03.12.18       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆที่แสนหวาน พร้อมกับความรู้และโยคะ พฤติกรรมของลูกต้องดีมากเช่นกัน อย่าให้มีวิญญาณปีศาจร้ายใดๆภายในตัวลูก เพราะลูกคือหมอผีผู้ที่ขจัดวิญญาณปีศาจร้าย

คำถาม:
ลูกที่มีค่าและเชื่อฟังจะมีประสบการณ์กับความซาบซึ้งใดอย่างถาวร?

คำตอบ:
เรากำลังประกาศสิทธิ์ในมรดกของเราของการกลายเป็นนายของโลกที่มีมงกุฎสองชั้นจากบาบา เพียงลูกที่มีค่าและเชื่อฟังเท่านั้นที่จะสามารถมีประสบการณ์ของความซาบซึ้งนี้อย่างถาวร อย่างไรก็ตาม หากมีวิญญาณปีศาจร้ายของตัณหาราคะหรือความโกรธภายในตัวลูก ก็จะไม่สามารถมีความซาบซึ้งนี้ได้ ลูกๆ เช่นนั้นไม่สามารถแม้กระทั่งมีความนับถือต่อพ่อ เหตุนี้เอง ก่อนอื่นใดลูกจะต้องขับไล่วิญญาณปีศาจร้ายและทำให้สภาพของลูกเข้มแข็ง

เพลง:
ใครได้มาที่ประตูของจิตใจของฉันพร้อมเสียงของกระดิ่งข้อเท้า?

โอมชานติ
ไม่มีใครนอกจากลูกสามารถเข้าใจความหมายของเพลงนี้ สิ่งนั้นตามลำดับกันไปเช่นกันตามความเพียรพยายามที่ลูกทำ เพราะไม่มีทั้งภาพลักษณ์ทางวัตถุและภาพลักษณ์ที่ละเอียดอ่อนของพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด เหล่าเทพนั้นละเอียดอ่อนและมีเพียงพวกเขาทั้งสาม และแม้กระทั่งละเอียดอ่อนมากยิ่งกว่าพวกเขาคือพระเจ้า ในเวลานี้ ใครพูดว่า: โอ้ พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด? ดวงวิญญาณ พ่อสูงสุดดวงวิญญาณสูงสุดเรียกว่าพระเจ้า ดวงวิญญาณไม่สามารถเรียกพ่อทางร่างของเขาว่า พ่อสูงสุด เมื่อลูกจดจำพ่อสูงสุดเหนือโลก ดวงวิญญาณสูงสุด นั้นเรียกว่าการมีสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณ ลูกจดจำพ่อผู้ที่มีความสัมพันธ์กับร่างกาย อีกพ่อหนึ่งคือบาบาผู้ที่มีความสัมพันธ์กับดวงวิญญาณ ในเวลานี้ ท่านได้มาที่นี่แล้ว ดวงวิญญาณรู้ด้วยสติปัญญา เพราะดวงวิญญาณมีสติปัญญา ดังนั้น พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด คือ พ่อเหนือโลกอย่างแน่นอน ท่านเรียกว่าพระเจ้า ในเวลานี้ บาบาได้ทำแบบสอบถามนี้ เป็นสิ่งที่ง่ายดายสำหรับลูกที่จะอธิบายด้วยแบบสอบถามนี้ เช่นที่มีการกรอกแบบฟอร์ม ในทำนองเดียวกัน ลูกสามารถทำให้พวกเขากรอกแบบสอบถาม แน่นอนผู้ที่ถามคำถามเหล่านี้จะเต็มไปด้วยความรู้ และดังนั้นจึงเป็นครูอย่างแน่นอน คือดวงวิญญาณที่ใช้ร่างกายและอธิบายด้วยอวัยวะ ดังนั้น แบบสอบถามนี้ได้ถูกทำขึ้นเพื่อที่จะเป็นสิ่งที่ง่ายดายสำหรับลูกที่จะอธิบาย อย่างไรก็ตาม สภาพของลูกผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ต้องดีมากด้วยเช่นกัน แม้ว่าลูกบางคนอาจจะมีความรู้ที่ดีมากและโยคะของลูกก็ดีมากด้วยเช่นกัน พร้อมกับสิ่งนั้นพฤติกรรมที่ดีมากก็จำเป็นด้วยเช่นกัน พฤติกรรมของผู้ที่ไม่มีวิญญาณปีศาจร้ายของตัณหาราคะ ความโกรธ ความละโมบ ความหลงทะนงตน และความผูกพันยึดมั่นจะสูงส่ง สิ่งเหล่านั้นคือวิญญาณปีศาจร้ายที่ใหญ่โตมาก ลูกไม่ควรมีวิญญาณปีศาจร้ายใดในตัวลูก เราคือหมอผี ผู้ที่กำจัดวิญญาณปีศาจร้าย ดวงวิญญาณไม่บริสุทธิ์ที่เร่ร่อนไปทั่วเรียกว่าเป็นผี หมอผีผู้ที่กำจัดผีเหล่านั้นฉลาดมาก ไม่มีใครนอกจากพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดที่สามารถกำจัดวิญญาณปีศาจร้ายของกิเลสทั้งห้า เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่กำจัดวิญญาณปีศาจร้ายในทุกคน มีเพียงผู้เดียวที่ประทานชีวิตใหม่ที่ไม่มีกิเลสแก่ทั้งหมด ผู้ที่ปลดปล่อยลูกจากราวัน คือผู้เดียวเท่านั้น สิ่งเหล่านั้นคือวิญญาณปีศาจร้ายที่ใหญ่โต มีคำกล่าวว่า: ผู้นี้มีวิญญาณปีศาจร้ายของตัณหาราคะ ผู้นี้มีวิญญาณปีศาจร้ายของความผูกพันยึดมั่นและความหยิ่งยโสที่ไม่บริสุทธิ์ ผู้ปลดปล่อย พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด คือผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถปลดปล่อยทุกคนจากวิญญาณปีศาจร้ายเหล่านั้น ลูกรู้ว่าในเวลานี้ชาวคริสต์มีพลังที่สุด คำพูดในภาษาอังกฤษของเขานั้นดีมากด้วยเช่นกัน ใครก็ตามที่เป็นราชา เขาก็ใช้ภาษาของเขาเอง ไม่มีใครรู้ภาษาของเหล่าเทพ ลูกสาวของพ่อจะไปและกลับมาบอกทุกสิ่งแก่พวกเรา (พวกเขามองเห็นจากการเข้าฌาน) พวกเขาเคยอยู่ในการเข้าฌานเป็นเวลา 24 วัน ควรมีผู้เข้าฌานที่ฉลาด ผู้ที่สามารถพูดภาษาที่เธอมองเห็นที่นั่น ลูกควรบอกทุกคนถึงเรื่องราวของบารัต บารัตเคยซาโตประธาน แต่ได้กลับมาตาโมประธานในเวลานี้ เป็นผู้กราบไหว้บูชาจากผู้ที่มีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชา ในบารัตมีภาพลักษณ์ของเหล่าเทพมากมาย ผู้คนกราบไหว้ภาพลักษณ์เหล่านั้นด้วยศรัทธาที่งมงายเพราะพวกเขาไม่รู้จักชีวประวัติของเหล่าเทพ เราทั้งหมดคือนักแสดง และดังนั้น เราควรรู้จักผู้กำกับ ฯลฯ ของละคร เหตุนี้เองจึงมีการเตรียมแบบสอบถาม ลูกควรเขียนถึงพระสันตะปาปาด้วยเช่นกันว่า: ท่านกำลังบอกสาวกของท่านให้หยุดการผลิตสิ่งเหล่านั้นเพื่อการทำลายล้าง แล้วเหตุใดพวกเขาทั้งหมดจึงไม่ฟังท่าน? ท่านคือกูรูของทุกคน และท่านได้รับการสรรเสริญอย่างมากมาย ดังนั้น เหตุใดพวกเขาทั้งหมดจึงไม่รับฟังท่าน? ท่านไม่รู้เหตุผลสำหรับสิ่งนี้ ดังนั้น เราจะบอกท่านว่า เหตุใดพวกเขาจึงไม่ทำตามการกำหนดของท่าน พวกเขากำลังผลิตทุกสิ่งตามการกำหนดของพระเจ้า สวรรค์กำลังได้รับการก่อตั้งผ่านอดัมและอีฟ พระเจ้านั้นเต็มเปี่ยมด้วยความรู้และท่านนั้นแฝงตัว อย่างแน่นอน กองทัพของพระเจ้าจะทำตามการกำหนดของพระเจ้า ลูกควรอธิบายในทำนองนี้ อย่างไรก็ตามลูกๆไม่ได้มีสติปัญญาที่กว้างไกลและไม่มีขีดจำกัดเช่นนั้น ดังนั้น สกรูต้องถูกขันให้แน่น เมื่อเครื่องยนต์เย็นลง พวกเขาก็ใส่ถ่านมากขึ้นเพื่อทำให้ร้อนขึ้น สิ่งเหล่านี้ คือ ถ่านหินของความรู้ พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด คือผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเหนือทั้งหมด ทุกคนจะมาเพื่อคารวะท่าน ทุกคนคิดว่าพระสันตะปาปานั้นเต็มไปด้วยพลัง ผู้คนไม่ได้ให้ความนับถือมากนักกับใครอื่นอย่างที่พวกเขาให้กับพระสันตะปาปา ท่านนั้นแฝงตัว เพียงลูกเท่านั้นที่รู้จักท่านและให้ความสำคัญนั้นแก่ท่าน อย่างไรก็ตาม มายาเป็นเช่นที่ว่าเธอไม่แม้กระทั่งปล่อยให้ลูกของท่านมีความนับถือต่อพ่อเช่นนั้น ทันทีที่ลูกไปข้างนอก ความซาบซึ้งที่ลูกมีว่าบาบากำลังทำให้ลูกกลายเป็นนายของโลกก็สิ้นสุดลง เหตุใดเราจึงไม่ประกาศสิทธิ์ในมรดกของการมีมงกุฎสองชั้นของเราเล่า นี่คือ การซาบซึ้งของลูกที่มีค่าและเชื่อฟัง อย่างไรก็ตาม มีลูกมากมายที่มีวิญญาณปีศาจร้ายของตัณหาราคะ ความโกรธและความละโมบ บาบาพูดมุรลี แล้วลูกก็รู้สึกอยู่ภายในว่าฉันยังคงมีอิทธิพลของตัณหาราคะเล็กน้อยอยู่ภายใน หากด้านหนึ่งแข็งแกร่ง แล้วก็จะไม่สามารถมีสิ่งใดเกิดขึ้น บางครั้งภรรยาเข้มแข็งและบางครั้งสามีก็เข้มแข็ง บาบาได้รับข่าวทุกประเภท บางคนเขียนด้วยหัวใจที่ซื่อสัตย์ ต้องมีความซื่อสัตย์และความสะอาดอย่างยิ่งภายในและภายนอก บางคนซื่อสัตย์ภายนอก แต่หลอกหลวงอยู่ภายใน ผู้คนมากมายมีประสบการณ์ของพายุ พวกเขาเขียนว่า บาบา วันนี้ ฉันมีประสบการณ์พายุของตัณหาราคะ แต่ฉันได้รับการปกป้อง หากพวกเขาไม่เขียนแล้ว ประการแรกจะมีประสบการณ์ของการลงโทษ และประการที่สอง นิสัยนั้นจะเพิ่มขึ้น ในที่สุดพวกเขาก็จะล้มลง บาบามีความหวังนี้ในลูก แม้กระทั่งเมื่อมีลางร้ายบางอย่าง ลางร้ายเหล่านั้นก็สามารถถูกขจัดออกไป มีลูกๆ มากมายก้าวไปอย่างดีในวันนี้ แต่พรุ่งนี้ พวกเขาจะสิ้นสติหรือคอของเขาจะสะอึก พวกเขาไม่เชื่อฟังบางสิ่งอย่างแน่นอน ลูกควรซื่อสัตย์ในทุกสถานการณ์ และแล้วเมื่อนั้นลูกจะกลายเป็นนายของดินแดนแห่งสัจจะ หากลูกกล่าวเท็จ ความเจ็บป่วยจะเพิ่มขึ้นและเป็นเหตุของความเสียหาย ลูกควรเขียนแบบสอบถามอย่างมีศิลปะวิธีอย่างมากว่า ความสัมพันธ์ของลูกกับพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดคืออะไร เมื่อท่านคือพ่อ ก็ไม่มีเรื่องของการอยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน ท่านคือผู้ประทานชีวิตใหม่ที่ไม่มีกิเลสแก่ทั้งหมด ผู้ชำระให้บริสุทธิ์และพระเจ้าของกีตะ ดังนั้น อย่างแน่นอนท่านจะเคยมาเวลาหนึ่ง และท่านให้ความรู้ หากสิ่งนี้ถูกต้องแล้ว ลูกรู้ชีวประวัติของท่านหรือไม่ หากลูกไม่รู้ชีวประวัติของท่าน ลูกก็ไม่สามารถได้รับมรดก อย่างแน่นอนลูกจะได้รับมรดกจากพ่อ แล้วถามคำถามที่สองว่า ท่านรู้จักประชาบิดาบราห์มาและสิ่งสร้างที่เกิดจากปากของท่านหรือไม่ ผู้ที่เรียกว่าสรัสวตี คือเทวีของความรู้ เธอเรียกว่าเป็นเทวีของความรู้ ผู้นี้คือจักกัดอัมบา ดังนั้น อย่างแน่นอน จะมีลูกของเธอแล้วพ่อของเธอด้วยเช่นกัน ท่านคือผู้ที่ให้ความรู้ ดังนั้น ใครคือประชาบิดาและจักกัดอัมบานี้ เธอเรียกว่าเป็นเทวีของความมั่งคั่งด้วยเช่นกัน ในเวลานั้น เธอไม่ใช่เทวีของความรู้ แล้วบราห์มาและสรัสวตีนี้ก็กลายเป็นราชาและราชินี ดังนั้น อย่างแน่นอน ลูกต้องกลายเป็นนายแห่งสวรรค์ด้วยเช่นกัน ในเวลานี้ นี่คือการบรรจบกันหรือกุมภ ดูว่าสิ่งใดเกิดขึ้นที่กุมภเมล่านั้น! มีความแตกต่างเหมือนกลางวันและกลางคืนระหว่างความหมายของสิ่งนั้นในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาและความหมายของสิ่งนั้นที่นี่ นั่นคือ การบรรจบกันของแม่น้ำและมหาสมุทร นี่คือเมล่าของแม่น้ำคงคาของมนุษย์ ผู้ที่ปรากฏออกมาจากมหาสมุทรแห่งความรู้ คำถามนี้สามารถถูกถามด้วยเช่นกันว่า ใครคือผู้ที่ทำให้ท่านบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ นี่คือบางสิ่งที่ต้องรู้และเหตุนี้เองเรากำลังถามท่าน ลูกสามารถกลายเป็นราชาและราชินีด้วยการรับความรู้จากแม่และพ่อนี้ ปากของลูกจะหวานชื่นด้วยการพูดว่า พระเจ้าอยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกันหรือในเวลานี้ ลูกกำลังได้รับความรู้หรือผลของความเลื่อมใสศรัทธา ในเวลานี้ พระเจ้ากำลังสอนลูก ดังนั้น ลูกได้หยุดเร่ร่อนไปทั่ว บาบาพูดว่า ลูกๆ ขอให้ลูกอยู่อย่างปราศจากร่าง! ดวงวิญญาณได้รับความรู้แล้ว ในเวลานี้ ดวงวิญญาณพูดว่า: เราต้องกลับบ้านไปหาบาบาในเวลานี้ แล้วจะมีผลรางวัล อาณาจักรกำลังได้รับการก่อตั้ง ประเด็นเหล่านี้ต้องเป็นที่เข้าใจ แบบสอบถามนี้ดีมาก สิ่งนี้ควรอยู่ในกระเป๋าของทุกคน เพียงลูกที่มีค่าต่องานรับใช้เท่านั้นที่จะคิดถึงสิ่งเหล่านี้ บาบาต้องเพียรพยายามอย่างมากเพื่อลูก บาบาพูดว่า: ลูกๆ ทำให้อนาคตของลูกสูงส่ง มิฉะนั้น สถานภาพของลูกจะลดลงวงจรแล้ววงจรเล่า เช่นที่บาบาและมาม่านี้กลายเป็นจักรพรรดิและจักรพรรดินี ดังนั้น ลูกควรกลายเป็นเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ต้องมีศรัทธาในตนเอง ราชามีพลังอย่างมากด้วยเช่นกัน ที่นั่นไม่มีสิ่งใดนอกจากความสุข ผู้อื่นที่กลายเป็นราชาได้กลายเป็นเช่นนั้นด้วยการให้ทานและทำบุญในนามของพระเจ้า ปวงประชาทั้งหมดอาศัยอยู่ใต้คำสั่งของราชา ในเวลานี้ ผู้คนชาวบารัตไม่มีราชาองค์ใด เป็นการปกครองของประชาชนเหนือประชาชน ดังนั้น พวกเขาได้กลับมาอ่อนแอมาก บาบารู้ว่า ลูกๆ มากมายได้รับประสบการณ์ของพายุ แต่พวกเขาไม่ได้ให้ข่าวนี้แก่บาบา ลูกควรเขียนถึงบาบาว่า: ลูกมีประสบการณ์ของพายุเช่นนั้น ดังนั้น โปรดให้คำแนะนำบางอย่างแก่ลูก! บาบาจะแนะนำลูกตามสถานการณ์ของลูก ลูกไม่เขียนและมิตรร่วมทางของลูกก็ไม่เขียนเช่นกันและพูดว่า: บาบานี่คือสภาวะของมิตรร่วมทางของฉัน ข่าวนั้นควรส่งให้กับบาบา อัจชะ

ถึงลูกๆที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

ชั้นเรียนในเวลากลางคืน 11/01/1969

พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดมาและอธิบายแก่ลูก ท่านทำให้ลูกเป็นของท่าน ท่านให้คำสอนแก่ลูกเพื่อสถานภาพที่สูงศักดิ์และทำให้ลูกบริสุทธิ์ พ่อให้คำแนะนำของพ่อเองและมรดกแก่ลูกในวิธีที่ง่ายดายมาก ลูกจะไม่สามารถเข้าใจสิ่งนั้นด้วยตนเอง ลูกจะได้รับมรดกที่ไม่มีขีดจำกัดจากพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดอย่างแน่นอน เพียงผู้ที่มีสติปัญญาที่ดีมากเท่านั้นจะเข้าใจว่าพ่อให้มรดกอะไร ท่านให้มรดกของบ้าน การศึกษาและอำนาจในการปกครองสวรรค์แก่ลูก ผู้ที่กลายเป็นชุมนุมของเทพที่บริสุทธิ์คือผู้ที่เข้ามาสู่อาณาจักร ผู้ที่ศึกษาและสอนผู้อื่นจะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงตามนั้น มีลูกมากมายและพวกเขากำลังประกาศสิทธิ์ในมรดกของเขาจากพ่อ พ่อทำให้ลูกกลายเป็นนายแห่งสวรรค์ กลายเป็นนารายณ์จากนายธรรมดา ผู้นี้คือนายของอาณาจักร ดังนั้น พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดคือผู้สร้างสวรรค์ และพวกเรา, ลูกของท่านจะประกาศสิทธิ์ในอำนาจการในการปกครองสวรรค์จากท่าน ราชาราชินีเป็นเช่นไร ปวงประชาก็เป็นเช่นนั้น ลูกจะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงมากเท่าที่ลูกเพียรพยายาม นี่คือความเพียรพยายามเพื่ออาณาจักร ไม่ใช่ทุกคนจะได้รับอาณาจักรในยุคทอง มากเท่าที่ลูกเพียรพยายาม ลูกจะได้รับสถานภาพที่สูงมากตามนั้น รางวัลของลูกขึ้นอยู่กับความเพียรพยายามที่ลูกทำ ลูกรู้ว่าลูกจะได้รับอำนาจการปกครองตามความเพียรพยายามที่ลูกทำมากแค่ไหน หากลูกคิดว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อ ลูกจะกลับมาซาโตประธานจากตาโมประธานและกลายเป็นทองที่บริสุทธิ์ ลูกจะได้รับอาณาจักรด้วยเช่นกัน ที่นี่ผู้คนพูดว่า พวกเขาเป็นนายของบารัต ลูกทั้งหมดจะกลายเป็นนาย แต่แล้วลูกจะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพอะไร? หลังจากลูกศึกษาเล่าเรียนสถานภาพของลูกในสวรรค์จะเป็นเช่นไร? ในเวลานี้ลูกกำลังศึกษาในยุคบรรจบพบกัน แล้วลูกจะปกครองในยุคทอง พ่อสอนโยคะแก่ลูกและสอนการศึกษาด้วยเช่นกัน ลูกเข้าใจว่าเรากำลังศึกษาราชาโยคะ เรากลับมาบริสุทธิ์ด้วยการจดจำระลึกถึงพ่อด้วยเช่นกัน แล้วการกลับมาใช้ชาติเกิดของเราจะไม่อยู่ในอาณาจักรของราวันแต่อยู่ในอาณาจักรของราม ในเวลานี้ เรากำลังศึกษาเล่าเรียน: มานมานะบาฟ มาเดียจิบาฟ ในเวลานี้เป็นเวลาสุดท้ายของยุคเหล็ก แล้วยุคทอง, สวรรค์ก็จะมาอย่างแน่นอน พ่อมาในยุคบรรจบพบกันเท่านั้นและเปิดโรงเรียนที่ไม่มีขีดจำกัดนี้ที่ซึ่งมีการศึกษาที่ไม่มีขีดจำกัดเพื่อประกาศสิทธิ์ในอำนาจในการปกครองที่ไม่มีขีดจำกัด ลูกรู้ว่าลูกจะกลายเป็นนายของโลกใหม่ โลกใหม่เรียกว่าสวรรค์ ลูกซาบซึ้งเกี่ยวกับสิ่งนี้ใช่หรือไม่? หลังจากโลกเก่าก็มีโลกใหม่อย่างแท้จริง ลูกจดจำสิ่งนี้ที่อยู่ในหัวใจของลูกทุกคนว่าพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดกำลังสอนเราเพื่อที่จะทำให้เรากลายเป็นนายแห่งสวรรค์ ลูกควรจดจำว่าพระเจ้ากำลังสอนลูก เรากำลังกลายเป็นราชาและราชินีแห่งสวรรค์ที่สูงสุดเหนือสิ่งใด เราได้รับอาณาจักรผ่านราชาโยคะ และมีความบริสุทธิ์ ความสงบและความสุขในอาณาจักรนั้น มีทุกสิ่ง ในเวลานี้ ชีพบาบาได้เข้ามาในบาบานี้ ท่านคือผู้ที่สูงสุดเหนือสิ่งใด ดวงวิญญาณนำประสบการณ์นั้นไปกับตนเอง เมื่อดวงวิญญาณไปที่นั่น วิธีการนั่งที่นั่นจะสูงศักดิ์ นักเรียนทั้งหมดจะมีที่นั่งเฉพาะของตน นักเรียนจะไม่นั่งในที่ของนักเรียนคนอื่น สองดวงวิญญาณไม่สามารถมีบทบาทเดียวกันได้ พ่อได้อธิบายว่า: ดวงวิญญาณมีบันทึกที่ได้บันทึกไว้ในตัวเขา ความเพียรพยายามของเรากำลังดำเนินไปตามแผนของละคร บางคนจะกลายเป็นราชาและบางคนจะกลายเป็นราชินี ในเวลาสุดท้าย ผลของความเพียรพยายามจะถูกประกาศเพื่อที่ลูกประคำจะถูกสร้างขึ้นมา ผู้ที่จะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงจะรู้อย่างแน่นอน เมื่อบางคนตาย ลูกสามารถเข้าใจว่าดวงวิญญาณจะไปและรับอีกร่างหนึ่งตามกรรมของเขา ผู้ที่ได้ทำการกระทำที่ดีก็จะได้รับชาติเกิดที่ดีด้วยพลังของโยคะ หากบุคคลหนึ่งไม่ได้เพียรพยายาม บุคคลนั้นจะได้รับสถานภาพที่ต่ำ ความสุขจะเป็นประสบการณ์ด้วยการคิดในวิธีนี้ มหาระตีเป็นเช่นไร คำสรรเสริญของเขาก็เป็นเช่นนั้น วิธีการพูดความรู้ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน วิธีการพูดความรู้ของแต่ละคนแตกต่างกันด้วยเช่นกัน การละเล่นนี้ถูกกำหนดไว้แล้ว ในเวลานี้ ลูกกำลังใส่ใจกับการกระทำของลูก ไม่ว่าพ่อหรือแม่จะทำอะไร ลูกก็เรียนรู้สิ่งนั้น ในเวลานี้ ลูกกำลังทำการกระทำที่สูงส่ง บุคคลสามารถเข้าใจสิ่งนี้จากงานรับใช้ที่ลูกทำ ความเพียรพยายามที่มหาระตีทำนั้นไม่สามารถซ่อนเร้นได้ ลูกสามารถเข้าใจได้ว่าใครกำลังเพียรพยายามเพื่อประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง ลูกทั้งหมดมีโอกาสเพื่อที่จะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง ลูกได้รับบทเรียนของ มานมานะบาฟ ด้วยเช่นกัน พร้อมกับความหมายของสิ่งนั้น ลูกเข้าใจว่าพ่อที่เต็มไปด้วยความรู้ได้มาและให้ความรู้ของกีตะแก่ลูกด้วยตนเอง และพ่อจะให้ความรู้ที่ถูกต้องแม่นยำแก่ลูกอย่างแน่นอน ลูกได้นำสิ่งที่ลูกได้ยินไปปฏิบัติมากเท่าใดก็ขึ้นอยู่กับว่าลูกได้สร้างสมได้มากเท่าใด สิ่งนี้ไม่ยากเลย ลูกต้องจดจำพ่อและรู้เกี่ยวกับวงจร นี่คือการศึกษาเล่าเรียนของชาติเกิดสุดท้ายของลูก ลูกจะสอบผ่านแล้วไปสู่โลกใหม่ของยุคทอง มีการจดจำว่า: มีชัยชนะในศรัทธา ดังนั้น ลูกเข้าใจด้วยสติปัญญาที่เต็มไปด้วยความรักของลูกว่าพระเจ้ากำลังสอนลูก ลูกรู้ว่าลูกคือดวงวิญญาณและลูกกำลังสร้างสมสิ่งนี้ ดวงวิญญาณกำลังศึกษาผ่านร่างกายนี้ เขากำลังทำงาน ประเด็นเหล่านี้ต้องเป็นที่เข้าใจ ลูกจดจำพ่อ แล้วมายาราวันก็ตัดโยคะของสติปัญญาของลูก ลูกต้องอยู่อย่างระมัดระวังมายา ยิ่งลูกก้าวหน้าไปมากเท่าใด ยิ่งอิทธิพลของลูกจะกระจายออกไปมากเท่าไร ปรอทความสุขของลูกก็จะเพิ่มสูงขึ้นมากเท่านั้นด้วยเช่นกัน เมื่อลูกใช้ชาติเกิดใหม่ ลูกจะแสดงให้เห็นสิ่งนี้อย่างชัดเจนมาก อัจชะ

ถึงลูกๆ ทางจิตที่สุดแสนหวาน รักระลึกถึง และ ราตรีสวัสดิ์จากบัพดาดาทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:

1. อยู่อย่างซื่อสัตย์และสะอาดทั้งภายในและภายนอก ให้ข่าวของลูกแก่พ่อด้วยหัวใจที่ซื่อสัตย์ อย่าได้ซ่อนเร้นสิ่งใด

2. ในเวลานี้ ลูกต้องกลับบ้าน ดังนั้น ฝึกฝนอยู่อย่างปราศจากร่าง คงอยู่ในความเงียบสงบ

พร:
ขอให้ลูกละทิ้งจิตสำนึกใดๆของ ของฉัน และทำงานรับใช้อย่างเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์และกลายเป็นดวงวิญญาณที่พอใจอย่างสม่ำเสมอ

ในขณะที่อยู่กับครอบครัวและทำงานรับใช้ จดจำอยู่เสมอว่าลูกเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้รับใช้ ในขณะที่ทำงานรับใช้ อย่าให้มีจิตสำนึกของ ของฉัน แม้แต่น้อย และแล้วเมื่อนั้นลูกจึงจะสามารถอยู่อย่างพอใจได้ เมื่อมีจิตสำนึกของ ของฉัน ลูกจะกลับมาทุกข์ระทมและคิดว่า ลูกชายของฉันทำสิ่งนี้ ดังนั้นที่ใดมีจิตสำนึกของ ชองฉัน ลูกจะกลับมาทุกข์ระทม ในขณะที่เมื่อทุกสิ่งเป็น ของท่าน ลูกก็เริ่มที่จะแหวกว่าย การพูดว่า ของท่าน หมายถึงการรักษาความเคารพตนเองของลูก และการพูดว่าของฉัน ของฉัน หมายถึงการมีความหยิ่งยโส

คติพจน์:
ให้สติปัญญาของลูกมีสำนึกรู้ของพ่อและศรีมัทอยู่เสมอ แล้วลูกก็จะได้รับการกล่าวว่าเป็นดวงวิญญาณที่ได้อุทิศหัวใจแล้ว