04.11.23       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน กลับมาบริสุทธิ์ และมีค่าควรแก่การได้รับการหลุดพ้นและการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ ดวงวิญญาณที่ไม่บริสุทธิ์นั้นไม่สมควรแก่การได้รับการหลุดพ้นหรือการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดกำลังทำให้ลูกมีค่าในวิธีที่ไม่มีขีดจำกัด

คำถาม:
ลูกจะเรียกใครว่ามีศรัทธาต่อพ่อ พูดซิว่าสิ่งชี้บอกหลักของพวกเขาคืออะไร?

คำตอบ:
ผู้ที่ทำตามศรีมัทของพ่ออย่างเต็มที่ ผู้ที่ฝึกฝนที่จะอยู่อย่างปราศจากร่างและผู้ที่อยู่ในการจดจำระลึกถึงที่ไม่มีสิ่งใดเจือปนคือผู้ที่มีความศรัทธาต่อพ่อ เพียงลูกๆที่มีค่าเช่นนี้เท่านั้นที่สามารถดูดซับทุกสิ่งได้ พวกเขาเฝ้าแต่มีความคิดเกี่ยวกับงานรับใช้อยู่เสมอ ภาชนะของสติปัญญาของพวกเขาเฝ้าแต่กลับมาบริสุทธิ์ พวกเขาไม่มีวันหย่าขาดจากพ่อ

เพลง:
หัวใจพูดขอบคุณแก่ผู้เดียวที่ให้การค้ำจุนแก่หัวใจ!

โอมชานติ
ลูกๆ ให้คำขอบคุณตามลำดับกันไปตามความเพียรพยายามที่ลูกทำ ไม่ใช่ทุกคนจะให้คำขอบคุณในระดับเดียวกัน ดวงวิญญาณเหล่านั้นผู้ที่มีศรัทธาที่ดีมากในสติปัญญาของพวกเขา และผู้ที่ข้องแวะในงานรับใช้ของพ่ออย่างเต็มหัวใจของพวกเขา ด้วยความรักอย่างมากมายคือผู้ที่พูดคำขอบคุณจากภายใน: บาบาเป็นความอัศจรรย์ของท่าน เราไม่เคยได้รู้สิ่งใด เราไม่เคยมีค่าควรแก่การพบปะกับท่าน สิ่งนั้นจริงแท้ มายาทำให้ทุกคนไร้ค่า พวกเขานั้นไม่ได้รู้ว่าใครทำให้ลูกมีค่าควรแก่สวรรค์และใครทำให้ลูกมีค่าควรแก่นรก พวกเขาเชื่อว่าเป็นพ่อที่ทำให้ลูกมีค่าควรแก่ทั้งการหลุดพ้นและการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ ไม่เช่นนั้นแล้วไม่มีใครมีค่าควรแก่ที่นั่น พวกเขาเองพูดถึงตนเองว่าพวกเขาไม่บริสุทธิ์ โลกนี้ก็ไม่บริสุทธิ์ ผู้รู้ผู้เคร่งศาสนา ฯลฯ ก็ไม่รู้จักพ่อ เวลานี้พ่อได้ให้คำแนะนำของท่านแก่ลูกๆแล้ว มีกฎอยู่ด้วยว่าพ่อเองต้องมาและให้คำแนะนำตัวของท่าน ท่านก็ต้องมาที่นี่และทำให้ลูกมีค่าและบริสุทธิ์ หากท่านสามารถทำให้ลูกบริสุทธิ์ด้วยการนั่งอยู่เบื้องบนนั้นแล้ว เหตุใดลูกจึงกลับมาไม่มีค่าอย่างมาก? ในบรรดาลูกๆเช่นกัน ศรัทธาที่ลูกมีในสติปัญญานั้นตามลำดับกันไปตามความเพียรพยายามที่ลูกทำ ลูกควรจะมีปัญญาของการล่วงรู้วิธีการที่จะให้คำแนะนำของพ่อ แน่นอนที่ควรมีคำกล่าวว่า: ขอคารวะต่อชีวา ท่านผู้เดียวเท่านั้นคือแม่และพ่อผู้ที่สูงสุดเหนือสิ่งใด บราห์มา วิษณุและชางก้านั้นคือสิ่งสร้าง แน่นอนที่ต้องเคยเป็นพ่อที่ได้สร้างพวกเขา ควรมีผู้เป็นแม่ด้วยเช่นกัน พระเจ้า ผู้เป็นพ่อของทั้งหมดคือผู้เดียวอย่างแน่นอน เพียงผู้เดียวที่ไม่มีตัวตนเท่านั้นที่เรียกว่าพระเจ้า ผู้สร้างนั้นคือหนึ่งเดียวเสมอ ก่อนอื่นใดลูกต้องให้คำแนะนำของอัลฟ่า ลูกจำเป็นต้องเข้าใจด้วยเช่นกันถึงวิธีการที่จะให้คำแนะนำอย่างมีศิลปะวิธี พระเจ้าผู้เดียวเท่านั้นคือมหาสมุทรแห่งความรู้ ท่านผู้เดียวเท่านั้นที่มาและสอนราชาโยคะแก่ลูก ใครคือพระเจ้านั้น? ก่อนอื่นใดให้การตระหนักรู้จักอัลฟ่า พ่อไม่มีตัวตนและ ดวงวิญญาณก็ไม่มีตัวตนด้วยเช่นกัน พ่อที่ไม่มีตัวตนนั้นมาและให้มรดกแก่ลูกๆ ท่านนั้นต้องอธิบายผ่านใครบางคน ไม่เช่นนั้นแล้วท่านทำให้ลูกกลายเป็นราชาเหนือราชาได้อย่างไร? ใครได้ก่อตั้งอาณาจักรยุคทอง? ใครเป็นผู้ก่อสร้างสวรรค์? แน่นอนที่จะเป็นพระเจ้าแห่งสวรรค์ผู้เป็นพ่อ ควรเป็นผู้เดียวที่ไม่มีตัวตน ก่อนอื่นใดลูกต้องให้คำแนะนำของพ่อ กฤษณะ บราห์มา วิษณุ และชางก้า จะไม่เรียกว่าพ่อ พวกเขานั้นถูกสร้างขึ้น หากผู้อาศัยของอาณาเขตที่ละเอียดอ่อนถูกสร้างขึ้นและพวกเขาเองนั้นก็เป็นสิ่งสร้างด้วย และแล้วผู้คนของโลกที่มีตัวตนนั้นจะเรียกว่าพระเจ้าได้อย่างไร? มีการร้องเพลงว่า: ขอคารวะต่อเหล่าเทพ อีกเพลงที่ร้องคือ: ขอคารวะต่อชีวา นี่คือสิ่งหลัก ลูกจะไม่อธิบายสิ่งเดียวกันนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในนิทรรศการ ลูกต้องอธิบายสิ่งนี้กับแต่ละคนอย่างดีมากและดลใจให้พวกเขามีศรัทธา ใครก็ตามที่มาก่อนอื่นใดบอกพวกเขา: มาและเราสามารถให้นิมิตของพ่อแก่พวกท่านได้ พวกท่านกำลังจะได้รับมรดกจากพ่อนั้น เป็นพ่อไม่ใช่กฤษณะผู้ที่ได้สอนราชาโยคะแก่พวกท่านในกีตะ พ่อเองคือพระเจ้าแห่งกีตะ นี่คือสิ่งที่เป็นอันดับหนึ่ง ไม่ใช่พระเจ้ากฤษณะพูด มีคำพูดว่า: พระเจ้ารูดร้าพูด หรือ: พระเจ้าโสมนาถพูด หรือ พระเจ้าชีวาพูด เรื่องราวชีวิตของมนุษย์ทุกคนนั้นเป็นส่วนตัว เรื่องราวของบุคคลหนึ่งไม่สามารถเป็นเช่นเดียวกันกับอีกบุคคลอื่น ไม่ว่าใครก็ตามที่มา ก่อนอื่นใดอธิบายประเด็นนี้แก่พวกเขา นี่คือสิ่งหลักที่จะต้องอธิบาย นี่คือหน้าที่การงานของพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ผู้เดียวนั้นคือพ่อและผู้เดียวนี้คือลูก ท่านคือพระเจ้าแห่งสวรรค์ผู้เป็นพ่อ ในขณะที่ผู้นี้คือเจ้าชายแห่งสวรรค์ ลูกต้องอธิบายสิ่งนี้อย่างชัดเจนมาก สิ่งหลักคือกีตะเพราะคัมภีร์อื่นๆ ทั้งหมดอยู่บนฐานของสิ่งนั้น มีคำกล่าวว่า: ภควัตกีตาเป็นเพชรพลอยเป็นแม่ของทุกคัมภีร์ ผู้คนพูดว่า: เธอเชื่อในพระเวทย์และคัมภีร์ไหม? โอ แน่นอนที่ทุกคนจะเชื่อในคัมภีร์ศาสนาของเขาเอง พวกเขาจะไม่เชื่อในทุกคัมภีร์ ใช่แน่นอนที่จะมีทุกคัมภีร์ แต่ก่อนรู้จักคัมภีร์เหล่านั้น สิ่งหลักคือการรู้จักพ่อก่อนเพราะจากพ่อนี้ที่พวกท่านจะได้รับมรดก พวกท่านไม่ได้รับมรดกจากคัมภีร์ พวกท่านได้รับมรดกจากพ่อ พวกเขาได้ทำตำราศาสนาของความรู้และมรดกที่พ่อให้ ก่อนอื่นใดลูกต้องหยิบยกกีตะขึ้นมา ใครเป็นพระเจ้าแห่งกีตะ? เป็นในสิ่งนั้นที่มีการอ้างถึงราชาโยคะ แน่นอนที่ราชาโยคะจะเป็นไปเพื่อโลกใหม่ พระเจ้าจะไม่มาและทำให้ทุกคนนั้นไม่บริสุทธิ์ ท่านต้องสร้างจักรพรรดิที่บริสุทธิ์ ก่อนอื่นใดให้คำแนะนำของพ่อและทำให้พวกเขาเขียนว่า: ฉันมีศรัทธาอย่างแท้จริงว่านี้เป็นพ่อของฉัน ก่อนอื่นใดลูกต้องอธิบาย: ขอคารวะต่อชีวา ท่านคือแม่และท่านคือพ่อ คำยกย่องนั้นก็เป็นของพ่อ พระเจ้าต้องมาที่นี่เพื่อให้ผลของความเลื่อมใสศรัทธาของลูก เวลานี้ลูกเข้าใจแล้วว่าผลของความเลื่อมใสศรัทธาคืออะไร เพียงผู้ที่ทำความเลื่อมใสศรัทธามามากมายเท่านั้นจะได้รับผลนั้น สิ่งเหล่านี้ไม่ได้อ้างอิงไว้ในคัมภีร์ ในบรรดาลูกด้วยลูกรู้สิ่งนี้ตามลำดับกันไปตามความเพียรพยายามที่ลูกทำ มีการอธิบายแล้วว่าท่านคือแม่และพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดของลูก จากัดอัมบาและจากัดปิตานั้นได้รับการจดจำด้วย อดัมและอีฟนั้นเป็นที่เข้าใจว่าเป็นมนุษย์ พวกเขาเรียกอีฟว่าแม่ ไม่มีใครรู้ว่าอีฟคือใครอย่างถูกต้อง พ่อนั่งที่นี่และอธิบาย ใช่ไม่มีใครจะเข้าใจสิ่งนั้นได้ในทันที การศึกษาเล่าเรียนนั้นใช้เวลา ด้วยการเฝ้าแต่ศึกษาเล่าเรียนในที่สุดพวกเขาก็กลายเป็นนักกฎหมาย อย่างแน่นอนที่จะต้องมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ลูกจะเป็นเทพ ดังนั้นก่อนอื่นใดลูกต้องให้คำแนะนำของพ่อ ผู้คนร้องเพลงท่านคือแม่และพ่อ และแล้วพวกเขาก็พูดด้วยเช่นกันว่า: โอ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ได้โปรดมา! ดังนั้นอะไรที่เรียกว่าโลกที่ไม่บริสุทธิ์และอะไรที่เรียกว่าโลกที่บริสุทธิ์? ยุคเหล็กจะยังคงหลงเหลืออยู่อีกสี่หมื่นปีหรือ? อัจชะ ผู้เดียวที่ทำให้ลูกบริสุทธิ์นั้นคือพ่อผู้เดียวใช่ไหม? เป็นพระเจ้าผู้เป็นพ่อที่ก่อตั้งสวรรค์ ไม่สามารถเป็นกฤษณะได้ เขานั้นได้รับมรดกของเขา ศรีกฤษณะนั้นเป็นเจ้าชายแห่งสวรรค์ ในขณะที่ชีพบาบาเป็นผู้สร้างสวรรค์ ผู้นั้นคือสิ่งสร้างเป็นเจ้าชายแรก ลูกควรทำให้สิ่งนี้ชัดเจนแล้วเขียนไปด้วยตัวหนังสือขนาดใหญ่ เพื่อเป็นเรื่องง่ายสำหรับลูกที่จะอธิบาย พวกเขาก็จะรู้เกี่ยวกับผู้สร้างและสิ่งสร้าง เพียงผู้สร้างเท่านั้นที่เต็มไปด้วยความรู้ ท่านคือผู้เดียวเท่านั้นที่สอนราชาโยคะแก่ลูก ท่านไม่ใช่ราชา ท่านสอนราชาโยคะแก่ลูกและทำให้ลูกเป็นราชาเหนือราชา พระเจ้าสอนราชาโยคะและศรีกฤษณะนั้นก็ได้มาซึ่งสถานภาพที่สูงศักดิ์ เขานั้นก็ได้สูญสิ้นสิ่งนั้นไปและเขาต้องได้มาซึ่งสิ่งนั้นอีกครั้งหนึ่ง สามารถอธิบายสิ่งนี้ได้อย่างดีมากด้วยการใช้รูปภาพ หน้าที่การงานของพ่อนั้นเป็นที่ต้องการอย่างแน่นอน ด้วยการใส่ชื่อของศรีกฤษณะบารัตกลายเป็นเช่นเปลือกหอย ด้วยการรู้จักชีพบาบาบารัตกลายเป็นเช่นเพชร อย่างไรก็ตามประเด็นที่ท่านเป็นพ่อของลูกต้องนั่งอยู่ในสติปัญญาของลูกเป็นอันดับแรก ก่อนอื่นใดเป็นพ่อที่ได้สร้างโลกใหม่แห่งสวรรค์ เวลานี้เป็นโลกเก่า มีการอ้างอิงราชาโยคะไว้ในกีตะ ผู้คนต่างแดนเองก็ต้องการศึกษาราชาโยคะด้วย พวกเขาได้ศึกษาราชา โยคะจากกีตะ เวลานี้ลูกได้รู้แล้ว และลูกพยายามอธิบายแก่ผู้อื่นว่าพ่อเป็นใคร ท่านไม่ได้อยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน หากท่านนั้นจะอยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน ท่านจะสอนราชาโยคะแก่เราได้อย่างไร ลูกควรจะคิดเกี่ยวกับความผิดพลาดนี้อย่างมาก เพียงผู้ที่อยู่อย่างข้องแวะในงานรับใช้เท่านั้นที่จะเฝ้าแต่คิดเกี่ยวกับสิ่งนี้ ลูกจะสามารถซึมซับความรู้เมื่อลูกทำตามศรีมัทของพ่อ เมื่อลูกอยู่อย่างปราศจากร่าง อยู่อย่างมานมานะบาฟ กลายเป็นเจ้าสาวที่สวามิภักดิ์และอยู่อย่างสวามิภักดิ์ต่อพ่อ นั่นคือเมื่อลูกกลายเป็นลูกที่มีค่า พ่อออกคำสั่งแก่ลูก: เฝ้าแต่เพิ่มการจดจำระลึกถึงมากเท่าที่จะเป็นไปได้ ด้วยการเข้าไปสู่สำนึกที่เป็นร่าง ลูกนั้นก็ไม่ได้จดจำพ่อและสติปัญญาของลูกก็ไม่ได้กลับมาบริสุทธิ์ มีคำกล่าวว่าภาชนะทองคำนั้นเป็นที่ต้องการเพื่อที่จะเก็บน้ำนมของราชสีห์ ที่นี่ภาชนะซึ่งสวามิภักดิ์ต่อพ่อนั้นเป็นที่ต้องการ มีน้อยนิดอย่างมากผู้ที่ไม่มีสิ่งใดเจือปนในการสวามิภักดิ์ต่อพ่อ บ้างก็ไม่รู้สิ่งใดเลย พวกเขาเป็นเหมือนกับเด็กเล็กๆ แม้พวกเขากำลังนั่งที่นี่แต่พวกเขาก็ไม่เข้าใจสิ่งใด เป็นเหมือนกับการทำให้เด็กๆแต่งงานตั้งแต่เยาว์วัย พวกเขาเอาเด็กนั่งตักและทำพิธีแต่งงานให้กับพวกเขา พ่อแม่พวกเขาเป็นเพื่อนรักกันอย่างมากและดังนั้นพวกเขาก็จะให้ลูกๆของพวกเขาแต่งงานอย่างเร็ว ดังนั้นนี่ก็เป็นเช่นเดียวกัน พวกเขามีการหมั้นหมายแล้ว แต่พวกเขาไม่เข้าใจสิ่งใด เราเป็นของมาม่าและบาบาแล้วเราต้องประกาศสิทธิ์ในมรดกของเราจากท่าน พวกเขาไม่รู้สิ่งใด เป็นความอัศจรรย์ใช่ไหม? พวกเขาอยู่ที่นี่เป็นเวลา 5-6 ปีแล้วก็หย่าขาดจากพ่อผู้เป็นสามี มายาคุกคามพวกเขาอย่างมากมาย ดังนั้นก่อนอื่นใดลูกต้องพูดกับพวกเขา: ขอคารวะต่อชีวา ท่านยังเป็นผู้สร้างของบราห์มาวิษณุและชางก้าด้วย ชีวานี้เป็นมหาสมุทรแห่งความรู้ ดังนั้นลูกควรจะทำอะไรในเวลานี้? มีที่ว่างถัดจากตรีมูรติและดังนั้นลูกควรจะเขียนลงไปบนนั้น: หน้าที่การงานของชีพบาบาและกฤษณะนั้นแยกจากกัน เมื่อลูกอธิบายสิ่งนี้ก่อนหน้าผากของพวกเขาก็จะเปิดขึ้น และการศึกษานี้เป็นไปเพื่ออนาคต ไม่มีการศึกษาอื่นใดเป็นเช่นนี้ ลูกไม่สามารถได้รับประสบการณ์เหล่านี้จากคัมภีร์ ได้อยู่ในสติปัญญาของลูกว่าลูกกำลังศึกษาเล่าเรียนเพื่อยุคทอง เราจะจบจากโรงเรียนและเราจะทำข้อสอบสุดท้าย เราจะไปและปกครองที่นั่น ผู้ที่ถ่ายทอดกีตะก็ไม่สามารถอธิบายสิ่งต่างๆ เช่นนี้ได้ ก่อนอื่นใดลูกต้องรู้จักพ่อ ลูกต้องประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกจากพ่อ พ่อผู้เดียวเท่านั้นคือตรีกาลดาร์ชิ ไม่มีมนุษย์ใดในโลกเป็นตรีกาลดาร์ชิ ในความเป็นจริงผู้ที่มีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชาต่อมากลายเป็นผู้ที่กราบไหว้บูชา ลูกคือผู้ที่ได้ทำความเลื่อมใสศรัทธา ไม่มีใครอื่นรู้สิ่งนี้ ผู้ที่ได้ทำความเลื่อมใสศรัทธานั้น บราห์มานั้นเป็นอันดับหนึ่งปัและสิ่งสร้างที่เกิดจากปากของบราห์มา ผู้นี้เองนั้นคือผู้ที่กลายเป็นมีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชา ท่านเป็นผู้ที่มีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชาอันดับหนึ่ง และแล้วท่านก็กลายเป็นผู้ที่กราบไหว้บูชาอันดับหนึ่ง แล้วท่านก็จะกลับมามีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชาอีกครั้งหนึ่ง ท่านเป็นผู้แรกด้วยเช่นกันที่ได้รับผลของความเลื่อมใสศรัทธา บราห์มินศึกษาเล่าเรียนแล้วกลายเป็นเทพ ไม่ได้มีการเขียนสิ่งนี้ไว้ที่ไหน บิชัมปิตาเม ฯลฯ เวลานี้รู้ว่ามีผู้ที่ดลใจลูกให้ยิงธนู พวกเขาเข้าใจอย่างแน่นอนว่ามีพลังบางอย่าง แม้กระทั่งเวลานี้พวกเขาก็พูดว่า: มีพลังบางอย่างผู้ที่กำลังสอนพวกเขาอยู่ บาบาเห็นว่า: ทั้งหมดเหล่านี้เป็นลูกๆของพ่อ ท่าน(ชีพบาบา)จะมองดูทุกสิ่งด้วยดวงตาเหล่านี้(ของบราห์มา) เช่นที่เมื่อพวกเขาได้เลี้ยงดูจิตวิญญาณที่จากไปแล้วดวงวิญญาณก็มาและมองเห็นว่า: ผู้นี้คือผู้นั้นผู้นี้ เมื่อบุคคลนั้นรับประทาน ดวงตาของเขานั้นก็จะกลายเป็นเหมือนกับของดวงวิญญาณที่ถูกเรียกเข้ามา ดวงวิญญาณนั้นได้ขอยืมชั่วคราว สิ่งนี้เกิดขึ้นในบารัตเท่านั้น ในบารัตโบราณนั้นก่อนอื่นใดก็มีราเด้และกฤษณะ ผู้ที่ให้กำเนิดพวกเขานั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาว่าสูงส่ง พวกเขาสอบผ่านในระดับที่น้อยกว่า คำยกย่องนั้นก่อนอื่นใดเริ่มต้นด้วยกฤษณะ ทั้งราเด้และกฤษณะเข้ามาในอาณาจักรของพวกเขาเอง ชื่อของลูกๆ นั้นยิ่งใหญ่กว่าชื่อของพ่อแม่ของพวกเขา เหล่านี้เป็นประเด็นที่น่าอัศจรรย์อย่างมาก! เฝ้าแต่มีความสุขที่แฝงตัว พ่อพูดว่า: พ่อเข้ามาในร่างธรรมดาเท่านั้น ท่านต้องดูแลกลุ่มที่ใหญ่มากของผู้เป็นแม่ และดังนั้นท่านจึงได้นำร่างธรรมดามาใช้ ผ่านผู้ที่สามารถดูแลค่าใช้จ่ายได้ นี่คือบันดารา(คลังสมบัติ)ที่มีค่าของชีพบาบา ท่านคือจ้าวแห่งคลังสมบัติผู้ไร้เดียงสาของเพชรพลอยของความรู้ที่ไม่สูญสลาย และลูกคือบุตรบุญธรรมผู้ที่ได้รับการดูแลด้วยเช่นกัน เพียงลูกๆ เท่านั้นที่รู้สิ่งนี้ เมื่อลูกได้เริ่มต้นในตอนแรกให้พูดว่า: พระเจ้าชีวาพูด ท่านเป็นผู้สร้างของทั้งหมดและแล้วถามว่า:กฤษณะจะถูกเรียกว่ามหาสมุทรแห่งความรู้หรือพระเจ้าผู้เป็นพ่อได้อย่างไร? การเขียนนั้นควรจะชัดเจนอย่างมากที่ได้ยังคงอยู่ในสติปัญญาของพวกเขาอย่างดีมากเมื่อพวกเขาอ่าน บางคนนั้นก็ใช้เวลา 2-3 ปีที่จะเข้าใจสิ่งนี้ พระเจ้าต้องมาและให้ผลของความเลื่อมใสศรัทธา พ่อได้สร้างไฟบูชายัญนี้ผ่านบราห์มา ท่านได้สอนบราห์มินและทำให้พวกเขากลายเป็นเทพ จากบราห์มินและแล้วลูกก็จะต้องลงมาอย่างแน่นอน นี่เป็นการอธิบายที่ดีมาก ก่อนอื่นใดลูกต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าศรีกฤษณะคือเจ้าชายแห่งสวรรค์ เขาไม่ใช่พระเจ้าแห่งสวรรค์ผู้เป็นพ่อ ผู้คนได้อยู่อย่างตาโมประธานอย่างสมบูรณ์ด้วยความคิดเห็นของการอยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน พวกเขาได้หลงลืมผู้เดียวที่ได้ให้อำนาจในการปกครองแก่พวกเขา บาบาได้ให้อาณาจักรทุกๆ วงจรและเราก็ยังลืมบาบาอีก เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์อย่างมาก! ลูกควรจะร่ายรำในความสุขตลอดทั้งวัน บาบาทำให้เรากลายเป็นนายของโลก! อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. มีความศรัทธาต่อพ่ออย่างไม่มีสิ่งใดเจือปน จงเพิ่มการจดจำระลึกถึง และทำให้สติปัญญาของลูกบริสุทธิ์

2. สร้างวิธีการที่จะให้คำแนะนำของพ่ออย่างมีไหวพริบปฏิภาณ ไต่ตรองมหาสมุทรแห่งความรู้และพิสูจน์ว่าอัลฟ่าคือใคร ให้สติปัญญามีศรัทธา และทำงานรับใช้

พร:
ขอให้ลูกเป็นผู้รับใช้ที่สูงส่งผู้ที่กลายเป็นเครื่องมือสำหรับการเปลี่ยนแปลงโลกโดยการเปลี่ยนแปลงตนเอง

ลูกๆได้ทำสัญญาของการนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงโลกด้วยการเปลี่ยนแปลงตนเอง การเปลี่ยนแปลงตนเองคือพื้นฐานสำหรับการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ว่าลูกทำความเพียรพยายามมากเพียงใดต่อดวงวิญญาณหนึ่งโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวของลูกเอง จะไม่สามารถมีการเปลี่ยนแปลงใดเลยในดวงวิญญาณนั้น นี่เป็นเพราะว่าในโลกทุกวันนี้ผู้คนไม่ได้เปลี่ยนเพียงแต่โดยการได้ยินบางสิ่ง แต่พวกเขาเปลี่ยนเมื่อพวกเขาเห็นการเปลี่ยนแปลง มากมายผู้ที่เป็นเหตุของบ่วงพันธะบางอย่างให้แก่ลูก เปลี่ยนตัวของพวกเขาเองเมื่อพวกเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของลูก ดังนั้นการสาธิตสิ่งนี้โดยการทำ การสาธิตสิ่งนี้โดยการเปลี่ยนแปลงตนเองคือการกลายเป็นผู้รับใช้ที่สูงส่ง

คติพจน์:
เปลี่ยนพลังงานของเวลา ความคิด และคำพูดจากไร้สาระให้เป็นดีที่สุดและลูกจะกลับมามีพลัง