05.03.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน, ลูกต้องตายในขณะที่มีชีวิตจากโลกเก่าและร่างเก่าของลูกและกลับบ้าน ดังนั้นละทิ้งจิตสำนึกที่เป็นร่างและกลับมามีจิตสำนึกเป็นดวงวิญญาณ

คำถาม:
อะไรคือสิ่งชี้บอกของลูกที่เป็นผู้เพียรพยายามที่ดีมาก?

คำตอบ:
ผู้ที่เป็นผู้เพียรพยายามที่ดีจะตื่นแต่เช้าตรู่และฝึกฝนที่จะมีจิตสำนึกเป็นดวงวิญญาณ พวกเขาเพียรพยายามที่จะจดจำพ่อผู้เดียว เป้าหมายของพวกเขาคือไม่จดจำผู้มีร่างกายแต่จดจำพ่อและวงจรของ 84 ชาติเกิดอย่างสม่ำเสมอ นี่คือโชคที่มหัศจรรย์เช่นนั้น!

โอมชานติ
เวลานี้ลูกๆ ได้ตายในขณะที่มีชีวิตแล้ว ลูกตายอย่างไร? ลูกได้ละทิ้งสำนึกของร่างกายและดังนั้นมีเพียงดวงวิญญาณเท่านั้นที่เหลืออยู่ ร่างกายถูกทำลาย แต่ดวงวิญญาณไม่มีวันตาย พ่อพูดว่า: ในขณะที่มีชีวิต จงพิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและมีโยคะกับพ่อสูงสุด,ดวงวิญญาณสูงสุดแล้วลูกดวงวิญญาณจะกลับมาบริสุทธิ์ ตราบจนกระทั่งดวงวิญญาณจะกลับมาบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ไม่เช่นนั้นเขาจะไม่สามารถได้รับร่างกายที่บริสุทธิ์ได้ เมื่อดวงวิญญาณกลับมาบริสุทธิ์เขาก็ละร่างเก่าของเขาโดยอัตโนมัติเหมือนกับงูที่ลอกคราบผิวหนังของมันโดยอัตโนมัติ ความผูกพันยึดมั่นถูกตัดขาดลง มันรู้ว่าเมื่อมันได้รับหนังใหม่ หนังเก่าก็จะถูกขจัดออกไป ลูกแต่ละคนมีสติปัญญาของลูกเอง เวลานี้ลูกๆเข้าใจว่าลูกได้ตายในขณะที่มีชีวิตจากโลกเก่านี้และจากร่างเก่าของลูก จากนั้นเมื่อออกจากร่างกายของลูกแล้วลูกจะกลับไปยังสถานที่ใด? กลับไปยังบ้านของลูก ก่อนอื่นใดจดจำสิ่งนี้อย่างมั่นคง: ฉันคือดวงวิญญาณไม่ใช่ร่างกาย ดวงวิญญาณพูดว่า: บาบา เวลานี้ฉันเป็นของท่าน ฉันได้ตายในขณะที่มีชีวิตแล้ว เวลานี้ลูกๆดวงวิญญาณได้รับคำสั่ง: จดจำฉัน, พ่อของลูก แล้วลูกจะกลับมาสะโตประธานจากตาโมประธาน การฝึกฝนของการจดจำระลึกถึงนี้จะต้องมั่นคง ลูกๆดวงวิญญาณพูดว่า: บาบา, ท่านมาแล้วและดังนั้นพวกเราจะเป็นของท่านเท่านั้น ดวงวิญญาณเป็นเพศชายไม่ใช่เพศหญิง มีคำกล่าวเสมอว่า: พวกเราคือพี่น้องเพศชาย ลูกจะไม่มีวันพูดว่าลูกทั้งหมดคือพี่สาวน้องสาว ลูกทั้งหมดคือบุตรชาย ลูกๆทั้งหมดซึ่งเป็นบุตรชายจะได้รับมรดก หากลูกเรียกตนเองว่าลูกสาว ลูกจะได้รับมรดกของลูกอย่างไร? ดวงวิญญาณทั้งหมดเป็นพี่น้องกันเป็นเพศชาย พ่อบอกทุกคนว่า: ลูกๆทางจิตจงจดจำพ่อ! ดวงวิญญาณนั้นเล็กมาก ประเด็นเหล่านี้ละเอียดอ่อนและลึกล้ำอย่างยิ่งและต้องเป็นที่เข้าใจ ลูกๆ ไม่สามารถอยู่ในการจดจำระลึกถึงที่มั่นคงได้ ซันยาสซีได้ให้ตัวอย่างไว้ว่า มีใครบางคนถูกบอกให้พูดกับตนเองว่า: ฉันเป็นควาย ฉันเป็นควาย ด้วยการพูดเช่นนี้บุคคลนั้นก็คิดว่าเขากลายเป็นควาย อันที่จริงแล้วไม่มีใครกลายเป็นควายจริงๆ พ่อพูดว่า: พิจารณาตัวเองว่าเป็นดวงวิญญาณ ไม่มีใครในบรรดาพวกเขาที่มีความรู้ของดวงวิญญาณและดวงวิญญาณสูงสุด เหตุนี้เองพวกเขาจึงพูดสิ่งต่างๆเช่นนั้น เวลานี้ลูกๆต้องกลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ ฉันคือดวงวิญญาณ ฉันต้องละร่างเก่านี้และรับร่างใหม่ ผู้คนพูดว่าดวงวิญญาณคือดวงดาวที่อาศัยอยู่ตรงกึ่งกลางหน้าผาก อย่างไรก็ตามแล้วพวกเขาก็บอกว่าดวงวิญญาณเป็นรูปนิ้วหัวแม่มือ มีความแตกต่างอย่างมากระหว่างดวงดาวและนิ้วหัวแม่มือ! พวกเขายังทำซาลิแกรมจากดินเหนียวด้วยเช่นกัน ดวงวิญญาณไม่สามารถใหญ่มาก เป็นเพราะมนุษย์มีสำนึกที่เป็นร่างที่พวกเขาทำสัญลักษณ์ขนาดใหญ่ในรูปที่หยาบ ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้คือประเด็นที่ละเอียดอ่อนอย่างยิ่ง ผู้คนทำความเลื่อมใสศรัทธาขณะที่กำลังนั่งในสันโดษในมุมเล็กๆแห่งหนึ่ง ลูกแต่ละคนต้องอยู่ในครอบครัวของลูกและดำเนินธุรกิจของลูกต่อไปฯลฯ ในขณะที่ทำให้สติปัญญาของลูกมั่นคงว่าลูกคือดวงวิญญาณ พ่อพูดว่า: ฉัน,พ่อของลูกเป็นจุดเล็กๆด้วยเช่นกัน ไม่ใช่ว่าพ่อนั้นจะใหญ่กว่านี้ พ่อมีความรู้ทั้งหมด ดวงวิญญาณและดวงวิญญาณสูงสุดนั้นเหมือนกันทุกประการ เพียงแค่ท่านเรียกว่าเป็นสิ่งสูงสุด สิ่งนี้ถูกกำหนดไว้แล้วในละคร พ่อพูดว่า: พ่อเป็นอมตะ หากพ่อไม่เป็นอมตะ พ่อจะชำระลูกให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร? พ่อจะเรียกลูกว่า: ลูกๆ ที่แสนหวาน ได้อย่างไร? เป็นดวงวิญญาณที่ทำทุกสิ่ง พ่อมาและทำให้ลูกๆ มีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในสิ่งนี้ พ่อพูดว่า: จดจำพ่อ! อย่าได้จดจำใครอื่น! มีโยคีหลายประเภทในโลกนี้ เมื่อเด็กสาวได้หมั้นหมาย โยคะของเธอก็จะอยู่กับคู่หมั้นของเธอ ก่อนหน้านี้โยคะของเธอไม่ได้เชื่อมโยงกับเขา เมื่อเธอได้เห็นคู่หมั้นของเธอแล้ว เธอก็จะอยู่ในการจดจำระลึกถึงเขา เวลานี้พ่อพูดว่า: จดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้นอย่างสม่ำเสมอ! ลูกต้องฝึกฝนสิ่งนี้เป็นอย่างดี ลูกๆที่มีความเพียรพยายามอย่างดีมากจะตื่นแต่เช้าและฝึกฝนที่จะคงอยู่ในสำนึกเป็นดวงวิญญาณ ผู้คนทำความเลื่อมใสศรัทธาในตอนเช้าด้วยเช่นกัน พวกเขาจดจำเทพพิเศษของตนเอง แม้ว่าพวกเขาจะสักการะบูชาหนุมานเป็นอย่างมาก แต่พวกเขาก็ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับหนุมาน พ่อมาและอธิบาย: สติปัญญาของลูกกลายเป็นเหมือนลิง เวลานี้ลูกจะกลายเป็นเทพอีกครั้งหนึ่ง นี่คือโลกที่ตาโมประธานและไม่บริสุทธิ์ เวลานี้ลูกมาหาพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด พ่ออยู่เหนือการกลับมาใช้ชาติเกิด ร่างนี้เป็นของดาด้านี้ พ่อไม่ได้มีชื่อทางร่างกาย ชื่อของพ่อคือชีวาผู้ให้คุณประโยชน์ ลูกๆรู้ว่าชีพบาบาผู้ให้คุณประโยชน์มาและเปลี่ยนนรกให้เป็นสวรรค์ ท่านนำมาซึ่งคุณประโยชน์มากมาย ท่านทำลายนรกโดยสิ้นเชิง สิ่งสร้างของสวรรค์กำลังเกิดขึ้นในเวลานี้ด้วยประชาบิดาบราห์มา ลูกคือลูกที่เกิดจากปากของประชาบิดาบราห์มา ในขณะที่กำลังก้าวหน้าไป จงเตือนกันและกัน: มานมานะบาฟ! พ่อพูดว่า: จดจำพ่อและบาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้อง พ่อคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์ใช่ไหม? พวกเขาเขียนโดยไม่ได้ตั้งใจว่าพระเจ้ากฤษณะพูด แทนที่จะเป็นพระเจ้าชีวาพูด พระเจ้าไม่มีตัวตน ท่านถูกเรียกว่าพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ชื่อของท่านคือชีวา ชีวาได้รับการกราบไหว้บูชาอย่างมาก ผู้คนสวดภาวนา: ชีวาแห่งคาจี พวกเขาได้ให้ชื่อต่างๆแก่ท่านในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา พวกเขาสร้างวัดหลายแห่งให้แก่ท่านเพื่อหารายได้ของเขาเอง ชื่อดั้งเดิมของท่านคือชีวา อย่างไรก็ตามพวกเขาได้ให้ชื่อแก่ท่านว่าโสมนาถ (เจ้าแห่งน้ำทิพย์) ผู้เดียวที่ได้ให้น้ำทิพย์แก่ลูกดื่มด้วยเช่นกัน ท่านให้ความมั่งคั่งของความรู้แก่ลูก เมื่อลูกกลายเป็นผู้กราบไหว้บูชา ลูกก็ใช้เงินไปอย่างมากมายในการสร้างวัดให้กับท่าน เป็นเพราะท่านได้ให้น้ำทิพย์เช่นนั้นแก่ลูก พร้อมกับเจ้า(ลอร์ด)แห่งน้ำทิพย์ก็ต้องมีเลดี้ของน้ำทิพย์ (โสมนาถนี) เช่นกัน ราชาและราชินีเป็นเช่นไร ปวงประชาก็เป็นเช่นนั้น ดังนั้นลูกทั้งหมดคือลอร์ดและเลดี้แห่งน้ำทิพย์ ลูกจะไปสู่โลกยุคทอง จะมีก้อนอิฐทองคำที่นั่น ไม่เช่นนั้นจะมีการสร้างผนังกำแพงฯลฯได้อย่างไร? เนื่องจากมีทองคำมากมายที่นั่นจึงถูกเรียกว่าโลกยุคทอง นี่คือโลกของเหล็กและหิน เพียงแค่ได้ยินชื่อ สวรรค์ ปากของลูกก็เริ่มน้ำลายสอ นอกจากนี้ยังมีวิษณุในสองรูปด้วยเช่นกันคือลักษมีและนารายณ์ พวกเขาแยกเป็นรายบุคคล ลูกกำลังกลายเป็นนายของดินแดนแห่งวิษณุ ในปัจจุบันลูกอยู่ในดินแดนของราวัน เวลานี้พ่อพูดว่า: เพียงแค่พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำฉัน,พ่อของลูก พ่ออยู่ในอาณาเขตสูงสุดและลูกดวงวิญญาณอาศัยอยู่ในอาณาเขตสูงสุดด้วยเช่นกัน พ่อพูดว่า: พ่อไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้ลูกยากลำบากแต่อย่างใด ทั้งหมดนี้ง่ายดายอย่างมาก แต่ใช่,ราวันศัตรูของลูกกำลังยืนอยู่เบื้องหน้าลูก เขาสร้างอุปสรรค ไม่มีอุปสรรคใดๆในความรู้ ในการจดจำระลึกถึงที่มีอุปสรรค มายาทำให้ลูกลืมที่จะอยู่ในการจดจำระลึกถึงซ้ำแล้วซ้ำเล่า เธอทำให้ลูกมีสำนึกที่เป็นร่างและหยุดลูกจากการจดจำพ่อ การต่อสู้รบรานี้เกิดขึ้น พ่อพูดว่า: ลูกคือคาร์มาโยคี อัจชะ หากลูกไม่สามารถจดจำพ่อในระหว่างวันได้ จงจดจำพ่อในเวลากลางคืน หากลูกฝึกฝนสิ่งนี้ในเวลากลางคืนมันจะมีประโยชน์ในช่วงระหว่างวัน มีสำนึกรู้อยู่เสมอว่าลูกกำลังจดจำพ่อ ผู้ที่กำลังทำให้ลูกกลายเป็นนายของโลก เมื่อลูกมีการจดจำระลึกถึงพ่อและวงจรของ 84 ชาติเกิด นั่นก็เป็นโชคที่ยิ่งใหญ่สำหรับลูกเช่นกัน บอกผู้อื่นเช่นกันว่า: พี่น้องหญิงชาย เวลานี้ยุคเหล็กกำลังจะจบสิ้นลงแล้วและยุคทองกำลังจะมาถึง พ่อมาแล้วและกำลังสอนพวกเราราชาโยคะสำหรับยุคทอง หลังจากยุคเหล็ก ยุคทองต้องมา อย่าได้จดจำใครนอกจากพ่อผู้เดียว ผู้คนในสภาพที่ปลดเกษียณก็มีความเป็นมิตรกับซันยาสซี การอยู่ในสภาพการปลดเกษียณหมายถึงไม่มีความจำเป็นต้องพูดอะไร ดวงวิญญาณคงอยู่อย่างนิ่งเงียบ ดวงวิญญาณไม่สามารถที่จะหลอมรวมไปได้ ไม่มีนักแสดงคนใดสามารถออกมาจากละครนี้ได้ พ่อบอกลูกแล้วด้วยเช่นกันว่าอย่าได้จดจำใครนอกจากพ่อผู้เดียว แม้ว่าลูกจะเห็นทุกคน ลูกจะต้องไม่จดจำพวกเขา โลกเก่านี้กำลังจะถูกทำลาย โลกเก่าเป็นสุสานใช่ไหม? ซากศพเคยได้รับการจดจำหรือไม่? พ่อพูดว่า: พวกเขาทั้งหมดตายไปแล้ว พ่อมาเพื่อทำให้ผู้ที่ไม่บริสุทธิ์กลับมาบริสุทธิ์และพาพวกเขากลับบ้าน ร่างกายทั้งหมดที่ลูกเห็นที่นี่จะถูกทำลาย เวลานี้ระเบิดและอื่นๆที่ทรงพลังอย่างมากมีการผลิตขึ้น พวกเขาพูดว่า: ในขณะที่กำลังนั่งที่นี่พวกเราสามารถวางระเบิดลงตรงตำแหน่งที่เราตั้งเป้าหมายไว้อย่างถูกต้อง เป็นสิ่งที่ถูกกำหนดไว้แล้วว่าการทำลายล้างจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง พระเจ้าได้มาและสอนราชาโยคะเพื่อโลกใหม่แก่ลูก นี่คือสงครามมหาภารตะเดียวกันที่มีการกล่าวไว้ในคัมภีร์ พระเจ้าได้มาเพื่อทำการสร้างและการทำลายล้างอย่างแน่นอน ภาพเหล่านี้ชัดเจนมาก ลูกมีนิมิต: นี่คือสิ่งที่เราจะเป็น การศึกษาเล่าเรียนทั้งหมดของโลกนี้จะจบสิ้นที่นี่ ไม่มีความจำเป็นต้องมีหมอหรือนักกฎหมายที่นั่น ลูกได้รับมรดกของลูกสำหรับที่นั่นจากที่นี่ ผู้ที่มีทักษะและความสามารถพิเศษทั้งหมดที่นี่จะนำสิ่งเหล่านั้นไปกับพวกเขาที่นั่น จะมีช่างก่อสร้างที่ดีเยี่ยมชั้นหนึ่งที่จะสร้างทุกสิ่ง จะมีตลาด(บาซ่าร์)ฯลฯด้วยเช่นกัน ทุกสิ่งจะยังคงดำเนินต่อไป พวกเขาจะนำภูมปัญญาอะไรก็ตามที่พวกเขาได้เรียนรู้มาจากที่นี่ไปที่นั่น พวกเขาเรียนรู้ทักษะและความสามารถพิเศษมากมายผ่านวิทยาศาสตร์ สิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ที่นั่น พวกเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของปวงประชา ลูกๆจะไม่เป็นส่วนหนึ่งของปวงประชา ลูกได้มาเพื่อที่จะประกาศสิทธิ์ในบัลลังก์ของมาม่าและบาบา ดังนั้นทำตามศรีมัทที่พ่อให้ลูก ศรีมัทชั้นหนึ่งที่พ่อให้ลูกคือ: จดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้น! บางครั้งโชคของใครบางคนก็เปิดออกในทันที ใครคนใดคนหนึ่งกลายเป็นเครื่องมือสำหรับสิ่งนั้น บาบาบอกลูกกุมารีว่า: โดยการแต่งงานในเวลานี้ ลูกจะทำลายตนเองโดยสิ้นเชิง อย่าได้ตกลงไปในท่อน้ำทิ้ง! ลูกจะไม่ฟังพ่อหรือ? ลูกไม่ต้องการที่จะกลายเป็นจักรพรรดินีแห่งสวรรค์หรือ? สัญญากับตนเองว่าลูกจะไม่มีวันกลับไปสู่โลกนั้น ลูกจะไม่มีวันแม้แต่จะจดจำโลกนั้น มีใครเคยจดจำสุสานหรือไม่? ที่นี่ลูกพูดว่า: ยิ่งฉันออกจากร่างนี้เร็วเท่าไหร่ ฉันก็จะไปสวรรค์ได้เร็วขึ้นเท่านั้น 84 ชาติเกิดของเราเวลานี้ได้มาถึงจุดจบแล้ว เวลานี้เรากำลังไปที่บ้านของเรา บอกผู้อื่นถึงสิ่งนี้ด้วยเช่นกัน ลูกเข้าใจด้วยเช่นกันว่าไม่มีใครนอกจากพ่อสามารถให้อาณาจักรของยุคทองแก่ลูก พาหนะนี้มีความทุกข์ทรมานของกรรมด้วยเช่นกัน บางครั้งบัพและดาดาก็มีการสนทนาทางจิตระหว่างกัน บาบานี้ (บราห์มา) พูดว่า: บาบา ให้พรฉันด้วย! ให้ยาบางอย่างแก่ฉันสำหรับการไอนี้หรือจบสิ้นการไอนี้ด้วยเวทมนตร์ ชีพบาบาตอบว่า: ไม่! ลูกต้องผ่านความทุกข์ทรมานนั้น เพราะพ่อใช้พาหนะนี้ของลูก พ่อจึงให้บางสิ่งแก่ลูกเป็นการตอบแทนสำหรับสิ่งนั้น แต่นั่นคือบัญชีกรรมของลูก บางสิ่งบางอย่างก็จะยังคงเกิดขึ้นเรื่อยๆจนถึงเวลาสุดท้าย หากพ่อจะให้พรลูก พ่อก็จะต้องให้พรแก่ทุกคน หากลูกสาวคนนี้ที่กำลังนั่งอยู่ที่นี่ในวันนี้จะต้องประสบอุบัติเหตุทางรถไฟวันพรุ่งนี้แล้วตายไป บาบาก็จะพูดว่า: นี่เป็นละคร ลูกจะไม่ถามว่า: ทำไมบาบาถึงไม่เตือนเธอก่อนล่วงหน้าเกี่ยวกับสิ่งนั้น? นั่นไม่ใช่กฎ พ่อมาเพื่อทำให้ลูกผู้ที่ไม่บริสุทธิ์กลับมาบริสุทธิ์ พ่อไม่ได้มาเพื่อบอกลูกเกี่ยวกับสิ่งอื่นๆเหล่านั้น ลูกต้องชำระสะสางบัญชีกรรมทั้งหมดของลูกเอง ไม่มีเรื่องของพรใดๆในสิ่งนั้น หากลูกต้องการสิ่งนั้นให้ไปหาซันยาสซี! บาบาเพียงแค่บอกสิ่งเดียวแก่ลูก ลูกเรียกหาพ่อให้มาและพาลูกออกจากนรกไปสู่สวรรค์ ผู้คนร้องเพลงว่ารามและสีดาคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์ อย่างไรก็ตามพวกเขาเข้าใจผิดทุกสิ่ง พวกเขายกย่องรามและร้องเพลงเกี่ยวกับราม บาบาพูดว่า: ลูกสูญเสียเงินไปอย่างมากมายในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา มีเพลงที่ร้องว่า ดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นกับโลกนี้ของคุณ พวกเขาได้ทำรูปปั้นของเหล่าเทพ แล้วกราบไหว้บูชาและนำรูปปั้นเหล่านั้นไปจมลงในทะเล เวลานี้ลูกเข้าใจว่าพวกเขาได้สูญเสียเงินไปมากมายแค่ไหน ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง สิ่งเหล่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นในยุคทอง ทุกสิ่งถูกกำหนดไว้แล้ววินาทีต่อวินาที สิ่งเดียวกันนี้จะซ้ำรอยทุกวงจร ละครนี้ต้องเข้าใจกันเป็นอย่างดี อัจชะ หากลูกไม่สามารถจดจำได้มากนัก พ่อก็บอกว่า: เพียงแค่จดจำอัลฟ่าและเบต้า,พ่อและมรดก ลูกควรมีความซาบซึ้งอยู่ภายในว่าลูกได้ใช้84 ชาติเกิดอย่างไรในขณะที่วนไปรอบวงจร อธิบายสิ่งนี้กับผู้อื่นด้วยการใช้รูปภาพเหล่านี้ สิ่งนี้ง่ายมาก นี่คือการสนทนาจากใจถึงใจกับลูกๆทางจิต เป็นเพียงกับลูกๆเท่านั้นที่บาบามีการสนทนาทางจิต ท่านไม่สามารถมีการสนทนากับใครอื่นได้ พ่อพูดว่า: พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ เป็นดวงวิญญาณที่ทำทุกสิ่ง พ่อเตือนลูก: ลูกได้ใช้84 ชาติเกิดแล้ว การเกิดของลูกนั้นเป็นมนุษย์เสมอ เช่นที่พ่อออกคำสั่งว่าลูกจะต้องข้องแวะในกิเลส ในทำนองเดียวกันท่านก็ออกคำสั่งห้ามไม่ให้ใครก็ตามร้องไห้ด้วยเช่นกัน ไม่มีใครร้องไห้ในยุคทองและยุคเงิน แม้แต่เด็กเล็กๆก็ยังไม่ร้องไห้ มันเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับทุกคนที่จะร้องไห้ นั่นคือโลกที่ทุกคนอยู่อย่างสดชื่นแจ่มใส ลูกต้องฝึกฝนสิ่งนั้นที่นี่ อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. แทนที่จะร้องขอพรจากพ่อ จงชำระสะสางบัญชีกรรมทั้งหมดของลูกด้วยการจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึง เพียรพยายามที่จะกลับมาบริสุทธิ์ เข้าใจละครนี้อย่างถูกต้องแม่นยำ

2. ในขณะที่มองเห็นโลกเก่านี้ อย่าได้จดจำสิ่งใด กลายเป็นคาร์มาโยคี ฝึกฝนที่จะอยู่อย่างสดชื่นแจ่มใสอย่างสม่ำเสมอ อย่าได้ร้องไห้

พร:
ขอให้ลูกนำความตั้งใจที่บริสุทธิ์และความปรารถนาที่สูงส่งมาใช้สำหรับทุกดวงดวงวิญญาณและกลายเป็นหงส์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีสติปัญญาของหงส์

การมีสติปัญญาที่เป็นหงส์หมายถึงการมีความคิดที่บริสุทธิ์และสูงส่งสำหรับทุกดวงวิญญาณอย่างสม่ำเสมอ ก่อนอื่นใดจงมองเห็นความตั้งใจหรือเจตนาของทุกดวงวิญญาณอย่างชัดเจนแล้วซึมซับสิ่งนั้น อย่าปล่อยให้สติปัญญาของลูกซึมซับความไม่บริสุทธิ์ใดๆหรือความตั้งใจที่ธรรมดาสำหรับดวงวิญญาณใดๆ ผู้ที่มีความตั้งใจที่บริสุทธิ์และความปรารถนาอันบริสุทธิ์อยู่เสมอคือหงส์ที่ศักดิ์สิทธิ์ เมื่อพวกเขาเห็นหรือได้ยินสิ่งใดที่ไม่ใช่ความเมตตากรุณาต่อดวงวิญญาณใด พวกเขาจะเปลี่ยนสิ่งที่ไม่ใช่ความเมตตากรุณานั้นด้วยทัศนคติของความเมตตากรุณาของพวกเขา สายตาของพวกเขาสำหรับทุกดวงวิญญาณจะสูงส่งบริสุทธิ์และเปี่ยมด้วยความรัก

คติพจน์:
กลายเป็นคงคาแห่งความรักเช่นนั้นซึ่งพ่อมหาสมุทรแห่งความรักปรากฏให้เห็นโดยผ่านลูก