05.01.23       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆที่แสนหวาน เมื่อผู้เลื่อมใสศรัทธาประสบกับความยากลำบากและภัยพิบัติ พ่อจึงมาเพื่อประทานการหลุดพ้นในชีวิตและการหลุดพ้นให้แก่พวกเขาด้วยการให้ความรู้

คำถาม:
ใครที่จะชนะการกระทำที่เป็นบาปได้ อะไรคือสัญลักษณ์ของผู้ที่ชนะการกระทำที่เป็นบาป

คำตอบ:
ผู้ที่เข้าใจปรัชญาของกรรม นั่นคือ ปรัชญาของการกระทำ การกระทำที่เป็นกลางและการกระทำที่เป็นบาปและผู้ที่แสดงกระทำที่สูงส่ง คือ ผู้ที่ชนะการกระทำที่เป็นบาป ผู้ที่ชนะการกระทำที่เป็นบาปจะไม่เคยเสียใจต่อการกระทำของตนเองในภายหลัง การกระทำของเขาไม่ใช่การกระทำที่เป็นบาป

คำถาม:
งานรับใช้สองทาง (double service) ที่พ่อทำในเวลานี้คืออะไร

คำตอบ:
พ่อชำระทั้งดวงวิญญาณและร่างกายให้บริสุทธิ์ ท่านนำลูกๆดวงวิญญาณกลับไปกับท่าน พ่อเท่านั้นที่แสดงการกระทำที่สูงส่งนี้ ไม่ใช่มนุษย์

เพลง:
ขอคารวะต่อชีวา

โอมชานติ
ลูกๆได้ยินเพลงแล้ว ทุกคนที่เป็นของหนทางความเลื่อมใสศรัทธาร้องเพลงเช่นนั้น พวกเขาต้องการออกจากความมืดมิดเพื่อไปสู่แสงสว่าง ดังนั้นพวกเขาจึงร้องหาเพื่อที่จะได้รับการปลดปล่อยออกจากความทุกข์ ลูกเป็นสกุลของชีวา คือบราห์มากุมารและกุมารี นี่คือสิ่งที่ลูกต้องเข้าใจ ลูกไม่อาจถือกำเนิดผ่านบาปได้ แน่นอนว่าลูกจะต้องเป็นสิ่งสร้างที่เกิดจากปาก กฤษณะไม่ได้มีราชินีหรือลูกจำนวนมากมาย พระเจ้าแห่งกีตะสอนราชาโยคะ ดังนั้นลูกทุกคนจึงเป็นสิ่งสร้างที่เกิดจากปากอย่างแน่นอน คำพูดที่ว่า พ่อของปวงประชา นั้นโด่งดังอย่างมาก พ่อมาและก่อตั้งศาสนาบราห์มินด้วยปากของท่าน ชื่อ ประชาบิดา บราห์มา นั้นเหมาะสมกับพ่อ เวลานี้ลูกเป็นของพ่อในทางปฏิบัติ พวกเขาพูดว่า กฤษณะเป็นพระเจ้าและชีวาก็ยังเป็นพระเจ้าเช่นกัน แทนที่จะพูดว่า พระเจ้ารูดร้า พวกเขากลับใส่ชื่อของกฤษณะลงไปแทน แม้กระนั้นพวกเขาก็ยังใช้คำว่า ชางก้าและปารวตี พวกเขาไม่ได้พูดว่า รูดร้าและปารวตี แต่พูดว่า ชีพ-ชางก้า มหาเทพ เวลานี้กฤษณะมาจากไหน เขาไม่ใช่ รูดร้า หรือ ชางก้า ผู้เลื่อมใสศรัทธาร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าแต่ก็ไม่รู้จักท่าน จริงๆแล้ว ผู้เลื่อมใสศรัทธาที่แท้จริงในบารัต คือ ผู้ที่เคยมีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชา เวลานี้พวกเขากลายเป็นผู้กราบไหว้บูชาแต่ก็ยังต่างลำดับกันไปเช่นกัน ในหมู่ลูกๆ ก็ยังต่างลำดับกันไปเช่นกัน ลูก คือ บราห์มิน ในขณะที่พวกเขาคือ ศูทร ผู้ที่เคยเป็นของศาสนาเทพประสบกับความทุกข์อย่างมากมาย เพราะพวกเขาคือผู้ที่เคยมีประสบการณ์กับความสุขอย่างมากมายเช่นกัน เวลานี้การล้มลุกคลุกคลานจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งของลูกสิ้นสุดลงแล้วเป็นเวลาครึ่งวงจร ลูกๆ บราห์มินเข้าใจนัยสำคัญของสิ่งนี้แต่นั่นก็ยังต่างลำดับกันไปอีกด้วย ลูกทำความเพียรพยายามในวงจรที่แล้วมากเพียงใด ลูกก็กำลังทำความเพียรพยายามเช่นเดียวกันนั้นในเวลานี้ ไม่ใช่ว่า แล้วแต่ละคร เพราะลูกยังคงต้องทำความเพียรพยายาม ละครจะทำให้ลูกทำความเพียรพยายาม ความเพียรพยายามของลูกเป็นเช่นไร สถานภาพที่ลูกจะได้รับก็เป็นเช่นนั้น เราเข้าใจว่า เราเคยทำความเพียรพยายามเช่นนั้นเมื่อวงจรที่แล้วด้วยเช่นกัน ความรุนแรงก่อให้เกิดความทุกข์และอุปสรรคยังถูกสร้างขึ้นมาในยักยะด้วยเช่นกัน ลูกๆเข้าใจว่า บาบามาอีกครั้งหนึ่ง ท่านเคยมาในวงจรที่แล้วช่วงที่อังกฤษปกครอง (British Raj) พรรคคองเกรสได้จัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาและปากีสถานก็ถูกสร้างขึ้นมา สิ่งนี้ก็ยังเคยเกิดขึ้นในวงจรที่แล้วเช่นกัน สิ่งเหล่านี้ไม่ได้อ้างอิงไว้ในกีตะ เวลานั้นจะมาถึงเมื่อพวกเขาเข้าใจในที่สุดว่านี่คือช่วงเวลาเดียวกัน บางคนเข้าใจแล้วว่า พระเจ้ามาแล้ว พระเจ้ามาเมื่อสงครามมหาภารตะเกิดขึ้น พวกเขาพูดไว้อย่างถูกต้องแม่นยำแต่เปลี่ยนชื่อเท่านั้น หากพวกเขาใช้ชื่อรูดร้า นั่นก็เป็นสิ่งที่ถูกต้อง รูดร้าได้สร้างไฟบูชายัญของความรู้ขึ้นมาเพื่อขจัดปัญหาทั้งหลายของโลกนี้ พวกเขาจะค่อยๆเข้าใจสิ่งนี้ได้จากลูกๆ แม้ว่าพวกเขาจะพูดว่า กฤษณะไม่ใช่พระเจ้า แต่ก็ยังมีเวลาอยู่บ้างก่อนหน้านี้ ไม่เช่นนั้นแล้วฝูงชนจะมารวมตัวกันที่นี่แล้วลูกก็จะไม่อาจศึกษาเล่าเรียนได้ ไม่ใช่กฎที่จะมีฝูงชนที่นี่ งานจะถูกทำอย่างแฝงตัวอย่างต่อเนื่อง หากบุคคลสำคัญมาที่นี่ ผู้คนจะพูดว่าเขาบ้าไปแล้ว ที่นี่พ่อกำลังสอนลูกๆ พระเจ้ามาเพื่อสร้างศาสนาเทพ เวลานี้ท่านได้มาเพื่อขจัดความยากลำบากของผู้เลื่อมใสศรัทธาและเพื่อสร้างโลกใหม่ จะไม่มีความยากลำบากใดที่นี่หลังจากการทำลายล้าง จะไม่มีผู้เลื่อมใสศรัทธาในยุคทองและไม่มีการกระทำใดที่สร้างความทุกข์ (ขณะนั้นมีโทรศัพท์มาจากบราเตอร์ราเมชจากบอมเบย์) เมื่อบัพดาดาไป ลูกๆก็โศกเศร้า ภรรยาผู้ที่สามีจากไปต่างแดนจะจดจำสามีและร้องไห้ นั่นเป็นความสัมพันธ์ทางกาย ขณะที่ความสัมพันธ์นี้กับบาบาเป็นเรื่องทางจิต เมื่อลูกแยกห่างจากบาบา น้ำตาของความรักเริ่มไหลริน ลูกๆผู้ที่มีค่าต่องานรับใช้ชื่นชมบาบาอย่างมาก ลูกที่มีค่านั้นเห็นคุณค่าของพ่ออย่างมากมายอีกด้วย ความสัมพันธ์กับชีพบาบาสูงสุดเหนือสิ่งใด ไม่มีความสัมพันธ์ใดที่สูงยิ่งไปกว่านี้ ชีพบาบาทำให้ลูกสูงยิ่งกว่าตัวท่านเอง แม้ว่าลูกกลับมาบริสุทธิ์แล้วแต่ก็ไม่อาจบริสุทธิ์ตลอดกาลเหมือนกับพ่อได้ ใช่ ลูกจะเป็นเทพที่บริสุทธิ์แน่นอน พ่อคือมหาสมุทรแห่งความรู้ ไม่ว่าลูกจะรับฟังมากเพียงไร ลูกก็ไม่อาจเป็นมหาสมุทรแห่งความรู้ได้ บาบาคือมหาสมุทรแห่งความรู้และมหาสมุทรแห่งความปิติ และท่านยังทำให้ลูกเต็มไปด้วยความปิติเช่นกัน ผู้อื่นเพียงแต่มีชื่อเหล่านั้น เวลานี้มีสร้อยประคำที่ยาวมากของผู้เลื่อมใสศรัทธาในโลกนี้ สร้อยประคำของลูกคือสร้อยประคำ 16,108 มีผู้เลื่อมใสศรัทธาเป็นล้านๆ ที่นี่ไม่มีเรื่องของความเลื่อมใสศรัทธา ลูกได้รับการหลุดพ้นในชีวิตผ่านความรู้ เวลานี้ลูกกำลังถูกปลดปล่อยออกจากโซ่ตรวนของความเลื่อมใสศรัทธา บาบาพูดว่า เมื่อผู้เลื่อมใสศรัทธาทั้งหลายประสบกับความยากลำบาก พ่อต้องมาเพื่อประทานการหลุดพ้นในชีวิตและการหลุดพ้นให้แก่พวกเขา แน่นอนว่าเหล่าเทพของสวรรค์ต้องแสดงการกระทำที่พวกเขาจะได้รับสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง ที่นั่นมนุษย์แสดงการกระทำอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่มีความจำเป็นที่พวกเขาจะเสียใจกับสิ่งที่ทำ การกระทำที่นี่เป็นบาปเพราะมายาอยู่ที่นี่ มายาไม่ได้อยู่ที่นั่น ลูกเป็นผู้ชนะการกระทำที่เป็นบาป ลูกๆผู้ที่เวลานี้เข้าใจปรัชญาที่ลึกล้ำของกรรม กรรมที่เป็นกลางและกรรมที่เป็นบาป เป็นผู้มีชัยชนะเหนือการกระทำที่เป็นบาป ลูกๆเคยได้รับการสอนราชาโยคะในวงจรที่แล้ว เวลานี้พ่อกำลังสอนสิ่งนี้แก่ลูกอีกครั้ง พรรคคองเกรสได้โยนชาวต่างชาติออกไปและชิงเอาอาณาจักรไปจากราชา พวกเขาทำให้ชื่อของ ราชา หายไป เมื่อ 5,000 ปีที่แล้ว บารัตเคยเป็นอาณาจักรของราชาที่ยิ่งใหญ่ นั่นคืออาณาจักรของลักษมีและนารายณ์ เมื่อเคยเป็นอาณาจักรของเหล่าเทพก็ถูกเรียกว่าดินแดนของเทวดานางฟ้า แน่นอนว่าต้องเป็นพระเจ้าที่สอนราชาโยคะแก่พวกเขา เพราะเหตุนี้เองพวกเขาจึงถูกเรียกว่าเทวาและเทวี เวลานี้เรามีความรู้ เราไม่อาจเรียกตนเองว่าเป็นเทวาและเทวี ไม่เช่นนั้นแล้วราชา ราชินีและประชากรทั้งหลายก็จะต้องเป็นเทวาและเทวี อย่างไรก็ตามนั่นเป็นไปไม่ได้ ชื่อ ลักษมีและนารายณ์ จะไม่ถูกตั้งให้กับประชากร นั่นไม่ใช่กฎ แม้ในต่างแดนก็ไม่มีผู้ใดนำชื่อราชามาตั้งเป็นชื่อของตนเองได้ พวกเขาให้ความเคารพอย่างมากต่อราชา ดังนั้นลูกๆเข้าใจว่าพ่อมาเมื่อ 5,000 ปีที่แล้วและเวลานี้พ่อได้มาอีกครั้งเพื่อก่อตั้งดินแดนที่สูงส่งของราชา ชีพบาบาต้องมาเวลานี้ ไม่ใช่ศรีกฤษณะแต่ท่านคือผู้นำทางของพันดาวาส พ่อมาเป็นผู้นำทางเพื่อพาลูกกลับบ้านและเพื่อสร้างโลกใหม่แห่งสวรรค์ ดังนั้นแน่นอนว่าบราห์มินจึงต้องถูกสร้างขึ้นมาผ่านบราห์มา สิ่งนี้ไม่อาจกระทำผ่านกฤษณะได้ สิ่งหลักคือพวกเขาได้ทำลายกีตะ เวลานี้พ่ออธิบายว่า พ่อไม่ใช่กฤษณะ พ่อเป็นรูดร้าและโสมนาถ พ่อได้ให้น้ำทิพย์แห่งความรู้แก่ลูกๆเพื่อดื่มแต่ไม่มีเรื่องของสงคราม ฯลฯ ลูกได้รับเนยแห่งอาณาจักรด้วยพลังโยคะ แน่นอนว่ากฤษณะได้รับเนย นี่คือ ดวงวิญญาณของกฤษณะในชาติเกิดสุดท้ายของเขา พ่อกำลังสอนการกระทำเช่นนั้นกับบราห์มาและสรัสวตีที่จะทำให้พวกเขากลายเป็นลักษมีและนารายณ์ในอนาคต ในวัยเด็กของพวกเขา ลักษมีและนารายณ์คือ ราเด้และกฤษณะ เหตุนี้เองภาพของราเด้และกฤษณะจึงถูกแสดงไว้พร้อมกับลักษมีและนารายณ์ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามไม่มีใครยิ่งใหญ่ไปกว่ากัน กิจกรรมอันสูงส่งของพระเจ้าผู้เดียวแห่งกีตะได้รับการยกย่อง ชีพบาบาประทานนิมิตต่างๆให้กับลูก ไม่มีกิจกรรมอันสูงส่งของมนุษย์ พระคริสต์ ฯลฯ ได้มาและก่อตั้งศาสนา พวกเขาเพียงแค่มาและเล่นบทบาทของตนเอง ดังนั้นจึงไม่มีเรื่องของการทำกิจกรรมที่สูงส่งของพวกเขา พวกเขาไม่อาจประทานการหลุดพ้นในชีวิตให้แก่ผู้ใดได้ พ่อที่ไร้ขีดจำกัดพูดว่า พ่อมาเพื่อรับใช้ลูกๆทั้งสองทางเพื่อทำให้ร่างกายและดวงวิญญาณของลูกกลับมาบริสุทธิ์ พ่อพาทุกคนกลับคืนสู่ดินแดนของการหลุดพ้น แล้วลูกก็ลงมาจากที่นั่นและเล่นบทบาทของตนเอง บาบาอธิบายอย่างชัดเจนมากให้แก่ลูกๆ! เป็นเรื่องง่ายดายอย่างมากที่จะอธิบายภาพของลักษมีและนารายณ์ มีรูปภาพของตรีมูรติและชีพบาบาด้วยเช่นกัน บางคนพูดว่าไม่ควรมีตรีมูรติ เช่นที่บางคนพูดว่าไม่ควรมีเรื่องราวของ 84 ชาติเกิดในภาพของกฤษณะ เมื่อผู้คนได้ยินว่ากฤษณะใช้ 84 ชาติเกิดและอยู่อย่างไม่บริสุทธิ์ พวกเขาเกิดความกลัว เราพิสูจน์กับพวกเขาว่าศรีกฤษณะ ผู้ที่ใช้ชาติเกิดแรก ต้องใช้ชาติเกิดจำนวนมากที่สุด ประเด็นใหม่ๆปรากฏขึ้นทุกวัน แต่พวกเขายังต้องซึมซับประเด็นเหล่านั้นด้วย ภาพลักษมีและนารายณ์เป็นภาพที่ง่ายที่สุดสำหรับการอธิบาย มนุษย์ไม่เข้าใจความหมายของภาพใดๆ พวกเขาเพียงแต่สร้างรูปภาพที่สับสน พวกเขาแสดงไว้ว่า นารายณ์มี 2 มือและลักษมีมี 4 มือ พวกเขาไม่มีมือมากมายเช่นนั้นในยุคทอง ในอาณาเขตละเอียดอ่อน มีเพียงบราห์มา วิษณุและชางก้าเท่านั้น แม้แต่พวกเขาก็ไม่ได้มีหลายมือ ในโลกวิญญาณ มีแต่ดวงวิญญาณที่ไร้ตัวตนเท่านั้น แล้วผู้คนที่มี 8-10 มืออยู่ที่ไหนกันเล่า ลักษมีและนารายณ์คือ บุคคลแรกที่อาศัยอยู่ในโลกมนุษย์และพวกเขามี 2 มือ แต่มนุษย์แสดงให้เห็นว่าพวกเขามี 4 มือ พวกเขาแสดงภาพนารายณ์มีผิวดำคล้ำและลักษมีผิวขาว แล้วลูกๆของเขาจะเป็นเช่นไรและจะมีมือมากมายเพียงไรเล่า นั่นคือลูกชายจะมี 4 มือและลูกสาวจะมี 2 มือหรือ ลูกตั้งคำถามเช่นนี้กับพวกเขาได้ สิ่งนี้ถูกอธิบายให้แก่ลูกๆแล้วว่า ลูกต้องคิดเสมอว่าชีพบาบาคือผู้เดียวที่กำลังพูดมุรลีกับลูก บางครั้งบราห์มาผู้นี้ยังอธิบายด้วยเช่นกัน ชีพบาบาพูดว่า พ่อมาเป็นผู้นำทาง บราห์มาผู้นี้เป็นบุตรชายคนโตของพ่อ พวกเขาพูดว่า ตรีมูรติบราห์มา ไม่อาจพูดว่า ตรีมูรติชางก้าหรือตรีมูรติวิษณุได้ ชางก้าถูกรู้จักว่าเป็นมหาเทพ หากเป็นเช่นนั้นแล้ว เหตุใดพวกเขาจึงพูดว่า ตรีมูรติบราห์มา เล่า บาบาสร้างปวงประชาขึ้นมา ดังนั้นผู้นี้จึงกลายเป็นภรรยาของท่าน ไม่ใช่วิษณุหรือชางก้าที่จะเป็นภรรยา ลูกต้องเข้าใจสิ่งที่น่าอัศจรรย์เหล่านี้ ที่นี่ลูกเพียงแค่ต้องจดจำพ่อและมรดก สิ่งนี้ต้องใช้ความเพียรพยายาม เวลานี้ลูกกลายเป็นผู้ที่รู้คิดอย่างมาก ลูกกลายเป็นนายของความไร้ขีดจำกัดเพราะพ่อที่ไร้ขีดจำกัด ท้องฟ้าและผืนดิน ทุกสิ่งจะเป็นของลูก บราห์มันก็ยังจะกลายเป็นของลูกด้วย จากนั้นก็จะเป็นอาณาจักรที่ทรงอำนาจมีรัฐบาลเดียว เมื่อเป็นรัฐบาลสุริยวงศ์ก็จะไม่มีจันทราวงศ์ และเมื่อเป็นจันทราวงศ์ สุริยวงศ์ก็จะไม่มีอีกต่อไป สุริยวงศ์ผ่านไป ละครเปลี่ยนไป สิ่งต่างๆเหล่านี้น่าอัศจรรย์อย่างมาก ดังนั้นองศาความสุขของลูกๆควรที่จะขึ้นสูง แน่นอนว่าเราจะรับสิทธิ์ในมรดกที่ไร้ขีดจำกัดของเราจากพ่อที่ไร้ขีดจำกัด ภรรยาจดจำสามีอย่างมาก ขณะที่ผู้เดียวนี้ได้ให้อาณาจักรที่ไร้ขีดจำกัดแก่ลูก แล้วลูกจดจำสามีของสามีทั้งหลายผู้นี้มากเพียงใดเล่า นี่คือการบรรลุผลที่ใหญ่หลวงยิ่งนัก! ที่นั่นลูกจะไม่ร้องขอจากผู้ใด ที่นั่นไม่มีใครยากจน พ่อที่ไร้ขีดจำกัดได้เติมเต็มอาภรณ์ของบารัต อาณาจักรของลักษมีและนารายณ์คือ ยุคทอง เวลานี้เป็นยุคเหล็ก ดังนั้นขอให้ดูที่ความแตกต่าง! พ่อพูดว่า พ่อกำลังสอนราชาโยคะแก่ลูกๆ ลูกเคยเป็นเทพ และต่อมาลูกเป็นนักรบ พ่อค้าและศูทร เวลานี้ลูกกลายเป็นบราห์มินอีกครั้งหนึ่งและเวลานี้ลูกกำลังจะกลายเป็นเทพ ดังนั้นจงจดจำวงจร 84 ชาติเกิดนี้ การอธิบายรูปภาพเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ง่ายดายอย่างมาก เมื่อเป็นอาณาจักรของเหล่าเทพ ก็ไม่มีอาณาจักรของผู้อื่น เคยมีอาณาจักรเดียวเท่านั้น ที่นั่นมีผู้คนเพียงเล็กน้อย นั่นคือสวรรค์ที่มีความบริสุทธิ์ ความสงบและความสุข ดวงวิญญาณลงมาอย่างต่อเนื่องขณะใช้ชาติเกิด ดวงวิญญาณเหล่านั้นใช้ 84 ชาติเกิดและอยู่อย่างตาโมประธานและพวกเขาคือผู้ที่จะต้องกลับมาสะโตประธานอีกครั้ง ดังนั้นแน่นอนว่าจะต้องมีบางคนสอนวิธีการที่จะกลับมาสะโตประธานให้แก่พวกเขา นอกจากพ่อแล้วก็ไม่มีใครสอนสิ่งนี้ได้ ลูกเข้าใจว่าชีพบาบาเข้ามาในผู้นี้ในชาติเกิดสุดท้ายของเขา ท่านอธิบายอย่างชัดเจนเหลือเกิน! อัจชะ

ถึงลูกๆที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. จงมีทุกความสัมพันธ์ทางจิตกับพ่อผู้เดียว จงเห็นคุณค่าของลูกๆที่มีค่าต่องานรับใช้ จงรับใช้เพื่อทำให้ผู้อื่นทัดเทียมกับตัวลูกเอง

2. เราได้รับโชคในอาณาจักรของโลกที่ไร้ขีดจำกัดของเราจากพ่อที่ไร้ขีดจำกัด เราจะมีสิทธิ์เหนือแผ่นดิน ท้องฟ้า ทุกสิ่ง จงรักษาความสุขและความซาบซึ้งนี้ไว้ จดจำพ่อและมรดก

พร:
ขอให้ลูกเป็นตัวของความสำเร็จอย่างสม่ำเสมอในความเพียรพยายามของลูกและงานรับใช้ที่ลูกทำโดยการมีสมดุลของการเป็นเด็กและเป็นนาย

มีความซาบซึ้งเสมอว่า ฉันเป็นเด็กและเป็นนายของพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดและมรดกที่ไม่มีขีดจำกัด อย่างไรก็ตามเมื่อมีการให้คำแนะนำใดๆ มีการทำแผนการใดๆ มีการดำเนินการทำงานใดๆ ก็จงทำสิ่งนั้นอย่างเป็นนาย และแล้วเมื่อทุกสิ่งได้รับการทำให้เสร็จสิ้นโดยส่วนใหญ่หรือโดยดวงวิญญาณเครื่องมือ จงกลายเป็นเด็กในเวลานั้น เรียนรู้ศิลปะของเมื่อใดที่จะเป็นผู้ให้คำปรึกษา เมื่อใดเป็นผู้ที่ทำตามคำแนะนำและลูกจะประสบความสำเร็จในความเพียรพยายามของลูกและในงานรับใช้ที่ลูกทำ

คติพจน์:
เพื่อที่จะเป็นเครื่องมือที่ถ่อมตน จงอุทิศจิตใจและสติปัญญาของลูกให้แก่พระเจ้า