05.01.19       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:

ลูกๆ ที่แสนหวาน พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและพูดกับดวงวิญญาณพี่น้องเพศชายของลูก ทำให้สายตาของลูกมั่นคงที่ไม่มีวิญญาณปีศาจร้ายใดเข้ามาในลูกได้ เมื่อลูกมองเห็นว่ามีวิญญาณปีศาจร้ายอยู่ในใครบางคน, จงก้าวออกไปจากบุคคลนั้น

คำถาม:
ลูกกลายเป็นผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้าและผู้ที่เชื่อในพระเจ้าแม้กระทั่งหลังจากเป็นของพ่อแล้วอย่างไร?

คำตอบ:

1) ผู้ที่เชื่อในพระเจ้าคือผู้ที่ทำตามระเบียบวินัยของพระเจ้าและผู้ที่เพียรพยายามที่จะคงอยู่ในสำนึกเป็นดวงวิญญาณ ผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้าคือผู้ที่ได้รับอิทธิพลจากวิญญาณปีศาจร้ายที่ต่อต้านระเบียบวินัยของพระเจ้า และต่อสู้ทะเลาะเบาะแว้งกันเอง 2) ลูกที่เชื่อในพระเจ้าตัดโยคะของสติปัญญาของเขาออกจากร่างกายและความสัมพันธ์ทางร่างรวมทั้งเพื่อนฝูงญาติมิตร, และพิจารณาว่าตนเองเป็นพี่น้องเพศชาย ลูกที่ไม่เชื่อในพระเจ้าอยู่อย่างมีสำนึกที่เป็นร่าง

โอมชานติ
ก่อนอื่นใดพ่ออธิบายแก่ลูกว่า โอ ลูกๆ, สติปัญญาของลูกควรจดจำเสมอว่าชีพบาบาคือพ่อสูงสุด, ครูสูงสุด และสัทกูรูสูงสุดของลูก สิ่งนี้ควรเข้าไปในสติปัญญาของลูกก่อนอย่างแน่นอน ลูกแต่ละคนสามารถรู้ได้ว่าสิ่งนี้เข้ามาในสติปัญญาของลูกหรือไม่ หากมีการจดจำระลึกถึงในสติปัญญาของลูกลูกก็เป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้า และหากสิ่งนั้นไม่ได้เข้าไปในสติปัญญาของลูก ลูกก็เป็นผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้า สิ่งนั้นจะเข้าไปในสติปัญญาของนักเรียนในทันทีที่ครูของเขามา เมื่อลูกอาศัยอยู่ที่บ้าน ลูกก็ลืมสิ่งนี้ แทบจะไม่มีใครที่เข้าใจความซาบซึ้งทางจิตว่าบาบาที่สูงสุดของเขาได้มาแล้ว ท่านคือครูและสัทกูรูผู้ที่พาลูกกลับบ้านด้วยเช่นกัน เมื่อลูกจดจำสิ่งนี้ปรอทของความสุขก็สูงขึ้น มิฉะนั้นลูกคงนั่งอยู่ในความคิดที่หลากหลายของโลกที่สกปรกของความเจ็บปวดและความทุกข์ ประการที่สอง, ผู้คนถามลูกว่านานแค่ไหนก่อนการทำลายล้างจะเกิดขึ้น บอกพวกเขาว่า ไม่ใช่เรื่องที่จะถาม ก่อนอื่นใด จงรู้จักผู้เดียวที่กำลังอธิบายสิ่งนี้แก่เรา ก่อนอื่นใด, ให้คำแนะนำของพ่อแก่พวกเขา หากลูกมีนิสัยนี้ปลูกฝังอยู่ในตัวลูก ลูกจะอธิบายแก่พวกเขา, มิฉะนั้นลูกก็ลืม พ่อบอกลูกมากมายให้พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและมองดูผู้อื่นด้วยสายตาของสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณ อย่างไรก็ตามลูกไม่สามารถทำให้สายตาคงอยู่เช่นนั้นได้ สิ่งนี้แทบจะไม่นั่งอยู่ในสติปัญญาของลูก ไม่มีค่าแม้กระทั่งหนึ่งสตางค์ เป็นราวกับว่าสิ่งนั้นเพียงแต่ไม่ได้นั่งอยู่ในสติปัญญาของลูก ไม่ใช่ว่าพ่อกำลังสาปแช่งลูก พ่อกำลังอธิบายแก่ลูกว่าความรู้นั้นสูงส่งมาก อาณาจักรกำลังได้รับการก่อตั้ง จากความยากจนลูกกำลังกลับมามั่งคั่ง เพียงน้อยนิดเท่านั้นที่กลับมามั่งคั่ง และผู้ที่ยากจนนั้นตามลำดับกันไป ไม่มีสิ่งใดนั่งอยู่ในสติปัญญาของผู้ที่เป็นอันดับสุดท้าย ดังนั้นก่อนอื่นใดเมื่อลูกอธิบายแก่บางคนเริ่มแรกอธิบายแก่พวกเขาด้วยการใช้รูปภาพที่แสดงให้เห็น 32 คุณธรรมของชีพบาบา สิ่งนั้นถูกเขียนไว้บนรูปภาพด้วยเช่นกัน ว่าพ่อสูงสุดคือครูสูงสุดและสัทกูรูด้วยเช่นกัน เริ่มแรกเมื่อลูกมีศรัทธาว่าผู้เดียวที่กำลังสอนลูกคือพ่อสูงสุด, ลูกจะไม่มีความสงสัยใดๆ ไม่มีใครนอกจากพ่อสามารถทำการก่อตั้งนี้ เมื่อลูกอธิบายว่าการก่อตั้งกำลังเกิดขึ้น, สิ่งนั้นควรเข้าไปในสติปัญญาของเขาว่ามีบางคนที่กำลังอธิบายทั้งหมดนี้แก่ลูกอย่างแน่นอน ไม่มีมนุษย์คนไหนสามารถพูดว่าอาณาจักรกำลังได้รับการก่อตั้ง ดังนั้นก่อนอื่นใดทำให้พวกเขามีศรัทธาที่มั่นคงในพ่อ พระเจ้า, ผู้เป็นพ่อกำลังสอนเรา สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การกำหนดของมนุษย์, สิ่งเหล่านี้คือการกำหนดของพระเจ้า โลกใหม่จะได้รับการก่อตั้งโดยพ่ออย่างแน่นอน การทำให้เกิดการทำลายล้างโลกเก่าคืองานของพ่อด้วยเช่นกัน จนกว่าพวกเขามีศรัทธานี้ พวกเขาจะเฝ้าแต่ถามว่า สิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร? เหตุนี้เองเริ่มแรกลูกต้องทำให้ประเด็นของศรีมัทนั่งอยู่ในสติปัญญาของพวกเขา และแล้วเมื่อนั้นพวกเขาจะสามารถเข้าใจสิ่งต่างๆได้มากขึ้น มิฉะนั้นพวกเขาก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการกำหนดของมนุษย์ การกำหนดของมนุษย์ทุกคนแตกต่างกัน ไม่สามารถมีการกำหนดเดียวเท่านั้นจากมนุษย์ ในเวลานี้เป็นผู้เดียวเท่านั้นที่ให้การกำหนดแก่ลูก นี่เป็นสิ่งที่ยากลำบากอย่างยิ่งที่จะทำตามศรีมัทของท่านอย่างถูกต้องแม่นยำ พ่อพูดว่า กลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ พิจารณาว่าตนเองกำลังพูดกับพี่น้องเพศชายของลูกและแล้วจะไม่มีการต่อสู้หรือทะเลาะเบาะแว้งใดๆ เมื่อบางคนมีสำนึกที่เป็นร่าง, ให้คิดว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้า หากบางคนไม่มีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ, เขาคือผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้า หากบางคนกลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ, คิดว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้า สำนึกที่เป็นร่างนั้นเสียหายอย่างยิ่ง หากมีการต่อสู้หรือทะเลาะเบาะแว้งแม้เพียงน้อย, ให้พิจารณาว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้า พวกเขาไม่รู้จักพ่อเลย หากมีวิญญาณปีศาจร้ายของความโกรธ, ผู้นั้นก็เป็นผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้า ลูกของพ่อจะมีวิญญาณปีศาจร้ายได้อย่างไร? พวกเขาไม่ใช่ผู้ที่เชื่อในพระเจ้า ไม่ว่าพวกเขาจะพูดว่าพวกเขารักพ่อมากแค่ไหนก็ตาม, หากพวกเขาพูดในลักษณะที่ขัดกับระเบียบวินัยของพระเจ้าพวกเขาก็ควรได้รับการพิจารณาว่าเป็นของชุมนุมของราวัน พวกเขามีสำนึกที่เป็นร่าง หากลูกมองเห็นวิญญาณปีศาจร้ายในใครบางคน, หรือหากสายตาของบางคนชั่วร้าย, ลูกควรก้าวห่างออกไปจากผู้นั้น หากลูกยืนอยู่เบื้องหน้าวิญญาณปีศาจร้าย, วิญญาณปีศาจร้ายจะเข้าสิงลูก วิญญาณปีศาจร้ายต่อสู้กันเอง หากวิญญาณปีศาจร้ายเข้าสิงใครบางคน, ผู้นั้นก็กลายเป็นผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้าอย่างสิ้นเชิง เหล่าเทพเต็มเปี่ยมด้วยทุกคุณธรรม, ในขณะที่ผู้ที่ไม่มีคุณธรรมเหล่านั้นคือผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้า ผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้าจะไม่ประกาศสิทธิ์ในมรดก ไม่ควรมีข้อบกพร่องแม้แต่น้อย, มิฉะนั้นจะสัมผัสกับการณ์การลงโทษเป็นอย่างมากและลูกจะต้องกลายเป็นส่วนหนึ่งของปวงประชา ลูกควรอยู่ห่างไกลจากวิญญาณปีศาจร้าย หากลูกยืนอยู่ที่นั่นเผชิญหน้ากับวิญญาณปีศาจร้าย วิญญาณปีศาจร้ายจะมา ลูกไม่ควรจะต่อต้านวิญญาณปีศาจร้าย ลูกต้องไม่พูดกับพวกเขามากเกินไปเช่นกัน พ่อพูดว่า นี่คือโลกของวิญญาณปีศาจร้าย หากวิญญาณปีศาจร้ายไม่ได้จากลูกไป, ก็จะต้องสัมผัสกับการลงโทษและลูกจะไม่สามารถประกาศสิทธิ์ในสถานภาพได้ มีเพียงสงครามเดียว บางคนกลับมามั่งคั่งและบางคนกลับมายากจน เคยมีโลกของผู้ที่มั่งคั่งและเวลานี้เป็นโลกของผู้ที่ยากจน มีวิญญาณปีศาจร้ายในทุกคน ลูกควรเพียรพยายามอย่างเต็มที่เพื่อขจัดวิญญาณปีศาจร้าย บาบาอธิบายแก่ลูกอย่างมากมายในมุรลี มีธรรมชาติทุกประเภท, อย่าได้ถามเลย! ดังนั้นในนิทรรศการ, ก่อนอื่นใดลูกต้องให้คำแนะนำของพ่อ พ่อมีความน่ารักมาก ท่านกำลังทำให้เรากลายเป็นเทพเช่นนั้น มีการร้องเพลงว่า ไม่ได้ใช้เวลานานสำหรับพระเจ้าที่จะเปลี่ยนมนุษย์ให้เป็นเทพ เหล่าเทพคงอยู่ในยุคทองและดังนั้นแน่นอนก่อนหน้านี้เคยเป็นยุคเหล็ก ในเวลานี้ลูกมีความรู้ของวงจรโลกในสติปัญญาของลูก, ที่นั่นเหล่าเทพจะไม่มีความรู้นี้ ในเวลานี้ลูกกำลังกลับมาเต็มเปี่ยมด้วยความรู้, และแล้วเมื่อลูกได้รับสถานภาพ, จะไม่มีความจำเป็นใดสำหรับความรู้นี้ นี่คือพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดผู้ที่ลูกได้รับมรดกแห่งสวรรค์ถึง 21 ชั่วอายุ ดังนั้นลูกควรจดจำพ่อเช่นนั้นอย่างมาก บาบาอธิบายเสมอ ให้คิดเสมอว่าเป็นชีพบาบาที่กำลังอธิบายแก่ลูก ชีพบาบากำลังสอนเราผ่านพาหนะนี้ ท่านคือพ่อ, ครูและกูรูของเรา นี่คือการศึกษาที่ไม่มีขีดจำกัด ลูกเข้าใจว่าก่อนหน้านี้ลูกมีสติปัญญาที่ตกต่ำ ไม่มีใครรู้เกี่ยวกับวิทยาลัยนี้เลย ดังนั้นเมื่อลูกอธิบายแก่ผู้อื่น, ให้อธิบายสิ่งนี้อย่างชัดเจนมากด้วยการบดสิ่งนั้นเข้าไปในพวกเขา ไม่มีเรื่องของกฤษณะในสิ่งนี้ พ่ออธิบายว่าไม่มีกิจกรรมที่สูงส่งของกฤษณะ สิ่งเหล่านี้คือกิจกรรมของชีพบาบาเท่านั้น ไม่สามารถมีกิจกรรมสูงส่งใดแม้กระทั่งของบราห์มา วิษณุหรือชางก้า กิจกรรมที่สูงส่งคือกิจกรรมของผู้เดียวที่เปลี่ยนมนุษย์ให้เป็นเทพเท่านั้น ท่านทำให้โลกกลายเป็นสวรรค์ ลูกกำลังทำตามการกำหนดที่สูงส่งของพ่อ ลูกคือผู้ช่วยของพ่อ หากไม่ได้เป็นไปสำหรับพ่อลูกจะไม่สามารถทำสิ่งใดได้ ในเวลานี้ลูกกำลังกลับมามีค่าเต็มบาทจากการไม่มีค่าแค่เศษสตางค์ ในเวลานี้ลูกได้มาเพื่อรู้ทุกสิ่ง, ตามลำดับกันไป, ตามความเพียรพยายามที่ลูกทำ ดังนั้นก่อนอื่นใด, มีคำแนะนำของพ่อ กฤษณะคือเด็กเล็กๆ ในยุคทอง เคยมีอำนาจการปกครองที่ไม่มีขีดจำกัดของเขา, ไม่มีใครอื่นในอาณาจักรของเขา ในเวลานี้เป็นยุคเหล็กและมีศาสนามากมาย ไม่ได้อยู่ในสติปัญญาของใครอื่นว่าเมื่อใดที่ศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปเดียวนี้ได้รับการก่อตั้ง สิ่งนี้อยู่ในสติปัญญาของลูกเช่นกัน, ตามลำดับกันไป, ตามความเพียรพยายามของลูก ดังนั้นก่อนอื่นใด, ลูกควรอธิบายคำสรรเสริญของพ่ออย่างชัดเจนมาก เรารู้ว่าอย่างแน่นอนเราได้รับการตระหนักรู้จักจากพ่อนี้ พ่อพูดว่า พ่อคือผู้ให้การหลุดพ้นแก่ทุกคน พ่อแนะนำลูกทุกๆ วงจร พิจารณาตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อและลูกดวงวิญญาณจะกลับมาบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ ขอให้ลูกมีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ! ด้วยการพิจารณาว่าผู้อื่นเป็นดวงวิญญาณ, ลูกจะไม่มีดวงตาที่เป็นอาชญากร เป็นดวงวิญญาณที่มีการกระทำผ่านร่างกาย ฉันคือดวงวิญญาณ, ผู้นี้คือดวงวิญญาณ ลูกต้องทำให้สิ่งนี้มั่นคง ลูกรู้ว่าลูกเคยบริสุทธิ์ 100% ในตอนเริ่มต้นแล้วลูกก็กลับมาไม่บริสุทธิ์ เป็นดวงวิญญาณที่เรียกหา โอ้ บาบา, ได้โปรดมา! สำนึกรู้ของดวงวิญญาณต้องมั่นคงและลูกควรลืมความสัมพันธ์อื่นทั้งหมด ฉัน, ดวงวิญญาณคือผู้อาศัยของบ้านที่แสนหวาน ฉันได้มาที่นี่เพื่อเล่นบทบาท เพียงลูกเท่านั้นที่เข้าใจสิ่งนี้ ลูกตามลำดับกันไปในการจดจำท่านเช่นกัน พระเจ้ากำลังสอนลูกและดังนั้นควรมีความสุขอย่างมาก พระเจ้าคือพ่อ, ครู และสัทกูรูของเราด้วยเช่นกัน ลูกพูดว่าลูกไม่ได้จดจำใครนอกจากท่าน พ่อพูดว่า ตัดขาดจากร่างกายและความสัมพันธ์ทางร่างของลูกและจดจำพ่อผู้เดียวอย่างสม่ำเสมอ ลูกทั้งหมดคือพี่น้อง บางคนเชื่อสิ่งนี้ในขณะที่บางคนไม่เชื่อ ดังนั้นคิดว่าพวกเขาเป็นผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้า เราคือลูกของชีพบาบาดังนั้นเราควรบริสุทธิ์ ลูกเรียกหาพ่อ บาบา, ได้โปรดมาและทำให้เรากลายเป็นนายของโลกที่บริสุทธิ์ ในยุคทอง, ไม่มีเรื่องของการกลับมาบริสุทธิ์ ก่อนอื่นใด, เข้าใจว่าผู้นั้นคือชีพบาบาและโลกใหม่กำลังได้รับการก่อตั้งผ่านท่าน หากผู้คนถามว่าการทำลายล้างจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่, ให้บอกพวกเขาว่า ก่อนอื่นใด, ให้เข้าใจอัลฟา หากท่านไม่เข้าใจอัลฟา, สิ่งต่างๆนั้นจะเข้ามาในสติปัญญาของท่านได้อย่างไร? เราลูกของพ่อที่แท้จริงกำลังพูดสัจจะ เราไม่ใช่ลูกของมนุษย์, เราคือลูกของชีพบาบา พระเจ้าพูด พระเจ้าคือผู้เดียวผู้ซึ่งเป็นพ่อของพี่น้องทั้งหมด มนุษย์ไม่สามารถเรียกตนเองว่าพระเจ้า พระเจ้าไม่มีตัวตน ท่านคือพ่อ, ครู และสัทกูรู ไม่มีมนุษย์ใดสามารถเป็นพ่อ, ครู และสัทกูรู ไม่มีมนุษย์ใดสามารถให้การหลุดพ้นแก่ใคร มนุษย์ไม่สามารถเป็นพระเจ้า บาบาคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์, เป็นราวันที่ทำให้ลูกไม่บริสุทธิ์ พวกเขาที่เหลือทั้งหมดคือกูรูของหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ลูกเข้าใจว่าผู้ที่มาที่นี่กลายเป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้า พวกเขามาหาพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดและมีศรัทธาว่าผู้นั้นคือพ่อ,ครูและกูรูของเรา เมื่อลูกได้พัฒนาคุณธรรมที่สูงส่งทั้งหมดอย่างสมบูรณ์, สงครามจะเริ่มขึ้น ตามเวลาลูกเองจะเข้าใจว่าลูกกำลังไปถึงสภาพที่อยู่เหนือบ่วงกรรม ลูกยังไม่ได้ไปถึงสภาพที่อยู่เหนือบ่วงกรรม ในเวลานี้มีงานมากมายต้องทำ ลูกต้องให้สาสน์แก่ผู้คนมากมาย ทุกคนมีสิทธิ์ต่อการประกาศสิทธิ์ในมรดกจากพ่อ สงครามจะเริ่มขึ้นอย่างรุนแรงมาก แล้วโรงพยาบาลและหมอ ฯลฯ เหล่านี้จะไม่หลงเหลืออยู่เลย พ่อกำลังอธิบายแก่ลูกเป็นการส่วนตัว ลูกดวงวิญญาณกำลังเล่นบทบาทของ 84 ชาติเกิดของลูกผ่านร่างกายนี้ บางคนจะใช้ 70 หรือ 80 ชาติเกิด ทุกคนต้องกลับไป การทำลายล้างต้องเกิดขึ้น ดวงวิญญาณที่ไม่บริสุทธิ์ไม่สามารถกลับบ้านได้ เพื่อที่จะกลับมาบริสุทธิ์, แน่นอนลูกต้องจดจำพ่อ สิ่งนี้อาศัยความเพียรพยายาม ลูกต้องกลายเป็นชาวสวรรค์ถึง 21 ชาติเกิด นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ ผู้คนพูดว่าผู้นั้นผู้นี้ได้กลายเป็นชาวสวรรค์ โอ, จริงหรือ? แต่สวรรค์อยู่ที่ไหน? พวกเขาไม่เข้าใจสิ่งใดเลย ลูกควรอยู่อย่างมีความสุขอย่างมาก: พระเจ้ากำลังสอนเราและทำให้เรากลายเป็นนายของโลก หนึ่งนั้นคือความสุขที่ถาวรและอีกหนึ่งคือความสุขที่ชั่วคราว หากลูกไม่ศึกษาหรือสอนผู้อื่นแล้วจะมีความสุขได้อย่างไร? ลูกต้องขับไล่ลักษณะนิสัยที่เป็นเช่นปีศาจ พ่ออธิบายอย่างมาก มีความทุกข์ทรมานของกรรมอย่างมาก ตราบเท่าที่มีความทุกข์ทรมานของกรรม สิ่งนั้นก็บ่งบอกว่าลูกยังไม่ถึงสภาพที่เหนือบ่วงกรรมของลูก ในเวลานี้ลูกต้องเพียรพยายาม ไม่ควรมีพายุใดของมายาเข้ามา ลูกมีศรัทธาว่าพ่อได้เปลี่ยนลูกจากมนุษย์ให้เป็นเทพหลายต่อหลายครั้ง หากสิ่งนี้เข้ามาในสติปัญญาของลูกได้มากเท่านี้, นี่ก็เป็นโชคอย่างยิ่ง นี่คือโรงเรียนที่ไม่มีขีดจำกัด โรงเรียนอื่นเหล่านั้นคือโรงเรียนเล็กๆที่มีขีดจำกัด พ่อรู้สึกเมตตาเป็นอย่างมาก พ่อจะอธิบายแก่พวกเขาได้อย่างไร? วิญญาณปีศาจร้ายยังไม่ถูกขจัดออกไปจากบางคน แทนที่จะไต่ขึ้นไปบนบัลลังก์หัวใจ, พวกเขากลับตกลงมา ลูกสาวหลายคนมีความพร้อมที่จะนำมาซึ่งคุณประโยชน์ให้แก่ผู้คนมากมาย อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:

1. อย่าทำสิ่งใดที่ขัดต่อระเบียบวินัยของพระเจ้า หากมีวิญญาณปีศาจร้ายในบางคน, หรือหากเขามีสายตาที่ชั่วร้าย, จงเคลื่อนออกไปจากบุคคลนั้น อย่าพูดคุยกับบุคคลนั้นมากเกินไป

2. เพื่อที่จะมีประสบการณ์ของความสุขที่ถาวร, ใส่ใจอย่างเต็มที่กับการศึกษาเล่าเรียน ขจัดนิสัยที่เป็นเช่นปีศาจออกไป สร้างสมคุณธรรมที่สูงส่งและกลายเป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้า

พร:

ขอให้ลูกเป็นดวงวิญญาณที่มีพลังผู้ล่วงรู้ถึงความสำคัญของทุกวินาทีและทุกความคิด และดังนั้นจงเติมบัญชีของการสะสมของลูก

ในยุคบรรจบพบกัน, ลูกได้มาซึ่งการบรรลุผลที่คงอยู่ตลอดไปจากพ่อที่คงอยู่ตลอดไปในทุกนาที ในเวลานี้เท่านั้นจากทั้งวงจรที่ลูกได้รับโชคเช่นนี้ และเหตุนี้เองคติพจน์ของลูกคือ: ถ้าไม่ใช่เวลานี้ ก็ไม่มีเวลาใดอีกเลย งานที่สูงส่งใดก็ตามที่ลูกต้องทำ, ลูกต้องทำงานนั้นในเวลานี้ เมื่อลูกมีการตระหนักรู้นี้, ลูกจะไม่มีวันสูญเสีย เวลา, ความคิดและการกระทำ ด้วยพลังของความคิดของลูก, บัญชีของการสะสมของลูกจะเปี่ยมล้นและดวงวิญญาณจะมีพลัง

คติพจน์:

ความพิเศษของทุกคำพูดและทุกการกระทำคือความบริสุทธิ์ จงเปลี่ยนแปลงความธรรมดาให้เป็นความพิเศษ

ความเพียรพยายามพิเศษที่จะกลับมาทัดเทียมกับพ่อบราห์มา

ให้มีสำนึกรู้ของการเป็นทางจิตในทางโลก ขณะที่มีชีวิตอยู่กับทางโลก เราแตกต่างจากผู้อื่น ในรูปจิตสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณของลูก, ให้พิจารณาตนเองว่าแตกต่าง เป็นการง่ายที่จะแตกต่างในการกระทำของลูก ลูกจะไม่ได้รับความรักจากโลกผ่านสิ่งนั้น แต่เมื่อลูกกลับมาละวางจากร่างกายและมีการกระทำในสำนึกของการเป็นดวงวิญญาณ ลูกจะได้รับความรักจากทุกคน สิ่งนี้เรียกว่าสภาพทางจิต