04.04.21    Avyakt Bapdada     Thai Murli     06.12.87     Om Shanti     Madhuban


พื้นฐานของความสำเร็จคือการมีทัศนคติที่สูงส่ง


วันนี้ บัพดาดากำลังมองดูชุมนุมของหงส์ที่ศักดิ์สิทธิ์ของท่านในทุกหนแห่ง แต่ละหงส์ที่ศักดิ์สิทธิ์นั่งอยู่บนที่นั่งของสภาพที่สูงส่งของเขา การชุมนุมของหงส์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่นั่งอยู่บนที่นั่งของเขานี้เป็นเรื่องทางจิตวิญญาณและพิเศษสุดในทั้งวงจร แต่ละหงส์ที่ศักดิ์สิทธิ์ได้รับการประดับตกแต่งอย่างสวยงามที่สุดด้วยคุณสมบัติพิเศษของเขาและของเธอ คุณสมบัติพิเศษคือเครื่องประดับที่สูงส่ง หงส์ที่ศักดิ์สิทธิ์ได้รับการประดับตกแต่ง มองดูน่ารักยิ่ง บัพดาดาพอใจที่ได้เห็นเครื่องประดับของคุณสมบัติพิเศษของแต่ละคน ลูกทั้งหมดได้รับการประดับตกแต่ง เพราะทันทีที่ลูกเกิดมาเป็นบราห์มินนี้บัพดาดาก็ได้ให้พรแก่ลูกว่า ขอให้ลูกเป็นดวงวิญญาณพิเศษ แม้ว่าจะตามลำดับกัน แต่ดวงวิญญาณลำดับสุดท้ายก็เป็นดวงวิญญาณพิเศษ การเข้ามาในชีวิตของบราห์มินหมายความว่าลูกอยู่ท่ามกลางผู้ที่ถูกนับว่าเป็นดวงวิญญาณพิเศษ แม้ว่าลูกจะเป็นอันดับสุดท้ายในครอบครัวบราห์มิน แต่เมื่อเปรียบเทียบกับดวงวิญญาณมากมายในโลก ลูกจะได้รับการจดจำว่าเป็นดวงวิญญาณพิเศษ ด้วยเหตุนี้จึงมีการจดจำว่า: หนึ่งกำมือจากหลายล้าน และมีเพียงน้อยนิดจากกำมือเดียวนั้น ดังนั้นการชุมนุมของบราห์มินหมายถึงการชุมนุมของดวงวิญญาณพิเศษ

วันนี้บัพดาดาได้เห็นว่า แม้ว่าพ่อจะประดับตกแต่งทุกคนด้วยคุณสมบัติพิเศษอย่างเท่าเทียมกัน บางคนก็ซึมซับเครื่องประดับนั้นและใช้สิ่งนั้นตามเวลา ในขณะที่คนอื่นๆไม่สามารถซึมซับหรือไม่สามารถใช้สิ่งนั้นได้ตามเวลา ยกตัวอย่างเช่น บรรดาเหล่าราชวงศ์ในปัจจุบันตกแต่งตนเองตามกาลเทศะและดูดีมาก เวลาเป็นอย่างไร การตกแต่งก็เป็นเช่นนั้น สิ่งนี้เรียกว่าการมีความรู้อย่างเต็มเปี่ยม ปัจจุบันผู้คนเก็บเครื่องประดับไว้เป็นชุดที่หลากหลาย (เครื่องเพชรพลอย,อัญมณี) ดังนั้นบัพดาดาจึงให้ชุดของคุณสมบัติพิเศษและคุณธรรมที่สูงส่งมากมาย ไม่ว่าเครื่องประดับนั้นจะล้ำค่ามากแค่ไหน ถ้าใช้ไม่ถูกต้องตามเวลาแล้วจะดูเป็นอย่างไร? ในทำนองเดียวกันพ่อได้ให้เครื่องประดับของคุณสมบัติพิเศษ, คุณธรรม, พลังและเพชรพลอยแห่งความรู้แก่ทุกคน แต่ลูกก็ใช้สิ่งเหล่านั้นตามลำดับกันไปในเวลาที่ถูกต้อง ลูกทุกคนมีเครื่องประดับเหล่านี้ทั้งหมด คุณสมบัติพิเศษและคุณธรรมแต่ละประการมีความสำคัญของตัวเองตามเวลา หากในขณะที่มีสิ่งเหล่านั้นแล้วลูกไม่ได้ใช้สิ่งเหล่านั้นแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะล้ำค่ามากแค่ไหน ก็ไม่มีคุณค่าใดๆเลย สำหรับงานใดก็ตามที่ลูกต้องการเพื่อซึมซับคุณสมบัติพิเศษ คุณสมบัติพิเศษเฉพาะนั้นมีค่าในเวลานั้น ตัวอย่างเช่น หงส์แยกแยะระหว่างหินและเพชรพลอย หงส์แยกเพชรพลอยออกมาและซึมซับเพียงเพชรพลอยเหล่านั้นเท่านั้น หงส์จะแยกหินออกไปและซึมซับเพชรพลอยและไข่มุก หงส์ที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นนั้นหมายถึงผู้ที่เลือกคุณสมบัติพิเศษและคุณธรรมตามเวลาและใช้สิ่งเหล่านั้นในเวลานั้น สิ่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นหงส์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีพลังในการแยกแยะและพลังในการตัดสิน ดังนั้นพลังทั้งสองของการแยกแยะและตัดสินจึงเป็นสองพลังที่ทำให้ลูกไปข้างหน้า เมื่อลูกซึมซับทั้งสองพลังนี้แล้ว ลูกสามารถทำงานในเวลาที่ถูกต้องด้วยคุณสมบัติพิเศษนั้น ดังนั้นลูกๆผู้เป็นหงส์ที่ศักดิ์สิทธิ์แต่ละคนต้องตรวจสอบพลังทั้งสองนี้ พลังทั้งสองนี้หลอกลวงลูกในเวลานั้นหรือไม่? หากลูกแยกแยะหรือตัดสินหลังจากเวลาผ่านไป (เมื่อจำเป็นต้องทำ) เวลานั้นก็ผ่านไปแล้ว พลังทั้งสองนี้ทำงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเสมอสำหรับผู้ที่เป็นหงส์ที่ศักดิ์สิทธิ์อันดับหนึ่ง ถ้าพลังเหล่านี้ทำงานหลังจากเวลาผ่านไปแล้ว ลูกจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของอันดับสอง อย่าได้ถามถึงอันดับสามเลย! เพียงหงส์ที่มีสติปัญญาที่ศักดิ์สิทธิ์ (บริสุทธิ์) เสมอเท่านั้นที่สามารถทำงานในเวลาที่ถูกต้อง

ลูกได้รับการบอกถึงความหมายของคำว่า โฮลี ความหมายแรกของโอลีคือความบริสุทธิ์ ในภาษาฮินดี โฮลี หมายถึงอดีตที่ผ่านไปแล้ว ดังนั้นผู้ที่มีสติปัญญาที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งหมายถึงบริสุทธิ์และผู้ที่มีการฝึกฝนของการปล่อยให้อดีตเป็นอดีตอยู่เสมอในทุกวินาทีและในทุกสถานการณ์นั้นจะมีความศักดิ์สิทธิ์เสมอ นั่นคือพวกเขาได้รับการแต้มเติมสีสันด้วยสีสันทางจิตวิญญาณ พวกเขาได้รับการแต้มเติมสีสันด้วยความเป็นมิตรของพ่อ ดังนั้นคำว่าโฮลีคำเดียวจึงถูกนำมาใช้ในสามรูปแบบ ผู้ที่มีคุณสมบัติพิเศษทั้งสามความหมาย นั่นคือหงส์ที่รู้จักวิธีนี้จะประสบความสำเร็จในทุกขณะ ดังนั้นวันนี้บัพดาดากำลังมองดูคุณสมบัติพิเศษของหงส์ที่ศักดิ์สิทธิ์ในชุมนุมที่ศักดิ์สิทธิ์นี้ ไม่ว่าจะเป็นงานทางโลกหรืองานทางจิต พื้นฐานของความสำเร็จในทั้งสองคือพลังในการแยกแยะและพลังในการตัดสิน เมื่อลูกเข้ามามีการติดต่อสัมพันธ์กับใคร ถ้าลูกไม่แยกแยะแรงจูงใจและความรู้สึกของพวกเขา หลังจากนั้นก็ตัดสินพวกเขา ถ้าลูกไม่ได้ตัดสินอย่างถูกต้อง ลูกจะไม่สามารถประสบความสำเร็จในงานใดไม่ว่าจะเป็นผู้คนหรือสถานการณ์ ลูกต้องเข้ามามีความสัมพันธ์กับผู้คนและลูกต้องเอาชนะสถานการณ์ต่างๆด้วยเช่นกัน ต้องเผชิญทั้งสองสิ่งนี้ในชีวิต ดังนั้นหงส์ที่ศักดิ์สิทธิ์อันดับหนึ่งหมายถึงผู้ที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติพิเศษทั้งสอง นี่คือข่าวของการชุมนุมในวันนี้ การชุมนุมนี้ไม่ได้หมายถึงผู้ที่กำลังนั่งอยู่เบื้องหน้าบาบาที่นี่เท่านั้น เบื้องหน้าบัพดาดาพร้อมกับลูกทุกคน ลูกทุกคนจากทุกหนแห่งได้ปรากฏตัว บัพดาดาเฉลิมฉลองการพบปะและมีการสนทนาจากใจถึงใจกับทั้งครอบครัวที่ไม่มีขีดจำกัด ดวงวิญญาณบราห์มินทั้งหมดซึ่งด้วยพลังของการจดจำระลึกถึงของพวกเขา พวกเขาก็ได้ปรากฏขึ้นในมธุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบัพดาดาได้เห็นว่าเส้นของวิธีและเส้นของความสำเร็จของลูกทุกคนชัดเจนเพียงใด วิธีการใช้ตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้เป็นอย่างไร และพวกเขาประสบผลสำเร็จอันเป็นผลมาจากการใช้วิธีนี้มากแค่ไหน ทั้งสองเส้นนี้ชัดเจนแค่ไหน? เส้นนั้นยาวแค่ไหน? นั่นคือพวกเขาสะสมในบัญชีของพวกเขาอย่างถูกต้องมากเพียงใดโดยใช้วิธีการนี้และประสบความสำเร็จมากแค่ไหน? รากฐานของวิธีนี้คือทัศนคติที่สูงส่ง หากทัศนคติสูงส่งวิธีการนั้นก็จะถูกต้อง และหากวิธีการถูกต้องแล้วความสำเร็จก็จะสูงส่งอย่างแน่นอนเช่นกัน ดังนั้นเมล็ดของวิธีการและความสำเร็จคือทัศนคติของลูก จงมีทัศนคติของสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณที่สูงส่งของความเป็นพี่น้องกันเสมอ นี่คือสิ่งหลัก แต่พร้อมกับสิ่งนั้นในขณะที่เข้ามามีการติดต่อสัมพันธ์กับทุกดวงวิญญาณขอให้มีทัศนคติของความเมตตากรุณาในการให้คุณประโยชน์, ความรัก, ความร่วมมือ, ความไม่เห็นแก่ตัวและการเป็นอิสระจากความคิดที่เป็นบาปเสมอ ขอให้มีทัศนคตินั้นที่เป็นอิสระจากความคิดไร้ประโยชน์ บางครั้งลูกมีทัศนคติของความคิดที่ไร้ประโยชน์และความคิดที่เป็นบาปต่อบางดวงวิญญาณ และทัศนคติและสายตาของลูกเป็นเช่นไร ลูกก็จะเห็นโลกของงานและการกระทำของดวงวิญญาณนั้นเป็นไปตามนั้น บางครั้งบาบาก็ได้ยินสิ่งนี้และเห็นสิ่งนี้ในลูกๆ เพราะทัศนคตินี้ลูกจึงพูดเกี่ยวกับสิ่งนี้ด้วย ไม่ว่าบุคคลนั้นจะทำงานได้ดีเพียงใด เพราะลูกมีทัศนคติของความไร้ประโยชน์ คำพูดที่ออกมาสำหรับดวงวิญญาณนั้นจึงเป็นเช่นนั้นเสมอ: คนนี้เป็นเช่นนั้นอยู่แล้ว; เขาก็เป็นเช่นนั้นเสมอ ดังนั้นทัศนคติประเภทนี้จะทำให้ลูกสัมผัสว่าโลกของกิจกรรม(สนามการกระทำ)ของดวงวิญญาณนั้นเป็นเช่นเดียวกัน ในโลกนี้ลูกทุกคนยกตัวอย่างของแว่นตา ไม่ว่าลูกจะใส่เลนส์สีอะไร นั่นคือลูกจะมองเห็นทุกสิ่งว่าเป็นสีตามนั้น ในทำนองเดียวกันทัศนคติของลูกเป็นเช่นไร ทัศนคตินั้นจะเปลี่ยนสายตาของลูก และสายตาของลูกจะเปลี่ยนโลก ถ้าเมล็ดของทัศนคติสูงส่งเสมอแล้ววิธีการและผลลัพธ์ก็จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน ดังนั้นก่อนอื่นให้ตรวจสอบรากฐานของทัศนคติของลูก นั่นเรียกว่าทัศนคติที่สูงส่ง ในความสัมพันธ์หรือในสายสัมพันธ์ใดๆ หากมีทัศนคติที่หลากหลาย แทนที่จะเป็นทัศนคติที่สูงส่ง และไม่ว่าลูกจะนำวิธีการใดมาใช้มากมายแค่ไหนก็จะไม่ประสบความสำเร็จ นี่เป็นเพราะเมล็ดคือทัศนคติ ต้นไม้คือวิธีการ และผลไม้คือผลลัพธ์ หากเมล็ดนั้นอ่อนแอแล้วไม่ว่าต้นไม้จะขยายออกไป(แผ่กว้าง)มากแค่ไหนก็จะไม่มีผลของความสำเร็จ บัพและดาดากำลังสนทนากันแบบใจถึงใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับทัศนคติและวิธีการนี้ของลูกๆ

เพื่อความก้าวหน้าของตนเองและความสำเร็จในงานรับใช้ บัพและดาดาได้แบ่งปันคติพจน์ที่สนุกสนานในการสนทนาจากใจถึงใจของท่าน ลูกทุกคนใช้คติพจน์นี้ต่อกันและกัน ลูกจดจำคติพจน์ที่ว่า ท่านก่อน ในทุกงานใช่หรือไม่? หนึ่งคือ ท่านก่อน และอีกหนึ่งคือ ฉันก่อน ทั้งสองคติพจน์ ท่านก่อน และ ฉันก่อน เป็นสิ่งจำเป็น อย่างไรก็ตามในขณะที่มีการสนทนาจากใจถึงใจของทั้งสองท่าน บัพและดาดาก็ยิ้มออกมา สิ่งที่ควรจะเป็น ฉันก่อน ลูกทำให้สิ่งนั้นเป็น ท่านก่อน และสิ่งที่ลูกควรพูดว่า ท่านก่อน ลูกก็ทำให้สิ่งนั้นเป็น ฉันก่อน ลูกเปลี่ยนกลับไปกลับมา เมื่อจะทำอะไรที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตนเองลูกจะพูดว่า ท่านก่อน ถ้าคนนี้เปลี่ยน ฉันจะเปลี่ยน ดังนั้นนั่นคือ ท่านก่อน ใช่หรือไม่? และเมื่อมีโอกาสเกิดขึ้นสำหรับงานรับใช้หรือเผชิญกับสถานการณ์ ลูกพยายามทำให้สิ่งนั้นเป็นฉันก่อน "ฉันเองก็เป็นบางอย่างเหมือนกัน" ฉันควรได้รับบางสิ่งด้วย ดังนั้นสิ่งที่ลูกจะต้องพูดว่า ท่านก่อน ลูกพูดว่า ฉันก่อน การอยู่อย่างมั่นคงในความเคารพตนเองและการให้ความเคารพผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอหมายถึงการพูดว่าท่านก่อน ไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นที่ลูกเพียงแค่พูดว่าท่านก่อนในคำพูด แต่การกระทำของลูกแตกต่างออกไป ลูกต้องอยู่อย่างมั่นคงในความเคารพตนเองและให้ความเคารพ อะไรเป็นสิ่งบ่งบอกของการให้ความเคารพและความมั่นคงในความเคารพในตนเอง? ตรวจสอบสองสิ่งนี้เสมอ

หนึ่งคือทัศนคติของความหยิ่งยโส และอีกหนึ่งคือทัศนคติที่ไม่มีความเคารพ ผู้ที่มั่นคงในความเคารพตนเองและเป็นผู้ประทาน ผู้ให้ความเคารพแก่ผู้อื่นจะไม่มีทัศนคติของการไม่เคารพหรือความหยิ่งยโส คนนี้มักจะทำเช่นนั้นเสมอ คนนี้เป็นอย่างนั้นเสมอ นี่ก็เป็นการไม่เคารพดวงวิญญาณในหนทางที่สูงส่งเช่นกัน การอยู่อย่างมั่นคงในความเคารพตนเองและการให้ความเคารพเป็นที่รู้จักกันว่า ท่านก่อน ลูกเข้าใจไหม? ในสถานการณ์ใดๆของความก้าวหน้าในตนเอง หากลูกจดจำคติพจน์ว่าฉันก่อนเสมอผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร? ฉันก่อน หมายถึงผู้ที่ริเริ่มก่อนคืออรชุน อรชุนหมายถึงดวงวิญญาณพิเศษ, ดวงวิญญาณที่มีลักษณะเฉพาะไม่เหมือนใคร, ดวงวิญญาณทางจิต, ดวงวิญญาณพิเศษทางจิต พ่อบราห์มากลายเป็นอรชุนนั่นคือดวงวิญญาณอันดับหนึ่ง โดยการดำเนินชีวิตด้วยคติพจน์ฉันก่อนเสมอ ลูกได้รับการบอกเกี่ยวกับอันดับหนึ่งซึ่งหมายถึงชั้นหนึ่ง ในความจริงจะมีเพียงบุคคลเดียวที่เป็นอันดับหนึ่ง ดังนั้นคติพจน์ทั้งสองจึงมีความสำคัญ อย่างไรก็ตามลูกได้รับการบอกว่าอันดับถูกสร้างขึ้นมาบนพื้นฐานของอะไร เมื่อมีคนไม่ได้ใช้คุณสมบัติพิเศษใดๆในเวลาที่ถูกต้องเหมาะสม อันดับก็จะเปลี่ยนไป ผู้ที่ใช้สิ่งนั้นในเวลาที่ถูกต้องจะมีชัยชนะนั่นคือพวกเขาจะกลายเป็นอันดับหนึ่ง ดังนั้นตรวจสอบสิ่งนี้ เพราะปีนี้บัพดาดาจะบอกลูกในสิ่งที่เกี่ยวกับการตรวจสอบตนเอง บาบาของลูกได้บอกสิ่งต่างๆ มากมายแก่ลูกแล้วใช่หรือไม่? ดังนั้นวันนี้จงตรวจสอบสิ่งเหล่านี้นั่นคือ: ฉันพูดคำว่าท่าน แทนที่จะเป็นฉัน และคำว่าฉันแทนที่จะเป็นคำว่าท่านหรือไม่? สิ่งนี้เรียกว่าวิธีการที่ถูกต้อง เมื่อลูกใช้วิธีที่ถูกต้องก็จะมีความสำเร็จอย่างแน่นอน ลูกได้รับการบอกถึงวิธีสำหรับทัศนคตินี้ จงตรวจสอบสองสิ่งนี้: อย่าได้มีทัศนคติของการไม่เคารพหรือความหยิ่งยโส ซึ่งทั้งสองสิ่งหายไปลูกจะได้รับความเคารพ ไม่ว่าลูกจะร้องขอหรือไม่ ไม่ว่าลูกจะคิดเกี่ยวกับสิ่งนี้หรือไม่ ผู้คนและธรรมชาติจะให้ความเคารพแก่ลูกต่อไปเสมอโดยอัตโนมัติ เมื่อลูกมีความปรารถนาเพียงเล็กน้อยที่จะได้รับความเคารพแม้ในความคิดของลูก ลูกจะไม่ได้รับ การถ่อมตนหมายถึงการพูดว่าท่านก่อน สภาพที่ถ่อมตนจะทำให้ผู้อื่นให้ความเคารพต่อลูกโดยอัตโนมัติ ในสถานการณ์ที่ท้าทายความเคารพตนเอง การพูดว่าท่านก่อนหมายถึงการทัดเทียมกับพ่อ ในการให้ความเคารพ พ่อบราห์มาจะให้แม่ของโลกจักกะตัมบ้า,แม่สรัสวตีก่อนแล้วจึงเป็นพ่อบราห์มา แม้ว่าจะเป็นแม่บราห์มา, เพื่อเป็นการให้ความเคารพ ท่านจึงวางแม่จักกะตัมบ้าไว้ข้างหน้า ท่านเฝ้าแต่ให้ลูกๆ อยู่ข้างหน้าในทุกงาน ในขณะที่ในแง่ของความเพียรพยายาม ท่านทำให้ตนเองอยู่ข้างหน้าในรูปของเครื่องยนต์ เครื่องยนต์อยู่ด้านหน้าเสมอ ลูกได้เห็นในชีวิตของสะคาร์บาบาเสมอ: ไม่ว่าฉันจะทำอะไร คนอื่นๆที่เห็นฉันก็จะทำเช่นเดียวกัน ดังนั้นในแง่ของวิธีการ, ในแง่ของความก้าวหน้าในตนเอง และในเส้นของความความเพียรพยายามที่เข้มข้น ท่านมักจะให้ตัวท่านเองก่อนเสมอ ดังนั้นวันนี้บาบากำลังตรวจสอบเส้นของวิธีการและความสำเร็จ ลูกเข้าใจไหม? ดังนั้นอย่าได้เปลี่ยนสิ่งนี้ไปมา การเปลี่ยนสิ่งนั้นไปมาหมายถึงการเปลี่ยนโชคของลูก จงเป็นหงส์ที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นผู้ที่มีสติปัญญาที่กว้างไกลและไม่มีขีดจำกัดด้วยพลังของการตัดสินและแยกแยะในเวลาที่ถูกต้องเสมอ ให้เมล็ดของทัศนคติของลูกสูงส่งเสมอ และได้รับประสบการณ์ของวิธีการและความสำเร็จที่สูงส่งต่อไป

ก่อนหน้านี้ลูกได้รับการบอกว่าบัพดาดามีความรักต่อลูกๆ อะไรคือสิ่งบ่งบอกของความรัก? คนที่รักใครสักคนจะไม่สามารถทนเห็นความอ่อนแอในตัวพวกเขาได้ เขาต้องการเห็นตนเองและคนที่เขารักสมบูรณ์พร้อมและมีความทัดเทียมเสมอ ลูกเข้าใจไหม? ดังนั้นความใส่ใจของลูกจึงถูกดึงไปที่สิ่งนี้อยู่ตลอดเวลาและลูกได้ถูกทำให้ตรวจสอบ นี่คือความรักที่แท้จริงที่ทำให้ลูกสมบูรณ์พร้อม อัจชะ

ขณะนี้ลูกๆที่นี่ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุจากทุกหนแห่ง ลูกรู้ความหมายของ ผู้ที่มีอายุ หรือไม่? บัพดาดาเรียกผู้มีอายุว่าผู้ที่เข้มแข็งในทุกสิ่ง คนแก่หมายถึงคนที่เข้มแข็ง ประสบการณ์ทำให้ลูกเข้มแข็ง ลูกไม่ใช่คนที่อ่อนแอที่หวาดกลัวเมื่อมายา,แมวเข้ามาแม้แต่นิดเดียว ลูกทุกคนที่มาล้วนเป็นคนแก่ที่เข้มแข็งใช่หรือไม่? มันไม่เป็นไรที่ลูกทุกคนจะพูดว่าฉันก่อนในโอกาสที่ได้พบกันนี้ อย่างไรก็ตามในทุกงานจะมีกฎเกณฑ์และคุณประโยชน์ ไม่ใช่ว่าเมื่อลูกพูดว่าฉันก่อนลูกเป็นพันคนพากันมาถึงโดยไม่คาดคิด ในโลกที่มีตัวตนมีกฎเกณฑ์และมีประโยชน์ด้วย ในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อนไม่มีเรื่องของกฎเกณฑ์ กฎเกณฑ์ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นที่นั่น ต้องใช้ความพยายามเพื่อให้มีการพบปะที่อะแวค ในขณะที่การพบปะในรูปที่มีตัวตนเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย ด้วยเหตุนี้ลูกทุกคนจึงวิ่งมาที่นี่ อย่างไรก็ตามตามเวลายิ่งมีกฎเกณฑ์มากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งมีประโยชน์มากเท่านั้น เมื่อบัพดาดาให้สัญญาณแม้เพียงเล็กน้อย ลูกจะรู้สึกว่า "เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป" หากมีอะไรเกิดขึ้น มันจะไม่เกิดขึ้นโดยการบอกลูกล่วงหน้า เมื่อสะคาร์บาบากลายเป็นอะแวค ท่านบอกลูกหรือไม่? สิ่งใดที่เกิดขึ้นทันทีนั้นก็เป็นเรื่องทางจิตและน่ารัก ด้วยเหตุนี้บัพดาดาพูดว่า: จงอยู่อย่างพร้อมเสมอ อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ลูกเข้าใจไหม? อัจชะ

ถึงหงส์ที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมด ถึงลูกที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดทุกคนผู้ที่พัฒนาสติปัญญาที่กว้างไกลไร้ขีดจำกัดสูงส่งและสะอาด ถึงชัคตีทั้งหมด ถึงลูกผู้เป็นดวงวิญญาณญานีและโยคีที่ใช้คุณสมบัติพิเศษทั้งหมดในเวลาที่ถูกต้อง ถึงลูกที่สมบูรณ์พร้อมที่มีความจริงจังและกระตือรือร้นเสมอที่จะกลับมาเพียบพร้อมและสมบูรณ์พร้อมเหมือนพ่อ ด้วยความรัก ระลึกถึง และนมัสเต จากบัพดาดา

พร:
ขอให้ลูกมีรูปที่รวมกันและด้วยสำนึกรู้ของการเป็นนายจงสัมผัสกับผู้ทรงอำนาจสูงสุด

ก่อนอื่นจงตระหนักถึงรูปที่รวมกันของร่างกายและดวงวิญญาณของลูก ร่างกายคือสิ่งสร้างและดวงวิญญาณเป็นผู้สร้าง เมื่อมีสิ่งนี้ลูกจะมีสำนึกรู้ในการเป็นนายโดยอัตโนมัติ ด้วยสำนึกรู้ของการเป็นนายลูกจะพบว่าตัวลูกเองเป็นผู้ทรงอำนาจสูงสุด ลูกจะเป็นคนที่ทำให้ร่างกายทำงาน ประการที่สองด้วยสำนึกรู้ถึงรูปที่รวมกันของพ่อกับลูก (ชีพชัคตี) ลูกจะสามารถเอาชนะอุปสรรคใด ๆ ของมายาได้ด้วยอำนาจของลูก

คติพจน์:
หลอมรวมการขยายตัวทั้งหมดในหนึ่งวินาทีและสัมผัสกับสาระสำคัญของความรู้และให้ประสบการณ์นั้นกับผู้อื่น