03.04.21       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน อยู่ในการจดจำระลึกถึงพ่อที่ถูกต้องแม่นยำและใบหน้าของลูกจะเปล่งประกายและมีความสุขอย่างต่อเนื่อง

คำถาม:
อะไรคือวิธีที่จะนั่งในการจดจำระลึกถึง และอะไรคือคุณประโยชน์ของสิ่งนั้น?

คำตอบ:
เมื่อลูกนั่งในการจดจำระลึกถึง เอาความยุ่งยากซับซ้อนทั้งหมดของธุรกิจ ฯลฯ ของลูกออกจากสติปัญญาของลูกและพิจารณาตนเองว่าเป็นดวงวิญญาณ ร่างกายและความสัมพันธ์ทางร่างเป็นใยแมงมุมขนาดใหญ่ ให้กลืนใยนั้นเข้าไปและอยู่เหนือสำนึกที่เป็นร่าง สิ่งนี้หมายความว่าเมื่อลูกตาย โลกก็ตายไปแล้วสำหรับลูก เมื่อลูกตายในขณะที่มีชีวิต ลูกลืมทุกสิ่งขณะที่มีชีวิตและเพียงจดจดพ่อผู้เดียว นี่คือสภาพที่ปราศจากร่าง เป็นด้วยสิ่งนี้ที่สนิมบนดวงวิญญาณจะถูกขจัดออกไป

เพลง:
โอ นักเดินทางในเวลากลางคืน, อย่าได้อ่อนล้า จุดหมายปลายทางแห่งอรุณรุ่งไม่ห่างไกล!

โอมชานติ
ลูกๆ กำลังนั่งอยู่ในการจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึง สิ่งนี้ถูกเรียกได้ว่าการนำโยคะหรือกำลังนั่งในความเงียบสงบด้วยเช่นกัน ลูกไม่ได้เพียงแต่กำลังนั่งในความเงียบสงบ ลูกกำลังทำบางสิ่งด้วยเช่นกัน ลูกมั่นคงในศาสนาดั้งเดิมของลูก, แต่ลูกก็อยู่ในการจาริกแสวงบุญด้วยเช่นกัน พ่อผู้ที่สอนการจาริกแสวงบุญนี้แก่ลูกก็พาลูกกลับบ้านไปกับท่านด้วยเช่นกัน เหล่านั้นเป็นบราห์มินทางโลกที่พาลูกไปกับพวกเขา ลูกเป็นบราห์มินทางจิต มีการกล่าวว่าสกุลหรือวรรณะของบราห์มิน ลูกๆ เวลานี้กำลังนั่งอยู่ในการจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึง ผู้ที่กำลังนั่งในชุมนุมทางจิตอื่นจะจดจำกูรูของพวกเขา กูรูนั้นจะมาและให้คำบรรยาย นั่นเป็นหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาทั้งหมด นี่คือการจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึง ด้วยสิ่งนี้ที่บาปจะได้รับการปลดเปลื้อง ลูกนั่งในการจดจำระลึกถึงเพื่อให้สนิมถูกขจัดออกไป คำสั่งของพ่อคือ: สนิมจะถูกขจัดออกไปด้วยการจดจำระลึกถึงพ่อ เพราะพ่อเท่านั้นเป็นผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ไม่ใช่ว่าพ่อมาเพราะด้วยการจดจำระลึกถึงของใครบางคน การมาของพ่อถูกกำหนดไว้ในละคร เป็นเมื่อโลกที่ไม่บริสุทธิ์ต้องเปลี่ยนและกลับมาเป็นโลกที่บริสุทธิ์ พ่อมาและทำงานของการสร้างศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปที่ได้หายไปแล้วโดยบราห์มา มีการกล่าวถึงบราห์มาว่า: บราห์มากลายเป็นวิษณุใน 1 วินาที และแล้วใช้เวลา 5,000 ปี สำหรับวิษณุที่จะกลายเป็นบราห์มา เรื่องราวเหล่านี้ต้องเป็นที่เข้าใจด้วยสติปัญญาของลูก ลูกผู้เคยเป็นศูทร, เวลานี้ได้เข้ามาในสกุลบราห์มิน เมื่อลูกกลายเป็นบราห์มิน ชีพบาบาสอนการจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึงเพื่อขจัดอัลลอยด์โดยผ่านบราห์มา เวลานี้ลูกเข้าใจแล้วว่าวงจรของการสร้างหมุนไปอย่างไร นี้ไม่ได้ใช้เวลาเลย เวลานี้อยู่ในยุคเหล็กอย่างแท้จริง ผู้คนเหล่านั้นพูดว่า: เวลานี้เป็นเพียงการเริ่มต้นของยุคเหล็ก, แต่พ่อบอกลูกว่า เวลานี้เป็นตอนจบของยุคเหล็ก นั้นเป็นความมืดมิดอย่างที่สุด พ่อพูดว่า: พ่ออธิบายสาระของทุกพระเวทและคัมภีร์แก่ลูก เมื่อลูกนั่งที่นี่ในตอนเช้าลูกต้องนั่งในการจดจำระลึกถึง มิฉะนั้นพายุของมายาจะมาและสติปัญญาของลูกก็หันเหไปสู่ธุรกิจฯลฯ ของลูก ความยุ่งยากซับซ้อนเหล่านั้นทั้งหมดเป็นสิ่งภายนอก แมงมุมชักใยขนาดใหญ่แล้วก็กลืนใยนั้นด้วยตนเอง นั้นเป็นความยุ่งยากซับซ้อนของร่างกายอย่างมาก มีลุงฝ่ายพ่อ ลุงฝ่ายแม่ กูรู ฯลฯ มีใยมากมาย พร้อมกับร่างกายของลูก ทั้งหมดนั้นต้องถูกกลืนเข้าไป ลูกเพียงแต่ต้องกลายเป็นดวงวิญญาณที่ปราศจากร่างเพียงลำพัง เมื่อใครละร่างของเขา เขาก็ลืมทุกสิ่ง เมื่อลูกตาย โลกก็ได้ตายไปแล้วสำหรับลูก ลูกมีความรู้ในสติปัญญาของลูกว่าโลกนี้จะถูกทำลาย พ่ออธิบายว่า: ผู้ที่ไม่สามารถเปิดปากของพวกเขา(ให้ความรู้) สามารถเพียงแต่อยู่ในการจดจำระลึกถึง เช่นที่ผู้นี้(บราห์มา) จดจำพ่อ ภรรยาจดจำสามีของเธอเพราะเธอได้รับการบอกว่า: สามีของเธอเป็นเทพเจ้าของเธอ เหตุนี้เองเธอจึงเอาสติปัญญาของเธอออกไปจากพ่อของเธอและหันเหไปสู่สามีของเธอ ผู้เดียวนี้คือสามีเหนือสามีทั้งหมด ท่านเป็นเจ้าบ่าว ลูกทั้งหมดเป็นเจ้าสาว และลูกได้กราบไหว้บูชาพระเจ้าเดียว ผู้เลื่อมใสศรัทธาทั้งหมดอยู่ในกรงขังของราวัน ดังนั้นอย่างแน่นอนที่พ่อรู้สึกเมตตา พ่อเต็มไปด้วยความเมตตา เพียงท่านเท่านั้นที่เรียกได้ว่าเป็นผู้เดียวที่เต็มไปด้วยความเมตตา ในเวลานี้มีกูรูหลายประเภท ใครก็ตามที่ให้คำสอนหรือคำแนะนำบางอย่างก็ถูกเรียกว่าเป็นกูรู! ที่นี่พ่อกำลังสอนราชาโยคะแก่ลูกในทางปฏิบัติ ไม่มีใครนอกจากดวงวิญญาณสูงสุดรู้วิธีสอนราชาโยคะนี้ ดวงวิญญาณสูงสุดได้มาและสอนราชาโยคะ อะไรได้เกิดขึ้นหลังจากนั้น? ไม่มีใครรู้ พวกเขาให้ตัวอย่างมากมายจากกีตะ แม้เด็กหญิงเล็กๆ ก็ถ่ายทอดกีตะ และดังนั้นพวกเขาจึงได้รับการสรรเสริญเล็กน้อย เวลานี้กีตะได้หายไป มีการยกย่องกีตะอย่างมาก พ่อฟื้นฟูทั้งโลกด้วยความรู้ของกีตะ ท่านทำให้ร่างกายของลูกคงอยู่ตลอดไปเช่นต้นไม้ของชีวิต ท่านทำให้ร่างกายนั้นเป็นอมตะ ลูกๆ ต้องอยู่ในการจดจำระลึกถึงพ่อ ลูกไม่ได้กำลังปลุกเรียกพ่อ ลูกอยู่ในการจดจำระลึกถึงพ่อและทำความก้าวหน้า ลูกควรมีความสนใจในการทำตามคำแนะนำของพ่อ ฉันจะรับประทานอาหารของฉันในการจดจำระลึกถึงชีพบาบาโดยลำพัง นั่นหมายถึงฉันกำลังรับประทานกับชีพบาบา ลูกสามารถหาเวลาทำสิ่งนี้, แม้อยู่ในที่ทำงาน บางคนก็เขียนถึงบาบาว่า: เมื่อฉันนั่งในเก้าอี้ ฉันนั่งลงเพื่อการจดจำระลึกถึง ดังนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่มา เขาก็เห็นว่าขณะที่กำลังนั่ง ลูกก็หายไป นั่นคือลูกได้ปราศจากร่าง ดวงตาของบางคนเปิดและบางคนปิด บางคนนั่งเช่นนี้และพวกเขาก็ไม่เห็นสิ่งใด ราวกับว่าพวกเขาหลุดหายไปอย่างสมบูรณ์ สิ่งนี้เกิดขึ้นเช่นนี้ในบางราย บาบาเพียงดึงเชือกและเขากำลังนั่งในความสุขสันต์ บางคนจะถามเขาว่า: อะไรได้เกิดขึ้นกับท่าน? เขาจะพูดว่า: ฉันเพียงแต่กำลังนั่งอยู่ในการจดจำระลึกถึงพ่อ ในสติปัญญาของลูกตระหนักว่าลูกต้องไปหาบาบา พ่อพูดว่า: โดยการกลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ ลูกจะมาหาพ่อ ไม่มีใครสามารถไปที่นั่นได้โดยไม่กลับมาบริสุทธิ์ ลูกสามารถกลับมาบริสุทธิ์ได้อย่างไร? เพียงพ่อเท่านั้นสามารถแสดงหนทางแก่ลูกได้ มนุษย์ไม่สามารถบอกลูกถึงสิ่งนี้ เมื่อลูกเข้าใจแม้เพียงเล็กน้อย ลูกจะสามารถให้คุณประโยชน์กับผู้อื่นได้ อย่างแน่นอนลูกต้องเพียรพยายามที่จะให้คุณประโยชน์แก่ผู้อื่นและให้คำแนะนำของพ่อแก่พวกเขา ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ผู้คนจดจำพ่อและพูดว่า: โอ พระเจ้าพ่อ พระเจ้าพ่อโปรดเมตตา! เป็นราวกับว่าการร้องเรียกได้กลายเป็นนิสัย พ่อกำลังทำให้ลูกๆ ให้คุณประโยชน์เช่นเดียวกับตัวท่านเอง มายาได้ทำให้ทุกคนสิ้นสติ! เมื่อพ่อทางร่างเห็นว่าพฤติกรรมของลูกของเขาไม่ดี เขาจะบอกลูกว่าเขาไม่รู้คิด เขาจะใช้ทรัพย์สมบัติทั้งหมดของพ่อของเขาอย่างสิ้นเปลืองในหนึ่งปี ดังนั้นพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดก็พูดเช่นกันว่า: มองดูว่าพ่อได้ทำให้ลูกเป็นเช่นไรและเวลานี้มองดูพฤติกรรมของลูก! เวลานี้ลูกๆ เข้าใจว่าการละเล่นนี้น่าอัศจรรย์เพียงใด! บารัตมีความหายนะเช่นนี้! เป็นความหายนะของชาวบารัต พวกเขาไม่ได้พิจารณาตนเองว่ากลับมาตกต่ำ, เป็นยุคเหล็ก หรือตาโมประธาน เมื่อบารัตเคยเป็นสวรรค์ ผู้คนที่นั่นเคยเป็นชาวสวรรค์ มนุษย์เดียวกันนั้นเวลานี้เป็นชาวนรก ไม่มีใครมีความรู้นี้ แม้บาบานี้ก็ไม่รู้สิ่งนี้ เวลานี้มีประกายอยู่ในสติปัญญา ขณะใช้ 84 ชาติเกิด เราต้องลงบันไดมาอย่างแน่นอน ไม่มีขอบสำหรับการไต่เต้าพัฒนา ขณะที่ลงมาลูกกลับมาไม่บริสุทธิ์ สิ่งนี้ไม่ได้อยู่ในสติปัญญาของผู้ใด พ่อได้อธิบายแก่ลูกๆ เวลานี้ลูกต้องอธิบายแก่ผู้คนของบารัตว่า: ลูกเคยเป็นชาวสวรรค์และเวลานี้ได้กลายเป็นชาวนรก ลูกได้ใช้ 84 ชาติเกิด ผู้คนเชื่อในการกลับมาใช้ชาติเกิด ดังนั้นพวกเขาต้องลงมาอย่างแน่นอน พ่อได้อธิบายด้วยเช่นกันว่าที่ลูกกลับมาใช้ชาติเกิดมากเพียงไร เวลานี้ลูกรู้สึกว่าลูกเคยเป็นเทพที่บริสุทธิ์ และราวันได้ทำให้ลูกไม่บริสุทธิ์ พ่อต้องมาเพื่อสอนลูกเพื่อเปลี่ยนลูกจากศูทรไปเป็นเทพ ผู้คนเรียกพ่อว่าผู้ปลดปล่อยและผู้นำทาง แต่พวกเขาไม่เข้าใจความหมายของสิ่งนั้น เวลานั้นจะมาในไม่ช้าเมื่อทุกคนจะเข้าใจสิ่งนี้ และจะเห็นว่าลูกได้กลายเป็นอะไรจากสิ่งที่ลูกเคยเป็น ให้มองดูว่าละครถูกสร้างขึ้นมาอย่างไร! ไม่มีลูกคนใดเคยฝันว่าลูกจะกลายเป็นเช่นลักษมีและนารายณ์ พ่อฟื้นความทรงจำมากมายให้กับลูก! เวลานี้ถ้าลูกต้องการประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกจากพ่อ จงทำตามศรีมัท! ให้ฝึกฝนการอยู่ในการจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึง ลูกรู้ว่าเมื่อพระในศาสนาคริสต์ไปเดิน พวกเขาจะเดินในความเงียบสงบที่ลึกมาก พวกเขาอยู่ในการจดจำพระคริสต์ พวกเขารักพระคริสต์ ลูกผู้นำทางจิตมีสติปัญญาที่มีความรักสำหรับพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ผู้เป็นที่รักสูงสุด ลูกๆ รู้ว่าอาณาจักรจะได้รับการก่อตั้งอย่างแน่นอน ตามลำดับกันไป ตามความเพียรพยายามที่ลูกทำตามศรีมัท เช่นเดียวกับที่ลูกได้ทำในวงจรที่แล้ว พ่อให้คำแนะนำที่ดีมากแก่ลูก ทั้งที่เป็นเช่นนั้น บางครั้งก็มีลางร้ายที่ลูกไม่ทำตามศรีมัทเลย! ลูกรู้ว่าด้วยการทำตามศรีมัทเท่านั้นที่มีชัยชนะ โดยการมีศรัทธาเท่านั้นจึงมีชัยชนะ พ่อพูดว่า: จงทำตามคำแนะนำของพ่อ! เหตุใดลูกจึงคิดว่าเป็นบราห์มาผู้ที่กำลังให้คำแนะนำ? ให้พิจารณาเสมอว่าเป็นชีพบาบาผู้ที่กำลังแนะนำลูก ผู้นี้จะให้คำแนะนำแก่ลูกสำหรับงานรับใช้เท่านั้น บางคนถามว่า: บาบา ฉันควรทำธุรกิจนี้หรือไม่? บาบาไม่ได้แนะนำสำหรับสิ่งนี้ พ่อพูดว่า: พ่อได้มาเพื่อแสดงหนทางแก่ลูกในการทำให้ผู้ที่ไม่บริสุทธิ์นั้นบริสุทธิ์, ไม่ใช่สิ่งต่างๆ เหล่านั้น! ลูกร้องเรียกหาพ่อ: โอ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ได้โปรดมาและทำให้เราบริสุทธิ์! ดังนั้น พ่อจึงแสดงหนทางแก่ลูก สิ่งนี้ง่ายดายมาก ชื่อของลูกคือกองทัพที่แฝงตัว ผู้คนก็ได้แสดงอาวุธและลูกศร ฯลฯ อย่างไรก็ตามไม่มีเรื่องของลูกศรเหล่านั้นในสิ่งนี้ ทั้งหมดนั้นเป็นหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา พ่อมาและแสดงหนทางที่แท้จริงแก่ลูก ด้วยหนทางนี้ลูกจะไปสู่ดินแดนแห่งสัจจะเป็นเวลาครึ่งวงจร ไม่มีแผ่นดินอื่นใดเลยที่นั่น เมื่อลูกอธิบายสิ่งนี้แก่ผู้อื่น พวกเขาก็ไม่เชื่อลูกและถามว่าสามารถมีเพียงแค่บารัตได้อย่างไร 3,000 ปีก่อนพระคริสต์ บารัตเคยเป็นสวรรค์ ไม่มีศาสนาอื่นใดเลยในเวลานั้น และแล้วต้นไม้ได้เฝ้าแต่เติบโต เป็นเพียงว่าลูกได้ลืมพ่อของลูก, ศาสนาของลูก(ธรรมะ) และการกระทำของลูก ถ้าลูกได้พิจารณาตัวลูกเองว่าเป็นของศาสนาเทพ, ลูกจะไม่รับประทานของสกปรก อย่างไรก็ตามลูกได้รับประทานสิ่งเหล่านั้นเพราะลูกไม่ได้มีคุณธรรมเหล่านั้น เหตุนี้เองลูกเรียกตนเองว่าฮินดู มิฉะนั้นลูกจะละอายใจว่าบรรพบุรุษของลูกเคยบริสุทธิ์อย่างมาก และลูกได้กลับมาไม่บริสุทธิ์อย่างมากและลูกได้ลืมศาสนาของลูกเองด้วยเช่นกัน เวลานี้ลูกเข้าใจตอนเริ่ม, ตอนกลางและตอนจบของละครอย่างชัดเจนมาก ถ้าสิ่งใดเกิดขึ้น ลูกสามารถพูดว่าบาบายังไม่ได้อธิบายประเด็นเหล่านั้นแก่ลูก ก็เท่านั้นเอง! มิฉะนั้นพวกเขาก็จะสับสนโดยไม่จำเป็น เพียงบอกพวกเขาว่า: เรายังคงกำลังศึกษาอยู่ ถ้าเรารู้ทุกสิ่งเวลานี้ การทำลายล้างก็จะเกิดขึ้น แต่ไม่เลย ยังคงมีช่องว่างอยู่ เรากำลังศึกษาอยู่ ในตอนสิ้นสุดเราจะกลับมาบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ สนิมจะเฝ้าแต่ถูกขจัดออกไปและลูกจะกลับมาสะโตประธานต่างลำดับกันไปตามความเพียรพยายามที่ลูกทำ ลูกสามารถเห็นว่าโลกที่ไม่บริสุทธิ์จะถูกทำลาย ทุกวันนี้ผู้คนพูดว่าพระเจ้าได้มาบางแห่งอย่างแน่นอน แต่ท่านนั้นแฝงตน นี้เป็นเวลาสำหรับการทำลายล้างอย่างแท้จริง เพียงพ่อเท่านั้นที่เป็นผู้ปลดปล่อยและผู้นำทาง ผู้ที่พาทุกคนกลับบ้าน ทุกคนจะตายเหมือนฝูงยุง ลูกก็เข้าใจด้วยเช่นกันว่าไม่ใช่ทุกคนนั่งในการจดจำระลึกถึงมากเท่ากัน บางคนมีโยคะที่ถูกต้องแม่นยำ บางคนมีโยคะเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงและบางคนเป็นเวลา 15 นาที บางคนไม่อยู่ในการจดจำระลึกถึงแม้เพียง 1 นาที ผู้ที่พูดว่าพวกเขาอยู่ในการจดจำระลึกถึงตลอดเวลาควรมีความสุขอย่างมากและมีใบหน้าที่เปล่งประกาย ลูกๆเช่นนั้นควรมีความสุขเหนือประสาทสัมผัส สติปัญญาของพวกเขาจะไม่เร่ร่อนไปที่ใด พวกเขาจะรู้สึกเป็นสุข สติปัญญาของพวกเขาพูดว่า: ขอให้ฉันอยู่ในการจดจำระลึกถึงผู้เป็นที่รักผู้เดียว เพื่อที่สนิมจะถูกขจัดออกไป และแล้วนิสัยนี้จะได้รับการปลูกฝัง ลูกกลับมามีพลานามัยดีเสมอและมั่งคั่งเสมอด้วยการจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึง ลูกต้องจดจำวงจรด้วยเช่นกัน เพียงแต่เพียรพยายามที่จะอยู่ในการจดจำระลึกถึง วงจรเฝ้าแต่หมุนไปโดยรอบในสติปัญญาของลูกเช่นเดียวกัน เวลานี้ลูกกำลังกลายเป็นเมล็ดผู้เป็นนาย พร้อมกับการจดจำระลึกถึง จงควงกงจักรแห่งการสำนึกในตนเองด้วยเช่นกัน ลูกผู้คนของบารัตคือประภาคาร ลูกคือประภาคารทางจิตผู้ชี้หนทางไปสู่บ้านแก่ทุกคน ต้องมีการอธิบายสิ่งนั้นด้วย ลูกแสดงหนทางสู่การหลุดพ้นและการหลุดพ้นในชีวิตและนี่คือวิธีการที่ลูกเป็นประภาคารทางจิตวิญญาณ การควงกงจักรแห่งการสำนึกในตนเองของลูกเฝ้าแต่หมุนไป ถ้าลูกต้องการเขียนชื่อ ลูกต้องอธิบายสิ่งนั้นด้วยเช่นกัน บาบาเฝ้าแต่อธิบายแก่ลูกต่อไปว่า: ลูกกำลังนั่งเป็นการส่วนตัวอยู่เบื้องหน้าท่าน ฝนแห่งความรู้เป็นไปสำหรับผู้ที่อยู่กับผู้เป็นที่รักเป็นการส่วนตัว ความสุขสันต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอยู่ในการฟังต่อหน้าบาบา อันดับสองคือการฟังจากเทป อันดับสามคือมุรลี ชีพบาบาอธิบายทุกสิ่งผ่านบราห์มา บราห์มานี้ก็รู้เช่นกัน ถึงกระนั้นลูกควรพิจารณาว่าเป็นชีพบาบาผู้ที่กำลังพูดทุกสิ่ง เมื่อลูกไม่คิดสิ่งนี้, ก็จะมีความไม่เชื่อฟังอย่างมาก อะไรก็ตามที่ชีพบาบาพูดเป็นคุณประโยชน์ หากดูเหมือนจะมีความสูญเสีย นั้นจะเปลี่ยนไปเป็นประโยชน์ด้วยเช่นกัน อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ทำตามทุกคำแนะนำของพ่อและทำความก้าวหน้า มีความรักที่แท้จริงสำหรับพ่อผู้เดียว ให้เตรียมและรับประทานอาหารในการจดจำระลึกถึงพ่อ

2. ให้กลายเป็นประภาคารทางจิตวิญญาณและแสดงหนทางไปสู่การหลุดพ้นและการหลุดพ้นในชีวิตแก่ทุกคน ลูกต้องให้คุณประโยชน์เช่นเดียวกับพ่ออย่างแน่นอน

พร:
ขอให้ลูกมีการวางเฉยที่ไม่มีขีดจำกัดและมีประสบการณ์ว่าทั้งโลกของลูกอยู่ในพ่อผู้เดียว

เพียงผู้ที่คิดว่าพ่อคือโลกของพวกเขาเท่านั้นที่สามารถกลายเป็นผู้ที่มีการวางเฉยที่ไม่มีขีดจำกัด ผู้ที่คิดว่าพ่อเป็นโลกของพวกเขาจะอยู่ในโลกของตนเอง พวกเขาไม่เอาใจใส่กับโลกของผู้อื่นและดังนั้นพวกเขาจึงก้าวห่างไปโดยอัตโนมัติ ทั้งผู้คนและสิ่งของครอบครองถูกรวมอยู่ในโลก ทรัพย์สมบัติของพ่อหมายถึงทรัพย์สมบัติของลูก ด้วยการรักษาสำนึกนี้ลูกจะกลายเป็นผู้ที่มีการวางเฉยอย่างไม่มีขีดจำกัด ขณะที่มองดูผู้อื่น ลูกจะมองไม่เห็นใคร พวกเขาเพียงจะไม่ปรากฏให้ลูกเห็น

คติพจน์:
เพื่อที่จะมีประสบการณ์ของสภาพที่เต็มไปด้วยพลัง รักษาสมดุลของการอยู่ในสันโดษและอยู่ในความสนุกสนาน