04.03.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน ณ เวลานี้ ชีวิตของลูกมีค่ามาก เพราะลูกได้ออกมาจากความมีขีดจำกัดและเข้าไปสู่ความไม่มีขีดจำกัด ลูกรู้ว่าลูกคือผู้ที่ให้คุณประโยชน์แก่โลกนี้

คำถาม:
ลูกประกาศสิทธิ์ในมรดกของพ่อด้วยการใช้ความเพียรพยายามใด?

คำตอบ:
ด้วยการรักษาสายตาของความเป็นพี่น้องไว้อย่างสม่ำเสมอและขจัดจิตสำนึกทั้งหมดของความเป็นหญิงและชายออกไปที่ลูกจะสามารถประกาศสิทธิ์อย่างเต็มที่ในมรดกของพ่อ อย่างไรก็ตามเป็นเรื่องยากมากที่จะขจัดสำนึกและสายตาของหญิงและชาย สำหรับสิ่งนี้ลูกต้องฝึกฝนที่จะอยู่อย่างมีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ เมื่อลูกกลายเป็นลูกของพ่อ ลูกก็จะได้รับมรดก เพียงผู้ที่กลับมาสะโตประธานด้วยการจดจำระลึกถึงพ่อผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถประกาศสิทธิ์ในมรดกของการหลุดพ้นและการหลุดพ้นในชีวิต

เพลง:
ในที่สุดวันเวลาที่เรารอคอยก็มาถึง...

โอมชานติ
ลูกๆ รู้ว่า โอม หมายถึงฉันคือดวงวิญญาณและนี่คือร่างกายของฉัน เวลานี้ลูกรู้จักละคร วงจรโลก และพ่อผู้ที่มีความรู้ของวงจรโลกนี้ ลูกเรียกผู้เดียวที่มีความรู้ของวงจรโลกว่าผู้สร้าง ไม่มีใครรู้จักผู้สร้างหรือสิ่งสร้างของท่าน แม้ว่าจะมีผู้รู้บัณฑิตและนักปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่ที่ภูมิในความรู้ของพวกเขามากมายแค่ไหน ก็ไม่มีใครในบรรดาพวกเขาที่รู้ถึงสิ่งนี้ พวกเขาพูดถึงความรู้ กราบไหว้บูชา และการวางเฉย มีทั้งสามสิ่งนี้ในเวลานี้ แต่พวกเขาไม่เข้าใจความหมายของสิ่งเหล่านั้นเลย ซันยาสซีมีการวางเฉยต่อครอบครัวของเขา พวกเขาก็มีความอิจฉาเกี่ยวกับการมีสถานภาพที่สูงหรือต่ำเช่นกัน พวกเขาทำเรื่องยุ่งวุ่นวายอย่างมากเกี่ยวกับคนที่เป็นของสกุลชั้นสูงและคนอื่นที่เป็นของสกุลชั้นกลาง แม้กระทั่งที่กุมภาเมล่าก็มีการโต้เถียงกันอย่างมากว่าพาหนะของใครควรจะได้ไปก่อน พวกเขาต่อสู้กันเองอย่างมากเนื่องจากสิ่งนี้และตำรวจก็ต้องมาและแยกพวกเขาออกจากกัน นี่ก็เป็นจิตสำนึกที่เป็นร่างด้วยใช่ไหม? มนุษย์ทั้งหมดในโลกมีสำนึกที่เป็นร่าง เวลานี้ลูกต้องกลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ พ่อพูดว่า: จงละทิ้งสำนึกที่เป็นร่างและพิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ เป็นดวงวิญญาณที่กลับมาไม่บริสุทธิ์และมีอัลลอยปะปนในตนเอง มันคือดวงวิญญาณคือที่กลับมาสะโตประธานและตาโมประธาน ดวงวิญญาณเป็นเช่นไรร่างกายที่เขาได้รับก็จะเป็นเช่นนั้น ดวงวิญญาณของกฤษณะมีความสวยงาม และดังนั้นร่างกายของเขาก็สวยงามมากเช่นกัน ร่างกายของเขามีแรงดึงดูดอย่างยิ่ง ดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์มีแรงดึงดูดนั้น คำยกย่องของลักษมีและนารายณ์ไม่มากเท่ากับคำยกย่องของกฤษณะ เพราะกฤษณะเป็นเด็กเล็กๆที่บริสุทธิ์ ที่นี่เช่นกันพวกเขาบอกว่าเด็กและมหาตมะมีความทัดเทียมกัน แม้กระนั้นมหาตมะก็ละทิ้งกิเลสหลังจากที่เขามีประสบการณ์ชีวิต พวกเขามีความระอาต่อสิ่งนั้น ในขณะที่เด็กๆนั้นบริสุทธิ์อยู่แล้ว พวกเขาถือได้ว่าเป็นดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่และสูงส่ง ดังนั้นพ่ออธิบายว่าซันยาสซีของหนทางสันโดษได้ให้การค้ำจุนบางอย่าง เช่นที่เมื่ออาคารได้เก่าลงครึ่งหนึ่งก็ได้มีการบูรณะปรับปรุงขึ้นมาใหม่เช่นกัน ซันยาสซีก็ได้บูรณะบารัตจากความบริสุทธิ์ของเขาและทำให้บารัตนั้นคงอยู่ได้ ไม่มีดินแดนอื่นใดที่จะสามารถบริสุทธิ์และมั่งคั่งได้เท่ากับบารัต เวลานี้พ่อเตือนลูกๆถึงผู้สร้างและตอนเริ่มตอนกลางและตอนจบของสิ่งสร้าง ท่านคือพ่อครูและกูรู ในกีตะมีการเขียนไว้ว่าพระเจ้ากฤษณะพูด ลูกจะเรียกเขาว่าบาบาหรือผู้ชำระให้บริสุทธิ์ไหม? เมื่อผู้คนเรียกหาผู้ชำระให้บริสุทธิ์ พวกเขาก็ไม่ได้จดจำกฤษณะ;พวกเขากำลังจดจำระลึกถึงพระเจ้า และแล้วพวกเขาก็พูดว่าผู้ชำระให้บริสุทธิ์คือรามของสีดา รามของตระกูล Raghav มีความสับสนอย่างมากมาย! พ่อพูดว่า: พ่อมาและบอกลูกๆอย่างถูกต้องแม่นยำถึงสาระของพระเวทและคัมภีร์ฯลฯ สิ่งแรกและสิ่งหลักที่ท่านอธิบายคือ: พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ และจดจำพ่อแล้วลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ ลูกทุกคนคือพี่น้องเพศชาย และแล้วเมื่อเป็นลูกของบราห์มาลูกคือลูกสาวและลูกชาย ดังนั้นลูกจึงเป็นพี่น้องหญิงชาย เก็บสิ่งนี้ไว้ในสติปัญญาของลูก ดั้งเดิมแล้วดวงวิญญาณเป็นพี่น้องเพศชาย เมื่อพวกเขาเข้ามาในร่างกายพวกเขาจึงกลายเป็นพี่น้องหญิงชาย ผู้คนไม่มีสติปัญญาที่จะเข้าใจแม้แต่สิ่งนี้ ท่านคือพ่อของพวกเราดวงวิญญาณ ดังนั้นพวกเราจึงเป็นพี่น้องกัน ท่านจะอยู่ทั่วไปทุกหนทุกแห่งได้อย่างไร? มีเพียงลูกเท่านั้นที่ได้รับมรดก พ่อไม่สามารถได้รับมรดก ลูกๆ ก็ได้รับมรดกของเขาจากพ่อ บราห์มาก็เป็นลูกของชีพบาบาเช่นกัน เขาก็ได้รับมรดกจากผู้เดียวนั้นด้วยเช่นกัน ลูกกลายเป็นหลานของท่าน ลูกมีสิทธิ์นั้นด้วย ในฐานะที่เป็นดวงวิญญาณ ลูกๆดวงวิญญาณทั้งหลายคือบุตรชาย แล้วเมื่อลูกเข้าไปในร่างกาย ลูกก็กลายเป็นพี่น้องหญิงชายกัน ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด ควรที่จะมีสายตาของความเป็นพี่น้องอย่างสม่ำเสมอ ขจัดจิตสำนึกของความเป็นหญิงและชายทั้งหมดออกไป เมื่อทั้งชายและหญิงพูดว่า: โอ้ พระเจ้าผู้เป็นพ่อ! นั่นก็หมายความว่าพวกเขาเป็นพี่น้องหญิงชาย เมื่อพ่อมาและสร้างสิ่งสร้างในยุคบรรจบพบกันลูกคือพี่น้องหญิงชาย อย่างไรก็ตามเป็นเรื่องยากมากที่จะขจัดสายตาของความเป็นหญิงและชายออกไป พ่อพูดว่า: ลูกต้องกลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ เมื่อลูกกลายเป็นลูกของพ่อเท่านั้นที่ลูกจะได้รับมรดกนี้ จดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้นอย่างสม่ำเสมอ และลูกจะกลับมาสะโตประธาน จนกว่าลูกกลับมาสะโตประธานแล้วเท่านั้น มิฉะนั้นลูกจะไม่สามารถเข้าไปสู่การหลุดพ้นและการหลุดพ้นในชีวิตได้ ซันยาสซีฯลฯ ไม่เคยแสดงวิธีการนี้แก่ลูก พวกเขาไม่เคยพูดว่า: พิจารณาตนเองว่าเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อ พ่อนั้นเรียกว่าพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงส่ง คนอื่นๆทั้งหมดเป็นดวงวิญญาณ แต่ท่านถูกเรียกว่าดวงวิญญาณสูงสุด พ่อพูดว่า: โอ้ ลูกๆ พ่อมาเพื่อลูกๆ อย่างไรก็ตามเพื่อที่จะพูดกับลูกๆพ่อจึงต้องการปาก ทุกวันนี้เกามุข (ปากของวัว) ก็ได้มีการวางไว้ในทุกแห่ง แล้วพวกเขาก็กล่าวว่าน้ำทิพย์นั้นออกมาจากเกามุข ในความเป็นจริงแล้ว ความรู้ถูกเรียกว่าน้ำทิพย์ น้ำทิพย์ของความรู้ออกมาจากปาก ไม่ใช่เป็นเรื่องของน้ำ ผู้นี้(บราห์มา)คือแม่วัว บาบาได้เข้ามาในผู้นี้ พ่อได้ทำให้ลูกเป็นของท่านโดยผ่านผู้นี้ ความรู้ออกมาจากเขา พวกเขาแกะสลักสัญลักษณ์รูปวัวจากหินและทำปากที่ให้น้ำไหลออกมาได้ นั่นคือประเพณีของหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ลูกรู้ถึงสิ่งต่างๆอย่างถูกต้องแม่นยำ เป็นลูกๆกุมารีที่ยิงลูกธนูไปที่ปิชัมปิตาเม ฯลฯ ลูกคือบราห์มากุมารและกุมารี ดังนั้นกุมารีต้องเป็นของใครบางคนอย่างแน่นอน มีวัดให้กับทั้งอัถฐะกุมารี(กึ่งกุมารี)และกุมารี วัดเป็นอนุสรณ์ในทางปฏิบัติของลูกใช่ไหม? เวลานี้พ่อนั่งที่นี่ และอธิบายว่า เมื่อลูกคือบราห์มากุมารและกุมารี จึงไม่สามารถมีการก่ออาชญากรรมใดได้ มิฉะนั้นก็จะมีการลงโทษที่รุนแรง เมื่อลูกกลับมามีสำนึกเป็นร่าง ลูกก็ลืมว่าลูกคือพี่น้องหญิงชายกัน ผู้นั้นคือบีเค และลูกก็คือบีเค ดังนั้นจึงไม่สามารถมีสายตาของกิเลสได้ อย่างไรก็ตามมนุษย์ที่เป็นของชุมนุมปีศาจไม่สามารถอยู่ได้โดยที่ไม่มีกิเลส ดังนั้นเขาจึงได้สร้างอุปสรรค ลูกๆ บราห์มากุมารและกุมารีเวลานี้ได้รับมรดกจากพ่อ ลูกต้องทำตามศรีมัทของพ่อและกลับมาบริสุทธิ์ นี่คือชาติเกิดสุดท้ายของลูกในดินแดนของความตายที่มีกิเลสนี้ ไม่มีใครรู้สิ่งนี้เช่นกัน ไม่มีกิเลสในดินแดนแห่งความเป็นอมตะ พวกเขาถูกเรียกว่าสะโตประธานและปราศจากกิเลสอย่างสมบูรณ์ ในขณะที่ผู้คนที่นี่ตาโมประธานและมีกิเลสอย่างสมบูรณ์ พวกเขาร้องเพลงด้วยเช่นกันว่าเหล่าเทพปราศจากกิเลสอย่างสมบูรณ์ และพวกเขาเองคือคนบาปที่มีกิเลส พวกเขากราบไหว้บูชาผู้ที่ปราศจากกิเลสอย่างสมบูรณ์เหล่านั้น พ่อได้อธิบายว่า: ลูกชาวบารัตเคยมีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชา จากนั้นลูกก็กลายเป็นผู้กราบไหว้บูชา ในปัจจุบันความเลื่อมใสศรัทธามีผลกระทบอย่างมาก มีอิทธิพลอย่างมาก ผู้เลื่อมใสศรัทธาจดจำพระเจ้าและพูดว่า: โปรดมาและให้ผลของความเลื่อมใสศรัทธาของเราแก่พวกเรา สภาพของพวกเขาเป็นอย่างไรโดยการทำความเลื่อมใสศรัทธา? พ่ออธิบายว่ามีสี่คัมภีร์ศาสนาหลัก หนึ่งคือศาสนาเทพ และที่รวมอยู่ในนั้นคือบราห์มิน เทพ และนักรบ; มีทั้งสามอยู่ในนั้น พ่อก่อตั้งศาสนาบราห์มิน ลูกบราห์มินคือจุกของยุคบรรจบพบกัน เวลานี้ลูกบราห์มินกำลังจะกลายเป็นมนุษย์ที่สูงส่งที่สุด ลูกกลายเป็นบราห์มินแล้วลูกก็กลายเป็นเทพ บราห์มินเหล่านั้นคือผู้ที่มีกิเลส พวกเขามาและก้มลงให้กับลูกๆบราห์มินและพูดนมัสเตกับลูก พวกเขาพูดด้วยเช่นกันว่า: ขอคารวะต่อบราห์มินและเทพ เพราะพวกเขาเข้าใจว่าลูกคือลูกของบราห์มาและพวกเขาเองไม่ใช่ลูกของบราห์มา เวลานี้ลูกคือลูกของบราห์มา ทุกคนจะคารวะลูก และจากนั้นลูกก็กลายเป็นเทพ เวลานี้ลูกคือบราห์มากุมารและกุมารี แล้วลูกก็จะกลายเป็นเทพกุมารและกุมารี ชีวิตในปัจจุบันนี้ของลูกมีค่ามาก เพราะลูกได้รับการจดจำว่าเป็นแม่ของโลก ลูกได้ออกมาจากความมีขีดจำกัดและไปสู่ความไม่มีขีดจำกัด ลูกรู้ว่าลูกคือผู้ที่ให้คุณประโยชน์แก่โลกนี้ ดังนั้นลูกแต่ละคนคือแม่ของชาวโลกหรือพ่อของชาวโลก ผู้คนไม่มีความสุขอย่างมากในนรกนี้ พวกเรามาเพื่อรับใช้พวกเขาทางจิตวิญญาณ เราจะทำให้พวกเขาเป็นชาวสวรรค์อย่างแน่นอน ลูกคือกองทัพ สิ่งนี้เรียกว่าสนามรบด้วยเช่นกัน ยาดาวาส, ฆราวาส และพันดาวาส ทั้งหมดนี้อยู่ด้วยกัน พวกเขาทุกคนคือพี่น้องกัน ลูกไม่ได้ต่อสู้รบรากับพี่น้องหญิงชายของลูกแต่สู้กับราวัน ลูกอธิบายแก่พี่น้องหญิงชายของลูกเพื่อเปลี่ยนพวกเขาจากมนุษย์ให้กลายเป็นเทพ พ่ออธิบายว่า: ลูกต้องละทิ้งความสัมพันธ์ทางร่างทั้งหมด รวมทั้งร่างกายของลูกด้วย นี่คือโลกเก่า พวกเขาจึงได้สร้างเขื่อนและลำคลองที่ใหญ่โตเช่นนั้นเนื่องจากไม่มีน้ำ ประชากรได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก ในยุคทองมีลูกจำนวนน้อยมาก แม่น้ำก็มีปริมาณน้ำอยู่มากมาย มีอาหารมากมายด้วยเช่นกัน เวลานี้มีผู้คนนับพันล้านที่นี่บนโลกนี้ ในตอนเริ่มต้นมีเพียงเก้าแสนถึงหนึ่งล้านคนทั่วโลก ในเวลานั้นไม่มีแผ่นดินอื่นใด มีลูกๆ เพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่อาศัยอยู่ที่นั่น ลูกไม่จำเป็นที่จะต้องไปที่อื่นใด ที่นั่นเป็นฤดูใบไม้ผลิอยู่ตลอดเวลา แม้แต่วัตถุธาตุทั้งห้าก็ไม่สร้างความยากลำบากใดๆแก่ลูก พวกมันอยู่ในระเบียบ ไม่มีเรื่องของความทุกข์ นั่นคือสวรรค์ เวลานี้คือนรกสุดขีดที่เริ่มขึ้นในช่วงกลางของวงจร เมื่อเหล่าเทพตกไปสู่หนทางบาปที่อาณาจักรของราวันได้เริ่มขึ้น ลูกเข้าใจว่าพวกเรากลายเป็นผู้ที่มีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชาที่มีมงกุฎสองชั้น จากนั้นก็กลายเป็นผู้ที่มีมงกุฎชั้นเดียว มงกุฎแห่งแสงคือสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ของยุคทอง เหล่าเทพทั้งหมดล้วนบริสุทธิ์ ที่นี่ไม่มีใครบริสุทธิ์ ทุกคนยังคงเกิดจากบาปต่อไป เหตุนี้เองจึงเรียกว่าโลกที่เสื่อมทราม ยุคทองคือโลกที่สูงส่ง กิเลสนั้นเรียกว่าเสื่อมทราม ลูกๆรู้ว่ามีหนทางครอบครัวที่บริสุทธิ์ในยุคทองและเวลานี้กลับมาไม่บริสุทธิ์ เวลานี้โลกกำลังกลับมาบริสุทธิ์และสูงส่ง วงจรโลกยังคงหมุนต่อไปเรื่อยๆใช่ไหม? พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดเท่านั้นที่เรียกว่าเป็นผู้ชำระล้างให้บริสุทธิ์ ผู้คนพูดว่าพระเจ้าให้แรงบันดาลใจ แรงบันดาลใจหมายถึงความคิด ไม่มีเรื่องของแรงบันดาลใจที่นี่ พ่อพูดว่า: พ่อต้องรับการค้ำจุนของร่างกาย พ่อจะให้คำสอนแก่ลูกโดยที่ไม่มีปากได้อย่างไร? เคยมีการให้คำสอนด้วยแรงบันดาลใจหรือ? พระเจ้าไม่ได้ทำสิ่งใดด้วยแรงบันดาลใจ พ่อสอนลูกๆการศึกษาเล่าเรียนไม่สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยแรงบันดาลใจ ไม่มีใครนอกจากพ่อสามารถบอกลูกถึงความลับของตอนเริ่ม ตอนกลางและตอนจบของโลกได้ พวกเขาไม่รู้จักพ่อ บางคนพูดว่าท่านคือสัญลักษณ์ลิงกัม ในขณะที่ผู้อื่นพูดว่าท่านคือแสงที่คงอยู่ตลอดไป บางคนพูดว่าธาตุบราห์มคือพระเจ้า มีบราห์มญาณีและทัทวาญาณี(ผู้ที่มีความรู้ของธาตุบราห์ม) ในคัมภีร์พวกเขาแสดงให้เห็นถึง 8.4 ล้านเผ่าพันธุ์ไว้ หากจะมี 8.4 ล้านชาติเกิด ระยะเวลาของวงจรก็จะยาวนานมาก ไม่สามารถมีการคำนวณที่ถูกต้องแม่นยำได้ พวกเขาพูดว่าระยะเวลาของยุคทองนั้นหลายแสนปี พ่อพูดว่า: ทั้งวงจรโลกคือ 5,000 ปี เพื่อที่จะใช้ 8.4 ล้านชาติเกิด ลูกต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานมาก! คัมภีร์ทั้งหมดเหล่านั้นเป็นของหนทางความเลื่อมใสศรัทธา พ่อพูดว่า: พ่อมาและอธิบายสาระของคัมภีร์ทั้งหมดแก่ลูก สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดคือองค์ประกอบของหนทางความเลื่อมใสศรัทธา ไม่มีใครสามารถบรรลุถึงพ่อด้วยสิ่งนั้น เมื่อพ่อมาเท่านั้น ที่พ่อจะพาทุกคนกลับไปกับพ่อ ลูกเรียกหาพ่อ: โอ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ได้โปรดมา! ทำให้พวกเราบริสุทธิ์และพาพวกเราไปสู่โลกที่บริสุทธิ์ด้วยเถิด ดังนั้นเหตุใดพวกเขาจึงล้มลุกคลุกคลานไปทั่วเพื่อแสวงหาพ่อ? พวกเขาไปไกลมาก ขึ้นไปบนภูเขาฯลฯ ทุกวันนี้มีวัดที่ว่างเปล่าอยู่มากมายซึ่งไม่มีใครไปเยี่ยมเยือน เวลานี้ลูกๆ รู้จักชีวประวัติของพ่อที่สูงสุดเหนือสิ่งใด เมื่อพ่ออายุ 60 ปี เขาก็จะมอบทุกสิ่งแก่ลูกๆของเขาและไปสู่การปลดเกษียณ ระบบนั้นก็มาจากเวลานี้ด้วยเช่นกัน เทศกาลเหล่านั้นทั้งหมดยังอ้างอิงถึงเวลานี้ด้วย ลูกรู้ว่าเวลานี้ลูกอยู่ในยุคบรรจบพบกัน หลังจากกลางคืนก็จะมีกลางวัน ในเวลานี้มีความมืดมิดที่สุด มีเพลงที่ร้องว่า: เมื่อพระอาทิตย์แห่งความรู้ปรากฏขึ้นมา ความมืดมิดทั้งหมดของความไม่รู้ก็จะถูกขจัดไป เวลานี้ลูกรู้จักพ่อและตอนเริ่ม ตอนกลางและตอนจบของสิ่งสร้างแล้ว เช่นที่พ่อเต็มไปด้วยความรู้ ดังนั้นลูกจึงกลายเป็นนายที่เต็มไปด้วยความรู้เช่นกัน ลูกๆได้รับมรดกของความสุขที่ไม่มีขีดจำกัดจากพ่อ ลูกได้รับเพียงมรดกที่มีขีดจำกัดจากพ่อทางโลกของลูกเท่านั้นซึ่งให้ความสุขเพียงชั่วคราว ซันยาสซีพูดว่าความสุขนั้นเป็นเหมือนมูลกา พวกเขาไม่สามารถที่จะมาที่นี่เพื่อทำความเพียรพยายามสำหรับความสุขได้ พวกเขาคือหฐโยคี ลูกคือ ราชาโยคี ลูกมีโยคะกับพ่อ ในขณะที่พวกเขามีโยคะกับธาตุบราห์ม สิ่งนี้ถูกกำหนดไว้ในละครเช่นกัน อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. เพื่อที่จะกลับมาบริสุทธิ์ จงทำให้สายตาของลูกมั่นคงที่ลูกดวงวิญญาณทั้งหมดเป็นพี่น้องเพศชาย และในฐานะที่เป็นลูกของพ่อบราห์มาลูกทั้งหมดคือพี่น้องหญิงชาย ทั้งดวงวิญญาณและร่างกายต้องได้รับการชำระล้างให้บริสุทธิ์และสะโตประธาน ละทิ้งจิตสำนึกที่เป็นร่าง

2. กลายเป็นนายที่เต็มไปด้วยความรู้และให้ความรู้ของผู้สร้างและสิ่งสร้างแก่ทุกคนและนำพวกเขาออกจากความมืดมิด ทำงานรับใช้ทางจิตแก่ผู้คนซึ่งเป็นชาวนรกและทำให้พวกเขาเป็นชาวสวรรค์

พร:
ขอให้ลูกกลายเป็นอมตะและไม่สูญสลายด้วยความคิดที่มุ่งมั่นเดียวของการเป็นของพ่อผู้เดียวและไม่มีใครอื่น

สภาพของลูกๆที่มีความคิดที่มุ่งมั่นว่าจะเป็นของพ่อผู้เดียวและไม่มีใครอื่นจะกลับมาสม่ำเสมอและมั่นคงโดยอัตโนมัติและอย่างง่ายดาย เมื่อพวกเขามีความมุ่งมั่นนี้เส้นด้ายที่ไม่สูญสลายของความสัมพันธ์ทั้งหมดจะถูกสร้างขึ้นมา และพวกเขาจะได้รับพรของการเป็นอมตะอย่างสม่ำเสมอและไม่สูญสลาย ด้วยการมีความคิดที่มุ่งมั่นนี้พวกเขาจะได้รับลิฟต์พิเศษสำหรับความพยายามของพวกเขา ผู้ที่มีทุกความสัมพันธ์กับพ่อผู้เดียวจะได้รับการบรรลุผลทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

คติพจน์:
ให้ความคิด คำพูดและการทำทั้งหมดเท่าเทียมกัน และแล้วเมื่อนั้นลูกจะกล่าวได้ว่าเป็นผู้เพียรพยายามที่สูงส่ง