03.05.20    Avyakt Bapdada     Thai Murli     06.01.86     Om Shanti     Madhuban


ยุคบรรจบพบกัน - ยุคที่จะสะสม


วันนี้ บัพดาดา ตรีกาลดาชิ ผู้ที่รู้รูปกาลเวลาทั้งสามด้านของลูกทุกคนกำลังมองเห็นบัญชีของการสะสมของลูกทุกคน ลูกทุกคนรู้ว่าตลอดทั้งวงจรเพียงเวลาเดียวเท่านั้นที่จะสะสมบัญชีที่สูงส่งในยุคบรรจบกันนี้ มันเป็นยุคสั้นๆและชีวิตสั้นๆ อย่างไรก็ตามคุณสมบัติพิเศษของยุคนี้และชีวิตนี้คือใครก็ตามสามารถสะสมได้มากเท่าที่เขาหรือเธอต้องการในเวลานี้ ตามบัญชีที่สูงส่งในเวลานี้ลูกได้รับสถานภาพของการเป็นผู้ที่มีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชา และจากการมีค่าควรที่จะได้รับการกราบไหว้บูชาลูกก็กลายเป็นผู้กราบไหว้บูชา ในเวลานี้เท่านั้นที่ลูกสะสมบัญชีที่สูงส่งของการกระทำที่สูงส่ง ความรู้ที่สูงส่ง ความสัมพันธ์ที่สูงส่ง พลังที่สูงส่ง และคุณธรรมที่สูงส่ง ตั้งแต่ยุคทองแดงเป็นต้นมามีบัญชีชั่วคราวของความเลื่อมใสศรัทธาที่ลูกทำบางสิ่งและลูกก็จะได้รับผลในทันทีจากสิ่งนั้นแล้วก็จบสิ้นลง บัญชีของความเลื่อมใสศรัทธาเป็นช่วงเวลาชั่วคราวเพราะลูกได้รับแล้วลูกก็ใช้ในทันที เวลาที่จะสะสมไว้ในบัญชีที่ไม่สูญสลายของลูกที่จะคงอยู่ต่อไปชาติแล้วชาติเล่าคือตอนนี้ ด้วยเหตุนี้เองเวลาที่สูงส่งนี้จึงเรียกว่ายุคที่เป็นสิริมงคลที่สุดและยุคแห่งบุญ นี่เรียกว่ายุคของการอวตารจุติลงมาของพระเจ้า สิ่งนี้ได้รับการจดจำว่าเป็นยุคที่ลูกได้รับพลังโดยตรงจากพ่อ อยู่ในยุคนี้ที่พ่อเล่นบทบาทของการเป็นผู้ประทานโชคและผู้ประทานพร เหตุนี้เองยุคนี้จึงถูกเรียกว่ายุคแห่งพร ในยุคนี้เนื่องจากความรัก พ่อจึงกลายเป็นผู้ดูแลสมบัติที่มีค่าที่ไร้เดียงสาและท่านก็ให้หลายล้านแก่ลูกเพื่อเป็นการตอบแทนสำหรับหนึ่ง ในเวลานี้เท่านั้นที่ลูกจะได้รับโชคพิเศษในการสะสมหลายล้านเพื่อเป็นการตอบแทนสำหรับหนึ่ง ในยุคอื่นมีบัญชีของการรับเท่าที่ลูกทำหรือให้ มีความแตกต่างเพราะในเวลานี้พ่อกลายเป็นเครื่องมือในการทำให้ลูกได้รับโดยตรงทั้งในรูปของมรดกและพร จากความเลื่อมใสศรัทธาลูกจะได้รับผลแห่งศรัทธาและความเลื่อมใสศรัทธาของลูก ในขณะที่ที่นี่ลูกจะได้รับผลของมรดกและพร ดังนั้นลูกเฝ้าแต่ใช้ทุกย่างก้าวในขณะที่เป็นตรีกาลดาชิและรู้ถึงความสำคัญของเวลานี้รู้ถึงการได้มาซึ่งการบรรลุผลและรู้บัญชีของการสะสมหรือไม่? ลูกรู้หรือไม่ว่าแม้กระทั่งเวลาหนึ่งวินาทีในเวลานี้สูงส่งมากแค่ไหนเมื่อเทียบกับเวลาปกติ? ลูกรู้เป็นอย่างดีหรือไม่ว่าบัญชีที่ลูกมีรายได้ภายในหนึ่งวินาทีนั้นมากแค่ไหนและบัญชีที่ลูกสูญเสียในหนึ่งวินาทีนั้นมีมากแค่ไหน? หรือว่าลูกได้รับบางสิ่งและสูญเสียบางสิ่งไปในทางที่ธรรมดา ลูกไม่ได้เสียเวลาอันมีค่าไปเช่นนั้นใช่ไหม? ลูกได้เป็นบราห์มากุมารและกุมารี แต่ลูกได้ประกาศสิทธิ์ในมรดกที่ไม่สูญสลายและในพรพิเศษหรือไม่? ผู้ที่มีสิทธิ์ในเวลานี้จะประกาศสิทธิ์เป็นเวลาชาติแล้วชาติเล่า ในเวลานี้ดวงวิญญาณที่ยังคงต้องพึ่งพิงอยู่กับธรรมชาติ,ซันสการ์หรือความสัมพันธ์ประเภทไหนก็ตามจะกลายเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในสถานภาพของปวงประชาแทนที่จะมีสิทธิ์ในอาณาจักรชาติแล้วชาติเล่า ดวงวิญญาณเช่นนี้ไม่มีสิทธิ์ในอาณาจักร แต่กลายเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในสถานภาพของปวงประชา ลูกมาที่นี่เพื่อกลายเป็นราชาโยคีผู้มีสิทธิ์ในอาณาจักร อย่างไรก็ตามแทนที่จะเป็นเช่นนั้น อันเนื่องจากซันสการ์ของการพึ่งพิงแม้ว่าลูกจะเป็นลูกของผู้ประทานโชคแต่ลูกไม่สามารถประกาศสิทธิ์ในอาณาจักรได้ ดังนั้นโปรดตรวจสอบดูว่าลูกได้กลายเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในตนเองมากแค่ไหน คนที่ไม่สามารถได้รับสิทธิ์เหนือตนเองจะสามารถประกาศสิทธิ์ในอาณาจักรของโลกได้อย่างไร? โดยการกลายเป็นผู้ที่มีอำนาจในการปกครองตนเองในเวลานี้ที่ลูกสามารถเตรียมแบบจำลองที่มีชีวิตของผู้ที่มีสิทธิ์ในอาณาจักรของโลก เมื่อลูกประดิษฐ์อะไรบางอย่าง อันดับแรกลูกต้องเตรียมแบบจำลองก่อนใช่ไหม? ดังนั้นก่อนอื่นให้ดูที่แบบจำลองนี้

ในการเป็นผู้ที่มีอำนาจในการปกครองตนเองหมายถึงการเป็นราชาของอวัยวะทุกส่วนในร่างกายของลูกปวงประชาของลูก ปวงประชาปกครองหรือราชาปกครอง? ลูกสามารถรู้สิ่งนี้ใช่ไหม? หากปวงประชาปกครองลูกจะไม่สามารถถูกเรียกว่าราชาได้ ในการปกครองของปวงประชา,ราชวงศ์แห่งราชาก็สิ้นสุดลง หากอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งกำลังหลอกลวงลูก,ลูกจะไม่สามารถเรียกตนเองว่าเป็นนายของตนเองได้ อย่าได้คิดว่ามีความอ่อนแอหนึ่งหรือสองอย่างเสมอและที่ลูกจะกลับมาสมบูรณ์พร้อมในเวลาสุดท้าย แม้แต่เพียงความอ่อนแอเดียวเป็นระยะเวลาที่ยาวนานก็สามารถหลอกลวงลูกในเวลาวิกฤติได้ ซันสการ์ที่ต้องพึ่งพิงเป็นระยะเวลาที่ยาวนานจะไม่ปล่อยให้ลูกกลายเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ ดังนั้นการเป็นผู้ที่มีสิทธิ์หมายถึงการมีสิทธิ์เหนือตนเอง อย่าได้ถูกหลอกภายใต้ความประทับใจว่าลูกจะกลับมาสมบูรณ์พร้อมในเวลาสุดท้าย ซันสการ์ที่มีสิทธิ์เหนือตนเองเป็นระยะเวลาที่ยาวนานจะทำให้ลูกมีสิทธิ์ในโลกเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ผู้ที่เป็นนายของตนเองในเวลาอันสั้นจะกลายเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในอาณาจักรของโลกในเวลาอันสั้น ผู้ที่นั่งบนบัลลังก์หัวใจของพ่อตามคำสั่งของพ่อที่จะกลับมาทัดเทียมกับพ่อคือผู้ที่ประกาศสิทธิ์ในบัลลังก์แห่งอาณาจักร การจะกลับมาทัดเทียมกับพ่อหมายถึงการนั่งบนบัลลังก์หัวใจของพ่อ เช่นที่พ่อบราห์มากลับมาสมบูรณ์พร้อมและทัดเทียม ดังนั้นลูกก็จะกลับมาสมบูรณ์พร้อมและทัดเทียมเช่นกัน ประกาศสิทธิ์ในบัลลังก์ของอาณาจักร อย่าได้รับสิ่งใดที่น้อยในแง่ของสิทธิ์ในมรดกและพรของลูกอันเนื่องจากความไม่ระมัดระวังประเภทใดๆ ดังนั้นจงตรวจสอบบัญชีของการสะสมของลูก ปีใหม่เพิ่งจะเริ่มขึ้น ตรวจสอบบัญชีในอดีตของลูกและสะสมในบัญชีใหม่ของลูกด้วยความช่วยเหลือของเวลานี้และพรของพ่อ อย่าสร้างบัญชีที่ลูกได้มาและใช้ในทันที ในเวลาอมฤตลูกมีโยคะและลูกก็สะสม ในช่วงเวลาเรียนลูกศึกษาและก็สะสม จากนั้นตลอดทั้งวันภายใต้อิทธิพลของสภาวะแวดล้อมและสถานการณ์ ภายใต้อิทธิพลของการจู่โจมจากมายา หรือภายใต้อิทธิพลของซันสการ์ของลูกเอง ลูกใช้สิ่งนั้นเพื่อให้ได้ชัยชนะในขณะที่ต้องต่อสู้ แล้วผลลัพธ์คืออะไร? ลูกได้มาและลูกก็ใช้ไป ดังนั้นลูกได้สะสมอะไรหรือไม่? ดังนั้นจงตรวจสอบบัญชีสะสมของลูกอยู่เสมอและให้บัญชีของการสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในทำนองเดียวกันในการบันทึกชาร์ทของลูกเช่นกันอย่าเพียงแค่ติ๊กเครื่องหมายลงไป ลูกเข้าชั้นเรียนหรือไม่? ใช่ ลูกมีโยคะไหม? อย่างไรก็ตามโยคะของลูกมีพลังอย่างที่ควรจะเป็นไปตามเวลาหรือไม่? ลูกผ่านช่วงเวลาของลูกไปได้ดีหรือไม่? ลูกมีความสุขกับตนเองมากและลูกก็สร้างบางสิ่งกับเวลาในปัจจุบัน แต่พร้อมกับปัจจุบันลูกได้สะสมบางสิ่งด้วยเช่นกันหรือไม่? ลูกมีประสบการณ์ที่มีพลังเช่นนี้หรือไม่? อย่าเพียงแค่ตรวจสอบว่าลูกกำลังเคลื่อนไป เมื่อใดก็ตามที่ลูกถามใครว่าพวกเขาเคลื่อนไปอย่างไร พวกเขาก็จะบอกว่าพวกเขาเคลื่อนไปได้ดีมาก อย่างไรก็ตามตรวจสอบว่าลูกเคลื่อนไปด้วยความเร็วแค่ไหน ลูกกำลังเคลื่อนไปด้วยความเร็วของมดหรือด้วยความเร็วของจรวด? ในปีนี้ตรวจสอบความเร็วและเปอร์เซ็นต์ของลูกในการกลับมามีพลังในทุกสิ่ง ลูกสะสมได้กี่เปอร์เซ็นต์? ถ้าเป็นห้ารูปีลูกจะบอกว่าลูกสะสมแล้ว และถ้าเป็นรูปี 500 ลูกก็จะบอกว่าลูกได้สะสมแล้วเช่นกัน ดังนั้นลูกได้สะสมแล้ว แต่ลูกสะสมเท่าไหร่? ลูกเข้าใจสิ่งที่ลูกต้องทำหรือไม่?

ลูกกำลังก้าวไปสู่โกลเด้นจูบีลี่ (การเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี) ​​ ตลอดทั้งปีนี้เป็นปีของโกลเด้น จูบีลี่ ใช่ไหม? ดังนั้นตรวจสอบว่าลูกมีสภาพยุคทองหรือไม่ นั่นคือลูกมีสภาพที่สะโตประธานในทุกประการหรือไม่ หรือลูกมีสภาพที่สะโตซึ่งเป็นสภาพของยุคเงินหรือไม่? ความพยายามของลูกจะต้องเป็นสะโตประธานยุคทอง งานรับใช้ของลูกก็ควรจะมีสภาพที่เป็นยุคทองเช่นกัน อย่าให้มีสิ่งเจือปนของซันสการ์เก่าแม้แต่น้อย มันไม่ควรจะเป็นเหมือนทุกวันนี้ที่พวกเขาทำเครื่องเงินชุบด้วยทอง ภายนอกดูเหมือนทอง แต่มีอะไรอยู่ข้างใน? กล่าวได้ว่ามีการผสมปนกันใช่มั้ย? ดังนั้นอย่าได้มีสิ่งเจือปนของความหยิ่งยโสและความไม่เคารพในงานรับใช้ งานรับใช้นี้เรียกว่างานรับใช้ยุคทอง ไม่ควรจะมีแม้กระทั่งความรู้สึกของความอิจฉาความดื้อรั้นหรือการพยายามพิสูจน์ตนเองว่าถูกต้องในนิสัยหรือในธรรมชาติของลูก นั่นคือสิ่งเจือปน เสร็จสิ้นสิ่งเจือปนนั้นและกลายเป็นผู้ที่มีธรรมชาติของยุคทอง มีซันสการ์ของฮาจีอยู่เสมอ ลูกต้องหล่อหลอมตนเองตามเวลาและงานรับใช้ นั่นคือลูกต้องกลายเป็นทองคำแท้ ฉันต้องหล่อหลอมตัวฉันเอง หากลูกคิดว่าลูกจะหล่อหลอมตนเองเมื่อคนอื่นหล่อหลอมตัวเขาเองนั่นคือการดื้อรั้น นั่นไม่ใช่ทองคำแท้ จบสิ้นสิ่งเจือปนนั้นและกลายเป็นยุคทอง ในความสัมพันธ์ของลูกให้มีความปรารถนาดีและความรู้สึกของความเมตตากรุณาสำหรับทุกคนอยู่เสมอ ให้มีความรู้สึกของความรักและความร่วมมือ ไม่ว่าใครจะมีแรงจูงใจเช่นไรหรือมีธรรมชาติแบบไหน ให้ความรู้สึกของลูกสูงส่งเสมอ การนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงตนเองในทุกสิ่งเหล่านี้คือการเฉลิมฉลองโกลเด้นจูบีลี่ การเผาสิ่งเจือปนหมายถึงการเฉลิมฉลองโกลเด้นจูบีลี่ ลูกเข้าใจไหม? เริ่มต้นปีใหม่ด้วยสภาพของยุคทอง นี่เป็นสิ่งที่ง่ายดายใช่มั้ย? ในเวลาที่ได้ยินสิ่งนี้ ลูกทุกคนเข้าใจว่าลูกต้องทำสิ่งนี้ แต่เมื่อมีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้นต่อหน้าลูก ลูกคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ยากมาก เวลาที่มีปัญหาคือเวลาที่จะแสดงให้เห็นอำนาจของลูกในฐานะผู้เป็นนายของตนเอง มันเป็นเพียงในช่วงเวลาของการจู่โจมนั้นที่ลูกต้องได้รับชัยชนะ มันเป็นเพียงในเวลาของการสอบเท่านั้นที่ลูกต้องประกาศสิทธิ์ในอันดับหนึ่ง อย่ากลายเป็นตัวของปัญหา แต่กลายเป็นตัวของการแก้ปัญหา ลูกเข้าใจสิ่งที่ลูกต้องทำในปีนี้หรือไม่? และแล้วเมื่อนั้นความสำเร็จของโกลเด้นจูบีลี่ก็จะถูกเรียกว่าโกลเด้นจูบีลี่ของการกลับมาสมบูรณ์พร้อม ลูกจะนำความใหม่อื่นๆอะไรมา? ความคิดทั้งหมดของลูก ๆ มาถึงบัพดาดา ลูกมีความใหม่อะไรในโปรแกรม? ลูกได้เลือกหัวข้อของการมีความคิดที่มีค่าเช่นทองใช่ไหม? ความคิดและแง่คิดที่มีค่าเช่นทองที่ทำให้ท่านกลายเป็นทองและนำมาซึ่งยุคทอง นี่คือหัวข้อที่ลูกเลือกใช่ไหม? อัจชะ วันนี้มีการพูดคุยกันในหัวข้อนี้ในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน บาบาจะบอกลูกเกี่ยวกับเรื่องนั้นในเวลาอื่น อัจชะ

ถึงทุกดวงวิญญาณที่มีโชคที่มีสิทธิ์สองเท่าในมรดกและพร ถึงดวงวิญญาณที่สูงส่งซึ่งเป็นนายของตนเองอย่างสม่ำเสมอ ถึงลูกซึ่งเป็นทองคำที่แท้จริงที่ทำให้ตนเองมั่นคงในสภาพที่เป็นยุคทองอยู่เสมอ ถึงดวงวิญญาณพิเศษ ที่ด้วยความรักที่ลึกล้ำต่อการเปลี่ยนแปลงตนเองของพวกเขาทำให้เกิดความก้าวหน้าในการเปลี่ยนแปลงโลก ด้วยความรัก ความทรงจำระลึกถึง และนมัสเต จากบัพดาดา

อะแวคบัพดาดาพบหมอที่มาประชุม

ลูกข้องแวะในงานรับใช้เพื่อทำให้ดวงวิญญาณทั้งหมดมีความสุขอย่างสม่ำเสมอด้วยความจริงจังและความกระตือรือร้นที่สูงส่งของลูกใช่ไหม? หน้าที่พิเศษของหมอคือให้ความสุขกับทุกดวงวิญญาณ ยาตัวแรกคือความสุข ความสุขทำให้ความเจ็บป่วยจบสิ้นลงไปครึ่งหนึ่ง ดังนั้นหมอทางจิตวิญญาณหมายถึงผู้ที่ให้ยาแห่งความสุข ดังนั้นลูกเป็นหมอเช่นนั้นใช่ไหม? หากดวงวิญญาณสัมผัสกับประกายแห่งความสุขแม้เพียงครั้งเดียวแล้ว ดวงวิญญาณนั้นก็จะเฝ้าแต่โบยบินต่อไปด้วยประกายแห่งความสุข ดังนั้นลูกเป็นหมอที่ทำให้ทุกคนเบาสบายเป็นสองเท่าและทำให้พวกเขาโบยบินใช่มั้ย? หมอเหล่านั้นทำให้พวกเขาลุกจากเตียง พวกเขาสามารถทำให้ผู้ป่วยที่ล้มหมอนนอนเสื่อลุกออกจากเตียงและทำให้พวกเขาเดิน ลูกนำพวกเขาออกไปจากโลกเก่าและทำให้พวกเขานั่งในโลกใหม่ ลูกทำแผนเช่นนั้นหรือไม่? ลูกได้วางแผนที่จะใช้เครื่องมือทางจิตวิญญาณแล้วใช่ไหม? ยาฉีดคืออะไร? ยาเม็ดคืออะไร? การถ่ายเลือดคืออะไร? ลูกได้สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกทางจิตวิญญาณเหล่านี้ทั้งหมด หากมีคนต้องการได้รับเลือด เลือดทางจิตวิญญาณอะไรที่ลูกจะให้กับเขา? ลูกจะให้ยาอะไรแก่ผู้ป่วยโรคหัวใจ? ผู้ป่วยโรคหัวใจหมายถึงผู้ป่วยที่ท้อแท้ ดังนั้นลูกต้องมีวัสดุทางจิตวิญญาณ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ทั้งหมดที่พวกเขาสร้างคือสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทางวิทยาศาสตร์ ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกของความเงียบสงบลูกทำให้พวกเขาปลอดจากโรคตลอดเวลา พวกเขามีรายการทั้งหมดของเครื่องมือต่างๆทั้งหมด ในทำนองเดียวกันลูกควรมีรายการที่ยาวเช่นกัน ลูกเป็นหมอเช่นนั้นที่ควรมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีเช่นนั้นเพื่อทำให้ดวงวิญญาณมีสุขภาพที่ดีเสมอ ลูกได้ทำให้สิ่งนี้เป็นอาชีพของลูกหรือไม่? ลูกที่เป็นหมอทุกคนได้จัดทำบอร์ด(ป้ายปิดประกาศ)เช่นนั้นในสถานที่ของลูกเพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีและมั่งคั่งหรือไม่? เช่นเดียวกับที่คนเหล่านั้นเขียนอาชีพของพวกเขา ในทำนองเดียวกันก็ให้มีการเขียนสิ่งนี้เพื่อที่เมื่อผู้คนเห็นสิ่งนี้พวกเขาสามารถเข้าใจว่าสิ่งนี้คืออะไรและเข้ามาข้างในเพื่อดู มันควรจะเป็นบอร์ดที่น่าสนใจ ความพอใจของการเขียนควรเป็นเช่นนั้นที่ไม่มีใครสามารถหยุดตนเองจากการเข้ามาสำหรับคำแนะนำ บอร์ดควรจะเป็นเช่นนั้นที่ลูกไม่จำเป็นต้องเรียกพวกเขาให้มา แต่พวกเขาจะถูกดึงมาหาลูกเองแม้จะขัดกับความปรารถนาของพวกเขาก็ตาม คนเหล่านั้นเขียนว่า คนนั้นคนนี้เรียนแพทย์ศาสตร์ (MBBS) แต่ลูกต้องมีบอร์ดปิดประกาศเช่นนั้นที่ลูกเขียนอาชีพทางจิตวิญญาณของลูก ที่พวกเขาจะตระหนักว่าสถานที่นี้มีความจำเป็น ลูกได้สร้างดีกรีทางจิตวิญญาณเช่นนั้นหรือลูกเพียงแค่เขียนดีกรีทางโลกของลูกเท่านั้น?

(สิ่งอำนวยความสะดวกที่สูงส่งที่ควรได้รับสำหรับงานรับใช้คืออะไร?) วิธีของการทำงานรับใช้ที่เร็วที่สุดคือการทำงานรับใช้ด้วยความคิดที่มีพลัง ให้มีความคิดคำพูดและการกระทำที่มีพลัง ให้ทั้งสามทำงานพร้อมกัน นี่เป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง เมื่อลูกเข้ามาในคำพูด เปอร์เซ็นต์ของความคิดอันทรงพลังจะลดลงหรือเปอร์เซ็นต์ยังคงเหมือนเดิมและสร้างความแตกต่างให้กับพลังของคำพูด อย่างไรก็ตามให้ทั้งสามเกิดขึ้นพร้อมกัน กับผู้ป่วย,คนหนึ่งจะผ่าตัดเขาและอีกคนหนึ่งจะตรวจชีพจรของเขาในเวลาเดียวกัน ทุกสิ่งจะเกิดขึ้นพร้อมกัน จะเกิดอะไรขึ้นถ้าบุคคลที่ผ่าตัดยังคงผ่าตัดต่อไป แต่คนที่ตรวจสอบชีพจรจะทำในภายหลัง มีงานมากมายให้ทำพร้อมกัน ในทำนองเดียวกันเครื่องมือทางจิตวิญญาณสำหรับงานรับใช้ก็ต้องทำงานไปพร้อมกัน ลูกได้วางแผนสำหรับงานรับใช้และเป็นสิ่งที่ดีมาก อย่างไรก็ตามลูกต้องคิดค้นสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นนั้นที่ทุกคนจะเข้าใจ: ใช่,หมอทางจิตวิญญาณนี้จะทำให้พวกเขามีสุขภาพดีตลอดเวลา อัจชะ

บัพดาดาพูดกับกลุ่ม:

อะไรคือสิ่งชี้บอกของผู้ที่ได้รับชัยชนะหลายครั้ง? พวกเขาจะรู้สึกว่าทุกสิ่งนั้นง่ายดายและเบาสบาย ผู้ที่ไม่ได้รับชัยชนะวงจรแล้ววงจรเล่าจะพบว่าแม้กระทั่งงานเล็กน้อยก็เป็นงานที่ยากลำบาก พวกเขาจะไม่เห็นว่ามันง่ายดาย อย่างไรก็ตามก่อนที่จะเริ่มงานใด คนอื่นจะรู้สึกว่างานนั้นสำเร็จลุล่วงแล้ว พวกเขาจะไม่มีวันถามว่ามันจะเกิดขึ้นหรือไม่ พวกเขามักจะรู้สึกว่างานนั้นสำเร็จแล้วอยู่เสมอ พวกเขารู้ว่าพวกเขาจะประสบความสำเร็จและพวกเขาจะได้รับชัยชนะอยู่เสมอ สติปัญญาของพวกเขาจะมีศรัทธาเช่นนี้ พวกเขาจะไม่เห็นว่ามีอะไรใหม่ พวกเขาจะรู้สึกว่าทุกสิ่งเก่ามาก พวกเขาจะยังคงทำให้ตัวเขาเองเดินหน้าต่อไปด้วยสำนึกรู้นี้

สิ่งชี้บอกของการเป็นแสงที่เบาสบายเป็นสองเท่าคืออะไร? ดวงวิญญาณที่เป็นแสงที่เบาสบายเป็นสองเท่าจะสัมผัสกับสภาพที่โบยบินได้อย่างง่ายดายและสม่ำเสมอ ไม่ใช่ว่าบางครั้งพวกเขาหยุดและบางครั้งก็โบยบิน เพียงดวงวิญญาณที่มีประสบการณ์ในสภาพที่โบยบินอย่างสม่ำเสมอเท่านั้นที่เป็นดวงวิญญาณที่เป็นแสงที่เบาสบายเป็นสองเท่าที่ประกาศสิทธิ์ในทั้งสองมงกุฎ ดวงวิญญาณที่เป็นแสงที่เบาสบายเป็นสองเท่าจะสัมผัสกับสภาพสูงสุดโดยอัตโนมัติ เมื่อใดก็ตามที่มีสถานการณ์ใดๆเกิดขึ้น โปรดจำไว้ว่าลูกเป็นแสงที่เบาสบายเป็นสองเท่า ในการกลายเป็นเด็กหมายถึงลูกกลับมาเบาสบาย ลูกไม่สามารถแบกภาระใด ๆ อัจชะ

พร:
ขอให้ท่านเป็นนายผู้ประทานและสัมผัสกับสภาพของการมีความคิดที่บริสุทธิ์และเป็นบวกต่อตนเองและผู้อื่นเช่นพ่อบราห์มา

เพื่อที่จะเป็นนายผู้ประทานอย่างพ่อบราห์มา จงอยู่อย่างเป็นอิสระจากสามสิ่ง ความอิจฉา ความไม่ชอบ และการวิพากษ์วิจารณ์ และมีความคิดที่บริสุทธิ์และเป็นบวกสำหรับทุกคน และสัมผัสกับสภาพของการมีความคิดที่บริสุทธิ์และเป็นบวก นี่เป็นเพราะผู้ที่มีไฟของความอิจฉาในตัวเขาก็จะเผาไหม้ตนเองและทำให้เกิดความทุกข์กับผู้อื่นด้วย ผู้ที่ไม่ชอบจะตกและทำให้ผู้อื่นตกด้วยเช่นกัน และผู้ที่แม้กระทั่งวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่นอย่างตลกๆก็ทำให้ผู้อื่นสูญเสียความกล้าหาญและทำให้พวกเขาไม่มีความสุข ดังนั้นจงเป็นอิสระจากทั้งสามสิ่งนี้และสัมผัสกับสภาพของการมีความคิดที่บริสุทธิ์และเป็นบวก และกลายเป็นนายผู้ประทานลูกของผู้ประทาน

คติพจน์:
ผู้ที่มีอำนาจในการปกครองเหนือจิตใจสติปัญญาและซันสการ์ของพวกเขานั้นคือผู้ที่เป็นนายเหนือตนเองและเป็นผู้ที่มีอำนาจในการปกครองตนเอง