04.02.21       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน ขณะนี้เป็นเวลาของการชำระสะสาง ราวันได้ฝังทุกคนไว้ในสุสาน พ่อมาเพื่อประพรมน้ำทิพย์และพาลูกกลับไปกับท่าน

คำถาม:
เหตุใดชีพบาบาจึงถูกเรียกว่าเจ้าที่ไร้เดียงสาของคลังสมบัติที่มีค่า?

คำตอบ:
เพราะเมื่อชีวาเจ้าผู้ไร้เดียงสามาท่านให้ประโยชน์แก่ผู้ที่ไม่มีคุณธรรม ผู้ที่มีสติปัญญาเป็นหิน และผู้ที่หลังค่อม และทำให้พวกเขากลายเป็นนายของโลก ท่านมาสู่โลกที่ไม่บริสุทธิ์และเข้ามาในร่างกายที่ไม่บริสุทธิ์ ท่านไร้เดียงสาอย่างยิ่ง! คำแนะนำของเจ้าผู้ไร้เดียงสาคือ: ลูกๆ ที่แสนหวานดื่มน้ำทิพย์และทิ้งยาพิษของกิเลส

เพลง:
ผู้อยู่อาศัยในดินแดนที่ไกลโพ้นได้เข้ามาในต่างแดน

โอมชานติ
ลูกๆ ทางจิตได้ยินเพลงแล้ว นั่นคือลูกๆ ดวงวิญญาณได้ยินเพลงผ่านอวัยวะประสาทสัมผัสทางร่างกายของหูของลูก นักเดินทางมาจากดินแดนอันไกลโพ้น ลูกก็เป็นนักเดินทางเช่นกัน ดวงวิญญาณมนุษย์ทั้งหมดที่นี่คือนักเดินทาง ดวงวิญญาณไม่มีบ้าน ดวงวิญญาณไม่มีตัวตน ดวงวิญญาณที่ไม่มีตัวตนอาศัยอยู่ในโลกที่ไม่มีตัวตน ที่เรียกว่าบ้าน ประเทศหรือโลกของดวงวิญญาณที่ไม่มีตัวตน สิ่งนี้เรียกได้ว่าเป็นดินแดนแห่งดวงวิญญาณมนุษย์ นั่นคือดินแดนของดวงวิญญาณ และแล้วเมื่อดวงวิญญาณมาที่นี่และเข้ามาในร่างกายพวกเขากลายเป็นผู้ที่มีตัวตนจากไม่มีตัวตน ไม่ใช่ว่าดวงวิญญาณไม่มีรูป แน่นอนว่าพวกเขามีรูปพร้อมกับชื่อ ดวงวิญญาณที่สุดแสนเล็กเล่นบทบาทที่ใหญ่โตเช่นนั้นผ่านร่างกาย แต่ละดวงวิญญาณมีบทบาทมากมายที่ถูกบันทึกอยู่ภายในตนเอง เมื่อบทบาทได้ถูกบันทึกแล้ว บทบาทนั้นจะมาซ้ำๆ ในลักษณะเดียวกันหลายต่อหลายครั้งตามที่ลูกต้องการ ดวงวิญญาณในร่างกายนี้ก็มีบทบาทของ 84 ชาติเกิดที่บันทึกอยู่ในพวกเขาด้วยเช่นกัน เช่นที่พ่อไม่มีตัวตนดังนั้นดวงวิญญาณก็ไม่มีตัวตนเช่นกัน ในบางส่วนของคัมภีร์ได้มีการเขียนไว้ว่าดวงวิญญาณอยู่เหนือรูปและนาม อย่างไรก็ตามไม่มีสิ่งใดอยู่เหนือรูปและนาม ท้องฟ้าคือพื้นที่ว่างในอวกาศแต่ก็ยังคงมีชื่อว่าท้องฟ้า ไม่มีสิ่งใดที่ไม่มีชื่อ มนุษย์พูดว่า: พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ดวงวิญญาณทั้งหมดอาศัยอยู่ในดินแดนอันไกลโพ้น ดินแดนที่มีตัวตนนี้ได้ถูกปกครองโดยสองอาณาจักร มีอาณาจักรของรามและราวัน เป็นอาณาจักรของรามครึ่งวงจรและอาณาจักรของราวันอีกครึ่งวงจร พ่อจะไม่สร้างอาณาจักรแห่งความทุกข์ให้กับลูกๆ ของท่านใช่ไหม? พวกเขาพูดว่าเป็นพระเจ้าที่ทำให้เกิดความทุกข์และความสุข พ่ออธิบายว่า พ่อไม่เคยเป็นเหตุที่ทำให้ลูกมีความทุกข์ ชื่อของพ่อคือผู้ขจัดความทุกข์และผู้ประทานความสุข ความผิดพลาดนี้เกิดขึ้นโดยมนุษย์ พระเจ้าไม่เคยสร้างความทุกข์ ในเวลานี้คือดินแดนแห่งความทุกข์ ครึ่งวงจรในอาณาจักรของราวันมีแต่ความทุกข์เท่านั้น ไม่มีร่องรอยของความสุข อย่างไรก็ตามไม่มีความทุกข์ในดินแดนแห่งความสุข พ่อสร้างสวรรค์ เวลานี้ลูกๆ อยู่ในยุคบรรจบพบกัน ไม่มีใครเรียกสิ่งนี้ว่าโลกใหม่ ชื่อของโลกใหม่คือยุคทอง เมื่อโลกนั้นกลับมาเก่าแล้วจึงเรียกว่ายุคเหล็ก สิ่งใหม่ก็ดูดีและสิ่งเก่าก็ดูไม่ดี สิ่งเก่าก็ถูกทำลาย มนุษย์คิดว่ายาพิษคือความสุข จึงได้มีการจดจำกันว่า ทำไมเราควรละทิ้งน้ำทิพย์และดื่มยาพิษแทน? กล่าวกันว่า ทุกคนได้รับคุณประโยชน์จากท่าน เมื่อท่านมาไม่ว่าอะไรก็ตามที่ท่านทำจะนำมาซึ่งคุณประโยชน์ มิฉะนั้นมนุษย์ก็เฝ้าแต่ทำกรรมที่ไม่ดีในอาณาจักรของราวันต่อไป เวลานี้ลูกๆ รู้ว่า 500 ปีได้ผ่านไปแล้วตั้งแต่กูรูนานากมา เขาจะมาอีกเมื่อไหร่? พวกเขากล่าวว่าดวงวิญญาณของเขาได้หลอมรวมไปกับแสงดังนั้นเขาจะสามารถกลับมาได้อย่างไร? ลูกบอกพวกเขาว่ากูรูนานากจะมาอีกครั้งหลังจาก 4500 ปี ประวัติศาสดร์และภูมิศาสตร์ของทั้งโลกนั้นยังคงหมุนต่อไปในสติปัญญาของลูก ในเวลานี้ทุกคนตาโมประธาน สิ่งนี้เรียกว่าเวลาของการชำระสะสาง มันเหมือนราวกับว่ามนุษย์ทั้งหมดนั้นเกือบจะตายไปแล้ว แสงของทุกดวงวิญญาณนั้นได้ดับลง พ่อมาปลุกทุกคนให้ตื่นขึ้น พ่อได้ประพรมน้ำทิพย์และปลุกลูกๆ ที่ถูกเผาไหม้ด้วยการนั่งบนกองไฟของตัณหาราคะแล้วท่านก็จะพาพวกเขากลับไปกับท่าน มายาราวันได้ทำให้ลูกนั่งบนกองไฟของตัณหาราคะและฝังลูกไว้ในสุสาน ทุกคนหลับไหล เวลานี้พ่อกำลังทำให้ลูกดื่มน้ำทิพย์แห่งความรู้ มีความแตกต่างอย่างมากระหว่างน้ำทิพย์แห่งความรู้นี้และน้ำนั้น เมื่อเป็นวันสำคัญสำหรับชาวชิกข์พวกเขาก็ทำความสะอาดทะเลสาบและนำโคลนออกไปด้วยความโอฬารตระการตาอย่างมาก ด้วยเหตุนี้เองจึงเรียกว่าอมฤตสา (ทะเลสาบน้ำทิพย์) กูรูนานากก็ยกย่องพ่อด้วยเช่นกัน เขากล่าวว่า ท่านคือผู้เดียวเท่านั้นที่พูดสัจจะเสมอ มีเรื่องราวของการกลายเป็นนารายณ์ที่แท้จริงใช่ไหม? มนุษย์ได้รับฟังเรื่องราวมากมายในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา: เรื่องราวของความเป็นอมตะ เรื่องราวของดวงตาที่สาม พวกเขาพูดว่าชางก้านั้นเคยเล่าเรื่องราวให้แก่ปารวตี เขาคือผู้อาศัยของอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน เขาจะเล่าเรื่องราวอะไรที่นั่น? พ่อนั่งที่นี่และอธิบายประเด็นเหล่านี้ทั้งหมด อันที่จริงพ่อมาเพื่อบอกลูกถึงเรื่องราวแห่งความเป็นอมตะและพาลูกไปสู่ดินแดนแห่งความเป็นอมตะ พ่อพาลูกไปจากดินแดนแห่งความตายสู่ดินแดนแห่งความเป็นอมตะ ปารวตีทำความผิดอะไรในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อนที่จะต้องเล่าเรื่องราวของความเป็นอมตะแก่เธอ? พวกเขาได้เขียนเรื่องราวมากมายในคัมภีร์ เรื่องราวของการกลายเป็นนารายณ์ที่แท้จริงไม่ใช่เรื่องราวที่แท้จริง ลูกต้องเคยได้ยินเรื่องราวของการกลายเป็นนารายณ์ที่แท้จริงมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง นั่นจะทำให้ใครกลายเป็นนารายณ์ที่แท้จริงหรือไม่? แทนที่จะเป็นเช่นนั้นพวกเขาก็ยังคงลงมาเรื่อยๆ เวลานี้ลูกเข้าใจแล้วว่าเรากำลังจะกลายเป็นนารายณ์จากผู้ชายและลักษมีจากผู้หญิง นี่คือเรื่องราวที่แท้จริงของการกลายเป็นนารายณ์ที่แท้จริงเพื่อจะไปสู่ดินแดนแห่งความเป็นอมตะ เป็นเรื่องราวที่แท้จริงของดวงตาที่สาม ลูกๆแต่ละดวงวิญญาณได้รับดวงตาที่สามของความรู้ พ่ออธิบายว่า: ลูกสวยงามและมีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชา ขณะที่ใช้ 84 ชาติเกิดลูกก็กลายเป็นผู้กราบไหว้บูชา ด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นที่จดจำกันว่า: ลูกคือผู้ที่มีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชาและลูกคือผู้ที่กลายเป็นผู้ที่กราบไหว้บูชา พ่อพูดว่า: พ่อมีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชาเสมอ พ่อมาและเปลี่ยนลูกจากผู้กราบไหว้บูชาเป็นผู้ที่มีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชา นี่คือโลกที่ไม่บริสุทธิ์ ในยุคทองมนุษย์มีความบริสุทธิ์และมีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชา ในปัจจุบันมนุษย์ทั้งหมดเป็นผู้กราบไหว้บูชาที่ไม่บริสุทธิ์ ซันยาสซีและผู้เคร่งศาสนานั้นก็เคยร้องเพลงว่า โอรามของสีดา ผู้ชำระให้บริสุทธิ์! คำพูดเหล่านี้ถูกต้อง ทั้งหมดคือสีดา ผู้เป็นเจ้าสาว พวกเขาพูดว่า โอราม ได้โปรดมาและชำระพวกเราให้บริสุทธิ์! ดวงวิญญาณผู้เลื่อมใสศรัทธาทั้งหมดร้องเรียกหา โอราม! เมื่อคานธีอ่านกีตะจนจบ เขาก็จะพูดว่า โอผู้ชำระให้บริสุทธิ์ สีดา ราม! เวลานี้ลูกเข้าใจว่าไม่ใช่กฤษณะที่พูดกีตะ บาบาพูดว่า: เก็บความทรงจำที่มีความเห็นว่าพระเจ้าไม่ได้อยู่ทั่วไปในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน ชีวาและไม่ใช่กฤษณะคือพระเจ้าแห่งกีตะ ก่อนอื่นให้ถามว่าใครควรได้รับการเรียกว่าพระเจ้าแห่งกีตะ ใครควรจะถูกเรียกว่าพระเจ้า: ผู้ที่ไม่มีตัวตนหรือผู้ที่มีตัวตน? กฤษณะมีตัวตน ชีวาไม่มีตัวตน ท่านยืมร่างกายนี้มาใช้เท่านั้น ท่านไม่ได้ถือกำเนิดผ่านครรภ์มารดา ชีวาไม่ได้มีร่างกายของท่านเอง มันคือที่นี่ในโลกมนุษย์ที่มีร่างกายที่มีตัวตน พ่อมาและบอกเรื่องราวที่แท้จริงของการกลายเป็นนารายณ์ที่แท้จริง พ่อได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ผู้ประทานหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์สำหรับทุกคน ผู้ปลดปล่อยสำหรับทุกคน ผู้ขจัดความทุกข์และเป็นผู้ประทานความสุข อัจชะ ความสุขมีอยู่ที่ไหน? ไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้ ลูกได้รับความสุขในชาติเกิดถัดไปเมื่อสวรรค์ได้รับการก่อตั้งและโลกเก่าถูกทำลาย อัจชะ ลูกได้รับการปลดปล่อยจากอะไร? จากความทุกข์องราวัน นี่คือดินแดนแห่งความทุกข์ อัจชะ ท่านกลายเป็นผู้นำทางด้วยเช่นกัน ร่างกายเหล่านี้ถูกทำลายที่นี่และดวงวิญญาณก็ถูกนำกลับไป เจ้าบ่าวไปก่อนตามด้วยเจ้าสาวของท่าน ท่านเป็นเจ้าบ่าวที่งดงามที่เป็นอมตะ ท่านปลดปล่อยทุกคนจากความทุกข์ ทำให้พวกเขาบริสุทธิ์และพาพวกเขากลับบ้านพร้อมกับท่าน ในขบวนแต่งงานก็เป็นสามีที่เดินอยู่ข้างหน้าตามด้วยเจ้าสาวภรรยาของเขาแล้วที่เหลือก็เป็นขบวนแห่ เวลานี้ลูกประคำของลูกเป็นเช่นนี้ ที่ด้านบนสุดคือชีพบาบาผู้ที่แสดงด้วยพู่และสิ่งนั้นก็ได้รับการคารวะ ต่อจากนั้นก็มีลูกปัดคู่ของบราห์มาและสรัสวตี แล้วก็เป็นลูกๆ ที่เป็นลูกปัดผู้ที่กลายเป็นผู้ช่วยของบาบา ด้วยการจดจำระลึกถึงดอกไม้ (พู่) ชีพบาบาที่ลูกกลายเป็นส่วนหนึ่งของสุริยะวงศ์และส่วนหนึ่งของลูกประคำของวิษณุ เป็นสรัสวตีและบราห์มาที่กลายเป็นลักษมีและนารายณ์ ลักษมีและนารายณ์กลายเป็นสรัสวตีและบราห์มา เป็นเพราะพวกเขาได้ทำความเพียรพยายามที่พวกเขามีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชา ไม่มีใครเข้าใจว่าลูกประคำนั้นเป็นตัวแทนของอะไร พวกเขาเพียงแค่หมุนลูกประคำไปเรื่อยๆ มีแม้กระทั่งลูกประคำของ 16,108 ที่เก็บไว้ในวัดใหญ่ที่ทุกคนหมุนลูกประคำจากสถานที่ต่างๆ กัน เมื่อบาบาเคยไปที่วัดลักษมีและนารายณ์ในบอมเบย์ท่านก็จะหมุนลูกประคำและสวดภาวนาชื่อราม เพราะเป็นพ่อผู้เดียว (ราม) ที่เป็นพู่ (ดอกไม้) ดอกไม้นั้นเรียกว่าราม ผู้คนก้มศีรษะของเขาให้กับลูกประคำ พวกเขาไม่มีความรู้ นักบวช (คริสเตียน) ก็หมุนลูกประคำในมือของพวกเขาด้วย ถามพวกเขาว่าพวกเขากำลังหมุนลูกประคำของใคร พวกเขาก็ไม่รู้ พวกเขาพูดว่าพวกเขากำลังหมุนลูกประคำเพื่อระลึกถึงพระคริสต์ พวกเขาไม่รู้ว่าดวงวิญญาณของพระคริสต์อยู่ที่ไหน ลูกเข้าใจว่าดวงวิญญาณของพระคริสต์เวลานี้ตาโมประธาน ลูกก็เคยเป็นขอทานที่ตาโมประธานเช่นกัน เวลานี้ลูกกำลังจะกลายเป็นเจ้าชายจากขอทาน บารัตเคยเป็นเจ้าชาย เวลานี้กลายเป็นขอทาน เวลานี้บารัตจะกลายเป็นเจ้าชายอีกครั้ง พ่อทำให้ลูกเป็นเช่นนี้ ลูกกำลังกลายเป็นเจ้าชายจากมนุษย์ เคยมี วิทยาลัยปรินซ์คอลเลจ (Prince College) ที่เจ้าชายและเจ้าหญิงจะไปศึกษาเล่าเรียน โดยการศึกษาเล่าเรียนที่นี่ลูกจะกลายเป็นเจ้าชายและเจ้าหญิงในสวรรค์สำหรับ 21 ชาติเกิด ศรีกฤษณะนี้คือเจ้าชาย เรื่องราวของ 84 ชาติเกิดของเขาก็ได้มีการเขียนไว้ มนุษย์รู้อะไร? มีเพียงลูกๆ เท่านั้นที่เข้าใจประเด็นเหล่านี้ พระเจ้าพูดว่า! ท่านคือพ่อของทุกคน ลูกกำลังรับฟังพระเจ้าผู้เป็นพ่อผู้ก่อตั้งสวรรค์ นั่นเรียกว่าดินแดนแห่งสัจจะ นี่คือดินแดนแห่งความหลอกลวง เป็นพ่อที่ก่อตั้งดินแดนแห่งสัจจะ ราวันก่อตั้งดินแดนแห่งความหลอกลวง พวกเขาสร้างสัญลักษณ์ของราวันแต่พวกเขาไม่เข้าใจอะไรเลย ไม่มีใครรู้โดยแท้จริงว่าราวันที่พวกเขาฆ่าและกลับมามีชีวิตอีกครั้งคือใคร มันเป็นกิเลสทั้งห้าของผู้ชายและกิเลสทั้งห้าของผู้หญิงที่เรียกว่าราวันอย่างแท้จริง พวกเขาฆ่าราวัน หลังจากฆ่าราวันพวกเขาก็ขโมยทองคำ (เอาดอกไม้กาฝากสีเหลืองออกจากต้นไม้) ลูกๆ เข้าใจว่านี่คือป่าหนาม ในบอมเบย์มีวัดของเจ้าแห่งหนาม (บาบูลนาถ) พ่อมาและเปลี่ยนหนามเป็นดอกไม้ เรียกว่าป่าหนามเพราะทุกคนเฝ้าแต่ทิ่มแทงกันและกันด้วยกิเลสของตัณหาราคะ ยุคทองเรียกว่าสวนสวรรค์ของอัลหล่า ดอกไม้ชนิดเดียวกันเหล่านั้นกลายเป็นหนาม หนามก็กลายเป็นดอกไม้อีกครั้ง เวลานี้ลูกกำลังได้รับชัยชนะเหนือกิเลสทั้งห้า อาณาจักรของราวันจะต้องถูกทำลายอย่างแน่นอน ในที่สุดสงครามหลักจะเกิดขึ้น ดาเซร่าที่แท้จริงกำลังจะเกิดขึ้น เมื่ออาณาจักรของราวันถูกทำลาย ลูกจะปล้นลังกา ลูกจะมีพระราชวังทองคำ เวลานี้ลูกกำลังได้รับชัยชนะเหนือราวันและกำลังจะกลายเป็นนายแห่งสวรรค์ บาบาถูกเรียกว่าชีวา เจ้าที่ไร้เดียงสาของคลังสมบัติที่มีค่า เพราะท่านให้ทั้งอาณาจักรแก่ลูก พ่อทำให้ผู้ที่ปราศจากคุณธรรม ผู้ที่มีสติปัญญาเป็นหิน ผู้ที่หลังค่อม ทุกคนนั้นกลายเป็นนายของโลก ท่านช่างไร้เดียงสาอย่างยิ่ง! ท่านเข้ามาในโลกที่ไม่บริสุทธิ์และเข้ามาสู่ร่างที่ไม่บริสุทธิ์ ผู้ที่ไม่มีค่าควรแก่การไปสวรรค์ก็จะไม่หยุดดื่มยาพิษ พ่อพูดว่า: ลูกๆ เวลานี้จงกลับมาบริสุทธิ์ในชาติเกิดสุดท้ายนี้ของลูก ลูกมีประสบการณ์ของความทุกข์เนื่องจากกิเลสเหล่านี้มาตั้งแต่ตอนเริ่มต้นจนถึงตอนกลางและตอนจบ ลูกไม่สามารถหยุดดื่มยาพิษในชาติเกิดเดียวนี้ของลูกได้หรือ? พ่อกำลังให้น้ำทิพย์แก่ลูกและกำลังทำให้ลูกเป็นอมตะ ทั้งที่เป็นเช่นนั้นลูกก็ไม่ได้กลับมาบริสุทธิ์ ลูกไม่สามารถอยู่ได้โดยที่ไม่มียาพิษ บุหรี่และแอลกอฮอล์! พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดกำลังบอกลูกว่า: ลูกๆ กลับมาบริสุทธิ์ในชาติเกิดเดียวนี้แล้วพ่อจะทำให้ลูกกลายเป็นนายแห่งสวรรค์! เป็นงานของพ่อเท่านั้นที่จะทำลายโลกเก่าและก่อตั้งโลกใหม่ พ่อมาเพื่อปลดปล่อยทั้งโลกจากความทุกข์และพาทุกคนไปสู่ดินแดนแห่งความสงบและดินแดนแห่งความสุข เวลานี้ทุกศาสนาต้องถูกทำลาย ศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปกำลังมีการก่อตั้งขึ้นมาอีกครั้ง แม้แต่ในกรันท์ (คัมภีร์ซิกข์) พากเขาก็เรียกพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดว่าเป็นภาพลักษณ์อมตะ พ่อคือเจ้าแห่งความตาย ความตายเหนือความตาย ความตายนั้นจะนำไปเพียงหนึ่งหรือสอง เป็นเพราะพ่อนำดวงวิญญาณทั้งหมดกลับไปพ่อจึงถูกเรียกว่าเจ้าแห่งความตาย พ่อมาและทำให้ลูกๆ ฉลาด! อัจซะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อบัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ละทิ้งการดื่มยาพิษสำหรับชาติเกิดสุดท้ายนี้ ดื่มน้ำทิพย์และทำให้ผู้อื่นสามารถดื่มน้ำทิพย์ได้เช่นกัน! ลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์ ทำงานรับใช้ของการเปลี่ยนหนามเป็นดอกไม้

2. เพื่อที่จะเป็นลูกปัดของสายลูกประคำรอบคอวิษณุจงอยู่ในการจดจำระลึกถึงพ่อ ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่และกลายเป็นผู้ขจัดความทุกข์เช่นเดียวกับพ่อ

พร:
ขอให้ลูกมีพลังอย่างสม่ำเสมอด้วยการนำโล่ของละครมาไว้เบื้องหน้าลูกและรับประทานอาหารบำรุงแห่งความสุข

อาหารแห่งความสุขทำให้ดวงวิญญาณมีพลัง ว่ากันว่า: ไม่มีการหล่อเลี้ยงใดเช่นความสุข สำหรับเรื่องนี้ใช้โล่ของละครเป็นอย่างดี หากลูกตระหนักรู้ในเรื่องของละครลูกจะไม่มีวันห่อเหี่ยวและความสุขของลูกจะไม่มีวันหายไปเพราะละครนี้มีความเมตตากรุณา ดังนั้นฉากใดๆ ที่ไม่มีเมตตากรุณาก็มีคุณประโยชน์หลอมรวมอยู่ด้วยเช่นกัน เมื่อเข้าใจสิ่งนี้ลูกจะมีความสุขอย่างสม่ำเสมอ

คติพจน์:
ผู้ที่อยู่ห่างไกลจากฝุ่นละอองของการคิดถึงและมองดูผู้อื่นคือเพชรล้ำค่าที่แท้จริง