04.01.23       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน ลูกคือหงส์ผู้ที่เก็บเกี่ยวไข่มุก ลูกคือฝูงหงส์ (ฮันส์ มันดลี: hans mandli) ลูกคือดวงดาวที่โชคดีเพราะพ่อ พระอาทิตย์แห่งความรู้กำลังสอนลูกเป็นการส่วนตัวด้วยตนเอง

คำถาม:
ด้วยการรู้แจ้งใดที่พ่อให้แก่ลูกทั้งหมดที่ทำให้ความเพียรพยายามของลูกกลับมาแรงกล้า?

คำตอบ:
พ่อได้ให้การรู้แจ้งนี้แก่ลูกแล้ว: ลูกๆเวลานี้เป็นตอนสิ้นสุดของละครนี้ ลูกต้องไปยังโลกใหม่ อย่าคิดว่าลูกจะได้รับสิ่งใดก็ตามที่ลูกจะได้รับ ก่อนอื่นต้องมีความเพียรพยายาม การกลับมาบริสุทธิ์และชำระผู้อื่นให้บริสุทธิ์คืองานรับใช้ที่ยิ่งใหญ่มาก ทันทีที่ลูกได้รับการรู้แจ้งนี้ความเพียรพยายามของลูกได้กลับมาแรงกล้า

เพลง:
ท่านคือมหาสมุทรแห่งความรัก เรากระหายต่อหนึ่งหยด

โอมชานติ
ลูกๆรู้ว่าพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด มหาสมุทรแห่งความรัก มหาสมุทรแห่งความสงบและมหาสมุทรแห่งความปิติกำลังนั่งอยู่เบื้องหน้าและสอนลูกเป็นการส่วนตัว ลูกคือดวงดาวที่โชคดีอย่างมากที่พ่อพระอาทิตย์แห่งความรู้กำลังสอนลูกเป็นการส่วนตัวด้วยตนเอง ฝูงนกกระสา(stork mandli) เวลานี้กลายเป็นชุมนุมหงส์ (swan mandli) ลูกกลายเป็นผู้ที่เก็บเกี่ยวไข่มุก ลูกๆ พี่น้องหญิงชายทั้งหมดคือหงส์ดังนั้นจึงเรียกว่าชุมนุมหงส์ (swan mandli)ด้วยเช่นกัน ผู้ที่เป็นของวงจรที่แล้วเท่านั้นที่รู้จักกันและกันในเวลานี้ในชาติเกิดนี้ แม่และพ่อทางจิตเหนือโลกและพี่น้องหญิงชายรู้จักกันและกัน ลูกจดจำว่าลูกพบกันและกันเมื่อ 5000 ปีที่แล้วในนามและรูปเดียวกันนี้ ลูกสามารถพูดเช่นนี้ในเวลานี้ ลูกจะไม่สามารถพูดเช่นนี้ในชาติเกิดอื่น ผู้ที่กลายเป็นบราห์มากุมารและกุมารีจะรู้จักกันและกัน บาบาท่านคือผู้เดียวกัน พวกเราคือลูกเดิมเดียวกันนั้นของท่าน พวกเราพี่น้องหญิงชายกำลังประกาศสิทธิ์ในมรดกของเราจากพ่อของเราอีกครั้ง พ่อและลูกกำลังนั่งอยู่เบื้องหน้ากันและกันในเวลานี้ แล้วรูปและนามนี้ฯลฯทั้งหมดจะเปลี่ยนไป ลักษมีและนารายณ์จะไม่พูดว่าพวกเขาคือลักษมีและนารายณ์เดียวกันของวงจรที่แล้ว แม้กระทั่งปวงประชาก็จะไม่พูดว่าลักษมีและนารายณ์นี้คือผู้เดียวกันของวงจรที่แล้ว ไม่เลย นี่เป็นในเวลานี้เท่านั้นที่ลูกรู้สิ่งนี้ เวลานี้ลูกรู้สิ่งต่างๆมากมาย ก่อนหน้านี้ลูกไม่ได้รู้สิ่งใดเลย พ่อเองมาในยุคแห่งการบรรจบพบกันและให้คำแนะนำของพ่อแก่ลูก เพียงพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดเท่านั้นสามารถพูดเช่นนี้ การก่อตั้งโลกใหม่และการทำลายโลกเก่าจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน นี่คือการบรรจบกันของสองโลก นี่คือยุคที่ให้คุณประโยชน์อย่างมาก ไม่ใช่ทั้งยุคทองและยุคเหล็กที่สามารถเรียกว่ายุคที่ให้คุณประโยชน์ ชีวิตในปัจจุบันนี้ของลูกได้รับการจดจำว่าเป็นชีวิตที่มีคุณค่าอย่างมาก นี่เป็นในชาติเกิดที่ลูกต้องกลายเป็นเช่นเพชรจากหอย ลูกคือผู้ช่วยที่แท้จริงของพระเจ้า ลูกคือกองทัพกู้ภัยของพระเจ้า พระเจ้ามาและปลดปล่อยลูกจากมายา ลูกรู้ว่าท่านปลดปล่อยลูกเป็นพิเศษและโลกโดยทั่วไปจากโซ่ตรวนของมายา สิ่งนี้ถูกกำหนดไว้แล้วในละครเช่นกัน เวลานี้ สิ่งนั้นจะเป็นความยิ่งใหญ่ของใคร? ผู้ที่การกระทำของเขานั้นยิ่งใหญ่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ดังนั้นนี่เป็นความยิ่งใหญ่ของพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด เวลานี้มีภาระที่ใหญ่หลวงของดวงวิญญาณบาปบนโลกนี้ มีมนุษย์มากเท่ากับเมล็ดมัสตาร์ด พ่อมาและขจัดภาระนั้น ที่นั่นจะมีไม่กี่พันคนและดังนั้นสิ่งนั้นไม่ใช่แม้กระทั่งเศษหนึ่งส่วนสี่เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นลูกต้องเข้าใจละครนี้อย่างดีมาก พระเจ้าถูกเรียกว่าผู้ทรงอำนาจ นี่คือบทบาทของท่านในละคร พ่อพูดว่า: พ่อถูกผูกไว้ในละครเช่นกัน มีการเขียนว่า: เมื่อใดก็ตามที่มีความไร้ศีลธรรมจรรยาอย่างที่สุด พ่อจะมา... เวลานี้อย่างแท้จริงที่มีการประณามศาสนาในบารัต ผู้คนประณามพ่อและเหล่าเทพด้วยเช่นกันและเหตุนี้เองพวกเขาจึงกลายเป็นดวงวิญญาณบาปอย่างมาก พวกเขาต้องกลายเป็นเช่นนั้น พวกเขาต้องผ่านสภาพสะโต ราโจและตาโม เวลานี้ลูกเข้าใจละครนี้แล้ว วงจรเฝ้าแต่หมุนไปในสติปัญญาของลูก พ่อได้มาและทำให้ลูกรู้แจ้ง เวลานี้เป็นตอนสิ้นสุดของละครนี้ เวลานี้ลูกต้องเพียรพยายามเพื่อโลกใหม่ อย่าได้คิดว่าลูกจะได้รับสิ่งใดตามที่ลูกจะได้รับ ไม่เลย สิ่งแรกคือความเพียรพยายาม พลังทั้งหมดอยู่ในความบริสุทธิ์ นี่เป็นความยิ่งใหญ่ของความบริสุทธิ์ เทพนั้นบริสุทธิ์และเหตุนี้เองมนุษย์ที่ไม่บริสุทธิ์จึงไปและก้มลงเบื้องหน้ารูปบูชาของเขา พวกเขาแม้กระทั่งก้มลงให้แก่ซันยาสซี เพราะซันยาสซีอยู่อย่างบริสุทธิ์ อนุสรณ์ของพวกเขาถูกสร้างขึ้นหลังจากที่พวกเขาตาย บางคนทำงานรับใช้ทางร่างอย่างมาก พวกเขาเปิดโรงพยาบาลและวิทยาลัยและชื่อของเขาจึงได้รับการประกาศเกียรติคุณเช่นกัน ชื่อที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือชื่อของผู้เดียวที่ชำระทุกคนให้บริสุทธิ์และชื่อของผู้ที่กลายเป็นผู้ช่วยของท่าน ลูกกลับมาบริสุทธิ์ด้วยการมีโยคะกับผู้เดียวผู้ที่บริสุทธิ์เสมอ ยิ่งลูกเฝ้าแต่มีโยคะมากเท่าใดลูกจะกลับมาบริสุทธิ์มากเท่านั้น และความคิดสุดท้ายของลูกจะนำลูกไปสู่จุดหมายปลายทาง แล้วลูกจะไปหาพ่อ เมื่อผู้คนเหล่านั้นไปในการจาริกแสวงบุญ พวกเขาไม่ได้คิดว่าพวกเขากำลังไปหาพ่อ กระนั้นก็ตามพวกเขายังคงอยู่อย่างบริสุทธิ์ ที่นี่พ่อชำระทุกคนให้บริสุทธิ์ นี่เป็นสิ่งที่ง่ายดายอย่างมากที่จะเข้าใจละคร ท่านเฝ้าแต่อธิบายประเด็นมากมายแก่ลูก และท่านพูดว่า: เพียงแต่จดจำพ่อและมรดกของลูก เมื่อบางคนกำลังตาย ทุกคนเตือนเขาถึงพระเจ้า อัจชะ พระเจ้าจะทำสิ่งใด? แล้วเมื่อบุคคลนั้นจากร่างของเขา พวกเขาก็พูดว่าเขากลายเป็นชาวสวรรค์ ซึ่งหมายความว่าด้วยการละร่างของลูกในการจดจำพระเจ้าลูกจะไปสวรรค์ ผู้คนเหล่านั้นไม่แม้กระทั่งรู้จักพ่อ สิ่งนี้ไม่ได้อยู่ในสติปัญญาของผู้ใดที่พวกเขาจะไปสวรรค์ด้วยการจดจำพระเจ้า พวกเขาเพียงแต่พูดว่า: จดจำดวงวิญญาณสูงสุด ในภาษาอังกฤษพวกเขาพูดว่า: พระเจ้า ผู้เป็นพ่อ ที่นี่ลูกพูดว่า: พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ก่อนอื่นผู้คนเหล่านั้นพูดว่าพระเจ้าแล้วก็พ่อ เริ่มแรกเราพูดว่า: พ่อสูงสุดแล้วก็ดวงวิญญาณสูงสุด ท่านคือพ่อของทั้งหมด หากทั้งหมดเป็นพ่อ เขาจะไม่สามารถพูดว่า: พระเจ้า ผู้เป็นพ่อ พวกเขาไม่สามารถเข้าใจประเด็นเล็กๆ เช่นนั้น! พ่อได้อธิบายทุกสิ่งและทำให้สิ่งนั้นง่ายดายสำหรับลูก เมื่อผู้คนไม่มีความสุข พวกเขาก็จดจำดวงวิญญาณสูงสุด ผู้คนมีสำนึกที่เป็นร่างและเป็นดวงวิญญาณที่มีการจดจำระลึกถึง หากดวงวิญญาณสูงสุดอยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน เหตุใดดวงวิญญาณจดจำท่านเล่า? หากดวงวิญญาณมีภูมิคุ้มกันต่อผลของการกระทำ และแล้วดวงวิญญาณจดจำสิ่งใด? ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาดวงวิญญาณที่จดจำพระเจ้าเพราะพวกเขาไม่มีความสุข ลูกต้องจดจำท่านมากเท่าที่ลูกได้รับความสุข นี่คือการศึกษาเล่าเรียนของลูก เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูกกระจ่างชัดด้วยเช่นกัน ไม่มีเรื่องของศรัทธาที่งมงายใดในสิ่งนี้ ลูกรู้จักศาสนาเหล่านั้นทั้งหมด ทั้งหมดคงอยู่ในเวลานี้ ประวัติศาสตร์ของศาสนาเทพต้องซ้ำรอยในเวลานี้ ไม่มีสิ่งใดใหม่ เราประกาศสิทธิ์ในอาณาจักรทุกๆ วงจร เช่นที่การละเล่นที่มีขีดจำกัดนั้นซ้ำรอย ในทำนองเดียวกันนี่คือการละเล่นที่ไม่มีขีดจำกัด ผู้ใดคือศัตรูของเราถึงครึ่งหนึ่งของวงจร? ราวัน เราไม่ได้ประกาศสิทธิ์ในอาณาจักรด้วยการต่อสู้ เราไม่ได้สู้ในสงครามที่ก้าวร้าวรุนแรงและเราไม่ได้ใช้กองทัพเพื่อที่จะเอาชนะบางคน นี่คือการละเล่นของชัยชนะและการพ่ายแพ้ แต่การพ่ายแพ้นั้นละเอียดอ่อนและชัยชนะนั้นก็ละเอียดอ่อนด้วยเช่นกัน ผู้ที่พ่ายแพ้ต่อมายาจะพ่ายแพ้ต่อทุกสิ่ง ผู้ที่เอาชนะมายาจะเอาชนะทุกสิ่ง ผู้คนใส่คำว่า จิตใจ แทนที่ มายา และดังนั้นสิ่งนั้นกลายเป็นสิ่งผิด การละเล่นนี้ถูกกำหนดไว้แล้วในละคร พ่อเองนั่งที่นี่และให้การแนะนำของท่านแก่ลูก ไม่มีมนุษย์อื่นใดรู้จักผู้สร้าง ดังนั้นพวกเขาจะสามารถให้คำแนะนำของท่านได้อย่างไร? ผู้สร้างคือพ่อผู้เดียวและเราทั้งหมดคือสิ่งสร้าง ดังนั้นเราควรได้รับโชคของอาณาจักร ผู้คนพูดว่าพระเจ้าอยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกันซึ่งทำให้ทุกคนกลายเป็นผู้สร้าง พวกเขากำจัดสิ่งสร้างออกไป สติปัญญาของเขากลายเป็นสติปัญญาที่เป็นหินและไม่มีความสุขอย่างมาก พวกเขาได้แต่สรรเสริญตนเองด้วยการพูดว่าพวกเขาคือไวชนาฟ ซึ่งหมายความว่าพวกเขาคือกึ่งเทพ พวกเขาเข้าใจว่าเหล่าเทพเป็นไวชนาฟ ในความเป็นจริงความหมายหลักของการเป็นมังสวิรัติคือการมีความไม่ก้าวร้าวรุนแรงเป็นศาสนาสูงสุดของลูก เหล่าเทพกล่าวได้ว่าเป็นไวชนาฟที่มั่นคง มีผู้คนมากมายที่เรียกตนเองว่าไวชนาฟในวิธีนี้ อย่างไรก็ตามในอาณาจักรของลักษมีและนารายณ์ ชุมนุมไวชนาฟเคยบริสุทธิ์ด้วยเช่นกัน เวลานี้ อาณาจักรของชุมนุมไวชนาฟอยู่ที่ไหน? เวลานี้ลูกกลายเป็นบราห์มิน ลูกคือบราห์มากุมารและกุมารีและดังนั้นอย่างแน่นอนที่จะมีบราห์มา เหตุนี้เองชื่อนั้นจึงได้ถูกเก็บไว้ว่า: ราชวงศ์ของชีวา ลูกของประชาบิดาบราห์มา มีการจดจำว่าชีพบาบาได้มา ท่านสร้างชุมนุมบราห์มินผู้ที่กลายเป็นบราห์มินแล้วต่อมากลายเป็นเทพ เวลานี้ลูกกลายเป็นบราห์มินจากศูทรและเหตุนี้เองลูกจึงเรียกว่าบราห์มากุมารและกุมารี นี่เป็นสิ่งที่ดีด้วยเช่นกันที่จะอธิบายถึงภาพลักษณ์ของรูปที่หลากหลาย พวกเขาได้แสดงให้เห็นภาพลักษณ์ของวิษณุในรูปที่หลากหลาย วิษณุและอาณาจักรของเขา ได้ถูกแสดงไว้ในวงจรของรูปที่หลากหลาย ทั้งหมดนี้คือการไตร่ตรองของบาบา หากลูกไตร่ตรองมหาสมุทรแห่งความรู้ด้วยลูกจะไม่สามารถหลับในตอนกลางคืน ลูกจะเฝ้าแต่คิดถึงสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด และแล้วลูกจะตื่นในตอนเช้าแล้วจึงทำธุรกิจฯลฯของลูก มีคำกล่าวว่า เจ้าแห่งรุ่งอรุณ เมื่อลูกนั่งและอธิบายแก่บางคน เขาจะพูดว่า: โอโฮ! ท่านได้มาเพื่อเปลี่ยนพวกเขาจากมนุษย์เป็นเทพ จากขอทานเป็นเจ้าชาย ก่อนอื่นใดทำงานรับใช้ทางจิตแล้วทำงานรับใช้ทางร่างกายหลังจากนั้น ลูกจำเป็นต้องมีความใส่ใจ ผู้เป็นแม่โดยเฉพาะสามารถทำงานรับใช้อย่างดีมาก ไม่มีผู้ใดจะปฏิเสธผู้เป็นแม่ ลูกต้องอธิบายแก่ทุกคน: ทั้งคนขายผลไม้และผักสดและคนรับใช้ ไม่ควรจะทิ้งผู้ใดไว้ที่พวกเขาจะพร่ำบ่น ความซื่อสัตย์ในหัวใจนั้นจำเป็นสำหรับงานรับใช้ ลูกจำเป็นต้องมีโยคะอย่างสมบูรณ์กับพ่อและแล้วเมื่อนั้นที่ลูกจะสามารถเข้าถึงสิ่งนี้ เติมเรือกลไฟด้วยสต๊อคทั้งหมดแล้วไปที่ท่าเรือเพื่อขนส่งทุกสิ่ง ดวงวิญญาณเช่นนั้นจะไม่สามารถอยู่ที่บ้านอย่างมีความสุข พวกเขาจะเฝ้าแต่วิ่งไปเพื่อรับใช้ รูปภาพนี้ช่วยเหลืออย่างมากด้วยเช่นกัน นี่เป็นสิ่งที่กระจ่างชัดอย่างมาก! ชีพบาบากำลังทำการก่อตั้งดินแดนของวิษณุผ่านบราห์มา นี่คือไฟบูชายัญของความรู้ของรูดร้า ไม่ใช่ไฟบูชายัญของความรู้ของกฤษณะ เปลวไฟของการทำลายล้างปรากฏขึ้นจากไฟบูชายัญของความรู้ของรูดร้านี้ กฤษณะไม่สามารถสร้างไฟบูชายัญนี้ ในระหว่าง 84 ชาติเกิดของเขา นามและรูปของเขาเฝ้าแต่เปลี่ยนไป กฤษณะไม่สามารถคงอยู่ในนามหรือรูปอื่นใด เพียงเมื่อเขาคงอยู่ในรูปนั้นอีกเท่านั้นที่บทบาทของกฤษณะจะซ้ำรอย อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. จงกลายเป็นผู้ช่วยที่แท้จริงของพระเจ้า นั่นคือกลายเป็นหน่วยกู้ภัยของพระเจ้าและปลดปล่อยทุกคนจากมายา กลายเป็นเช่นเพชรจากเปลือกหอยในชีวิตนี้และทำให้ผู้อื่นเป็นเช่นเดียวกันด้วยเช่นกัน

2. เช่นที่บาบาไตร่ตรองมหาสมุทรแห่งความรู้ ดังนั้นจงไตร่ตรองความรู้ในทำนองเดียวกัน จงกลายเป็นผู้ให้คุณประโยชน์ และอยู่อย่างข้องแวะในงานรับใช้ทางจิต รับใช้ด้วยความซื่อสัตย์ในหัวใจของลูก

พร:
ขอให้ลูกมีบุคลิกภาพที่สูงส่งและอยู่อย่างมีพลังอย่างสม่ำเสมอโดยการจบสิ้นภาระใดๆของความไม่เชื่อฟังเกี่ยวกับสิ่งเล็กน้อย

ลูกได้รับคำสั่งให้ตื่นขึ้นในเวลาอมฤตและนั่งในการฝึกจิตและดังนั้นลูกทำสิ่งนั้น อย่างไรก็ตามลูกไม่สามารถได้รับความสำเร็จเมื่อความเงียบสงบของการหลับปะปนอยู่กับความเงียบสงบที่แสนหวาน 2. คำสั่งของพ่อคืออย่าได้เป็นเหตุของความทุกข์หรือรับความทุกข์จากดวงวิญญาณใด ดังนั้นลูกไม่ได้ เป็นเหตุของความทุกข์แต่ลูกรับความทุกข์ 3.ลูกไม่ได้โกรธแต่ลูกชอบวางอำนาจ ความไม่เชื่อฟังในสิ่งเล็กๆน้อยๆเช่นนี้เป็นภาระให้แก่ลูก เวลานี้จบสิ้นสิ่งนั้นและทำให้บุคลิกภาพของลูกเป็นภาพลักษณ์ของผู้ที่มีความเชื่อฟังและแล้วลูกก็จะได้ชื่อว่าเป็นดวงวิญญาณที่มีบุคลิกภาพที่มีพลังอย่างสม่ำเสมอ

คติพจน์:
แทนการร้องขอความความเคารพ จงให้ความเคารพแก่ทุกคนและลูกจะเฝ้าแต่ได้รับความเคารพของทุกคน