04.11.19       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน ก่อนอื่นทำให้บทเรียนของอัลฟ่ามั่นคงสำหรับทุกคน ลูกดวงวิญญาณทั้งหมดคือพี่น้องเพศชาย

คำถาม:
คำแนะนำที่สูงส่งของพระเจ้าแตกต่างโดยสิ้นเชิงจากการกำหนดของมนุษย์ในแง่ใด?

คำตอบ:
การกำหนดของมนุษย์บอกว่า ลูกสามารถได้มาซึ่งการหลุดพ้นตลอดไป ในขณะที่ศรีมัทนั้นบอกว่า ละครนี้คงอยู่ตลอดไปและไม่สูญสลายและไม่มีใครสามารถได้มาซึ่งการหลุดพ้นตลอดไป แม้ว่าใครบางคนอาจจะบอกว่าเขาไม่ชอบเล่นบทบาทที่นี่, แต่ก็ไม่มีใครสามารถทำอะไรได้เลยเกี่ยวกับสิ่งนั้น ลูกต้องลงมาที่นี่เพื่อเล่นบทบาทของลูก เป็นศรีมัทเท่านั้นที่ทำให้ลูกสูงส่ง มีการกำหนดที่แตกต่างกันหลายประเภทของมนุษย์

โอมชานติ
เวลานี้ลูกๆรู้ว่าลูกกำลังนั่งที่นี่เบื้องหน้าบาบา พ่อรู้ด้วยเช่นกันว่าลูกของท่านกำลังนั่งอยู่เบื้องหน้าท่าน ลูกๆ รู้ว่าพ่อกำลังให้คำสอนแก่ลูกแล้วลูกต้องให้คำสอนนั้นแก่ผู้อื่น ก่อนอื่นใดลูกต้องให้คำแนะนำของพ่อเพราะทุกคนได้ลืมพ่อและคำสอนของท่าน การศึกษาที่พ่อสอนลูกในเวลานี้จะได้รับอีกครั้งหลังจาก 5000 ปี ไม่มีใครอื่นมีความรู้นี้ คำแนะนำของพ่อคือสิ่งหลัก จากนั้นลูกต้องอธิบายแก่ทุกคนว่าเขาทั้งหมดเป็นพี่น้องกัน ดวงวิญญาณทั้งหมดในทั้งโลกคือพี่น้องเพศชาย พวกเขาทั้งหมดต้องเล่นบทบาทที่พวกเขาได้รับมาผ่านร่างกายของพวกเขา เวลานี้พ่อมาเพี่อพาลูกไปสู่โลกใหม่ซึ่งเรียกว่าสวรรค์ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามพวกเราพี่น้องเพศชายทั้งหมดนั้นไม่บริสุทธิ์ ไม่มีแม้แต่คนเดียวที่บริสุทธิ์ เพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถชำระผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดให้บริสุทธิ์ได้ นี่คือโลกที่มีกิเลสที่ไม่บริสุทธิ์ของราวัน ราวันหมายถึงกิเลสทั้งห้า มีกิเลสทั้งห้าในผู้หญิงและกิเลสทั้งห้าในผู้ชาย พ่ออธิบายแก่ลูกในลักษณะที่ง่ายดายมาก ดังนั้นลูกสามารถอธิบายในทำนองเดียวกันด้วยเช่นกัน ก่อนอื่นใดอธิบายว่าผู้เดียวนั้นคือพ่อของดวงวิญญาณทั้งหมดและดวงวิญญาณทั้งหมดคือพี่น้องเพศชาย ถามพวกเขาว่า: สิ่งนี้ถูกต้องไหม? และบอกให้พวกเขาเขียนสิ่งนี้ลงไป: พวกเราทั้งหมดคือพี่น้องกันและพวกเรามีพ่อเดียวกัน ท่านคือดวงวิญญาณสูงสุดของดวงวิญญาณทั้งหมด ท่านเรียกว่าเป็นพ่อ ซึมซับสิ่งนี้ไว้ในสติปัญญาของลูกอย่างมั่นคงมาก และแล้วขยะทั้งหมดของความคิดของการอยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกันก็จะถูกขจัดออกไป ก่อนอื่นลูกต้องสอนอัลฟ่าแก่พวกเขา ก่อนอื่นใดบอกพวกเขา: เขียนสิ่งนี้ลงไปอย่างชัดเจน: ก่อนหน้านี้ฉันเคยคิดว่าพระเจ้าอยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน เวลานี้ฉันเข้าใจแล้วว่าท่านไม่ได้อยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน พวกเราทั้งหมดคือพี่น้องเพศชาย ดวงวิญญาณทั้งหมดพูดว่า พระเจ้าผู้เป็นพ่อ,พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด อัลล่าห์ ก่อนอื่นใดปลูกฝังศรัทธาในพวกเขาว่าพวกเราทั้งหมดคือดวงวิญญาณและไม่ใช่ดวงวิญญาณสูงสุด และดวงวิญญาณสูงสุดไม่ได้อยู่ในเรา มีดวงวิญญาณอยู่ในแต่ละร่างกาย ดวงวิญญาณเล่นบทบาทของพวกเขาด้วยการรับการค้ำจุนของร่างกาย ทำให้สิ่งนี้มั่นคงสำหรับทุกคน อัจชะ! จากนั้นพ่อก็มาและให้ความรู้ของตอนเริ่มตอนกลางและตอนจบของวงจรโลก พ่อนั่งที่นี่และอธิบายแก่ลูกในฐานะที่เป็นครู ไม่มีเรื่องของหลายแสนปีสำหรับวงจรนี้ สิ่งนี้ถูกกำหนดไว้แล้วเป็นนิรันดร์ ลูกต้องรู้ว่ามีการแบ่งวงจรนี้อย่างเท่ากันอย่างไร ยุคทองและยุคเงินผ่านไปแล้ว จดสิ่งนี้ลงไป! ทั้งสองยุคเรียกว่าสวรรค์และกึ่งสวรรค์ ที่นั่นเป็นอาณาจักรของเหล่าเทพ ในยุคทองพวกเขามี 16 องศา และในยุคเงินพวกเขามี 14 องศา อิทธิพลของยุคทองนั้นยิ่งใหญ่มาก ชื่อที่แท้จริงคือสวรรค์ โลกใหม่เรียกว่ายุคทองและเป็นโลกนั้นที่ได้รับการยกย่อง ในโลกใหม่มีเพียงศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปเดียวเท่านั้น ลูกมีรูปภาพที่ลูกสามารถทำให้ผู้คนมีศรัทธาด้วยเช่นกัน วงจรโลกหมุนไปอย่างต่อเนื่อง ช่วงระยะเวลาของวงจรคือ 5000 ปี เวลานี้สติปัญญาของลูกเข้าใจเกี่ยวกับสุริยวงศ์และจันทราวงศ์ ดินแดนของวิษณุเปลี่ยนไปและกลายเป็นดินแดนของรามและสีดา พวกเขามีราชวงศ์เช่นกัน หลังจากสองยุคนั้นผ่านไป ยุคทองแดงอาณาจักรของราวันก็มาถึง เมื่อเหล่าเทพตกลงมาสู่หนทางบาป, ระบบของการทำตามกิเลสจึงถูกสร้างขึ้นมา ในยุคทองและยุคเงินทุกคนอยู่อย่างปราศจากกิเลส มีศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปศาสนาเดียว แสดงภาพให้พวกเขาเห็นในขณะที่ลูกกำลังอธิบายและอธิบายด้วยปากเปล่าเช่นกัน: พ่อกลายเป็นครูของเราและสอนเราด้วยวิธีนี้ พ่อเองมาและให้คำแนะนำของพ่อแก่พวกเรา ท่านเองพูดว่า พ่อมาเพี่อชำระผู้ไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ ดังนั้นพ่อต้องการร่างกายอย่างแน่นอน ไม่เช่นนั้นพ่อจะสามารถพูดได้อย่างไร? พ่อคือผู้มีชีวิต สัจจะ และผู้เป็นอมตะ ดวงวิญญาณได้ไปผ่านสภาพสโต ราโจ และตโม เป็นดวงวิญญาณที่กลับมาไม่บริสุทธิ์และเป็นดวงวิญญาณที่กลับมาบริสุทธิ์ ซันสการ์ทั้งหมดอยู่ภายในดวงวิญญาณ ดวงวิญญาณนำซันสการ์ของการกระทำที่ดีหรือการกระทำที่เป็นบาปของอดีตไปกับเขา ไม่มีการทำบาปเลยในยุคทอง พวกเขามีการกระทำและเล่นบทบาทของพวกเขา แต่การกระทำเหล่านั้นเป็นกลาง คำพูดเหล่านี้อยู่ในกีตะด้วยเช่นกัน เวลานี้ลูกสามารถที่จะเข้าใจสิ่งนี้ในทางปฏิบัติ ลูกรู้ว่าบาบามาและเปลี่ยนแปลงโลกเก่าและทำให้โลกเก่านั้นใหม่ที่ทุกการกระทำจะเป็นกลาง ที่เรียกว่ายุคทอง ที่นี่การกระทำกลายเป็นบาป ดังนั้นสิ่งนี้จึงเรียกว่ายุคเหล็ก เวลานี้ลูกอยู่ในการบรรจบพบกันของทั้งสองยุค บาบาบอกลูกถึงทั้งสองด้านเพื่อที่ลูกจะสามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจนมากในทุกแง่มุมว่าพ่อในฐานะครูที่สอนลูก อัจชะ! และนั่นก็ปล่อยให้เป็นงานของกูรู ผู้คนร้องเรียกหาท่าน: ได้โปรดมาและชำระเราผู้ไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์! เมื่อดวงวิญญาณกลับมาบริสุทธิ์ ร่างกายของพวกเขาก็จะกลับมาบริสุทธิ์ด้วยเช่นกัน ทองคำเป็นเช่นไร, เครื่องประดับที่ทำจากทองคำก็เป็นเช่นนั้น หากลูกไม่ได้ปะปนอัลลอยด์เข้าไปในทองคำ 24 กะรัต, เครื่องประดับที่ทำจากทองคำนั้นก็จะสโตประธานด้วยเช่นกัน เมื่ออัลลอยด์ปะปนลงไปในทองคำนั้นมันจึงกลับมาตโมประธาน ในตอนเริ่มแรกบารัตเป็นนกกระจอกทอง เป็นทองคำ 24 กะรัต เป็นโลกใหม่ที่สโตประธาน ขณะที่เวลานี้กลับมาตโมประธาน เริ่มต้นด้วยมันเป็นทองคำบริสุทธิ์ โลกใหม่บริสุทธิ์ โลกเก่าไม่บริสุทธิ์ และจากนั้นอัลลอยด์ก็ปะปนเข้าไปอยู่เรื่อยๆ เพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นที่เฝ้าแต่อธิบายสิ่งนี้ ไม่มีกูรูหรือมนุษย์ที่รู้สิ่งนี้ พวกเขาร้องเรียกหา: โปรดมาและชำระพวกเราให้บริสุทธิ์! งานของสัตกูรูคือการดึงมนุษย์ออกมาจากการครองเรือนและพาพวกเขาไปสู่สภาพของการปลดเกษียณ ดังนั้นตามแผนของละคร,พ่อผู้เดียวเท่านั้นที่มาและให้ความรู้ทั้งหมดนี้แก่ลูก ท่านคือเมล็ดของต้นไม้โลกมนุษย์ ท่านคือผู้เดียวที่อธิบายความรู้ของทั้งต้นไม้ ชื่อของชีพบาบาคือชีวาเสมอ ดวงวิญญาณทั้งหมดต้องลงมาที่นี่เพื่อเล่นบทบาทของพวกเขา และดังนั้นพวกเขาจึงได้มีชื่อที่แตกต่างกัน แม้ว่าผู้คนจะเรียกหาพ่อ, แต่พวกเขาก็ไม่รู้จักท่าน ท่านเข้ามาในพาหนะที่โชคดีเพื่อพาลูกๆไปสู่โลกที่บริสุทธิ์อย่างไร? พ่ออธิบายว่า: พ่อเข้ามาในร่างของผู้ที่อยู่ในชาติเกิดสุดท้ายของหลายต่อหลายชาติเกิดของเขา เขาใช้ 84 ชาติเกิดเต็ม พ่อต้องเข้ามาในพาหนะที่โชคดีนี้เพื่อทำให้เขากลายเป็นราชาเหนือราชา ศรีกฤษณะคืออันดับแรก เขาคือนายของโลกใหม่และแล้วเขาก็ลงมาในขณะที่ผ่านสุริยวงศ์, จันทราวงศ์ และจากนั้นก็ราชวงศ์พ่อค้า และศูทร แล้วเขาก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของราชวงศ์บราห์มา จากการเป็นยุคทองเขาก็กลายยุคเงิน เวลานี้ลูกกำลังกลับมาเป็นยุคทองจากยุคเหล็กอีกครั้ง พ่อพูดว่า จดจำฉัน, พ่อของลูกเท่านั้น ดวงวิญญาณผู้ที่พ่อเข้ามาในร่างของเขาก็ไม่มีความรู้นี้แม้แต่น้อย พ่อเข้ามาในผู้นี้และเหตุนี้เองเขาจึงเรียกว่าเป็นพาหนะที่โชคดี พ่อเองพูดว่า พ่อมาในเวลาของชาติเกิดสุดท้ายของหลายต่อหลายขาติเกิดของผู้นี้ คำพูดในกีตะถูกต้องแม่นยำที่เรียกว่าเพชรพลอยของทุกคัมภีร์ พ่อมาในยุคบรรจบพบกันและก่อตั้งสกุลบราห์มินและสกุลเทพ ทุกคนรู้เกี่ยวกับสกุลอื่นๆ แต่ไม่มีใครรู้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ พ่อมาในตอนสุดท้ายของหลายชาติเกิดของผู้นี้ซึ่งอยู่ในยุคบรรจบพบกัน พ่อพูดว่าพ่อคือเมล็ด กฤษณะคือผู้อาศัยของยุคทอง จะไม่สามารถมองเห็นเขาในสถานที่อื่นใด เมื่อเขากลับมาใช้ชาติเกิดใหม่, รูป นาม แผ่นดิน และระยะเวลาทั้งหมดของเขาก็เปลี่ยนแปลงไป ในตอนเริ่มต้นเขาคือทารกน้อยที่สวยงาม และแล้วเมื่อเขาแก่ลงเขาก็ละร่างเก่าและรับร่างที่เยาว์วัยอีกร่างหนึ่ง นี่คือการละเล่นที่ถูกกำหนดไว้แล้ว เขาจะไม่ถูกเรียกว่ากฤษณะในร่างต่อไปของเขา ร่างต่อไปได้รับชื่อที่แตกต่างไปเพราะรูปลักษณะ, วันที่, ช่วงเวลาฯลฯ ของเขาจะเปลี่ยนแปลงไป มีคำกล่าวว่าประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของโลกซ้ำรอยเหมือนเดิมทุกประการ ละครนี้เฝ้าแต่ซ้ำรอยต่อไป ลูกต้องไปผ่านสภาพสโต ราโจ และตโม ชื่อของโลกและชื่อของยุคนั้นเปลี่ยนไป เวลานี้คือยุคบรรจบพบกัน พ่อมาในยุคบรรจบพบกันนี้ ลูกต้องทำให้สิ่งนี้มั่นคงภายในตัวลูก พ่อคือพ่อ,ครูและกูรูของลูกผู้ที่แสดงวิธีที่ดีมากให้กับลูกเพื่อกลับมาสโตประธาน มีการเขียนไว้ในกีตะว่าว่า ละทิ้งสำนึกของร่างกายและศาสนาทางร่างทั้งหมด และพิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ ลูกต้องกลับไปบ้านของลูกอย่างแน่นอน ผู้คนในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาทำความเพียรพยายามอย่างมากเพื่อไปหาพระเจ้า นั่นคือดินแดนแห่งการหลุดพ้น ลูกกลายเป็นอิสระจากการทำกรรมแล้วก็ไปนั่งในโลกที่ไม่มีตัวตน เมื่อนักแสดงกลับบ้านเขาก็เป็นอิสระจากการเล่นบทบาทของเขา ทุกคนต้องการที่จะได้รับการหลุดพ้น อย่างไรก็ตามไม่มีใครสามารถประกาศสิทธิ์ในการหลุดพ้นตลอดไปได้ ละครนี้คงอยู่ตลอดไปและไม่สูญสลาย บางคนพูดว่าพวกเขาไม่ต้องการที่จะเล่นบทบาทของเขา อย่างไรก็ตามไม่มีใครสามารถทำอะไรเกี่ยวกับสิ่งนั้นได้ ละครนี้ถูกกำหนดไว้แล้วไว้เป็นนิรันดร์ ไม่มีแม้แต่คนเดียวที่สามารถได้รับการหลุดพ้นตลอดไป มนุษย์มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันมากมาย เหล่านี้คือหนทางที่สูงส่งที่ทำให้ลูกสามารถกลับมาสูงส่งได้ ลูกจะไม่เรียกมนุษย์ว่าสูงส่ง เป็นเหล่าเทพที่เรียกว่าสูงส่ง ทุกคนก้มลงให้กับพวกเขา ดังนั้นพวกเขาจึงเป็นผู้สูงส่ง แต่ไม่มีใครสามารถเข้าใจสิ่งนี้ ลูกเข้าใจว่าลูกต้องใช้ 84 ชาติเกิด ศรีกฤษณะคือเทพเป็นเจ้าชายแห่งสวรรค์ เขาจะมาที่นี่ได้อย่างไร? กฤษณะไม่ได้พูดกีตะ เป็นเพียงเพราะเขาเป็นเทพที่ทุกคนกราบไหว้บูชาเขา เหล่าเทพนั้นบริสุทธิ์ในขณะที่พวกเขาเองนั้นไม่บริสุทธิ์ พวกเขาพูดว่าเราคือผู้ที่ไม่มีคุณธรรมที่ไร้คุณธรรม เราไม่มีคุณธรรมเลย ทำให้พวกเรามีคุณธรรม! พวกเขาไปอยู่เบื้องหน้าภาพลักษณ์ของชีวาและพูดว่าประทานการหลุดพ้นให้แก่ฉันปลดปล่อยฉัน! เพราะชีวาไม่เคยเข้ามาสู่การหลุดพ้นในชีวิตหรือเข้าไปสู่บ่วงพันธะใดๆ พวกเขาจึงร้องเรียกหาท่าน: ให้การหลุดพ้นแก่เรา! ท่านคือผู้เดียวที่ให้การหลุดพ้นในชีวิต เวลานี้ลูกเข้าใจว่าลูกทั้งหมดคือลูกๆของมาม่าและบาบา ลูกได้รับความมั่งคั่งมากมายจากท่านทั้งสอง ผู้คนเฝ้าแต่ร้องขอบางสิ่งโดยที่ไม่เข้าใจอะไรเลย ผู้ที่ไม่มีความเข้าใจใดๆจะประสบกับความทุกข์อย่างแน่นอน พวกเขาต้องประสบกับความทุกข์ที่ไร้ขีดจำกัด ดังนั้นลูกๆต้องเก็บสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดไว้ในสติปัญญาของลูก เพราะพวกเขาไม่รู้จักพ่อผู้เดียวที่ไม่มีขีดจำกัดพวกเขาจึงเฝ้าแต่รบรากันอย่างมากอยู่เรื่อยๆ พวกเขากลายเป็นลูกกำพร้า ที่นั่นพวกเขาคือลูกกำพร้าที่มีขีดจำกัด ที่นี่พวกเขาคือลูกกำพร้าที่ไม่มีขีดจำกัด พ่อกำลังก่อตั้งโลกใหม่ เวลานี้เป็นโลกที่ไม่บริสุทธิ์ของดวงวิญญาณที่ไม่บริสุทธิ์ ยุคทองเรียกว่าโลกที่บริสุทธิ์และยุคเหล็กเรียกว่าโลกเก่า สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดอยู่ในสติปัญญาของลูก โลกเก่ากำลังจะถูกทำลายและลูกกำลังจะได้รับการโยกย้ายไปสู่โลกใหม่ เวลานี้ลูกกำลังยืนอยู่ชั่วคราวในยุคบรรจบพบกัน โลกเก่ากำลังเปลี่ยนเป็นโลกใหม่ ลูกรู้เกี่ยวกับโลกใหม่ด้วยเช่นกัน เวลานี้สติปัญญาของลูกควรไปสู่โลกใหม่ ไม่ว่าลูกกำลังนั่งหรือเคลื่อนไหวไปมา สติปัญญาของลูกต้องจดจำว่าลูกกำลังศึกษาสิ่งที่พ่อสอนลูก ลูกๆนักเรียนควรจะจดจำสิ่งนี้ แต่การจดจำระลึกถึงของลูกก็ยังคงตามลำดับกันไปตามความเพียรพยายามที่ลูกทำ พ่อให้ความรักและการจดจำระลึกถึงแก่ลูกตามลำดับกันไปตามความเพียรพยายามของลูกเช่นกัน แน่นอนว่าครูจะมีความรักกับคนที่ศึกษาเล่าเรียนได้ดีกว่า มีความแตกต่างอย่างมาก! พ่อก็เฝ้าแต่บอกทุกสิ่งแก่ลูก ลูกๆต้องซึมซับทุกสิ่ง สติปัญญาของลูกไม่ควรจะไปสู่ทิศทางอื่นนอกจากไปหาพ่อ หากลูกไม่จดจำพ่อ, บาปของลูกจะถูกตัดออกไปได้อย่างไร? มายาจะทำลายโยคะของสติปัญญาของลูกซ้ำแล้วซ้ำเล่า มายาหลอกลวงลูกอย่างมากมาย บาบานี้ก็ได้ให้ตัวอย่างแก่ลูก: ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา พ่อเคยกราบไหว้บูชาลักษมีอย่างมาก เมื่อพ่อเห็นรูปภาพของลักษมีที่กำลังนวดเท้าของนารายณ์, พ่อก็ปลดปล่อยเธอ เมื่อพ่อนั่งในการจดจำระลึกถึง ถ้าสติปัญญาของพ่อเร่ร่อนไปที่นี่และที่นั่น พ่อจะตบตนเอง- เหตุใดสติปัญญาของฉันจึงไปสู่ทิศทางอื่น? ในที่สุดแล้วพ่อก็มีนิมิตของการทำลายล้างและนิมิตของการสร้างโลกใหม่ด้วยเช่นกัน ความปรารถนาที่จะได้รับนิมิตของพ่อนั้นเป็นจริง พ่อเข้าใจว่าโลกใหม่กำลังจะมาถึงนั่นคือสิ่งที่พ่อจะกลายเป็นและโลกเก่านี้จะถูกทำลาย มีศรัทธาที่มั่นคงนี้ มีนิมิตของอาณาจักรของพ่อเองด้วยเช่นกัน ดังนั้นพ่อถามตนเอง: เมื่อพ่อกำลังจะได้รับอาณาจักรแห่งสวรรค์, เหตุใดพ่อจึงจะอยู่ในโลกของราวันนี้? สิ่งนี้เรียกว่าสติปัญญาของพระเจ้า พระเจ้าเข้ามาในพ่อและทำให้สติปัญญาของพ่อทำงาน ไหของความรู้ได้ให้ไว้แก่ผู้เป็นแม่ ดังนั้นทุกสิ่งจึงยกให้กับผู้เป็นแม่และได้มีการบอกพวกเธอว่า: ลูกดูแลธุรกิจทั้งหมดและสอนทุกคน ด้วยการเฝ้าแต่สอนทุกคนลูกจะมาไกลขนาดนี้ เพียงแค่บอกผู้อื่น ดูซิว่ามีลูกมากมายแค่ไหน! เมื่อดวงวิญญาณกลับมาบริสุทธิ์พวกเขาก็ต้องการร่างกายที่บริสุทธิ์ แม้ว่าพวกเขาจะเข้าใจเกี่ยวกับความบริสุทธิ์, มายาก็ทำให้พวกเขาลืม ลูกบอกให้พวกเขาศึกษาเป็นเวลาเจ็ดวันติดต่อกันและเขาก็ตอบว่า เราจะมาในวันพรุ่งนี้ อย่างไรก็ตามในวันรุ่งขึ้นมายาก็จบสิ้นพวกเขา พวกเขาไม่ได้มา แม้ว่าพระเจ้าจะสอน พวกเขาก็ไม่มาและศึกษาเล่าเรียนกับพระเจ้า แม้ว่าพวกเขาจะพูดว่า ใช่ เราจะมาแน่นอน แต่แล้วมายาก็ทำให้พวกเขาหายไป เธอไม่ปล่อยให้พวกเขามาเป็นประจำ ผู้ที่ทำความเพียรพยายามในวงจรก่อนหน้านี้ก็จะทำเช่นนั้นอีกครั้งอย่างแน่นอน ไม่มีร้านอื่นใด ลูกได้ทำความเพียรพยายามอย่างมาก ลูกสร้างพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่มากฯลฯ ผู้ที่เข้าใจในวงจรก่อนหน้านี้ก็จะเข้าใจอีกครั้ง การทำลายล้างต้องเกิดขึ้นและการก่อตั้งก็จะดำเนินต่อไป ดวงวิญญาณจะศึกษาเล่าเรียนและรับร่างกายชั้นหนึ่ง นี่คือเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูก เหตุใดลูกไม่จดจำสิ่งนี้? เวลานี้เรากำลังจะไปสู่โลกใหม่ตามความเพียรพยายามที่เราทำ อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. สติปัญญาของลูกต้องจดจำไว้เสมอว่าเวลานี้ลูกกำลังนั่งอยู่ในยุคบรรจบพบกันนี้ในช่วงเวลาสั้นๆ โลกเก่าจะถูกทำลายเพื่อที่เราสามารถโยกย้ายไปสู่โลกใหม่ได้ เหตุนี้เองลูกต้องนำโยคะของสติปัญญาของลูกออกไปจากโลกเก่า

2. ให้คำแนะนำของพ่อแก่ทุกดวงวิญญาณและอธิบายปรัชญาที่ลึกล้ำของกรรม กรรมที่เป็นบาปและกรรมที่เป็นกลางให้กับพวกเขา ก่อนอื่นจงทำให้บทเรียนของอัลฟ่ามั่นคงสำหรับพวกเขา

พร:
ขอให้ลูกเป็นอิสระจากบ่วงกรรมและสัมผัสกับสภาพที่เหนือบ่วงกรรมด้วยความสมดุลของคาร์มาและโยคะ

เมื่อลูกมีความสมดุลของคาร์มาและโยคะแล้วลูกก็จะประสบความสำเร็จในทุกการกระทำโดยอัตโนมัติ ดวงวิญญาณคาร์มาโยคีไม่เคยติดอยู่ในบ่วงกรรม ผู้ที่เป็นอิสระจากบ่วงกรรมเรียกว่าเหนือบ่วงกรรม เหนือบ่วงกรรมไม่ได้หมายความว่าลูกอยู่เหนือการกระทำ ลูกจะต้องไม่ปล่อยวางจากการกระทำ แต่ปล่อยวางจากการติดกับอยู่ในบ่วงกรรม ดวงวิญญาณคาร์มาโยคีเช่นนี้จะทำให้การกระทำของดวงวิญญาณอื่นๆสูงส่งด้วยการกระทำของเขาเอง สำหรับดวงวิญญาณเช่นนั้นทุกการกระทำจะเป็นความสนุกสนานบันเทิง เขาจะไม่สัมผัสว่าอะไรเป็นเรื่องยาก

คติพจน์:
ความรักของพระเจ้าคือนาฬิกาปลุก ที่ปลุกลูกให้ตื่นขึ้นในเวลาอมฤต