05.06.22    Avyakt Bapdada     Thai Murli     17.03.91     Om Shanti     Madhuban


นั่งบนที่นั่งที่สูงส่งอย่างเป็นเพชรพลอยแห่งความพอใจ เป็นดวงวิญญาณที่พอใจและไร้กังวล


วันนี้บัพดาดาได้เห็นเพชรพลอยแห่งความพอใจจากทุกหนแห่ง ยุคบรรจบพบกันคือยุคที่อยู่อย่างพอใจและทำให้ผู้อื่นพอใจ คุณสมบัติพิเศษของชีวิตบราห์มินคือความพอใจ ความพอใจเป็นสมบัติที่มีค่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ความพอใจเป็นบุคลิกภาพของความบริสุทธิ์ของชีวิตบราห์มิน ด้วยบุคลิกภาพนี้ ลูกจะกลายเป็นดวงวิญญาณพิเศษได้อย่างง่ายดาย หากไม่มีบุคลิกภาพของความพอใจ ลูกจะไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นดวงวิญญาณพิเศษ ปัจจุบันบุคลิกภาพสองประเภทได้รับการยกย่อง หนึ่งคือบุคลิกภาพของร่างกายและอีกคนหนึ่งคือบุคลิกภาพของตำแหน่ง ในชีวิตบราห์มินบุคลิกภาพของความพอใจปรากฏให้เห็นบนใบหน้าและในการแสดงออกของดวงวิญญาณบราห์มินที่มีความยิ่งใหญ่ของความพอใจในชีวิตบราห์มินของเขาและบุคลิกภาพของตำแหน่งบนสภาพที่สูงส่งที่สามารถมองเห็นได้ พื้นฐานของความพอใจคือการเต็มไปด้วยการบรรลุผลทั้งหมดที่ได้รับจากพ่อ กล่าวคือ ดวงวิญญาณมีความพอใจ เหตุของความไม่พอใจคือขาดการบรรลุผล เหตุของความพอใจคือการได้มาซึ่งการบรรลุผลทุกประการ เหตุนี้เองบัพดาดาจึงให้มรดกอย่างเต็มที่แก่ลูกบราห์มินทุกคนทันทีที่ลูกเกิดมาเป็นบราห์มิน หรือบาบาให้น้อยแก่บางคนและให้คนอื่นมากกว่าหรือไม่? บัพดาดาบอกลูกๆทุกคนเสมอว่า จงจดจำพ่อและมรดก มรดกคือการได้มาซึ่งการบรรลุผลทั้งหมด พลังทั้งหมดรวมอยู่ในสิ่งนี้ คุณธรรมทั้งหมดรวมอยู่ในนี้และความรู้ก็รวมอยู่ในนี้ด้วย: พลังทั้งหมด คุณธรรมทั้งหมด และความรู้ที่เต็มเปี่ยมสมบูรณ์ ไม่ใช่แค่ความรู้ แต่เป็นความรู้ที่เต็มเปี่ยมสมบูรณ์ ไม่ใช่แค่พลังและคุณธรรมเท่านั้น แต่เป็นพลังและคุณธรรมทั้งหมดด้วย มรดกนั้นเต็มไปด้วยทุกสิ่ง กล่าวคือ มันสมบูรณ์; ไม่มีอะไรขาดหายไป ลูกบราห์มินทุกคนได้รับมรดกเต็มจำนวนไม่ใช่ครึ่งหนึ่ง ไม่ใช่ว่าลูกได้รับคุณธรรมสองประการจากคุณธรรมทั้งหมด และคนอื่นได้รับคุณธรรมอีกสองประการ มรดกที่เต็มเปี่ยมสมบูรณ์หมายถึงความเพียบพร้อมและสมบูรณ์พร้อม ในเมื่อแต่ละคนได้รับมรดกอย่างเต็มที่และสมบูรณ์ ที่ใดมีการได้มาซึ่งการบรรลุผลทั้งหมด ที่นั่นย่อมมีความพอใจ บัพดาดาเห็นบุคลิกภาพของความพอใจของบราห์มินทั้งหลายและเห็นว่าแต่ละคนมีการพัฒนาบุคลิกภาพนี้มากน้อยเพียงใด ไม่มีชื่อหรือร่องรอยของความไม่พอใจในชีวิตบราห์มิน สิ่งนี้เรียกว่าการประสบความสุขของชีวิตบราห์มินผ่านบุคลิกภาพนี้ ความสุขของชีวิตบราห์มินอยู่ในบุคลิกภาพนี้ นี่คือชีวิตแห่งความสุขและชีวิตที่เพลิดเพลิน

ความหมายของทาปาเซียนั่นคือบุคลิกภาพของความพอใจนั้นสามารถเห็นได้จากดวงตา ใบหน้า การแสดงออก และกิจกรรมของลูก บาบากำลังสร้างลูกประคำแห่งเพชรพลอยแห่งความพอใจเช่นนั้น ลูกประคำจะถูกสร้างขึ้นมามากแค่ไหน? เพชรพลอยแห่งความพอใจหมายถึงเพชรพลอยที่ไร้ตำหนิ สิ่งบ่งบอกของความพอใจคือดวงวิญญาณที่พอใจจะสัมผัสว่าตนเองพอใจ และคนอื่นๆจะพอใจกับดวงวิญญาณนั้น ในสภาพของความพอใจ หัวใจจะไม่มีคำถาม หนึ่งคือหัวใจที่พอใจ (ปราศนันท์) และอีกหนึ่งคือหัวใจที่ตั้งคำถาม(prashna) prashna แปลว่าคำถาม คนที่มีหัวใจที่พอใจจะอยู่อย่างพอใจเพราะการเป็นผู้ที่มีความรู้อย่างเต็มเปี่ยมเกี่ยวกับละครจึงไม่มีคำถาม ไม่ว่าคำถามใดที่เกิดขึ้นในตัวลูกเกี่ยวกับตนเองหรือผู้อื่น ตัวลูกเองจะได้รับคำตอบก่อน ก่อนหน้านี้ก็เคยบอกลูกด้วยเช่นกันว่า อย่าได้ถามว่า "อะไร" หรือ "ทำไม" แต่ให้ใส่จุด ไม่ใช่คำถามว่า "อะไร" หรือ "ทำไม" แต่ใส่จุดฟูลสต๊อป ในหนึ่งวินาทีมีการขยายตัว ในหนึ่งวินาทีมีสาระ คนที่พอใจในระดับนั้นจะอยู่อย่างไร้กังวลอยู่เสมอ ดังนั้นให้ตรวจสอบว่า: ฉันเป็นเพชรพลอยแห่งความพอใจหรือไม่ มีสิ่งบ่งชี้เหล่านี้ในตัวฉันหรือไม่? บัพดาดาให้สมญากับทุกคนว่า 'เพชรพลอยแห่งความพอใจ' ดังนั้นบัพดาดาจึงถามว่า: โอ้ เพชรพลอยแห่งความพอใจ ลูกพอใจหรือไม่? ลูกพอใจในตนเองเสมอ นั่นคือกับความพยายามของลูก กับความพยายามในการเปลี่ยนแปลงซันสการ์ด้วยเปอร์เซ็นต์ของความพยายามและสภาพของลูกหรือไม่? โอเค คำถามที่สอง: ลูกพอใจกับจิตใจ คำพูด และการกระทำของลูกเสมอ นั่นคือ กับงานรับใช้ที่เกิดขึ้นผ่านความสัมพันธ์และสายใยหรือไม่? ในทั้งสามประเภท ไม่ใช่แค่ในงานรับใช้ประเภทเดียว แต่ลูกพอใจกับงานรับใช้ทั้งสามประเภทที่ลูกทำอยู่เสมอหรือไม่? ลูกตรวจสอบว่าลูกพอใจแค่ไหนหรือไม่? โอเค คำถามที่สาม: ลูกพอใจกับตนเองและกับผู้อื่นเสมอเมื่อสร้างสายใยหรือความสัมพันธ์กับทุกดวงวิญญาณหรือไม่? นั่นก็เพราะว่าในช่วงระหว่างปีทาปาเซีย นี่เป็นผลแห่งความสำเร็จของทาปาเซียที่ลูกต้องได้รับ ให้มีความพอใจกับตนเอง กับงานรับใช้ และกับผู้อื่น - กับทุกสิ่ง ลูกมีโยคะเป็นเวลาสี่ชั่วโมง นั่นเป็นสิ่งที่ดีมาก ลูกจะมีถึงแปดชั่วโมงจากสี่ชั่วโมง นั่นก็ดีเช่นกัน กลายเป็นตัวแห่งความสำเร็จด้วยโยคะ โยคะเป็นวิธีการ แต่ลูกประสบความสำเร็จอะไรด้วยวิธีนี้? การเชื่อมโยงโยคะของลูกคือวิธีการ และการบรรลุผลจากการมีโยคะคือความสำเร็จ เช่นเดียวกับที่ลูกมีเป้าหมายที่จะมีโยคะแปดชั่วโมง ในทำนองเดียวกัน จงรักษาเป้าหมายที่ชัดเจนและสูงส่งเพื่อให้บรรลุผลของความพอใจทั้งสามประเภทนี้ ลูกบางคนคิดว่าตนเองพอใจเนื่องจากความเฉลียวฉลาดของตนเอง อย่าพอใจในลักษณะนั้น หนึ่งคือเมื่อหัวใจของลูกยอมรับและอีกหนึ่งคือเมื่อหัวของลูกยอมรับ ลูกพอใจในตนเอง เมื่อหัวของลูกคิดว่า "เรามีความกังวลอะไรไหม? เราไร้กังวล" การพิจารณาตนเองด้วยหัวของลูกว่ามีความพอใจนั้นไม่ใช่ความพอใจ ลูกต้องเข้าใจสิ่งนี้อย่างถูกต้อง สัมผัสสิ่งบ่งบอกของความพอใจในตนเอง ให้หัวใจของลูกพอใจอยู่เสมอ ให้มีบุคลิกภาพนั้น หากลูกพิจารณาว่าตนเองมีบุคลิกภาพเช่นนั้นแต่คนอื่นไม่คิดว่าลูกมีบุคลิกภาพเช่นนั้น แสดงว่าลูกแค่ทำให้ตนเองพอใจ ดังนั้นไม่ควรมีความพอใจเช่นนั้น แต่ลูกต้องกลายเป็นดวงวิญญาณที่พอใจจากประสบการณ์ที่ถูกต้อง ความพอใจหมายความว่าหัวใจและหัวของลูกจะพักอยู่เสมอ ทั้งหัวและหัวใจจะอยู่ในสภาพของความสะดวกสบายและความสุข จะไม่กระสับกระส่าย พวกเขาจะมีความสุขและสบายใจ เพชรพลอยแห่งความพอใจเช่นนั้นเปล่งประกายราวกับเพชรพลอยบนหน้าผากของพ่ออยู่เสมอ ตรวจสอบตนเอง ความพอใจทำให้ลูกได้รับพรจากพ่อและจากคนอื่นๆทั้งหมด ดวงวิญญาณที่พอใจในบางครั้งจะสัมผัสว่าตนเองโบยบินไปในวิมานแห่งพรของพ่อและของคนอื่นๆทั้งหมด พรเหล่านี้เป็นพาหนะที่โบยบินสำหรับดวงวิญญาณเช่นนั้น พวกเขาจะสัมผัสว่าตนเองโบยบินในพาหนะที่โบยบินอยู่เสมอ ดวงวิญญาณเช่นนั้นจะไม่ร้องขอพร แต่พรจะมาหาพวกเขาโดยอัตโนมัติ การเป็นเพชรพลอยแห่งความพอใจเช่นนั้นหมายถึงการเป็นทาปาสวีซึ่งเป็นตัวแห่งความสำเร็จ ไม่ใช่ความสำเร็จที่อยู่ชั่วคราว มันเป็นความสำเร็จที่คงอยู่ตลอดไปและเป็นทางจิตวิญญาณ บาบาเห็นเพชรพลอยแห่งความพอใจเช่นนั้น ให้แต่ละคนถามตนเองว่า ฉันเป็นใคร?

ลูกมีความจริงจังและความกระตือรือร้นที่ดีมากสำหรับปีทาปาเซีย ลูกแต่ละคนต่างก็ทำตามความสามารถของตนเองและมีความกระตือรือร้นในอนาคตเช่นกัน ความกระตือรือร้นนี้เป็นสิ่งที่ดีมาก เวลานี้เปิดเผยการบรรลุผลที่ลูกได้รับจากการทำทาปาเซียในชีวิตของลูกและในความสัมพันธ์และสายใยกับผู้อื่นทั้งหมด ลูกมีประสบการณ์กับสิ่งนี้ในตัวลูกเอง แต่ลูกต้องไม่เพียงแค่เก็บประสบการณ์ของลูกไว้ในจิตใจและสติปัญญาของลูกเท่านั้น ปล่อยให้พวกเขาเข้ามาในพฤติกรรมและบนใบหน้าของลูก นำพวกเขามาไว้ในความสัมพันธ์และสายใยของลูก แล้วเมื่อนั้นพวกเขาจะถูกเปิดเผยในตัวลูกก่อน จากนั้นพวกเขาจะถูกเปิดเผยในความสัมพันธ์ของลูก และจากนั้นพวกเขาจะถูกเปิดเผยบนเวทีของโลก และแล้วจะมีการตีกลองแห่งการเปิดเผย อนุสรณ์ของลูกในคัมภีร์กล่าวว่า ชางก้าเปิดตาที่สามของเขาและการทำลายล้างเกิดขึ้น ชางก้าหมายถึงสภาพที่ปราศจากร่าง,รูปทาปาสวี สิ่งนี้หมายถึงการทำให้งูแห่งกิเลสเป็นพวงมาลัยที่คล้องคอของลูกและสัมผัสกับสภาพที่สูงส่งอย่างสม่ำเสมอและนั่งบนที่นั่งที่สูงส่ง ตาที่สามหมายถึงตาแห่งการกลับมาสมบูรณ์พร้อม ตาแห่งการกลับมาเพียบพร้อม เมื่อลูกทาปาสวีอยู่ในสภาพที่เพียบพร้อมและมีความคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโลก ธรรมชาตินี้จะร่ายรำไปกับความปั่นป่วนโดยสิ้นเชิง มันจะร่ายรำของการสร้างภัยพิบัติ ลูกจะไม่สั่นคลอนและมันจะสร้างความปั่นป่วน ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น? ใครจะทำความสะอาดทั้งโลก? ดวงวิญญาณมนุษย์จะทำสิ่งนั้นหรือ? ดังนั้นความปั่นป่วนของอากาศนี้ โลกนี้ และน้ำในมหาสมุทรจะชำระล้างและทำความสะอาดทุกสิ่ง ลูกต้องสร้างสภาพที่สมบูรณ์เช่นนั้นด้วยทาปาเซียนี้ ธรรมชาติจะยอมรับคำสั่งของลูกผ่านความคิดของลูก เมื่อคณะที่ให้ความร่วมมืออย่างสม่ำเสมอ - จิตใจ สติปัญญา และซันสการ์ - ยอมรับคำสั่งของลูกก่อน ถ้าประสาทสัมผัสที่ให้ความร่วมมืออย่างสม่ำเสมอของลูกไม่ยอมรับคำสั่งของลูก ธรรมชาติจะยอมรับคำสั่งของลูกได้อย่างไร? ให้มีทาปาเซียอันทรงพลังในสภาพที่สูงเช่นนั้นที่ทุกคนมีความคิดเดียวกันในเวลาเดียวกัน ความคิดของหนึ่งวินาที - 'การเปลี่ยนแปลง' - และธรรมชาติควรจะปรากฏขึ้น ลูกดวงวิญญาณบราห์มินของโลกมีโยคะเพื่อความสงบโลกในเวลาเดียวกัน; ทุกคนมีความคิดเดียวของการจดจำระลึกถึงในเวลาเดียวกัน ด้วยวิธีนี้ด้วยความคิดของทุกคนธรรมชาติจะเริ่มต้นการร่ายรำของความปั่นป่วน เหตุนี้เองลูกบอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโลกผ่านการเปลี่ยนแปลงตนเอง โลกเก่านี้จะเปลี่ยนแปลงและกลับมาใหม่ได้อย่างไร? โดยผ่านความคิดอันทรงพลังของลูกทุกคน เมื่อทุกคนมีความคิดเดียวกันร่วมกัน การเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้น ดังนั้นลูกเข้าใจสิ่งที่ลูกต้องทำหรือไม่? สิ่งนี้เรียกว่าทาปาเซีย อัจชะ

บัพดาดายินดีเสมอที่ได้เห็นลูกดับเบิ้ลฟอเรนเนอร์ นี่ไม่ได้หมายความว่าท่านไม่ยินดีที่เห็นชาวบารัต ตอนนี้ถึงคิวของดับเบิ้ลฟอเรนเนอร์แล้ว พ่อพอใจกับบารัตเสมอ และเหตุนี้เองท่านจึงมาในบารัตและทำให้ลูกทุกคนเป็นชาวบารัต ดังนั้น ณ เวลานี้ ลูกทุกคนเป็นชาวต่างชาติหรือลูกเป็นชาวบารัต? ในการเป็นชาวบารัตลูกก็เป็นชาวมธุบันด้วย ลูกชอบที่จะเป็นชาวมธุบัน เวลานี้จงเสร็จสิ้นงานรับใช้อย่างรวดเร็วเพื่อให้ลูกสามารถกลายเป็นชาวมธุบัน เมื่อลูกส่งสาส์นไปทั่วโลกเสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วและมาที่นี่ แล้วลูกจะไม่ถูกส่งไป เมื่อถึงเวลานั้นสถานที่นี้ก็จะพร้อมเช่นกัน ดูสิ ผืนแผ่นดินที่นี่กว้างใหญ่มาก(Peace Park) จะมีการจัดเตรียมการล่วงหน้า และหลังจากนั้นจะไม่มีความยากลำบากสำหรับลูก อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงเวลานั้น ลูกจะนอนแม้กระทั่งบนกระเป๋าเดินทางของลูก ลูกจะไม่ได้รับเตียง นั่นจะเป็นเวลาที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง เวลานั้นจะแตกต่างจากเวลานี้ เวลานี้ให้สาส์นผ่านงานรับใช้ที่ลูกทำเป็นเหมือนกันในจิตใจ คำพูดและการกระทำของลูก และแล้วเมื่อนั้นความเร็วของงานรับใช้ก็จะรวดเร็ว มีพลังในจิตใจ เต็มไปด้วยความรู้ในคำพูด และ"เต็มไปด้วยความรัก"ในความสัมพันธ์และสายใย นั่นคือในการกระทำของลูก ให้ทั้งสามสิ่งนี้ได้รับประสบการณ์พร้อมๆ กัน สิ่งนี้เรียกว่าการทำงานรับใช้ด้วยความรวดเร็ว อัจชะ ลูกสบายดีไหมในร่างกายและจิตใจของลูก? ลูกมาจากที่ห่างไกล และดังนั้น บัพดาดาจึงมีความสุขที่ได้เห็นลูกๆ ที่มีความสุขซึ่งมาจากที่ห่างไกล อย่างไรก็ตามแม้ว่าลูกจะมาที่นี่จากที่ห่างไกล ลูกก็ยังสบายดีเพราะลูกมาโดยเครื่องบิน อัจชะ

บัพดาดามอบความรักและความทรงจำระลึกถึงเป็นพิเศษให้กับผู้ที่มาเป็นครั้งแรกในวงจรนี้ ใครที่เคยมาก่อนแล้วและมาอีก ยกมือขึ้น! อย่างไรก็ตาม ลูกมีความกล้าหาญที่ดี ลูกกลับไปหาเงินสำหรับค่าตั๋วแล้วกลับมา นี่ก็เป็นวิธีที่จะมีการจดจำระลึกถึงเช่นกันว่า เราต้องไป เราต้องไป! เมื่อลูกมาที่นี่ลูกคิดว่าจะต้องกลับไปยังต่างประเทศ แต่ทันทีที่ลูกจากไป ลูกก็คิดที่จะกลับมาที่นี่ เมื่อลูกมาถึงที่นี่ ลูกคิดที่จะกลับไป เวลาจะมาถึงเมื่อรัฐบาลนั้นจะคิดว่าดวงวิญญาณบราห์มินเหล่านี้เป็นความสวยงามของอาบู อัจชะ

ถึงดวงวิญญาณที่พอใจที่ยิ่งใหญ่ในทั้ง 4 ทิศ ถึงดวงวิญญาณผู้สูงส่งที่มีหัวใจที่พอใจอยู่เสมอ ถึงผู้ที่อยู่อย่างไร้กังวล ถึงดวงวิญญาณที่เป็นผู้รับใช้และทำงานรับใช้ด้วยความรวดเร็วในงานรับใช้ทั้งสามประเภทในเวลาเดียวกัน ถึงดวงวิญญาณทาปาสวีที่นั่งอยู่บนที่นั่งของสภาพที่สูงส่ง ด้วยความรัก ระลึกถึง และนมัสเตของบัพดาดา

อะแวคบัพดาดาพบกลุ่ม:

ลูกทุกคนพิจารณาว่าตนเองเป็นหงส์ที่ศักดิ์สิทธิ์หรือไม่? งานพิเศษของหงส์ที่ศักดิ์สิทธิ์คืออะไร? (ทุกคนต่างก็เสนอความคิดเห็นของตนเอง) คุณสมบัติพิเศษทั้งหมดที่ลูกพูดถึงนำมาใช้ในการลงมือปฏิบัติจริงหรือไม่? นอกจากลูกบราห์มินแล้วมีใครอีกบ้างไหมที่สามารถเป็นหงส์ที่ศักดิ์สิทธิ์ได้? ดังนั้น จงพูดด้วยความซาบซึ้งทางจิต เช่นที่พ่อบริสุทธิ์อยู่เสมอและท่านนำพลังทั้งหมดมาใช้ในการกระทำการตลอดเวลา ในทำนองเดียวกัน ลูกผู้เป็นหงส์ที่ศักดิ์สิทธิ์ก็นำพลังทั้งหมดมาใช้ในรูปปฏิบัติจริง และลูกยังคงอยู่อย่างบริสุทธิ์อยู่เสมอ ลูกเป็นเช่นนั้นและลูกจะเป็นเช่นนั้นตลอดไป ลูกจดจำรูปกาลเวลาทั้งสามด้านได้ใช่ไหม? บัพดาดาดีใจที่ได้เห็นบทบาทของลูกๆที่เคยเล่นมาก่อนหลายครั้งแล้ว เหตุนี้เองลูกจึงไม่คิดว่ามันยากใช่ไหม? คำว่า 'ยาก' ไม่สามารถเข้ามาสู่ความฝันของผู้เป็นนายผู้ทรงอำนาจได้ คำว่า 'ยาก' มีอยู่ในพจนานุกรมของบราห์มินหรือไม่? มันไม่มีอยู่ในตัวพิมพ์เล็กใช่ไหม? ลูกเต็มไปด้วยความรู้เรื่องมายาด้วยใช่ไหม? เมื่อลูกเต็มเปี่ยมลูกก็ไม่สามารถพลาดพลั้งล้มเหลวได้? อะไรคือสาเหตุของความล้มเหลว? เมื่อลูกรู้ล่วงหน้าแล้วทำไมลูกถึงล้มเหลว? ถ้ามีคนรู้ล่วงหน้าแล้วล้มเหลว ลูกจะเรียกคนนั้นว่าอะไร? เมื่อบางสิ่งเกิดขึ้น เหตุผลที่ลูกล้มเหลวคือลูกรู้สึก (มีความรู้สึก) เกี่ยวกับบางสิ่งหรือสิ่งอื่น ลูกมีความรู้สึกเป็นไข้หวัด ลูกรู้หรือไม่ว่าไข้หวัดทำอะไร? มันทำให้ลูกอ่อนแอ เมื่อลูกเป็นไข้หวัดใหญ่ บางสิ่งอาจเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ลูกทำให้มันใหญ่ได้ ดังนั้น จงกลับมาเต็มเปี่ยม! ลูกต้องไม่พลาดพลั้งล้มเหลว ลูกต้องสอบผ่าน ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น จงผ่านมันไปให้ได้ แล้วลูกจะสอบผ่านด้วยเกียรตินิยม ดังนั้นลูกต้องสอบผ่าน (เอาชนะ) ลูกต้องสอบผ่าน (pass) และต้องอยู่อย่าง paas (ใกล้ชิด) เมื่อลูกพูดด้วยความซาบซึ้งว่าไม่มีใครรักบัพดาดามากเท่ากับลูกแล้ว ในเมื่อลูกมีความรัก ลูกต้องการที่จะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกล? ดังนั้นลูกต้องอยู่ใกล้และสอบผ่าน ลูกที่มาจากสหราชอาณาจักร (UK) จะเติมเต็มความหวังทั้งหมดของบัพดาดาใช่ไหม? ความปรารถนาอันบริสุทธิ์อันดับหนึ่งของพ่อคืออะไร? บาบากำลังถามผู้ที่มาจากสหราชอาณาจักรโดยเฉพาะ ลูกต้องนำไมค์ที่ใหญ่มาที่สามารถเป็นเครื่องมือเพื่อเปิดเผยพ่อและเข้ามาใกล้ชิดพ่อ เวลานี้ไมค์ควรจะปรากฏออกมาจากสหราชอาณาจักร อเมริกา และประเทศอื่นๆอย่างแน่นอน แต่หนึ่งคือผู้ที่ให้ความร่วมมือ และคนอื่นๆคือผู้ที่ใกล้ชิดและให้ความร่วมมือ ดังนั้นเตรียมไมค์เช่นนั้น โดยทั่วไปมีการเติบโตที่ดีในงานรับใช้และจะยังคงเติบโตต่อไป อัจชะ ลูกๆจากรัสเซียยังเด็ก แต่พวกเขาโชคดี ลูกมีความรักต่อพ่อมากแค่ไหน? นี่เป็นสิ่งที่ดี บัพดาดามีความสุขกับความกล้าหาญของลูกๆ ตอนนี้ลูกลืมไปแล้วถึงความลำบากตรากตรำอย่างไร อัจชะ

พร:
ขอให้ลูกมีสิทธิ์ได้รับพรโดยการทำบุญและงานด้านการกุศลด้วยทุกความคิดคำพูดและการกระทำของลูก

มีความคิดที่มุ่งมั่นนี้ด้วยตัวของลูกเอง ตลอดทั้งวัน ด้วยความคิด คำพูด และการกระทำของลูก ลูกจะเป็นดวงวิญญาณบุญและเฝ้าแต่ทำบุญต่อไป ผลของการทำบุญทันทีคือพรจากทุกดวงวิญญาณ ดังนั้นจงสะสมพรจากทุกความคิดและคำพูดของลูก ให้ความขอบคุณของความร่วมมือปรากฏออกมาจากหัวใจของผู้ที่มีความสัมพันธ์และมีสายใยกับลูก เพียงดวงวิญญาณเช่นนั้นเท่านั้นที่จะได้รับรางวัล

คติพจน์:
จงอยู่ในความเป็นมิตรกับพ่อผู้เดียวอยู่เสมอและทำให้พ่อเป็นมิตรร่วมทางของลูก นี่คือความยิ่งใหญ่