03.07.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน ผู้ประทานการหลุดพ้นในชีวิต ที่ให้การหลุดพ้นแก่ทุกคนเวลานี้ได้กลายเป็นพ่อของลูก ลูกคือลูกของท่าน ดังนั้นลูกควรมีความซาบซึ้งเป็นอย่างมาก

คำถาม:
สติปัญญาของลูกคนใดที่ไม่สามารถจดจำระลึกถึงบาบาได้อย่างสม่ำเสมอ?

คำตอบ:
สติปัญญาของผู้ที่ไม่มีศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยมไม่สามารถจดจำระลึกถึงบาบาได้อย่างสม่ำเสมอ หากพวกเขาไม่รู้ว่าใครกำลังสอนเขา แล้วเขาจะจดจำใคร? ผู้ที่ตระหนักรู้จักพ่ออย่างถูกต้องแม่นยำและผู้ที่จดจำท่าน บาปของพวกเขานั้นจะได้รับการปลดเปลื้อง พ่อมาและให้การแนะนำเกี่ยวกับตัวท่านเองและบ้านของท่านอย่างถูกต้อง

โอมชานติ
ลูกๆทุกคนจดจำความหมายของ โอม ชานติ อย่างสม่ำเสมอ ฉันคือดวงวิญญาณและบ้านของฉันคือดินแดนนิพพาน โลกที่ไม่มีตัวตน แม้ว่าผู้คนจะเพียรพยายามในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา พวกเขาก็ไม่รู้ว่าพวกเขาจะต้องไปที่ไหน พวกเขาไม่รู้ว่าอะไรให้ความสุขและอะไรให้ความทุกข์ พวกเขามีไฟบูชายัญ ทำทาปาเซีย ให้ทานและทำบุญ ฯลฯ แต่พวกเขาก็ยังคงเดินลงบันไดมา เวลานี้ลูกได้รับความรู้แล้ว ดังนั้นความเลื่อมใสศรัทธาของลูกจึงสิ้นสุดลง บรรยากาศที่มีเสียงดังของการสั่นระฆัง ฯลฯ ทั้งหมดก็จบสิ้นลงแล้ว มีความแตกต่างระหว่างโลกใหม่และโลกเก่าอย่างแน่นอน โลกใหม่คือโลกที่บริสุทธิ์ เวลานี้ลูกๆมีดินแดนแห่งความสุขในสติปัญญาของลูก ดินแดนแห่งความสุขเรียกว่าสวรรค์และดินแดนของความทุกข์เรียกว่านรก มนุษย์ต้องการความสงบแต่ไม่มีใครสามารถไปสู่ดินแดนแห่งความสงบได้ พ่อพูดว่า: ลูกๆ ไม่สามารถกลับบ้านได้จนกว่าพ่อจะมาที่นี่ในบารัต เป็นเพียงในบารัตเท่านั้นที่การเกิดของชีวาได้รับการจดจำ ผู้ที่ไม่มีตัวตนเข้ามาในรูปที่มีตัวตนอย่างแน่นอน ดวงวิญญาณสามารถทำสิ่งใดโดยที่ไม่มีร่างกายได้หรือไม่? ถ้าดวงวิญญาณไม่มีร่างกายเขาก็ยังคงเร่ร่อนต่อไป เขายังสามารถเข้าไปในร่างกายของคนอื่นได้ บางดวงวิญญาณนั้นดี แต่บางดวงวิญญาณนั้นซุกซนมากและสามารถทำให้คนอื่นบ้าคลั่งเสียสติ ดวงวิญญาณต้องการร่างกายอย่างแน่นอน ในทำนองเดียวกันถ้าพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดไม่มีร่างกาย ท่านจะมาและทำอะไรในบารัต? บารัตเป็นดินแดนที่ไม่สูญสลาย ในยุคทองมีเพียงดินแดนเดียวของบารัตเท่านั้น ดินแดนอื่นๆทั้งหมดจะถูกทำลาย เป็นที่จดจำว่าเคยมีศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไป ผู้คนเหล่านั้นพูดถึงศาสนาฮินดูดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไป ในความเป็นจริงไม่มีฮินดูใดในตอนเริ่มแรก มีเพียงเทพเท่านั้น ผู้ที่อาศัยอยู่ในยุโรปเรียกตนเองว่าคริสเตียน ลูกจะไม่พูดว่าพวกเขาเป็นของศาสนาชาวยุโรป ผู้คนที่อาศัยในฮินดูสถานพูดว่าพวกเขาเป็นของศาสนาฮินดู ผู้ที่เป็นของศาสนาเทพที่สูงส่งได้กลับมาเสื่อมสภาพลงในศาสนาของพวกเขาในขณะที่วนไปในวงจรของ 84 ชาติเกิด เพียงผู้ที่เป็นของศาสนาเทพเท่านั้นจะมาที่นี่ หากพวกเขาไม่มีศรัทธาลูกสามารถเข้าใจได้ว่าพวกเขาไม่ได้เป็นของศาสนานี้ ถึงแม้ว่าพวกเขาอาจจะนั่งอยู่ที่นี่พวกเขาก็ไม่สามารถเข้าใจสิ่งนี้ พวกเขาอาจเป็นผู้ที่จะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่ต่ำในหมู่ปวงประชาที่นั่น ทุกคนต้องการความสงบและความสุข แต่สิ่งนั้นมีอยู่ในยุคทองเท่านั้น ไม่ใช่ทุกคนสามารถไปสู่ดินแดนแห่งความสุขได้ ทุกศาสนาเข้ามาดำรงอยู่ในเวลาของตนเอง มีศาสนามากมายนับไม่ถ้วนและต้นไม้เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ส่วนหลักของลำต้นคือศาสนาเทพ และต่อมามี 3 กิ่ง ศาสนาอื่นๆเหล่านั้นไม่สามารถคงอยู่ในสวรรค์ ศาสนาใหม่เริ่มปรากฏเมื่อยุคทองแดงเริ่มขึ้น นี่เรียกว่าต้นไม้มนุษย์ที่หลากหลาย ภาพลักษณ์ในรูปที่หลากหลายแตกต่างจากต้นไม้ของศาสนาที่หลากหลายนี้ มีมนุษย์มากมายหลายประเภท ลูกรู้ว่ามีกี่ศาสนา ในตอนเริ่มต้นของยุคทองมีศาสนาเดียวเท่านั้น นั่นคือโลกใหม่ ผู้ที่อาศัยอยู่ต่างประเทศก็รู้เช่นกันว่าบารัตโบราณนั้นเคยเป็นสวรรค์และมั่งคั่งอย่างมาก เหตุนี้เองบารัตจึงได้รับความเคารพอย่างมาก เมื่อคนมั่งคั่งกลายเป็นคนยากจนผู้อื่นก็มีความเมตตาต่อเขา ดูสิว่าบารัตได้กลับมายากจนเพียงใดในเวลานี้! นี่คือบทบาทของละครด้วยเช่นกัน พวกเขาแม้กระทั่งพูดว่า: พระเจ้าคือผู้เดียวที่มีเมตตามากที่สุดและท่านมาในบารัต เป็นผู้ที่มั่งคั่งที่มีความเห็นอกเห็นใจคนยากจนอย่างแน่นอน พ่อมีความมั่งคั่งที่ไม่มีขีดจำกัดและทำให้เราสูงส่งที่สุด ลูกควรมีความซาบซึ้งเช่นกันว่าลูกได้กลายเป็นลูกของใคร เราเป็นลูกของพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ชีวา ผู้ที่มีชื่อว่าผู้ประทานการหลุดพ้นในชีวิตและผู้ประทานการหลุดพ้น การหลุดพ้นในชีวิตคงอยู่ก่อนในตอนแรกในยุคทอง ที่นี่มีบ่วงพันธะในชีวิต ผู้คนในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาร้องเรียกหา: บาบา ปลดปล่อยฉันจากบ่วงพันธะ ลูกไม่สามารถร้องเรียกในลักษณะนี้อีกต่อไป ลูกรู้ว่าพ่อคือมหาสมุทรแห่งความรู้ ท่านอธิบายถึงสาระของประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์โลก ท่านเต็มไปด้วยความรู้ ผู้นี้เองพูดว่า: ฉันไม่ใช่พระเจ้า ลูกต้องละวางจากร่างกายของลูกและมีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ ลูกจะต้องลืมทั้งโลกนี้รวมทั้งร่างกายของลูกเอง ผู้นี้ไม่ใช่พระเจ้า ทั้งสองเรียกว่าบัพดาดา พ่อคือผู้ที่สูงสุดเหนือสิ่งใด นี่คือร่างกายที่แก่ชราและไม่บริสุทธิ์ มีคำสรรเสริญของเพียงผู้เดียว ลูกต้องมีโยคะกับท่านเท่านั้นแล้วลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ มิฉะนั้นลูกจะไม่สามารถกลับมาบริสุทธิ์ได้ และแล้วในเวลาสุดท้ายลูกจะได้รับประสบการณ์ของการถูกลงโทษ ซึ่งบาปของลูกจะถูกชำระสะสางและลูกจะกลับบ้าน ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาลูกเฝ้าแต่ฟังมนตรา ฮัมโซ โซฮัม ฉันดวงวิญญาณเป็นพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ผู้ที่เป็นดวงวิญญาณ มนตราที่ผิดนั้นทำให้ลูกหันเหออกไปจากพระเจ้า ดวงวิญญาณสูงสุด พ่อพูดว่า: ลูกๆ เป็นสิ่งที่ผิดโดยสิ้นเชิงที่จะพูดว่า ฉันดวงวิญญาณเป็นดวงวิญญาณสูงสุด ได้มีการอธิบายถึงนัยสำคัญของวรรณะที่แตกต่างกันแก่ลูกๆ แล้วด้วยเช่นกัน เราคือบราห์มินและเรากำลังทำความเพียรพยายามที่จะกลายเป็นเทพ แล้วหลังจากที่เรากลายเป็นเทพเราจะเข้าไปสู่สกุลนักรบ ไม่มีใครรู้ว่าเราใช้ 84 ชาติเกิดอย่างไรและในสกุลใด เวลานี้ลูกรู้ว่าลูกคือบราห์มิน บาบาไม่ได้เป็นบราห์มิน เพียงลูกเท่านั้นที่เข้าไปสู่สกุลเหล่านั้น เวลานี้ลูกได้รับการนำมาเลี้ยงดูในศาสนาบราห์มิน ลูกได้กลายเป็นลูกของประชาบิดาบราห์มาผ่านชีพบาบา ลูกก็รู้เช่นกันว่าดวงวิญญาณที่ไม่มีตัวตนดั้งเดิมเป็นของครอบครัวพระเจ้า เราดวงวิญญาณเป็นผู้อาศัยในโลกที่ไม่มีตัวตนแล้วเราเข้าไปในโลกที่มีตัวตน เราต้องมาที่นี่เพื่อเล่นบทบาทของเรา เมื่อเรามาที่นี่จากข้างบน เราใช้ 8 ชาติเกิดในสกุลเทพ แล้วเราก็เข้าไปในสกุลนักรบ และจากนั้นสกุลพ่อค้า พ่ออธิบายว่าลูกได้ใช้ชาติเกิดมากเท่านี้ในสกุลเทพและชาติเกิดมากเท่านี้ในสกุลนักรบ วงจรนี้ของ 84 ชาติเกิด ไม่มีใครนอกจากลูกสามารถได้รับความรู้นี้ ผู้ที่เป็นของศาสนานี้จะมาที่นี่ อาณาจักรกำลังได้รับการก่อตั้ง บางคนจะกลายเป็นราชาและราชินีและคนอื่นจะกลายเป็นปวงประชา สุริยวงศ์มี 8 ราชวงศ์: ลักษมีและนารายณ์ที่ 1 ลักษมีและนารายณ์ที่ 2 และ 3 ฯลฯ แล้วต่อมาก็จะมีที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ฯลฯ ในศาสนานักรบ พ่ออธิบายประเด็นเหล่านี้ทั้งหมด เมื่อมหาสมุทรแห่งความรู้มา ความเลื่อมใสศรัทธาก็สิ้นสุดลง กลางคืนสิ้นสุดลงและกลางวันเริ่มต้น ไม่มีการสะดุดล้มในรูปแบบใดที่นั่น มีเพียงการพักผ่อนและความสบายเท่านั้น ไม่มีความปั่นป่วนเลยที่นั่น ละครนี้ถูกกำหนดไว้แล้ว พ่อมาในช่วงเวลาที่ลัทธิในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาสิ้นสุดลง ทุกคนต้องกลับบ้านอย่างแน่นอน และจากนั้นทุกคนจะลงมาตามลำดับกันไป เมื่อพระคริสต์มาผู้ที่เป็นของศาสนาคริสต์ก็จะตามมาด้วยเช่นกัน ดูซิว่ามีชาวคริสต์มากมายเพียงใด พระคริสต์เป็นเมล็ดของศาสนาคริสต์ พ่อสูงสุดดวงวิญญาณสูงสุดชีวาเป็นเมล็ดของศาสนาเทพ พ่อสูงสุดดวงวิญญาณสูงสุดก่อตั้งศาสนาของลูก ใครนำลูกเข้าไปสู่ศาสนาบราห์มิน? พ่อได้นำลูกมาเลี้ยงดู ดังนั้นศาสนาบราห์มินเล็กๆ จึงถูกสร้างขึ้นผ่านสิ่งนั้น จุกของบราห์มินได้รับการการจดจำ จุกเป็นเพียงสัญลักษณ์เท่านั้น วรรณะอื่นจะตามมาเพิ่มขึ้น เพียงพ่อเท่านั้นนั่งที่นี่และอธิบายประเด็นเหล่านี้ทั้งหมด พ่อคือผู้ให้คุณประโยชน์และท่านมาให้คุณประโยชน์ต่อบารัต ท่านนำประโยชน์สูงสุดมาให้แก่ลูกๆ ดูซิว่าลูกจะกลายเป็นอะไรจากสิ่งที่ลูกเคยเป็น! ลูกกลายเป็นนายของดินแดนแห่งอมตะ เวลานี้ลูกได้รับชัยชนะเหนือตัณหาราคะ ไม่มีความตายก่อนวัยอันควรที่นั่น ไม่มีเรื่องของการตายที่นั่น แต่ลูกเพียงแค่เปลี่ยนเครื่องแต่งกายของลูก เหมือนกับที่งูลอกคราบและมีผิวหนังใหม่ ลูกเช่นกันลูกก็สลัดผิวหนังเก่าของลูกที่นี่และรับผิวหนังใหม่ในโลกใหม่ ยุคทองได้ชื่อว่าเป็นสวนดอกไม้ ที่นั่นไม่มีคำพูดที่ไม่ดีใดๆพูดออกมาเลย ที่นี่มีแต่มิตรที่ไม่ดีเท่านั้น มีมิตรของมายา เหตุนี้เองนี้จึงเรียกว่าเป็นก้นบึ้งของนรกที่ลึกที่สุด เมื่ออาคารเก่ามากเทศบาลก็จะสั่งให้รื้อถอนออกไป พ่อก็พูดด้วยเช่นกันว่า: พ่อมาเมื่อโลกนี้เก่าแล้ว มีการหลุดพ้นผ่านความรู้ ลูกกำลังได้รับการสอนราชาโยคะ ไม่มีสิ่งใดเลยในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ใช่ โดยการให้ทานและทำบุญลูกจะได้รับความสุขชั่วคราว ซันยาสซีดลใจให้ราชามีการวางเฉยในโลก ความสุขของที่นี่เป็นเหมือนหยดมูลกา เวลานี้ลูกๆ ได้รับการสอนให้มีการวางเฉยที่ไม่มีขีดจำกัด โลกนี้เก่าแล้ว เวลานี้จงจดจำดินแดนแห่งความสุข จากนั้นลูกจะมาที่นี่โดยผ่านดินแดนแห่งความสงบ อนุสรณ์ที่ถูกต้องของลูกในเวลานี้อยู่ที่วัดดิลวาลา ลูกได้รับการแสดงในรูปที่กำลังนั่งอยู่ในทาปาเซียและมีภาพวาดของสวรรค์อยู่เหนือลูก มิฉะนั้นสวรรค์จะแสดงไว้ที่ไหน? เมื่อมีคนตายพวกเขาบอกว่าเขาได้ไปสวรรค์แล้วเพราะพวกเขาพิจารณาว่าสวรรค์อยู่ข้างบน อย่างไรก็ตามไม่มีอะไรอยู่ข้างบน บารัตกลายเป็นสวรรค์และบารัตกลายเป็นนรก วัดนั้นเป็นอนุสรณ์ที่ถูกต้องแม่นยำ วัดเหล่านั้นทั้งหมดถูกสร้างขึ้นในภายหลัง ไม่มีความเลื่อมใสศรัทธาในสวรรค์ ที่นั่นไม่มีสิ่งใดนอกจากความสุข พ่อมาและอธิบายความลับทั้งหมดแก่ลูก ชื่อของทุกดวงวิญญาณเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ชื่อของชีวาไม่เคยเปลี่ยนแปลง ท่านไม่มีร่างกายของท่านเอง ท่านจะสอนอย่างไรโดยที่ไม่มีร่างกาย? ไม่มีเรื่องของการให้แรงบันดาลใจในสิ่งนี้ แรงบันดาลใจหมายถึงความคิด ไม่ใช่ว่าท่านจะให้แรงบันดาลใจจากเบื้องบนและไม่ใช่ว่าแรงบันดาลใจนั้นจะมาถึงลูก ไม่มีเรื่องของแรงบันดาลใจใดเลยในสิ่งนี้ สติปัญญาของลูกๆที่ไม่ตระหนักรู้จักพ่ออย่างสมบูรณ์ ที่ไม่มีศรัทธาอย่างสมบูรณ์จะไม่สามารถมีการจดจำระลึกถึงท่านได้ พวกเขาไม่รู้ว่าใครกำลังสอนพวกเขา ดังนั้นพวกเขาจะจดจำใคร? เป็นเพียงโดยการมีการจดจำระลึกถึงพ่อเท่านั้นที่บาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้อง ผู้คนได้มีการจดจำภาพลักษณ์รูปไข่วงรีเป็นเวลาชาติแล้วชาติเล่าเพราะพวกเขาพิจารณาสิ่งนั้นว่าเป็นพระเจ้า ภาพลักษณ์นั้นเป็นสัญลักษณ์ของท่านที่ไม่มีตัวตนและไม่ใช่มีตัวตน พ่อพูดว่า: พ่อต้องได้รับการค้ำจุนจากวัตถุธาตุเช่นกัน พ่อสามารถอธิบายความลับของวงจรโลกให้กับลูกได้อย่างไร? นี่คือความรู้ทางจิต เพียงลูกที่เป็นจิตวิญญาณเท่านั้นที่ได้รับความรู้นี้ เพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถให้ความรู้นี้ ลูกต้องกลับมาใช้ชาติเกิดใหม่ นักแสดงทั้งหมดได้รับบทบาทของตนเองเพื่อเล่น ไม่มีใครสามารถกลับไปยังดินแดนนิพพานได้ ไม่มีใครสามารถได้รับการหลุดพ้นตลอดไปได้ ผู้ที่ได้กลายเป็นนายแห่งโลกอันดับหนึ่งคือผู้ที่วนไปรอบวงจรของ 84 ชาติเกิด แน่นอนพวกเขาต้องไปรอบวงจร มนุษย์เชื่อว่าพวกเขาสามารถได้รับการหลุดพ้นตลอดไป มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันมากมาย การขยายตัวเกิดขึ้นเรื่อยๆ ไม่มีใครสามารถกลับบ้านได้ พ่อบอกลูกถึงเรื่องราวของ 84 ชาติเกิด ลูกๆ ต้องศึกษาแล้วสอนผู้อื่น ไม่มีใครนอกจากลูกสามารถให้ความรู้ทางจิตนี้ได้ ไม่ใช่ทั้งศูทรและเทพสามารถให้ความรู้นี้ได้ ไม่มีความตกต่ำในยุคทอง ดังนั้นจึงไม่มีใครที่จะได้รับความรู้นี้ที่นั่น ความรู้นี้มีไว้สำหรับได้รับการหลุดพ้น ผู้ประทานการหลุดพ้น ผู้ปลดปล่อยและผู้นำทางทั้งหมดมีหนึ่งเดียว ไม่มีใครสามารถกลับมาบริสุทธิ์ได้นอกจากโดยทางการจาริกแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึง มิฉะนั้นลูกจะต้องได้รับการลงโทษอย่างแน่นอนและสถานภาพก็ถูกทำลาย บัญชีของทุกคนจะต้องได้รับการชำระสะสาง ลูกได้รับการบอกในทุกสิ่งเกี่ยวกับตัวของลูกเอง มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องเข้าไปสู่ส่วนลึกล้ำของศาสนาอื่น? มีเพียงชาวบารัตเท่านั้นได้รับความรู้นี้ พ่อเข้ามาในบารัตเท่านั้นและก่อตั้ง 3 ศาสนา เวลานี้ลูกถูกนำออกไปจากศาสนาศูทร และเข้ามาในสกุลที่สูงส่ง นั่นคือสกุลที่ไม่บริสุทธิ์ที่ตกต่ำ เวลานี้ลูกบราห์มินกลายเป็นเครื่องมือที่จะชำระทุกคนให้บริสุทธิ์ สิ่งนี้เรียกว่าไฟบูชายัญของความรู้ของรูดร้า รูดร้าชีพบาบาได้สร้างไฟบูชายัญนี้ โลกเก่าที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดจะถูกสังเวยในไฟบูชายัญที่ไม่มีขีดจำกัดนี้ จากนั้นโลกใหม่ก็จะถูกก่อตั้งขึ้นมาและโลกเก่าจะถูกทำลาย ลูกกำลังรับความรู้นี้เพื่อโลกใหม่ แม้แต่เงาของเทพก็ไม่สามารถตกลงไปในโลกเก่าได้ ลูกๆรู้ว่าผู้ที่มาในวงจรก่อนหน้านี้จะมาอีกครั้งและรับความรู้นี้ พวกเขาจะศึกษาความรู้นี้ตามลำดับกันไปตามความเพียรพยายามที่พวกเขาทำ มนุษย์ต้องการความสงบที่นี่ อย่างไรก็ตามดวงวิญญาณเป็นผู้อยู่อาศัยในดินแดนแห่งความสงบ จะสามารถมีความสงบได้อย่างไรที่นี่? ในเวลานี้มีความไม่สงบในทุกบ้าน นี่คืออาณาจักรของราวันและในยุคทองมีอาณาจักรของความสงบทั้งหมด มีหนึ่งศาสนาและหนึ่งภาษาที่นั่น อัจชะ

ถึง ลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง ด้วยความรัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. มีการวางเฉยที่ไม่มีขีดจำกัดในโลกเก่านี้และจงลืมแม้กระทั่งร่างกายของลูกเองและจดจำดินแดนแห่งความสงบและดินแดนแห่งความสุข มีศรัทธาในสติปัญญาและอยู่ในการจาริกแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึง

2. ลูกต้องเข้าใจความหมายของมนตรา ฮัมโซ โซฮัม อย่างถูกต้องแม่นยำและพยายามที่จะเปลี่ยนจากบราห์มินเป็นเทพ อธิบายความหมายที่ถูกต้องของมนตรานี้ให้กับทุกคน

พร:
ขอให้ลูกกลายเป็นตัวของคุณธรรมและสัมผัสกับคุณธรรมทั้งหมดโดยมีความสมดุลในงานรับใช้ทั้งสามประเภท

ลูกๆ ที่ข้องแวะอยู่ในงานรับใช้เสมอด้วยทุกความคิดคำพูดและการกระทำจะกลายเป็นตัวแห่งความสำเร็จ เมื่อพวกเขามีคะแนนเท่ากันในทั้งสามและพวกเขามีความสมดุลของทั้งสามตลอดทั้งวัน พวกเขาจะสอบผ่านด้วยเกียรตินิยมและกลายเป็นตัวของคุณธรรม เครื่องประดับที่สวยงามของคุณธรรมที่สูงส่งทั้งหมดสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนในพวกเขา การให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันในคุณธรรมของพ่อและคุณธรรมที่ลูกได้ซึมซับไว้คือการกลายเป็นตัวของคุณธรรม เพราะการให้ทานคุณธรรมเป็นการให้ทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

คติพจน์:
เมื่อรากฐานของศรัทธาแข็งแกร่ง ลูกจะได้สัมผัสกับชีวิตที่สูงส่งโดยอัตโนมัติ