04.05.22       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน กลับมาบริสุทธิ์ด้วยการทำตามศรีมัท แล้วลูกจะได้รับการปลดปล่อยจากการลงโทษของ ดารามราช ในการที่จะกลายเป็นเช่นเพชร ดื่มน้ำทิพย์แห่งความรู้และละทิ้งยาพิษ

คำถาม:
สถานภาพของยุคทองอยู่บนพื้นฐานของสิ่งใด?

คำตอบ:
อยู่บนพื้นฐานของความบริสุทธิ์ จงอยู่ในการจดจำระลึกถึงและอย่างแน่นอนกลับมาบริสุทธิ์ เพียงด้วยการกลับมาบริสุทธิ์เท่านั้นที่ลูกจะได้รับหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ ผู้ที่ไม่ได้กลับมาบริสุทธิ์จะมีประสบการณ์ของการลงโทษและกลับไปสู่ศาสนาของเขาเอง ลูกอาจจะอยู่ที่บ้านกับครอบครัวของลูก แต่อย่าได้จดจำผู้ที่มีร่างกายใดๆ กลับมาบริสุทธิ์และลูกจะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง

เพลง:
จากการที่เราพบท่าน เราได้พบทุกสิ่ง ท้องฟ้าและผืนดินทั้งหมดนั้นเป็นของเรา

โอมชานติ
พระเจ้าชีวาพูด ไม่สามารถมีใครอื่นจะเรียกได้ว่าเป็นพระเจ้า เพียงพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดที่ไม่มีตัวตนผู้เดียวเท่านั้นที่เรียกว่าชีพบาบา ท่านคือพ่อของดวงวิญญาณทั้งหมด ก่อนอื่นลูกควรที่จะมีศรัทธาว่าอย่างแน่นอนที่เราคือลูกๆ ของชีพบาบา ในเวลาของความทุกข์ ผู้คนเรียกหา: โอ้ ดวงวิญญาณสูงสุด ได้โปรดปกป้องพวกเราเถิด! มีเมตตาต่อเราเถิด! พวกเขาไม่แม้จะรู้ว่าเป็นดวงวิญญาณของพวกเขาที่กำลังจดจำดวงวิญญาณสูงสุด ท่านคือพ่อของพวกเราดวงวิญญาณ ในเวลานี้โลกเต็มไปด้วยดวงวิญญาณที่ไม่บริสุทธิ์ พวกเขาร้องเพลง: เราคือคนบาปที่ตกต่ำในขณะที่ท่านนั้นปราศจากกิเลสอย่างแท้จริง แต่กระนั้นพวกเขาก็ไม่ได้คิดว่าตนเองเป็นเช่นนั้น พ่ออธิบายว่า: ในเมื่อลูกพูดว่าพระเจ้าคือพ่อผู้เดียวที่ทำให้ลูกทั้งหมดนั้นเป็นพี่น้อง และแล้วในแง่ของร่างกายลูกทั้งหมดคือพี่น้องหญิงชาย ลูกคือลูกๆ ของชีพบาบาและเป็นลูกของประชาบิดาบราห์มาด้วย ผู้เดียวนั้นคือพ่อ ครูและกูรูที่ไม่มีขีดจำกัดของลูก พ่อพูดว่า: พ่อไม่ได้ทำให้ลูกไม่บริสุทธิ์ พ่อได้มาเพื่อทำให้ลูกบริสุทธิ์ แต่เพียงเมื่อลูกทำตามคำแนะนำของพ่อเท่านั้น ที่นี่มนุษย์ทั้งหมดกำลังทำตามคำแนะนำของราวัน กิเลสทั้ง 5 นั้นอยู่ในทุกคน พ่อพูดว่า: ลูกๆ ในเวลานี้จงอยู่อย่างปราศจากกิเลส ทำตามศรีมัท! อย่างไรก็ตามพวกเขานั้นยังคงมิได้ละทิ้งกิเลสและดังนั้นพวกเขาจึงยังไม่ได้กลายเป็นนายแห่งสวรรค์ ทั้งหมดนั้นได้กลายเป็นคนบาปเช่นอาชมิน นี่คือชุมนุมของราวัน กระท่อมของความทุกข์และทุกคนกำลังมีประสบการณ์ของความทุกข์อย่างมาก พ่อมาและสร้างอาณาจักรของราม ดังนั้นลูกๆ เข้าใจว่านี่คือสนามรบที่แท้จริง ในกีตะพระเจ้าพูด: ตัณหาราคะคือศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุด จงได้รับชัยชนะเหนือสิ่งนั้น อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่ได้เอาชนะสิ่งนั้น เวลานี้พ่อนั่งที่นี่และอธิบายแก่ลูก ลูกๆ ดวงวิญญาณรับฟังด้วยอวัยวะของลูกและแล้วก็ถ่ายทอดแก่ผู้อื่น เป็นดวงวิญญาณที่กระทำ ฉันคือดวงวิญญาณและฉันนำร่างกายมาใช้และเล่นบทบาท อย่างไรก็ตามแทนที่จะมีสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณ มนุษย์ก็มีสำนึกที่เป็นร่าง พ่อพูดว่า: เวลานี้กลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ ในยุคทองลูกอยู่อย่างมีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ ลูกไม่ได้รู้จักดวงวิญญาณสูงสุด ที่นี่ลูกมีสำนึกที่เป็นร่างและลูกไม่ได้รู้จักดวงวิญญาณสูงสุด เหตุนี้เองลูกจึงกลายเป็นผู้ที่ตกต่ำ ผู้คนไม่แม้จะเข้าใจว่าความตกต่ำคืออะไร ผู้ที่มีทรัพย์สมบัติมากมายก็คิดว่าพวกเขากำลังนั่งอยู่ในสวรรค์ พ่อพูดว่า: พวกเขาทั้งหมดได้อยู่อย่างยากจนเพราะการทำลายล้างต้องเกิดขึ้น เป็นการดีที่การทำลายล้างเกิดขึ้นและแล้วเราก็จะไปสู่ดินแดนแห่งการหลุดพ้น ดังนั้นลูกควรจะมีความสุขเกี่ยวกับสิ่งนั้น ลูกกำลังทำการเตรียมการที่จะตาย มนุษย์นั้นหวาดกลัวความตาย พ่อนั้นกำลังทำให้ลูกนั้นมีค่าควรแก่การนำไปสู่สวรรค์ ผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ก็เฝ้าแต่กลับมาใช้ชาติเกิดในโลกที่ไม่บริสุทธิ์ ไม่มีใครในบรรดาพวกเขาเป็นชาวสวรรค์ พ่อพูดว่า: สิ่งหลักคือกลับมาบริสุทธิ์ โดยที่ไม่กลับมาบริสุทธิ์ ลูกไม่สามารถไปยังโลกที่บริสุทธิ์ได้ เป็นไปเนื่องจากความบริสุทธิ์ที่ผู้ไร้เดียงสานั้นถูกทุบตี พวกเขาคิดว่ายาพิษนั้นเป็นน้ำทิพย์ พ่อพูดว่า: พ่อทำให้ลูกเป็นเช่นเพชรด้วยน้ำทิพย์แห่งความรู้ ดังนั้นเหตุใดลูกจึงดื่มยาพิษและกลับมาไร้ค่าเช่นเปลือกหอย? ลูกเคยดื่มยาพิษมาถึงครึ่งหนึ่งของวงจร เวลานี้เชื่อฟังคำสอนของพ่อ! ไม่เช่นนั้นจะต้องมีการลงโทษจากดารามราช แม้กระทั่งพ่อทางโลกก็พูดว่า: ลูกๆ อย่าทำการกระทำเช่นนั้นที่ลูกประณามชื่อเสียงของครอบครัว พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดพูดว่า: ทำตามศรีมัทและกลับมาบริสุทธิ์ หากลูกนั่งบนกองไฟของตัณหาราคะ ลูกจะกลับมาน่าเกลียดยิ่งกว่าที่ลูกเป็นในเวลานี้ เวลานี้พ่อได้ให้ลูกนั่งบนกองไฟของความรู้และทำให้ลูกสวยงาม ด้วยการนั่งอยู่บนกองไฟของตัณหาราคะ ลูกจะไม่สามารถเห็นใบหน้าของสวรรค์ได้ เหตุนี้เองพ่อพูดว่า: ในเวลานี้ทำตามศรีมัท! พ่อพูดกับลูกๆ เท่านั้น เพียงลูกๆ เท่านั้นที่รู้ว่าพ่อได้มาเพื่อให้มรดกแห่งสวรรค์แก่ลูก ยุคเหล็กนั้นกำลังจะจบสิ้น เพียงผู้ที่ทำตามศรีมัทของพ่อเท่านั้นที่จะมีการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ หากพวกเขาไม่ได้กลับมาบริสุทธิ์ พวกเขาจะมีประสบการณ์ของการลงโทษและกลับไปสู่ศาสนาของพวกเขา ชาวบารัตเคยเป็นชาวสวรรค์ เวลานี้พวกเขาได้อยู่อย่างไม่บริสุทธิ์ พวกเขาไม่แม้จะรู้เกี่ยวกับสวรรค์ พ่อพูดว่า: หากลูกไม่ทำตามคำแนะนำของพ่อ แต่ทำตามคำแนะนำของผู้อื่นแทนและข้องแวะในกิเลส ลูกจะตาย และแล้วถึงแม้ว่าลูกจะไปสู่สวรรค์ในตอนปลาย สถานภาพที่ลูกได้รับนั้นก็จะต่ำมาก ผู้ที่มั่งคั่งในเวลานี้จะกลับมายากจน ผู้ที่ยากจนที่นี่จะกลับไปมั่งคั่งที่นั่น พ่อคือเจ้าแห่งคนจน ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ ลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ด้วยการมีโยคะกับพ่อ พ่ออธิบายแก่ลูกๆ: พ่อสอนราชาโยคะแก่ลูก พ่อไม่ได้ทำให้ลูกละทิ้งบ้านและครอบครัวของลูก อยู่ที่บ้านกับครอบครัวของลูก แต่อย่าได้ข้องแวะในกิเลสและอย่าได้จดจำผู้ที่มีร่างกายใดๆ ในเวลานี้ทั้งหมดนั้นไม่บริสุทธิ์ ในขณะที่ในยุคทองจะเป็นเทพที่บริสุทธิ์ เวลานี้พวกเขาเองได้อยู่อย่างไม่บริสุทธิ์ด้วย ด้วยการกลับมาใช้ชาติเกิด เวลานี้ลูกได้ไปถึงชาติเกิดสุดท้ายของลูก ลูกทั้งหมดคือปารวตี เวลานี้พ่อ เจ้าของความเป็นอมตะกำลังบอกเรื่องราวของความอมตะแก่ลูกเพื่อทำให้ลูกกลายเป็นนายของดินแดนแห่งความเป็นความอมตะ ดังนั้นในเวลานี้จดจำพ่อเจ้าแห่งความเป็นอมตะ เพียงด้วยการจดจำระลึกถึงเท่านั้นที่บาปของลูกถูกเผาไป ไม่ใช่ว่า ชีวา ชางก้าหรือปารวตีกำลังนั่งอยู่บนภูเขา ทั้งหมดนั้นคือการสะดุดพลาดพลั้งของหนทางความเลื่อมใสศรัทธา ถึงครึ่งหนึ่งของวงจรที่ลูกพลาดพลั้งไปมากมาย เวลานี้บาบาพูดว่า: พ่อจะพาลูกไปสู่สวรรค์ ไม่มีสิ่งใดนอกจากความสุขในยุคทอง ลูกไม่ทั้งสะดุดพลาดพลั้งหรือตกลงมา สิ่งหลักคือการกลับมาบริสุทธิ์ เมื่อมีความก้าวร้าวรุนแรงที่นี่ ไหของบาปก็กลับมาเต็มและการทำลายล้างก็เกิดขึ้น เวลานี้จงกลับมาบริสุทธิ์เป็นเวลา 1 ชาติเกิด ลูกจะกลายเป็นนายของโลกที่บริสุทธิ์ อย่างไรก็ตามสิ่งนี้เป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริงเพียงกับผู้ที่ทำตามศรีมัท ผู้ที่ไม่ทำตามศรีมัทในวงจรก่อนหน้านั้นก็จะไม่ทำตามศรีมัทในเวลานี้ และจะไม่ได้รับสถานภาพ ลูกคือลูกๆของพ่อผู้เดียว ลูกคือพี่น้องชายและหญิงในบรรดาลูกเอง อย่างไรก็ตามหากหลังจากที่เป็นของพ่อ ลูกตกลงมา ลูกก็จะไปสู่ก้นบึ้งของนรกและจะแม้กลายเป็นดวงวิญญาณบาปมากยิ่งกว่า นี่คือรัฐบาลของพระเจ้า หากลูกไม่กลับมาบริสุทธิ์ด้วยการทำตามคำแนะนำของพ่อ ก็จะเป็นการลงโทษที่รุนแรงอย่างมากจากดารามราช จะต้องมีประสบการณ์ของการลงโทษสำหรับบาปใดก็ตามที่ลูกได้ทำมาเป็นเวลาชาติแล้วชาติเล่าและบัญชีนั้นจะได้รับการสะสางในวิธีนั้น ลูกอาจปลดเปลื้องบาปของลูกด้วยพลังโยคะหรือจะต้องเป็นการลงโทษที่รุนแรงอย่างมาก มีบราห์มากุมารและกุมารีมากมาย และพวกเขาทั้งหมดนั้นกลับมาบริสุทธิ์ พวกเขากำลังทำให้บารัตเป็นสวรรค์ ลูกคือชีพชัคตี กองทัพพันดาฟ ทั้งโก๊ปและโก๊ปี้รวมอยู่ในสิ่งนี้ พระเจ้ากำลังสอนลูก ลักษมีและนารายณ์เรียกว่าเป็นเทวาและเทวี แน่นอนที่พระเจ้าต้องให้มรดกแก่พวกเขา เป็นพระเจ้าผู้เดียวเท่านั้นที่มาและทำให้ลูกกลายเป็นเทพ ในยุคทองเคยมีราชา ราชินีและปวงประชาและพวกเขาทั้งหมดนั้นเคยสูงส่ง เวลานี้คืออาณาจักรของราวัน หากลูกต้องการจะไปสู่อาณาจักรของราม จงกลับมาบริสุทธิ์และทำตามคำแนะนำของราม ด้วยการทำตามคำแนะนำของราวันลูกได้อยู่อย่างตกต่ำ ได้มีการจดจำกันว่า: ทรัพย์สมบัติของบางคนนั้นถูกฝังอยู่ใต้ดินและของผู้อื่นจะถูกรูดปล้น ผู้คนนั้นก็ซ่อนทองไว้ใต้ดินหรือในผนัง หากพวกเขาตายลงทันทีทันใด ทุกสิ่งก็จะหลงเหลืออยู่ที่นั่น การทำลายล้างต้องเกิดขึ้น เมื่อแผ่นดินไหว ฯลฯ เกิดขึ้นขโมยมากมายก็ปรากฏตัวขึ้นในเวลานั้น พ่อพระผู้เป็นเจ้าและผู้เป็นนายได้มาเพื่อทำให้ลูกเป็นของท่านและเพื่อทำให้ลูกเป็นนายของโลก ทุกวันนี้แม้กระทั่งผู้คนที่อยู่ในสภาพของการปลดเกษียณก็ไม่สามารถอยู่ได้โดยไม่มีกิเลส พวกเขานั้นได้กลายเป็นผู้ที่ทาโมประธานอย่างแท้จริง พวกเขาไม่แม้กระทั่งตระหนักรู้จักพ่อ พ่อพูดว่า: พ่อได้มาเพื่อทำให้ลูกบริสุทธิ์ หากลูกข้องแวะในกิเลสจะมีการลงโทษที่รุนแรงอย่างมาก พ่อได้มาเพื่อทำให้ลูกบริสุทธิ์และเพื่อก่อตั้งโลกให้บริสุทธิ์ และแล้วลูกก็อยู่อย่างไม่บริสุทธิ์และสร้างอุปสรรค ลูกกำลังสร้างอุปสรรคในการสร้างสวรรค์และดังนั้นจะต้องมีการลงโทษที่รุนแรงอย่างมาก พ่อได้มาเพื่อทำให้ลูกกลายเป็นชาวสวรรค์ ถ้าลูกไม่ละทิ้งกิเลส จะมีการลงโทษอย่างมากมายจากดารามราช และแล้วลูกก็จะร้องไห้ในความทุกข์ระทม นี่คือท้องพระโรงแห่งอินทรา มีเรื่องราวของเทวดานางฟ้าของความรู้ เมื่อผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ถูกนำเข้ามาในชุมนุม กระแสนั้นเป็นที่รู้สึกได้ จะไม่มีผู้ไม่บริสุทธิ์ได้รับอนุญาตให้นั่งที่นี่ในชุมนุม ไม่มีใครได้รับอนุญาตให้มานั่งที่นี่โดยไม่ทำสัญญาของความบริสุทธิ์ ไม่เช่นนั้นแล้วผู้ที่นำบุคคลเช่นนั้นมาก็จะถูกกล่าวโทษด้วยเช่นกัน พ่อรู้ทุกสิ่ง ดังนั้นหากลูกคนใดยังคงนำบุคคลเช่นนั้นมา ท่านให้คำสอนแก่ลูก ด้วยการจดจำชีพบาบา ดวงวิญญาณกลับมาสะอาดและบริสุทธิ์และบรรยากาศก็จะกลายเป็นบรรยากาศที่เงียบสงบ พ่อนั่งที่นี่และให้คำแนะนำตัวของท่าน: พ่อคือพ่อของลูก พ่อได้มาเพื่อทำให้ลูกเป็นเทพเช่นที่พ่อได้ทำเมื่อ 5000 ปีที่แล้ว ประกาศสิทธิ์ในมรดกของความสุขที่ไม่มีขีดจำกัดของลูกจากพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อบัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. สะสางบัญชีบาปทั้งหมดของลูกด้วยพลังโยคะ ชำระและทำความสะอาดดวงวิญญาณ และทำให้บรรยากาศนั้นสงบ

2. ทำตามศรีมัทของพ่อและสัญญาที่จะกลับมาบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ อย่าได้ได้รับอิทธิพลของกิเลสและเหตุนั้นเองจึงกลายเป็นอุปสรรคในการสร้างสวรรค์

พร:
ขอให้ลูกทำการตัดสินใจที่ถูกต้องแม่นยำด้วยความสะอาดของจิตใจและสติปัญญาของลูกและกลับมาเต็มไปด้วยความสำเร็จลูกสามารถได้รับความสำเร็จในงานใดๆเมื่อสติปัญญาของลูกทำการตัดสินที่ถูกต้องในเวลาที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตามพลังของการตัดสินทำงานเมื่อจิตใจและสติปัญญาของลูกสะอาดและไม่มีขยะได้เลย เหตุนี้เองลูกต้องเผาขยะใดๆในไฟของโยคะและทำให้สติปัญญาของลูกสะอาด รูปแบบใดของความอ่อนแอนั้นเป็นขยะ ความคิดที่ไร้สาระเพียงเล็กน้อยที่สุดก็เป็นขยะด้วยเช่นกันเมื่อขยะนี้ถูกทำลายและแล้วลูกสามารถอยู่อย่างไร้กังวลได้ แล้วเพราะด้วยการมีสติปัญญาที่สะอาด ลูกจะได้รับความสำเร็จในทุกงาน

คติพจน์:
เมื่อความคิดที่สูงส่งและบริสุทธิ์ปรากฏออกมาอย่างสม่ำเสมอในลูก ความไร้สาระทั้งหมดจะหลอมละลายไปโดยอัตโนมัติ

คำพูดที่สูงส่งที่แสนหวานของมาเตชวารีจี

เหตุใดโลกยุคเหล็กจึงเรียกได้ว่าเป็นโลกที่ปราศจากสาระใดๆ (พละกำลัง) เพราะโลกนี้ไม่มีสาระ (พละกำลัง) นั่นคือไม่มีสิ่งใดที่มีพละกำลัง ไม่ได้มีความสุข ความสงบ หรือความบริสุทธิ์ใดๆ เคยมีความสุข ความสงบ และความบริสุทธิ์บนโลกนี้ ณ จุดหนึ่ง แต่นั่นไม่ได้คงอยู่ในขณะนี้ เพราะทุกคนมีจิตวิญญาณปีศาจร้ายทั้ง 5 อยู่ในพวกเขา เหตุนี้เองโลกนี้จึงเรียกได้ว่าเป็นมหาสมุทรของความกลัว นั่นคือมหาสมุทรของบ่วงกรรม ทุกคนในโลกนี้ไม่มีความสุขและร้องเรียกหาพระเจ้า โอ พระเจ้า พาเราออกไปจากมหาสมุทรนี้ สิ่งนี้แสดงว่าจะต้องมีโลกที่ปราศจากความกลัวอย่างแน่นอน โลกที่ไร้ความกลัวซึ่งเป็นที่ที่พวกเขาต้องการที่จะไปที่นั่น เหตุนี้เองในโลกนี้จึงเรียกว่าเป็นมหาสมุทรของบาป ซึ่งพวกเขาต้องการข้ามไปสู่โลกของดวงวิญญาณบุญ ดังนั้นมี 2 โลก โลกยุคทอง ที่มีสาระและอีกโลกหนึ่งเป็นยุคเหล็กที่ไร้สาระ โลกทั้งสองคงอยู่บนโลกใบนี้

ผู้คนพูดว่า : โอ พระเจ้า พาเราข้ามมหาสมุทรนี้ไปสู่อีกฟากหนึ่ง "อีกฟากหนึ่ง" หมายความว่าอะไร ผู้คนคิดว่าอีกฟากหนึ่งหมายถึงไม่เข้าไปในวงจรของการเกิดและการตาย นั่นคือ การได้รับการหลุดพ้น นี่คือสิ่งที่ผู้คนพูด แต่พระเจ้าพูดว่า : ลูกๆ พ่อพาลูกไปสู่โลกที่มีความสุขและความสงบอย่างแท้จริงซึ่งอยู่เหนือความทุกข์และความไม่สงบ เนื่องจากลูกต้องการความสุข สิ่งนั้นควรที่จะอยู่ในชีวิตนี้อย่างแน่นอน นั้นเคยเป็นยุคทอง ดินแดนสุขาวดี โลกของเทพที่ที่พวกเขามีชีวิตที่เป็นสุขเสมอ เหล่าเทพนั้นกล่าวได้ว่าเป็นอมตะ อมตะก็ไม่ได้หมายถึงสิ่งใดด้วยเช่นกัน ไม่ใช่ว่าช่วงอายุของเหล่าเทพยาวนานมากที่เขาไม่เคยตาย การพูดสิ่งนั้นผิด เพราะไม่ใช่เป็นเช่นนั้น ช่วงอายุของพวกเขาไม่ได้คงอยู่ตลอดยุคทองและยุคเงิน เหล่าเทพมีชาติเกิดมากมายในยุคทองและยุคเงิน พวกเขาได้ปกครองอาณาจักรอย่างดีมากเป็นเวลา 21 ชาติเกิดและแล้วพวกเขาได้ใช้ 63 ชาติเกิดจากยุคทองแดงถึงตอนจบของยุคเหล็ก โดยรวมพวกเขาได้มี 21 ชาติเกิดของสภาพที่ไต่เต้าพัฒนาและ 63 ชาติเกิดของสภาพที่ตกต่ำ โดยรวมมนุษย์มี 84 ชาติเกิด เป็นความผิดที่เชื่อว่ามนุษย์ไปผ่าน 8.4 ล้านเผ่าพันธุ์ ถ้ามนุษย์สามารถมีประสบการณ์ บทบาทของพวกเขาในส่วนของทั้งความสุขและความทุกข์ของพวกเขาอย่างเป็นมนุษย์ได้ แล้วอะไรจะเป็นความจำเป็นที่จะมีประสบการณ์สิ่งใดในเผ่าพันธุ์ของสัตว์เล่า โดยรวมสามารถมี 8.4 ล้านเผ่าพันธุ์ของสัตว์ นกและอื่นๆ เพราะมีสิ่งสร้างมากมายหลายรูปแบบ มนุษย์ทำบาปของพวกเขาและทำบุญอย่างเป็นมนุษย์ แต่สัตว์มีประสบการณ์ทุกสิ่งในเผ่าพันธุ์ของพวกเขา ไม่มนุษย์ไม่สามารถที่จะเข้าไปในเผ่าพันธุ์ของสัตว์ และสัตว์ก็ไม่สามารถเข้ามาในเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ มนุษย์ต้องมีประสบการณ์ ทุกสิ่งในเผ่าพันธุ์ของพวกเขาเอง เหตุนี้เองเขามีประสบการณ์ของความสุขและความทุกข์ในชีวิตมนุษย์ของพวกเขา ในทำนองเดียวกันสัตว์ก็ต้องมีประสบการณ์ของความสุขและความทุกข์ของพวกเขาในเผ่าพันธุ์ของพวกเขาเอง อย่างไรก็ตามพวกสัตว์ไม่ได้มีสติปัญญาที่จะเข้าใจว่าจากการกระทำใดที่พวกเขาทุกข์ทรมาน มนุษย์รู้สึกถึงความทุกข์ทรมานของพวกเขาเพราะมนุษย์มีสติปัญญา แต่ไม่ใช่ว่ามนุษย์จะมีประสบการณ์ของ 8.4 ล้านเผ่าพันธุ์ สิ่งนี้พูดเพื่อสร้างความกลัวว่าถ้าเธอทำการกระทำที่ผิดเธอจะใช้ชาติเกิดในอาณาจักรของสัตว์ เราในเวลานี้เป็นของยุคแห่งการบรรจบพบกันกำลังเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเราและกำลังเปลี่ยนจากดวงวิญญาณที่เต็มไปด้วยบาปเป็นดวงวิญญาณที่เต็มไปด้วยบุญ อัจชะ