05.05.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน ความรักของลูกเป็นไปสำหรับพ่อผู้เดียวเพราะลูกได้รับมรดกที่ไม่มีขีดจำกัดจากท่าน ลูกพูดกับท่านด้วยความรักว่า บาบาของฉัน

คำถาม:
เหตุใดจึงไม่มีคำพูดของมนุษย์ที่จะสามารถเปรียบเทียบกับคำพูดของพ่อได้?

คำตอบ:
เพราะทุกคำพูดที่พ่อพูดนั้นคือคำพูดที่สูงส่ง ผู้ที่ได้ยินคำพูดที่สูงส่งเหล่านี้จะกลายเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ พวกเขากลายเป็นมนุษย์ที่สูงส่งที่สุด คำพูดที่สูงส่งของพ่อทำให้ลูกกลายเป็นดอกไม้ที่สวยงาม คำพูดที่มนุษย์พูดไม่ใช่คำพูดที่สูงส่ง ในความเป็นจริงเป็นเพราะคำพูดของมนุษย์นั้นที่ทำให้ลูกตกต่ำลงมาเรื่อยๆ

เพลง:
แม้ว่าโลกจะเปลี่ยนไป เราก็อยู่อย่างมั่นคงเสมอ

โอมชานติ
บรรทัดแรกของเพลงนี้มีความหมาย แต่ส่วนที่เหลือของเพลงนั้นไม่มีประโยชน์ มันคล้ายกับถ้อยคำในกีตะที่ว่า พระเจ้าพูด มานมานะบาฟและมาเดียยาจีภาฟนั้นถูกต้อง ที่เรียกว่าเกลือหนึ่งหยิบมือในถุงแป้ง ลูกๆรู้ดีมากว่าพระเจ้าคือใคร ชีพบาบานั้นเรียกว่าพระเจ้า ชีพบาบามาและสร้างชีวาลายา ท่านมาที่ไหน? มาในโรงค้าประเวณี ท่านเองมาและพูดว่า: โอ ลูกๆ ทางจิตที่สุดแสนหวานที่น่ารัก ที่จากหายไปนานและเวลานี้ได้พบพานอีกครั้งของพ่อ เป็นลูกดวงวิญญาณที่รับฟังท่าน ลูกดวงวิญญาณรู้ว่าลูกไม่สูญสลายและร่างของลูกสูญสลาย เวลานี้เราดวงวิญญาณกำลังรับฟังคำพูดที่สูงส่งเหล่านี้ที่พูดโดยพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด มีเพียงพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดเท่านั้นที่พูดสิ่งที่สูงส่ง ซึ่งทำให้เรากลายเป็นมนุษย์ที่สูงส่ง ไม่มีดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่และกูรูฯลฯ พูดถ้อยคำที่สูงส่ง เมื่อพวกเขาพูดว่าชีโวฮัม นั่นก็ไม่ใช่คำพูดที่แท้จริงเช่นกัน เวลานี้ลูกกำลังรับฟังคำพูดที่สูงส่งจากพ่อและจะกลายเป็นดอกไม้ที่สวยงาม มีความแตกต่างอย่างมากระหว่างหนามและดอกไม้ เวลานี้ ลูกๆ รู้ว่าไม่ใช่มนุษย์ที่พูดกับลูก ชีพบาบาคงอยู่ในผู้นี้ ท่านก็เป็นดวงวิญญาณเช่นกัน แต่ท่านเรียกว่าดวงวิญญาณสูงสุด เวลานี้ดวงวิญญาณที่ไม่บริสุทธิ์ร้องเรียกหา โอ ดวงวิญญาณสูงสุดได้โปรดมา มาและชำระพวกเราให้บริสุทธิ์ ท่านคือพ่อสูงสุด ผู้ที่ทำให้เรากลายเป็นผู้ที่สูงสุด ลูกกำลังกลายเป็นมนุษย์ที่สูงส่งที่สุดในบันดามนุษย์ทั้งหลาย ผู้ที่ถูกเรียกว่าเทพ คำว่าพ่อสูงสุดนั้นหวานชื่นมาก เมื่อพวกเขาพูดถึงท่านว่าอยู่ทั่วไปในทุกหนแห่งก็ไม่มีความหวานชื่น ลูก เพียงไม่กี่คนที่จดจำระลึกถึงพ่อภายในตัวลูกด้วยความรักอย่างมาก สามีและภรรยาทางร่างนั้นก็จดจำกันและกันทางร่างกาย ที่นี่ลูกดวงวิญญาณต้องจดจำดวงวิญญาณสูงสุดด้วยความรักอย่างมาก ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา พวกเขาไม่สามารถกราบไหว้บูชาท่านด้วยความรักมากเช่นนั้น ไม่มีความรักนั้นเลย พวกเขาจะรักท่านได้อย่างไรในเมื่อพวกเขาไม่รู้จักท่าน? เวลานี้ลูกๆมีความรักมากมายต่อท่าน ลูกดวงวิญญาณพูดว่า: บาบาของฉัน ดวงวิญญาณทั้งหมดคือพี่น้องเพศชาย พี่น้องเพศชายแต่ละคนก็พูดว่าบาบาให้คำแนะนำของท่านกับเรา อย่างไรก็ตามนั่นจะไม่เรียกว่าความรัก ลูกจะมีความรักต่อใครบางคนที่ลูกได้รับบางสิ่งจากเขา ลูกๆรักพ่อของเขาเพราะพวกเขาได้รับมรดกจากพ่อ ยิ่งมรดกนั้นยิ่งใหญ่มากแค่ไหน ลูกๆของเขาก็จะมีความรักที่ยิ่งใหญ่มากเท่านั้น หากพ่อของพวกเขาไม่มีมรดกใดๆ แต่ปู่ของพวกเขามี เขาก็คงจะไม่มีความรักต่อพ่อของเขามากนัก เขาจะมีความรักต่อปู่มากกว่าเพราะพวกเขาเชื่อว่าพวกเขาจะได้รับเงินจำนวนหนึ่งจากปู่ เวลานี้ ผู้เดียวนี้คือพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด ลูกๆรู้ว่าเวลานี้พ่อกำลังสอนลูก นี่คือเรื่องราวของความสุขที่ยิ่งใหญ่: พระเจ้าคือพ่อของฉัน ไม่มีใครรู้จักพ่อผู้สร้างนั้น เป็นเพราะไม่รู้จักท่าน พวกเขาจึงเรียกตนเองว่าเป็นพ่อ หากลูกถามเด็กคนหนึ่งว่าพ่อของเขาคือใคร ในท้ายที่สุดเขาก็จะพูดว่า"ฉันเอง เวลานี้ลูกรู้แล้วว่าผู้เดียวนั้นคือพ่อของพ่อทั้งหมดอย่างแน่นอน พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดที่เราได้พบกับท่านในเวลานี้ไม่ได้มีพ่อของท่านเอง นั่นคือพ่อที่สูงสุดเหนือสิ่งใด ดังนั้นลูกๆควรมีความสุขอย่างมากมายอยู่ภายในลูก เมื่อผู้คนไปจาริกแสวงบุญเหล่านั้น พวกเขาไม่มีความสุขมากนักเพราะไม่มีการได้มาซึ่งการบรรลุผลใดๆเลย พวกเขาเพียงแค่ไปที่นั่นเพื่อจะมีนิมิต พวกเขาล้มลุกคลุกคลานไปทั่วอย่างมากโดยไม่ได้อะไรเลย พวกเขาเหนื่อยล้าอย่างมากและพวกเขายังใช้เงินของพวกเขาจนหมดด้วยเช่นกัน พวกเขาใช้จ่ายเงินเป็นจำนวนมาก แต่ก็ไม่ได้อะไรเลย ถ้ามีรายได้ในหนทางความเลื่อมใสศรัทธา ผู้คนของบารัตก็จะกลายเป็นผู้ที่มั่งคั่งมาก พวกเขาใช้จ่ายเงินหลายพันล้านรูปีในการสร้างวัดฯลฯ ลูกไม่ได้มีเพียงแค่วัดโสมนารถวัดเดียว ราชาแต่ละองค์ก็มีวัด ลูกเคยได้รับความมั่งคั่งมากมาย เมื่อห้าพันปีก่อนลูกถูกสร้างให้เป็นนายของโลก เพียงพ่อเท่านั้นที่พูดสิ่งนี้ ห้าพันปีก่อนวันนี้ พ่อสอนราชาโยคะแก่ลูกและทำให้ลูกกลายเป็นเหมือนพวกเขา ดูซิว่าลูกกลายเป็นอะไรในตอนนี้! ให้สิ่งนี้เข้าไปในสติปัญญาของลูก พวกเรานั้นเคยสูงส่งมาก เมื่อเราได้ใช้ 84 ชาติเกิด เวลานี้พวกเราได้ตกลงมาถึงพื้นแล้ว เราได้กลายเป็นผู้ที่ไร้ค่าเช่นเปลือกหอย เวลานี้พวกเรากำลังจะไปหาบาบาผู้ที่ทำให้พวกเรากลายเป็นนายของโลก นี่คือการจาริกแสวงบุญเดียวเท่านั้นที่ดวงวิญญาณได้พบพ่อของพวกเขา ดังนั้นจะต้องมีความรักนั้นอยู่ภายในลูก เมื่อลูกมาที่นี่ สติปัญญาของลูกควรมีความตระหนักว่าลูกกำลังจะไปหาพ่อผู้ที่ลูกได้รับอำนาจในการปกครองโลกจากท่านอีกครั้งหนึ่ง พ่อนั้นให้คำสอนแก่พวกเรา ลูกๆจงสร้างสมคุณธรรมที่สูงส่ง จดจำฉันผู้เป็นพ่อผู้ทรงพลังอำนาจ,ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ พ่อมาทุกวงจรและบอกลูก จดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้นอย่างสม่ำเสมอและบาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้อง ให้เข้าไปในหัวใจของลูกว่าลูกกำลังไปหาพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด พ่อพูดว่า: พ่อแฝงตัว ดวงวิญญาณพูดว่า: ฉันแฝงตัว ลูกเข้าใจว่าลูกจะไปหาชีพบาบาและบราห์มาดาด้า ทั้งสองนั้นอยู่ในรูปที่รวมกัน พวกเรากำลังจะไปพบผู้เดียวที่ทำให้พวกเรากลายเป็นนายของโลก ให้มีความสุขภายในที่ไม่มีขีดจำกัด เมื่อลูกจากบ้านของลูกเพื่อมาที่นี่ที่มธุบัน ความสุขควรจะผุดอยู่ในลูก พ่อมาเพื่อสอนพวกเราและท่านกำลังแสดงวิธีที่จะสร้างสมคุณธรรมที่สูงส่งให้แก่พวกเรา เมื่อลูกจากบ้านของลูก ลูกควรมีความสุขนี้อยู่ภายใน เมื่อเด็กสาวจะไปพบกับว่าที่สามีของเธอในอนาคต เธอจะสวมใส่เครื่องประดับต่างๆฯลฯ และใบหน้าของเธอก็จะเบ่งบาน ใบหน้าของเธอเบ่งบานเพื่อที่จะได้รับความทุกข์ ใบหน้าของลูกเบ่งบานเพื่อที่จะได้รับความสุขอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นควรจะมีความสุขมากมายขนาดไหนในการมาพบกับพ่อเช่นนี้ เวลานี้ลูกได้พบกับพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดแล้ว เมื่อเราไปยังยุคทอง องศาของเราจะลดลง เวลานี้ลูกบราห์มินคือลูกของพระเจ้า พระเจ้านั่งที่นี่และสอนลูก ท่านคือพ่อของเราและครูของเราด้วยเช่นกัน ท่านกำลังสอนเราและกำลังชำระพวกเราให้บริสุทธิ์ และจากนั้นท่านจะพาพวกเรากลับบ้านไปกับท่าน เวลานี้เราดวงวิญญาณได้รับการปลดปล่อยจากอาณาจักรที่สกปรกของราวันนี้ ควรจะมีความสุขมากมายภายในลูก ในเมื่อพ่อทำให้ลูกกลายเป็นนายของโลก ลูกควรศึกษาเล่าเรียนให้ดี เมื่อนักเรียนศึกษาเล่าเรียนได้ดี พวกเขาก็จะสอบผ่านด้วยคะแนนที่ดี ลูกๆพูดว่า บาบาฉันจะกลายเป็นศรีนารายณ์ นี่คือเรื่องราวที่แท้จริงของการกลายเป็นนารายณ์ที่แท้จริง เป็นเรื่องราวของการเปลี่ยนจากมนุษย์ธรรมดาเป็นนารายณ์ ลูกเคยรับฟังเรื่องราวที่ผิดเหล่านั้นมาชาติแล้วชาติเล่า เพียงครั้งเดียวเท่านั้นในเวลานี้ที่ลูกฟังเรื่องราวที่แท้จริงจากพ่อ และแล้วเรื่องราวนั้นก็ดำเนินต่อไปในหนทางความเลื่อมใสศรัทธา ได้มีการกล่าวกันว่าชีพบาบาถือกำเนิดในเวลากลางคืนและดังนั้นพวกเขาจึงเฉลิมฉลองวันเกิดของท่านปีแล้วปีเล่า อย่างไรก็ตามไม่มีใครรู้ว่าท่านมาเมื่อไหร่หรือท่านได้ทำอะไรเมื่อท่านมา อัจชะ พวกเขาเฉลิมฉลองวันเกิดของกฤษณะด้วยเช่นกัน พวกเขาไม่รู้ว่ากฤษณะมาเมื่อใด,เขามาอย่างไรหรือเขาทำอะไร พวกเขาบอกว่ากฤษณะมาในดินแดนของคันส์ เขาจะถือกำเนิดในดินแดนที่ไม่บริสุทธิ์ไต้อย่างไร? ลูกๆควรมีความสุขมากที่ลูกจะไปหาพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด บางคนเล่าประสบการณ์ของเขาว่าผู้นั้น-ผู้นี้ได้ยิงลูกธนูมาที่พวกเขาและบอกพวกเขาว่าบาบาได้มาแล้ว นับตั้งแต่วันนั้นพวกเขายังคงจดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้นอย่างต่อเนื่อง การจาริกแสวงบุญนี้เป็นไปสำหรับลูกเพื่อที่จะไปหาพ่อที่ยิ่งใหญ่ที่สุด บาบามีชีวิตและท่านมาเพื่อพบปะกับลูกๆของท่าน การจาริกแสวงบุญเหล่านั้นเป็นเรื่องทางร่างกาย ที่นี่พ่อมีชีวิตอยู่ เช่นที่เราดวงวิญญาณพูดผ่านร่างกาย ดังนั้นพ่อ,ดวงวิญญาณสูงสุดก็พูดผ่านร่างกายด้วยเช่นกัน การศึกษานี้เป็นไปเพื่อการดำรงชีพของลูกเป็นเวลา 21 ชาติเกิด การศึกษาอื่นๆเป็นไปสำหรับชาติเดียวนี้เท่านั้น ดังนั้นลูกควรศึกษาการศึกษาใดและลูกควรจะมีอาชีพอะไร? พ่อพูดว่า: ทำทั้งสองอย่าง ลูกจะต้องไม่ทิ้งบ้านและครอบครัวของลูกและไปอาศัยอยู่ในป่าเหมือนที่ชันยาสซีทำ หนทางนี้เป็นหนทางครอบครัว การศึกษานี้เป็นไปสำหรับทั้งสอง ไม่ใช่ทุกคนที่จะศึกษาเล่าเรียน บางคนจะศึกษาเล่าเรียนได้ดีมาก และบางคนก็น้อยกว่านี้เล็กน้อย ลูกธนูก็จะยิงทะลุบางคนทันที ในขณะที่คนอื่นก็จะพูดอยู่เรื่อยๆราวกับว่าพวกเขาเป็นบ้า บางคนพูดว่า: ใช่ฉันจะพยายามที่จะเข้าใจ คนอื่นพูดว่า: ฉันต้องเข้าใจเรื่องเหล่านี้ด้วยการนั่งในสันโดษที่ไหนสักแห่ง จากนั้นพวกเขาก็ออกไปและหายไป หากลูกศรของความรู้ยิงถูกใครบางคน เขาก็จะมาเพื่อเข้าใจทุกสิ่งในทันที บางคนพูดว่าพวกเขาไม่มีเวลา ลูกสามารถเข้าใจได้จากสิ่งนั้นว่าลูกศรไม่ได้ยิงโดนพวกเขา ดูซิว่าบาบาทิ้งทุกสิ่งในทันทีอย่างไรเมื่อลูกศรนั้นยิงทะลุท่าน ท่านเชื่อว่าท่านจะได้รับอำนาจในการปกครอง ดังนั้นท่านจึงคิดว่าทั้งหมดนี้คืออะไรเมื่อเทียบกับสิ่งนั้น? ฉันต้องการจะประกาศสิทธิ์ในอาณาจักรจากพ่อ พ่อพูดว่า: เวลานี้ดำเนินธุรกิจของลูกต่อไปฯลฯ แต่มาและทำความเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้ให้ดีเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ ลูกต้องดูแลครอบครัวของลูก และหล่อเลี้ยงสิ่งสร้างของลูก ผู้คนเหล่านั้น(ซันยาสซี) สร้างครอบครัวของเขาแล้วก็ออกจากบ้านแล้วหนีไป พ่อพูดว่า ลูกได้สร้างสิ่งสร้างของลูกขึ้นมา ดังนั้นจงดูแลพวกเขาอย่างดี หากภรรยาและลูกๆของลูกฟังลูก พวกเขาก็มีความเชื่อฟังและมีค่า หากพวกเขาไม่เชื่อฟัง พวกเขาก็ไม่มีค่า ลูกสามารถบอกได้ว่าคนไหนมีค่าและคนไหนไม่มีค่า พ่อพูดว่า: หากลูกทำตามศรีมัท ลูกก็จะกลับมาสูงส่ง มิฉะนั้นลูกจะไม่สามารถได้รับมรดก จงกลับมาบริสุทธิ์ กลายเป็นลูกที่มีค่าและประกาศเกียรติคุณชื่อเสียงของพ่อ เมื่อลูกศรได้ยิงตรงพวกเขา พวกเขาก็จะพูดว่า ก็เท่านั้น! เวลานี้ฉันจะหารายได้ที่แท้จริง พ่อมาเพื่อพาลูกไปยังชีวาลายา ลูกต้องกลับมามีค่าควรแก่การไปชีวาลายาด้วยเช่นกัน มีความเพียรพยายามในสิ่งนี้ บอกพวกเขา: เวลานี้จดจำชีพบาบา ความตายกำลังยืนอยู่เบื้องหน้า พวกเขาต้องได้รับประโยชน์เช่นกัน บอกพวกเขา: เวลานี้จดจำพ่อแล้วบาปของท่านจะได้รับการปลดเปลื้อง เป็นหน้าที่ของลูกสาวที่จะยกระดับทั้งครอบครัวของลูกและครอบครัวของฝ่ายสามีของลูก เนื่องจากลูกได้ถูกรับเชิญให้ไปที่นั่นก็เป็นหน้าที่ของลูกที่จะให้ประโยชน์แก่พวกเขา กลับมามีความเมตตา แสดงหนทางที่จะกลับมาสะโตประธานให้แก่มนุษย์ที่ไม่บริสุทธิ์และตาโมประธาน ลูกรู้ว่า ทุกสิ่งกลับมาเก่าจากใหม่อย่างแน่นอน ในนรกทุกดวงวิญญาณไม่บริสุทธิ์ ดังนั้นพวกเขาจึงไปอาบน้ำในแม่น้ำคงคาเพื่อที่จะได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ อย่างไรก็ตามก่อนอื่นต้องทำให้พวกเขาเข้าใจว่าพวกเขาไม่บริสุทธิ์ และดังนั้นพวกเขาต้องกลับมาบริสุทธิ์ พ่อพูดกับดวงวิญญาณ: จดจำพ่อและบาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้อง ให้สาสน์ของพ่อแก่ผู้รู้และผู้เคร่งศาสนาทั้งหมด พ่อพูดว่า จดจำพ่อ อัลลอยส์จะถูกขจัดออกไปจากดวงวิญญาณเรื่อยๆด้วยไฟโยคะหรือการจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึงนี้ แล้วลูกจะได้รับการชำระให้บริสุทธิ์และมาหาพ่อ พ่อจะพาลูกทั้งหมดกลับบ้านกับพ่อ แมลงป่องจะเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆจนกระทั่งไปเจอสิ่งที่อ่อนนุ่มแล้วมันก็จะต่อยตรงนั้น มันจะได้รับอะไรจากการต่อยก้อนหิน? ลูกสามารถให้คำแนะนำของพ่อด้วยเช่นกัน พ่อบอกลูกแล้วว่า ผู้เลื่อมใสศรัทธาของท่านอยู่ที่ไหน พวกเขาอยู่ที่วัดของชีวา,วัดของกฤษณะและวัดของลักษมีและนารายณ์ ผู้เลื่อมใสศรัทธายังคงกราบไหว้บูชาพ่ออยู่เรื่อยๆ พวกเขาก็เป็นลูกของพ่อเช่นกัน พวกเขาได้รับอาณาจักรจากพ่อด้วยเช่นกัน แต่เวลานี้กลายเป็นผู้กราบไหว้บูชาจากการเป็นผู้ที่มีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชา พวกเขาคือผู้เลื่อมใสศรัทธาของเหล่าเทพด้วย การกราบไหว้บูชาอันดับหนึ่งคือการกราบไหว้บูชาชีวาที่ไม่มีสิ่งใดเจือปน ในขณะที่ค่อยๆตกต่ำลงมา,พวกเขาก็เริ่มกราบไหว้บูชาวัตถุธาตุ เป็นสิ่งที่ง่ายที่จะอธิบายแก่ผู้กราบไหว้บูชาชีวา นี่คือชีพบาบา พ่อของทุกดวงวิญญาณ ท่านให้มรดกของสวรรค์แก่เรา พ่อพูดว่า: เวลานี้จดจำพ่อและบาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้อง พ่อกำลังให้สาสน์นี้แก่ลูก พ่อพูดว่า พ่อคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์,มหาสมุทรแห่งความรู้ พ่อกำลังให้ความรู้นี้แก่ลูก พ่อสอนโยคะแก่ลูกเช่นกันเพื่อชำระลูกให้บริสุทธิ์ พ่อให้สาสน์นี้แก่ลูกผ่านร่างของบราห์มา จดจำพ่อ! จดจำ 84 ชาติเกิดของลูก! ลูกจะพบผู้เลื่อมใสศรัทธาในวัดและที่กุมภเมลา ลูกสามารถอธิบายที่นั่นได้ว่า แม่น้ำคงคาหรือดวงวิญญาณสูงสุดคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ดังนั้นลูกๆควรมีความสุขว่าลูกกำลังจะไปหาใคร ท่านนั้นธรรมดามาก ท่านควรจะเปิดเผยความโอฬารตระการตาอะไร? ชีพบาบาควรทำอะไรเพื่อที่ท่านดูเหมือนราวกับว่าเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่? ท่านไม่สามารถสวมจีวรสีเหลือง พ่อพูดว่า พ่อใช้ร่างธรรมดา แนะนำพ่อซิว่าควรจะทำอย่างไร! พ่อจะตกแต่งพาหนะนี้อย่างไร? เมื่อพวกเขาขี่ม้าของฮุสเช็น พวกเขาก็ตกแต่งม้าอย่างสวยงามมาก ที่นี่พวกเขาแสดงพาหนะของชีพบาบาที่เป็นวัว พวกเขายังวางสัญลักษณ์ของชีวาไว้บนหน้าผากของวัวด้วยเช่นกัน ชีพบาบาจะเข้าไปในวัวได้อย่างไร? เหตุใดพวกเขาจึงได้แสดงวัวในวัด? พวกเขาพูดว่านั่นคือพาหนะของชังก้าร์ ชังก้าร์จะมีพาหนะในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อนหรือไม่? ทั้งหมดนั้นเป็นของหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาและถูกกำหนดไว้แล้วในละคร อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. สัญญากับตนเองว่า 1)เวลานี้ลูกจะหารายได้ที่แท้จริง 2) ลูกจะทำให้ตนเองมีค่าควรแก่การไปสู่ชีวาลายา 3) ลูกจะกลายเป็นลูกที่มีค่าโดยทำตามศรีมัทและประกาศเกียรติคุณชื่อเสียงของพ่อ

2. กลับมามีความเมตตาและทำให้มนุษย์ที่ตาโมประธานมีความสะโตประธาน ให้คุณประโยชน์แก่ทุกคน เตือนทุกคนให้จดจำระลึกถึงพ่อก่อนที่ความตายจะมาถึง

พร:
ขอให้ลูกกลับมายิ่งใหญ่ในการรับใช้ด้วยบทเรียน ฮาจี (ใช่แน่นอน) และกลับมามีค่าควรที่จะได้รับพรของทุกคน

ในขณะที่กำลังทำงานรับใช้ในความสุขและด้วยความกระตือรือร้น ให้ใส่ใจกับวิธีที่ลูกรับใช้ด้วยเช่นกันเพื่อที่ลูกจะได้รับพรของทุกคนเพราะที่ใดมีพร ที่นั่นไม่ต้องทำงานหนัก เวลานี้เพียงแค่มีเป้าหมายของการได้รับพรจากผู้ที่ลูกมีการติดต่อด้วย บทเรียนของ ฮาจี คือวิธีของการได้รับพร แม้ว่าบางคนจะมีความผิดก็อย่าได้ผลักเขาให้ลงไปอีกโดยบอกว่าพวกเขาผิด แต่ให้การค้ำจุนพวกเขาและทำให้พวกเขาสามารถยืนขึ้นได้ ให้ความร่วมมือและลูกจะได้รับพรจากความพอใจของพวกเขา ผู้ที่ยิ่งใหญ่ในการได้รับพรนั้นจะยิ่งใหญ่โดยอัตโนมัติ

คติพจน์:
เช่นเดียวกับการเป็นคนทำงานหนักก็จงรักษาเป้าหมายของลูกให้แข็งแกร่ง (เข้มแข็ง) ในสภาพของลูก