04.06.22       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน ลูกคือ ลูกสาวและลูกชายของคัมเดนุ (แม่วัวที่เติมเต็มทุกความปรารถนา) หรือจากัดอัมบา ลูกต้องเติมเต็มความปรารถนาของทุกคน และชี้หนทางที่แท้จริงแก่พี่น้องหญิงชายของลูก

คำถาม:
ลูกๆ ได้รับความรับผิดชอบอะไรจากพ่อ

คำตอบ:
ลูกๆ พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดได้มา เพื่อให้ความสุขที่ไม่มีขีดจำกัด ดังนั้นหน้าที่ของลูกคือ การให้สาสน์นี้แก่ทุกคน จงมาเป็นผู้ช่วยของพ่อ และทำให้แต่ละบ้านกลายเป็นสวรรค์ จงทำงานรับใช้เพื่อเปลี่ยนหนามให้เป็นดอกไม้ อยู่อย่างปราศจากความหลงทะนงและไม่มีตัวตนเช่นเดียวกับพ่อ และช่วยเหลือทุกคน ความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของลูกๆคือ การปลดปล่อยทั้งโลกออกจากกรงเล็บของราวัน ศัตรู

เพลง :
แม่ โอ้แม่ ท่านคือ ผู้สร้างโชคสำหรับทุกคน...

โอมชานติ
มีการร้องเพลงยกย่องผู้เป็นแม่ในบารัตเท่านั้น จากัดอัมบาคือ ผู้สร้างโชคที่แท้จริง ดังนั้นเธอจึงได้รับชื่อว่า คัมเดนุ นั่นคือ ผู้ที่เติมเต็มทุกความปรารถนา เธอได้รับมรดกนี้จากใคร ทั้งจากัดอัมบาและจากัดปิตาได้รับมรดกนี้จากชีพบาบา ลูกมีศรัทธาว่า ลูกคือ ดวงวิญญาณ ดวงวิญญาณไม่อาจถูกมองเห็นได้ แต่สามารถเป็นที่เข้าใจได้ มีดวงวิญญาณและมนุษย์ ดวงวิญญาณไม่สูญสลาย แต่ร่างกายที่สามารถมองเห็นได้ด้วยดวงตาเหล่านี้สูญสลาย จะมีนิมิตของดวงวิญญาณ มีคำกล่าวว่าวิเวกานันดา (ดวงวิญญาณหนึ่งที่ยิ่งใหญ่) มีนิมิตของดวงวิญญาณ แต่เขาก็ไม่เข้าใจสิ่งนั้น ลูกเข้าใจว่าหากลูกมีนิมิตดวงวิญญาณของตนเอง ก็เหมือนกับการมีนิมิตพ่อของลูก ดวงวิญญาณเป็นเช่นไร พ่อของทุกดวงวิญญาณก็เป็นเช่นนั้น ไม่มีความแตกต่างใด เป็นที่เข้าใจได้ด้วยสติปัญญา: นี่คือพ่อและเหล่านี้คือ ลูกๆ ทุกดวงวิญญาณจดจำพ่อผู้นั้น เป็นไปไม่ได้ที่จะเห็นดวงวิญญาณของตนเองหรือของพ่อด้วยดวงตาเหล่านี้ ท่านคือ พระเจ้า ผู้สูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ผู้อาศัยในอาณาเขตสูงสุด ในหนทางบัคตี พวกเขามีนิมิตเมื่อทำพิธีกรรมบัคตีอย่างจริงจัง ไม่ใช่ว่าดวงวิญญาณนั้นเข้ามาในร่างกายนั้นในขณะนั้น ไม่เลย ดวงวิญญาณนั้นได้จากไปและใช้อีกชาติเกิดหนึ่ง ในหนทางบัคตี ไม่ว่าผู้คนกราบไหว้บูชาใครก็ตามด้วยความรู้สึกเช่นไร พวกเขาจะได้รับนิมิตของผู้นั้น พวกเขาได้สร้างสัญลักษณ์ที่นับไม่ถ้วน นั่นถูกเรียกว่าการกราบไหว้บูชาตุ๊กตา ด้วยการมีศรัทธาในสิ่งเหล่านั้น พวกเขาได้รับผลรางวัลเพียงเล็กน้อยของความสุขชั่วคราว เรื่องราวของลูกคือ ความสุขอันไร้ขีดจำกัดที่พิเศษสุด ลูกรู้ว่าลูกกำลังประกาศสิทธิ์ในมรดกแห่งสวรรค์ ไม่มีใครสามารถไปสู่สวรรค์ด้วยการทำบัคตี เมื่อหนทางบัคตีมาถึงจุดจบเท่านั้น นั่นคือ เมื่อโลกได้เก่าลง ยุคทอง โลกใหม่จะมาหลังจากยุคเหล็กได้ผ่านไป สิ่งนี้ไม่ได้อยู่ในสติปัญญาของใคร ซันยาสซีพูดว่า ผู้นั้น ผู้นี้ได้หลอมเข้าไปในแสง แต่ก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้น เวลานี้ลูกได้รับปัญญาของพระเจ้าที่ถูกเรียกว่า ศรีมัท คำพูดนั้นดีมาก ศรีศรีพระเจ้าพูด ท่านคือผู้เดียวที่ทำให้เรากลายเป็นนายแห่งสวรรค์ นั่นคือ ท่านเปลี่ยนเราจากมนุษย์ธรรมดาเป็นนารายณ์ ด้วยการทำตามศรีมัทนี้เราประกาศสิทธิ์ในอาณาจักรโลก มีคำยกย่องที่ยิ่งใหญ่ของลูกประคำของศรีศรี 108 มีลูกประคำของเพชรพลอยทั้ง 8 ด้วย ซันยาสซียังได้พร่ำสวดด้วยการใช้ลูกประคำนั้นด้วย พวกเขาทำถุงผ้าที่เรียกว่า ปากวัว (เกามุก) และสอดมือเข้าไปในถุงและหมุนลูกปัดของสร้อยประคำที่อยู่ในถุง บาบาพูดว่า จงจดจำพ่ออยู่เสมอ และพวกเขาก็เข้าใจไปว่านั้นหมายถึงการที่ต้องหมุนลูกปัดของสร้อยประคำ ลูกๆ รู้ว่าพ่อจากเหนือโลกเวลานี้ได้มาแล้ว และได้ทำให้ลูกเป็นของท่านผ่านบราห์มา มีประชาบิดา(พ่อของปวงประชา) และประชามาตา(แม่ของปวงประชา) จากัดอัมบาถูกเรียกว่า แม่ของปวงประชา และลักษมีก็ถูกเรียกว่าจักรพรรดินีของโลก ไม่ว่าลูกจะพูดว่าแม่ของชาวโลกหรือจากัดอัมบาก็เป็นสิ่งเดียวกัน ลูกคือ ลูกๆ ดังนั้นนี่จึงเป็นครอบครัว ลูกๆ คือ ผู้ที่เติมเต็มความปรารถนาของทุกคนด้วยเช่นกัน ลูกคือ บุตรชายและบุตรสาวของจากัดอัมบา ลูกควรจะมีความซาบซึ้งในสติปัญญาว่า ลูกกำลังชี้หนทางให้แก่พี่น้องหญิงชาย สิ่งนี้ง่ายดายอย่างยิ่ง มีความยากลำบากมากมายในหนทางบัคตี มีผู้คนมากมายที่ทำหะฐะโยคะและปราณายามะ (การฝึกหายใจ) พวกเขาไปอาบในแม่น้ำ พวกเขาไปสู่ความยุ่งยากมากมาย เวลานี้พ่อพูดว่า ลูกได้อยู่อย่างเหนื่อยล้า มีการอธิบายให้แก่บราห์มินเท่านั้น ผู้ที่เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขากับพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดที่ไม่มีตัวตนว่าเป็นเช่นไร คำว่า ชีพบาบา นั้นเหมาะสม ลูกจะไม่พูดว่า รูดร้าบาบา ลูกพูดว่า ชีพบาบา เท่านั้น สิ่งนี้ง่ายดายอย่างยิ่ง มีชื่ออื่นๆ มากมาย แต่ชื่อที่ถูกต้องคือ ชีพบาบา ชีวาหมายถึงจุด รูดร้าไม่ได้หมายถึงจุด ถึงแม้พวกเขาพูดว่า ชีพบาบา พวกเขาก็ไม่เข้าใจสิ่งใด มีชีพบาบาและลูกๆ ซาลีแกรม เวลานี้ลูกๆ มีความรับผิดชอบอยู่บนศีรษะ คานธีเคยคิดว่าบารัตต้องได้รับการปลดปล่อยจากชาวต่างชาติ นั่นคือประเด็นที่มีขีดจำกัด เวลานี้พ่อกำลังทำให้ลูกๆ รับผิดชอบ โดยเฉพาะบารัตและทั้งโลกจะต้องได้รับการปลดปล่อยจากศัตรู มายา ราวัน ศัตรูนั้นเป็นเหตุของความทุกข์อย่างมากมายแก่โลก ดังนั้นในเวลานี้ลูกต้องได้รับชัยชนะเหนือศัตรู คานธีได้ทำให้ชาวต่างชาติทั้งหมดออกจากบารัต ราวันยังเป็นชาวต่างชาติที่ยิ่งใหญ่ด้วย ราวันได้เข้าไปในยุคทองแดง แต่กระนั้นก็ไม่มีใครรู้ตัวในเรื่องนี้ ราวันมาขโมยอาณาจักรไปทั้งหมด เขาคือชาวต่างชาติที่เก่าแก่ที่สุด ผู้ที่ทำให้บารัตล้มละลายอย่างยิ่ง ด้วยการทำตามการกำหนดของราวัน บารัตได้คดโกงอย่างยิ่ง ศัตรูนี้ต้องถูกไล่ออกไปให้พ้นจากที่นี่ ลูกได้รับศรีมัทอันเป็นวิธีการไล่เขาไปให้พ้น ลูกต้องมาเป็นผู้ช่วยของพ่อ หากลูกเป็นของพ่อ และทำตามการกำหนดของผู้อื่น ลูกก็จะล้มลง ลูกจะไม่สามารถประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงได้ มีการร้องเพลง หากลูกมีความกล้าหาญ พ่อจะให้ความช่วยเหลือ ลูกคือ ผู้ช่วยของพระเจ้า คูด้า (พระเจ้า) มาช่วยลูกๆ พวกเขาจดจำผู้เดียวนั้น และพูดว่า โอ้ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ได้โปรดมา! ผู้ที่ช่วยเหลือถูกเรียกว่าผู้รับใช้ บาบาปราศความหลงทะนงอย่างยิ่ง! ท่านไม่มีตัวตน ท่านสอนลูกถึงวิธีการที่จะอยู่อย่างปราศจากความหลงทะนง และปราศจากกิเลส ลูกต้องทำให้ผู้อื่นเป็นเหมือนกับตัวลูกเอง นั่นคือ การเปลี่ยนหนามให้เป็นดอกไม้ ลูกให้การรับประกันว่า ลูกจะไม่ข้องแวะกับกิเลส นั้นคือ ศัตรูที่เก่าแก่ที่สุด ลูกต้องชนะศัตรูนั้น บางคนยังเขียน และพูดว่า บาบา พวกเราได้พ่ายแพ้ในขณะที่ผู้อื่นไม่แม้จะบอกบาบา พวกเขาได้ประณามชื่อของตนเอง และของสัทกูรูด้วย และยังนำการสูญเสียมาให้ตนเอง ลูกรู้ว่า ลูกคือหลานสาวและหลานชายของชีพบาบา และเป็นลูกของประชาบิดาบราห์มา บราห์มาประกาศสิทธิ์ในมรดกจากชีพบาบา และลูกๆ ก็ยังประกาศสิทธิ์นั้นจากท่านด้วยเช่นกัน ลูกๆ รู้ว่าลูกได้ประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกจากบาบาเมื่อวงจรที่แล้ว ดวงวิญญาณคือผู้ที่เข้าใจ ดวงวิญญาณคือผู้ที่จากร่างหนึ่ง และไปใช้อีกร่างหนึ่ง ได้มีการตั้งชื่อแก่ร่างกาย ชีพบาบาเพียงแค่ยืมร่างมาใช้เพื่อให้ความรู้แก่ลูก พระเจ้าชีวาพูดผ่านปากของบราห์มา ลูกไม่ต้องเข้าไปสู่รายละเอียดของสิ่งใดมากมายนัก เช่น อะไรได้เกิดขึ้นกับดวงวิญญาณเมื่อเขาจากร่างหรือเขามาอย่างไร ไม่มีประโยชน์ที่จะเข้าไปสู่ประเด็นเหล่านั้น นั่นเป็นเพียงนิมิต ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นก็เป็นเพียงนิมิตเท่านั้น หนทางไปสู่อาณาเขตที่ละเอียดอ่อนถูกเปิดแล้วในเวลานี้ หลายคนมาและไป ไม่มีเรื่องของความรู้หรือโยคะในสิ่งนั้น พวกเขาถวายโบ้ก ดวงวิญญาณมาและรับอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดนั้นเป็นเพียงการสนทนากัน บาบามีความรักมากมายต่อลูกๆ ลูกพูดว่า: บัพดาดา เราได้มาหาท่าน มีชีวาและประชาบิดาบราห์มา บราห์มาผู้เดียวเท่านั้นที่ถูกเรียกว่าปู่ทวด ต้นไม้ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ใหญ่โตมาก ลูกไม่สามารถเรียกผู้นี้ว่าชีพบาบา นี่คือต้นไม้เผ่าพันธุ์ของมนุษย์ เป็นเรื่องของโลกที่มีตัวตน ในหมู่ชนทุกรุ่น ผู้ที่เป็นคนแรกนี้เป็นคนหลัก นี่คือ ละครอันยิ่งใหญ่ เวลานี้ลูกๆ เข้าใจอย่างถูกต้องถึงแม้ว่ายังมีบางคนที่ไม่เข้าใจ อย่างน้อยที่สุดพวกเขาควรเข้าใจว่าชีพบาบาคือพ่อของทุกคน มรดกกำลังจะได้รับมาจากปู่ ผู้นี้ได้รับมรดกจากท่านด้วยเช่นกัน อัจชะ จงลืมบราห์มา อะไรเกิดขึ้นหลังจากการหมั้นหมาย นั่นคือจะไม่มีการจดจำคนกลางหลังจากนั้น ผู้นี้คือ คนกลาง ท่านทำให้ลูกหมั้นหมาย บาบาพูดว่า โอ ลูกๆ ท่านพูดกับดวงวิญญาณ ดวงวิญญาณจดจำท่าน บาบาได้โปรดมาทำให้เราบริสุทธิ์ บาบาพูดว่า จงจดจำพ่อ แล้วลูกจะกลับมาบริสุทธิ์อยู่เรื่อยๆ ไม่มีวิธีการอื่นใด พ่อจะส่งลูกจากดินแดนแห่งความเงียบไปสู่สวรรค์ นี่คือ บ้านของพ่อแม่ นั่นคือ บ้านของฝ่ายสามี ไม่ใช่กฎที่จะสวมใส่เครื่องประดับในบ้านของพ่อแม่ แต่ทุกวันนี้ นั่นได้กลายเป็นแฟชั่น เวลานี้ลูกรู้ว่าเมื่อลูกไปยังบ้านของฝ่ายสามี ลูกจะสวมเครื่องประดับทั้งหมดนั้น ก่อนที่จะแต่งงาน ได้มีการเอาทุกสิ่งไปจากกุมารี เธอสวมเสื้อผ้าเก่า ลูกรู้ว่าบาบากำลังตกแต่งประดับประดาลูกเพื่อส่งลูกไปยังบ้านฝ่ายสามีของลูก เป็นเวลาถึง 21 ชาติเกิดที่ลูกจะคงอยู่อย่างเป็นนิรันดร์ในบ้านของสามี อย่างไรก็ตาม สำหรับสิ่งนั้น แน่นอนว่าลูกต้องทำความเพียรพยายาม ลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์ ขณะอยู่กับครอบครัว ลูกต้องอยู่อย่างบริสุทธิ์เหมือนดอกบัว นี่คือ ชาติเกิดสุดท้ายของลูก พ่ออธิบาย ก่อนหน้านั้น เป็นบัคตีที่สาโทประธานและไม่มีสิ่งใดเจือปน และเวลานี้บัคตีนั้นได้ทาโมประธาน ในบอมเบย์พวกเขากราบไหว้บูชาคเนศและใช้จ่ายหลายแสนรูปีกับสิ่งนั้น พวกเขาสร้างเทวรูป เลี้ยงดูแล้วก็นำไปจมน้ำ จากนั้นจะทำลายเทวรูปเหล่านั้น เวลานี้ลูกพบว่า สิ่งต่างๆทั้งหมดนั้นมหัศจรรย์ แต่ลูกก็สามารถอธิบายได้ว่าขนบธรรมเนียมประเพณีนั้นเป็นอะไร เขาให้กำเนิดเทวี กราบไหว้บูชา เลี้ยงดู จัดพิธีเฉลิมฉลอง จากนั้นก็นำเทวรูปไปจมน้ำ นี่เป็นสิ่งมหัศจรรย์! พวกเขาแสดงให้เห็นการแต่งงานของตุลซี่ (สมุนไพรศักดิ์สิทธิ์ประเภทกระเพรา) กับกฤษณะ พวกเขาฉลองพิธีแต่งงานนั้นด้วยความตระการตาอย่างยิ่ง เมื่อชาวต่างชาติได้ยินเรื่องราวเหล่านั้นก็คิดว่าบางทีอาจจะมีสิ่งเช่นนั้นเกิดขึ้น พวกเขาได้แต่งเรื่องราวไว้มากมาย ที่นี่ไม่ใช่เรื่องของการพนัน แต่พวกเขาก็ยังพูดว่าพันดาวาสได้พนันกัน และดรุพดีก็ถูกวางไว้เป็นเดิมพัน พวกเขาได้เขียนเรื่องราวมากมายเหลือเกิน ประเด็นของราชาโยคะได้หายไปอย่างสิ้นเชิงด้วยเรื่องที่แต่งขึ้นมาทั้งหมดนั้น เวลานี้พ่อพูดว่า จงจดจำพ่อ! สิ่งนี้ง่ายดายอย่างยิ่ง ควรจะเข้าไปสู่สติปัญญาของลูกว่า ลูกกำลังจะไปสู่สวรรค์ถึง 21 ชาติเกิด นั่นคือ ไปสู่มหาสมุทรน้ำนม นี่คือ มหาสมุทรยาพิษ ลูกกำลังจะออกจากมหาสมุทรยาพิษ และไปสู่มหาสมุทรน้ำนม เรื่องราวของลูกเป็นประเด็นใหม่ ผู้คนที่ได้ยินสิ่งนี้จะประหลาดใจ ลูกเข้าใจว่า ลูกจะมีความสุขอย่างมากในสวรรค์อย่างแท้จริง ลูกกำลังจะกลายเป็นนายแห่งสวรรค์ ไม่มีใครเอาอาณาจักรของลูกไปได้ ในเวลานี้มีการแบ่งแยกมากมายอย่างยิ่ง พวกเขาเฝ้าแต่รบรากัน ลูกต้องอธิบาย ศัตรูที่แท้จริงของพวกท่านคือ ราวัน ทุกวงจรพวกท่านได้รับชัยชนะเหนือราวัน พวกท่านคือ ผู้พิชิตมายาและชนะทั้งโลก นี่คือ เกมแห่งชัยชนะและการพ่ายแพ้ ลูกรู้ว่า ลูกจะได้รับชัยชนะอย่างแน่นอน ลูกจะสอบตกไม่ได้ การทำลายล้างอยู่ใกล้แค่เอื้อม แม่น้ำเลือดจะไหลนอง ผู้คนมากมายจะตายโดยไม่มีสาเหตุ สิ่งนี้คือ นรก โลกที่ไม่บริสุทธิ์ที่คดโกง ทุกคนร้องเพลงว่า โอ้ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ได้โปรดมา! พ่อพูดว่า เช่นที่ลูกๆ ดวงวิญญาณคือ ดวงดาว พ่อก็เป็นดวงดาวด้วย พ่อถูกผูกไว้ในพันธะของละครด้วยเช่นกัน ไม่มีใครสามารถได้รับการปลดปล่อยออกจากละครได้ มีความจำเป็นอะไรที่พ่อมายังโลกเก่านี้ พ่อเป็นผู้อาศัยในอาณาเขตสูงสุด แต่ละคนเล่นบทบาทของตนเองในละครนี้ ไม่มีเรื่องของความวิตกกังวล ที่นี่ ลูกอยู่อย่างไร้กังวลด้วยการอยู่ในความซาบซึ้ง ลูกอยู่อย่างเรียบง่ายมาก พ่อไม่ได้ให้ความยุ่งยากแก่ลูก เพียงแต่อยู่ในการจดจำระลึกถึง และดลใจผู้อื่นให้จดจำบาบา พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดได้มาเพื่อให้ความสุขที่ไม่มีขีดจำกัด ลูกต้องเชื้อเชิญทุกบ้าน ลูกต้องทำให้มากเท่านี้ ลูกๆ มีความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ จงมองดูที่มายา เธอได้ทำลายสัจจะทั้งหมดอย่างสิ้นเชิง บารัตได้อยู่อย่างไร้ความสุขจริงๆ มายาเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ของลูกๆ เวลานี้ลูกต้องช่วยพ่อ และเปลี่ยนหนามให้เป็นดอกไม้ ลูกรู้ว่ามีดอกไม้หลายประเภทในสกุลบราห์มินของลูก หากลูกทำงานรับใช้ ลูกจะได้รับสถานภาพ ไม่เช่นนั้นลูกจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของปวงประชา มีความเพียรพยายามในสิ่งนี้ มีลูกจำนวนมากที่ไม่ว่างเว้นอยู่กับงานรับใช้ ลูกสาวจำนวนมากไม่ได้รับอนุญาตให้มาที่นี่ พวกเขาถูกทุบตีอย่างมาก จำเป็นต้องมีความกล้าหาญสำหรับสิ่งนี้ ลูกไม่ควรจะมีความกลัว ลูกจำเป็นต้องเด็ดเดี่ยว ลูกต้องเป็นอิสระจากความผูกพันยึดมั่นทั้งหมดด้วย ความผูกพันยึดมั่นก็ไม่น้อยเลย เป็นสิ่งที่รุนแรงเหลือเกิน หากใครบางคนมาจากครอบครัวที่มั่งคั่ง ก่อนอื่นบาบาจะตัดสำนึกที่เป็นร่างของเธอด้วยการขอให้เธอกวาดพื้นหรือล้างจาน บาบาจะทดสอบพวกเธอ อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ตามศรีมัทแล้ว ลูกต้องมาเป็นผู้ช่วยที่แท้จริงของพ่อ อย่าได้ทำตามการกำหนดของจิตใจตนเองหรือของผู้อื่น จงเป็นอิสระจากความผูกพันยึดมั่น มีความกล้าหาญ และไม่ว่างเว้นอยู่กับงานรับใช้

2. ในเวลาปัจจุบัน เราอยู่ในบ้านของพ่อแม่ ดังนั้นเราไม่สามารถทำตามแฟชั่นชนิดใดๆที่นี่ได้ จงตกแต่งตนเองด้วยเพชรพลอยของความรู้ อยู่อย่างบริสุทธิ์

พร:
ขอให้ลูกเป็นดวงวิญญาณบุญผู้ที่เปลี่ยนแปลงความทุกข์ให้เป็นความสุขและการประณามเป็นการยกย่อง

ดวงวิญญาณบุญคือผู้ที่ไม่มีวันเป็นเหตุของความทุกข์หรือรับความทุกข์จากผู้ใด แทนที่จะเป็นเช่นนั้นเขารับความทุกข์ในรูปของความสุขและพิจารณาว่าการประณามเป็นคำยกย่อง ลูกสามารถเข้าใจว่าผู้นั้นเป็นดวงวิญญาณบุญ จงทำให้บทเรียนนี้มั่นคงของการมองดูดวงวิญญาณผู้ที่ดูถูกดูหมิ่นลูกหรือเป็นเหตุของความทุกข์ให้แก่ลูกด้วยรูปที่เต็มไปด้วยความเมตตาของลูกอย่างสม่ำเสมอและด้วยสายตาของความเมตตาไม่ใช่ด้วยสายตาของการวิพากษ์วิจารณ์ ผู้นั้นอาจดูถูกดูหมิ่นลูก แต่จงเพียงมอบดอกไม้ให้แก่เขาและแล้วลูกจะเรียกได้ว่าเป็นดวงวิญญาณบุญ

คติพจน์:
ผู้ที่หลอมรวมบัพดาดาในดวงตาของพวกเขาคือแสงของโลก ดวงตาของโลก