05.01.21       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน, คำว่า โอ้ พระเจ้า! โอ้ บาบา! ไม่ควรออกมาจากปากของลูก การฝึกฝนนั้นเป็นของหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา

คำถาม:
เหตุใดลูกๆ ถึงชอบแต่งชุดขาวมากกว่า? มันเป็นสัญลักษณ์ของอะไร?

คำตอบ:
เวลานี้ ลูกได้ตายในขณะที่มีชีวิตจากโลกเก่านี้แล้ว และเหตุนี้เองลูกจึงชอบแต่งกายในชุดสีขาวมากกว่า ชุดสีขาวนี้เป็นสัญลักษณ์ของความตาย เมื่อบางคนตายเขาจะถูกคลุมด้วยผ้าสีขาว เวลานี้ ลูกๆ ตายในขณะที่มีชีวิตแล้ว

โอมชานติ
พ่อทางจิตนั่งที่นี่และอธิบายแก่ลูกๆ ถ้าลูกไม่ใช้คำว่า ทางจิต แต่เพียงพูดว่า พ่อ นั่นก็ไม่เป็นไร พ่อนั่งที่นี่และอธิบายแก่ลูก ลูกทั้งหมดพูดว่าลูกเป็นพี่น้องกัน ดังนั้นพ่อนั่งที่นี่และอธิบายแก่ลูก ท่านไม่ได้อธิบายแก่ทุกคน ลูกทั้งหมดพูดว่าลูกคือพี่น้องกัน ในกีตะมีคำกล่าวว่า: พระเจ้าพูด พระเจ้าพูดกับใคร? ทั้งหมดคือลูกของพระเจ้า ท่านคือพ่อ และดังนั้นลูกทั้งหมดของพระเจ้าคือพี่น้องกัน พระเจ้าต้องอธิบายแก่ลูกและสอนราชาโยคะให้แก่ลูก เวลานี้การปิดกั้นสติปัญญาของลูกได้เปิดออกแล้ว ไม่มีใครในโลกจะมีความคิดเช่นนี้ ผู้ที่รับสาสน์จะยังคงมาที่โรงเรียนเรื่อยๆและศึกษาเล่าเรียน พวกเขาจะคิดว่าพวกเขาเคยเห็นในนิทรรศการและเวลานี้พวกเขาต้องการไปรับฟังความรู้มากขึ้น สิ่งแรกและสิ่งหลักก็คือ คำพูดเหล่านั้นเป็นคำพูดของมหาสมุทรแห่งความรู้ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ผู้เทศน์กีตะ ชีวา ก่อนอื่นพวกเขาควรเข้าใจว่าใครที่กำลังสอนและกำลังอธิบายแก่เรา เป็นดวงวิญญาณสูงสุด มหาสมุทรแห่งความรู้ ผู้ที่ไม่มีตัวตน ท่านคือสัจจะ ท่านบอกสัจจะแก่ลูกเท่านั้น จากนั้นจะไม่มีคำถามใดๆเกิดขึ้นจากสิ่งนั้น ก่อนอื่นใดลูกต้องอธิบายว่าพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด กำลังสอนราชาโยคะแก่ลูกโดยผ่านบราห์มา นี่คือสถานภาพที่สูงศักดิ์ เมื่อพวกเขามีศรัทธาว่าพ่อจากเหนือโลกนี้ พ่อของทั้งหมด คือผู้เดียวที่นั่งและอธิบายแก่ลูกว่าท่านนั้นเป็นผู้ทรงพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุด พวกเขาจะไม่มีคำถามใดๆ ท่านคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ดังนั้นเมื่อท่านมาท่านต้องมาในเวลาของท่านเองอย่างแน่นอน ลูกสามารถเห็นว่านี่คือสงครามมหาภารตะเดียวกัน หลังจากการทำลายล้างจะมีโลกที่ปราศจากกิเลส นี่คือโลกที่ชั่วร้ายที่มีกิเลส ผู้คนไม่เข้าใจว่าบารัตนั้นเคยปราศจากกิเลส สติปัญญาของพวกเขานั้นใช้ไม่ได้เลย พวกเขามีล็อคก๊อดเรซ(Godrej locks) ล็อคในตัวเขา เพียงพ่อผู้เดียวที่มีกุญแจไชสำหรับเปิดล็อคนั้น ด้วยเหตุนี้เองท่านจึงเรียกได้ว่าเป็นผู้ประทานความรู้และเป็นผู้ประทานตาทิพย์ ท่านให้ตาที่สามแห่งความรู้แก่ลูก ไม่มีใครเข้าใจว่าใครกำลังสอนลูก เพราะพวกเขาคิดว่าเป็นดาด้า(บราห์มาบาบา) พวกเขาจึงเริ่มวิพากษ์วิจารณ์; พวกเขาเริ่มพูดบางสิ่งบางอย่าง ดังนั้นนี่คือสิ่งแรกที่ลูกควรอธิบาย มีการเขียนสิ่งนี้ไว้ว่า: พระเจ้าชีวาพูด ท่านคือสัจจะ พ่ออธิบายว่า: พ่อคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ชีวา พ่อได้มาจากอาณาเขตสูงสุดเพื่อสอนลูกชาลิแกรม พ่อคือผู้ที่เต็มไปด้วยความรู้ ท่านอธิบายความลับของตอนเริ่มต้น ตอนกลาง และตอนจบของโลก เพียงเวลานี้เท่านั้นที่ลูกได้รับคำสอนเหล่านี้จากพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด ท่านคือผู้สร้างโลก ท่านทำให้โลกที่ไม่บริสุทธิ์นั้นบริสุทธิ์ พวกเขาร้องเรียกหา: โอ้ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ได้โปรดมา! ดังนั้นก่อนอื่นใดลูกต้องให้คำแนะนำตัวของท่าน ลูกมีความสัมพันธ์อะไรกับพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด? ท่านคือสัจจะ ท่านให้ความรู้ที่แท้จริงแก่ลูกเพื่อเปลี่ยนจากมนุษย์ธรรมดาเป็นนารายณ์ ลูกๆ รู้ว่าพ่อคือสัจจะและท่านสร้างดินแดนแห่งสัจจะ ลูกมาที่นี่เพื่อเปลี่ยนจากมนุษย์ธรรมดาเป็นนารายณ์ เมื่อลูกไปที่นักกฎหมาย ลูกเข้าใจว่าลูกไปที่นั่นเพื่อจะกลายเป็นนักกฎหมาย เวลานี้ลูกมีศรัทธาว่าพระเจ้ากำลังสอนลูก บางคนมีศรัทธา แต่สติปัญญาของพวกเขาก็พัฒนาความสงสัย แล้ว คนอื่นๆก็บอกพวกเขาว่า: คุณเคยพูดว่าพระเจ้ากำลังสอนคุณ แล้วทำไมคุณถึงทิ้งพระเจ้าแล้วมาที่นี่? เมื่อพวกเขาเกิดความสงสัย พวกเขาก็หนีไป พวกเขาได้ทำกระทำบาปอย่างใดอย่างหนึ่ง พระเจ้าพูด: ตัณหาราคะคือศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุด! ด้วยการเอาชนะสิ่งนี้ลูกจะกลายเป็นผู้เอาชนะโลก ผู้ที่กลับมาบริสุทธิ์จะไปสู่โลกที่บริสุทธิ์ ที่นี่เป็นเรื่องของราชาโยคะ ลูกจะไปและปกครองที่นั่น ดวงวิญญาณทั้งหมดจะต้องชำระสะสางบัญชีกรรมของพวกเขาแล้วกลับบ้าน นี่คือเวลาของการชำระสะสาง สติปัญญาของลูกเวลานี้บอกว่าจะมีการก่อตั้งยุคทองขึ้นมาอย่างแน่นอน ยุคทองนั้นเรียกว่าโลกที่บริสุทธิ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดจะไปสู่ดินแดนแห่งการหลุดพ้น จากนั้นพวกเขาจะต้องเล่นบทบาทของตัวเองซ้ำ ลูกเองก็ต้องเพียรพยายามต่อไปเพื่อที่จะกลับมาบริสุทธิ์และเป็นนายของโลกที่บริสุทธิ์ ลูกทั้งหมดจะต้องพิจารณาว่าตนเองเป็นนาย แม้กระทั่งปวงประชาก็เป็นนาย ปวงประชาก็พูดว่า: บารัตของฉัน! แม้แต่มนุษย์ที่ยิ่งใหญ่และซันยาสซีฯลฯก็พูดว่า: บารัตของฉัน! ลูกเข้าใจว่าเวลานี้ทุกคนในบารัตเป็นผู้อาศัยอยู่ในนรก เวลานี้เรากำลังศึกษาราชาโยคะเพื่อที่จะกลายเป็นชาวสวรรค์ ไม่ใช่ทุกคนที่จะกลายเป็นผู้อาศัยในสวรรค์ ในเวลานี้เท่านั้นที่ลูกได้รับความรู้นี้ ไม่ว่าคนเหล่านั้นจะถ่ายทอดอะไรก็ตามมันมาจากพระคัมภีร์ พวกเขาเป็นผู้มีอำนาจของคัมภีร์ พ่อพูดว่า: ขณะที่กำลังศึกษาคัมภีร์พระเวทย์และคัมภีร์ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา พวกเขาก็ลงบันไดมาเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง ทั้งหมดนั้นคือหนทางความเลื่อมใสศรัทธา พ่อพูดว่า: พ่อมาเมื่อหนทางความเลื่อมใสศรัทธาสิ้นสุดลง พ่อต้องมาและให้ผลของความเลื่อมใสศรัทธาแก่ผู้เลื่อมใสศรัทธาทุกคน ส่วนใหญ่เป็นผู้เลื่อมใสศรัทธา พวกเขาทั้งหมดเฝ้าแต่ร้องเรียกหา: โอ พระเจ้า ผู้เป็นพ่อ! ผู้เลื่อมใสศรัทธาพูดอย่างแน่นอนว่า โอ้ พระเจ้า, ผู้เป็นพ่อ! โอ้พระเจ้า! มีความแตกต่างระหว่างความเลื่อมใสศรัทธาและความรู้ โอ้พระเจ้าต้องไม่มีวันออกมาจากปากของลูก มนุษย์มีการฝึกฝนนั้นมาเป็นเวลาครึ่งวงจร เวลานี้ลูกเข้าใจว่าท่านคือพ่อของลูกและดังนั้นลูกต้องไม่พูดว่าโอ บาบา!อีกต่อไป ลูกต้องประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกจากพ่อ ประการแรกมีศรัทธาว่าลูกจะได้รับมรดกของลูกจากพ่อ พ่อให้สิทธิ์แก่ลูกๆ ที่จะประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูก ท่านคือพ่อที่แท้จริงใช่ไหม? พ่อรู้ว่าพ่อให้ลูกๆของพ่อดูดซับน้ำทิพย์แห่งความรู้ ทำให้พวกเขานั่งบนกองไฟของความรู้ ปลุกพวกเขาให้ตื่นจากการหลับที่ลึกล้ำและพาพวกเขาไปสวรรค์ พ่ออธิบายแล้วว่าดวงวิญญาณเป็นผู้อาศัยในดินแดนแห่งความสงบและดินแดนแห่งความสุข ดินแดนแห่งความสุขนั้นเรียกว่าโลกที่ปราศจากกิเลส เทพปราศจากกิเลสอย่างสมบูรณ์ อีกดินแดนหนึ่งคือบ้านที่แสนหวาน! ลูกรู้ว่านั่นคือบ้านของลูกผู้เป็นนักแสดง และลูกมาที่นี่จากดินแดนแห่งความสงบนั้นเพื่อเล่นบทบาทของลูก เราดวงวิญญาณไม่ใช่ผู้อาศัยของสถานที่นี้ นักแสดงเหล่านั้นคือผู้อาศัยของสถานที่นั้น พวกเขาเพียงแค่มาจากบ้านของพวกเขา เปลี่ยนเครื่องแต่งกายของเขาและเล่นบทบาทของพวกเขา ลูกเข้าใจว่าบ้านของลูกคือดินแดนแห่งความสงบที่ลูกกำลังจะกลับไป เมื่อนักแสดงทั้งหมดขึ้นมาบนเวที พ่อก็มาและพาทุกคนกลับบ้านไป ด้วยเหตุนี้เองท่านจึงถูกเรียกว่าผู้ปลดปล่อยและผู้นำทาง ท่านคือผู้ขจัดความทุกข์และประทานความสุข ดังนั้นมนุษย์เหล่านี้ทั้งหมดจะไปไหน? ลองคิดถึงสิ่งนี้! ลูกร้องเรียกหาผู้ชำระให้บริสุทธิ์ให้มาที่นี่ เพื่ออะไร? เพื่อความตายของลูกเอง! ลูกไม่ต้องการที่จะอยู่ในโลกแห่งความทุกข์ และด้วยเหตุนี้เองลูกจึงพูดว่า: ขอให้เรากลับบ้านกัน! พวกเขาทั้งหมดเป็นผู้ที่เชื่อในการหลุดพ้น ราชาโยคะโบราณของบารัตเป็นที่รู้จักกันดีมาก ผู้คนเหล่านั้นไปต่างประเทศเพื่อสอนราชาโยคะโบราณ ในความเป็นจริงหัตถะโยคีไม่ได้รู้จักราชาโยคะเลย โยคะของพวกเขานั้นผิด เหตุนี้เองลูกควรจะไปและสอนราชาโยคะที่แท้จริงแก่พวกเขา เมื่อผู้คนได้เห็นจีวรสีเหลืองของซันยาสซี พวกเขาก็ให้ความนับถืออย่างมากแก่พวกเขา แม้แต่ในศาสนาพุทธ เมื่อพวกเขาเห็นใครบางคนสวมจีวรสีเหลือ พวกเขาก็ให้ความนับถือแก่บุคคลนั้น ซันยาสซีนั้นมาในภายหลัง ในตอนเริ่มต้นของศาสนาพุทธไม่มีซันยาสซี เมื่อมีบาปเพิ่มมากขึ้นในศาสนาพุทธ ศาสนาซันยาสก็ก่อตั้งขึ้น ดวงวิญญาณนั้นก็ลงมาจากเบื้องบนในตอนเริ่มต้นของศาสนานั้นด้วยเช่นกัน สาวกของเขาก็ตามเขาลงมา เขาจะทำอะไรด้วยการสอนการสละละทิ้งในตอนเริ่มต้น? การสละละทิ้งนั้นมีขึ้นในภายหลัง พวกเขาได้ลอกเลียนสิ่งนั้นมาจากที่นี่ มีชาวคริสต์เตียนมากมายที่ให้ความนับถือแก่ซันยาสซี จีวรสีเหลืองนั้นเป็นเครื่องแบบของหัตถะโยคี ลูกไม่จำเป็นต้องออกจากบ้านและครอบครัวของลูกและลูกไม่จำเป็นต้องสวมเสื้อผ้าสีขาว อย่างไรก็ตามเสื้อผ้าสีขาวเป็นสิ่งที่ดี ลูกเคยอยู่ในบัทตีและเสื้อผ้าสีขาวก็กลายมาเป็นเครื่องแต่งกายของลูก ปัจจุบันผู้คนก็ชอบเสื้อผ้าสีขาวกันอย่างมาก เมื่อมีผู้คนตายเขาจะถูกคลุมด้วยผ้าสีขาว เวลานี้ลูกได้ตายในขณะที่มีชีวิต และดังนั้นการแต่งกายด้วยชุดขาวก็เป็น็็้เป็นสิ่งดี ก่อนอื่นใดจงให้คำแนะนำของพ่อแก่ใครบางคน ต้องใช้เวลาที่จะอธิบายว่ามีสองพ่อ ลูกไม่สามารถอธิบายได้มากนักในงานนิทรรศการ ในยุคทองลูกมีพ่อคนเดียว เวลานี้ลูกมีสามพ่อเพราะพระเจ้าเข้ามาในร่างของประชาบิดาบราห์มา ท่านคือพ่อของทุกคน ลูกมีพ่อทางโลกด้วยเช่นกัน อัจชะ ในพ่อทั้งสามพ่อไหนที่ให้มรดกสูงสุดแก่ลูก? พ่อที่ไม่มีตัวตนให้มรดกแก่ลูกอย่างไร? ท่านให้สิ่งนั้นแก่ลูกผ่านบราห์มา ลูกสามารถอธิบายภาพนี้ได้เป็นอย่างดี ชีพบาบานั้นไม่มีตัวตนและผู้นี้คือประชาบิดาบราห์มา อดิเทพ ปู่-ของปู่-ของปู่ พ่อพูดว่า: ลูกไม่ได้เรียกพ่อชีวาว่าเป็นปู่-ของปู่-ของปู่ พ่อคือพ่อของทั้งหมด ในขณะที่ผู้นี้คือบราห์มาผู้เป็นพ่อแห่งมวลมนุษย์ ลูกทั้งหมดคือพี่น้องหญิง-ชาย แม้ว่าลูกจะเป็นชายและหญิง สติปัญญาของลูกก็เข้าใจว่าลูกเป็นพี่น้องกัน ลูกได้รับมรดกของลูกจากพ่อ ไม่มีการทำร้ายร่างกายเช่นอาชญากรระหว่างพี่น้องหญิงชายได้ หากมีสายตาที่มีกิเลสระหว่างกัน พวกเขาก็ตกลงมา; พวกเขาลืมพ่อ พ่อพูดว่า: หลังจากกลายเป็นลูกของพ่อ ลูกทำให้ใบหน้าของลูกสกปรก! พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดนั่งที่นี่และอธิบายแก่ลูก ลูกกลับมาซาบซึ้งอย่างมาก ลูกรู้ว่าลูกต้องอยู่ที่บ้านกับครอบครัวของลูก ลูกต้องอยู่กับความสัมพันธ์ทางโลกของลูก และปฏิบัติตามความรับผิดชอบของลูกต่อพวกเขา ลูกควรจะเรียกพ่อทางร่างของลูกว่าพ่อ ลูกต้องไม่เรียกเขาว่าพี่ชายของลูก โดยปกติลูกจะเรียกพ่อของลูกว่าพ่อ สติปัญญาของลูกเข้าใจว่าเขาเป็นพ่อทางร่างของลูก ลูกมีความรู้ ความรู้นี้มีลักษณะเฉพาะ ทุกวันนี้พวกเขาแม้กระทั่งเรียกพ่อของเขาด้วยชื่อด้วยซ้ำ แต่ถ้าลูกเรียกพ่อของลูกว่าพี่ชาย ต่อหน้าแขกผู้มาเยือน เขาก็จะคิดว่าลูกนั้นเป็นบ้าไปแล้ว ลูกต้องมีความสามารถทางการทูตอย่างมาก ความรู้ของลูกนั้นแฝงตัว และความสัมพันธ์ของลูกนั้นก็แฝงตัว ลูกต้องมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันด้วยชั้นเชิงทางการทูตอย่างมาก อย่างไรก็ตามเป็นเรื่องที่ดีที่จะให้ความนับถือกันและกัน ลูกต้องทำตามความรับผิดชอบของลูกต่อความสัมพันธ์ของลูก สติปัญญาของลูกควรขึ้นไปข้างบน เรากำลังประกาศสิทธิ์ในมรดกของเราจากบาบา แต่ลูกต้องเรียกลุงของลูกว่าลุง และพ่อของลูกว่าพ่อ ผู้ที่ไม่ได้เป็น บี.เค.จะไม่เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับความเป็นพี่น้องหญิงชาย เพียงผู้ที่กลายเป็นบราห์มากุมารและกุมารีเท่านั้นที่จะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ ผู้คนภายนอกจะตกใจเมื่อได้ยินสิ่งนี้ในตอนแรก จำเป็นต้องมีสติปัญญาที่ดีมากเพื่อจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ พ่อกำลังทำให้สติปัญญาของลูกๆ กว้างไกลและไม่มีขีดจำกัด ก่อนหน้านี้ลูกมีสติปัญญาที่มีขีดจำกัด เวลานี้ สติปัญญาของลูกได้เข้าไปสู่ความไม่มีขีดจำกัด ท่านคือพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดของเรา พวกเขาทั้งหมดคือพี่น้องหญิงชายของเรา ในแง่ของความสัมพันธ์ ลูกสะใภ้ก็ควรจะเรียกว่าลูกสะใภ้และแม่ยายก็ควรจะเรียกว่าแม่ยาย ลูกไม่ควรจะเรียกพวกเขาว่าพี่สาว แม้ว่าทั้งสองจะมาในความรู้ แม้แต่ในขณะที่อยู่ที่บ้าน ลูกต้องมีปฏิสัมพันธ์อย่างมียุทธวิธี ลูกต้องพิจารณาด้วยเช่นกันว่าผู้คนจะพูดอะไรด้วย ไม่เช่นนั้นแล้วพวกเขาก็จะพูดว่าลูกทำให้สามีเป็นพี่ชายและทำให้แม่สามีเป็นพี่สาว พวกเขาก็จะสงสัยว่าลูกถูกสอนอะไร มีเพียงลูกเท่านั้นและไม่มีใครอื่นที่สามารถเข้าใจสิ่งเหล่านี้ของความรู้ มีคำกล่าวว่า: มีเพียงท่านเท่านั้นที่รู้ถึงหนทางและวิธีการของท่าน เวลานี้ลูกกลายเป็นลูกของพ่อแล้ว ดังนั้นเพียงลูกเท่านั้นที่รู้ถึงแนวทางและวิธีการของท่าน ลูกต้องปฏิสัมพันธ์ด้วยความระมัดระวังอย่างมากเพื่อที่จะไม่มีใครสับสน ในงานนิทรรศการ ก่อนอื่นลูกต้องอธิบายว่าเป็นพระเจ้าที่กำลังสอนลูก เวลานี้บอกพวกเราว่าท่านคือใคร! เป็นชีวาที่ไม่มีตัวตน หรือศรีกฤษณะ? เป็นไปหลังจากการเกิดของชีวาที่มีการเกิดของกฤษณะเพราะพ่อสอนราชาโยคะ สิ่งนี้ได้เข้าไปสู่สติปัญญาของลูกๆ ว่าไม่ จนกว่าดวงวิญญาณสูงสุดชีวามา ลูกจึงสามารถฉลองวันเกิดของท่านได้ จนกระทั่งชีวามาและก่อตั้งดินแดนของกฤษณะ ไม่เช่นนั้นลูกจะสามารถฉลองวันเกิดของกฤษณะได้อย่างไร? พวกเขาฉลองวันเกิดของกฤษณะแต่พวกเขาไม่เข้าใจอะไรเลย กฤษณะเป็นเจ้าชายและดังนั้นแน่นอนว่าในยุคทองเขาเป็นเจ้าชาย จะมีอาณาจักรของเทพ จะไม่มีเพียงกฤษณะผู้เดียวที่ได้รับอำนาจในการปกครอง แน่นอนที่จะอยู่ในดินแดนของกฤษณะ พวกเขาพูดถึงดินแดนของกฤษณะและพูดถึงที่นี่ว่าเป็นดินแดนของคันส์ เมื่อดินแดนของคันส์ถูกทำลาย ดินแดนของกฤษณะจึงถูกก่อตั้งขึ้น พวกเขาทั้งสองคงอยู่ในบารัต คันส์ฯลฯไม่สามารถดำรงอยู่ในโลกใหม่ ยุคเหล็กเรียกว่าดินแดนของคันส์ ดูสิว่าเวลานี้มีมนุษย์มากมายเพียงใด! มีเพียงน้อยมากในยุคทอง เหล่าเทพนั้นไม่มีการรบราเรียกว่าดินแดนแห่ง กฤษณะหรือดินแดนแห่งวิษณุ ชุมนุมเทพหรือชุมนุมปีศาจ ทั้งหมดนั้นอยู่ที่นี่ อย่างไรก็ตามไม่มีสงครามระหว่างเทพและปีศาจ หรือระหว่างฆราวาสและพันดาวาส ลูกเอาชนะราวัน พ่อพูดว่า: เอาชนะกิเลสทั้งห้าเหล่านี้ และลูกจะกลายเป็นผู้เอาชนะโลก ไม่มีเรื่องของการรบราในสิ่งนี้ หากลูกจะพูดว่า การต่อสู้ นั่นก็คือความรุนแรง ลูกต้องเอาชนะราวันแต่ด้วยการไม่ใช้ความรุนแรง เป็นเพียงด้วยการจดจำพ่อที่บาปของเราจะได้รับการปลดเปลื้อง ไม่มีเรื่องของการรบราฯลฯ พ่อพูดว่า: ลูกกลับมาตาโมประธานและเวลานี้ลูกจะต้องกลับมาสะโตประธานอีกครั้ง ราชาโยคะโบราณของบารัตนั้นเป็นที่รู้จักกันดีมาก พ่อพูดว่า: เชื่อมโยงสติปัญญาของลูกในโยคะกับพ่อแล้วบาปของลูกจะถูกเผาไป พ่อคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ดังนั้นจงเชื่อมโยงโยคะของสติปัญญาของลูกกับพ่อแล้วลูกจะกลับมาบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ เวลานี้ลูกได้มีโยคะกับท่านในทางปฏิบัติ ไม่มีเรื่องของการรบราในสิ่งนี้ ผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนอย่างดีและมีโยคะกับพ่อจะประกาศสิทธิ์ในมรดกจากพ่อ อัจชะ.

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ในขณะที่ฝึกฝนการรักษาสายตาของความเป็นพี่น้องของลูก ให้ทำตามความรับผิดชอบต่อความสัมพันธ์ของลูก ปฏิสัมพันธ์กับทุกคนด้วยกลยุทธ์อย่างยิ่ง ไม่ควรมีสายตาที่เป็นอาชญากรเลย ในเวลาของการชำระสะสางนี้ลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์

2. เพื่อที่จะประกาศสิทธิ์ในมรดกที่เต็มเปี่ยมของลูกจากพ่อ จงศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดีและกลับมาบริสุทธิ์ด้วยการมีโยคะกับผู้ชำระให้บริสุทธิ์

พร:
ขอให้ลูกกลายเป็นภาพลักษณ์ที่ให้นิมิตและเปิดเผยรูปที่เพียบพร้อมและสมบูรณ์พร้อมของลูกโดยใส่ฟูลสต๊อปหยุดความอ่อนแอ

โลกจดจำรูปเพียบพร้อมและสมบูรณ์พร้อมของลูกและรูปที่มีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชาของลูกในวงจรก่อนหน้านี้ ดังนั้นเวลานี้จงเปิดเผยรูปที่สมบูรณ์พร้อมของลูกในทางปฏิบัติ ใส่ฟูลสต๊อปหยุดความอ่อนแอในอดีตและจบสิ้นซันสการ์เก่าและธรรมชาติเก่าด้วยความมุ่งมั่น อย่าลอกเลียนแบบความอ่อนแอของผู้อื่น หยุดสติปัญญาของลูกจากการดูดซับความบกพร่อง มีสติปัญญาที่สะโตประธาน ที่ดูดซับคุณธรรมที่สูงส่งแล้วลูกจะกลายเป็นภาพลักษณ์ที่ให้นิมิต

คติพจน์:
รักษาคุณธรรมที่คงอยู่ตลอดไปและดั้งเดิมของลูกไว้ในสำนึกรู้ของลูกและนำคุณธรรมเหล่านั้นไปปฏิบัติ