03.10.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน หลังจากที่ได้เข้าไปใน 84 เครื่องยนต์แล้ว แบตเตอรี่ของดวงวิญญาณได้อ่อนลง เวลานี้จงชาร์ตแบตเตอรี่ของดวงวิญญาณนั้นให้เต็มเปี่ยมด้วยการคงอยู่ในการจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึง

คำถาม:
ลูกๆ ใดที่บาบาพิจารณาว่ามีโชคอย่างมากๆ?

คำตอบ:
บาบาบอกลูกผู้ที่ไม่มีความซับซ้อนใดๆ และผู้ที่อยู่อย่างเป็นอิสระจากบ่วงพันธะ ลูกคือ ลูกๆ ผู้ที่โชคดีอย่างมากๆ ด้วยการอยู่ในการจดจำระลึกถึง ลูกสามารถชาร์ตแบตเตอรี่ของลูกจนเต็ม ถ้าลูกเพียงแค่ถ่ายทอดความรู้แต่ไม่มีโยคะ ลูกศรไม่สามารถยิงถูกเป้าได้ ไม่ว่าลูกถ่ายทอดประสบการณ์ของลูกวิเศษเพียงไรก็ตาม ถ้าลูกไม่ฝึกฝนสิ่งที่ลูกพูด สำนึกของลูกจะเฝ้าแต่กัดกร่อนลูก

โอมชานติ
พ่อทางจิตอธิบายแก่ลูกๆ ทางจิตที่สุดแสนหวาน อะไรคือชื่อของพ่อทางจิต? ชีพบาบา ท่านคือพระเจ้า พ่อที่ไม่มีขีดจำกัด มนุษย์ไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด อิศวรหรือพระเจ้า ถึงแม้ว่าผู้คนมากมายมีชื่อ ชีวา พวกเขาทั้งหมดเป็นชีวิตที่มีร่างกาย เหตุนี้เองพวกเขาไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นพระเจ้า พ่อนั่งที่นี่และอธิบายสิ่งนี้แก่ลูกๆ นี้คือชาติเกิดสุดท้ายของหลายต่อหลายชาติเกิดของผู้ที่พ่อได้เข้ามาในร่างของเขา หลายคนถามลูกว่าเหตุใดลูกเรียกผู้นี้ว่าพระเจ้า ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นพ่อได้อธิบายว่าไม่มีชีวิตที่มีร่างกายหรือที่ละเอียดอ่อนสามารถเรียกได้ว่าพระเจ้า ชีวิตที่มีร่างกายที่ละเอียดอ่อนเป็นผู้อาศัยของดินแดนที่ละเอียดอ่อน พวกเขาเรียกได้ว่าเป็นเหล่าเทพ สูงสุดเหนือสิ่งใดคือพระเจ้า พ่อสูงสุด ชื่อของท่านสูงสุดเหนือสิ่งใดและสถานที่อยู่อาศัยของท่านสูงที่สุด พ่ออาศัยอยู่ที่นั่นกับดวงวิญญาณทั้งหมด สถานที่ที่ท่านนั่งอยู่ก็สูงสุดเช่นเดียวกัน แท้จริงแล้วไม่มีสถานที่ใดที่นั่นสำหรับที่จะนั่ง ดวงดาวนั่งอยู่ที่ใดหรือ? ดวงดาวเหล่านั้นเพียงแต่ยืนอยู่ ใช่ไหม? ดวงวิญญาณก็กำลังยืนอยู่ที่นั่นด้วยพลังของตนเอง ลูกดวงวิญญาณได้รับพลังเช่นนั้นที่ลูกไปและยืนอยู่ที่นั่น ชื่อของพ่อคือผู้ทรงอำนาจ ลูกได้รับพลังจากท่าน เมื่อลูกดวงวิญญาณจดจำท่าน แบตเตอรี่ของลูกก็ได้รับการชาร์ต เช่นเดียวกับที่รถยนต์มีแบตเตอรี่และรถยนต์ทำงานด้วยแบตเตอรี่ เมื่อแบตเตอรี่ได้รับการชาร์ตด้วยกระแสไฟ รถก็ทำงาน และแล้วแบตเตอรี่ก็ค่อยๆ ปล่อยไฟออกไป แบตเตอรี่นั้นต้องเชื่อมต่อกับพลังงานหลักเพื่อได้รับการเติมไฟแล้วจึงถูกนำไปใส่ในรถอีกครั้ง เหล่านั้นคือเรื่องราวที่มีขีดจำกัด ที่นี่เป็นประเด็นที่ไม่มีขีดจำกัด แบตเตอรี่ของลูกอยู่ยาวนานเป็นเวลาถึง 5000 ปี และแล้วขณะที่เคลื่อนไหวไปทีละน้อย แบตเตอรี่ก็อ่อนกำลังลง ลูกสามารถบอกว่าแบตเตอรี่ยังไม่ถูกปล่อยกระแสไฟฟ้าหมดไปอย่างสมบูรณ์ มันอยู่อย่างได้รับการเติมเพียงเล็กน้อย เช่นเดียวกับไฟฉายที่กลับมาริบหรี่ ดวงวิญญาณคือแบตเตอรี่ของร่างกายนี้ นี้เช่นกันก็กลับมาอ่อนกำลัง แบตเตอรี่นี้จากร่างหนึ่งและแล้วไปสู่รถยนต์คันที่สองและสาม ลูกดวงวิญญาณเข้าไปใน 84 เครื่องยนต์ ดังนั้น พ่อพูดว่า ลูกนั้นได้กลับมาเป็นเช่นหัวที่มีปัญญาทึบและสติปัญญาที่เป็นหิน! เวลานี้ จงเติมแบตเตอรี่ของลูกอีกครั้ง ดวงวิญญาณไม่สามารถกลับมาบริสุทธิ์โดยปราศจากการจดจำระลึกถึงพ่อ เป็นเพียงพ่อผู้ทรงอำนาจที่ลูกต้องมีโยคะกับท่าน พ่อตัวท่านเองให้คำแนะนำของท่านแก่ลูก ท่านเป็นเช่นไร และท่านได้บอกลูกว่าแบตเตอรี่ของดวงวิญญาณลูกนั้นกลับมาอ่อนกำลังอย่างไร พ่อเองเวลานี้กำลังให้คำแนะนำแก่ลูกจดจำฉันเพื่อว่าแบตเตอรี่ของลูกสามารถกลับมาสะโตประธานและชั้นหนึ่ง ดวงวิญญาณกลับมา 24 กะรัตเมื่อดวงวิญญาณนั้นกลับมาบริสุทธิ์ ในเวลานี้ ลูกถูกปะปนด้วยอัลลอย พละกำลังของลูกถูกใช้ไปจนหมดสิ้น ความงามนั้นไม่ได้คงอยู่อีกต่อไปที่นั่น เวลานี้พ่ออธิบายแก่ลูกว่า ลูกๆสิ่งหลักคือการอยู่ในโยคะและกลับมาบริสุทธิ์ มิเช่นนั้น แบตเตอรี่จะไม่ได้รับการเติมเต็ม ลูกจะไม่สามารถมีโยคะได้หรือ มีมากมายผู้ที่ให้ความรู้เหมือนลูกไก่ตัวผู้ แม้ว่าพวกเขาถ่ายทอดความรู้ เขาก็ไม่ได้มีสภาพเช่นนั้น ที่นี่ พวกเขาถ่ายทอดประสบการณ์ของเขาด้วยความฉลาดอย่างยิ่ง สำนึกของพวกเขากัดกร่อนอยู่ภายในเพราะสภาพของเขาไม่เท่ากับสิ่งที่เขาพูดถึง มีลูกโยคีบางคนด้วยเช่นกัน พ่อยกย่องลูกๆ อย่างมาก พ่อพูดว่า ลูกๆ ลูกคือผู้ที่มีโชคอย่างมาก ลูกไม่ได้มีความซับซ้อนมาก ผู้ที่มีลูกหลายคนก็มีบ่วงพันธะอย่างมากด้วย บาบามีลูกมากมาย ท่านต้องดูแลเอาใจใส่ทุกคน บาบาต้องอยู่ในการจดจำระลึกถึงด้วยเช่นกัน การจดจำระลึกถึงของผู้เป็นที่รักควรกลับมามั่นคงอย่างมาก ในหนทางเลื่อมในศรัทธา ลูกเคยจดจำพ่ออย่างมาก โอ! พระเจ้า ท่านคือผู้เดียวที่ลูกกราบไหว้บูชาก่อน ก่อนอื่น เป็นพระเจ้าที่ไม่มีตัวตนผู้ที่ได้รับการกราบไหว้บูชา ไม่ใช่ว่าลูกกลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณในเวลานั้น ผู้ที่มีสำนึกเป็นดวงวิญญาณจะไม่กราบไหว้ผู้ใด พ่ออธิบายว่า เมื่อหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาได้เริ่มต้นขึ้นก่อน เป็นพ่อผู้เดียวที่ได้รับการกราบไหว้ก่อน เป็นเพียงชีพบาบาเท่านั้นผู้ที่ได้รับการกราบไหว้ ราชา ราชินีเป็นเช่นไร ปวงประชาก็เป็นเช่นนั้น ผู้สูงสุดเหนือสิ่งใดคือพระเจ้า เพียงท่านเท่านั้นที่ได้รับการจดจำ ทุกคนอยู่ต่ำกว่าท่าน เช่นบราห์มา วิษณุ และชางก้า ไม่จำเป็นที่ต้องได้รับการจดจำ เพียงพ่อสูงสุดเหนือสิ่งใดเท่านั้นต้องเป็นที่จดจำ อย่างไรก็ตาม บทบาทในละครเป็นเช่นที่ว่าลูกถูกผูกให้ลงมา พ่ออธิบายว่าลูกลงมาอย่างไร พ่ออธิบายทุกสิ่งจากตอนเริ่มต้นถึงตอนจบ และจากบนสุดถึงต่ำสุด หนทางของความเลื่อมใสศรัทธาก็สะโตประธานในตอนเริ่มต้นด้วยเช่นกัน และแล้วก็กลับมาเป็นสาโท ราโจ และตาโม เวลานี้ลูกกำลังกลับมาสาโทประทานอีกครั้งหนึ่ง เป็นสิ่งนี้ที่อาศัยความเพียรพยายาม ลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์ ตรวจสอบตัวลูกเองว่ามายาไม่ได้กำลังหลอกลวงลูก ฉันมีดวงตาที่เป็นอาชญากรหรือไม่? ฉันมีความคิดใดของการทำบาปหรือไม่? โดยเหตุที่ประชาบิดาบราห์มาได้รับการจดจำ ลูกๆ ของท่านต้องเป็นบราห์มิน พี่น้อง ชายหญิง บราห์มินทางโลกพิจารณาตนเองว่าเป็นลูกๆ ของบราห์มาด้วย ลูกบราห์มินเป็นพี่น้องชายและหญิง ดังนั้น เหตุใดลูกจึงมีสายตาที่ชั่วร้ายเล่า? ลูกสามารถให้ดริชตีที่ดีมากๆ แก่บราห์มินทางโลก ลูกๆ เข้าใจว่า ลูกๆ ของบราห์มาเวลานี้ได้กลายเป็นบราห์มิน และแล้วกลายเป็นเทพ มีการกล่าวว่าพ่อมาและก่อตั้งบราห์มินและศาสนาเทพ นี่คือบางสิ่งที่ต้องเข้าใจ ลูกๆ ของบราห์มาได้กลายเป็นพี่น้องชาย-หญิง ดังนั้น ไม่ควรถูกดึงด้วยการมองที่ไม่ดี ลูกต้องป้องกันสิ่งนั้น ผู้นี้คือน้องสาวที่แสนหวานของฉัน ควรจะมีความรักเช่นนั้น ความรักที่มีคือสัมพันธ์ทางสายเลือดเปลี่ยนเป็นความรักทางจิต ทั้งๆ ที่สิ่งนี้ถูกเรียกว่าการจดจำระลึกถึงที่ง่ายดาย ที่ไม่ต้องใช้ความเพียรพยายามใดเลย คิดว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อ ลูกต้องไม่มีสายตาของกิเลสใดๆ บาบาได้อธิบายแล้วว่าตาของลูกหลอกลวงลูกอย่างมาก ดวงตาต้องมีการเปลี่ยนแปลง ฉันดวงวิญญาณ ในเวลานี้ เราคือลูกๆ ของชีพบาบา เราพี่น้องชายหญิงได้รับการนำมาเลี้ยงดู เราเรียกตัวเองว่าเป็นบราห์มากุมารและกุมารี และแล้วจะมีความแตกต่างในพฤติกรรมของลูก เป็นหน้าที่ของครูที่จะถามทุกคนในชั้นเรียนว่า เธอคิดหรือไม่ว่าสายตาของเธอเป็นสายตาของพี่น้องชายและหญิงหรือสร้างปัญหาบ้าง? ถ้าบางคนไม่พูดสัจจะเบื้องหน้าพ่อผู้เป็นสัจจะ แต่พูดโกหก จะมีประสบการณ์ของการลงโทษมากมาย ในศาลพวกเขาต้องถือสัตย์ปฏิญาณว่าพวกเขาจะพูดสัจจะต่อหน้าพระเจ้า ผู้เป็นสัจจะ ลูกของพ่อที่จริงแท้ก็มีสัจจะด้วยเช่นกัน พ่อคือสัจจะ ท่านพูดแต่สัจจะเท่านั้น ที่เหลือทั้งหมดนั้นหลอกลวง พวกเขาเรียกตนเองว่าเป็นศรี ศรี 108 ในความเป็นจริง นั่นคือลูกประคำของลูกปัดที่ถูกหมุนไป พวกเขาไม่แม้กระทั่งจะรู้ว่า เหตุใดพวกเขาจึงหมุนลูกปัดของลูกประคำ ชาวคริสต์ก็มีลูกประคำด้วย ชาวพุทธก็มีลูกประคำด้วยเช่นกัน พวกเขาทั้งหมดหมุนลูกปัดของลูกประคำของพวกเขาในหนทางของตัวเอง ลูกๆเวลานี้ได้รับความรู้แล้ว บอกพวกเขาว่า: พู่ที่อยู่ข้างบนของลูกประคำของ 108 เป็นสัญลักษณ์ของผู้เดียวที่ไม่มีตัวตน ทุกคนจดจำท่าน เป็นด้วยการจดจำระลึกถึงท่านที่เราได้กลายเป็นราชินีแห่งสวรรค์ นั่นคือ เราได้กลายเป็นจักรพรรดินี การกลายเป็นลักษมีหรือนารายณ์จากหญิงหรือชายธรรมดาก็คือการกลายเป็นราชาและราชินีกำมะหยี่ทำด้วยไหมของสุริยวงศ์ ภายหลัง พวกเขาได้กลายเป็นนุ่น สำลี (คุณค่าน้อยลง) ดังนั้น จงเก็บรักษาประเด็นเหล่านี้ไว้ในสติปัญญาของลูก เพื่อที่ลูกสามารถอธิบายแก่ผู้อื่น และแล้วชื่อของลูกจะได้รับการประกาศเกียรติคุณ จงพูดให้เหมือนสิงโตตัวเมีย ลูกคือกองทัพชีพชัคตี มีมากมายหลายรูปแบบของกองทัพ จงไปยังสถานที่อื่นและเพียงแค่ดูว่าพวกเขาสอนอะไรแก่ทุกคน ผู้คนนับแสนไปที่นั่น บาบาอธิบายว่าสายตาที่เป็นอาชญากรหลอกลวงลูกอย่างมาก ลูกควรพูดถึงสภาพของลูก ถ่ายทอดประสบการณ์ของลูกเอง และลูกอาศัยอยู่ที่บ้านอย่างไร และมีผลกระทบต่อสภาพของลูกอย่างไร? ทำบันทึกประจำวันว่า นานเพียงไรที่ฉันคงอยู่ในสภาพนี้? พ่ออธิบายว่า มายามีพลังอย่างมากและต่อสู้กับผู้ที่เต็มไปด้วยพลัง นี่คือสนามรบใช่ไหม? มายามีพลังอย่างมาก มายาหมายถึงกิเลสทั้งห้า เงินเรียกว่าความมั่งคั่ง ผู้ที่มีความมั่งคั่งมากมายคือผู้ที่เป็นเหมือนอะจามิล(คนบาปที่ยิ่งใหญ่) มากที่สุด พ่อพูดว่า ก่อนอื่น ลูกต้องช่วยเหลือเหล่าโสเภณี และแล้วพวกเขาจะสร้างสมาคมของเขาเอง เราต้องการประกาศสิทธิ์ในมนดกของเราจากพ่อ พ่อพูดว่า พ่อมาเพื่อทำให้ลูกกลายเป็นนายของดินแดนของชีวา (ชีวาลายา) นี้คือชาติเกิดสุดท้ายของลูก บอกเหล่าโสเภณีว่า เป็นเพราะเธอที่บารัตสูญเสียเกียรติยศ เวลานี้พ่อได้มาแล้วเพื่อพาเธอไปสู่ดินแดนของชีวา เป็นไปตามศรีมัทที่เรามาหาเธอ เวลานี้ เธอต้องกลายเป็นนายของโลกและประกาศชื่อเสียงของบารัตเช่นที่เรากำลังทำอยู่ เรากำลังกลับมาบริสุทธิ์โดยการจดจำระลึกถึงพ่อด้วยเช่นกัน เธอต้องหยุดทำธุรกิจที่สกปรกนั้นเป็นเวลา 1 ชาติเกิด มีความเมตตาและชื่อของลูกจะได้รับการประกาศเกียรติคุณอย่างมาก ผู้คนจะพูดว่า ลูกมีพลังเช่นนั้นอย่างมากที่ลูกได้ทำให้พวกเขาหยุดทำธุรกิจที่สกปรกของเขา ทุกคนนั้นมีสมาคม ลูกด้วยที่สามารถสร้างสมาคมของตัวลูกเองเช่นกัน และรับอะไรก็ตามที่ลูกต้องการจากรัฐบาล ดังนั้น เวลานี้จงรับใช้ผู้ที่กำลังทำธุรกิจที่สกปรกและกำลังประณามชื่อของบารัต สมาคมของลูกจะเข้มแข็งขึ้นด้วยเช่นกัน ลูกจำนวน 10-12 คนสามารถไปและอธิบายแก่พวกเขา ควรจะมีผู้เป็นแม่ที่ดีมาก ถ้าคู่แต่งงานใหม่มา บอกพวกเขาว่า: เราอยู่อย่างบริสุทธิ์ เป็นเพียงด้วยการกลับมาบริสุทธิ์เท่านั้นที่ท่านจะกลายเป็นนายของโลก ดังนั้น เหตุใดท่านจึงไม่ควรอยู่อย่างบริสุทธิ์เล่า? ลูกทั้งกลุ่มควรไปและอธิบาย พูดด้วยความถ่อมตนอย่างมาก: เราได้มาเพื่อให้สาสน์ของพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดแก่คุณ การทำลายล้างเพียงอยู่เบื้องหน้าในเวลานี้ พ่อพูดว่า: พ่อมาเพื่อยกระดับทุกคน ลูกต้องไม่ข้องแวะในกิเลสสำหรับชาติเกิดเดียวนี้ บอกพวกเขา: เราบราห์มากุมารและกุมารีกำลังรับใช้บารัตด้วยร่างกาย จิตใจ และทรัพย์สมบัติของเราเอง เราไม่ได้กำลังร้องขอทาน เราเป็นลูกๆ ของพระเจ้า ทำแผนเช่นนี้ ไม่ใช่ว่าลูกไม่สามารถช่วยเหลือได้ จงทำงานเช่นที่ลูกได้รับการยกย่อง คนนับพันจะปรากฏขึ้นมาช่วยเหลือลูก สร้างการชุมนุมของลูกเอง เลือกผู้เป็นหลัก จัดสัมมนา มากมายจะปรากฏตัวขึ้นมาผู้ที่สามารถดูแลลูกๆ เพียงแค่ทำให้ตนเองไม่ว่างเว้นในงานรับใช้ของพระเจ้า ลูกควรมีหัวใจที่กว้างใหญ่ที่ลูกสามารถไปอย่างรวดเร็วและทำงานรับใช้ ด้านหนึ่งทำงานรับใช้นี้ และอีกด้านหนึ่งทำงานรับใช้ของกีตะ จงทำสิ่งเหล่านี้พร้อมกันเป็นกลุ่ม ลูกกำลังศึกษาเพื่อกลายเป็นลักษมีและนารายณ์ ดังนั้น ลูกๆ ต้องไม่มีความขัดแย้งใดๆ ในหมู่ลูกเองที่นี่ ถ้าลูกซ่อนบางสิ่งจากพ่อและไม่บอกความจริงแก่ท่านผู้เป็นสัจจะ ลูกกำลังสร้างความเสียหายแก่ตัวลูกเอง ลูกจะสะสมการลงโทษ 100 เท่า อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. เราคือลูกๆ ของพ่อที่แสนหวาน เราต้องอยู่ด้วยกันเช่นพี่น้องชายหญิงที่แสนหวาน อย่าได้มีสายตาของกิเลสใดๆ หากสายตาของลูกมีความซุกซนใดๆ จงบอกความจริงต่อศัลยแพทย์ทางจิต

2. อย่าได้มีความขัดแย้งในความคิดใดๆ ในหมู่ลูกเอง จงมีหัวใจที่กว้างใหญ่และทำงานรับใช้ด้วยความถ่อมตนอย่างมาก ด้วยร่างกาย จิตใจและทรัพย์สมบัติของลูก และให้สาสน์ของพ่อแก่ทุกคน

พร:
ขอให้ลูกกลับมาป้องกันมายาและให้การพิสูจน์ของความรู้ของพระเจ้าในทางปฏิบัติด้วยชีวิตที่สูงส่งของลูก

โดยการพิจารณาตัวลูกเองเป็นตัวอย่างในทางปฏิบัติและพิสูจน์ความรู้ของพระเจ้า ลูกจะกลับมาป้องกันมายา การป้องกันในทางปฏิบัติคือชีวิตที่บริสุทธิ์สูงส่งของลูก สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่กลับมาเป็นไปได้จากเป็นไปไม่ได้คือการใช้ชีวิตในครอบครัวขณะมีทัศนคติของชีวิตที่อยู่เหนือ และการอยู่เหนือสำนึกรู้ของร่างกายและความสัมพันธ์ของโลกทางกายภาพ เมื่อลูกมองแต่ไม่เห็นด้วยดวงตาของร่างกายเก่า สิ่งของโลกเก่า นั้นหมายถึงลูกเป็นผู้นำในชีวิตของความบริสุทธิ์อย่างสิ้นเชิง นี่คือวิธีการที่ง่ายดายที่จะเปิดเผยพระเจ้าและกลับมาป้องกันมายา

คติพจน์:
ถ้ายามของความเอาใจใส่ทำงานอย่างดีลูกไม่สามารถสูญเสียสมบัติของความสุขเหนือประสาทสัมผัสของลูก