03.09.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน พร้อมกับการกลับมาสะโตประธานด้วยการจดจำระลึกถึงลูกต้องสะสมรายได้ด้วยการศึกษาเล่าเรียนด้วยเช่นกัน ในเวลาของการศึกษาเล่าเรียนสติปัญญาไม่ควรเร่ร่อนไปที่นี่ที่นั่น

คำถาม:
ชัยชนะอะไรที่ถูกกำหนดไว้แล้วสำหรับลูกๆ นักรบนิรนามผู้ที่ไม่มีความก้าวร้าวรุนแรงทั้งสองทาง และเพราะเหตุใด?

คำตอบ:
ลูกๆ กำลังทำความเพียรพยายามเพื่อเอาชนะมายา เป้าหมายของลูกคือการนำอาณาจักรของลูกกลับคืนมาจากราวันอย่างแน่นอน กลยุทธ์นี้ถูกสร้างขึ้นในละคร ชัยชนะของลูกนั้นรับประกันไว้แล้วเพราะลูกมีพระเจ้าเองอยู่กับลูกเป็นการส่วนตัว ลูกได้รับชัยชนะด้วยพลังโยคะ ด้วยมนตราที่ยิ่งใหญ่ของ มานมานะบาฟ ลูกจะได้รับอาณาจักรและลูกปกครองเป็นเวลาถึงครึ่งวงจร

เพลง:
โอ้มนุษย์มองดูใบหน้าของท่านในกระจกของหัวใจของท่าน!

โอมชานติ
เมื่อลูกๆ ที่สุดแสนหวานกำลังนั่งที่นี่เบื้องหน้าบาบา ลูกก็เข้าใจดีว่าแท้จริงแล้วครูของลูกไม่มีตัวตน คือบาบา มหาสมุทรแห่งความรู้ที่กำลังสอนพวกเรา ลูกมีศรัทธาที่แรงกล้าว่าท่านคือพ่อของเราด้วยเช่นกัน เมื่อลูกศึกษาเล่าเรียน ลูกต้องให้ความใส่ใจต่อการศึกษาเล่าเรียน เมื่อนักเรียนกำลังนั่งอยู่ที่โรงเรียน พวกเขาก็จดจำครูของเขาและไม่ใช่พ่อของเขา ลูกรู้ว่าบาบาก็เป็นครูของลูกเช่นกัน ลูกต้องไม่ยึดติดกับนามใดๆ ลูกเพียงแค่ต้องให้ความใส่ใจต่อการเป็นดวงวิญญาณที่กำลังรับฟังพ่อ ไม่ได้เป็นเช่นนี้ในยุคทองและในยุคเหล็ก เป็นเพียงในยุคบรรจบพบกันเท่านั้นที่ลูกคิดว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ พ่อของเราคือครูของเราด้วยเช่นกันในเวลานี้เพราะท่านกำลังสอนเรา ท่านต้องทำทั้งสองงาน ลูกๆ ดวงวิญญาณศึกษากับชีพบาบา นี่คือการศึกษาเล่าเรียนและนี่คือโยคะด้วย เป็นลูกๆ ดวงวิญญาณที่ศึกษาและดวงวิญญาณสูงสุดที่กำลังสอนลูก มีคุณประโยชน์มากยิ่งกว่าในสิ่งนี้เมื่อลูกนั่งที่นี่เป็นการส่วนตัวอยู่เบื้องหน้า ลูกๆ มากมายอยู่ในการจดจำระลึกถึงเป็นอย่างดีมาก เมื่อลูกไปถึงสภาพอยู่เหนือบ่วงกรรมของลูก นั่นก็เหมือนกับการได้รับพลังของความบริสุทธิ์ ลูกรู้ว่าชีพบาบากำลังสอนพวกเรา นี่คือโยคะของลูกและเป็นรายได้ของลูกเช่นกัน ลูกดวงวิญญาณต้องกลับมาสะโตประธาน ลูกกำลังจะกลับมาสะโตประธานและกำลังได้รับความมั่งคั่งด้วย ลูกต้องคิดว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณอย่างแน่นอน อย่าปล่อยให้สติปัญญาของลูกเร่ร่อนไปที่อื่น ในขณะที่ลูกกำลังนั่งอยู่ที่นี่ ให้อยู่ในสติปัญญาของลูกว่า ชีพบาบากำลังมาเป็นครูเพื่อสอนเรา ท่านผู้เดียวเท่านั้นที่เต็มไปด้วยความรู้และกำลังสอนเรา ลูกต้องจดจำพ่อ พวกเราคือผู้ควงกงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเองและเป็นประภาคารด้วยเช่นกัน เรามีดินแดนแห่งความสงบในตาข้างหนึ่งและดินแดนแห่งการหลุดพ้นในชีวิตในดวงตาอีกข้างหนึ่ง ไม่ใช่เรื่องของดวงตาเหล่านี้ ลูกพูดถึงดวงตาที่สามของดวงวิญญาณ เวลานี้ลูกๆ ดวงวิญญาณกำลังรับฟัง และจากนั้นเมื่อลูกออกจากร่างของลูก ลูกก็จะนำซันสการ์เหล่านี้ไปกับลูก เวลานี้ลูกกำลังมีโยคะกับพ่อ ลูกแยกจากกันตั้งแต่ลูกเข้ามาในยุคทอง นั่นคือลูกไม่ได้มีโยคะกับพ่อ เวลานี้ลูกกำลังจะกลายเป็นโยคีเหมือนพ่อ คือพระเจ้า(อิศวร)ที่สอนโยคะแก่ลูก และเหตุนี้เองท่านจึงเรียกว่าโยเกชวาร์ ลูกเป็นลูกๆ ของโยเกชวาร์ ท่านไม่ต้องมีโยคะ ท่านคือพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดผู้เดียวที่สอนโยคะแก่ลูก ลูกแต่ละคนกลายเป็นโยเกชวาร์หรือโยเกชวารี จากนั้นลูกก็จะกลายเป็นราช-ราเจชวารี(เจ้าชายและเจ้าหญิง) ท่านคือพระเจ้าผู้เดียวที่สอนโยคะแก่ลูก ท่านไม่ได้ศึกษาด้วยตัวท่านเองแต่ท่านสอน ดวงวิญญาณของกฤษณะศึกษาโยคะในชาติเกิดสุดท้ายของเขา แล้วก็กลายเป็นศรีกฤษณะ ผู้คนนั้นก็เรียกกฤษณะว่าโยเกชวาร์ด้วยเช่นกัน เพราะดวงวิญญาณของเขาศึกษาสิ่งนี้ในเวลานี้ ดวงวิญญาณนั้นศึกษาโยคะกับโยเกชวาร์และประกาศสิทธิ์ในสถานภาพของกฤษณะ พ่อได้ตั้งชื่อให้เขาว่าบราห์มา ตอนแรกเขามีชื่อทางโลกและเขาก็ตายในขณะมีชีวิต เป็นดวงวิญญาณที่ต้องเป็นของพ่อ เมื่อลูกเป็นของพ่อ นั่นก็หมายความว่าลูกได้ตายในขณะที่มีชีวิต ลูกได้เรียนรู้โยคะกับพ่อด้วยเช่นกัน ลูกจะนำซันสการ์เหล่านี้ไปกับลูกไปยังดินแดนแห่งความสงบ จากนั้นบทบาทใหม่ของรางวัลของลูกก็จะปรากฏขึ้น ลูกจะไม่จดจำสิ่งเหล่านี้ที่นั่น พ่ออธิบายสิ่งเหล่านี้แก่ลูกในเวลานี้ เวลานี้บทบาทของลูกใกล้จะสิ้นสุดลงแล้ว และจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง เช่นที่พ่อมีความคิดที่จะมา ดังนั้นพ่อจึงพูดด้วยเช่นกันว่า: เมื่อพ่อมาพ่อก็เริ่มที่จะพูด ที่นั่นพ่ออยู่ในความเงียบสงบตลอดเวลา และแล้วตามละคร บทบาทของพ่อก็เริ่มขึ้น ท่านมีความคิดที่จะมาและท่านก็มาที่นี่และเล่นบทบาทของท่าน ลูกๆ ดวงวิญญาณกำลังรับฟังสิ่งนี้ตามลำดับกันไปตามความเพียรพยายามที่ลูกทำเหมือนอย่างที่ลูกทำในวงจรก่อนหน้านี้ แต่ละวันจะมีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง วันหนึ่งลูกนั้นจะได้รับการเสนอห้องประชุมหรือห้องโถงขนาดใหญ่ที่บุคคลสำคัญนั้นก็จะมาด้วยเช่นกัน ทุกคนจะนั่งด้วยกันและรับฟังลูก นับวันคนที่ร่ำรวยจะกลายเป็นคนยากจน หลังของพวกเขาจะบรรจบกับท้อง! ภัยพิบัติเช่นนั้นจะมาถึง จะมีฝนตกอย่างหนัก และไร่นาทั้งหมดฯลฯ จะถูกน้ำท่วม จะมีภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างแน่นอน การทำลายล้างต้องเกิดขึ้น สิ่งเหล่านั้นเรียกว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติ สติปัญญาบอกว่าการทำลายล้างจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ในอีกด้านหนึ่งระเบิดของพวกเขานั้นพร้อมแล้ว ภัยพิบัติทางธรรมชาตินั้นเป็นไปสำหรับที่นี่ ลูกต้องมีความกล้าหาญอย่างยิ่งที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านี้ มีตัวอย่างขององคด ไม่มีใครสามารถเขย่าเขาได้ ลูกต้องทำให้สภาพของฉันคือดวงวิญญาณมั่นคง เพื่อที่จิตสำนึกของร่างกายทั้งหมดจะหยุดลงเรื่อยๆ ในยุคทองเมื่อถึงเวลา ลูกจะมีนิมิตโดยอัตโนมัติว่าเวลาลูกจะต้องจากร่างของลูกและกลายเป็นทารก พวกเขาจากร่างของเขาและเข้าไปสู่ร่างใหม่ ไม่มีการลงโทษใดๆที่นั่นฯลฯ นับวันลูกจะเข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อย ๆ พ่อพูดว่า: บทบาทที่บันทึกไว้ในพ่อจะยังคงได้รับการเปิดเผยต่อไป พ่อจะบอกสิ่งนี้กับลูกๆต่อไปเรื่อยๆ แล้วบทบาทของพ่อก็จะจบสิ้นลงและบทบาทของลูกก็จะจบสิ้นลงเช่นกัน จากนั้นบทบาทของลูกก็จะเริ่มต้นขึ้นในยุดทอง เวลานี้ลูกต้องประกาศสิทธิ์ในอาณาจักรของลูก ละครนี้ถูกสร้างขึ้นอย่างรอบคอบและชาญฉลาดอย่างยิ่ง ลูกกำลังเอาชนะมายาและสิ่งนี้ต้องใช้เวลาเช่นกัน ในด้านหนึ่งผู้คนเหล่านั้นคิดว่าพวกเขากำลังนั่งอยู่ในสวรรค์และนี่คือดินแดนแห่งความสุข ในอีกด้านหนึ่งพวกเขาก็ร้องเพลงเกี่ยวกับสภาพของบารัต! ลูกรู้ว่าบารัตได้กลับมาตาโมประธานมากขึ้น ตามละครบารัตจะกลับมาตาโมประธานเรื่อยๆด้วยความแรงกล้า เวลานี้ลูกกำลังจะกลับมาสะโตประธาน เวลานี้ลูกกำลังเข้ามาใกล้มากขึ้น ในท้ายที่สุดแล้วชัยชนะจะเป็นของลูกอย่างแน่นอน หลังจากเสียงร้องของความทุกข์ก็จะมีเสียงร้องของชัยชนะ แม่น้ำเนยจะไหลริน ลูกนั้นไม่ต้องซื้อเนย! ลูกทั้งหมดจะมีวัวชั้นหนึ่งของลูกเอง เวลานี้ลูกกำลังจะกลับมาสูงส่งมาก ลูกรู้ว่าประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของโลกซ้ำรอยอีกครั้ง พ่อมาและบอกลูกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของโลกซ้ำอีกครั้ง เหตุนี้เองบาบาจึงบอกให้ลูกเขียน: มาและทำความเข้าใจว่าประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของโลกซ้ำรอยอย่างไร ผู้ที่รู้คิดก็จะพูดว่าเวลานี้เป็นยุคเหล็กและดังนั้นยุคทองจะต้องซ้ำรอยอย่างแน่นอน บางคนพูดว่าวงจรโลกเป็นเวลาหลายแสนปีและถามว่า: วงจรนั้นจะซ้ำรอยอีกครั้งได้อย่างไร? ที่นี่ไม่มีประวัติศาสตร์ของสุริยวงศ์และจันทราวงศ์ พวกเขาไม่เข้าใจว่าวงจรนี้ซ้ำรอยอย่างไรจนกระทั่งถึงเวลาสุดท้าย พวกเขาแม้กระทั่งไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าอาณาจักรของพวกเขาจะมาถึงอีกครั้งเมื่อใด พวกเขาไม่รู้อาณาจักรของรามเลย เวลานี้ลูกมีพ่ออยู่กับลูก จะมีชัยชนะแน่นอนสำหรับฝ่ายที่มีพระเจ้าผู้ทรงอำนาจอยู่กับพวกเขาเป็นการส่วนตัว พ่อจะไม่ทำให้ลูกใช้ความรุนแรงใช่ไหม? การฆ่าใครบางคนเป็นความรุนแรง ความรุนแรงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการใช้ดาบของตัณหาราคะ เวลานี้ลูกกำลังจะกลายเป็นผู้ที่ไม่ก้าวร้าวรุนแรงทั้งสองทาง ที่นั่นมีศาสนาเทพที่สูงส่งที่สุดของการไม่ใช้ความก้าวร้าวรุนแรง ที่นั่นพวกเขาไม่ต่อสู้และไม่ได้ข้องแวะในกิเลส เวลานี้ลูกมีพลังโยคะ แต่เนื่องจากไม่มีใครเข้าใจสิ่งนี้ พวกเขาจึงได้เขียนเกี่ยวกับสงครามระหว่างปีศาจและเทพในคัมภีร์ ไม่มีใครเข้าใจความหมายของความไม่ใช้ความก้าวร้าวรุนแรง เพียงลูกเท่านั้นที่เข้าใจสิ่งนี้ ลูกๆเป็นนักรบที่แฝงตัวที่นิรนาม แต่เป็นเป็นที่รู้จักกันดี จะมีใครคิดว่าลูกเป็นนักรบหรือไม่? ทุกคนจะได้รับสาสน์มานมานะบาฟจากลูก นี่คือมันตราที่ยิ่งใหญ่ ผู้คนไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ สิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีอยู่ในยุคทองและยุคเงิน เมื่อลูกประกาศสิทธิ์ในอาณาจักรของลูกด้วยมันตรานี้แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีสิ่งนี้อีกต่อไป ลูกรู้ว่าลูกนั้นวนไปรอบวงจรอย่างไรและได้มาที่นี่อย่างไร เวลานี้พ่อได้ให้มันตราที่ยิ่งใหญ่แก่ลูก จากนั้นลูกก็จะปกครองเป็นเวลาครึ่งวงจร เวลานี้ลูกต้องสร้างสมคุณธรรมที่สูงส่งและดลใจผู้อื่นให้ทำเช่นเดียวกัน บาบาแนะนำลูก: ลูกจะมีความสุขอย่างมากเมื่อลูกเก็บชาร์ทของลูก ในทะเบียนประวัตินั้นก็จะมีดี ดีกว่า และดีที่สุด ลูกเองรู้สึกว่าบางคนศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดีและคนอื่นก็ไม่ได้ให้ความใส่ใจใดๆ ดังนั้นพวกเขาจึงสอบตก การศึกษาที่นี่ไม่มีขีดจำกัด พ่อเป็นครูและกูรูด้วยเช่นกัน ทั้งสามอยู่ด้วยกัน ผู้นั้นคือพ่อผู้เดียวที่พูดว่า ตายในขณะที่มีชีวิตอยู่! พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อ! พ่อพูดว่า: พ่อคือพ่อของลูก พ่อได้ให้อาณาจักรแก่ลูกผ่านบราห์มา เขากลายเป็นสื่อกลาง ลูกต้องไม่มีโยคะกับเขา เวลานี้สติปัญญาของลูกต้องเชื่อมโยงกับชีวา ผู้เป็นเจ้าบ่าว สามีเหนือสามีทั้งหมดในเวลานี้ ผู้เดียวนั้นทำให้ลูกเป็นของท่านโดยผ่านผู้นี้ ท่านพูดว่า: พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อ เวลานี้ฉันดวงวิญญาณได้จบสิ้นบทบาทของฉันแล้วและต้องกลับบ้านกับพ่อ เวลานี้ทั้งโลกตาโมประธาน แม้แต่วัตถุธาตุทั้งห้าก็ตาโมประธาน ที่นั่นทุกสิ่งจะใหม่ ที่นี่ไม่มีเพชรหรืออัญมณีฯลฯ สิ่งเหล่านั้นมาจากไหนในยุคทอง? เหมืองที่เวลานี้กลับมาว่างเปล่าจะกลับมาเต็มเปี่ยมอีกครั้ง พวกเขาจะขุดเหมืองและนำสิ่งเหล่านั้นออกมา แค่ลองคิดถึงสิ่งนี้ ทุกสิ่งที่นั่นจะใหม่ใช่ไหม? แสงฯลฯ ก็จะเป็นธรรมชาติ สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เรียนรู้ที่นี่ทั้งหมดจะเป็นประโยชน์ที่นั่น เฮลิคอปเตอร์กำลังรอลูกอยู่ ลูกเพียงแค่กดปุ่มแล้วก็จะบินออกไป ไม่มีความยากลำบากใดๆ เลย ที่นั่นทุกสิ่งนั่นจะไม่มีภัยอันตรายไม่มีการล้มเหลว เครื่องจักรฯลฯ นั้นจะไม่มีวันเสีย ทุกคนจะนั่งอยู่ที่บ้าน แล้วก็สามารถไปที่โรงเรียนหรือท่องทัวร์ไปทั่วได้ภายในไม่กี่วินาที จะมีคุณภาพที่ต่ำกว่าเล็กน้อยสำหรับปวงประชา มีความสุขทุกประเภทสำหรับลูกที่นั่น ไม่สามารถมีความตายก่อนวัยอันควรที่นั่น ดังนั้นลูกต้องใส่ใจอย่างมาก! มายามีพละกำลังมาก นี่คือความโอฬารตระการตาสุดท้ายของมายา ดูซิว่าผู้คนถูกฆ่าตายในสงครามมากมายแค่ไหน สงครามไม่มีวันจบสิ้น มีความแตกต่างอย่างมากระหว่างทั้งโลกที่ใหญ่โตกับเพียงแค่สวรรค์เดียวนี้ ที่นั่นลูกจะไม่พูดว่าแม่น้ำคงคาคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ไม่มีสิ่งใดของหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาจะคงอยู่ที่นั่น ที่นี่เพียงแค่ดูว่าขยะทั้งหมดของทั้งเมืองนั้นไหลลงสู่แม่น้ำคงคาอย่างไร ขยะทั้งหมดของบอมเบย์ไหลลงสู่มหาสมุทร ลูกสร้างวัดขนาดใหญ่ในหนทางความเลื่อมใสศรัทธา ลูกมีความสุขของเพชรพลอยและอัญมณีที่นั่น มีความสุขสามในสี่และความทุกข์หนึ่งในสี่ ถ้าเป็นครึ่งต่อครึ่งก็คงจะไม่มีความสุข ในหนทางความเลื่อมใสศรัทธาเช่นกันลูกอยู่อย่างมีความสุขมาก พวกเขามาปล้นวัดทั้งหมดในเวลาต่อมา ลูกๆมั่งคั่งอย่างมากในยุคทอง ดังนั้นลูกควรมีความสุขมากมาย เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูกนั้นอยู่เบื้องหน้าลูก สำหรับแม่และพ่อนั้นเป็นสิ่งที่แน่นอน ได้มีการจดจำกันมาว่า ไม่มีสิ่งหล่อเลี้ยงใดจะเป็นเหมือนกับความสุข ช่วงชีวิตของลูกเพิ่มขึ้นด้วยพลังโยคะ เวลานี้ดวงวิญญาณมีนิมิตของตนเองและเขาได้วนไปรอบวงจรของ 84 ชาติเกิดอย่างไร และเล่นบทบาทที่ใหญ่โตเช่นนั้นอย่างไร เมื่อดวงวิญญาณซึ่งเป็นนักแสดงทั้งหมดได้ลงมาแล้ว พ่อก็จะพาทุกคนกลับบ้าน ขบวนแห่ของชีวาได้รับการจดจำ ลูกรู้ทั้งหมดนี้ตามลำดับกันไปตามความเพียรพยายามที่ลูกทำ ลูกจะอยู่อย่างมีความสุขมากเท่าที่ลูกอยู่ในการจดจำระลึกถึง วันแล้ววันเล่าลูกจะรู้สึกถึงสิ่งนี้เพราะนั่นคือพ่อที่สอนลูก ผู้นี้ก็ยังคงสอนลูกต่อไปด้วยเช่นกัน บราห์มาไม่จำเป็นต้องถามสิ่งใด เป็นลูกที่ต้องถามคำถามทั้งหมด ผู้นี้รับฟังอย่างเดียวเท่านั้น พ่อตอบรับและผู้นี้ก็รับฟังด้วยเช่นกัน กิจกรรมของผู้นี้มหัศจรรย์มาก! ผู้นี้ก็อยู่ในการจดจำระลึกถึงเช่นกัน แล้วเขาก็พูดถึงสิ่งนี้กับลูกๆ บาบาเลี้ยงดูฉัน ฉันได้ให้พาหนะของฉันแก่ท่าน ท่านได้ขับขี่ในตัวฉัน แล้วทำไมท่านถึงจะไม่เลี้ยงดูฉันล่ะ? ผู้นี้คือม้าในรูปของมนุษย์ ฉันคือพาหนะของชีพบาบา ด้วยการจดจำสิ่งนี้ลูกจะสามารถจดจำชีพบาบาได้ มีคุณประโยชน์ด้วยการมีการจดจำระลึกถึง เมื่อลูกเตรียมอาหารในครัว ลูกควรเข้าใจว่าลูกกำลังตระเตรียมอาหารนั้นสำหรับลูกๆของชีพบาบา และลูกเองก็เป็นลูกของชีพบาบาด้วยเช่นกัน มีคุณประโยชน์ในการจดจำระลึกถึงด้วยวิธีนี้ สถานะภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้รับโดยผู้ที่บรรลุถึงสภาพที่อยู่เหนือบ่วงกรรมของพวกเขา โดยการอยู่ในการจดจำระลึกถึงและทำงานรับใช้ บาบานั้นก็ทำงานรับใช้มากมายเช่นกันใช่ไหม? งานรับใช้ของผู้เดียวนั้นไม่มีขีดจำกัด ในขณะที่งานรับใช้ที่ลูกทำมีขีดจำกัด โดยการทำงานรับใช้ที่ผู้นี้ได้รับสถานภาพของเขา ชีพบาบาพูดว่า: ทำสิ่งนี้และสิ่งนี้ ท่านได้แนะนำผู้นี้ด้วยเช่นกัน ลูกบางคนประสบกับพายุ ถ้าลูกไม่มีการจดจำระลึกก็จะเป็นเรื่องยากที่จะควบคุมอวัยวะประสาทสัมผัสของร่างกาย โดยการจดจำระลึกถึงที่เรือของลูกจะข้ามฟากไป กลายเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจว่าเป็นชีพบาบาหรือบราห์มาบาบาที่กำลังพูดบางสิ่ง สิ่งนี้จำเป็นต้องมีสติปัญญาที่ละเอียดอ่อนมาก อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ในเวลานี้ลูกต้องตายในขณะที่มีชีวิตอยู่อย่างสมบูรณ์ ศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดีและรักษาชาร์ทและทะเบียนประวัติของลูกด้วยเช่นกัน อยู่ในการจดจำระลึกถึงและทำให้สภาพของลูกอยู่เหนือบ่วงกรรม

2. ในการที่จะเห็นฉากสุดท้ายของการทำลายล้างลูกต้องมีความกล้าหาญ เมื่อลูกฝึกฝน ฉันคือดวงวิญญาณ สำนึกที่เป็นร่างก็จะถูกทำลายไปเรื่อยๆ

พร:
ขอให้สติปัญญาของลูกมีศรัทธาอย่างเต็มที่และปัญหาที่น่ากลัวใดๆจะสงบลง

เช่นที่ลูกมีศรัทธาในพ่อ ในทำนองเดียวกันจงมีศรัทธาในตนเองอย่างเต็มที่และในละครด้วยเช่นกัน หากลูกเองมีความคิดที่อ่อนแอเกิดขึ้นในตัวลูก พวกเขาก็จะสร้างซันสการ์ของความอ่อนแอ ดังนั้นอย่าปล่อยให้เชื้อโรคจากความอ่อนแอของความคิดที่ไร้ประโยชน์เข้ามาในตัวลูก ในขณะเดียวกันลูกจะได้รับประโยชน์จากฉากต่างๆของละครที่ลูกเห็นแม้กระทั่งฉากที่มีความปั่นป่วน แม้ว่าบรรยากาศอาจจะทำให้ลูกสั่นคลอน แม้ว่าปัญหานั้นจะน่ากลัว แต่ก็จะได้รับชัยชนะอยู่เสมอด้วยสติปัญญาของลูกที่มีศรัทธาอย่างมั่นคงและปัญหาที่น่ากลัวก็จะสงบลง

คติพจน์:
ผู้ที่รักพ่อและงานรับใช้จะได้รับความรักจากครอบครัวโดยอัตโนมัติ