03.10.21    Avyakt Bapdada     Thai Murli     31.03.88     Om Shanti     Madhuban


แผนการของพระเจ้าที่จะสะสมพลังทั้งสองของคำพูดและการกระทำ


วันนี้ เปลวไฟทางจิตกำลังเห็นแมลงเม่าทางจิตของท่าน แมลงเม่าจากทุกทิศทุกทางได้ตกหลุมรัก นั่นคือพวกเขาได้สังเวยตนเองให้กับเปลวไฟ มีแมลงเม่ามากมายนับไม่ถ้วนที่สังเวยตนเองนั่นคือผู้ที่ตกหลุมรัก อย่างไรก็ตามหลังจากการสังเวยนั้น การสังเวยที่ซึ่งดวงวิญญาณกลายเป็นเหมือนเปลวไฟ เพราะความรักที่พวกเขามีต่อเปลวไฟนั้นตามลำดับกันไป อันที่จริงการสังเวยเกิดขึ้นเพราะมีความรักอยู่ในหัวใจของพวกเขา มีความแตกต่างระหว่างความรักที่ลึกซึ้งในหัวใจกับการมีเพียงแค่ความรัก ทุกคนมีความรักและเป็นเพราะความรักจึงมีการสังเวย ผู้ที่มีความรักอยู่ในหัวใจคือผู้ที่เข้าใจสิ่งที่อยู่ในหัวใจของพ่อและความหวังของท่าน และผู้ที่เติมเต็มสิ่งเหล่านั้นด้วย ผู้ที่มีความรักอยู่ในหัวใจคือผู้ที่เติมเต็มความหวังและความปรารถนาในหัวใจของพ่อ การมีความรักด้วยหัวใจหมายความว่าสิ่งใดก็ตามที่พูดจากใจของพ่อจะหลอมรวมอยู่ในหัวใจของลูกๆ สิ่งใดก็ตามที่หลอมรวมอยู่ในหัวใจของพวกเขาก็จะอยู่ในการกระทำของพวกเขาโดยอัตโนมัติ สำหรับดวงวิญญาณเหล่านั้นที่มีเพียงแค่ความรัก บางสิ่งก็หลอมรวมอยู่ในหัวใจ และบางสิ่งก็หลอมรวมอยู่ในหัวของพวกเขา สิ่งใดที่หลอมรวมอยู่ในหัวใจก็จะนำไปปฏิบัติ ความคิดหลายอย่างเกิดขึ้นจากสิ่งที่หลอมรวมอยู่ในหัวของพวกเขาเช่น: "เราจะทำสิ่งนี้ได้หรือไม่?" หรือ “ต้องทำสิ่งนี้ มันจะเกิดขึ้นในเวลาที่ถูกต้อง” เนื่องจากการมีความคิดเช่นนี้มากมาย มันจึงอยู่ในระดับของความคิดเท่านั้น และไม่นำไปปฏิบัติ

ดังนั้นวันนี้บัพดาดาได้เห็นว่าลูกทั้งหลายเป็นผู้ที่สังเวยตนเอง ถ้าลูกไม่สังเวยตนเอง ลูกก็ไม่สามารถเรียกว่าบราห์มิน ด้วยความรักที่มีต่อพ่อลูกต้องสังเวยเพื่อทำตามสิ่งที่พ่อบอก นั่นคือลูกต้องละทิ้งจิตสำนึกของ "ฉัน" ไม่ว่าจะเป็นความหยิ่งยโสหรือความอ่อนแอ ทั้งสองสิ่งนี้ต้องละทิ้ง สิ่งนี้เรียกว่าการสังเวย มีคนมากมายที่สังเวยตนเอง แต่ผู้ที่กล้าหาญที่จะทำการสังเวยนี้ตามลำดับกันไป

วันนี้บัพดาดาได้เห็นผลลัพธ์เพียงแค่เดือนนี้ ในฤดูกาลนี้บัพดาดาได้ให้สัญญาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายครั้งในหลายๆวิธีเพื่อให้ลูกดวงวิญญาณกลับมาทัดเทียมกับพ่อ (บัพ สมาน) นี่คือความปรารถนาพิเศษที่สูงส่งในหัวใจของบัพดาดา ลูกได้รับสมบัติที่มีค่ามากมายและพรมากมาย ลูกวิ่งมาที่นี่เพื่อรับพร พ่อยินดีเช่นกันที่ลูกๆมาพบพ่อด้วยความรักเช่นนั้นและพวกเขาก็ดีใจที่ได้รับพร อย่างไรก็ตามใครคือผู้ที่จะเติมเต็มความหวังและความปรารถนาในหัวใจของพ่อ? ลูกได้นำสิ่งที่พ่อได้บอกกับลูกไปปฏิบัติมากแค่ไหน? ผลลัพธ์ของทั้งสาม: ความคิด คำพูด และการกระทำเป็นเช่นไร? จิตใจของลูกมีพลังในความสัมพันธ์และสายใยมากแค่ไหน? หากลูกเพียงแค่นั่งและไตร่ตรองสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด นั่นเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับความก้าวหน้าในตนเองและเป็นสิ่งที่ต้องทำ อย่างไรก็ตามสำหรับลูกดวงวิญญาณที่สูงส่งผู้มีจิตใจที่สูงส่งนั่นคือที่มีความคิดอันทรงพลังและผู้ที่มีความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์ อะไรคือกระจกของพลังของความคิดของลูก? กระจกของสิ่งเหล่านี้คือคำพูดและการกระทำของลูก ไม่ว่าจะด้วยดวงวิญญาณญานี(ที่มีความรู้)หรือดวงวิญญาณอญานี(ที่ไม่มีความรู้) คำพูดและการกระทำของลูกในความสัมพันธ์และในสายใยกับดวงวิญญาณทั้งสองประเภทคือกระจก หากคำพูดและการกระทำของลูกไม่ได้เต็มไปด้วยความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์แล้ว จะเข้าใจรูปในทางปฏิบัติของพลังของจิตใจของลูกได้อย่างไร ผู้ที่มีจิตใจที่บริสุทธิ์และมีพลังจะมีคำพูดและการกระทำที่ทรงพลังและบริสุทธิ์โดยอัตโนมัติ พวกเขาจะเต็มไปด้วยความปรารถนาดี จิตใจที่มีพลังหมายถึงพลังแห่งความทรงจำระลึกถึงของพวกเขาจะสูงส่งและมีพลัง และพวกเขาจะเป็นโยคีที่ง่ายดาย พวกเขาจะไม่เพียงแต่เป็นโยคีที่ง่ายดายเท่านั้น แต่พวกเขายังเป็นคาร์มาโยคีที่ง่ายดายด้วยเช่นกัน

บัพดาดาได้เห็นว่าลูกส่วนใหญ่ให้ความใส่ใจกับการจดจำระลึกถึงอย่างมีพลัง และพวกเขามีความจริงจังและความกระตือรือร้นที่จะทำให้การจดจำระลึกถึงของพวกเขาเป็นเรื่องที่ง่ายดายและสม่ำเสมอ พวกเขากำลังก้าวไปข้างหน้าในเรื่องนี้และพวกเขาจะยังคงก้าวหน้าต่อไป พวกเขามีความรักที่ดีต่อพ่อ และเหตุนี้เองพวกเขาจึงให้ความใส่ใจกับการจดจำระลึกถึงเป็นอย่างดี เพราะพื้นฐานของการจดจำระลึกถึงคือความรัก ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ดีมากเมื่อพูดถึงการสนทนาจากใจถึงใจกับพ่อ อย่างไรก็ตามบางครั้งพวกเขาก็แสดงสายตาที่ดุดันเมื่อพวกเขาไม่พอใจซึ่งกันและกัน แล้วพวกเขาก็พร่ำบ่นกับพ่อว่า 'ทำไมท่านไม่ทำให้สิ่งนั้นถูกต้อง' สายตานั้นเต็มเปี่ยมด้วยความรักความเสน่หา แต่เมื่อพวกเขาเข้ามาในที่ชุมนุมแล้ว เมื่อพวกเขาเริ่มมีการกระทำและมีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวแล้ว คำพูดในที่ชุมนุมก็เสียไปอย่างมาก นั่นคือเห็นได้ชัดในพลังของคำพูด

เนื่องจากพลังของคำพูดเสียไป พลังหรือส่วนประกอบพิเศษจึงลดลงที่จะทำให้ผู้อื่นได้รับประสบการณ์ของการเปิดเผยพ่อ พวกเขาชอบสิ่งที่พวกเขาได้ยิน นั่นคือสิ่งอื่น เพราะลูกพูดซ้ำในสิ่งพ่อได้พูดไว้ และดังนั้นพวกเขาจะชอบสิ่งเหล่านั้นอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามเนื่องจากพลังของคำพูดนั้นเสียไป พลังจึงไม่ถูกสะสม ด้วยเหตุนี้จึงยังคงมีความล่าช้าในการกระจายเสียงของการเปิดเผยพ่อ มีการพูดด้วยคำพูดที่ธรรมดามากเกินไป ขอให้มีแต่คำพูดทางจิต คำพูดของเทวดานางฟ้าแทน ปีนี้ขีดเส้นใต้สิ่งนี้ไว้โดยเฉพาะ ลูกเห็นพ่อบราห์มาแล้ว คำพูดของท่านเป็นคำพูดของเทวดา - ไม่กี่คำและเป็นคำที่พูดที่แสนหวาน คำพูดที่เกิดผลนั้นถูกต้อง ในขณะที่คำพูดที่ไม่เกิดผลก็ไร้ประโยชน์ แม้ว่าคำพูดเหล่านั้นจะเป็นคำพูดสำหรับกิจกรรมทางธุรกิจ และลูกต้องพูดสำหรับกิจกรรม ก็อย่าให้มีคำพูดมากเกินไป เวลานี้ลูกต้องสะสมพลัง เช่นเดียวกับที่ลูกสะสมพลังของจิตใจด้วยการจดจำระลึกถึง และเมื่อลูกนั่งในความเงียบ ลูกก็สะสมพลังของความคิด ในทำนองเดียวกันสะสมพลังของคำพูด

บาบาจะบอกลูกบางอย่างที่น่าขบขัน ในโลกของบัพดาดามีกล่องออมทรัพย์ของทุกคน ลูกมีกล่อง (Baba’s box) อยู่ในศูนย์ด้วยใช่หรือไม่? ในโลกของพ่อ มีกล่องออมทรัพย์ของลูก ตลอดทั้งวัน ลูกแต่ละคนเก็บออมและสะสมพลังทั้งสามของความคิด คำพูด และการกระทำ นั่นคือกล่องออมทรัพย์ของลูก มีบัญชีทั้งหมดของพลังของจิตใจ พลังของคำพูด และพลังของการกระทำที่ลูกสะสมไว้มากเพียงใด ลูกยังส่งบัญชีออมทรัพย์และรายจ่ายของลูกใช่หรือไม่? บัพดาดาจึงดูกล่องออมทรัพย์ของลูก อะไรที่จะปรากฏขึ้น? จะถูกเก็บออมไว้ในบัญชีของลูกมากเท่าไหร่? ผลลัพธ์ของแต่ละคนเป็นรายบุคคล หลายกล่องเต็มแล้ว แต่กล่องเหล่านั้นบรรจุหลายเพนนี เมื่อเด็กเล็กๆเก็บเงินไว้ในกล่องออมทรัพย์ กล่องของพวกเขาจะหนักมาก ดังนั้นบาบาจึงเห็นสิ่งนี้อย่างมากจากผลของคำพูด ลูกให้ความใส่ใจกับการจดจำระลึกถึง แต่ลูกไม่ได้ใส่ใจกับคำพูดมากนัก ดังนั้นในปีนี้ ให้สร้างแผนการรักษาพลังของทั้งคำพูดและการกระทำ รัฐบาลก็สร้างแผนออมทรัพย์ต่างๆขึ้นด้วยใช่หรือไม่? แน่นอนว่าลูกทุกคนรู้ดีว่าสิ่งหลักคือพลังของความคิด อย่างไรก็ตามพร้อมกับพลังของความคิด คำพูดและการกระทำก็เชื่อมโยงกันเป็นพิเศษเช่นกัน เพราะมันมองเห็นได้อย่างชัดเจนในความสัมพันธ์และสายใย ความคิดนั้นแฝงตัว ในขณะที่สิ่งเหล่านี้มองเห็นได้อย่างชัดเจน วิธีที่จะเก็บรักษาคำพูดคือ พูดให้น้อย พูดอย่างอ่อนหวาน และพูดให้เกียรติ พ่อบราห์มาทำให้ผู้ที่วัยเยาว์และผู้ที่แก่ชราเป็นของท่านโดยพูดกับพวกเขาด้วยความเคารพ ยิ่งลูกก้าวหน้าต่อไปด้วยการใช้วิธีนี้มากเท่าไหร่ ลูกประคำแห่งชัยชนะก็จะยิ่งพร้อมเร็วขึ้นมากเท่านั้น แล้วปีนี้ลูกจะทำอะไร? นอกจากงานรับใช้แล้ว ลูกต้องสะสมพลังเหล่านี้เป็นพิเศษในขณะที่ทำงานรับใช้

ลูกทุกคนได้ทำแผนงานรับใช้อย่างดีที่สุดแล้ว แม้กระทั่งตอนนี้งานรับใช้ที่เกิดขึ้นในทุกหนแห่งก็เป็นไปตามแผน ไม่ว่าจะอยู่ในบารัตหรือในต่างประเทศก็ดีและลูกจะยังคงทำงานรับใช้ที่ดีต่อไป เช่นที่ลูกยังคงเดินหน้าต่อไปด้วยความปรารถนาดีในการสร้างผลลัพธ์ให้ออกมาดีกว่าครั้งต่อไป ในทำนองเดียวกันในงานรับใช้ให้มีความคิดพิเศษโดยรวมของการอยู่อย่างพอใจกับตนเองและการทำให้ผู้อื่นพอใจ เพราะงานรับใช้สามประเภทเกิดขึ้นพร้อมกัน 1. ความพอใจในตนเองซึ่งเป็นงานรับใช้ตนเอง 2. ความพอใจในชุมนุมซึ่งเป็นงานรับใช้ของครอบครัว 3. การรับใช้ดวงวิญญาณในโลกผ่านภาษา (คำพูด) หรือวิธีการอื่นใด งานรับใช้สามประเภทเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน โปรแกรมใดก็ตามที่ลูกสร้างจะมีงานรับใช้สามประเภทรวมอยู่ในนั้นด้วย เช่นที่ลูกใส่ใจต่อวิธีการและผลลัพธ์ของการรับใช้โลก ในทำนองเดียวกันสำหรับงานรับใช้อีกสองประเภท คือการรับใช้ตนเองและการรับใช้ในชุมนุม ให้ทั้งสาม (ความคิด คำพูด และการกระทำ) ปราศจากอุปสรรค และแล้วเมื่อนั้นก็จะกล่าวได้ว่าลูกประสบความสำเร็จเป็นอันดับหนึ่งในงานรับใช้ การจะประสบความสำเร็จในทั้งสามหมายถึงการประกาศสิทธิ์ในอันดับ ปีนี้ขอให้ประสบความสำเร็จไปพร้อมๆกันในงานรับใช้ทั้งสามประเภท ให้ตีกลองเหล่านี้ ถ้าตีกลองแค่มุมเดียว เสียงก็จะไปไม่ถึงหูกุมภกรรณ (ยักษ์นอนหลับ) เมื่อกลองเหล่านี้ตีในทุกทิศทุกทาง กุมภกรรณทั้งหมดก็จะตื่นขึ้น ปัจจุบันคนหนึ่งตื่นขึ้นและอีกคนหนึ่งไปนอน เมื่อคนที่สองตื่น คนที่สามก็จะเข้านอน พวกเขาตื่นขึ้นมาเล็กน้อยและก็บอกว่านี่เป็นสิ่งที่ดีแล้วพวกเขาก็กลับไปนอน อย่างไรก็ตามเมื่อพวกเขาตื่นขึ้นมาแล้วเท่านั้นแล้วพูดว่า "โอ้โห พระภู่!" (พระเจ้าช่างมหัศจรรย์เหลือเกิน!) ในคำพูดหรือในจิตใจของพวกเขา และประกาศสิทธิ์ในมรดกของการหลุดพ้นของพวกเขาความสมบูรณ์ก็จะเกิดขึ้น เมื่อพวกเขาตื่นขึ้นมาแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถประกาศสิทธิ์ในมรดกของการหลุดพ้นได้ ดังนั้นลูกเข้าใจในสิ่งที่ลูกต้องทำหรือไม่? ให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน โดยการปกป้องผู้อื่นลูกก็จะปกป้องตนเอง นั่นคือ ลูกจะสามารถเก็บออมในบัญชีของลูกได้

อย่างไรก็ตามไม่ว่าลูกจะนำผู้อื่นเข้ามาติดต่อกับแผนงานงานรับใช้อย่างใกล้ชิดมากเพียงใด ผลลัพธ์ของงานรับใช้จะมองเห็นได้ในทางปฏิบัติมากเท่านั้น ลูกทำงานรับใช้ของการให้สาสน์และลูกต้องทำสิ่งนั้นต่อไป แต่ในปีนี้ลูกต้องไม่เพียงแค่ให้สาสน์เท่านั้น ลูกต้องทำให้พวกเขาร่วมมือด้วย นั่นคือทำให้พวกเขาเข้ามาติดต่ออย่างใกล้ชิด ลูกให้พวกเขากรอกแบบฟอร์มและนั่นก็จะดำเนินต่อไป แต่ปีนี้จงก้าวไปข้างหน้า ให้พวกเขากรอกแบบฟอร์ม แต่อย่าปล่อยไว้เช่นนั้น นำพวกเขาเข้ามาสู่ความสัมพันธ์ วางแผนซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของบุคคลเพื่อสร้างสายใยกับพวกเขา แม้ว่าลูกจะมีโปรแกรมเล็กๆ ให้สิ่งนี้เป็นเป้าหมายของลูก อย่าทำให้พวกเขาร่วมมือเพียงหนึ่งชั่วโมงหรือเพียงแค่ในขณะที่พวกเขากรอกแบบฟอร์ม แต่ด้วยความร่วมมือทำให้พวกเขาเข้ามาใกล้ชิด พัฒนาสายใยหรือความสัมพันธ์กับพวกเขา จากนั้นเมื่อลูกก้าวหน้าต่อไป รูปแบบของงานรับใช้ก็จะเปลี่ยนไป ลูกก็จะไม่ต้องทำอะไรเพื่อตนเอง ผู้คนที่มีความสัมพันธ์กับลูกจะพูดในนามของลูก ลูกจะต้องให้พรและดริชตี เช่นเดียวกับทุกวันนี้พวกเขาให้สังฆราจารย์นั่งบนเก้าอี้ ในทำนองเดียวกันพวกเขาจะให้ลูกนั่งบนเก้าอี้ที่มีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชา ไม่ใช่บนเก้าอี้เงิน (silver chair) พวกเขาจะกลายเป็นเครื่องมือในการเตรียมสนาม และลูกจะต้องหว่านเมล็ดด้วยดริชตีของลูก พูดคำอวยพรสองสามคำ และแล้วการเปิดเผยก็จะเกิดขึ้น จากนั้นพ่อจะมองเห็นได้โดยผ่านลูก และด้วยประสบการณ์ของดริชตีของพ่อและความรักของพ่อ ก็จะเริ่มได้ยินเสียงของการเปิดเผย

ลูกได้เสร็จสิ้นงานรับใช้ของการฉลองครบรอบ 50 ปี (Golden Jubilee) แล้ว เวลานี้คนอื่นจะทำงานรับใช้และลูกจะมีความสุขเพียงแค่เป็นผู้สังเกตการณ์ ตัวอย่างเช่น พระสันตะปาปาทำอะไร? ท่านเพียงแค่ให้ดริชตีและกล่าวคำอวยพรสองสามคำแก่งานชุมนุมที่ใหญ่โตเช่นนั้น คนอื่นๆจะเป็นเครื่องมือในการให้คำบรรยายที่ยาว ลูกจะพูดว่าพ่อได้บอกสิ่งเหล่านี้แก่ลูก และคนอื่นจะพูดว่า: 'สิ่งใดก็ตามที่คนเหล่านี้พูดเป็นคำพูดของพ่อ ไม่มีใครเป็นเช่นนั้น' ดังนั้นจะค่อยๆมีการเตรียมมือเช่นนั้นทีละนิด มือมีความพร้อมที่จะดูแลศูนย์แล้วใช่หรือไม่? ในทำนองเดียวกัน คนอื่นๆจะปรากฏออกมาที่จะได้รับประสบการณ์และจะพูดบนเวทีในนามของลูก พวกเขาจะไม่ใช่ผู้ที่เพียงแค่สรรเสริญลูก แต่จะกลายเป็นเครื่องมือในการอธิบายให้ชัดเจนในประเด็นของความรู้ที่ลึกล้ำและพิสูจน์ให้เห็นด้วยเช่นกันว่าความรู้ของพระเจ้านี้ถูกต้อง อย่างไรก็ตามเพื่อให้สิ่งนี้เกิดขึ้น ให้นำผู้คนที่มีความรักและให้ความร่วมมือเช่นนั้นมามีการติดต่อกันแล้วสร้างความสัมพันธ์กับพวกเขา เป้าหมายของโครงการทั้งหมดนี้คือการทำให้พวกเขาร่วมมือในลักษณะที่ตัวลูกเองกลายเป็นผู้มีอำนาจและพวกเขากลายเป็นไมค์ เป้าหมายของงานรับใช้ของความร่วมมือนี้คือการเตรียมไมค์ที่เปิดเผยความรู้ของลูกและความรู้ของพ่อบนพื้นฐานของประสบการณ์ของพวกเขาเอง เตรียมไมค์ที่สร้างความประทับใจให้ผู้อื่นได้อย่างง่ายดายและโดยอัตโนมัติ ลูกเข้าใจเป้าหมายของงานรับใช้หรือไม่? เนยที่จะสกัดจากโปรแกรมเหล่านี้ทั้งหมดที่ลูกมีคืออะไร? ทำงานรับใช้ให้มากๆ อย่างไรก็ตามปีนี้พร้อมกับการให้สาสน์จงเพิ่มสิ่งนี้ด้วย จับตาดูให้ดีว่าใครเป็นผู้ที่มีค่าควรเช่นนั้น และบางครั้ง นำพวกเขาเข้ามามีการติดต่อกันด้วยวิธีการต่างๆ อย่าให้เป็นเช่นนั้นที่ลูกมีโปรแกรมหนึ่งและมีอีกโปรแกรมหนึ่งหลังจากนั้น และต่อมาก็มีอีกโปรแกรมหนึ่ง เพื่อที่ผู้คนในกลุ่มแรกจะถูกทิ้งไว้ที่นั่น และโปรแกรมล่าสุดก็มาอยู่ในแถวหน้าสุด ที่นี่เช่นกัน ลูกจะต้องทดลองด้วยพลังแห่งการสะสม(กับผู้ติดต่อ) สะสมไปเรื่อยๆจากทุกโปรแกรมเพื่อที่ในเวลาสุดท้ายลูกประคำจะถูกสร้างขึ้นจากผู้ที่อยู่ในการติดต่อและมีความสัมพันธ์กับลูก ลูกเข้าใจไหม? ยังเหลืออะไรอีก? โปรแกรมพบกับบาบา

ปีนี้บัพดาดาปรารถนาที่จะเห็นผลลัพธ์ของงานรับใช้ในหกเดือน ไม่ว่าลูกจะมีแผนงานรับใช้ในรูปแบบใด จงให้ความร่วมมือกับทุกคนในทุกหนแห่งและเดินทางไปทั่วเพื่อทำงานรับใช้ สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนมีความจริงจังและความกระตือรือร้นทั้งเด็กและผู้ใหญ่ และทำให้พวกเขาก้าวไปข้างหน้าในงานรับใช้ทั้งสามด้าน เหตุนี้เองบัพดาดาจึงรับใช้ลูกอย่างเต็มที่ในปีนี้ เปลี่ยนกลางคืนเป็นกลางวัน ซึ่งขณะนี้เป็นปีแห่งการรับประทานผลของงานรับใช้ทั้งสามประเภทแล้ว ปีนี้ไม่ได้เป็นปีสำหรับการมาที่นี่ แต่เป็นเวลาที่จะรับประทานผล (ในปีนั้นไม่มีฤดูกาลมธุบัน) ในปีนี้ไม่มีอะไรที่กำหนดไว้สำหรับลูกที่จะมาที่นี่ สะกาช (รัศมีของแสงและอำนาจที่ละเอียดอ่อน) จากพ่ออยู่กับลูกเสมอตลอดเวลา ลูกได้รับการบอกแล้วถึงสิ่งที่ถูกกำหนดไว้ในละคร สิ่งที่เป็นที่ยอมรับได้ในละครต้องได้รับการยอมรับจากลูกด้วยเช่นกัน ทำงานรับใช้ให้มาก จะได้เห็นผลลัพธ์ในหกเดือน เวลานี้จงวางแผนเพื่อเติมเต็มความปรารถนาของพ่อ ไม่ว่าลูกจะมองไปที่ไหน ไม่ว่าลูกจะมองเห็นใคร ก็ให้ความคิด คำพูด และการกระทำของแต่ละคนเป็นเช่นนั้นที่พวกเขาจุดตะเกียงแห่งความหวังของพ่อ ประการแรกแสดงตัวอย่างของสิ่งนี้ในมธุบัน ขั้นแรกสร้างแบบจำลองของโครงการออมทรัพย์ในมธุบัน ก่อนอื่นสะสมในธนาคารนี้ ชาวมธุบันทุกคนได้รับพร ยังคงมีบางคนที่ต้องพบกับบาบาและจะเสร็จสิ้นในเร็วๆนี้ในปีนี้ เพราะพ่อมีความรักต่อลูกทุกคนของท่าน อันที่จริงลูกแต่ละคนได้รับพรจากพ่อในทุกย่างก้าว ลูกๆ ที่มีความรักในหัวใจของพวกเขากำลังก้าวไปข้างหน้าด้วยพรในทุกย่างก้าว พรของพ่อไม่ได้เป็นเพียงแค่คำพูดเท่านั้น แต่เป็นพรที่มาจากหัวใจด้วยเช่นกัน และพรจากหัวใจจะให้ประสบการณ์ของความสุข ความจริงจังและความกระตือรือร้นในหัวใจเสมอ นี่คือสิ่งบ่งบอกของพรจากหัวใจ สิ่งบ่งบอกถึงผู้ที่ซึมซับพรของหัวใจเข้าไปในหัวใจของตนเองคือพวกเขาก้าวไปข้างหน้าด้วยความสุขความจริงจังและความกระตือรือร้นอย่างสม่ำเสมอ พวกเขาไม่เคยติดกับหรือสับสนในสิ่งใด พวกเขาไม่เคยหยุดนิ่งกับสิ่งใด ด้วยพรพวกเขาจึงเฝ้าแต่โบยบินต่อไปและทุกสิ่งก็ถูกทิ้งไว้เบื้องล่าง แม้แต่ฉากข้างทางก็ไม่สามารถหยุดผู้ที่กำลังโบยบินได้

วันนี้บัพดาดาขอแสดงความยินดีกับลูกๆ ที่รับใช้ในฤดูกาลนี้ ผู้ที่รับใช้อย่างไม่รู้เหนื่อยจากหัวใจของพวกเขา ขอแสดงความยินดีเป็นพิเศษกับผู้รับใช้ ลูกมาที่มธุบันและกลายเป็นเครื่องประดับของมธุบัน บัพดาดาขอแสดงความยินดีกับลูกๆที่กลายเป็นเครื่องประดับของมธุบัน ขอแสดงความยินดีกับดวงวิญญาณที่สูงส่งซึ่งเป็นเครื่องมือที่รับผิดชอบซึ่งไม่รู้เหนื่อยอยู่เสมอและเป็นเหมือนพ่อที่ทำให้ทุกคนสดชื่นด้วยการรับใช้ของพวกเขา ขอแสดงความยินดีกับพาหนะด้วย ขอแสดงความยินดีกับลูกผู้รับใช้ในทุกหนทุกแห่งเช่นกัน ลูกได้ก้าวไปข้างหน้าโดยปราศจากอุปสรรค และลูกต้องเดินหน้าต่อไปในทำนองเดียวกัน ขอแสดงความยินดีกับลูกในดินแดนนี้และลูกจากต่างแดนทุกคนที่มาที่นี่ และขอแสดงความยินดีกับความสดชื่นของลูก อย่างไรก็ตามอย่าเพียงแค่รักษาความสดชื่นนี้ไว้เป็นเวลาหกเดือน แต่จงรักษาไว้ตลอดไป ส่วนในเรื่องของความสดชื่นนั้น แน่นอนว่ามาที่นี่เพื่อรับความสดชื่นมากขึ้น เพราะลูกทุกคนมีสิทธิ์ในสมบัติที่มีค่าของพ่อเสมอ พ่อและสมบัติที่มีค่าอยู่กับลูกเสมอและจะอยู่กับลูกเสมอตลอดไป เพียงแค่ทำตัวลูกเองให้เป็นตัวอย่างในสิ่งที่ขีดเส้นใต้และได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษในการสอบนี้ อย่าได้มองว่าคนอื่นกำลังทำอะไร แต่จงทำตัวลูกเองให้เป็นตัวอย่าง เพราะภายในนั้น ใครก็ตามที่ริเริ่มคืออรชุน นั่นคืออันดับหนึ่ง เมื่อบัพดาดามาในครั้งต่อไป ให้การกระทำของเทวดานางฟ้า คำพูดของเทวดานางฟ้า และความคิดของเทวดานางฟ้าปรากฏให้เห็นในแต่ละคนเสมอ ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นในชุมนุม ให้ทุกคนได้สัมผัสว่าคำพูดและการกระทำของเหล่าเทวดานางฟ้านั้นพิเศษสุดเพียงใด บัพดาดาต้องการที่จะเห็นพิธีของการเปลี่ยนแปลงนี้ ถ้าลูกแต่ละคนอัดเทปคำพูดของลูกไว้แม้แต่วันเดียว ลูกจะเข้าใจทั้งหมดนี้อย่างชัดเจนมาก เพียงตรวจสอบแล้วลูกจะรู้อย่างชัดเจนว่าสูญเสียไปมากเท่าไร ตรวจสอบด้วยเทปแห่งจิตใจ ไม่ใช่เทปทางกายภาพ คำพูดที่ธรรมดาก็สะสมอยู่ในบัญชีของเสียด้วย ถ้าแทนที่จะพูด 4 คำ ลูกกลับพูด 24 คำ แล้ว 20 คำนั้นมาอยู่ในหมวดหมู่ใด? ดังนั้นจงประหยัดพลังงานของลูก แล้วคำอวยพรสองคำที่ลูกพูดจะทำงานของการบรรยายเป็นหนึ่งชั่วโมง อัจชะ

แด่แมลงเม่าทางจิตทั้งหมดที่สังเวยตนเองอย่างสิ้นเชิง แด่ดวงวิญญาณพิเศษทั้งหมดที่ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมุ่งมั่นที่จะกลับมาทัดเทียมกับพ่อ แด่ลูกที่เป็นแสงและเบาสบาย (ดับเบิ้ลไลท์) ที่จะข้ามฉากข้างทางทุกประเภทด้วยสภาพที่โบยบินของพวกเขา ด้วยความรัก ความทรงจำระลึกถึง และนมัสเต จากบัพดาดา เปลวไฟทางจิตวิญญาณ

พร:
ขอให้ลูกมีสติปัญญาที่เต็มไปด้วยศรัทธาและเปลี่ยนซันสการ์ของทุกดวงวิญญาณด้วยความรู้สึกที่มีเมตตากรุณาของลูก

สติปัญญาของลูกมีศรัทธาในพ่อ 100% ดังนั้นไม่ว่าใครจะพยายามเขย่าลูกมากแค่ไหน พวกเขาก็ไม่สามารถทำได้ ในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นข้อสอบประเภทใดที่ดวงวิญญาณในสกุลที่สูงส่งหรือในชุมชนทางโลกให้กับลูก แม้ว่าพวกเขาจะโกรธและต่อต้านลูก ดูถูกลูก หรือประณามลูก พวกเขาก็ไม่สามารถทำให้ลูกสั่นคลอนได้ สำหรับสิ่งนี้ เพียงแค่มีความรู้สึกที่มีเมตตาต่อทุกดวงวิญญาณ และความรู้สึกเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงซันสการ์ของพวกเขา ลูกต้องไม่กลายเป็นคนที่ไม่อดทนในเรื่องนี้ ผลจะออกมาในเวลาที่ถูกต้องอย่างแน่นอน – สิ่งนี้ถูกกำหนดไว้แล้วในละคร

คติพจน์:
ด้วยพลังของความบริสุทธิ์ ทำให้ความคิดของลูกสะอาดและบริสุทธิ์และเต็มไปด้วยความรู้ และจบสิ้นความอ่อนแอของลูก