05.07.20    Avyakt Bapdada     Thai Murli     20.02.86     Om Shanti     Madhuban


คุณประโยชน์สำหรับทุกคนด้วยสภาพที่โบยบิน


วันนี้บัพดาดาได้มาเพื่อแสดงความยินดีเป็นสองเท่ากับลูกๆต่างชาติ(ดับเบิ้ลฟอเรนเนอร์)โดยเฉพาะ ประการแรกแม้ว่าลูกจะไปยังดินแดนที่ห่างไกลในศาสนาที่แตกต่างกัน ลูกก็ตระหนักรู้จักพ่อได้อย่างรวดเร็วกว่าดวงวิญญาณมากมายที่อยู่ใกล้ในบารัต ขอแสดงความยินดีสำหรับการตระหนักรู้จักพ่อ นั่นคือสำหรับการได้มาซึ่งโชคของลูก และประการที่สองเช่นที่ลูกได้รู้จักพ่ออย่างรวดเร็ว ลูกได้ข้องแวะอยู่ในงานรับใช้อย่างรวดเร็วเช่นกัน ดังนั้นประการที่สองขอแสดงความยินดีสำหรับการเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วในงานรับใช้ ความเร็วของการขยายตัวในงานรับใช้นั้นเร็วมาก และในอนาคตเช่นกัน ลูกดับเบิ้ลฟอเรนเนอร์จะต้องกลายเป็นเครื่องมือสำหรับงานพิเศษ เพชรพลอยดั้งเดิม ดวงวิญญาณพิเศษ ซึ่งเป็นเครื่องมือในบารัตกลายเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งมากและทำงานของการสร้าง และลูกดับเบิ้ลฟอเรนเนอร์ได้ทำงานรับใช้ของการกระจายเสียงไปทั่วทุกทิศทางด้วยความเร็วและจะยังคงทำเช่นนี้ต่อไป ด้วยเหตุนี้บัพดาดาจึงแสดงความยินดีเป็นพิเศษกับลูกทุกคนสำหรับการเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วในงานรับใช้ทันทีที่ลูกมาและถือกำเนิดมา ในเวลาสั้นๆลูกได้ขยายงานรับใช้ออกไปในดินแดนต่างๆมากมาย และด้วยเหตุนี้งานของการกระจายเสียงจึงเติบโตอย่างง่ายดาย ด้วยการอยู่อย่างเป็นแสงที่เบาสบายเป็นสองเท่าอยู่เสมอลูกจะต้องเพียรพยายามอย่างเข้มข้นเพื่อประกาศสิทธิ์ที่จะมีมงกุฎสองชั้นอย่างเต็มที่ บัพดาดามาพบลูกโดยเฉพาะเป็นพิเศษ บัพดาดาเห็นว่ากลองแห่งความสุขกำลังตีอยู่ในหัวใจของทุกคน บัพดาดากำลังฟังเพลงแห่งความสุขของลูกๆ และเสียงเพลงแห่งความสุขของพวกเขา ลูกกำลังเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยความรักอย่างลึกซึ้งต่อการจดจำระลึกถึงพระเจ้าและงานรับใช้ มีการจดจำระลึกถึงและงานรับใช้เช่นกัน แต่มีอะไรอีกที่จะต้องเกิดขึ้น? ทั้งสองก็อยู่ที่นั่น แต่ขอให้มีสมดุลของทั้งสองเสมอ ความสมดุลนี้จะทำให้ลูกมีประสบการณ์ในการได้รับพรจากพ่อ สำหรับตนเองและสำหรับงานรับใช้ ลูกมีความจริงจังและกระตือรือร้นในงานรับใช้ ขณะนี้งานรับใช้จะเพิ่มขึ้น เมื่อมีความสมดุลในงานรับใช้และการจดจำระลึกถึงมากขึ้น เสียงก็จะดังก้องในโลกด้วยเสียงที่ดังมาก ลูกนำมาซึ่งการขยายตัวที่ดี แล้วหลังจากการขยายตัวจะต้องทำอะไร? หลังจากการขยายตัวดวงวิญญาณพิเศษจะต้องถูกทำให้กลายเป็นเครื่องมือสำหรับสาระของงานรับใช้ เพื่อที่ดวงวิญญาณพิเศษเหล่านั้นจะปลุกดวงวิญญาณพิเศษของบารัต ตอนนี้ในบารัตเช่นกัน ตามเวลา วิธีการของงานรับใช้ได้มีการปรับปรุงให้ดีขึ้น ผู้นำ,ผู้นำศาสนาและนักแสดงก็กำลังเข้ามามีการติดต่อสัมพันธ์ด้วยเช่นกัน ยังมีใครเหลืออยู่อีกบ้างไหม? พวกเขากำลังเข้ามามีการติดต่อสัมพันธ์ ผู้นำก็กำลังเข้ามามีการติดต่อสัมพันธ์ด้วยเช่นกัน แต่ตอนนี้ความคิดที่จะนำผู้นำทางการเมืองเข้ามามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดจะต้องเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ลูกดับเบิ้ลฟอเรนเนอร์ทั้งหมดกำลังเข้าไปสู่สภาพที่โบยบินใช่ไหม? ลูกไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในสภาพที่กำลังปีนใช่ไหม? ลูกมีสภาพที่โบยบินหรือไม่? เมื่อมีสภาพที่โบยบินนั่นก็หมายความว่ามีคุณประโยชน์สำหรับทุกคน เมื่อลูกทั้งหมดมีสภาพที่โบยบินอย่างสม่ำเสมอและมั่นคง ทุกคนก็จะได้รับประโยชน์ นั่นคืองานของการเปลี่ยนแปลงก็จะเสร็จสมบูรณ์ เวลานี้มีสภาพที่โบยบิน แต่พร้อมกันนั้นก็ยังคงมีสภาพที่มีระดับที่แตกต่างกันด้วย บางครั้งมีสภาพที่ดีมาก บางครั้งก็มีสภาพของการเพียรพยายามที่จะสร้างสภาพนั้น เมื่อส่วนใหญ่มีสภาพที่โบยบินอย่างสม่ำเสมอนั่นก็หมายความว่าความสมบูรณ์จะเกิดขึ้น ตอนนี้ลูกๆ ทั้งหมดรู้ว่า สภาพที่โบยบินนั้นเป็นสภาพที่สูงส่ง สภาพที่โบยบินคือสภาพที่จะไปถึงสภาพที่อยู่เหนือบ่วงกรรม สภาพที่โบยบินคือสภาพของการอยู่ในร่างกายแต่อยู่อย่างละวางจากร่างกายและมีความรักต่อพ่อและงานรับใช้ สภาพที่โบยบินคือสภาพของการเป็นผู้ประทานโชคและผู้ประทานพร สภาพที่โบยบินคือสภาพที่จะให้นิมิตในรูปของเทวดานางฟ้าและเทพที่เดินเหินและเคลื่อนไหวไปมา

สภาพที่โบยบินจะปลดปล่อยดวงวิญญาณทั้งหมดจากการเป็นขอทานและให้พวกเขามีสิทธิ์ในมรดกของพ่อ ดวงวิญญาณทั้งหมดจะได้ประสบการณ์ของเทพและเทพเจ้าพิเศษของพวกเขา – หรือใครก็ตามที่เป็นเทพที่เป็นเครื่องมือของพวกเขา - ได้จุติลงมาบนโลกนี้แล้ว ในยุคทอง ทุกคนจะอยู่ในสภาพของการหลุดพ้น แต่ลูกคือผู้ประทานการหลุดพ้นให้แก่ดวงวิญญาณทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในเวลานี้ หลังจากที่ละครจบลงผู้แสดงทั้งหมดก็จะมาอยู่บนเวที ดังนั้นขณะนี้เวลาสำหรับการจบสิ้นลงของละครของวงจรกำลังจะมาถึง ดวงวิญญาณทั้งหมดในโลกจะมีนิมิตอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะอยู่ในความฝันของพวกเขาด้วยการมองเห็นเพียงแวบเดียวในหนึ่งวินาที หรือผ่านเสียงของการเปิดเผยในทั่วทุกทิศว่าผู้แสดงเอกของละครนี้ได้รับการเปิดเผยบนเวทีนี้ ดวงดาวของโลกได้รับการเปิดเผยบนโลกแล้ว ทุกคนจะมีความสุขมากที่ได้สมปรารถนาในเทพที่เป็นที่รักพิเศษของพวกเขา พวกเขาจะได้รับการค้ำจุน ลูกดับเบิ้ลฟอเรนเนอร์จะเป็นเทพเจ้าที่เป็นที่รักเป็นพิเศษเช่นกันใช่ไหม? หรือเป็นเพียงแค่ลูกที่ฉลองความเป็นทองที่ครบรอบ 50 ปี (โกลเด้นจูบีลี่)? ลูกเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนั้นหรือลูกเพียงแค่ผู้สังเกตการณ์? ลูกได้เห็นฉากของโกลเด้นจูบีลี่แล้วใช่ไหม? นั่นเป็นการเล่นบทบาทที่สนุกสนานมาก อย่างไรก็ตามในฉากสุดท้ายลูกจะเป็นผู้ให้นิมิตหรือจะเป็นเพียงแค่ผู้ที่สังเกตการณ์เท่านั้น? ลูกจะเป็นอะไร? ลูกคือนักแสดงเอกใช่ไหม? ขณะนี้จงทำให้ฉากนั้นปรากฏออกมาอย่างที่มันเป็น กลายเป็นตรีกาลดาชิในขณะนี้ และลองนึกดูว่าฉากสุดท้ายนั้นจะสวยงามเพียงใดและลูกจะงดงามเพียงใด ลูกจะเป็นเทวดานางฟ้าจากนั้นก็เป็นเทพที่ภาพลักษณ์ได้รับการประดับตบแต่งอย่างสวยงามด้วยคุณธรรมที่สูงส่ง สำหรับสิ่งนั้นฝึกฝนที่จะเห็นตนเองในสภาพของรูปที่เป็นเทวดานางฟ้าตั้งแต่บัดนี้และเฝ้าแต่เคลื่อนไปข้างหน้า มีสี่วิชาหลัก – การเป็นภาพลักษณ์ของความรู้ การเป็นภาพลักษณ์ของการจดจำระลึกถึงอย่างสม่ำเสมอ และภาพลักษณ์ของคุณธรรมที่สูงส่งทั้งหมด ถ้าแม้กระทั่งหนึ่งคุณธรรมขาดหายไปลูกก็ไม่สามารถถูกเรียกว่า 16 องศาสมบูรณ์พร้อมได้ จะมีคำสรรเสริญสามประเภทด้วยกันคือ: 16 องศา เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรม เต็มเปี่ยมไปด้วยสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมทั้งหมด ปราศจากกิเลสอย่างสิ้นเชิง และ 16 องศาสมบูรณ์พร้อม คุณสมบัติพิเศษทั้งสามนี้เป็นที่ต้องการ 16 องศาหมายถึงลูกจะต้องเต็มเปี่ยมสมบูรณ์พร้อมและมีคุณธรรมทั้งหมด ดังนั้นตรวจสอบสิ่งนี้ ลูกได้รับการบอกว่านี่เป็นปีที่ลูกสามารถสะสมได้เป็นระยะเวลาที่ยาวนาน หลังจากนั้นบัญชีของเวลาที่ยาวนานจะสิ้นสุดลง และจะมีการกล่าวว่า ในช่วงเวลาสั้นๆ ไม่ใช่เวลาที่ยาวนาน ขณะนี้จงเข้ามาอยู่ในแถวของความเพียรพยายามเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน จากนั้นลูกจะประกาศสิทธิ์ที่จะได้รับโชคแห่งอาณาจักรเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเช่นกัน หากมีแม้กระทั่งสองถึงสี่ชาติเกิดน้อยกว่านั้นจะไม่ถูกนับว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ให้เป็นชาติเกิดแรกและความสุขที่สูงส่งของธรรมชาติในช่วงเวลาแรกเริ่มที่ดีที่สุดของมัน ให้เป็น 1.1.1. (วันที่ 1 เดือน 1 ปี 1) จงเป็น 1 ในทุกสิ่ง แล้วลูกจะต้องทำอะไรเพื่อสิ่งนั้น? เมื่อลูกเป็นอันดับหนึ่งในงานรับใช้ สภาพของลูกก็จะเป็นอันดับหนึ่งด้วย แล้วลูกก็จะมาในวันที่ 1 เดือน 1 ปี 1 ใช่ไหม? ดังนั้นจงเป็นผู้ที่เล่นบทบาทกับดวงวิญญาณอันดับหนึ่งในตอนเริ่มต้นของยุคทองและผู้ที่เล่นบทบาทของพวกเขาในชาติเกิดอันดับหนึ่ง ดังนั้นลูกจะเป็นผู้ที่เริ่มต้นในยุคนั้น เพียงผู้ที่ได้เกิดในชาติเกิดแรกเท่านั้นที่จะเริ่มต้นด้วยวันที่วันแรกของเดือนแรกของยุคแรก ดังนั้นลูกดับเบิ้ลฟอเรนเนอร์จะเข้ามาในอันดับหนึ่งใช่ไหม? อัจชะ ลูกรู้วิธีที่จะสวมชุดเทวดานางฟ้าหรือไม่? เป็นชุดที่เปล่งประกายมาก การมีสำนึกรู้นั้นและกลายเป็นรูปแบบนั้นหมายถึงการสวมชุดเทวดานางฟ้า สิ่งใดที่เปล่งประกายจะดึงดูดได้จากระยะไกล ดังนั้นชุดเทวดานางฟ้านี้คือรูปที่เป็นเทวดานางฟ้านี้จะดึงดูดดวงวิญญาณที่อยู่ห่างไกลมาก อัจชะ

วันนี้เป็นรอบของ UK (สหราชอาณาจักร) คุณสมบัติพิเศษของ UK คืออะไร? ลูกจะทำให้ลอนดอนเป็นสถานที่ในอาณาจักรของลูก แม้กระทั่งในยุคทองหรือว่าจะเป็นเพียงแค่สถานที่ท่องเที่ยวเท่านั้น? มันคือสหราชอาณาจักรใช่ไหม? ลูกจะทำให้เป็นอาณาจักรที่นั่นเช่นกันหรือว่าราชาเพียงแค่ไปที่นั่นเพื่อเยี่ยมชม? อย่างไรก็ตามนั่นก็ยังถูกเรียกว่าอาณาจักรใช่ไหม? ดังนั้นในเวลานี้เป็นอาณาจักรของงานรับใช้ เป็นอาณาจักรของการเป็นเครื่องมือสำหรับงานรับใช้ในดินแดนในต่างประเทศทั้งหมดใช่ไหม? ชื่อราชอาณาจักรนั้นถูกต้องใช่ไหม? เป็นอาณาจักรที่ทำให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน เป็นอาณาจักรที่จะทำให้ทุกดวงวิญญาณได้พบพ่อ บัพดาดาพูดกับผู้ที่มาจาก UK ว่า ลูกคือผู้ที่อยู่อย่าง OK. UK หมายถึงผู้ที่อยู่อย่าง OK. ถ้าลูกถูกถาม ลูกจะตอบว่า “ฉัน OK.” ใช่ไหม? ลูกจะไม่พูดว่า “ใช่นั่นเป็นเรื่องจริง ฉัน OK” พร้อมกับถอนหายใจยาวๆ ในขณะที่เมื่อลูกสบายดีลูกพูดว่า “ใช่ ฉัน OK.” อย่างกระตือรือร้นมาก มีความแตกต่างในวิธีที่ลูกพูด OK ดังนั้นอาณาจักรของยุคบรรจบพบกัน อาณาจักรของงานรับใช้ซึ่งแรงบันดาลใจจะกระจายไปทุกหนแห่งสำหรับดวงวิญญาณที่จะกลายเป็นผู้ปกครองนั่นคือที่จะอยู่ในราชวงศ์จะต้องมีความพร้อม ดังนั้นอาณาจักรคือสถานที่ที่ดวงวิญญาณที่จะประกาศสิทธิ์ในอาณาจักรนั้นถูกสร้างขึ้นมา ด้วยเหตุนี้บัพดาดาจึงจดจำคุณสมบัติพิเศษของทุกประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งและยังคงทำให้เกิดการก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยคุณสมบัติพิเศษนั้นอย่างสม่ำเสมอ บัพดาดาไม่ได้มองดูความอ่อนแอ แต่เพียงแค่ให้สัญญาณ ด้วยการพูดอยู่เรื่อยๆว่า “ลูกนั้นดีมาก ลูกนั้นดีมาก” ลูกก็จะกลายเป็นคนดี หากท่านพูดว่า “ลูกอ่อนแอ ลูกอ่อนแอ “ลูกก็จะอ่อนแอ ในกรณีนั้นถ้าลูกอ่อนแออยู่แล้ว แล้วมีคนอื่นมาบอกลูกถึงความอ่อนแอนั้น ลูกก็จะสิ้นสติ ไม่ว่าใครจะสิ้นสติอย่างไร ถ้าลูกให้สมุนไพรชุบชีวิตของสำนึกรู้ที่สูงส่ง ของการตระหนักรู้ในคุณสมบัติพิเศษของพวกเขา เขาก็จะฟื้นคืนสติมา ลูกทั้งหมดมียาสมุนไพรชุบชีวิตใช่ไหม? ดังนั้นจงนำกระจกของคุณสมบัติพิเศษมาอยู่เบื้องหน้าผู้นั้น เพราะทุกดวงวิญญาณบราห์มินนั้นมีความพิเศษ ลูกคือกำมือเดียวที่มาจากหลายๆล้านใช่ไหม? ดังนั้นลูกมีความพิเศษใช่ไหม? และเป็นเพียงแค่นั้นในเวลานั้นที่บางคนลืมคุณสมบัติพิเศษของพวกเขา จากการเตือนพวกเขาถึงคุณสมบัติพิเศษเหล่านั้น พวกเขาก็จะกลายเป็นดวงวิญญาณพิเศษ ยิ่งลูกพูดถึงคุณสมบัติพิเศษของพวกเขามากเท่าไหร่ พวกเขาก็จะสัมผัสถึงความอ่อนแอของพวกเขาได้อย่างชัดเจนมากขึ้นเท่านั้น ลูกไม่จำเป็นต้องเตือนพวกเขา หากลูกบอกพวกเขาเกี่ยวกับความอ่อนแอของพวกเขา พวกเขาก็จะพยายามที่จะซ่อนเร้นความอ่อนแอนั้น พวกเขาจะหลีกเลี่ยงและพูดว่า “ฉันไม่ได้เป็นอย่างนั้น” ดังนั้นให้บอกพวกเขาถึงคุณสมบัติพิเศษของพวกเขาแทน ถ้าพวกเขาไม่สัมผัสกับความอ่อนแอเหล่านั้นด้วยตัวของเขาเอง พวกเขาก็ไม่สามารถจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงได้ แม้ว่าจะยังคงต้องทำงานกับพวกเขาเป็นเวลา 50 ปี ดังนั้นจงทำให้ผู้ที่สิ้นสติฟื้นขึ้นมาด้วยยาสมุนไพรชุบชีวิตนี้แล้วเฝ้าแต่โบยบินต่อไปและทำให้ผู้อื่นโบยบิน นี่คือสิ่งที่ UK จะต้องทำใช่ไหม? อัจชะ

มีกี่คนที่จากลอนดอนไปยังที่อื่นๆ? พวกเขาไปจากบารัตแล้ว แต่มีกี่คนที่ไปจากลอนดอน? และกี่คนที่ไปจากออสเตรเลีย? ชาวออสเตรเลียก็มีการขยายตัวและไปยังสถานที่อื่นๆเช่นกัน ยิ่งแม่น้ำคงคงคาแห่งความรู้ไหลรินมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งเป็นการดีมากเท่านั้น มีศูนย์กี่ศูนย์ใน UK ออสเตรเลีย อเมริกา และยุโรป? (ทุกคนพูดเกี่ยวกับสถานที่ของตนเอง) ซึ่งหมายความว่าการขยายตัวเกิดขึ้น ตอนนี้มีสถานที่พิเศษใดหลงเหลืออยู่อีกหรือไม่? (มีอยู่มากมาย) อัจชะ ลูกต้องวางแผนสำหรับสถานที่เหล่านั้นด้วย ดินแดนในต่างประเทศนั้นมีลิฟท์ที่พวกเขาสามารถจะเปิดศูนย์ได้อย่างง่ายดายมาก ลูกสามารถทำงานทางโลกและกลายเป็นเครื่องมือสำหรับงานรับใช้ทางจิตด้วย ในบารัตมีคุณสมบัติพิเศษของการเปิดศูนย์เมื่อได้รับคำเชิญ แต่ในต่างประเทศลูกให้คำเชิญด้วยตัวเอง ลูกคือผู้ที่ให้คำเชิญและลูกก็คือผู้ที่ไปที่นั่น ดังนั้นนี่คือลิฟท์ที่ลูกได้รับเพื่อการขยายตัวที่ง่ายดายของงานรับใช้เช่นกัน ไม่ว่าลูกจะไปที่ใด ผู้คนที่อยู่ที่นั่นสองหรือสามคนก็สามารถกลายเป็นเครื่องมือสำหรับการก่อตั้ง และพวกเขาจะเป็นสิ่งนั้นต่อไปตามละคร ไม่ว่าลูกจะเรียกว่าเป็นของขวัญหรือลิฟท์ที่ลูกได้รับ ลูกจะต้องทำให้งานรับใช้ให้เสร็จสิ้นในเวลาอันสั้น และดังนั้นสิ่งนี้จะเสร็จตรงเวลาถ้ามีความรวดเร็ว มีความแตกต่างระหว่างวิธีการของบารัตและวิธีการของดินแดนในต่างประเทศ ดังนั้นการขยายตัวจึงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในต่างประเทศ และจะยังคงเป็นเช่นนั้นต่อไป ศูนย์มากมายสามารถเปิดขึ้นได้ในหนึ่งวัน เครื่องมือที่อยู่ในต่างประเทศมีโอกาสที่จะรับใช้ในทั่วทุกทิศทางได้อย่างง่ายดาย ดูผู้คนชาวบารัตซิ! เป็นเรื่องยากสำหรับพวกเขาที่จะได้วีซ่า ดังนั้นผู้ที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศจึงมีโอกาสที่จะได้เป็นเครื่องมือสำหรับการรับใช้ผู้คนที่นั่น ด้วยเหตุนี้เองลูกจึงมีโอกาสทำงานรับใช้ เช่นเดียวกับที่มีโอกาสของการมาล่าสุดและไปอย่างรวดเร็ว เช่นกันลูกได้รับโอกาสสำหรับงานรับใช้ที่รวดเร็ว ดังนั้นจะไม่มีการพร่ำบ่นที่ลูกนั้นมาภายหลัง ผู้ที่มาในภายหลังก็มีโอกาสพิเศษที่จะไปได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นลูกแต่ละคนคือผู้รับใช้ ลูกทั้งหมดเป็นผู้รับใช้หรือเป็นเพียงผู้ที่อาศัยอยู่ที่ศูนย์เท่านั้น ไม่ว่าลูกจะอยู่ที่ไหนลูกไม่สามารถพักผ่อนได้หากไม่ได้ทำงานรับใช้ งานรับใช้คือการนอนหลับด้วยความสบาย มีการล่าวว่า เมื่อลูกนอนหลับอย่างสบายนั่นคือชีวิต! งานรับใช้กล่าวได้ว่าเป็นการนอนหลับอย่างสบาย ถ้าไม่มีงานรับใช้ก็จะไม่มีการนอนหลับอย่างสบาย ลูกได้รับการบอกว่างานรับใช้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่คำพูด มีงานรับใช้ทุกวินาที มีงานรับใช้ในทุกความคิด ไม่มีบราห์มินคนใด (ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นผู้ที่อยู่ในบารัตหรือในดินแดนต่างประเทศ) ที่จะพูดว่าพวกเขาไม่ได้รับโอกาสที่จะรับใช้ แม้ว่าลูกจะป่วยลูกก็สามารถทำงานรับใช้ของการสร้างบรรยากาศและการกระจายกระแสด้วยจิตใจของลูก ไม่ว่าลูกจะทำงานรับใช้ประเภทใด ลูกจะต้องยุ่งอยู่กับงานรับใช้นั้น งานรับใช้คือชีวิตของลูก การเป็นบราห์มินหมายถึงการเป็นผู้รับใช้ อัจชะ

ถึงผู้ที่อยู่ในสภาพที่โบยบินอย่างสม่ำเสมอและดังนั้นจึงมีสภาพของการให้คุณประโยชน์แก่ทุกคน ถึงผู้ที่มีประสบการณ์ว่าตัวเองเป็นเทวดานางฟ้าอยู่เสมอ ถึงดวงวิญญาณเทพที่เป็นที่รักพิเศษที่จะได้รับการเปิดเผยต่อโลกในฐานะเทพผู้เป็นที่รักเป็นพิเศษ ถึงผู้ที่พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณพิเศษเสมอและให้ประสบการณ์ของคุณสมบัติพิเศษของพวกเขาแก่ผู้อื่น ถึงดวงวิญญาณพิเศษ ด้วยความรัก ระลึกถึง และนมัสเต จากบัพดาดา

บัพดาดาพบกลุ่ม: ลูกมีประสบการณ์ว่าตัวเองเป็นคามาโยคีหรือไม่? ชีวิตของคามาโยคีหมายถึงการอยู่ในการจาริกแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึงอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่ทำทุกงาน เพียงลูกของพ่อที่สูงส่งเท่านั้นที่จะทำงานที่สูงส่งนี้และประสบความสำเร็จเสมอ ลูกทั้งหมดเป็นดวงวิญญาณคามาโยคีใช่ไหม? ในขณะที่ทำทุกสิ่งให้อยู่อย่างละวางและมีความรักเสมอ เดินหน้าต่อไปด้วยการฝึกฝนนี้ พร้อมกับการรับผิดชอบตัวเอง ลูกทั้งหมดก็มีความรับผิดชอบต่อโลกด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามทุกสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกทางกาย จงก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยชีวิตคามาโยคี และเฝ้าแต่ทำให้ผู้อื่นก้าวไปข้างหน้าด้วยเช่นกัน นี่คือชีวิตที่น่ารักอย่างยิ่ง มีงานรับใช้และยังมีความสุขด้วย ลูกมีทั้งสองสิ่งมากมายในเวลาเดียวกันใช่ไหม? นี่เป็นโกลเด้นจูบีลี่ของทุกคน ความเป็นทองหมายถึงการอยู่อย่างมั่นคงในสภาพที่สะโตประธาน ดังนั้นทำทำให้ตนเองก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องด้วยสภาพที่สูงส่งนี้ ลูกทั้งหมดทำงานรับใช้ได้เป็นอย่างดีใช่ไหม? เป็นเพียงในเวลานี้เท่านั้นที่ลูกได้รับโอกาสของงานรับใช้นี้ ต่อมาภายหลังโอกาสนี้จะจบลง ดังนั้นจงเฝ้าแต่เดินหน้าต่อไปในงานรับใช้ อัจชะ

พร:
ขอให้ลูกได้รับปริญญาบัตรของการเป็นผู้ทำลายอุปสรรคโดยการสัมผัสกับร่มฉัตรแห่งการปกป้องคุ้มครองของพ่อและกลายเป็นตัวของประสบการณ์

เมื่อพ่ออยู่กับลูกก็ไม่มีใครสามารถทำอะไรลูกได้ ประสบการณ์ของความเป็นมิตรร่วมทางของท่านกลายเป็นร่มฉัตรแห่งการปกป้องคุ้มครอง ถึงกระนั้นบัพดาดาก็ปกป้องลูก ๆ อยู่เสมออยู่แล้ว ข้อสอบจะมาเพื่อทำให้ลูกมีประสบการณ์ และดังนั้นจงคิดอยู่เสมอว่าข้อสอบนั้นมาเพื่อทำให้ลูกก้าวไปข้างหน้าในชั้นต่อไป ด้วยสิ่งนี้ลูกจะได้รับปริญญาบัตรของการเป็นผู้ทำลายอุปสรรคและพรของการเป็นตัวของประสบการณ์ตลอดเวลา ถ้าเวลานี้ใครบางคนส่งเสียงดังเล็กน้อยหรือสร้างอุปสรรค พวกเขาก็จะค่อยๆเย็นลงทีละน้อยๆ

คติพจน์:
ผู้ที่ให้ความร่วมมือในเวลาที่ต้องการจะได้รับผลตอบแทนหลายล้านเท่าจากหนึ่งเท่า