05.03.19       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆที่แสนหวาน ลูกต้องไม่ขาดการศึกษานี้เลย ด้วยการศึกษาที่ลูกจะได้รับทุนการศึกษา ดังนั้นจงซึมซับความรู้ที่ลูกได้รับจากพ่อ

คำถาม:
ลูกจะเรียกใครว่าเป็นบราห์มินที่มีค่า และอะไรคือสิ่งชี้บอกของพวกเขา?

คำตอบ:
1. บราห์มินที่มีค่าคือผู้ที่สามารถสาธยายความรู้ของกีตะของบาบาได้ด้วยหัวใจ
2. พวกเขาทำให้ผู้อื่นมากมายกลายเป็นเช่นเดียวกับพวกเขา
3. พวกเขาให้ทานสมบัติของความรู้นี้แก่ผู้คนมากมาย
4. พวกเขาไม่เคยเข้ามาสู่ความขัดแย้งกับผู้ใด
5. สติปัญญาของพวกเขาไม่ผูกพันกับผู้ที่มีร่างกายใดๆ
6.บราห์มินหมายถึงผู้ที่ไม่มีวิญญาณปีศาจร้ายในตัวเขา พวกเขาเพียรพยายามที่จะละทิ้งสำนึกที่เป็นร่างและอยู่อย่างมีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ


โอมชานติ
พ่อได้ให้คำแนะนำของพ่อเองและความรู้ของวงจรโลกด้วยเช่นกัน สิ่งนี้ได้เข้ามาสู่สติปัญญาของลูกแล้วว่าวงจรโลกจะซ้ำรอยเหมือนเดิมทุกประการ เช่นที่พวกเขาสร้างการละเล่นและสร้างแบบจำลอง ลูกควรหมุนวงจรนี้ในสติปัญญาของลูก ลูกได้ชื่อว่าเป็นผู้ควงกงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเอง ดังนั้นสิ่งทั้งหมดนี้ควรหมุนอยู่ในสติปัญญาของลูก ซึมซับความรู้ที่ลูกได้รับจากพ่อ สิ่งนี้ควรจะซึมซับให้มากเช่นนั้นที่ในเวลาสุดท้ายลูกมีการจดจำระลึกถึงเพียงพ่อผู้เดียวและความรู้ของตอนเริ่ม,ตอนกลางและตอนจบของสิ่งสร้างในตัวลูก ลูกควรทำความเพียรพยายามที่ดีมาก นี่คือการศึกษาเล่าเรียน ลูกรู้ว่าไม่มีใครนอกจากลูกบราห์มินที่รู้เกี่ยวกับการศึกษานี้ มีวรรณะต่างๆมากมาย มนุษย์เชื่อว่าทุกคนควรมารวมตัวกันและเป็นหนึ่งเดียวกัน ในเวลานี้ทั้งโลกนั้นไม่สามารถเป็นหนึ่งเดียวกันได้ จำเป็นต้องมีอาณาจักรเดียว ศาสนาเดียว ภาษาเดียวในโลกนี้ แต่สิ่งนั้นสามารถคงอยู่ในยุคทองเท่านั้น ที่ซึ่งมีอำนาจการปกครองโลกของลักษมีและนารายณ์ผู้ที่เป็นนายของโลกนั้น ลูกควรอธิบายแก่ผู้คนว่าเคยมีความสงบในเวลานั้นอย่างไร นี้เป็นเรื่องของบารัตเพียงอย่างเดียว เมื่อเป็นอาณาจักรของเขาก็มีความสงบทั่วทั้งโลก ไม่มีใครนอกจากลูกที่รู้สิ่งนี้ ทั้งหมดคือผู้เลื่อมใสศรัทธา และลูกสามารถมองเห็นความแตกต่างระหว่างความเลื่อมใสศรัทธาของพวกเขาและความรู้นี้ ไม่ใช่ว่าผีและวิญญาณปีศาจร้ายจะทำร้ายลูกหากลูกไม่ทำการกราบไหว้บูชา ไม่เลย เวลานี้ลูกเป็นของพ่อ ไม่ว่าวิญญาณปีศาจร้ายใดที่ลูกมีอยู่ภายในตัวลูกจะถูกขจัดออกไป วิญญาณปีศาจร้ายแรกสุดคือความหลงทะนงของสำนึกที่เป็นร่าง เพื่อที่ลูกจะละทิ้งสิ่งนี้ พ่อทำให้ลูกมีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ เมื่อลูกจดจำพ่อก็ไม่มีวิญญาณปีศาจร้ายใดกล้าที่จะมาเบื้องหน้าลูก ไม่มีวิญญาณปีศาจร้ายใดจะมาเป็นเวลาถึง 21 ชาติเกิด วิญญาณปีศาจร้ายทั้งห้าเป็นของชุมนุมของราวันนั้น อาณาจักรของราวันและอาณาจักรของรามแยกจากกัน ในอาณาจักรของราวันมีการคดโกง ในขณะที่อาณาจักรของรามดวงวิญญาณมีความสูงส่ง ไม่มีใครนอกจากลูกเข้าใจความแตกต่างนี้ อย่างไรก็ตามแม้กระทั่งในบันดาลูก ผู้ที่มีปัญญาและรู้คิดเท่านั้นที่เข้าใจสิ่งนี้อย่างดีมาก เพราะมายาที่เป็นแมวนั้นไม่ยิ่งหย่อนเลย บางครั้งลูกหยุดการศึกษาหรือหยุดไปศูนย์และไม่ได้สร้างสมคุณธรรมที่สูงส่ง ดวงตาของพวกเขาหลอกลวงพวกเขา หากพวกเขาเห็นบางสิ่งที่ดี พวกเขาก็จะรับประทานสิ่งนั้น ดังนั้น พ่ออธิบายว่า ลักษมีและนารายณ์นี้คือเป้าหมายและวัตถุประสงค์ และลูกต้องกลายเป็นเช่นพวกเขา ลูกต้องสร้างสมคุณธรรมเช่นพวกเขา ที่นั่นราชาราชินีเป็นเช่นไร ปวงประชาก็เป็นเช่นนั้น ทุกคนมีคุณธรรมที่สูงส่ง ลักษณะนิสัยที่เป็นเช่นปีศาจไม่ได้คงอยู่ที่นั่น ไม่มีปีศาจใดที่นั่น ไม่มีใครนอกจากลูกบราห์มากุมารและกุมารีที่เข้าใจประเด็นเหล่านี้ ลูกมีความภาคภูมิที่บริสุทธิ์ เพราะเวลานี้ลูกได้กลายเป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้า เพราะลูกเป็นของพ่อทางจิตที่สุดแสนหวาน ลูกรู้ด้วยเช่นกันว่าไม่มีผู้มีร่างกายใดสามารถสอนราชาโยคะได้ ไม่มีใครอื่นสามารถสอนความรู้นี้ หรือการจาริกแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึง เพียงพ่อเท่านั้นที่สามารถสอนสิ่งนี้แก่ลูก ลูกศึกษาสิ่งนี้แล้วสอนผู้อื่น บางทีพวกเขาอาจจะถามลูกว่าใครสอนสิ่งนี้แก่ลูกและใครเป็นกูรูของลูก เพราะครูไม่ได้สอนสิ่งต่างๆทางจิตเหล่านี้ เพียงกูรูเท่านั้นที่จะสอนสิ่งเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม ลูกๆรู้ว่าลูกไม่มีกูรูอื่นใดนอกจากสัทกูรู ท่านเรียกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดด้วยเช่นกัน ตามละครสัทกูรูที่แท้จริงมาด้วยตัวท่านเองและให้คำแนะนำตัวท่านเอง ไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่ท่านบอกเราคือสัจจะและท่านจะพาเราไปสู่ดินแดนแห่งสัจจะ จะสามารถมีเพียงสัจจะเดียวเท่านั้น การจดจำผู้มีร่างกายเป็นสิ่งที่ผิด ที่นี่ลูกต้องจดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้น เช่นที่ดวงวิญญาณทั้งหมดคือจุดแห่งแสงที่สุดแสนเล็ก ดังนั้นพ่อก็คือจุดแห่งแสงเช่นกัน แต่ละดวงวิญญาณมีสันสการ์และกรรมของเขาเอง สันสการ์ของเขาไม่สามารถเหมือนกันได้ หากสันสการ์ของเขาทั้งหมดเหมือนกัน รูปลักษณ์ของเขาก็จะเหมือนกันด้วย อย่างไรก็ตาม รูปลักษณ์ของพวกเขาไม่สามารถเป็นเหมือนกันได้ ต้องมีความแตกต่างบางอย่าง มีการละเล่นเดียวนี้เท่านั้นและมีโลกเดียวเท่านั้น ไม่ได้มีมากมาย การพูดว่ามีโลกที่อยู่เหนือขึ้นไปและโลกที่อยู่เบื้องล่างหรือมีโลกในดวงดาวทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องเล่า บาบาถามว่า ใครบอกสิ่งนี้แก่ลูก? แล้วพวกเขาก็กล่าวถึงคัมภีร์หลากหลาย คัมภีร์เหล่านั้นต้องถูกเขียนขึ้นโดยมนุษย์อย่างแน่นอน ลูกรู้ว่าละครนี้ถูกกำหนดไว้แล้ว แต่ละวินาที ไม่ว่าบทบาทใดก็ตามที่กำลังเล่นก็ถูกกำหนดไว้ในละครด้วยเช่นกัน ลูกๆสิ่งนั้นได้เข้ามาในสติปัญญาของลูกด้วยเช่นกันว่าวงจรโลกนี้หมุนไปอย่างไรและมนุษย์ได้เล่นบทบาทของเขาอย่างไร บาบาได้บอกลูกว่า เพียงลูกเท่านั้นที่มีบทบาทที่จะเล่นในยุคทอง ลูกลงมาตามลำดับกันไปเพื่อที่จะเล่นบทบาทของลูก บาบาอธิบายทุกสิ่งอย่างดีมาก และดังนั้นลูกต้องอธิบายสิ่งทั้งหมดนี้ให้แก่ผู้อื่น ศูนย์ใหญ่จะเปิด แล้วบุคคลสำคัญพร้อมกับผู้ที่ยากจนก็จะมาด้วยเช่นกัน โดยทั่วไปความรู้นี้เข้ามาสู่สติปัญญาของคนจนอย่างรวดเร็ว เมื่อบุคคลสำคัญมาพวกเขาจะพูดว่าพวกเขาไม่มีเวลาที่จะศึกษาสิ่งนี้เพราะงานการของพวกเขา ลูกๆสัญญาว่าพวกเขาจะศึกษาเล่าเรียนอย่างดีมาก แต่ถ้าพวกเขาไม่ศึกษาเล่าเรียนพวกเขาก็ทำลายตัวเอง มายาจะดึงพวกเขาไปหาตัวเธอเอง มีลูกมากมายที่หยุดการศึกษา หากพวกเขาขาดการศึกษา พวกเขาจะสอบตกอย่างแน่นอน นักเรียนที่ดีในโรงเรียนจะไม่มีวันลาหยุดเพื่อไปงานแต่งงานหรือไปยังสถานที่อื่นใด เพราะสติปัญญาของเขาจะเข้าใจว่าพวกเขาต้องศึกษาเล่าเรียนอย่างดีเพื่อได้รับทุนการศึกษาที่ดี เหตุนี้เองพวกเขาจึงศึกษาเล่าเรียนและไม่มีวันคิดที่จะขาดการศึกษาของเขา พวกเขาจะไม่พบสิ่งใดที่หวานชื่นนอกจากการศึกษาของเขา พวกเขาเข้าใจว่าเวลาของเขาจะสูญเปล่าโดยไม่จำเป็น ที่นี่มีครูเดียวเท่านั้นที่สอนลูก ดังนั้น ลูกไม่ควรขาดการศึกษาของลูก ใช่ นักเรียนนั้นตามลำดับกันไปตามความเพียรพยายามที่พวกเขาได้ทำมากมายแค่ไหน และหากครูรู้สึกว่านักเรียนของเขาทำได้ดีมาก ครูก็จะสนุกกับการสอนด้วยเช่นกัน แล้วหากพวกเขาทำได้ดี ชื่อของครูก็จะได้รับการประกาศเกียรติคุณ เกรดของเขาจะดีขึ้น และเขาจะได้มาซึ่งสถานภาพที่สูง ที่นี่เช่นกัน ผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนอย่างดีมากจะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง จากชั้นเรียนเดียวกัน,บางคนได้สถานภาพที่สูงและบางคนก็ได้สถานภาพที่ต่ำกว่า และดังนั้นรายได้ของพวกเขาจะไม่เท่ากัน ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับสติปัญญาของเขา ที่นั่นมนุษย์สอนมนุษย์ อย่างไรก็ตามที่นี่ลูกรู้ว่าคือพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดที่กำลังสอนลูก ดังนั้นลูกควรศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดีและมีความระมัดระวัง ลูกไม่ควรทิ้งการศึกษานี้ บางครั้งบางคนกลายเป็นคนทรยศด้วยการพูดในสิ่งที่ยุ่งเหยิงให้แก่กันและกัน ลูกไม่ควรทำตามการกำหนดของผู้อื่น ไม่ว่าบางคนจะพูดอะไรเกี่ยวกับศรีมัท ลูกมีศรัทธาว่าพ่อกำลังสอนลูก ดังนั้นลูกไม่ควรจากการศึกษานี้ไป ลูกตามลำดับกันไป ขณะที่พ่อเป็นลำดับหนึ่งเสมอ หากลูกทิ้งการศึกษานี้ ลูกจะไปที่ไหนหรือ? ลูกไม่สามารถได้รับการศึกษานี้ในที่อื่นใด ลูกต้องศึกษากับชีพบาบา ลูกต้องทำข้อตกลงกับชีพบาบาด้วยเช่นกัน บางคนพูดถึงสิ่งที่ยุ่งเหยิงและหันใบหน้าของผู้อื่นออกไป นี่คือธนาคารของชีพบาบา ตัวอย่างเช่น ลูกบางคนอาจจะต้องการเริ่มชุมนุมทางจิตภายนอก ลูกต้องการที่จะสะสมเพื่อธนาคารของชีพบาบา แต่ลูกจะทำสิ่งนั้นอย่างไร? ลูกๆมาที่นี่และให้สิ่งใดก็ตามที่พวกเขาสามารถให้แก่แก่บันดารี(Baba’s box)ของชีพบาบา หากมีการให้แม้หนึ่งสตางค์ พวกเขาก็จะได้รับผลตอบแทนของสิ่งนั้น 100 เท่า ชีพบาบาพูดว่า ลูกจะได้รับปราสาทราชวังเป็นการตอบแทนสำหรับหนึ่งสตางค์นั้น โลกเก่านี้ทั้งหมดจะถูกทำลาย หลายคนจะมาจากครอบครัวที่มั่งคั่ง แต่ไม่มีลูกคนใดที่จะพูดว่าลูกไม่ได้รับการหล่อเลี้ยงจากคลังสมบัติของชีพบาบา เพราะลูกทั้งหมดได้รับการหล่อเลี้ยงที่นี่ บางคนยากจนและบางคนมั่งคั่ง ผู้ที่ยากจนได้รับการดูแลโดยผู้ที่มั่งคั่ง ไม่มีเรื่องของความกลัวในสิ่งนี้ ลูกมากมายต้องการเป็นของบาบา แต่พวกเขาต้องมีค่าด้วยเช่นกัน พวกเขาต้องมีสุขภาพพลานามัยดีและสามารถให้ความรู้ได้ด้วยเช่นกัน แม้กระทั่งรัฐบาลก็ตรวจสอบทุกคนอย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะรับเข้าทำงาน ที่นี่เช่นกันทุกสิ่งต้องได้รับการตรวจสอบก่อน พวกเขาสามารถทำงานรับใช้ได้หรือไม่? ทั้งหมดตามลำดับกันไป ลูกแต่ละคนกำลังทำความเพียรพยายามของลูกเอง บางคนทำความเพียรพยายามอย่างดี แต่แล้วก็หายไป เนื่องจากเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่ง พวกเขาก็หยุดมาแล้วสิ่งนี้ก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเขา ลูกได้รับการสอนทั้งหมดนี้เพื่อที่ลูกสามารถกลับมามีพลานามัยดีเสมอ ผู้ที่ใส่ใจก็จะเข้าใจว่าด้วยการจดจำระลึกถึงเท่านั้นที่บาปของพวกเขาจะสามารถถูกตัดออกไปได้ พวกเขาทำความเพียรพยายามอย่างดีมาก บางคนมาที่นี่เพื่อฆ่าเวลาเท่านั้น ลูกต้องตรวจสอบตนเองเกี่ยวกับสิ่งนี้ พ่ออธิบายว่า หากลูกทำความผิดก็จะเป็นที่รู้ว่าลูกจะไม่สามารถสอนผู้ใดได้ บาบาพูดว่า ลูกต้องกลายเป็นบราห์มินที่มีค่าภายในเจ็ดวัน ไม่ใช่บราห์มินแต่ในนาม บราห์มินที่แท้จริงคือผู้ที่สามารถจดจำความรู้ของกีตะของบาบาได้ด้วยหัวใจ พราหมณ์ทางโลกเหล่านั้นก็ตามลำดับกันไปด้วยเช่นกัน ที่นี่ก็เป็นเช่นเดียวกัน หากลูกไม่ใส่ใจกับการศึกษานี้ ลูกจะกลายเป็นอะไร? ลูกแต่ละคนต้องเพียรพยายามและให้ข้อพิสูจน์ของงานรับใช้ แล้วก็จะเป็นที่เข้าใจว่าลูกจะได้มาซึ่งสถานภาพอะไรและสิ่งนี้จะถูกกำหนดไว้วงจรแล้ววงจรเล่า หากลูกไม่ศึกษาเล่าเรียนและสอนผู้อื่น ลูกก็น่าจะเข้าใจได้อยู่ภายในว่า ฉันไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนอย่างดี และเหตุนี้เองฉันจึงไม่สามารถสอนผู้ใดได้ บาบาพูดว่า เหตุใดลูกถึงยังไม่กลับมามีค่าที่จะสอนผู้อื่นเล่า? จะต้องมีการส่งครูบราห์มินไปให้แก่ลูกอีกนานเท่าไร? ลูกต้องทำให้ผู้อื่นกลายเป็นเช่นเดียวกับตัวลูกเอง ผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดีควรจะช่วยเหลือ แต่ลูกมากมายมีความขัดแย้งบางอย่างกับกันและกัน หรือลูกผูกพันต่อกันและกันและหยุดศึกษาเล่าเรียน ผู้ที่เพียรพยายามจะได้รับผลของสิ่งนั้น เหตุใดลูกจึงได้รับอิทธิพลจากสิ่งที่บางคนพูดและหยุดศึกษาเล่าเรียน? สิ่งนี้อยู่ในละครเช่นกัน ไม่ได้อยู่ในโชคของพวกเขา แต่ละวันการศึกษาก็จะกลับมาเข้มข้นมากยิ่งขึ้นและมีศูนย์เปิดขึ้นมากมายอย่างต่อเนื่อง สิ่งนี้ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายของชีพบาบา ลูกๆเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมด นี่คือการให้ทานที่ดีที่สุด เมื่อผู้อื่นให้ทาน พวกเขาก็ได้รับความสุขระยะสั้นที่มีขีดจำกัดเท่านั้นเป็นการตอบแทน ในขณะที่ไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่ลูกให้ทานที่นี่ ลูกได้รับผลรางวัลของสิ่งนั้นเป็นเวลาถึง 21 ชาติเกิด ลูกรู้ว่าลูกได้มาที่นี่เพื่อกลายเป็นนารายณ์จากมนุษย์ธรรมดา ดังนั้นลูกควรทำตามผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี ลูกควรศึกษาเป็นประจำ โดยทั่วไปเนื่องจากสำนึกที่เป็นร่างลูกมากมายจึงต่อสู้กัน ลูกบูดบึ้งขึงตึงกับโชคของลูกเอง เหตุนี้เองผู้เป็นแม่จึงอยู่ในส่วนมาก ชื่อของผู้เป็นแม่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ความก้าวหน้าของผู้เป็นแม่นี้ถูกกำหนดไว้ในละคร ดังนั้นพ่อพูดว่า ลูกที่แสนหวาน พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อผู้เดียว อยู่อย่างมีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ ถ้าไม่มีร่างกายลูกจะฟังสิ่งที่ผู้อื่นพูดได้อย่างไร? มีการฝึกฝนที่มั่นคงนี้ ฉันคือดวงวิญญาณ และเวลานี้ฉันต้องกลับบ้าน บาบาพูดว่า ละทิ้งสิ่งอื่นทั้งหมดและเพียงแต่จดจำพ่อ ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับสิ่งนี้ พ่อพูดว่า แน่นอนทำธุรกิจของลูก ฯลฯ ทำธุรกิจ 8 ชั่วโมง มีการพักผ่อน 8 ชั่วโมงและทำงานรับใช้ 8 ชั่วโมงสำหรับรัฐบาลนี้ ไม่ใช่ว่าลูกรับใช้พ่อ ลูกรับใช้ทั้งโลก เหตุนี้เองลูกจึงควรหาเวลาเพื่อสิ่งนี้ สิ่งสำคัญคือการจาริกแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึง ลูกไม่ควรสูญเสียเวลาของลูก ลูกได้รับอะไรด้วยการทำงาน 8 ชั่วโมงให้กับรัฐบาลนั้น? อาจจะได้รับหนึ่งพัน สองพันหรือห้าพัน ด้วยการรับใช้รัฐบาลนี้ ลูกกลายเป็นอภิมหาเศรษฐี ดังนั้น ลูกควรรับใช้จากภายในหัวใจของลูก ผู้ที่ต้องการที่จะกลายเป็นเพชรพลอยหนึ่งในแปด แน่นอนต้องมีการจดจำระลึกถึงบาบา 8 ชั่วโมง ผู้ที่อยู่ในหนทางความเลื่อมใสศรัทธา มีการจดจำระลึกถึงอย่างมาก แต่พวกเขาก็สูญเสียเวลาของเขา พวกเขาไม่ได้รับสิ่งใด ด้วยการอาบในแม่น้ำคงคา สวดภาวนาและทรมานตน ฯลฯ พวกเขาไม่สามารถพบกับพ่อผู้ที่พวกเขาจะได้รับมรดกได้ นั่นคือที่นี่ที่ลูกได้รับมรดกของลูกจากพ่อ อัจชะ

ถึงลูกๆที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดาพ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. อย่าได้ไม่เชื่อฟังศรีมัทด้วยการทำตามการกำหนดของผู้อื่น อย่ารับฟังสิ่งที่ผิดและหันใบหน้าของลูกออกไปจากการศึกษานี้ ลูกต้องไม่มีความขัดแย้งกับใครเลย

2. ตรวจสอบตนเองและถามว่า ฉันกำลังทำความผิดที่ใดหรือไม่? ฉันใสใจอย่างเต็มที่กับการศึกษานี้หรือไม่? ฉันสูญเสียเวลาของฉันหรือไม่? ฉันได้กลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณหรือไม่? ฉันกำลังทำงานรับใช้ทางจิตจากภายในหัวใจของฉันหรือไม่?

พร:
ขอให้ลูกเป็นเทวดานางฟ้าผู้เป็นแสงที่เบาสบาย ผู้ที่อยู่อย่างเป็นอิสระจากการดึงดูดของสันสการ์เก่า และความสัมพันธ์ของโลกเก่า

การเป็นเทวดานางฟ้าหมายถึงผู้ที่เป็นอิสระจากแรงดึงดูดใดๆของโลกเก่า ไม่ควรถูกดึงดูดโดยความสัมพันธ์ใดๆของทั้งร่างกายของลูกหรือผู้ที่มีร่างกายใดๆ หรือสิ่งของในครอบครอง ในทำนองเดียวกัน ลูกต้องเป็นอิสระจากการดึงดูดของสันสการ์เก่า ไม่ควรมีการดึงดูดใดๆของสันสการ์ในรูปของความคิด ทัศนคติหรือคำพูดใดๆ เมื่อลูกกลับมาเป็นอิสระจากการดึงดูดทั้งหมด นั่นคือ เป็นอิสระจากการเสียเวลา จากการอยู่กับมิตรที่ไร้สาระ และบรรยากาศที่ไร้สาระ และแล้วลูกจึงจะกล่าวได้ว่าเป็นเทวดานางฟ้าผู้เป็นแสงที่เบาสบาย

คติพจน์:
นักสังคมสังเคราะห์ทางจิต คือผู้ที่หล่อเลี้ยงทุกดวงวิญญาณด้วยพลังของของความสงบ