03.05.22       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน ลูกต้องกลับมาอ่อนหวานเช่นเดียวกับพ่อ อย่าได้เป็นเหตุของความทุกข์ให้กับใคร อย่าได้มีความโกรธ

คำถาม:
ลูกๆ รู้ปรัชญาที่ลึกล้ำของกรรม และดังนั้นการกระทำที่เป็นบาปใด ที่ลูกไม่ควรกระทำ?

คำตอบ:
จนกระทั่งเวลานี้ลูกเคยคิดว่าการให้ทานเป็นการกระทำที่เป็นบุญ แต่เวลานี้ลูกเข้าใจว่าแม้กระทั่งในการให้ทานของลูก บางครั้งก็เป็นการสะสมบาป เพราะถ้าลูกให้ทานเงินทองแก่ผู้คนที่ใช้เงินทองนั้นเพื่อทำบาป แน่นอนที่สิ่งนั้นจะส่งผลกระทบต่อสภาพของลูก ดังนั้นจงให้ทานด้วยความเข้าใจ

เพลง:
จงพาเราออกไปจากโลกของบาปนี้และไปสู่สถานที่ของการพักผ่อนและความสบายเถิด!

โอมชานติ
เวลานี้ลูกๆ กำลังนั่งอยู่เบื้องหน้าบาบา พ่อพูดว่า โอ้ ดวงวิญญาณที่มีชีวิต ลูกกำลังรับฟังอยู่ไหม ท่านพูดกับดวงวิญญาณ ลูกๆ ดวงวิญญาณรู้ว่าพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดของเรากำลังพาเราไปกับท่านสู่สถานที่ซึ่งไม่มีเรื่องของความทุกข์ ในเพลงกล่าวไว้ว่า จงพาเราออกไปจากโลกของบาปนี้และไปสู่โลกที่บริสุทธิ์เถิด โลกไม่ได้รู้ว่าโลกใดเป็นโลกที่ไม่บริสุทธิ์ มองดูผู้คนทุกวันนี้มีตัณหาราคะและความโกรธที่รุนแรงอย่างมากในตัวเขา ภายใต้อิทธิพลของความโกรธ พวกเขาพูดว่า ฉันจะทำลายประเทศของพวกเขา ผู้คนพูดว่า โอ้ พระเจ้า จงพาพวกเราออกไปจากความมืดมิดนี้และไปสู่แสงสว่างอย่างที่สุดเถิด เพราะนี่คือโลกเก่า ยุคเหล็กถูกเรียกว่าเป็นยุคเก่า และยุคทองถูกเรียกว่าเป็นยุคใหม่ ไม่มีใครนอกจากพ่อสามารถสร้างยุคใหม่ขึ้นมาได้ บาบาที่แสนหวานของเรากำลังพาเราไปจากดินแดนแห่งความทุกข์สู่ดินแดนแห่งความสุข บาบา ไม่มีใครนอกจากท่านที่จะพาเราไปสู่สวรรค์ได้ บาบาอธิบายชัดเจนอย่างมาก แต่กระนั้นก็ยังไม่ได้อยู่ในสติปัญญาของผู้คน เวลานี้ ลูกได้รับคำสั่งที่สูงส่งของบาบาแล้ว ด้วยการทำตามคำสั่งที่สูงส่งนี้ เรากลับมาสูงส่ง หากลูกกลับมาสูงส่งที่นี่แล้ว ลูกจะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงในโลกที่สูงส่ง นี่คือโลกที่เลวทรามต่ำช้าของราวัน ด้วยการทำตามกำหนดของจิตใจตนเองนั่นก็เรียกว่าเป็น มานมัท พ่อพูดว่า จงทำตามศรีมัท คำแนะนำที่เป็นเช่นปีศาจผลักลูกตกลงไปในนรกครั้งแล้วครั้งเล่า การกลับมาโกรธคือการทำตามคำแนะนำที่เป็นเช่นปีศาจด้วยเช่นกัน บาบาพูดว่า อย่าได้กลับมาโกรธกับกันและกัน จงมีปฏิสัมพันธ์กันด้วยความรัก ลูกแต่ละคนต้องรับคำแนะนำสำหรับตัวลูกเอง พ่อพูดว่า ลูกๆ เหตุใดลูกจึงทำบาปเล่า ทุกสิ่งที่ลูกทำนั้นควรจะเป็นบุญ ลดค่าใช้จ่ายของลูก ลูกใช้จ่ายเงินทองมากมายกับการเดินโซเซไปตามสถานที่จาริกแสวงบุญต่างๆ เดินโซเซไปหาซันยาสซีและทำพิธีกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวกับทางร่าง บาบาทำให้ลูกเป็นอิสระจากสิ่งเหล่านั้นทั้งหมด ผู้คนจัดงานแต่งงานด้วยความโอฬารตระการตาอย่างมาก พวกเขาแม้กระทั่งยืมเงินเพื่อดำเนินการในพิธีแต่งงานเหล่านั้น ประการแรก พวกเขาได้สร้างหนี้สินขึ้นมา และประการที่สอง พวกเขากลายเป็นผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ ผู้ที่ต้องการจะกลับมาไม่บริสุทธิ์สามารถไปและทำสิ่งนั้นได้ แต่ทำไมพวกเขาจึงมากีดกันผู้ที่ต้องการจะทำตามศรีมัทและกลับมาบริสุทธิ์จากการกระทำเช่นนั้นเล่า หากเพื่อนฝูงและญาติของลูกทะเลาะกับลูก ลูกก็จะต้องอดทนต่อสิ่งนั้น มีร่าเองได้อดทนกับทุกสิ่งด้วยเช่นกัน พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดได้มาเพื่อสอนราชาโยคะแก่ลูกและทำให้ลูกประกาศสิทธิ์ในสถานภาพของเทพบุตรและเทพธิดา ลักษมีและนารายณ์ถูกเรียกว่าเป็นเทพธิดาและเทพบุตร ตอนสุดท้ายของยุคเหล็กทุกคนไม่บริสุทธิ์ และดังนั้นใครได้เปลี่ยนแปลงพวกเขา เวลานี้ลูกๆ รู้ว่าบาบาได้มาและก่อตั้งสวรรค์ ซึ่งหมายถึง อาณาจักรของราม เราได้มาที่นี่เพื่อประกาศสิทธิ์ในสถานภาพของสุริยวงศ์และจันทราวงศ์ ผู้ที่กลายเป็นลูกๆ ที่มีค่าในสุริยวงศ์ก็จะศึกษาเล่าเรียนอย่างดีมาก พ่ออธิบายแก่ทุกคน จงทำความเพียรพยายามและทำตามแม่และพ่อ จงทำความเพียรพยายามเช่นที่ลูกนั้นได้กลายเป็นทายาทของพวกเขา เนื่องจากลูกพูดถึงมาม่าและบาบา จงกลับมามีค่าควรแก่การนั่งบนบัลลังก์ของอนาคต พ่อพูดว่า ศึกษาเล่าเรียนให้มากที่ลูกจะไปล้ำหน้าพ่อ มีลูกๆ มากมายที่กลายเป็นผู้ที่สูงส่งยิ่งกว่าพ่อของเขา พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดพูดว่า พ่อกำลังทำให้ลูกกลายเป็นนายของโลก พ่อไม่ได้กลายเป็นเช่นนั้น พ่ออ่อนหวานอย่างมาก! ศรีมัทของท่านมีชื่อเสียงมาก ลูกเคยเป็นเทพที่สูงส่ง และแล้วด้วยการใช้ 84 ชาติเกิด เวลานี้ลูกจึงกลับมาไม่บริสุทธิ์ นี่คือการละเล่นของชัยชนะและการพ่ายแพ้ ผู้ที่พ่ายแพ้มายาก็จะพ่ายแพ้กับทุกสิ่ง และผู้ที่ชนะมายาก็จะชนะทุกสิ่ง การกล่าวว่าลูกต้องการเอาชนะจิตใจของลูกคือสิ่งผิด จิตใจของลูกไม่สามารถหยุดคิดได้ จิตใจของลูกจะสร้างความคิด ลูกอาจต้องการนั่งโดยปราศจากความคิดใดแต่จะนั่งได้นานไหม ลูกต้องทำการกระทำ ผู้คนเหล่านั้นคิดว่าพวกเขาไม่ควรที่อยู่ในครอบครัว หรือทำการกระทำเหล่านั้น หะฐะโยคีซานยาสซีมีบทบาทของตนเอง พวกเขามีศาสนาของตนเองในหนทางของการแยกตัวออกไป ไม่มีศาสนาอื่นใดที่พวกเขาจะทิ้งบ้านและครอบครัวและไปสู่ป่า ถ้าผู้ใดทิ้งบ้านเเละครอบครัวของเขา นั่นก็เป็นเพราะเขาได้เห็นซานยาสซีทำเช่นนั้น บาบาไม่ได้ดลใจลูกให้ไม่สนใจต่อครอบครัวของลูก พ่อพูดว่า ลูกอาจจะอยู่ที่บ้าน แต่จงกลับมาบริสุทธิ์ จงเฝ้าแต่ลืมโลกเก่า พ่อกำลังสร้างโลกใหม่สำหรับลูก สังฆราจารย์ไม่ได้บอกซานยาสซีว่า เขากำลังสร้างโลกใหม่เพื่อพวกเขา การสละละทิ้งของพวกเขาที่ทำให้ได้พวกเขารับความสุขชั่วคราวนั้นมีขีดจำกัด ผู้คนที่ไม่บริสุทธิ์ก็ไปและโค้งคำนับให้กับพวกเขา มองดูว่าพวกเขานั้นให้ความนับถือความบริสุทธิ์มากเพียงใด ทุกวันนี้ให้มองดูว่าพวกเขามีแฟลตใหญ่โตมากมายเพียงใด! ผู้คนให้ทาน แต่ไม่ได้บุญในสิ่งนั้น พวกเขาคิดว่าสิ่งใดก็ตามที่พวกเขาทำในนามของพระเจ้านั้นคือบุญ พ่อถามว่า ลูกกำลังให้ทานนั้นเพื่องานใดในนามของพ่อหรือ ควรจะมีการให้ทานกับผู้ที่ไม่ทำบาป หากพวกเขาทำบาปด้วยการให้ทานของลูก สิ่งนั้นจะมีผลกระทบกับลูก เพราะลูกได้ให้เงินทองไป ด้วยการให้แก่ผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ ลูกจึงกลายเป็นผู้ยากจนข้นแค้นอย่างสิ้นเชิง เงินทองทั้งหมดนั้นก็สูญเปล่าไป บางครั้งลูกจะได้รับความสุขชั่วคราว แต่นั่นก็อยู่ในละครด้วย เวลานี้ลูกกำลังจะกลับมาบริสุทธิ์ด้วยการทำตามศรีมัทของพ่อ ที่นั่นลูกจะมีเงินทองมากมาย ที่นั่นจะไม่มีใครไม่บริสุทธิ์ ประเด็นเหล่านี้ต้องเป็นที่เข้าใจอย่างดี ลูกคือลูกๆ ของพระเจ้า ลูกควรจะมีความสูงศักดิ์อย่างมากในลูก มีคำกล่าวว่าผู้ที่ประณามกูรูของพวกเขาไม่สามารถถึงจุดหมายปลายทางได้ ที่นั่น พ่อ ครู และกูรูทั้งหมดนั้นแยกจากกัน ที่นี่ท่านทั้งสาม พ่อ ครู และสัตกูรูคือผู้เดียวกัน หากลูกทำการกระทำใดๆผิดไป ลูกก็ประณามชื่อเสียงของทั้งสาม ด้วยการทำตามคำแนะนำของพ่อที่แท้จริง ครูที่แท้จริงและกูรูที่แท้จริง (สัตกูรู) เท่านั้นที่ลูกจะกลับมาสูงส่ง ร่างกายของลูกต้องถูกทิ้ง ดังนั้นทำไมลูกจึงไม่ใช้ร่างกายนั้นเพื่อพระเจ้า งานรับใช้ทางจิต และประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกจากพ่อเล่า พ่อพูดว่า พ่อจะทำอะไรกับสิ่งนั้นหากพ่อต้องไปเอามาจากลูก พ่อได้ให้อำนาจในการปกครองแห่งสวรรค์แก่ลูก พ่อไม่ได้มีชีวิตอยู่ในปราสาทราชวังที่นั่นและพ่อก็ไม่ได้มีชีวิตอยู่ในปราสาทราชวังที่นี่ด้วย พวกเขาร้องเพลง โอ้ เทพที่ยิ่งใหญ่ จงเติมเต็มอาภรณ์ของเราด้วยเถิด! อย่างไรก็ตาม ไม่มีใครรู้ว่าเมื่อไหร่หรืออย่างไรที่ท่านเติมเต็มอาภรณ์ของทุกคน ท่านได้เติมอาภรณ์ของลูก ดังนั้น ท่านจึงต้องเคยปรากฏอยู่ในรูปแบบที่มีชีวิตอย่างแน่นอน ลูกกลับมามีความสุขและความมั่งคั่งอย่างมากถึง 21 ชาติเกิด จงทำตามคำแนะนำของพ่อเช่นนั้นในทุกย่างก้าว จุดหมายปลายทางนั้นสูงมาก หากใครบางคนพูดว่าเขาไม่สามารถทำตามสิ่งเหล่านั้นได้ บาบาก็จะพูดว่า แล้วเหตุใดลูกจึงพูดคำว่า บาบา เล่า? หากไม่ทำตามศรีมัทจะมีการลงโทษมากมาย และสถานภาพก็จะถูกทำลาย ลูกได้ยินเพลงแล้ว เพลงนั้นบอกว่า จงพาฉันไปสู่โลกที่มีความสุขและความสงบด้วยเถิด พ่อเท่านั้นที่จะให้สิ่งนั้นแก่ลูกได้ หากลูกไม่ทำตามคำแนะนำของพ่อ ลูกก็เป็นเหตุในการสร้างความสูญเสียให้แก่ตนเอง ไม่มีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่นี่ ลูกไม่ได้ถูกบอกให้นำมะพร้าวหรือของหวานไปให้กับกูรูหรือต้องจ่ายค่าเล่าเรียน ฯลฯ ไม่มีสิ่งใดเช่นนั้นเลย ลูกอาจเก็บเงินทองไว้กับลูก แต่เพียงศึกษาความรู้นี้ ไม่มีการสูญเสียใดๆในการเปลี่ยนแปลงอนาคตของลูก ที่นี่ไม่มีแม้แต่จะสอนให้ลูกโค้งคำนับ ครึ่งหนึ่งของวงจรที่ลูกเคยให้เงินทองและโค้งคำนับ และก็ยังกลับมายากจนข้นแค้น เวลานี้ พ่อกำลังพาลูกไปสู่ดินแดนแห่งความสงบ ท่านจะส่งลูกไปสู่ดินแดนแห่งความสุข ยุคใหม่และโลกใหม่กำลังจะมาถึงในเวลานี้ ยุคทองถูกเรียกว่ายุคใหม่ และแล้วองศาก็ค่อยๆ ลดลง เวลานี้พ่อกำลังทำให้ลูกกลับมามีค่า มีตัวอย่างของนาราด หากลูกมีวิญญาณปีศาจร้ายอยู่ภายใน ลูกจะไม่สามารถแต่งงานกับลักษมีได้ ลูกๆ ต้องดูแลครอบครัวของลูกและทำงานรับใช้ด้วยเช่นกัน ผู้คนเหล่านี้ได้วิ่งมาในตอนเริ่มต้นเพราะพวกเขาถูกทุบตีอย่างอย่างมาก ผู้ที่ไร้เดียงสาจำนวนมากมายก็ถูกทำร้าย แต่พวกเขาก็ไม่ได้ใส่ใจกับการทุบตีนั้น บางคนกลับมาแข็งแกร่งมากในเตาเผาและบางคนที่อ่อนแอก็จะหนีไป จุดหมายปลายทางของละครถูกสร้างขึ้นมาเช่นนั้น ไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่เคยเกิดขึ้นก็จะต้องเกิดขึ้น และสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นอีกครั้ง พวกเขาจะยังคงดูหมิ่นลูก พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ชีวา คือผู้ที่ถูกดูหมิ่นมากที่สุด พวกเขาพูดว่าพระเจ้าอยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน และท่านอยู่ในสุนัข แมว ปลา จระเข้ ฯลฯ พ่อพูดว่า พ่อได้ยกระดับผู้ที่เคยประณามพ่อ พ่อทำให้ลูกกลายเป็นนายของโลก ศรีกฤษณะคือเจ้าชายแห่งสวรรค์ พวกเขาพูดว่ากฤษณะถูกงูกัดและเขาจึงมีสีคล้ำ เขาจะสามารถถูกงูกัดที่นั่นได้อย่างไร พวกคันส์จะปรากฏอยู่ในดินแดนกฤษณะได้อย่างไร ทั้งหมดเหล่านั้นคือเรื่องเล่า นั่นคือเครื่องประกอบของหนทางความเลื่อมใสศรัทธาที่ทำให้ลูกตกต่ำลงเรื่อยๆ บาบาทำให้ลูกไปเป็นดอกไม้ที่สวยงาม บางคนก็เป็นหนามที่ใหญ่โตมาก พวกเขาพูดถึงพระเจ้าผู้เป็นพ่อแต่พวกเขาก็ไม่รู้สิ่งใด พวกเขารู้ว่าท่านคือพ่อ แต่พวกเขาไม่รู้ว่าพวกเขาจะได้รับมรดกใดจากท่าน พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดพูดว่า พ่อได้มาเพื่อให้มรดกที่ไม่มีขีดจำกัดแก่ลูก คนหนึ่งคือพ่อทางโลกของลูก และอีกคนคือพ่อที่ไม่ใช่ทางโลก(ทางจิต) พ่อของปวงประชา บราห์มา และคนที่สามคือพ่อจากเหนือโลกนี้ ชีวา ลูกแต่คนมีสามพ่อ ลูกรู้ว่าลูกกำลังได้รับมรดกของปู่ของลูกผ่านบราห์มา ดังนั้น ลูกต้องทำตามศรีมัท เท่านั้นเอง แล้วลูกจะกลับมาสูงส่ง ลูกได้รับรางวัลของลูกในยุคทอง ที่นั่น ลูกไม่รู้จักพ่อของปวงประชาบราห์มาหรือชีวา ที่นั่นลูกรู้จักพ่อทางร่างของลูกเท่านั้น ในยุคทองลูกมีพ่อเดียวเท่านั้น ในหนทางความเลื่อมใสศรัทธาลูกมีสองพ่อ พ่อทางโลกและพ่อเหนือโลก เวลานี้ยุคแห่งการบรรจบพบกันนี้ ลูกมีสามพ่อ ไม่มีใครอื่นสามารถอธิบายสิ่งเหล่านี้ได้ ลูกควรมีศรัทธา ไม่ใช่ว่าชั่วขณะหนึ่งลูกมีศรัทธา และต่อมาลูกก็มีความสงสัย นั่นเป็นเหมือนกับการเกิดมาในช่วงเวลาหนึ่ง และก็ตายในเวลาต่อมา เมื่อลูกตาย มรดกนั้นก็จบสิ้น อย่าได้หย่าขาดจากพ่อเช่นนั้น! ยิ่งลูกจดจำพ่อสม่ำเสมอและทำงานรับใช้มากเพียงใด ลูกจะได้รับสถานภาพที่สูงขึ้นตามนั้น พ่ออธิบายด้วยเช่นกันว่า ทำตามคำแนะนำของพ่อและลูกจะปลอดภัย ไม่เช่นนั้นแล้ว จะมีการลงโทษอย่างมาก ลูกจะได้รับนิมิตของบาปทั้งหมดที่ลูกเคยทำมาและศรีมัทที่ลูกไม่ได้ทำตาม การลงโทษให้แก่ลูกโดยการทำให้ลูกนำร่างที่ละเอียดอ่อนมาใช้ และยังมีการให้นิมิตด้วยเช่นกัน เมื่อลูกอยู่ในกรงขังของครรภ์ เหล่านี้คือบาปที่ลูกเคยทำมาแล้ว และดังนั้นนี่คือการลงโทษสำหรับบาปเหล่านั้น ต้นไม้จะเฝ้าแต่เติบโต บางคนผู้ที่เคยเป็นของศาสนานี้ได้แปรเปลี่ยนไปสู่ศาสนาอื่นๆ พวกเขาทั้งหมดจะปรากฏตัวขึ้นอีกครั้ง ส่วนที่เหลือทั้งหมดนั้นจะไปสู่แผนกของตนเองตามลำดับ มีสัดส่วนที่แตกต่างกันไป จงมองดูว่าต้นไม้นั้นเติบโตอย่างไร และกิ่งก้านเล็กๆทั้งหลายจะเฝ้าแต่แตกกิ่งออกมาได้อย่างไร ลูกรู้ว่าบาบาที่แสนหวานได้มา เพื่อพาพวกเรากลับบ้าน และเหตุนี้เองท่านจึงถูกเรียกว่าเป็นผู้ปลดปล่อย ท่านคือ ผู้ขจัดความทุกข์และผู้ประทานความสุข ท่านได้กลายเป็นผู้นำทางของเรา และพาเราไปสู่ดินแดนแห่งความสุข ท่านแม้กระทั่งพูดว่า พ่อได้ส่งลูกไปสู่ความสัมพันธ์ของความสุขเมื่อ 5,000 ปีที่แล้วด้วย และแล้วลูกก็ได้ไช้ 84 ชาติเกิด เวลานี้จงประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกจากพ่อ ทุกคนรักศรีกฤษณะ พวกเขาไม่ได้รักลักษมีหรือนารายณ์มากเท่ากับกฤษณะ ผู้คนไม่รู้ว่าราเด้และกฤษณะได้กลายเป็นลักษมีและนารายณ์ ไม่มีใครรู้สิ่งนี้ ลูกรู้ว่าราเด้และกฤษณะมาจากต่างอาณาจักรกัน และแล้วหลังจากแต่งงานกัน พวกเขาจึงกลายเป็นลักษมีและนารายณ์ พวกเขาได้แสดงกฤษณะไว้ในยุคทองแดง ไม่มีใครพูดว่า กฤษณะคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ไม่มีใครสามารถประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงโดยที่ไม่ศึกษาเล่าเรียนเป็นประจำได้ อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อบัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ขอให้พฤติกรรมของลูกนั้นสูงศักดิ์อย่างมาก พูดน้อยมากและอ่อนหวานอย่างมาก เพื่อที่จะปลอดภัยจากการถูกลงโทษ จงทำตามศรีมัทของพ่อในทุกย่างก้าว

2. ศึกษาเล่าเรียนอย่างดีด้วยความใส่ใจอย่างมาก ทำตามแม่และพ่อและกลับมามีค่าควรแก่การนั่งบนบัลลังก์ กลับมาเป็นทายาท อย่าได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของความโกรธ และดังนั้นจึงเป็นสาเหตุของความทุกข์

พร:
ขอให้ลูกเป็นผู้รับใช้ที่สูงส่งที่สุดผู้ที่เปิดเผยจิตสำนึกและสภาพที่สูงส่งของลูกในขณะที่ทำการกระทำที่ธรรมดา

ไม่ว่าเพชรแท้จะถูกปกคลุมด้วยฝุ่นมากแค่ไหน ก็เผยให้เห็นประกายแวววาวของมันได้อย่างแน่นอน ในทำนองเดียวกัน ชีวิตของลูกก็เหมือนเพชร ไม่ว่าบรรยากาศจะเป็นอย่างไร ชุมนุมเป็นอย่างไร ประกายของลูก นั่นคือ ประกายและความซาบซึ้งของลูกควรเห็นได้จากทุกคน ลูกอาจจะทำงานธรรมดา แต่ให้จิตสำนึกของลูกและสภาพของลูกสูงส่งที่ผู้คนเห็นลูกจะรู้สึกว่าลูกไม่ใช่คนธรรมดา ที่ถึงแม้จะเป็นผู้รับใช้ แต่ลูกอยู่อย่างสูงส่งที่สุด

คติพจน์:
ราชาฤษีที่แท้จริงคือผู้ที่ไม่มีความผูกพันยึดมั่นกับใครแม้แต่น้อย แม้แต่ในความคิดของเขาเอง