03.12.19       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน แผ่นเสียงเพลงต่างๆ ของลูกเป็นสมุนไพรที่ให้ชีวิต ด้วยการเล่นเพลงเหล่านั้นความรู้สึกห่อเหี่ยว (เศร้า) ก็จะถูกขจัดไป

คำถาม:
เหตุใดสภาพของลูกจึงเสียไป? ด้วยวิธีใดที่ลูกควรใช้ในการรักษาสภาพของลูกให้ดี?

คำตอบ:
1) แทนที่จะร่ายรำในความรู้ลูกกลับเสียเวลาไปกับการซุบซิบนินทาและสิ่งนี้ทำให้สภาพของลูกเสียไป
2) เมื่อลูกทำให้ผู้อื่นไม่มีความสุข สภาพของลูกก็ถูกกระทบไปด้วย เมื่อลูกอยู่อย่างแสนหวานและใส่ใจอย่างเต็มที่ในการจดจำระลึกถึง สภาพของลูกก็จะดี ก่อนเข้านอนตอนกลางคืน นั่งอยู่ในการจดจำระลึกถึงอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงและเมื่อลูกตื่นขึ้นในตอนเช้า นั่งอยู่ในการจดจำระลึกถึงอีกครั้ง สิ่งนี้จะทำให้สภาพของลูกนั้นดี

เพลง:
ใครได้มาที่ประตูของจิตใจของฉันในเวลาเช้าตรู่แห่งน้ำทิพย์?

โอมชานติ
บาบาได้ให้มีการบันทึกเสียงเพลงนี้ไว้สำหรับลูกๆ ไม่มีใครนอกจากลูกที่สามารถเข้าใจความหมายของเพลงนี้ บาบาได้บอกลูกหลายครั้งว่าลูกควรเก็บแผ่นเสียงที่ดีไว้ที่บ้าน เมื่อใดที่ลูกรู้สึกห่อเหี่ยวลูกสามารถเล่นแผ่นเสียงเหล่านี้และความหมายของเพลงเหล่านั้นจะเข้าสู่สติปัญญาของลูกทันทีและลูกจะไม่อยู่อย่างห่อเหี่ยว แผ่นเสียงเหล่านี้เป็นเหมือนสมุนไพรที่ให้ชีวิต บาบาให้การชี้นำแต่ลูกควรนำมาปฏิบัติ ใครพูดในเพลง: ใครได้มาในจิตใจ ของฉัน ของท่าน และ จิตใจของทุกคน? ใครได้มา? ผู้เดียวผู้ที่มาในตอนนี้และแสดงการร่ายรำของความรู้ ได้มีการพูดไว้ว่าพวกโกปี้เคยทำให้กฤษณะร่ายรำ แต่ไม่ได้เป็นอย่างนั้น บาบาเวลานี้พูดว่า: โอ ลูกๆ ซาลีแกรม! ท่านพูดเช่นนี้กับทุกคน โรงเรียนหมายถึงสถานที่ให้การศึกษาที่ซึ่งมีการศึกษาเกิดขึ้น ที่นี่ก็เป็นโรงเรียนเช่นกัน ลูกๆรู้ว่าลูกเก็บใครไว้ในหัวใจของลูก สิ่งเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในสติปัญญาของมนุษย์คนอื่น นี่เป็นเวลาเดียวที่ลูกจดจำท่าน ไม่มีใครอื่นจดจำท่าน พ่อพูดว่า: จดจำฉันทุกวันและลูกจะสามารถซึมซับความรู้ได้อย่างดี ลูกไม่ได้จดจำพ่อตามการชี้นำที่พ่อได้ให้ไว้ลูกไว้ มายาไม่ยอมให้ลูกจดจำพ่อ ลูกทำตามการชี้นำของพ่อน้อยมากแต่ลูกทำตามการกำหนดของมายาอย่างมาก พ่อได้บอกลูกหลายครั้งว่าก่อนที่ลูกจะเข้านอนตอนกลางคืนลูกควรนั่งอยู่ในการจดจำระลึกถึงบาบาครึ่งชั่วโมง ถ้าลูกเป็นคู่แต่งงาน ลูกสามารถนั่งด้วยกันหรือแยกกันแต่เพียงมีพ่อผู้เดียวในสติปัญญาของลูก อย่างไรก็ตามมีลูกน้อยนักลูกที่จะจดจำท่าน มายาทำให้ลูกลืม ลูกจะสามารถประกาศสิทธิ์ในสถานภาพได้อย่างไรหากลูกไม่ทำตามคำสั่งของบาบา? ลูกจะต้องจดจำบาบาอย่างมาก ชีพบาบา ท่านคือพ่อของทุกดวงวิญญาณ ทุกคนจะได้รับมรดกจากท่าน แม้ผู้ที่ไม่มีความเพียรพยายามใดๆเลยก็จะได้รับมรดก ทุกคนจะเป็นนายของบราห์มันด์ ตามละคร ถึงแม้เขาจะไม่ทำอะไรเลย ทุกดวงวิญญาณก็จะไปยังดินแดนนิพพาน อย่างไรก็ตามแม้ผู้ที่กราบไหว้บูชามาครึ่งวงจรก็ไม่สามารถกลับบ้านได้จนกว่าพ่อมาเป็นผู้นำทาง ไม่มีใครเคยเห็นหนทางกลับบ้าน ถ้ามีบางคนเคยเห็น คนอื่นๆก็จะตามเขาไปเหมือนฝูงยุง ไม่มีใครรู้ว่าโลกที่ไม่มีตัวตนคืออะไร ลูกรู้ว่าสิ่งนี้ได้ถูกกำหนดไว้แล้วในละครซึ่งจะต้องเล่นซ้ำอีกครั้ง ลูกจะต้องเป็นคาร์มาโยคีและเฝ้าแต่ทำธุรกิจของลูกต่อไปในตอนกลางวัน ลูกจะต้องทำอาหารและทำงานบ้านทั้งหมด ฯลฯ แท้จริงแล้วเป็นเรื่องผิดที่จะพูดถึงการละทิ้งการกระทำ ไม่มีใครสามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากการกระทำ ชื่อที่พวกเขาเรียกตัวเองว่า ผู้สละทิ้งการกระทำ นั้นเป็นสิ่งที่ผิด จงทำธุรกิจของลูกฯลฯของลูก ในตอนกลางวันแต่จงจดจำพ่อเป็นอย่างดีในตอนเช้าและตอนกลางคืน ถ้าลูกจดจำผู้เดียวนี้ผู้ที่ตอนนี้เป็นของลูก ลูกจะได้รับการช่วยเหลือ ไม่อย่างนั้นลูกจะไม่ได้รับความช่วยเหลือ เมื่อผู้ที่มั่งคั่งได้ยินว่าตอนนี้พวกเขาจะต้องเป็นของพ่อ หัวใจของเขาก็หดหู่ ดังนั้นพวกเขาจึงจะไม่ได้รับสถานภาพ เป็นการง่ายมากที่จะจดจำพ่อ ท่านเป็นพ่อ ครู และกูรูของเรา ท่านได้บอกเราถึงความลับทั้งหมดว่าประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของโลกซ้ำรอยได้อย่างไร ลูกจะต้องจดจำพ่อและควงกงจักรของการสำนึกรู้ในตนเองด้วยเช่นกัน พ่อผู้เดียวเท่านั้นที่พาทุกคนกลับบ้าน ลูกควรมีความคิดเช่นนี้ ก่อนลูกจะเข้านอนตอนกลางคืนลูกควรทบทวนความรู้นี้ในสติปัญญาของลูก และแล้วเมื่อลูกตื่นขึ้นมาในตอนเช้า ลูกจะจดจำความรู้เดิมนี้ ในตอนเริ่มแรกเราเป็นบราห์มินและกลายเป็นเทพ นักรบ พ่อค้า และศูทร และแล้วบาบาก็จะมาและเราจะเปลี่ยนจากศูทรเป็นบราห์มิน บาบาเป็นตรีมูรติ ตรีกาลดาร์ชิ และตรีเนตร บาบาเปิดล็อคของสติปัญญาของเราด้วยเช่นกัน เราแต่ละคนได้รับดวงตาที่สามของความรู้ ไม่มีใครอื่นที่จะสามารถเป็นเช่นพ่อ พ่อสร้างสิ่งสร้างและดังนั้นท่านคือแม่ของเราด้วยเช่นกัน ท่านทำให้จากัดอัมบา (แม่ของชาวโลก) เป็นเครื่องมือในการดูแลทุกคน พ่อได้เข้ามาในร่างนี้ ในรูปของบราห์มาท่านเล่นกับลูกๆ ท่านก็พาเราไปเดินเล่นด้วยเช่นกัน เราจดจำบาบา ลูกรู้ว่าท่านมาและเข้ามาในร่างของผู้นี้ ลูกพูดว่าบัพดาดาเล่นกับเรา แม้ในขณะที่เล่นบาบาทำความเพียรพยายามในการอยู่ในการจดจำระลึกถึง บาบาพูดว่า: พ่อเล่นกับลูกผ่านร่างนี้ ท่านเป็นชีวิตที่มีความรู้สึก ลูกควรมีความคิดเช่นนี้ ลูกต้องอุทิศตนเองให้กับพ่อนั้น ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ลูกเคยพูดว่าลูกจะอุทิศตนให้แก่ท่าน พ่อพูดว่า ตอนนี้จงทำให้พ่อเป็นทายาทของลูกในชาติเดียวนี้และพ่อจะให้โชคแห่งอาณาจักรแก่ลูกถึง 21 ชาติเกิด ลูกควรทำตามการชี้นำที่ผู้เดียวนี้ได้ให้ลูก ท่านให้การชี้นำตามสิ่งที่ท่านเห็น เมื่อลูกทำตามการชี้นำของท่านความผูกพันยึดมั่นทั้งหมดของลูกจะจบลง อย่างไรก็ตามลูกบางคนกลัว บาบาพูดว่า: ลูกไม่ได้อุทิศตนให้พ่อ ดังนั้นพ่อจะให้มรดกแก่ลูกได้อย่างไร? พ่อจะไม่รับเงินของลูก บาบาพูดว่า : อัจชะ ถ้าลูกมีเงินจงใช้เงินสำหรับหนังสือสิ่งพิมพ์ ลูกคือผู้ดูแลผลประโยชน์ บาบาให้คำแนะนำลูกต่อไป ทุกอย่างที่บาบามีนั้นเพื่อลูกๆ ท่านไม่ได้รับอะไรจากลูก ท่านอธิบายอย่างฉลาดที่ลูกจะสามารถจบสิ้นความผูกพันยึดมั่น ความผูกพันยึดมั่นเป็นกิเลสที่แรงกล้ามาก บาบาพูดว่า ทำไมลูกถึงยังคงมีความผูกพันยึดมั่นกับพวกเขาเหมือนลิง? แล้วจะมีวัดในทุกบ้านได้อย่างไร? พ่อปลดปล่อยลูกจากชีวิตที่เหมือนลิงและทำให้ลูกมีค่าควรแก่การกราบไหว้ในวัด เหตุใดลูกมีความผูกพันยึดมั่นกับขยะนั้น? บาบาเพียงแต่ให้การชี้นำแก่ลูกในการดูแลทุกสิ่ง แทนที่จะเป็นเช่นนั้นสิ่งนี้ก็ไม่ได้นั่งอยู่ในสติปัญญาของลูก ลูกจะต้องใช้สติปัญญาที่จะเข้าใจทุกสิ่งเหล่านี้ บาบาก็แนะนำลูกว่าจะคุยกับบาบาในเวลาอมฤตอย่างไรด้วยเช่นกัน บาบา ท่านคือพ่อและครูที่ไม่มีขีดจำกัดของเรา ท่านเท่านั้นที่สามารถบอกเราถึงประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ที่ไม่มีขีดจำกัดของโลก ไม่มีใครในโลกรู้เรื่องราว 84 ชาติเกิดของลักษมีและนารายณ์ จากัดอัมบาก็ถูกเรียกว่าแม่ด้วยเช่นกัน เธอคือใคร? เธอไม่สามารถอยู่ในยุคทอง จักรพรรดิและจักรพรรดินีคือลักษมีและนารายณ์ พวกเขาก็มีลูกของเขาที่จะนั่งบนบัลลังก์ เราจะสามารถกลายเป็นลูกของเขาได้อย่างไรผู้ที่ต่อมาสามารถนั่งบนบัลลังก์นั้นได้? ตอนนี้เรารู้แล้วว่า จากัดอัมบาคือบราห์มิน เธอคือสรัสวตีบุตรสาวของ บราห์มา ผู้คนไม่รู้ความลับนี้ เป็นการดีมากที่จะรักษาวินัยของการจดจำระลึกถึงบาบาในตอนกลางคืน เมื่อลูกทำสิ่งนี้ให้เป็นวินัยของลูก ปรอทแห่งความสุขก็จะอยู่สูง และลูกจะไม่มีประสบการณ์ของความยากลำบากใด ลูกพูดว่าลูกคือพี่น้องหญิงชาย ลูกๆของพ่อเดียว ในกรณีนั้นการมีสายตาที่สกปรกก็เป็นการทำความผิดเหมือนการประกอบอาชญากรรม ประเภทของความซาบซึ้งคือสโต รโช และตโม ถ้าความซาบซึ้งของลูกเป็นตโมกุนี ลูกจะตาย จงทำให้การจดจำระลึกถึงบาบาเป็นวินัยของลูกแม้แต่ในเวลาอันสั้นและจงไปและทำงานรับใช้ของบาบา ด้วยการทำสิ่งนี้ลูกจะไม่มีประสบการณ์ของพายุของมายา ความซาบซึ้งของลูกจะคงอยู่ตลอดวันและสภาพของลูกก็ถูกทำให้บริสุทธิ์มาก เส้นโยคะของลูกก็จะชัดเจนด้วย แผ่นเสียงเหล่านั้นดีมากเมื่อลูกฟังแผ่นเสียงเช่นนั้นลูกจะเริ่มร่ายรำและลูกจะกลับมาสดชื่น มีแผ่นเสียง 4-5 อันที่ดีมาก เมื่อคนจนทำงานรับใช้นี้อย่างไม่ว่างเว้นเขาจะได้รับปราสาทราชวัง ลูกสามารถได้รับทุกอย่างจากคลังสมบัติที่มีค่าของชีพบาบา ด้วยเหตุใดบาบาจะไม่ให้อะไรกับลูกที่เฝ้าแต่ทำงานรับใช้ของท่าน? คลังสมบัติที่มีค่าของชีพบาบานั้นเต็มเสมอ ในบทเพลงที่ได้เล่นไป การร่ายรำนั้นคือการร่ายรำในความรู้ บาบามาและทำให้ลูกโก้บและโกปี้ร่ายรำในความรู้ ไม่ว่าลูกอาจนั่งอยู่ที่ไหนจงจดจำระลึกถึงพ่อต่อไปและสภาพของลูกจะอยู่อย่างดีมาก ดังเช่นที่บาบาอยู่ในความซาบซึ้งของความรู้นี้และโยคะ ดังนั้นท่านสอนลูกแบบเดียวกัน ดังนั้นลูกควรมีประสบการณ์ของความสุขจากความซาบซึ้งนี้ ไม่อย่างนั้นลูกก็จะซุบซิบนินทาและสภาพของลูกก็เสียไป เป็นการดีมากที่จะตื่นในเวลาเช้าตรู่ ในขณะที่นั่งในการจดจำระลึกถึงบาบา มีการสนทนาที่แสนหวานกับท่าน แม้แต่ผู้ที่ให้บทเรียนก็ต้องทบทวนมหาสมุทรของความรู้และคิดถึงวิธีที่จะอธิบายประเด็นเฉพาะ ลูกๆ มากมายบอกบาบาว่าเขาอยากจะออกจากงานของเขา อย่างไรก็ตามบาบาพูดว่า อย่างแรกให้การพิสูจน์บางอย่างในการทำงานรับใช้ที่ลูกทำ บาบาบอกลูกถึงวิธีที่ดีมากในการอยู่ในการจดจำระลึกถึง แต่มีเพียงกำมือเดียวเท่านั้นจากหลายล้านคนที่ปรากฏขึ้นมาสามารถซึมซับนิสัยนี้ มีลูกน้อยคนนักที่จะอยู่ในการจดจำระลึกถึง ลูกๆ กุมารีมีชื่อเสียงมาก ทุกคนก้มศีรษะลงที่เท้าของกุมารี ลูกสามารถทำให้บารัตมีสิทธิ์ในการมีอำนาจในตนเองถึง 21 ชาติเกิด มีวัดซึ่งเป็นอนุสรณ์ของลูกด้วยเช่นกัน ชื่อของ บราห์มา กุมาร์และ กุมารี นั้นโด่งดังมาก กุมารีหนึ่งคนคือผู้ที่ยกระดับ 21 ชั่วคน ดังนั้นลูกจะต้องเข้าใจความหมายของสิ่งนั้น ลูกรู้ว่าม้วนภาพยนตร์นี้คงอยู่ถึง 5000 ปี ไม่ว่าสิ่งใดที่ผ่านไปคือละคร เมื่อความผิดพลาดเกิดขึ้นนี้คือส่วนหนึ่งของละคร แต่ลูกจะต้องเขียนบันทึกของลูกอย่างถูกต้องและในอนาคตจะไม่ปล่อยให้ผิดอีกครั้ง สิ่งนี้ต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างมาก แต่ด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่ลูกสามารถมีสิทธิ์ในการได้รับสถานภาพที่สูง เมื่อลูกเป็นของบาบา บาบาจะให้มรดกของลูกแก่ลูก บาบาจะไม่ให้มรดกนี้กับลูกเลี้ยง เป็นหน้าที่ของท่านที่จะช่วยเหลือ ลูกที่รู้คิดนั้นให้ความช่วยเหลือในทุกๆ เรื่อง ดูสิ บาบาได้ให้ลูกมามากเท่าไร! เมื่อลูกอยู่อย่างกล้าหาญลูกก็ได้รับการช่วยเหลือจากพ่อ ลูกต้องการพละกำลังที่จะเอาชนะมายาด้วยเช่นกัน จดจำระลึกถึงพ่อทางจิตวิญญาณผู้เดียวนี้ จบสิ้นความผูกพันยึดมั่นทั้งหมดของลูกที่มีต่อทุกคนอื่นและเชื่อมโยงลูกกับผู้เดียวนี้เพียงผู้เดียว บาบาเป็นมหาสมุทรแห่งความรู้ ท่านพูดว่า ฉันเข้ามาในผู้นี้และพูด ไม่มีใครอื่นสามารถกล่าวอ้างว่าเป็นพ่อ ครู และกูรูของลูก ว่าเขาคือผู้สร้างของบราห์มา วิษณุ และชางก้า เวลานี้มีเพียงลูกเท่านั้นที่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ อัจชะ

ถึง ลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง ด้วยความรัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. จบสิ้นความผูกพันยึดมั่นทั้งหมดของลูกที่มีต่อขยะเก่านี้ ทำตามแนวทางการชี้นำของพ่อและจบสิ้นความผูกพันยึดมั่น จงอยู่อย่างผู้ดูแลผลประโยชน์

2. ในชาติเกิดสุดท้ายนี้ ทำให้พระเจ้าเป็นทายาทของลูกและอุทิศตนเองให้ท่าน เพราะด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่ลูกจะได้รับโชคของอาณาจักรถึง 21 ชาติเกิด จดจำระลึกถึงพ่อและทำงานรับใช้ คงความซาบซึ้งและใส่ใจกับทะเบียนของลูกเพื่อที่จะไม่ถูกทำให้เสียไป

พร:
ขอให้ลูกเป็นภาพลักษณ์ของทาปาเซียผู้ทำให้ตนเองและโลกเป็นอิสระจากอุปสรรคต่างๆด้วยความรักของลูกสำหรับพระเจ้า

การมีความรักสำหรับพระเจ้าผู้เดียวคือทาปาเซีย พลังทาปาเซียนี้สามารถทำให้ตนเองและโลกเป็นอิสระจากอุปสรรคตลอดเวลา การเป็นอิสระจากอุปสรรค และการทำให้ผู้อื่นเป็นอิสระจากอุปสรรคคืองานรับใช้ที่แท้จริงของลูกของการปลดปล่อยทุกดวงวิญญาณจากรูปแบบมากมายของอุปสรรค บนพื้นฐานของทาปาเซียของพวกเขา ลูกๆที่สามารถทำงานรับใช้ได้เป็นอย่างดีประกาศสิทธิ์จากพ่อในพรของการมีการหลุดพ้นในชีวิตและของการกลายเป็นเครื่องมือที่ให้สิ่งนี้แก่ผู้อื่น

คติพจน์:
รวบรวมความรักที่ได้กระจัดกระจายไปทุกแห่งหนเข้าด้วยกัน และมีความรักสำหรับพ่อผู้เดียวและลูกจะได้รับการปลดปล่อยจากการที่ต้องทำงานหนัก