04.02.19       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวานอยู่อย่างสำรวจตรวจสอบตนเองและคิดเกี่ยวกับการให้ประโยชน์กับตนเอง เมื่อลูกไปท่องทัวร์ นั่งในสันโดษและไตร่ตรองมหาสมุทรแห่งความรู้ ถามตนเองว่า ฉันคงอยู่อย่างสดชื่นแจ่มใสเสมอหรือไม่?

คำถาม:
ในประเด็นใดที่ลูกๆ ของพ่อที่เต็มไปด้วยความเมตตามีความเมตตาต่อตนเอง?

คำตอบ:
เช่นที่พ่อมีความเมตตาในการต้องการให้ลูกๆ ของท่านเปลี่ยนจากหนามเป็นดอกไม้และท่านทำความเพียรพยายามอย่างมากเพื่อทำให้ลูกๆ นั้นสวยงาม ดังนั้นลูกๆ ควรจะรู้สึกเมตตาต่อตนเองด้วยเช่นกัน ลูกเรียกหาบาบา โอ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ได้โปรดมาและทำให้เรากลายเป็นดอกไม้ด้วยเถิด เวลานี้ท่านมาแล้วและลูกจะไม่กลายเป็นดอกไม้หรือ? หากลูกมีความเมตตาต่อตนเอง ลูกจะอยู่อย่างมีสำนึกเป็นดวงวิญญาณและซึมซับทุกสิ่งที่พ่อบอกลูก

โอมชานติ
ลูกๆ เข้าใจแล้วว่าผู้เดียวนั้นเป็นพ่อ ครู และสัทกูรูด้วยเช่นกัน ดังนั้นพ่อถามลูกๆ ว่า เมื่อลูกมาที่นี่ ลูกมองดูภาพของลักษมีและนารายณ์และบันไดหรือไม่? เมื่อลูกมองดูสองภาพนั้นลูกจะเห็นเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูก ทั้งวงจรของวิธีการกลายเป็นเทพและลงบันไดนี้มาเรื่อยๆได้เข้ามาอยู่ในสติปัญญาของลูก เพียงลูกๆ เท่านั้นที่ได้รับความรู้นี้ ลูกคือนักเรียน เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูกอยู่เบื้องหน้าลูก เมื่อใครบางคนมา อธิบายแก่เขาว่านี่คือเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูก ด้วยการศึกษานี้ลูกจะกลายเป็นเทพจากนั้นลูกก็ลงบันไดของ 84 ชาติเกิด แล้วลูกก็ต้องซ้ำรอย ความรู้นี้ง่ายมาก แต่ถึงอย่างนั้นเหตุใดผู้คนจึงล้มเหลวเมื่อพวกเขาก้าวต่อไป? การศึกษาของพระเจ้านี้ง่ายดายอย่างแท้จริงเมื่อเทียบกับการศึกษาทางโลก เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูกและวงจรของ 84 ชาติเกิดนั้นอยู่เบื้องหน้าลูก ทั้งสองภาพนี้ควรจะแขวนไว้ในห้องรับแขกด้วยเช่นกัน ลูกต้องการอุปกรณ์สำหรับงานรับใช้เพื่อที่จะทำงานรับใช้ด้วยเช่นกัน ความรู้ทั้งหมดรวมอยู่ในสิ่งเหล่านี้ เรากำลังทำความเพียรพยายามนี้ในเวลานี้ เราต้องเพียรพยายามอย่างมากเพื่อที่จะกลับมาสโตประธาน ลูกต้องสำรวจตรวจสอบตนเองและไตร่ตรองมหาสมุทรแห่งความรู้ เมื่อลูกออกไปท่องทัวร์ นี่คือสิ่งที่ลูกควรจะมีในสติปัญญาของลูก บาบารู้ว่าสิ่งนี้ตามลำดับกันไป บางคนก็เข้าใจสิ่งนี้เป็นอย่างดีมากและดังนั้นพวกเขาต้องเพียรพยายามเพื่อประโยชน์ของพวกเขาอย่างแน่นอน นักเรียนแต่ละคนก็เข้าใจว่าผู้นั้นผู้นี้กำลังศึกษาเล่าเรียนอย่างดี หากลูกไม่ศึกษาเล่าเรียน ลูกก็เป็นเหตุที่ทำให้ตนเองสูญเสีย ลูกควรทำให้ตนเองมีค่าถึงระดับหนึ่ง ลูกเป็นนักเรียนของพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดด้วยเช่นกัน บราห์มานี้กำลังศึกษาเล่าเรียนด้วยเช่นกัน ลักษมีและนารายณ์นั้นคือสถานภาพและบันไดคือวงจรของ 84 ชาติเกิด นั่นเป็นชาติเกิดลำดับแรกและนี่เป็นชาติเกิดลำดับสุดท้าย ลูกกำลังจะกลายเป็นเทพ เมื่อผู้คนเช้ามา อธิบายรูปภาพของเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูกและบันไดให้กับพวกเขา มาและนั่งอยู่เบื้องหน้าภาพเหล่านี้ทุกวันแล้วลูกจะจดจำสิ่งนี้ได้ ลูกมีสิ่งนี้อยู่ในสติปัญญาของลูกว่าพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดกำลังอธิบายแก่ลูก ลูกมีความรู้อย่างเต็มที่ของทั้งวงจรและดังนั้นลูกควรจะคงอยู่อย่างสดชื่นแจ่มใสอย่างมาก ถามตนเองว่า เหตุใดฉันไม่สามารถรักษาสภาพนั้นไว้ได้? อะไรคือเหตุผลที่เป็นปัญหาในการอยู่อย่างสดชื่นแจ่มใส? ผู้ที่สร้างรูปภาพเหล่านี้จะมีสิ่งนี้อยู่ในสติปัญญาของพวกเขาว่านั่นเป็นสถานภาพในอนาคตของพวกเขา นั่นคือเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของพวกเขาและนั่นคือวงจรของ 84 ชาติเกิด ได้มีการจดจำว่านี่คือราชาโยคะที่ง่ายดาย บาบาอธิบายแก่ลูกทุกวันอย่างต่อเนื่องว่า ลูกเป็นลูกของพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดและดังนั้นแน่นอนลูกควรจะประกาศสิทธิ์ในมรดกแห่งสวรรค์และเพราะความลับของทั้งวงจรได้มีการอธิบายแก่ลูก ลูกควรจะจดจำสิ่งเหล่านี้อย่างแน่นอน ลูกจำเป็นต้องมีกิริยามารยาทที่ดีเมื่อพูดกับผู้คนด้วยเช่นกัน พฤติกรรมของลูกต้องดีมาก ขณะที่กำลังเคลื่อนไปและกำลังทำงานทั้งหมดของลูก สิ่งนี้ควรจะคงอยู่ในสติปัญญาของลูกว่าลูกได้มาหาพ่อเพื่อศึกษาเล่าเรียน ลูกเพียงแค่ต้องนำความรู้นี้ไปกับลูก การศึกษาเล่าเรียนนั้นง่ายดาย หากนักเรียนไม่ศึกษาอย่างดี ครูของพวกเขาก็จะคิดว่ามีนักเรียนที่หัวทึบอยู่มากมายในชั้นเรียนของเขา ที่ชื่อของเขานั้นจะถูกประณามและเขาจะไม่ได้รับรางวัล รัฐบาลจะไม่ให้สิ่งใดแก่เขาเช่นกัน นี่เป็นโรงเรียนด้วย ที่นี่ไม่มีเรื่องของการได้รับรางวัล ฯลฯ ถึงกระนั้นก็ตามลูกได้รับแรงบันดาลใจให้ทำความเพียรพยายาม ลูกต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกและสร้างสมคุณธรรมที่สูงส่ง และลูกต้องมีบุคลิกลักษณะที่ดีด้วยเช่นกัน พ่อได้มาเพื่อให้ประโยชน์แก่ลูกแต่ลูกไม่สามารถทำตามศรีมัทของพ่อได้ หากลูกได้รับศรีมัทเพื่อที่จะไปที่ไหนสักแห่งแต่ลูกไม่ไปที่นั่น ลูกจะพูดว่า ที่นั่นร้อน หรือพูดว่าที่นั่นหนาว ลูกไม่ได้ตระหนักถึงความจริงที่ว่านั่นคือพ่อที่กำลังบอกลูกให้ทำสิ่งนั้น ลูกมีพาหนะที่ธรรมดานี้เท่านั้นในสติปัญญาของลูก พ่อไม่ได้เข้าไปในสติปัญญาของลูกเลย ทุกคนหวาดกลัวราชาที่ยิ่งใหญ่เป็นอย่างมาก พวกเขามีอำนาจเป็นอย่างมาก ที่นี่พ่อพูดว่า พ่อคือเจ้าแห่งคนจน ไม่มีใครรู้จักพ่อ ผู้สร้าง หรือตอนเริ่ม ตอนกลาง และตอนจบของสิ่งสร้าง มีผู้คนมากมายอย่างยิ่ง มองดูว่าพวกเขานั้นพูดเกี่ยวกับอะไร! พวกเขานั้นไม่รู้แม้กระทั่งว่าใครคือพระเจ้า เป็นความอัศจรรย์ พ่อพูดว่า พ่อเข้ามาในร่างที่ธรรมดา และให้คำแนะนำของพ่อเองและตอนเริ่ม ตอนกลาง และตอนจบของสิ่งสร้างแก่ลูก บันไดของ 84 ชาติเกิดนี้ชัดเจนมาก พ่อพูดว่า พ่อทำให้ลูกเป็นเช่นนั้นและเวลานี้พ่อทำให้ลูกเป็นเช่นนั้นอีกครั้งหนึ่ง ลูกเคยมีสติปัญญาที่สูงส่ง ดังนั้นแล้วใครทำให้ลูกกลายเป็นผู้ที่มีสติปัญญาเป็นหิน? เป็นเวลาครึ่งวงจรในอาณาจักรของราวันที่ลูกเฝ้าแต่ตกลงมาเรื่อยๆ เวลานี้ลูกต้องกลับมาสโตประธานจากตโมประธานแน่นอน จิตสำนึกของลูกก็พูดด้วยเช่นกันว่าพ่อคือสัจจะ แน่นอนท่านจะบอกสัจจะแก่ลูกเท่านั้น บราห์มานี้กำลังศึกษาเล่าเรียนและลูกกำลังศึกษาเล่าเรียนด้วยเช่นกัน พ่อพูดว่า พ่อเป็นนักเรียนเช่นกันและให้ความใส่ใจกับการศึกษาเล่าเรียนด้วยเช่นกัน พ่อยังไม่ได้ไปถึงสภาพที่อยู่เหนือบ่วงกรรมอย่างถูกต้องแม่นยำ ใครที่จะไม่ให้ความใส่ใจต่อการศึกษาเล่าเรียนเช่นนั้นเพื่อประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงส่งเช่นนั้น? ทุกคนจะพูดว่าเราจะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพเช่นนั้นอย่างแน่นอน เราเป็นลูกของพ่อและดังนั้นเราควรจะเป็นนายอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามมีการขึ้นลงในการศึกษาเล่าเรียนเสมอ เวลานี้ลูกได้รับสาระที่แท้จริงของความรู้แล้ว ในตอนเริ่มต้นมีเพียงความรู้เก่าเท่านั้น ลูกค่อยๆเข้าใจทีละน้อย ขณะนี้ลูกเข้าใจว่าในเวลานี้เท่านั้นที่ลูกได้รับความรู้ที่แท้จริง พ่อพูดด้วยเช่นกันว่า วันนี้พ่อกำลังบอกลูกในสิ่งที่ลึกล้ำที่สุด ไม่มีใครสามารถได้รับการหลุดพ้นในชีวิตในทันที พวกเขาไม่สามารถรับความรู้ทั้งหมดได้ในครั้งเดียว ก่อนหน้านี้ลูกไม่มีภาพของบันไดนี้ เวลานี้ลูกเข้าใจว่าลูกวนไปรอบวงจรในลักษณะนั้นอย่างแท้จริง เราคือผู้ควงกงจักรแห่งการสำนึกรู้ในตนเอง บาบาได้อธิบายแก่พวกเราดวงวิญญาณถึงความลับของทั้งวงจรแล้ว พ่อพูดว่า ศาสนาของลูกคือศาสนาที่ให้ความสุขอย่างมาก พ่อเองได้มาและทำให้ลูกกลายเป็นนายแห่งสวรรค์ เวลาของความสุขสำหรับผู้อื่นนั้นคือเวลานี้เมื่อความตายอยู่เบื้องหน้า เครื่องบิน ไฟฟ้า ฯลฯ ไม่ได้มีอยู่มาก่อนหน้านี้ สำหรับผู้คนเหล่านั้น สิ่งนี้ราวกับว่านี่คือสวรรค์ในเวลา พวกเขาสร้างพระราชวังที่ใหญ่โตเป็นจำนวนมาก พวกเขาคิดว่าพวกเขามีความสุขมากมายในเวลานี้ พวกเขาสามารถไปลอนดอนได้อย่างรวดเร็ว พวกเขาพิจารณาว่านี่คือสวรรค์ ใครบางคนต้องอธิบายแก่พวกเขาว่ายุคทองเรียกว่าเป็นสวรรค์ ยุคเหล็กจะไม่เรียกว่าเป็นสวรรค์ หากใครบางคนละร่างของเขาในนรก เขาจะกลับมาใช้ชาติเกิดในนรกอย่างแน่นอนเช่นกัน ก่อนหน้านั้นลูกก็ไม่ได้เข้าใจสิ่งเหล่านี้เช่นกัน เวลานี้ลูกเข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้ว เมื่ออาณาจักรของราวันเริ่มต้น เราก็เริ่มที่จะตกลงมาและแล้วเราก็มีกิเลสทั้งหมด เวลานี้ลูกได้รับความรู้ทั้งหมดแล้วและดังนั้นพฤติกรรมของลูก ฯลฯ ควรที่จะมีความสูงศักดิ์อย่างยิ่ง เวลานี้ลูกนั้นมีคุณค่ามากยิ่งกว่าตอนที่ลูกอยู่ในยุคทอง พ่อผู้เป็นมหาสมุทรแห่งความรู้ให้ความรู้ทั้งหมดแก่ลูกในเวลานี้ ไม่มีมนุษย์คนไหนที่สามารถเข้าใจความรู้และความเลื่อมใสศรัทธาได้ พวกเขาได้ปะปนทั้งสองสิ่งเข้าด้วยกัน พวกเขาคิดว่าการอ่านคัมภีร์คือความรู้และการกราบไหว้บูชาคือความเลื่อมใสศรัทธา ดังนั้นเวลานี้พ่อกำลังทำความเพียรพยายามมากเพื่อทำให้ลูกสวยงาม ลูกๆ ควรจะรู้สึกถึงความเมตตาด้วยเช่นกันเพราะลูกได้เรียกหาบาบาให้มาและทำให้ผู้ที่ไม่บริสุทธิ์กลับมาบริสุทธิ์และเป็นดอกไม้ เวลานี้พ่อมาและดังนั้นลูกควรมีความเมตตาต่อตนเอง เราจะไม่สามารถกลายเป็นดอกไม้เช่นนั้นได้หรือ? เหตุใดเราจึงยังไม่ปีนขึ้นไปบนบัลลังก์หัวใจของบาบา? ลูกไม่ได้ให้ความใส่ใจ พ่อมีความความเมตตาอย่างมาก ลูกเรียกหาพ่อให้มายังโลกที่ไม่บริสุทธิ์และทำให้ลูกบริสุทธิ์ ดังนั้นเช่นที่พ่อรู้สึกเมตตา ดังนั้นลูกๆ ควรจะรู้สึกเมตตาด้วยเช่นกัน ไม่เช่นนั้นผู้ที่ประณามสัทกูรูจะไม่สามารถประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงได้ ไม่มีใครแม้กระทั่งเคยฝันถึงว่าสัทกูรูว่าคือใคร ผู้คนเชื่อว่ากูรูของพวกเขาอาจจะสาปแช่งพวกเขาและอาจจะมีการสูญเสีย เมื่อพวกเขามีลูก พวกเขาเชื่อว่านั่นเป็นเพราะพรของกูรูของพวกเขา นั่นเป็นเรื่องของความสุขชั่วคราว พ่อพูดว่าลูกๆ เวลานี้ให้มีความเมตตาต่อตนเอง กลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณแล้วลูกจะสามารถซึมซับได้ด้วยเช่นกัน นั่นคือดวงวิญญาณที่ทำทุกสิ่ง พ่อกำลังสอนลูกดวงวิญญาณ พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณด้วยเช่นกัน ทำให้สิ่งนี้มั่นคงและจดจำพ่อด้วยเช่นกัน หากลูกไม่จดจำพ่อ บาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้องได้อย่างไร? ผู้คนในหนทางแห่งความเลื่อมใสศรัทธาจดจำท่านเช่นกัน โอ พระเจ้า ได้โปรดเมตตาเถิด! พ่อคือผู้ปลดปล่อยและเป็นผู้นำทางเช่นกัน นี่เป็นคำยกย่องที่แฝงตัวของท่านด้วยเช่นกัน พ่อมาและบอกทุกสิ่งแก่ลูก ลูกเคยจดจำพ่อในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา เมื่อพ่อมาแน่นอนที่พ่อต้องมาในเวลาของพ่อเอง ไม่ใช่ว่าพ่อจะสามารถมาเมื่อไรก็ตามที่พ่อต้องการได้ พ่อมาเมื่อมันถูกกำหนดไว้แล้วในละครสำหรับพ่อที่จะมา อย่างไรก็ตามพ่อไม่ได้มีความคิดเช่นนั้น คือพ่อนั้นที่กำลังสอนลูก ผู้นี้กำลังศึกษาเล่าเรียนกับพ่อด้วยเช่นกัน ผู้เดียวนั้นไม่เคยทำความผิดพลาดใดๆ หรือเป็นสาเหตุที่ทำให้ใครมีความทุกข์ใดๆ ครูทั้งหมดนั้นตามลำดับกันไป พ่อที่แท้จริงนั้นกำลังสอนสัจจะแก่ลูก ลูกของสัจจะนั้นมีความจริงแท้ และแล้วด้วยการกลายเป็นลูกของคนที่ไม่ถูกต้อง ลูกก็อยู่อย่างไม่ถูกต้องมาเป็นเวลาถึงครึ่งวงจร ลูกแม้กระทั่งลืมพ่อที่แท้จริง ก่อนอื่นใดถามว่านี่คือยุคทองโลกใหม่หรือโลกเก่า และแล้วผู้คนก็จะคิดว่าลูกถามคำถามที่ดีมาก ในเวลานี้มีกิเลสทั้งห้าในทุกคน กิเลสทั้งห้าไม่ได้คงอยู่ที่นั่น นี้คือบางสิ่งที่เข้าใจได้อย่างง่ายดายมาก อย่างไรก็ตามหากลูกบางคนไม่เข้าใจสิ่งนี้ ลูกจะสามารถอธิบายที่นิทรรศการได้อย่างไร? แทนที่จะทำงานรับใช้ ลูกกลับมาทำให้งานรับใช้เสียหาย การออกไปข้างนอกและทำงานรับใช้ไม่เหมือนกับการไปบ้านป้าของลูก! จำเป็นต้องมีความเข้าใจเป็นอย่างดี บาบาเข้าใจจากกิจกรรมของทุกคน พ่อคือพ่อและแล้วพ่อก็จะพูดด้วยเช่นกันว่า สิ่งนี้ถูกกำหนดไว้แล้วในละคร เมื่อใครก็ตามมาก็เป็นสิ่งดีสำหรับบราห์มากุมารีที่จะอธิบาย ชื่อที่แท้จริงคือ บราห์มากุมารี อิศวาริยา วิศวา วิทยาลายา เป็นชื่อของบราห์มากุมารีที่ได้รับการยกย่อง ในเวลานี้ทุกคนข้องแวะอยู่ในกิเลสทั้งห้าอย่างสมบูรณ์ เป็นสิ่งที่ยากมากที่จะไปและอธิบายแก่พวกเขา พวกเขาไม่เข้าใจสิ่งใดเลย พวกเขาเพียงแต่จะพูดว่าความรู้นี้ดีมาก แต่พวกเขาเองนั้นไม่เข้าใจอะไรเลย จะยังมีอุปสรรคแล้วอุปสรรคเล่าอยู่เรื่อยๆและแล้วลูกก็ต้องสร้างกลยุทธ์เหล่านั้นด้วย มีตำรวจคอยรักษาความปลอดภัยและมีการประกันรูปภาพ นี่คือไฟบูชายัญและดังนั้นจะมีอุปสรรคที่นี่อย่างแน่นอน โลกเก่าทั้งโลกจะต้องถูกสังเวยลงไปในนั้น เหตุใดจึงเรียกว่าเป็นไฟบูชายัญ? ทุกสิ่งต้องถูกสังเวยในไฟบูชายัญ สิ่งนี้เรียกว่าไฟบูชายัญของความรู้ของรูดร้า ความรู้เรียกว่าการศึกษาเล่าเรียนด้วย นี่คือพาทชาลา(สถานที่ศึกษาเล่าเรียน) และไฟบูชายัญด้วยเช่นกัน ลูกศึกษาเล่าเรียนในพาทชาลาและกลายเป็นเทพ และแล้วทุกสิ่งจะถูกสังเวยลงไปในไฟบูชายัญนี้ เพียงผู้ที่ฝึกฝนสิ่งนี้ทุกวันอย่างต่อเนื่องเท่านั้นที่จะสามารถอธิบายได้ หากใครบางคนไม่ได้ฝึกฝนสิ่งนี้ เขาจะสามารถอธิบายอะไรได้? สำหรับบางคนในโลกนี้ ในเวลานี้เป็นสวรรค์เพียงชั่วคราว สำหรับลูกจะมีสวรรค์เป็นครึ่งหนึ่งของวงจร ละครนี้ถูกกำหนดไว้แล้ว เมื่อลูกคิดเกี่ยวกับสิ่งนี้ลูกจะอัศจรรย์ใจ เวลานี้อาณาจักรของราวันกำลังจบสิ้นและอาณาจักรของรามกำลังมีการก่อตั้งขึ้น ไม่มีเรื่องของการรบราในสิ่งนี้ เมื่อผู้คนเห็นภาพบันไดนี้, พวกเขาก็ประหลาดใจอย่างมากในสิ่งที่พ่อได้อธิบายแก่ลูก บราห์มานี้ได้เรียนรู้จากพ่อด้วยเช่นกันและดังนั้นท่านจึงเฝ้าแต่อธิบายแก่ผู้อื่น ลูกสาวก็อธิบายด้วยเช่นกัน ผู้ที่ให้คุณประโยชน์กับผู้อื่นมากมายจะได้รับผลที่มากกว่าอย่างแน่นอน ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนจะต้องก้มลงเบื้องหน้าผู้ที่ศึกษาเล่าเรียน พ่อบอกกับลูกทุกวันว่า ให้ประโยชน์กับตนเอง เมื่อลูกเก็บรูปภาพเหล่านี้ไว้เบื้องหน้าลูก ลูกจะมีความซาบซึ้ง เหตุนี้เองบาบาจึงมีรูปภาพเหล่านี้ติดไว้ในห้อง เป้าหมายและวัตถุประสงค์นั้นง่ายดายมาก บุคลิกลักษณะที่ดีมากเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสิ่งนี้ เมื่อหัวใจของลูกสะอาด ความปรารถนาของลูกก็จะได้รับการเติมเต็ม อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:

1. มีสำนึกรู้เสมอว่าลูกเป็นนักเรียนของพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด ที่พระเจ้ากำลังสอนลูกและดังนั้นลูกต้องศึกษาเล่าเรียนอย่างดี และประกาศเกียรติคุณชื่อเสียงของพ่อ ให้พฤติกรรมของลูกสูงศักดิ์อย่างยิ่ง

2. มีความเมตตาเช่นพ่อและทำให้ตนเองกลายเป็นดอกไม้จากหนาม และทำให้ผู้อื่นกลายเป็นดอกไม้ด้วยเช่นกัน อยู่อย่างสำรวจตรวจสอบตนเองและคิดเกี่ยวกับการให้ประโยชน์กับตนเองและผู้อื่น


พร:
ขอให้ลูกทำให้งูพิษของกิเลสกลายเป็นพวงมาลัยรอบคอของลูกและกลายเป็นภาพลักษณ์ของทาพาเซียเหมือนชางก้า

กิเลสทั้งห้าเป็นงูพิษสำหรับผู้คน แต่งูกลายเป็นพวงมาลัยรอบคอของลูกดวงวิญญาณโยคี ผู้ทำการทดลองกับโยคะ อนุสรณ์ของลูกบราห์มินและพ่อบราห์มาในรูปที่ปราศจากร่าง,รูปทาพาสวีของชางก้ายังคงได้รับการกราบไหว้แม้กระทั่งทุกวันนี้ ประการที่สอง งูนี้กลายเป็นเวทีสำหรับลูกที่จะร่ายรำในความสุข เวทีทางจิตนี้ถูกแสดงไว้ในรูปของเวทีทางวัตถุ ดังนั้น เมื่อลูกได้รับชัยชนะเหนือกิเลส และแล้วลูกจะได้รับการกล่าวว่าเป็นดวงวิญญาณที่ทำการทดลองกับโยคะ และเป็นภาพลักษณ์ของทาพาเซีย

คติพจน์:
ผู้ที่มีธรรมชาติที่อ่อนหวานและสงบ ไม่สามารถถูกจู่โจมโดยวิญญาณปีศาจร้ายของความโกรธได้