03.11.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน เพียงลูกเท่านั้นที่เป็นนักมายากลที่พิเศษสุดที่แท้จริง ลูกต้องแสดงมายากลของการเปลี่ยนมนุษย์ให้เป็นเทพ

คำถาม:
อะไรคือสิ่งบ่งชี้ของนักเรียนที่มีความเพียรพยายามที่ดี?

คำตอบ:
พวกเขามีเป้าหมายของการสอบผ่านด้วยเกียรตินิยม นั่นคือการเข้ามาสู่ลูกประคำแห่งชัยชนะ พวกเขามีเพียงแค่การจดจำระลึกถึงพ่อผู้เดียวในสติปัญญาของพวกเขา พวกเขาตัดขาดโยคะของสติปัญญาของพวกเขาจากความสัมพันธ์ทางร่างกายทั้งหมดรวมทั้งร่างกายของพวกเขาเองและรักเพียงผู้เดียว เพียงผู้ที่ทำความพยายามเช่นนี้เท่านั้นที่จะกลายเป็นลูกปัดของลูกประคำ

โอมชานติ
พ่อทางจิตนั่งที่นี่และอธิบายแก่ลูกๆ ทางจิต ลูกๆ ทางจิตเวลานี้ได้กลายเป็นนักมายากล ดังนั้นพ่อจึงเรียกว่านักมายากลด้วยเช่นกัน ไม่มีนักมายากลอื่นที่สามารถเปลี่ยนมนุษย์ให้เป็นเทพได้ นี่คือมายากลใช่ไหม? ลูกแสดงหนทางที่จะสร้างรายได้อันมหาศาลเช่นนี้ ครูในโรงเรียนแสดงวิธีที่จะได้รับรายได้แก่ลูก การศึกษานี้ก็เป็นรายได้ด้วยเช่นกัน เรื่องราวและคัมภีร์ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาไม่เรียกว่าการศึกษา ไม่มีรายได้ในสิ่งเหล่านั้น มีแต่เพียงค่าใช้จ่ายที่นั่น พ่ออธิบายว่า: ลูกได้ใช้เงินมากมายในหนทางความเลื่อมใสศรัทธา ทำรูปภาพ สร้างวัดและกราบไหว้บูชา อย่างน้อยครูก็สามารถทำให้ลูกหารายได้ มีการทำมาหาเลี้ยงชีพที่นั่น การศึกษาของลูกๆนั้นสูงส่งอย่างมาก ทุกคนต้องศึกษา ลูกๆ ทำให้มนุษย์กลายเป็นเทพ โดยการศึกษาอื่นๆลูกสามารถกลายเป็นทนายความ ฯลฯ นั่นจะเป็นเพียงชาติเกิดเดียวเท่านั้น มีความแตกต่างของกลางวันและกลางคืน เหตุนี้เองลูกดวงวิญญาณจึงควรมีความซาบซึ้งที่บริสุทธิ์ นี่คือความซาบซึ้งที่แฝงตัว เป็นความมหัศจรรย์ของพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด นี่คือมายากลทางจิตวิญญูาณ! ลูกต้องกลับมาสะโตประธานโดยการจดจำระลึกถึงจิตวิญญาณสูงสุด ซันยาสซีบอกใครบางคนว่า: ให้พิจารณาตนเองว่าเป็นวัว คนนั้นก็ไปนั่งในห้องเล็กๆ และพิจารณาตนเองว่าเป็นเช่นนั้น และแล้วเขาก็พูดว่า: ฉันเป็นวัว แล้วฉันจะสามารถออจากห้องนี้ได้อย่างไร? พ่อพูดว่า: ลูกเคยเป็นดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์แต่เวลานี้ลูกกลับมาไม่บริสุทธิ์ โดยการจดจำพ่อในเวลานี้ลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ โดยการฟังความรู้นี้ลูกจะเปลี่ยนจากมนุษย์เป็นนารายณ์ นั่นคือจากมนุษย์เป็นเทพ มีอำนาจในการปกครองของเทพ เวลานี้ลูกๆ กำลังก่อตั้งอำนาจการปกครองตนเองของเทพทั่วทั้งบารัตโดยการทำตามศรีมัท พ่อถามว่า: ศรีมัทที่พ่อให้ลูกนั้นถูกต้องหรือคำแนะนำของคัมภีร์ถูกต้อง? ตัดสินด้วยตัวลูกเอง! กีตะเรียกว่าศรีมัทภควัตกีตา เพชรพลอยของทุกคัมภีร์ ได้มีการเขียนขึ้นโดยเฉพาะเป็นพิเศษ เวลานี้ใครกันคือผู้ที่เรียกว่าพระเจ้า? แน่นอนลูกทุกคนจะพูดว่า คือชีวาผู้ไม่มีตัวตนอย่างแน่นอน เราดวงวิญญาณเป็นพี่น้องกันเป็นลูกๆของท่าน ท่านคือพ่อผู้เดียว พ่อพูดว่า: ลูกทั้งหมดเป็นคู่รัก ลูกจดจำพ่อผู้เป็นที่รัก เพราะพ่อได้สอนราชาโยคะแก่ลูกที่ลูกเปลี่ยนจากมนุษย์เป็นนารายณ์ในทางปฏิบัติจริง ผู้คนเหล่านั้นเพียงแค่พูดว่าพวกเขากำลังฟังเรื่องราวของนารายณ์ที่แท้จริง พวกเขาไม่เชื่อว่าพวกเขาสามารถเปลี่ยนจากมนุษย์เป็นนารายณ์ได้โดยการทำสิ่งนั้น พ่อกำลังทำให้ลูกแต่ละคนผู้เป็นดวงวิญญูาณได้รับดวงตาที่สามของความรู้ โดยที่ลูกรู้เกี่ยวกับดวงวิญูญาณ ดวงวิญญาณไม่สามารถพูดได้หากไม่มีร่างกาย สถานที่อยู่อาศัยของดวงวิญูญาณเรียกว่าดินแดนนิพพาน เวลานี้ลูกๆต้องจดจำดินแดนแห่งความสงบและดินแดนแห่งความสุข ขจัดดินแดนแห่งความทุกข์ออกไปจากสติปัญญาของลูก เวลานี้ลูกดวงวิญูญาณได้รับความเข้าใจแล้วว่าอะไรถูกและอะไรผิด ได้มีการอธิบายนัยสำคัญของการกระทำ การกระทำที่เป็นกลางและการกระทำที่เป็นบาปให้แก่ลูกแล้วด้วยเช่นกัน พ่อเพียงอธิบายแก่ลูกๆเท่านั้น และเพียงลูกๆเท่านั้นที่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ ไม่มีมนุษย์อื่นใดแม้แต่จะรู้จักพ่อ พ่อพูดว่า: ละครนี้ถูกกำหนดไว้แล้ว ในอาณาจักรของราวันการกระทำของทุกคนเป็นบาป ในยุคทองทุกการกระทำเป็นกลาง บางคนถามว่า: ไม่มีเด็กเกิดที่นั่นหรือ? บอกพวกเขาว่า: นั่นเรียกว่าโลกที่ปราศจากกิเลส ดังนั้นกิเลสทั้งห้ามาจากไหน? นี่เป็นสิ่งที่ง่ายมาก พ่อนั่งที่นี่และอธิบายสิ่งนี้ ดังนั้นผู้ที่เข้าใจว่าสิ่งนี้อย่างถูกต้องก็จะกลับมาตื่นตัวอย่างรวดเร็วมาก ผู้ที่ไม่เข้าใจสิ่งนี้ก็อาจจะเข้าใจได้เมื่อพวกเขาทำความก้าวหน้าต่อไป แมลงเม่ามาที่เปลวไฟ จากไปและแล้วก็กลับมา ผู้เดียวนั้นคือเปลวไฟ ทุกคนจะต้องถูกเผาในเปลวไฟ นี่เป็นเพียงคำอธิบาย ไม่มีเปลวไฟใดเลย นั่นเป็นสิ่งที่ธรรมดา แมลงเม่ามากมายเผาไหม้ในเปลวไฟ ในเทศกาลดีปาวลีมีแมลงเล็กๆจำนวนมากมายปรากฏออกมาแล้วก็ตาย พวกเขาเกิดแล้วตาย พ่ออธิบายว่า: พวกเขามาในตอนท้าย เกิดแล้วตายอีกครั้ง พวกเขาก็เป็นเหมือนกับแมลง พ่อมาเพื่อให้มรดกของลูกแก่ลูก ดังนั้นลูกต้องเพียรพยายามที่จะสอบผ่านด้วยเกียรตินิยม นักเรียนที่ดีเพียรพยายามอย่างเต็มที่ ลูกประคำนี้เป็นลูกประคำของผู้ที่สอบผ่านด้วยเกียรตินิยม เพียรพยายามต่อไปให้มากเท่าที่เป็นไปได้ มีการกล่าวว่า: มีผู้ที่สติปัญญาของเขาไม่มีความรักในเวลาของการทำลายล้าง ลูกสามารถอธิบายสิ่งนี้ สติปัญญาของเรามีความรักต่อพ่อ เราไม่จดจำผู้ใดนอกจากพ่อ พ่อพูดว่า: ละทิ้งร่างกายของลูกและความสัมพันธ์ทางร่างทั้งหมดและจดจำพ่อผู้เดียวอย่างสม่ำเสมอ ในหนทางความเลื่อมใสศรัทธาลูกจดจำพ่ออย่างมากและพูดว่า: โอ ผู้ขจัดความทุกข์! และผู้ประทานความสุข! ดังนั้นพ่อเป็นผู้ประทานความสุขอย่างแน่นอน สวรรค์เรียกว่าดินแดนแห่งความสุข พ่อพูดว่า: พ่อมาเพื่อชำระลูกให้บริสุทธิ์ พ่อมาและประพรมน้ำฝนแห่งความรู้ให้กับลูกๆที่ได้ถูกเผาไหม้โดยการนั่งอยู่บนกองไฟของตัณหาราคะ พ่อสอนโยคะแก่ลูกๆ จดจำพ่อและบาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้องและลูกจะกลายเป็นนายของดินแดนแห่งเทวดานางฟ้า ลูกเป็นนักมายากลเช่นกัน ลูกๆ ควรมีความซาบซึ้งของมายากลที่แท้จริงของลูก นักมายากลบางคนเก่งมากและฉลาด พวกเขาสามารถทำให้สิ่งมากมายปรากฏออกมา อย่างไรก็ตามมายากลนี้พิเศษสุด ไม่มีใครนอกจากผู้เดียวที่สามารถสอนได้ ลูกรู้ว่าลูกกำลังเปลี่ยนจากมนุษย์ไปเป็นเทพ คำสอนเหล่านี้เป็นไปเพื่อโลกใหม่ นั่นเรียกว่ายุคทองโลกใหม่ เวลานี้ลูกอยู่ในยุคบรรจบพบกัน ไม่มีใครรู้เกี่ยวกับยุคบรรจบพบกันที่สูงส่งที่สุดนี้ ลูกกำลังกลายเป็นมนุษย์ที่สูงส่งที่สุดเช่นนั้น พ่อเพียงอธิบายกับลูกดวงวิญญาณเท่านั้น เมื่อลูกบราห์มินที่เป็นครูเข้าห้องเรียน เป็นหน้าที่ของลูกที่จะเตือนทุกคนเป็นอันดับแรกด้วยการพูดว่า: พี่น้อชายหญิงทั้งหลายนั่งที่นี่และพิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญูญาณ ฉันดวงวิญูญาณนี้กำลังฟังผ่านอวัยวะเหล่านี้ พ่ออธิบายแก่ลูกเช่นกันถึงความลับของ 84 ชาติเกิด มนุษย์คนไหนที่ใช้ 84 ชาติเกิด? ไม่ใช่ทุกคนจะใช้ 84 ชาติเกิด ไม่มีใครแม้แต่จะคิดเกี่ยวกับสิ่งนี้ พวกเขาพูดว่า สิ่งนี้จริง กับอะไรก็ตามที่เขาได้ยิน เมื่อบางคนพูดว่าหนุมานเกิดจากลม พวกเขาก็พูดว่า สิ่งนี้จริง! แล้วพวกเขาก็เฝ้าแต่เล่าเรื่องราวเช่นนี้ให้แก่คนอื่นที่พูดว่า สิ่งนี้จริง! สิ่งนี้จริง! เวลานี้ลูกๆแต่ละคนได้รับดวงตาของความรู้ซึ่งด้วยดวงตานี้ลูกเข้าใจว่าอะไรถูกและอะไรผิด ดังนั้นลูกต้องกระทำสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้น ลูกต้องอธิบายด้วยเช่นกันว่าลูกได้รับมรดกนี้จากพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด ลูกทุกคนต้องเพียรพยายาม พ่อคือพ่อของทุกดวงวิญญาณ พ่อกำลังบอกลูกดวงวิญูญูาณว่า: เวลานี้จดจำพ่อ! พิจารณาตัวลูกเองว่าเป็นดวงวิญญาณ! ซันสการ์อยู่ในแต่ละดวงวิญญาณ ดวงวิญญาณนำซันสการ์ของพวกเขาติดตัวไปกับเขา เมื่อชื่อของใครบางคนได้รับการประกาศเกียรติคุณในวัยเด็กก็เป็นที่เข้าใจได้ว่าเขาได้ทำการกระทำเช่นนั้นในชาติเกิดก่อนหน้านี้ของเขา หากใครบางคนสร้างวิทยาลัยในชาติเกิดก่อนหน้านี้ของเขา เขาจะได้รับการศึกษาที่ดีในชาติเกิดปัจจุบันของเขา มีบัญชีกรรมของการกระทำ ในยุคทองไม่มีเรื่องของการกระทำบาป ลูกมีการกระทำที่นั่นอย่างแน่นอน ลูกปกครองที่นั่นและรับประทานที่นั่น แต่ลูกไม่ได้มีการกระทำที่ผิดใดๆ นั่นเรียกว่าอาณาจักรของราม นี่คืออาณาจักรของราวัน เวลานี้ลูกกำลังก่อตั้งอาณาจักรของรามโดยการทำตามศรีมัท นั่นคือโลกใหม่ ไม่มีแม้แต่เงาของเทพที่สามารถคงอยู่ในโลกเก่าได้ ถ้าลูกจะวางรูปปั้นของลักษมีที่นี่ก็จะมีเงาของสิ่งนั้น แต่จะไม่สามารถมีเงาของลักษมีที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ ลูกๆ รู้ว่าทุกคนต้องใช้ชาติเกิดใหม่ กังหันน้ำยังคงหมุนต่อไป วงจรนี้ของลูกก็ยังคงหมุนต่อไปเช่นกัน สิ่งเหล่านี้อธิบายโดยใช้ตัวอย่าง ความบริสุทธิ์คือสิ่งที่ดีที่สุด เพราะกุมารีบริสุทธิ์ทุกคนจึงก้มลงให้กับเธอ ลูกคือประชาบิดาบราห์มากุมารและกุมารี ลูกส่วนใหญู่เป็นกุมารี และเหตุนี้เองจึงเป็นที่จดจำกันว่ากุมารียิงลูกศร ลูกศรเหล่านั้นคือลูกศรของความรู้ ลูกนั่งและอธิบายแก่พวกเขาด้วยความรักอย่างมาก พ่อ สัตกูรู เป็นเพียงผู้เดียว ท่านคือผู้ประทานการหลุดพ้นสำหรับทุกคน พระเจ้าพูดว่า: มานมานะบาฟ: นี่เป็นมนตราด้วยเช่นกัน สิ่งนี้ต้องใช้ความเพียรพยายามที่จะพิจารณาตนเองว่าเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อ ความเพียรพยายามนี้แฝงตัว ดวงวิญูญูาณได้กลับมาตาโมประธานและต้องกลับมาสะโตประธานอีกครั้ง พ่ออธิบายว่า: ดวงวิญญูาณและดวงวิญูญาณสูงสุดได้แยกห่างกันเป็นเวลานาน ผู้ที่ได้แยกไปก่อนคือผู้ที่จะได้พบกับท่านก่อน เหตุนี้เองพ่อพูดว่า: ลูกๆ ผู้เป็นที่รักที่จากหายไปนานและเวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง พ่อรู้ว่าลูกเริ่มการกราบไหว้บูชาเมื่อใด จะเป็นครึ่งต่อครึ่ง: เป็นเวลาครึ่งวงจรที่มีความรู้และครึ่งวงจรที่มีการกราบไหว้บูชา มีกลางวันและกลางคืน ใน 24 ชั่วโมงมี 12 ชั่วโมงที่เป็นตอนเช้า(am) และ 12 ชั่วโมงที่เป็นในตอนบ่าย(pm) วงจรก็เช่นกันเป็นครึ่งและครึ่ง: มีกลางวันของบราห์มาและกลางคืนของบราห์มา แล้วเหตุใดพวกเขาจึงให้ช่วงเวลาที่ยาวนานมากแก่ยุคเหล็ก? เวลานี้ลูกสามารถอธิบายแก่พวกเขาว่าอะไรถูกและอะไรผิด คัมภีร์ทั้งหมดเป็นของหนทางความเลื่อมใสศรัทธา พระเจ้ามาและให้ผลของความเลื่อมใสศรัทธา ท่านเรียกว่าเป็นผู้ปกป้องผู้เลื่อมใสศรัทธา ในขณะที่ลูกก้าวหน้าต่อไปลูกจะนั่งกับซันยาสซีและอธิบายแก่พวกเขาด้วยความรักอย่างมาก พวกเขาจะไม่กรอกแบบฟอร์มที่ลูกขอให้พวกเขากรอก พวกเขาจะไม่เขียนชื่อของแม่และพ่อของพวกเขา บางคนอาจจะทำเช่นนี้ บาบาเคยไปและถามพวกเขาว่าเหตุใดพวกเขาถึงได้สละละทิ้งทุกสิ่ง พวกเขาสละละทิ้งกิเลสและสละละทิ้งครัวเรือนของพวกเขาด้วยเช่นกัน เวลานี้ลูกสละละทิ้งโลกเก่าทั้งหมด ลูกได้รับนิมิตของโลกใหม่ นั่นคือโลกที่ปราศจากกิเลส พระเจ้าแห่งสวรรค์ผู้เป็นพ่อคือผู้ก่อตั้งสวรรค์ ท่านสร้างสวนดอกไม้ ท่านเปลี่ยนหนามให้เป็นดอกไม้ หนามอันดับหนึ่งคือดาบของตัณหาราคะ ลูกจะเรียกตัณหาราคะว่าดาบ และลูกจะเรียกความโกรธว่าวิญญาณชั่วร้ายเช่นปีศาจ เทพไม่มีความก้าวร้าวรุนแรงทั้งสองทาง มนุษย์ที่ชั่วร้ายที่เต็มไปด้วยกิเลสทั้งหมดก้มลงเบื้องหน้ารูปปั้นเทพที่ปราศจากกิเลส ลูกๆ เข้าใจว่าเวลานี้ลูกมาที่นี่เพื่อศึกษา การไปชุมนุมทางจิตเป็นเรื่องธรรมดา พวกเขาพูดว่าพระเจ้าอยู่ทุกหนแห่ง พ่อจะสามารถอยู่ในทุกหนแห่งได้หรือไม่? ลูกๆ ได้รับมรดกของลูกจากพ่อ พ่อมาและทำให้โลกเก่ากลายเป็นโลกใหม่แห่งสวรรค์ บางคนไม่แม้แต่จะพิจารณาว่านรกว่าคือนรกด้วยซ้ำ ผู้คนที่มั่งคั่งคิดว่า: สวรรค์ต้องให้อะไร? เรามีทรัพย์สมบัติ ประสาทราชวัง และเครื่องบิน ฯลฯ เรามีทุกสิ่ง นี่คือสวรรค์สำหรับเราที่นี่ เป็นนรกสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในสลัม บารัตนั้นยากจนข้นแค้นมาก ประวัติศาสตร์ต้องซ้ำรอยอีกครั้ง ลูกควรมีความซาบซึ้งว่าพ่อกำลังทำให้ลูกมีมงกฎสองชั้นอีกครั้ง เวลานี้ลูกรู้ถึงอดีต ปัจจุบัน และอนาคต บาบาได้บอกลูกถึงเรื่องราวของยุคทองและยุคเงิน และจากนั้นในช่วงกลางของวงจร ลูกจะเริ่มลงมา หนทางแห่งบาปคือหนทางของการลงมา เวลานี้พ่อมาอีกครั้ง ลูกพิจารณาตัวลูกเองว่าเป็นผู้ควงกงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเอง ไม่ใช่ว่าลูกควงกงจักรและตัดคอของใครบางคน พวกเขาได้วาดภาพกฤษณะว่ากำลังควงกงจักร และพวกเขาก็พูดว่าเขาได้ฆ่าปีศาจร้ายด้วยกงจักรนั้น ไม่มีอะไรที่เป็นเช่นนั้น ลูกเข้าใจว่าลูกเป็นบราห์มินผู้ควงกงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเอง ลูกมีความรู้ของตอนเริ่ม ตอนกลางและตอนจบของโลก เทพไม่มีความรู้นี้ที่นั่น ที่นั่นพวกเขาอยู่ในการหลุดพ้นซึ่งด้วยเหตุนี้จึงกล่าวกันว่าเป็นกลางวัน มีความยากลำบากในตอนกลางคืน ผู้คนได้ทำหฐโยคะอย่างมากในความเลื่อมใสศรัทธาของพวกเขาเพื่อที่จะได้รับนิมิต ผู้ที่ทำความเลื่อมใสศรัทธาอย่างเต็มที่ก็พร้อมที่จะสังเวยชีวิตของพวกเขา และแล้วเมื่อนั้นที่พวกเขาจะได้รับนิมิต ตามละครความปรารถนาของพวกเขาได้รับการเติมเต็มในช่วงเวลาชั่วคราว อย่างไรก็ตามพระเจ้าไม่ได้ทำสิ่งใด บทบาทของผู้เลื่อมใสศรัทธายังคงดำเนินต่อเนื่องมาเป็นเวลาครึ่งวงจร อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. คงความซาบซิ้งทางจิตว่าบาบากำลังทำให้ลูกมีมงกุฎสองชั้น เราเป็นบราห์มินผู้ควงกงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเอง เฝ้าแต่เคลื่อนไปพร้อมกับความรู้ของอดีต ปัจจุบัน และอนาคตในสติปัญญาของลูก

2. เพื่อที่จะสอบผ่านด้วยเกียรตินิยม จงมีความรักที่แท้จริงสำหรับพ่อ ทำความเพียรพยายามที่แฝงตัวของการจดจำระลึกถึงพ่อ

พร:
ขอให้ลูกกลายเป็นภาพลักษณ์แห่งประสบการณ์และเปิดเผยพ่อด้วยประสบการณ์ของคุณธรรมทั้งหมดของลูก

จงมีประสบการณ์ในคุณธรรมทั้งหมดที่ลูกร้องเพลงถึงพ่อ ในฐานะที่พ่อเป็นมหาสมุทรแห่งความปิติสุข จงก้าวไปในเกลียวคลื่นของมหาสมุทรแห่งความปิติสุข ใครก็ตามที่เข้ามามีสายใยหรือมีการติดต่อกับลูก จงให้ประสบการณ์ของความปิติสุข ความรัก ความสุข และคุณธรรมทั้งหมดแก่พวกเขา กลายเป็นตัวของคุณธรรมทั้งหมดด้วยวิธีนี้ และภาพลักษณ์ของพ่อจะถูกเปิดเผยผ่านลูก เพราะมีเพียงลูกดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่เท่านั้นที่สามารถเปิดเผยดวงวิญญาณสูงสุดด้วยภาพลักษณ์ของประสบการณ์ของลูก

คติพจน์:
เปลี่ยนคำแก้ตัวให้เป็นวิธีแก้ปัญหาและทำให้สิ่งที่ไม่เป็นมงคลให้เป็นมงคล