ่งเหล่านี้ไม่ได้กล่าวไว้ในคัมภีร์ มีสามสิ่ง: ความรู้ การกราบไหว้บูชา และการวางเฉย ความรู้เป็นสิ่งที่สูงสุดเหนือสิ่งใด เวลานี้ลูกกำลังได้รับความรู้ลูก มีความวางเฉยในหนทางความเลื่อมใสศรัทธา โลกที่ตาโมประทานทั้งหมดจะถูกทำลายในเวลานี้ ดังนั้นลูกมีการวางเฉยในสิ่งนี้ เมื่ออาคารใหม่ถูกสร้างขึ้นมาก็จะมีการวางเฉยในอาคารเก่า นั่นเป็นเรื่องที่มีขีดจำกัด ในขณะที่นี่คือเรื่องที่ไม่มีขีดจำกัด เวลานี้สติปัญญาของลูกกำลังเชื่อมโยงกับโลกใหม่ นี่คือโลกเก่านรก ยุคทองและยุคเงินเรียกว่าดินแดนของชีวาเพราะได้รับการก่อตั้งโดยชีพบาบา เวลานี้ลูกไม่ชอบโรงค้าประเวณีนี้ หลายคนไม่ชอบสิ่งนี้ พวกเขาต้องการตกลงไปในท่อน้ำทิ้งและทำลายตนเองด้วยการแต่งงาน มนุษย์ทั้งหมดกำลังจมน้ำในแม่น้ำแห่งยาพิษ พวกเขาอยู่ในความสกปรกนั้น พวกเขายังคงทำให้กันและกันไม่มีความสุข มีการกล่าวกันว่า: ทำไมท่านละทิ้งน้ำทิพย์และดื่มยาพิษเล่า? พวกเขาไม่เข้าใจความหมายของสิ่งที่พวกเขาพูด ลูกก็ตามลำดับกันเช่นกัน ครูที่รู้คิดจะสามารถบอกได้ทันทีว่าสติปัญญาของใครบางคนกำลังเร่ร่อนไปที่อื่นหรือไม่ ถ้าบางคนหาวหรือสัปหงกในห้องเรียนก็เข้าใจได้ว่าสติปัญญาของผู้นั้นกำลังเร่ร่อนไปยังบ้านหรือธุรกิจของเขา การหาวยังเป็นสิ่งบ่งบอกของความเหนื่อยล้าเช่นกัน เมื่อบางคนกำลังหารายได้ในธุรกิจของพวกเขา พวกเขาจะนั่งจนกระทั่งถึงตีหนึ่งหรือตีสองในตอนเช้าและไม่เคยหาวนอนเลย พ่อให้สมบัติที่มีค่าเช่นนั้นแก่ลูก ดังนั้นการหาวคือสิ่งชี้บอกของการสูญเสีย ผู้ที่ล้มละลายก็จะสัปหงกและหาวอยู่เรื่อยๆเป็นอย่างมาก ลูกยังคงได้รับสมบัติที่มีค่ามากมายครั้งแล้วครั้งเล่า ดังนั้นลูกต้องให้ความใส่ใจเป็นอย่างมาก หากในขณะที่กำลังศึกษาเล่าเรียนแล้วบางคนกำลังหาวครูที่รู้คิดจะสามารถเข้าใจได้ว่าโยคะของสติปัญญาของผู้นั้นเร่ร่อนไปที่อื่น ในขณะที่ลูกกำลังนั่งอยู่ที่นี่ลูกจดจำบ้านหรือลูกๆของลูก ลูกกำลังนั่งที่นี่ในบัตตี ไม่ควรมีใครที่ไหนที่จะต้องจดจำ มีการกล่าวถึงผู้ที่อยู่ในบัตตีเป็นเวลาหกวันแล้วจดจำใครบางคนและเขียนจดหมายถึงคนนั้นที่พวกเขาสอบตก พวกเขาต้องเริ่มใหม่เจ็ดวันอีกครั้ง ลูกได้นั่งในบัตตีเป็นเวลาเจ็ดวัน ดังนั้นความเจ็บป่วยทั้งหมดของลูกจะสามารถถูกขจัดออกไปได้ ลูกมีโรคภัยเป็นอย่างมากมาเป็นเวลาครึ่งวงจร แม้ในขณะที่นั่งอยู่ที่ไหนสักแห่งบางคนก็มีความตายก่อนเวลาอันควร สิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในยุคทอง ที่นี่มีความเจ็บป่วยอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เสมอ ในขณะที่กำลังจะตายพวกเขาก็ร้องไห้ออกมาเพราะความเจ็บป่วยนั้น ไม่มีความทุกข์แม้แต่น้อยในสวรรค์ ที่นั่นในเวลาที่ถูกต้องพวกเขาเข้าใจว่าเวลาสำหรับร่างกายนั้นถึงจุดสิ้นสุดแล้ว ฉันกำลังจะออกจากร่างนี้ไปและกลายเป็นเด็ก ที่นี่ลูกจะมีนิมิตของสิ่งที่ลูกจะกลายเป็นที่นั่น หลายคนมีนิมิตเช่นนี้ ด้วยความรู้ลูกเข้าใจว่าลูกกำลังเปลี่ยนจากขอทานเป็นเจ้าชาย เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูกคือการกลายเป็นราเด้หรือ กฤษณะ ไม่ใช่ลักษมีหรือนารายณ์ ราเด้และกฤษณะผ่านเวลา 5000 ปีอย่างสมบูรณ์ ลักษมีและนารายณ์มีเวลาที่น้อยกว่าอย่างน้อย 20-25 ปี เหตุนี้เองจึงมีคำยกย่องสำหรับกฤษณะมากกว่า ไม่มีใครรู้ว่าราเด้และกฤษณะกลายเป็นลักษมีและนารายณ์ ลูกๆเข้าใจว่านี่คือการศึกษา ลูกต้องเปิดศูนย์ในทุกหมู่บ้าน นี่คือโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของลูก ลูกต้องการเพียงพื้นที่สามตารางฟุตเท่านั้นสำหรับสิ่งนี้ ช่างน่าอัศจรรย์! ถ้าสิ่งนี้อยู่ในโชคของใครบางคนเขาก็จะมีสัตซังแม้กระทั่งในห้องของเขา มีผู้คนที่มั่งคั่งมากมายที่นี่ แต่ความมั่งคั่งของเขาจะกลายเป็นฝุ่น เวลานี้ลูกกำลังประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกสำหรับอนาคต 21 ชาติเกิดจากพ่อ พ่อเองพูดว่า: ในขณะที่เห็นโลกเก่านี้โยคะของสติปัญญาของลูกควรอยู่ที่นั่น ฝึกฝนสิ่งนี้ในขณะที่ทำทุกสิ่ง คุณต้องพิจารณาทุกสิ่ง เวลานี้ลูกกำลังฝึกฝนสิ่งนี้ พ่ออธิบายว่า: จงมีการกระทำที่บริสุทธิ์เสมอ อย่าได้มีการกระทำที่ไม่บริสุทธิ์ หากลูกมีความเจ็บป่วยใดๆ ศัลยแพทย์กำลังนั่งที่นี่ รับคำแนะนำจากท่าน ลูกแต่ละคนมีความเจ็บป่วยของลูกเอง ลูกได้รับคำและนำที่ดีจากศัลยแพทย์ ลูกสามารถถามว่าลูกควรทำอะไรในสถานการณ์ของลูก ให้มีความใส่ใจเพื่อที่ลูกจะได้ไม่ทำการกระทำที่เป็นบาปใดๆ มีคำกล่าวว่า : อาหารเป็นเช่นไรจิตใจก็เป็นเช่นนั้น ผู้ที่ซื้อเนื้อสัตว์ ผู้ขายเนื้อสัตว์ หรือผู้ที่เสิร์ฟอาหารให้ผู้อื่นได้รับประทานก็จะสะสมภาระ อย่างได้ซ่อนสิ่งใดจากพ่อผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ถ้าลูกซ่อนบางสิ่งจากศัลยแพทย์แล้วความเจ็บป่วยนั้นจะไม่สามารถถูกขจัดออกไปได้ นี่คือศัลยแพทย์ที่คงอยู่ตลอดไปที่ไม่มีขีดจำกัด ผู้คนในโลกไม่รู้จักท่าน เวลานี้ลูกได้รับความรู้แต่ลูกยังคงขาดโยคะอย่างมาก ลูกไม่ได้คงอยู่ในการจดจำระลึกถึงเลย บาบารู้ว่าลูกไม่สามารถที่จะทำให้ตนเองมั่นคงในการจดจำระลึกถึงได้ทันที สิ่งนี้ตามลำดับกันไป เมื่อลูกจบสิ้นการจาริกแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึงก็จะกล่าวได้ว่าลูกได้มาถึงสภาพที่อยู่เหนือบ่วงกรรมของลูก จากนั้นจะมีสงคราม จนกว่าจะถึงวันนั้นจะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ สงครามะสามารถเริ่มต้นได้ในเวลาใดก็ตามแล้วทุกสิ่งก็จะมาถึงจุดจบ อย่างไรก็ตามจิตสำนึกก็บอกว่าสงครามที่ยิ่งใหญ่ไม่สามารถเริ่มขึ้นได้จนกว่าจะมีการก่อตั้งอาณาจักรใหม่ จะมีสงครามเล็กๆ และสงครามนั้นก็จะหยุด ไม่มีใครรู้ว่าอาณาจักรกำลังถูกก่อตั้งขึ้น มีผู้คนที่มีสติปัญญาที่สะโตประธาน,สะโต,ราโจและตาโม ในบันดาลูกๆผู้ที่มีสติปัญญาที่สะโตประทานยังคงมีการจดจำระลึกถึงอยู่เรื่อยๆได้ดีมาก ต้องมีบราห์มินนับแสนคน อย่างไรก็ตามบางคนเป็นลูกที่แท้จริงและบางคนเป็นลูกเลี้ยง ลูกที่แท้จริงทำงานรับใช้ที่ดี พวกเขาทำตามคำแนะนำของแม่และพ่อ ในขณะที่ลูกเลี้ยงทำตามคำแนะนำของราวัน พวกเขายังคงเดินโซเซไปเรื่อยๆ บางครั้งก็ทำตามคำแนะนำของราวันและบางครั้งก็ทำตามคำแนะนำของราม ลูกๆ ได้ยินเพลงว่า: บาบาพาเราไปยังสถานที่ที่มีการพักผ่อนและความสุขสบาย เพียงในสวรรค์เท่านั้นที่มีการพักผ่อนและความสุขสบาย ไม่มีแม้แต่ชื่อของความทุกข์ สวรรค์เรียกว่ายุคทอง เวลานี้เป็นยุคเหล็กและดังนั้นสวรรค์จะสามารถอยู่ที่นี่ในเวลานี้ได้อย่างไร? สติปัญญาของลูกในเวลานี้กำลังจะกลับมาสะอาด ผู้ที่มีสติปัญญาที่ตกต่ำจะโค้งคำนับเบื้องหน้าผู้มีสติปัญญาที่สะอาด มีการให้ความเคารพนับถือต่อผู้ที่คงอยู่อย่างบริสุทธิ์ ซันยาสซีคงอยู่อย่างบริสุทธิ์เหตุนี้เองผู้ครองเรือนจึงก้มศีรษะให้แก่พวกเขา อย่างไรก็ตามซันยาสซีเกิดมาจากกิเลสแล้วกลายเป็นซันยาสซี ในขณะที่เทพปราศจากกิเลสอย่างสมบูรณ์ ซันยาสซีจะไม่ถูกเรียกว่าปราศจากกิเลสอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นปรอทของความสุขของลูกควรสูงขึ้นภายในลูก เหตุนี้เองจึงมีการกล่าวว่า ถ้าลูกต้องการที่จะรู้เกี่ยวกับความสุขที่เหนือประสาทสัมผัสจงถามโก๊ปและโก๊ปปี้ ที่กำลังศึกษาและได้รับมรดกจากพ่อ ความซาบซึ้งของลูกเพิ่มขึ้นที่นี่เพราะลูกฟังบาบาเป็นการส่วนตัว สำหรับบางคนความซาบซึ้งคงอยู่สูงอย่างถาวร ในขณะที่สำหรับบางคนความซาบซึ้งก็หายไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากพวกเขาได้รับอิทธิพลจากมิตรที่ไม่ดี ความซาบซึ้งของเขาจึงไม่คงอยู่อย่างมั่นคง ผู้คนเช่นนั้นมากมายมาที่ศูนย์ พวกเขามีความซาบซึ้งเล็กน้อยแล้วพวกเขาก็ไปงานเลี้ยงดื่มเหล้าและสูบบุหรี่และทุกสิ่งสำหรับตนเองก็จบสิ้น อิทธิพลของมิตรที่ไม่ดีนั้นเป็นลบอย่างมาก หงส์และนกกระสาไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ ในบางกรณีสามีเป็นหงส์และภรรยายังคงเป็นนกกระสา และในกรณีอื่นภรรยาเป็นหงส์และสามียังคงเป็นนกกระสา ถ้าคนใดคนหนึ่งในนั้นพูดว่าเขาหรือเธอต้องการที่จะรักษาความบริสุทธิ์เขาหรือเธอก็จะถูกตี ในบางบ้านทุกคนเป็นหงส์ ต่อมาในขณะที่พวกเขาเคลื่อนไปพวกเขาก็เปลี่ยนจากหงส์เป็นนกกระสา พ่อพูดว่า: ลูกทุกคนต้องทำให้ตนเองกลายเป็นผู้ประทานความสุข ทำให้แม้กระทั่งลูกของลูกเองกลายเป็นผู้ประธานความสุข นี่คือดินแดนแห่งความทุกข์ ภัยพิบัติมากมายยังคงจะมา ในเวลานั้นลูกจะเห็นว่ามีผู้คนมากมายแค่ไหนที่ร้องไห้ด้วยความทุกข์ระทมเพราะพ่อมาแล้วแต่พวกเขายังไม่ได้ประกาศสิทธิ์ในมรดกของพวกเขาจากท่าน แล้วมันก็จะสายเกินไป! พ่อมาเพื่อให้อาณาจักรแห่งสวรรค์แก่พวกเขาแต่พวกเขาก็สูญเสียสิ่งนั้นไป ดังนั้นบาบาอธิบายว่า: ลูกต้องนำผู้ที่มั่นคงและเข้มแข็งเท่านั้นมาอยู่เบื้องหน้าบาบาเสมอ ผู้ที่สามารถเข้าใจตนเองและและสามารถอธิบายให้ผู้อื่นได้ บาบาไม่ได้เป็นผู้ที่ใครบางคนก็สามารถมาและเหลือบมองดูได้ ไม่สามารถเห็นชีพบาบาได้จากที่ใด ลูกมองเห็นตนเองเป็นดวงวิญญาณหรือไม่? ลูกเพียงแค่รู้สิ่งนี้ ในทำนองเดียวกันลูกต้องรู้จักดวงวิญญาณสูงสุด หากลูกไม่มีนิมิตที่สูงส่งลูกก็ไม่สามารถมองเห็นดวงวิญญาณได้ เมื่อลูกมีนิมิตที่สูงส่งในเวลานี้ลูกจะเห็นยุคทอง และลูกก็จะไปที่นั่นในทางที่ปฏิบัติ ยุคเหล็กจะถูกทำลายเมื่อลูกถึงสภาพที่อยู่เหนือบ่วงกรรม อัจชะ

ถึง ลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง ด้วยความรัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ในขณะที่มองเห็นโลกเก่านี้โยคะของสติปัญญาของลูกควรจดจ่ออยู่ที่พ่อและโลกใหม่ มีความใส่ใจว่าลูกจะไม่กระทำกรรมที่เป็นบาปใดๆผ่านอวัยวะประสาทสัมผัสของลูก มีการกระทำที่บริสุทธิ์เสมอ หากลูกมีความเจ็บป่วยใดๆอยู่ภายในตัวลูก จงรับคำแนะนำจากศัลยแพทย์

2. อิทธิพลของมิตรที่ไม่ดีนั้นเป็นลบมาก จงเตือนตัวเองในสิ่งนี้ ทำให้ตนเองและครอบครัวของลูกเป็นผู้ประทานความสุข อย่าได้มีข้ออ้างสำหรับการไม่ศึกษาเล่าเรียน

พร:
ขอให้ลูกยกทุกสิ่งที่ลูกมีเพื่องานรับใช้อย่างเป็นผู้ให้ทานที่แฝงตัวและดวงวิญญาณบุญ

ไม่ว่าลูกจะทำงานรับใช้อะไร จงเฝ้าแต่ทำสิ่งนั้นเพื่อให้คุณประโยชน์ต่อโลก ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ดวงวิญญาณบุญที่แฝงตัวจะคิดว่าพวกเขาควรให้ทานทุกสิ่งเพื่อประโยชน์ของทุกคน ในทำนองเดียวกันให้ทุกความคิดของลูกมอบให้กับรับงานรับใช้ อย่าได้มีความปรารถนาที่จะทำบางสิ่งเพื่อตัวลูกเอง จงทำงานรับใช้เพื่อทุกคน งานรับใช้ใดๆที่กลายเป็นอุปสรรจะไม่กล่าวว่าเป็นงานรับใช้ที่แท้จริง ดังนั้นจงปล่อยการทำอะไรบางสิ่งเพื่อตัวลูกเอง และรับใช้อย่างเป็นผู้รับใช้ที่แฝงตัวที่แท้จริงและให้ประโยชน์แก่โลกต่อไป

คติพจน์:
อุทิศทุกสิ่งต่อพระเจ้าและลูกจะสัมผัสว่าความยากลำบากนั้นจะเป็นเรื่องที่ง่ายดาย