03.11.23       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆที่แสนหวาน ชำระบรรยากาศให้บริสุทธิ์ด้วยพลังของญาณและโยคะ เอาชนะมายาด้วยการควงกงจักรแห่งการสำนึกรู้ในตนเอง

คำถาม:
ประเด็นใดที่พิสูจน์ว่าดวงวิญญาณไม่มีวันหลอมรวมเข้าไปในแสง?

คำตอบ:
มีคำกล่าวว่า สิ่งที่ถูกกำหนดไว้แล้วกำลังเกิดขึ้น ดังนั้นดวงวิญญาณแต่ละดวงจะต้องเล่นบทบาทของเขาซ้ำอย่างแน่นอน หากลูกพูดว่าแสงหลอมรวมเข้าไปในแสง บทบาทนั้นก็จะจบสิ้นลงด้วยเช่นกัน ในกรณีนั้นจะผิดที่จะพูดว่าละครคงอยู่ตลอดไป ดวงวิญญาณทิ้งเครื่องแต่งกายเก่าและรับเครื่องแต่งกายใหม่ ดวงวิญญาณไม่ได้หลอมรวมเข้าไปในสิ่งใด

เพลง:
โอ นักเดินทางของดินแดนที่ห่างไกล!

โอมชานติ
ลูกๆ ผู้ที่เป็นโยคีและญานี และสามารถอธิบายความหมายของเพลงนี้แก่ผู้อื่นได้จะต้องเข้าใจความหมายของเพลงอย่างถูกต้อง มนุษย์ทั้งหมดถูกฝังในสุสาน ผู้ที่แสงของพวกเขานั้นดับลงไปแล้วและผู้ที่ตาโมประธานนั้นกล่าวได้ว่าถูกฝังในสุสาน ผู้ที่ทำการสร้างและผู้ที่เคยเป็นเครื่องมือสำหรับการหล่อเลี้ยงมาชาติแล้วชาติเล่าเวลานี้ได้จบสิ้นชาติเกิดทั้งหมดของพวกเขาแล้ว ลูกสามารถคำนวณได้ว่ามีการก่อตั้งศาสนาใดบ้างตั้งแต่ตอนเริ่มต้นจนถึงตอนสิ้นสุด ในการแสดงที่มีขีดจำกัดมีความเคารพสำหรับผู้สร้าง ผู้กำกับ และนักแสดงหลักของการแสดง พวกเขาได้รับรางวัลมากมาย พวกเขาได้แสดงความตระการตาของพวกเขา ความตระการตาของลูกเป็นของความรู้และโยคะ ผู้คนไม่รู้ว่าความตายเพียงแต่อยู่เบื้องหน้าพวกเขา หรือพวกเขานั้นใช้กี่ชาติเกิดในละครนี้ หรือพวกเขามาจากที่ไหน ลูกและพ่อไม่สามารถรู้รายละเอียดของชาติเกิดทั้งหมด อย่างไรก็ตาม เวลานี้เรากำลังทำความเพียรพยายามเพื่ออนาคต ลูกจะกลายเป็นเทพ แต่ลูกจะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพใด? ลูกต้องทำความเพียรพยายามเพื่อสิ่งนั้น ลูกรู้ว่าลักษมีและนารายณ์นั้นใช้ 84 ชาติเกิด แน่นอนที่พวกเขาจะกลายเป็นราชาและราชินี ลูกรู้ถึงลักษณะของพวกเขา บาบาให้นิมิตแก่ลูกในทางปฏิบัติ แม้กระทั่งในหนทางแห่งความเลื่อมใสศรัทธาผู้คนก็ได้นิมิต พวกเขาได้นิมิตของใครก็ตามที่พวกเขาทำสมาธิด้วย หากพวกเขามองดูภาพของกฤษณะที่ผิวคล้ำ และพวกเขาทำสมาธิกับภาพนั้น นิมิตที่พวกเขาจะได้ก็จะเป็นนิมิตของผู้นั้น อย่างไรก็ตาม กฤษณะไม่ได้เป็นเช่นนั้น ผู้คนไม่ได้มีความรู้ใดเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ เวลานี้ลูกอยู่ที่นี่ในรูปในทางปฏิบัติ ลูกเห็นเขาในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อนและในดินแดนสุขาวดีด้วย ลูกมีความรู้ของดวงวิญญาณและพระเจ้า ผู้คนมีเพียงนิมิตของดวงวิญญาณเท่านั้น ลูกมีความรู้ของทุกสิ่งที่ลูกได้นิมิต ถึงแม้ผู้คนภายนอกจะได้นิมิตของดวงวิญญาณ แต่พวกเขาก็ไม่มีความรู้ของดวงวิญญาณ พวกเขาพูดว่า: แต่ละดวงวิญญาณคือดวงวิญญาณสูงสุด แท้จริงแล้วดวงวิญญาณคือดวงดาว สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมองเห็นได้ มีดวงวิญญาณมากมายเท่ากับจำนวนมนุษย์ ร่างกายของผู้คนนั้นมองเห็นได้ด้วยดวงตาเหล่านี้ แต่ดวงวิญญาณนั้นมองเห็นได้ด้วยเทพนิมิต ผู้คนมีรูปลักษณ์ที่แตกต่างกัน แต่ดวงวิญญาณนั้นไม่ต่างกัน ดวงวิญญาณทั้งหมดเป็นเช่นเดียวกัน เป็นเพียงว่าบทบาทของทุกดวงวิญญาณนั้นต่างกันออกไป มนุษย์นั้นใหญ่หรือเล็ก ในขณะที่ดวงวิญญาณนั้นไม่ใหญ่กว่าหรือเล็กกว่า ขนาดของดวงวิญญาณเป็นเช่นเดียวกัน หากดวงวิญญาณจะรวมเข้าไปในแสง เขาจะซ้ำย้ำบทบาทของเขาได้อย่างไร? ได้มีการจดจำกันว่าสิ่งที่ถูกกำหนดไว้แล้วกำลังเกิดขึ้น ละครโลกที่คงอยู่ตลอดไปนี้เฝ้าแต่หมุนไป ลูกๆ รู้สิ่งนี้ ดวงวิญญาณกลับบ้านเหมือนกับฝูงยุง ฝูงยุงสามารถมองเห็นได้ด้วยดวงตาคู่นี้ ดวงวิญญาณไม่สามารถมองเห็นได้นอกจากจะมองผ่านเทพนิมิต ในยุคทองไม่มีความจำเป็นที่จะได้นิมิตของดวงวิญญาณ ที่นั่นลูกเข้าใจว่าลูก ดวงวิญญาณต้องละร่างเก่าและรับร่างใหม่ พวกเขาไม่รู้จักพระเจ้าเลย หากพวกเขารู้จักพระเจ้า พวกเขาก็จะรู้จักวงจรโลกด้วยเช่นกัน ในเพลงนั้นร้องไว้ว่า: พาฉันไปกับท่านด้วย ในตอนสุดท้ายพวกเขานั้นสำนึกผิดอย่างมาก ทุกคนได้รับการเชื้อเชิญ มีการคิดค้นวิธีการต่างๆ มากมายที่จะให้การเชิญแก่พวกเขา ทุกคนพูดถึงความสงบ แต่ไม่มีใครเข้าใจความหมายของความสงบ ลูกรู้ว่าจะสามารถได้รับความสงบได้อย่างไร เช่นที่เมล็ดมัสตาร์ดนั้นถูกบดขยี้ในครกด้วยสาก ในทำนองเดียวกัน ร่างของทุกคนก็จะถูกทำลายในการทำลายล้าง ดวงวิญญาณนั้นจะไม่ถูกบดขยี้ พวกเขาจะกลับบ้าน ได้มีการเขียนไว้ว่าดวงวิญญาณวิ่งหนีไปเหมือนกับฝูงยุง ไม่ใช่ว่าดวงวิญญาณสูงสุดทั้งหมดจะวิ่งหนีไป! ผู้คนไม่เข้าใจสิ่งใดเลย พวกเขาไม่รู้ถึงความแตกต่างระหว่างดวงวิญญาณและดวงวิญญาณสูงสุด พวกเขาพูดว่า: พวกเขาทั้งหมดเป็นพี่น้อง และดังนั้นพวกเขาควรจะอยู่ด้วยกันเหมือนพี่น้อง พวกเขาไม่รู้ว่าในยุคทองพี่น้องทั้งหมดและพี่น้องหญิงชายทั้งหมดอยู่ด้วยกันเหมือนกับนมและน้ำตาล ไม่มีเรื่องของน้ำเกลือที่นั่น ที่นี่ ขณะหนึ่งพวกเขาเป็นเช่นน้ำนมและน้ำตาล และช่วงเวลาถัดไปพวกเขากลายเป็นเช่นน้ำเกลือ ในด้านหนึ่งพวกเขาพูดว่าชาวจีนและชาวฮินดูเป็นพี่น้อง และแล้วพวกเขาก็ได้ทำหุ่นจำลองและเฝ้าแต่เผาหุ่นจำลองเหล่านั้น มองดูสภาวะของพี่น้องทางร่างกายเหล่านั้น พวกเขาไม่รู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางจิตเลย พ่ออธิบายแก่ลูก: ลูกต้องคิดว่าตนเองนั้นเป็นดวงวิญญาณ ลูกต้องไม่ติดกับในสำนึกที่เป็นร่าง บางคนนั้นก็ติดกับในสำนึกที่เป็นร่าง พ่อพูดว่า: ลูกต้องละทิ้งความสัมพันธ์ทั้งหมดของร่างกายรวมทั้งร่างกายของลูกเอง ลืมอาคารนี้ ฯลฯ ดั้งเดิมแล้วลูกนั้นเป็นผู้อาศัยของอาณาเขตสูงสุด เวลานี้ลูกต้องกลับในที่ที่ลูกได้จากมาเพื่อเล่นบทบาทของลูก และแล้วพ่อก็จะส่งลูกไปสู่ความสุข ดังนั้น พ่อพูดว่า: ลูกต้องกลับมามีค่า พระเจ้ากำลังก่อตั้งอาณาจักร พระคริสต์ไม่ได้มีอาณาจักร เป็นภายหลังเมื่อมีชาวคริสเตียนนับแสนคนที่พวกเขานั้นจะได้สร้างอาณาจักรของพวกเขา ที่นี่มีการสร้างอาณาจักรยุคทองขึ้นในทันที เป็นประเด็นที่ง่ายดายอย่างมาก อย่างแท้จริงที่พระเจ้าได้มาและทำการสร้างนั้น ด้วยการใส่ชื่อของกฤษณะลงไป พวกเขาก็สับสนทุกสิ่ง ราชาโยคะโบราณและความรู้ได้มีการอ้างอิงไว้ในกีตะ สิ่งเหล่านั้นได้หายไป คำภาษาอังกฤษนั้นดีมาก ลูกอาจพูดว่าบาบาไม่รู้ภาษาอังกฤษ บาบาพูดว่า: พ่อจะนั่งแล้วพูดในทุกภาษาได้มากเพียงไร? ภาษาหลักคือฮินดี ดังนั้นพ่อพูดมุรลีในภาษาฮินดี ผู้ที่พ่อได้นำร่างกายของเขามาใช้นั้นก็พูดฮินดีด้วย ดังนั้นพ่อพูดภาษาเดียวกันกับที่เขาพูดด้วย พ่อจะไม่สอนลูกในภาษาอื่นใด หากพ่อพูดภาษาฝรั่งเศส ผู้นี้จะเข้าใจได้อย่างไรกัน? คำถามหลักนั้นเป็นไปสำหรับผู้นี้ (บราห์มา) เขาต้องเข้าใจเป็นอันดับแรก พ่อจะไม่ใช้ร่างของใครอื่น มีการพูดไว้ในเพลงด้วยเช่นกันว่า พาฉันไปกับท่าน ไม่มีใครรู้เกี่ยวกับพ่อหรือบ้านของท่าน พวกเขาเฝ้าแต่พูดเท็จ มีความคิดเห็นนับไม่ถ้วนของผู้คนทั้งหมด และเหตุนี้เองเส้นด้ายนั้นจึงได้ยุ่งเหยิง มองดูว่าพ่อกำลังนั่งที่นี่อย่างไร! เท้าเหล่านี้เป็นของใคร? (ของชีพบาบา) เท้าเหล่านี้เป็นเท้าของพ่อ (บราห์มา) พ่อให้ยืมใช้ ชีพบาบานั้นเพียงแต่ใช้สิ่งเหล่านั้นชั่วคราว แต่ไม่เช่นนั้นแล้วเท้าเหล่านั้นเป็นของพ่อ(บราห์มา) พวกเขาไม่ได้แสดงเท้าไว้ในวัดของชีวา พวกเขาแสดงเท้าของกฤษณะ ชีวานั้นสูงสุดเหนือสิ่งใด และดังนั้นเท้าของท่านจะมาจากที่ไหน? ใช่ ชีพบาบาได้ยืมสิ่งเหล่านั้นมาใช้ แต่เท้าเหล่านั้นเป็นของบราห์มา พวกเขาแสดงวัวไว้ในวัด ท่านจะสามารถขี่วัวได้อย่างไร? ชีพบาบาจะนั่งบนหลังวัวได้อย่างไร? ดวงวิญญาณซาลิแกรมนั้นก็ขับขี่ร่างกายมนุษย์ พ่อพูดว่า: ความรู้ที่พ่อพูดกับลูกได้หายไปแล้ว ความรู้นั้นหลงเหลืออยู่แต่แค่เพียงหยิบหนึ่งของเกลือในถุงแป้ง ไม่มีใครสามารถเข้าใจในสิ่งนี้ได้ พ่อเองนั้นมาและพูดสาระของความรู้นั้นกับลูก พ่อได้ให้ศรีมัทแก่ลูกและอธิบายความลับของวงจรโลกแก่ลูก และแล้วพวกเขาก็ได้ให้กงจักรแห่งการสำนึกรู้ในตนเองแก่เหล่าเทพ พวกเขาไม่ได้มีความรู้ใดๆ สิ่งต่างๆ เหล่านั้นทั้งหมดเป็นประเด็นของความรู้ ดวงวิญญาณได้รับความรู้ของวงจรโลกและด้วยสิ่งนี้หัวของมายานั้นจะถูกตัด และพวกเขาก็ได้แสดงว่ามีการโยนกงจักรแห่งการสำนึกรู้ในตนเองใส่ปีศาจ ลูกได้รับชัยชนะเหนือมายาด้วยกงจักรแห่งการสำนึกรู้ในตนเองนี้ พวกเขาได้นำสิ่งต่างๆของช่วงเวลาหนึ่งไปไว้อีกช่วงเวลาหนึ่ง ในบรรดาลูกด้วย แทบจะไม่มีใครเข้าถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้และถ่ายทอดให้กับผู้อื่น ความรู้นั้นสูงส่งและเป็นสิ่งที่ใช้เวลา ในที่สุดแล้วจะมีเพียงพลังของความรู้และโยคะในลูก สิ่งนี้ถูกกำหนดไว้แล้วในละคร สติปัญญาของพวกเขาจะเฝ้าแต่กลับมานิ่มลง ลูกกำลังชำระบรรยากาศให้บริสุทธิ์ ความรู้นี้แฝงตัวอย่างมาก ได้มีการเขียนไว้ว่าคนบาปเช่นอัชมิลนั้นได้รับการยกระดับด้วยเช่นกัน แต่ไม่มีใครเข้าใจความหมายของสิ่งนั้น พวกเขาเชื่อว่าดวงวิญญาณหลอมรวมเข้าไปในแสง หรือพวกเขานั้นหลอมรวมเข้าไปในมหาสมุทร และเชื่อว่าพันดาบทั้งห้าได้หลอมละลายไปบนหิมาลัยและการทำลายล้างอย่างสิ้นซากเคยเกิดขึ้น ในด้านหนึ่งพวกเขาได้แสดงว่าพวกเขาศึกษาราชาโยคะ และพวกเขาก็ได้แสดงการทำลายล้างอย่างสิ้นซาก และแล้วพวกเขาก็ได้แสดงว่ากฤษณะมาด้วยการลอยมาบนใบโพธิ์ดูดนิ้วหัวแม่มือของเขา พวกเขาไม่เข้าใจความหมายสิ่งนั้นเช่นกัน นั่นเป็นพระราชวังของครรภ์ ทารกจะดูดนิ้วหัวแม่มือของเขา พวกเขาได้นำสิ่งต่างๆของสถานที่หนึ่งไปไว้ในบางแห่งอื่น ผู้คนเฝ้าแต่พูดว่า สิ่งนั้นจริง สิ่งนั้นจริง กับสิ่งใดก็ตามที่มีการกล่าวไว้ ไม่มีใครรู้ถึงยุคทอง สิ่งใดก็ตามที่ไม่ได้คงอยู่นั้นกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งหลอกลวง ยกตัวอย่างเช่น พวกเขาพูดว่าพระเจ้าไม่มีนามหรือรูป แต่พวกเขาก็เฝ้าแต่กราบไหว้บูชาท่าน ดังนั้นพระเจ้านั้นละเอียดอ่อนอย่างที่สุด ไม่มีสิ่งใดที่ละเอียดอ่อนเท่ากับท่าน ท่านนั้นเป็นจุดที่เล็กอย่างสมบูรณ์ เป็นเพราะท่านนั้นละเอียดอ่อนอย่างมากที่ไม่มีใครรู้จักท่าน ถึงแม้ท้องฟ้านั้นจะกล่าวได้ว่าละเอียดอ่อนด้วยเช่นกัน ท้องฟ้านั้นได้ชื่อว่าที่ว่าง มีวัตถุธาตุทั้งห้า ท่านมาและเข้ามาในร่างของวัตถุธาตุทั้งห้า ท่านนั้นละเอียดอ่อนอย่างมาก ท่านเป็นจุดที่เล็กอย่างแท้จริง ดวงดาวนั้นเล็กมาก เพียงเมื่อพระเจ้า(ดวงดาว)มาและนั่งถัดจากผู้นี้เท่านั้นที่ท่านจะสามารถพูดได้ ประเด็นเหล่านี้ละเอียดอย่างมาก ผู้ที่มีสติปัญญาที่หยาบไม่สามารถเข้าใจสิ่งใดได้ พ่ออธิบายสิ่งที่ดีอย่างมาก ตามละคร ไม่ว่าบทบาทใดก็ตามที่ท่านเล่นในวงจรที่แล้ว ท่านกำลังเล่นบทบาทนั้นในเวลานี้ ลูกๆเข้าใจว่าบาบามาทุกวันและบอกประเด็นใหม่แก่เรา ดังนั้นนั้นเป็นความรู้ใหม่ใช่ไหม? ดังนั้นลูกต้องศึกษาเล่าเรียนทุกวัน เมื่อนักเรียนไม่ไปเข้าเรียนทุกวัน เขาก็ถามเพื่อนของเขาว่ามีสิ่งใดเกิดขึ้นบ้างในชั้นเรียนในวันนั้น ที่นี่ บ้างก็หยุดศึกษาเล่าเรียนโดยสิ้นเชิง ก็เท่านั้นเอง! พวกเขาเพียงแต่พูดว่าพวกเขาไม่ต้องการมรดกของเพชรพลอยของความรู้ที่ไม่สูญสลายของพวกเขา โอ แต่ลูกนั้นจะกลายเป็นอะไรหากลูกหยุดศึกษาเล่าเรียน? ลูกจะได้รับมรดกใดจากพ่อ? ก็เท่านั้นเอง! สิ่งนั้นไม่ได้อยู่ในโชคของพวกเขา ที่นี่ไม่มีเรื่องของทรัพย์สมบัติที่เป็นวัตถุ ลูกได้รับสมบัติที่มีค่าของความรู้จากพ่อ ทรัพย์สมบัติทั้งหมดนั้นกำลังจะถูกทำลาย ไม่มีใครสามารถมีความซาบซึ้งเกี่ยวกับสิ่งนั้นได้ เพียงจากพ่อเท่านั้นที่ลูกจะได้รับมรดกของลูก ถึงแม้ว่าลูกจะมีทรัพย์สมบัติมีค่านับล้านๆ ทั้งหมดนั้นกำลังจะกลายเป็นฝุ่น ทั้งหมดนั้นอ้างอิงถึงเวลาปัจจุบัน ได้มีการเขียนไว้ด้วยเช่นกันว่า: ทรัพย์สมบัติของบางคนจะคงถูกฝังอยู่ใต้ดิน ทรัพย์สมบัติของบางคนจะถูกเผา สิ่งต่างๆ ของเวลาปัจจุบันนั้นจะเฝ้าแต่เกิดขึ้นจนถึงเวลาสุดท้าย เวลานี้การทำลายล้างต้องเกิดขึ้น หลังจากการทำลายล้างก็จะมีการก่อตั้ง การก่อตั้งกำลังเกิดขึ้นในเวลานี้ นั่นเป็นอาณาจักรของเรา ลูกไม่ได้ทำสิ่งใดเพื่อใคร ไม่ว่าอะไรก็ตามที่ลูกทำ ลูกกำลังทำสิ่งนั้นเพื่อตัวลูกเอง ผู้ที่ทำตามศรีมัทจะกลายเป็นนาย ลูกกลายเป็นนายของบารัตใหม่ในโลกใหม่ ลูกเคยเป็นนายในโลกใหม่ นั่นคือในยุคทอง เวลานี้เป็นยุคเก่า และลูกได้รับแรงบันดาลใจให้ทำความเพียรพยายามเพื่อโลกใหม่ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งดีอย่างมากที่จะเข้าใจ นี่คือความรู้ของดวงวิญญาณและดวงวิญญาณสูงสุด การสำนึกรู้ในตนเอง พ่อของตนเองนั้นคือใคร? พ่อพูดว่า: พ่อมาเพื่อสอนลูกๆ ดวงวิญญาณ เวลานี้ลูกได้ตระหนักรู้จักพ่อผ่านพ่อแล้ว พ่ออธิบาย: ลูกเป็นลูกๆ ที่จากหายไปนานและเวลานี้ได้พบพานอีกครั้งของพ่อ ลูกได้มาและพบปะกับพ่ออีกครั้งหลังจากหนึ่งวงจรเพื่อประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูก ดังนั้นลูกควรทำความเพียรพยายาม ใช่ไหม? ไม่เช่นนั้นแล้วลูกจะต้องเสียใจอย่างใหญ่หลวง และจะต้องมีการลงโทษมากมาย อย่าได้แม้กระทั่งถามเกี่ยวกับผู้ที่กลายเป็นลูกๆ และแล้วก็ทำการกระทำที่ผิด! มองดูว่าบาบามีบทบาทมากเพียงไรในละคร! ท่านได้ให้ทุกสิ่ง แล้วบาบาก็พูดว่า: พ่อจะให้การตอบแทนแก่ลูกในอนาคตถึง 21 ชาติเกิด ก่อนหน้านี้ลูกจะให้ทางอ้อมและดังนั้นพ่อได้ให้การตอบแทนของสิ่งนั้นแก่ลูกเพียงหนึ่งชาติเกิดในอนาคตเท่านั้น เวลานี้ลูกกำลังให้โดยตรงและดังนั้นพ่อจะประกันสิ่งนั้นสำหรับลูกถึง 21 ชาติเกิด มีความแตกต่างมากมายระหว่างทางตรงและทางอ้อม ผู้คนเหล่านั้นประกันตนเองกับพระเจ้าสำหรับยุคทองแดงและยุคเหล็ก ลูกประกันทุกสิ่งสำหรับยุคทองและยุคเงิน เพราะเป็นโดยตรง ลูกได้รับการตอบแทนถึง 21 ชาติเกิด อัชชะ

ถึงลูกๆที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง ตามลำดับกันไปตามความเพียรพยายามที่ลูกทำ รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้าจากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. รับสมบัติที่มีค่าของเพชรพลอยของความรู้ที่ไม่สูญสลายจากพ่อที่คงอยู่ตลอดไป แล้วกลายเป็นผู้ที่มีโชค ศึกษาความรู้ใหม่และการศึกษาใหม่ทุกวัน ทำงานรับใช้ของการทำให้บรรยากาศบริสุทธิ์

2. ประกันทุกสิ่งของลูกเพื่อ 21 ชาติเกิดในอนาคตของลูก หลังจากเป็นของพ่ออย่าได้กระทำกรรมที่ผิดใดๆ

พร:
ขอให้ลูกเป็นอิสระจากความไม่ระมัดระวังและกลายเป็นตัวอย่างโดยการสวมแว่นตาที่ถูกต้องสำหรับความก้าวหน้าของตนเอง

ลูกๆผู้ที่เพียงตรวจสอบตัวของพวกเขาเองด้วยความยโสจะสวมแว่นตาของความไม่ระมัดระวัง ทั้งหมดที่พวกเขาสามารถเห็นได้ก็คืออะไรก็ตามที่พวกเขาทำนั้นมีมากมาย ฉันดีกว่าผู้นี้หรือผู้นั้น แม้ดวงวิญญาณที่โด่งดังก็มีความอ่อนแอเล็กน้อยอย่างไรก็ตามผู้ที่ตรวจสอบตนเองด้วยหัวใจที่ซื่อสัตย์สวมแว่นตาที่ถูกต้องสำหรับความก้าวหน้าของตนเอง พวกเขาเพียงเห็นพ่อและตนเอง พวกเขาไม่ได้เห็นสิ่งที่บุคคลที่ 2 หรือที่ 3 กำลังทำอยู่ พวกเขาเพียงมีความใส่ใจกับการที่ต้องเปลี่ยนแปลงตนเองเท่านั้น พวกเขากลายเป็นตัวอย่างสำหรับผู้อื่น

คติพจน์:
จบสิ้นรากเหง้าของความมีขีดจำกัดทั้งหมดและลูกจะสามารถมีความซาบซึ้งของอำนาจในการปกครองตนเองที่ไม่มีขีดจำกัด