03.09.21       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน เฝ้าแต่ทำความก้าวหน้าโดยการให้สัญญาณแก่กันและกันให้จดจำพ่อ และอยู่อย่างระมัดระวัง

คำถาม:
อะไรคือสิ่งหลักที่ได้รับการพร่ำสอนเข้าไปสู่ชีวิตของลูกๆ ผู้ที่กลับมาเต็มไปด้วยความรู้เช่นพ่อ?

คำตอบ:
พวกเขาเฝ้าแต่ยิ้มเสมอและไม่เคยร้องไห้เลยในสถานการณ์ใด สิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นนั้นไม่มีอะไรใหม่ ผู้ที่เวลานี้กลับมาเต็มไปด้วยความรู้ในวิธีนี้ นั่นคือ ผู้ที่กลับมาป้องกันการร้องไห้ ไม่เคยกลับมาไม่สงบในสถานการณ์ใดเลย พวกเขาเท่านั้นคือผู้ที่ได้รับอำนาจในการปกครองสวรรค์ ผู้ที่ร้องไห้จะสูญเสียทุกสิ่งและสูญเสียสถานภาพของพวกเขา

เพลง:
หลังจากที่ได้พบท่าน เราได้พบทั้งโลก ผืนดินและท้องฟ้าทั้งหมดเป็นของฉัน

โอมชานติ
ลูกๆ ผู้อ่อนหวานที่สุดได้ยินเพลงที่ลูกร้องด้วยตัวลูกเอง ลูกๆรู้ว่าลูกกำลังนั่งอยู่เบื้องหน้าพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด และดังนั้นลูกพูดว่า: บาบา เวลานี้เรากำลังประกาศสิทธิ์ในอำนาจแห่งการปกครองโลกอีกครั้งหนึ่งที่เราได้เคยประกาศสิทธิ์จากท่านมาก่อน ลูกจะไม่ร้องเพลงนี้ในยุคทอง เพียงในยุคแห่งการบรรจบพบกันเท่านั้นที่ลูกสามารถร้องเพลงนี้ ขณะที่กำลังนั่งอยู่ที่บ้านหรือที่ทำงานลูกรู้ว่าลูกกำลังประกาศสิทธิ์ในมรดกที่ไม่มีขีดจำกัดของลูกจากพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดอีกครั้งหนึ่ง ที่ศูนย์ต่างๆ เช่นกันลูกได้รับการเตือนให้จดจำพ่อและจดจำว่าลูกกำลังกลายเป็นนายของโลก นี่ไม่ใช่สิ่งใดใหม่ เราประกาศสิทธิ์ในอำนาจของโลกจากพ่อทุกวงจร ถ้าคนใหม่ได้ยินสิ่งนี้เขาจะคิดว่าลูกกำลังเรียกผู้นี้(บราห์มา)ว่าชีพบาบา ท่านนั้นคือพ่อของดวงวิญญาณที่ไม่มีตัวตน ดวงวิญญาณไม่มีตัวตน และพ่อ ดวงวิญญาณสูงสุดก็ไม่มีตัวตนด้วยเช่นกัน ดวงวิญญาณถูกเรียกว่าไม่มีตัวตนเมื่อเขาไม่ได้ใช้รูปที่มีตัวตน ลูกๆรู้ว่าลูกกำลังฟังความรู้นี้จากพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด ครูทางจิตกำลังสอนลูกเพื่อที่ว่าลูกสามารถเตือนกันและกัน ก่อนอื่นใดลูกได้รับการเตือนทางจิตนี้ ลูกทั้งหมดอยู่ในการจดจำระลึกถึงพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด และลูกให้สัญญาณว่า: จงอยู่ในการจดจำระลึกถึงพ่อและอย่าได้ปล่อยให้สติปัญญาของลูกเร่ร่อนไปที่ใด เหตุนี้เองจึงมีการพูดว่า: ขอให้ลูกมีสำนึกเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อ! ท่านคือพ่อผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ท่านนั่งอยู่เบื้องหน้าลูกเป็นการส่วนตัวและบอกลูกให้จดจำท่าน นี่คือวิธีการที่ง่ายดายมาก มีคำว่า มานมานะบาฟ แต่ลูกต้องเข้าใจสิ่งนั้นด้วยเช่นกัน เพียงพ่อผู้เดียวที่สอนลูกถึงการจาริกแสวงบุญแห่งจดจำระลึกถึง ลูกๆเพียงแต่รู้ว่าลูกจะอยู่ในการจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึง การจาริกแสวงบุญนั้นเป็นทางร่างกายแต่ลูกไม่ได้เป็นผู้จาริกทางร่างกายอีกต่อไป ลูกคือผู้จาริกทางจิต เพียงด้วยการจดจำระลึกถึงนี้เท่านั้นที่บาปของลูกจะถูกเผาไป และลูกจะกลายเป็นผู้มีชัยชนะการกระทำบาป ไม่มีวิธีอื่นใดสำหรับลูกที่จะกลายเป็นผู้มีชัยชนะการกระทำบาป หนึ่งนั้นคือช่วงเวลาของผู้ที่มีชัยชนะการกระทำบาป และอีกหนึ่งนั้นคือช่วงเวลาของผู้ที่กระทำบาป เป็นในช่วงเวลานี้ที่การกระทำบาปเริ่มที่จะกระทำ กิเลสก็เริ่มขึ้นทันทีที่อาณาจักรของราวันเริ่มต้น เวลานี้ลูกกำลังเพียรพยายามที่จะกลายเป็นผู้มีชัยชนะบาป ไม่มีการกระทำบาปใดเลยที่นั่น เพราะราวันไม่ได้คงอยู่ที่นั่น ไม่มีใครในโลกที่รู้สิ่งนี้ เวลานี้ลูกมารู้ทุกสิ่งจากพ่อ เพียงพ่อเท่านั้นที่ถูกเรียกว่าผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ และท่านให้ความรู้นี้แก่ลูกเท่านั้น จะต้องมีชื่อของพระเจ้า พ่อ ด้วยเช่นกัน ท่านไม่ได้อยู่เหนือรูปและนาม ผู้คนกราบไหว้บูชาท่าน และชื่อของท่านคือชีวา ท่านผู้เดียวเท่านั้นคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์ มหาสมุทรแห่งความรู้ ดวงวิญญาณจดจำพ่อ พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ดวงวิญญาณร้องเพลงสรรเสริญพ่อ ท่านคือมหาสมุทรแห่งความสงบและความสุข อย่างแน่นอนพ่อให้มรดกแก่ลูกๆ พวกเขาได้สร้างอนุสรณ์ให้แก่ผู้ที่ได้มาและไป เป็นเพียงชีพบาบาเท่านั้นที่ได้รับการยกย่องและได้รับการกราบไหว้ อย่างแน่นอนที่ท่านทำงานโดยผ่านร่างกายและเหตุนี้เองท่านจึงได้รับการจดจำ ท่านบริสุทธิ์เสมอ พ่อไม่เคยกลายเป็นผู้กราบไหว้บูชา ท่านมีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชาเสมอ พ่อพูดว่า: พ่อไม่เคยกลายเป็นผู้กราบไหว้บูชา พ่อได้รับการกราบไหว้ ผู้กราบไหว้บูชากราบไหว้บูชาพ่อ ลูกไม่ได้กราบไหว้บูชาพ่อในยุคทอง เป็นในหนทางความเลื่อมใสศรัทธาที่ลูกจดจำพ่อ พ่อผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ในตอนเเรกมีความเลื่อมใสศรัทธาที่ไม่มีสิ่งใดเจือปนของผู้เดียว และแล้วการกราบไหว้บูชาก็กลับมีการเจือปน ชีพบาบาทำให้บราห์มาและสรัสวตีไปเป็นนายของโลก มีการขยายตัวของความเลื่อมใสศรัทธาอย่างมาก ไม่มีการขยายตัวของเมล็ด พ่อพูดว่า: จดจำพ่อและจดจำมรดกของลูก เท่านั้นเอง! เช่นที่มีการเติบโตของต้นไม้ ดังนั้นเช่นกันมีการเติบโตของความเลื่อมใสศรัทธาอย่างมาก ความรู้เป็นเมล็ด เมื่อลูกได้รับความรู้ ลูกได้รับการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ ลูกไม่ต้องพยายามอย่างหนักเกี่ยวกับสิ่งใด มีความรู้และความเลื่อมใสศรัทธา ต้นไม้ของความเลื่อมใสศรัทธาไม่ได้คงอยู่ในยุคทองและยุคเงิน ต้นไม้ของความเลื่อมใสศรัทธาเติบโตเป็นเวลาครึ่งวงจร ศาสนาทั้งหมดมีระบบและขนบธรรมเนียมของตนเอง หนทางความเลื่อมใสศรัทธากว้างใหญ่อย่างมาก! ความรู้เป็นเช่นเดียวกันสำหรับทุกคน มานมานะบาฟ เท่านั้นเอง! จดจำพ่อ อัลฟ่า เมื่อลูกจดจำพ่อลูกจะจดจำมรดกของลูกอย่างแน่นอน มีการขยายตัวของมรดกด้วยเช่นกัน นั่นคือทรัพย์สมบัตินั้นมีขีดจำกัด ที่นี่ลูกจดจำทรัพย์สมบัติที่ไม่มีขีดจำกัดของลูก พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดมาและให้มรดกทึ่ไม่มีขีดจำกัดแก่ลูกผู้เป็นชาวบารัต ชาติเกิดของท่านนั้นได้รับการจดจำที่นี่ สิ่งนี้ถูกกำหนดเอาไว้แล้วในละครที่คงอยู่ตลอดไป เช่นที่พระเจ้าเป็นผู้สูงสุดเหนือสิ่งใด ดังนั้นเช่นกันดินแดนของบารัตก็สูงสุดเหนือสิ่งใด บารัตเป็นสถานที่ที่พ่อมาและให้การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์แก่ทั้งโลก ดังนั้นบารัตจึงเป็นสถานที่จาริกแสวงบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเหนือทั้งหมด ลูกพูดว่า: โอ พระเจ้าผู้เป็นพ่อ จงพาเรากลับบ้าน! ทุกคนมีความรักต่อบารัต พ่อก็เช่นกันมาในบารัต เวลานี้ลูกกำลังทำความเพียรพยายาม ลูกคือโกปและโกปี้ของโก๊บปี้วัลลาภ ไม่มีเรื่องของโก๊บและโกปปี้ในยุคทอง ที่นั่นอาณาจักรดำเนินไปอย่างมีระบบ ไม่มีกิจกรรมที่สูงส่งใดของกฤษณะ แต่มีกิจกรรมที่สูงส่งของพ่อผู้เดียว กิจกรรมที่สูงส่งของท่านสูงส่งอย่างมาก ท่านชำระโลกที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมด นี่คือความชาญฉลาดมากของท่าน เวลานี้มนุษย์ทั้งหมดเป็นคนบาปเช่นอจามิน ผู้คนพิจารณาว่าผู้รู้ฯลฯ นั้นสูงส่ง พ่อพูดว่า: พ่อต้องยกระดับพวกเขาด้วย เช่นที่ลูกเป็นนักแสดง พ่อก็เป็นนักแสดงด้วยเช่นกัน ลูกใช้ 84 ชาติเกิดและเล่นบทบาทของลูก ท่านคือผู้สร้าง ผู้อำนวยการและนักแสดงหลัก ท่านคือคารันคาราวันฮาร์ ท่านทำอะไร? ท่านชำระผู้ไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ พ่อพูดว่า: ลูกร้องเรียกหาพ่อให้มาและชำระลูกให้บริสุทธิ์ พ่อเองก็ถูกผูกไว้ด้วยบทบาทนี้ ไม่มีใครสามารถถามว่า ทำไม หรือเมื่อใดที่ละครนี้ถูกสร้างขึ้น ละครนี้ถูกกำหนดเอาไว้ให้คงอยู่ตลอดไป สิ่งนี้ไม่มีตอนเริ่ม ตอนกลางและตอนจบ ไม่มีการทำลายอย่างสิ้นซากใดๆ ดวงวิญญาณไม่สูญสลายและไม่สามารถถูกทำลายได้เลย พวกเขาได้รับบทบาทที่ไม่สูญสลาย ละครนี้ไม่มีขีดจำกัด พ่อนั่งที่นี่และอธิบายแก่ลูกโดยสรุปว่า บทบาทของละครนั้นดำเนินไปอย่างไร ไม่ใช่ว่าเพราะท่านเป็นพระเจ้า! ท่านจะทำให้คนที่ตายแล้วฟื้นขึ้นมาได้ ไม่มีศรัทธาที่มืดบอดหรือพลังปาฏิหาริย์ที่นี่ ลูกร้องเรียกหาพ่อว่า: โอ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ได้โปรดมา! มาและทำให้เราบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์! ดังนั้นท่านมาอย่างแน่นอน กีตะเป็นเพชรพลอยที่สูงส่งมากที่สุดเหนือคัมภีร์ทั้งหมด เป็นพระเจ้าที่ได้พูดกีตะ โอเค เมื่อใดที่ท่านได้สอนราชาโยคะที่ง่ายดาย? ลูกเท่านั้นที่รู้สิ่งนี้ พ่อมาในยุคแห่งการบรรจบพบกันของวงจรเมื่อท่านก่อตั้งอาณาจักรใหม่ของโลกที่บริสุทธิ์ ท่านไม่ได้ก่อตั้งสิ่งนี้ในยุคทอง นั้นคือโลกที่บริสุทธิ์ การพบปะที่ยิ่งใหญ่(กุมภ์เมล่า) นี้เกิดขึ้นในยุคแห่งการบรรจบพบกันเท่านั้น กุมภ์เมล่านั้นเกิดขึ้นทุก 12 ปี กุมภ์เมล่าที่ยิ่งใหญ่นี้เกิดขึ้นทุก 5000 ปี นี่คือการพบปะของดวงวิญญาณทั้งหลายและดวงวิญญาณสูงสุด เมื่อพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดมาและชำระดวงวิญญาณทั้งหมดและพาพวกเขากลับไปกับท่าน เนื่องจากพวกเขามีการขยายช่วงเวลาของวงจรออกไปทำให้ผู้คนกลับมาสับสน เวลานี้ลูกเข้าใจทุกสิ่ง ไม่มีใครนอกจากลูกที่สามารถเข้าใจวารสารต่างๆที่ลูกได้พิมพ์ขึ้นมา พ่อพูดว่า: เพียงแต่เขียนว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเวลานี้ได้เกิดขึ้นเช่นเดียวกันกับเมื่อ 5000 ปีที่แล้วด้วยเช่นกัน ไม่มีอะไรใหม่ อะไรก็ตามที่ได้เกิดขึ้น 5000 ปีที่แล้ว เวลานี้กำลังซ้ำรอย ใครก็ตามที่ต้องการที่จะเข้าใจสิ่งนี้สามารถมาและกระทำเช่นนั้น สร้างวิธีการเช่นนี้ เราควรที่จะพิมพ์อะไรในหนังสือพิมพ์? ลูกสามารถเขียนว่า: มาและเข้าใจสงครามมหาภารตะนี้เปิดประตูไปสู่โลกที่บริสุทธิ์ได้อย่างไร ยุคทอง อาณาจักรของเหล่าเทพกำลังได้รับการก่อตั้งเช่นที่ได้ทำในวงจรที่แล้ว ถ้าท่านต้องการที่จะมาและประกาศสิทธิ์ในสิทธิ์โดยกำเนิดของท่านจากพระเจ้าผู้เป็นพ่อ ก็จงมาและทำสิ่งนั่น ไตร่ตรองมหาสมุทรแห่งความรู้ในวิธีนี้ เรื่องราวต่างๆที่ผู้คนเหล่านั้นเขียนก็ถูกกำหนดเอาไว้ในละครด้วยเช่นกัน พวกเขาเฝ้าแต่เล่นบทบาทของพวกเขา ตามแผนของละคร ไวยาสได้สร้างคัมภีร์ต่างๆ เขาได้รับบทบาทเช่นนั้น เวลานี้ลูกเข้าใจละครว่าละครเดียวกันนั้นจะซ้ำรอย เวลานี้ลูกได้มาอีกครั้งและกำลังฟังความรู้อีกครั้งหนึ่ง ลูกรู้ว่าอาณาจักรของลักษมีและนารายณ์จะคงอยู่อีกครั้งหนึ่ง และศาสนาที่เหลือทั้งหมดจะถูกทำลาย เวลานี้ลูกกำลังกลับมาเต็มไปด้วยความรู้ บาบากำลังทำให้ลูกเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้เท่าเทียมกับท่านเอง ลูกรู้ว่าลูกจะอยู่อย่างเต็มไปด้วยความสงบเป็นเวลาครึ่งวงจร นั่นจะไม่มีรูปแบบใดของความไม่สงบ เด็กๆ ที่นั่นไม่ร้องไห้เลย พวกเขายิ้มแย้มเสมอ ลูกต้องไม่ร้องไห้ที่นี่ เป็นที่จดจำว่า แม้แม่ของลูกตายลูกควรรับประทานฮาลวา ผู้ที่ร้องไห้สูญเสียทุกสิ่งและสถานภาพของพวกเขาก็ถูกทำลาย ลูกได้พบสามีเหนือสามีทั้งหมดแล้วผู้ที่ได้ให้อำนาจแห่งการปกครองสวรรค์แก่ลูก ท่านไม่เคยตาย ดังนั้นมีความจำเป็นใดเล่าสำหรับลูกที่ต้องร้องไห้ ผู้ที่กลายเป็นผู้ที่ป้องกันการร้องไห้ (cry-proof) ประกาศสิทธิ์ในอำนาจแห่งการปกครองและส่วนที่เหลือทั้งหมดก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของปวงประชา ถ้าลูกคนใดจะถามบาบาว่าลูกจะกลายเป็นอะไรในสภาพปัจจุบันของลูก บาบาสามารถบอกลูกได้ ลูกๆ ทั้งหมดจะได้รับนิมิตเหล่านั้นในเวลาสุดท้าย เช่นที่ทุกคนที่โรงเรียนรู้ผลของการเรียนของพวกเขา ในเวลาสุดท้ายลูกจะรู้ว่าใครจะอยู่ในลูกประคำของรูดร้า นักเรียนทำความเพียรพยายามในวันสุดท้ายของก่อนการสอบของพวกเขาอย่างมาก เพราะเขาตระหนักว่ามิเช่นนั้นพวกเขาจะสอบตกในวิชานั้น ลูกรู้ทุกสิ่งด้วยเช่นกัน ลูกมากมายพูดว่าพวกเขามีความผูกพันยึดมั่นกับลูกๆของเขา สิ่งนั้นจะต้องถูกขจัดออกไป ลูกควรมีความผูกพันกับผู้เดียวเท่านั้น แต่ดูแลพวกเขาเช่นผู้ดูแลผลประโยชน์ ลูกพูดว่าลูกได้รับทุกสิ่งมาจากพ่อ ดังนั้นจงเฝ้าแต่ดูแลพวกเขาเช่นผู้ดูแลผลประโยชน์ ขจัดความผูกพันยึดมั่นของลูกจากพวกเขา พ่อเองมาและบอกลูกให้ขจัดความผูกพันยึดมั่นของลูกออกจากพวกเขา จงพิจารณาทุกสิ่งว่าเป็นของท่านและทำตามการชี้นำของท่านเท่านั้น กลับมาไม่ว่างเว้นในงานของท่าน เฝ้าแต่ให้ทานเพชรพลอยของความรู้ที่ไม่สูญสลาย ที่นี่พ่อมีความนับถือสูงสุดสำหรับกุมารี กุมารีเป็นอิสระจากบ่วงกรรม ลูกชายมีความซาบซึ้งในมรดกจากพ่อทางร่างของเขา กุมารีไม่ได้รับมรดกจากพ่อทางร่างของเธอ ที่นี่พ่อไม่ได้แบ่งแยกระหว่างชายและหญิง พ่อนั่งที่นี่และอธิบายแก่ดวงวิญญาณ ลูกรู้ว่าลูกทั้งหมดเป็นพี่น้อง และลูกกำลังประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกจากพ่อ ลูกดวงวิญญาณต้องศึกษาและประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกจากพ่อ ยิ่งลูกประกาศสิทธิ์ในมรดกมากเพียงใด ลูกจะได้รับสถานภาพสูงมากตามนั้น บาบามาและอธิบายทุกสิ่งแก่ลูก ชีพบาบาไม่มีตัวตนและท่านได้รับการกราบไหว้ วัดโสมนาถได้ถูกสร้างขึ้นให้กับท่าน เวลานี้ลูกรู้ว่าชีพบาบาได้มาและท่านทำอะไร เหตุใดจึงมีการสร้างวัดในการจดจำระลึกถึงท่าน? เวลานี้ลูกเข้าใจสิ่งนี้ จะเป็นเช่นเดียวกันทุกวงจร อะไรก็ตามที่ถูกกำหนดเอาไว้ในละครกำลังถูกซ้ำรอย พ่อต้องมาและโลกเก่าต้องถูกทำลาย ไม่มีเรื่องของสำนึกผิดเสียใจเกี่ยวกับสิ่งนี้ ทั้งหมดนี้คือการละเล่นของการนองเลือดโดยปราศจากสาเหตุ ทุกคนจะถูกฆ่าโดยไม่มีสาเหตุ มิฉะนั้นถ้าบางคนถูกผู้อื่นฆ่าเขาก็จะถูกลงโทษด้วยการถูกแขวนคอบนตะแลงแกง เวลานี้ลูกจะคิดว่าใครจะรับผิด? ภัยพิบัติทางธรรมชาติต้องมาและการทำลายต้องเกิดขึ้น ไม่มีใครเข้าใจความหมายของดินแดนแห่งความเป็นอมตะและดินแดนแห่งความตาย ลูกรู้ว่าวันนี้ลูกอยู่ในดินแดนของความตาย และพรุ่งนี้ลูกจะอยู่ในดินแดนของความเป็นอมตะ และเหตุนี้เองลูกจึงกำลังศึกษาอยู่ ผู้คนอยู่ในความมืดสนิท เมื่อลูกให้น้ำทิพย์ของความรู้แก่พวกเขาดื่ม พวกเขาก็พยักหน้าเห็นด้วยกับทุกสิ่งที่ลูกพูด และแล้วพวกเขาก็กลับไปนอน พวกเขาแม้กระทั่งได้ยินพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดกำลังให้มรดกและนี่คือสงครามมหาภารตะเดียวกัน ด้วยสิ่งนี้ประตูไปสวรรค์ได้เปิดขึ้น พวกเขาแม้กระทั่งเขียนว่าความรู้นี้ดีมากและไม่มีใครอื่นสามารถให้ได้ พวกเขาเห็นด้วยทั้งหมด แต่ก็เท่านั้นเอง พวกเขาไม่ได้รับความรู้ใดๆ เข้าไปสู่ตนเอง พวกเขาเพียงแต่กลับไปนอน พวกเขาเรียกว่ากุมภกรรณ ลูกสามารถบอกพวกเขาว่า: เนื่องจากท่านเขียนสิ่งนี้ให้แก่เรา และแล้วไม่ใด้กลับบ้านและไปนอน ลูกควรที่จะพาพวกเขาไปที่รูปของกุมภกรรณและบอกพวกเขาว่าอย่านอนหลับเช่นเดียวกับกุมภกรรณ ลูกจำเป็นต้องมีกลยุทธอย่างมากเมื่อลูกอธิบายแก่พวกเขา บาบาพูดว่า: ลูกๆจงวางรูปภาพหลักเหล่านี้ไว้ในร้านของลูกเพื่อที่ว่าลูกจะสามารถอธิบายให้กับใครก็ตามที่มาได้ ทำการต่อรองกับพวกเขาและทำการต่อรองที่แท้จริงนี้ด้วยเช่นกัน ลูกสามารถให้คุณประโยชน์แก่ผู้คนมากมายด้วยสิ่งนี้ ไม่มีเรื่องของการอายในสิ่งนี้ บ้างพูดว่า ลูกกลายเป็นบราห์มากุมารหรือกุมารี จงบอกพวกเขาว่า: โอ แต่ท่านก็เป็นกุมารและกุมารีของประชาบิดาบราห์มาด้วยเช่นกัน พ่อกำลังสร้างโลกใหม่และโลกเก่าจะถูกจุดให้ลุกเป็นไฟ ท่านไม่สามารถไปสวรรค์ได้โดยที่ไม่ได้เป็นบีเค ทำงานรับใช้ที่ร้านต่างๆในลักษณะนี้และงานรับใช้ที่ไม่มีขีดจำกัดจะเกิดขึ้น ปรึกษาหารือในหมู่ของลูกเอง ถึงแม้ว่าร้านของลูกจะเล็ก ลูกก็สามารถติดรูปภาพไว้ที่ผนังได้ การทำบุญเริ่มต้นที่บ้าน ก่อนอื่นใดลูกจะต้องให้คุณประโยชน์แก่พวกเขา พ่อพูดว่า: เวลานี้อย่าได้จดจำชีวิตที่มีร่างกายใดๆ จงจดจำชีพบาบาผู้ที่ลูกได้รับมรดกของลูกจากท่าน ผู้คนที่น่าสงสารนั้นสับสนอย่างมาก ลูกต้องบอกพวกเขาว่า: ถ้าท่านต้องการจะประกาศสิทธิ์ในอำนาจแห่งการปกครองโลกของเทพ และเปลี่ยนจากมนุษย์ธรรมดาเป็นนารายณ์แล้วให้มาและประกาศสิทธิ์นั้น อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่แสนหวาน ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิต พูดนมัสเตกับลูกทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. จงมีความผูกพันที่บริสุทธิ์และจริงแท้กับพ่อผู้เดียว จดจำท่านเท่านั้น ขจัดความผูกพันยึดมั่นของลูกจากชีวิตที่มีร่างกาย ดูแลพวกเขาอย่างเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

2. ลูกต้องกลายเป็นผู้มีชัยชนะเหนือการกระทำบาป และดังนั้นลูกต้องมีความใส่ใจอย่างมากว่าลูกต้องไม่มีการกระทำบาปใดๆ ผ่านอวัยวะสัมผัสของลูก

พร:
ขอให้ลูกกลายเป็นนายของตรีกัลดาร์ชิและนั่งอยู่บนที่นั่งของผู้สังเกตการณ์ที่ละวางและจบสิ้นคำว่า "ความทุกข์"

สิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นในละครเต็มไปด้วยคุณประโยชน์ ผู้ที่รู้คิดไม่สามารถมีคำถามเช่น "ทำไม" หรือ อะไร? มีคุณประโยชน์รวมอยู่ในการสูญเสียใดๆ เมื่อลูกมีมิตรและมือของพ่อ จะไม่สามารถมีการสูญเสียใดๆ นั่งอยู่บนที่นั่งของความเคารพตนเองของลูกและลูกจะไม่เป็นทุกข์ ที่นั่งของผู้สังเกตการณ์ที่ละวางจะจบสิ้นคำว่า "ความทุกข์" และกลายเป็นตรีกัลดาร์ชิและสัญญาว่าลูกจะไม่ได้รับความทุกข์หรือทำให้ผู้อื่นเป็นทุกข์

คติพจน์:
เมื่อประสาทสัมผัสทางร่างกายของลูกทำงานตามคำสั่งของลูก นั่นคือสิ่งชี้บอกถึงการเป็นนายของตัวเอง