05.09.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน ลูกๆดวงวิญญาณได้รับบทบาทของลูกเองแล้วในละครที่ไม่มีขีดจำกัดนี้ เวลานี้ลูกต้องถอดเสื้อผ้าของร่างกายและกลับบ้าน และแล้วลูกจะมาสู่อาณาจักรใหม่ของลูก

คำถาม:
จะพิสูจน์ว่าพ่อไม่ได้ทำงานใดๆ โดยการให้แรงบันดาลใจ แต่ท่านนั้นจุติลงมาได้อย่างไร?

คำตอบ:
มีการพูดถึงพ่อว่าท่านเป็นคารันคาราวันฮาร์ การให้แรงบันดาลใจหมายถึงการคิด โลกใหม่ไม่สามารถได้รับการก่อตั้งได้โดยการให้แรงบันดาลใจ พ่อก่อตั้งโลกใหม่โดยผ่านลูกๆ ท่านไม่สามารถทำให้สิ่งใดให้เสร็จสิ้นได้โดยปราศจากอวัยวะทางร่างกาย เหตุนี้เองท่านต้องได้รับการค้ำจุนของร่างกาย

โอมชานติ
ลูกๆทางจิตกำลังนั่งอยู่เบื้องหน้าพ่อทางจิต แท้จริงแล้วลูกดวงวิญญาณกำลังนั่งอยู่เบื้องหน้าพ่อของลูก ดวงวิญญาณต้องนั่งกับร่างกายอย่างแน่นอน เมื่อพ่อใช้ร่างกายนี้ท่านจึงมาอยู่เบื้องหน้าลูก เหตุนี้เองจึงมีการกล่าวว่า: ดวงวิญญาณและดวงวิญญาณสูงสุดอยู่อย่างแยกห่างกันเป็นเวลายาวนาน ลูกๆเข้าใจว่ามีชื่อที่ให้ไว้แตกต่างกันไป เช่น อิศวร พระผู้ (Parbhu-ประบุ๊) และดวงวิญญาณสูงสุด เป็นชื่อของพ่อสูงสุด ไม่มีพ่อทางร่างกายใดที่ได้รับการเรียกว่าเป็นพ่อสูงสุด จึงไม่เป็นไรหากแม้ลูกเพียงแค่เขียนว่า พ่อสูงสุด พ่อสูงสุด หมายถึง พ่อของทั้งหมดผู้เป็นหนึ่งเดียว ลูกๆรู้ว่าเรากำลังนั่งอยู่กับพ่อสูงสุด พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด และเราดวงวิญญาณเป็นผู้อยู่อาศัยในดินแดนของความสงบ เราได้มาที่นี่เพื่อแสดงบทบาทของเรา เราได้แสดงบทบาทของเราตั้งแต่ยุคทองจนถึงตอนจบของยุคเหล็ก เวลานี้สิ่งนี้ได้กลายเป็นสิ่งสร้างใหม่ พ่อ ผู้สร้างได้อธิบายแก่ลูกๆ ว่าลูกได้เล่นบทบาทเช่นนี้อย่างไร ก่อนหน้านี้ลูกไม่ได้รู้ว่าลูกไปรอบวงจรของ 84 ชาติเกิด เวลานี้พ่อพูดกับลูกผู้ที่ได้ไปรอบวงจรของ 84 ชาติเกิด ไม่ใช่ทุกคนสามารถใช้ 84 ชาติเกิดได้ ลูกต้องอธิบายว่าวงจรของ 84 ชาติเกิดหมุนไปอย่างไร ไม่ใช่เรื่องของเป็นหมื่นเป็นแสนปี ลูกรู้ว่าเรามาเล่นบทบาทของเราทุก 5000 ปีด้วยเช่นกัน เราเป็นนักแสดง พ่อสูงสุดมีบทบาทพิเศษสุดที่จะเล่น ลูกจะไม่พูดว่าบราห์มาหรือวิษณุมีบทบาทพิเศษที่จะแสดง ทั้งสองไปรอบวงจรของ 84 ชาติเกิด ชางก้าไม่มีบทบาทที่จะแสดงในโลกนี้ มีการแสดงการก่อตั้ง การทำลายล้าง และ การบำรุงรักษา ไว้ในรูปภาพของตรีมูรติ ลูกต้องอธิบายรูปภาพต่างๆที่ลูกแสดง การทำลายล้างโลกเก่าต้องเกิดขึ้นในยุคแห่งการบรรจบพบกัน เป็นการผิดที่จะใช้คำว่า ผู้ให้แรงบันดาลใจ บางคนอาจพูดว่า วันนี้ฉันไม่รู้สึกได้รับแรงบันดาลใจที่จะออกไป การให้แรงบันดาลใจหมายถึงความคิด การให้แรงบันดาลใจไม่มีความหมายอื่นใด ดวงวิญญาณสูงสุดไม่ได้ทำงานโดยการให้แรงบันดาลใจ และความรู้ไม่สามารถได้รับได้โดยการให้แรงบันดาลใจ พ่อมาเพื่อเล่นบทบาทโดยใช้อวัยวะทางร่างกายเหล่านี้ ท่านคือคารันคาราวันฮาร์ ท่านทำงานผ่านลูกๆ ท่านไม่สามารถทำสิ่งใดได้โดยปราศจากร่างกาย ไม่มีผู้ใดรู้สิ่งเหล่านี้ และไม่มีใครรู้จักพระเจ้าผู้เป็นพ่อ ฤๅษีและมุนีฯลฯ เคยพูดว่าเขาไม่ได้รู้จักพระเจ้า เขาไม่มีทั้งความรู้ของดวงวิญญาณหรือของพ่อ ดวงวิญญาณสูงสุด พ่อคือผู้สร้างและผู้อำนวยการหลัก ท่านให้การชี้นำ ท่านให้ศรีมัทแก่ลูก ผู้คนมีความรู้ของการอยู่ในทุกหนทุกแห่งในเวลาเดียวกันในสติปัญญาของพวกเขา ลูกเข้าใจว่าบาบาเป็นพ่อของพวกเรา ผู้คนเหล่านั้นพูดว่าท่านอยู่ในทุกหนทุกแห่งในเวลาเดียวกัน ดังนั้นพวกเขาไม่สามารถตระหนักรู้ว่าท่านคือพ่อได้ ลูกเข้าใจว่านี้คือครอบครัวของพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด โดยการที่ท่านถูกเรียกว่าอยู่ทุกหนทุกแห่งในเวลาเดียวกัน ก็ไม่มีกลิ่นหอมของครอบครัว ท่านถูกเรียกว่าชีพบาบาผู้ไม่มีตัวตน พ่อของดวงวิญญาณที่ไม่มีตัวตน เป็นเมื่อดวงวิญญาณมีร่างกายพวกเขาจึงพูดว่า: บาบา ดวงวิญญาณที่ปราศจากร่างกายไม่สามารถพูดได้ ในหนทางความเลื่อมใสศรัทธาลูกเคยร้องเรียกหาพระเจ้าด้วยความเข้าใจว่า บาบานั้นคือผู้ขจัดความทุกข์และผู้ประทานความสุข ลูกได้รับความสุขในดินแดนของความสุข และความสงบในดินแดนของความสงบ ที่นี่ มีแต่เพียงความทุกข์ ลูกรับความรู้นี้ในยุคแห่งการบรรจบพบกันระหว่างโลกเก่าและโลกใหม่ พ่อมาเมื่อการก่อตั้งโลกใหม่และการทำลายล้างโลกเก่าต้องเกิดขึ้นเท่านั้น ประการแรก ลูกควรพูดถึงการก่อตั้งโลกใหม่เสมอ การพูดถึงการทำลายล้างโลกเก่าก่อนเป็นสิ่งที่ผิด เวลานี้ลูกกำลังได้รับความรู้ของละครที่ไม่มีขีดจำกัด เช่นที่เมื่อนักแสดงมาจากบ้านของพวกเขาเพื่อเล่นบทบาท พวกเขาสวมใส่เสื้อผ้าที่ธรรมดา และแล้วก็เปลี่ยนไปสู่เครื่องแต่งกายของพวกเขา และเมื่อละครจบลง พวกเขาก็ถอดเครื่องแต่งกายของพวกเขาและกลับบ้าน ทำนองเดียวกัน ลูกดวงวิญญาณมาที่นี่จากบ้านของลูกในสภาพที่ปราศจากร่าง ลูกมาที่นี่และสวมใส่เสื้อผ้าในรูปของร่างกาย แต่ละดวงวิญญาณได้รับบทบาทของเขาเอง นี้คือละครที่ไม่มีขีดจำกัด โลกที่ไม่มีขีดจำกัดทั้งหมดนี้ในเวลานี้เก่า และแล้วก็จะมีโลกใหม่ ประชากรนั้นน้อยมากและมีเพียงศาสนาเดียวเท่านั้น ลูกๆกำลังจะออกไปห่างจากโลกเก่านี้และไปสู่โลกใหม่ที่มีขีดจำกัด ที่ที่มีเพียงศาสนาเดียว เมื่อมีศาสนาที่นับไม่ถ้วนและมนุษย์ที่นับไม่ถ้วนในโลก ก็กลายเป็นสิ่งที่ไม่มีขีดจำกัด ที่นั่นมีเพียงศาสนาเดียวและมีมนุษย์จำนวนเล็กน้อย พ่อต้องมาเพื่อก่อตั้งศาสนาเดียว ลูกๆเข้าใจถึงความลับของละครที่ไม่มีขีดจำกัดว่า: วงจรหมุนไปอย่างไร อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติเวลานี้ ต่อมาจะมีการเฉลิมฉลองอย่างเป็นงานรื่นเริงในหนทางความเลื่อมใสศรัทธา ลูกๆ รู้เกี่ยวกับงานรื่นเริงต่างลำดับกันไป มีการพูดว่า: วันเกิดของชีพบาบา พระเจ้า ผู้สูงสุด งานรื่นเริงอื่นๆ สามารถสร้างขึ้นได้หลังจากที่ท่านมาเท่านั้น ก่อนอื่นชีพบาบามาและพูดกีตะ นั่นคือท่านบอกลูกถึงความรู้ถึงตอนเริ่มต้น ตอนกลางและตอนจบ พร้อมกันกับการสอนลูกในสิ่งนี้ ท่านก็สอนโยคะแก่ลูกด้วยเช่นกัน ดังนั้นก่อนอื่นใดเมื่อพ่อได้มา ได้มีวันเกิดของชีวา และแล้วจึงมีวันเกิดของกีตะ ท่านได้พูดความรู้แก่ดวงวิญญาณ และดังนั้นจึงเป็นการเกิดของกีตะ ลูกๆ ควรคิดเกี่ยวกับสิ่งทั้งหมดเหล่านี้ และเขียนถึงงานรื่นเริงลงไปในอันดับที่ต่างกัน เพียงผู้ที่เป็นศาสนาของลูกเท่านั้นที่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ ทุกคนรักศาสนาของตนเอง ไม่มีเรื่องของผู้ใดอื่นที่เป็นของศาสนาอื่น ถึงแม้ว่าบางคนอาจจะรักศาสนาอีกศาสนาหนึ่ง เขาไม่สามารถเข้าไปในศาสนานั้นได้ ผู้ที่เป็นของศาสนาอื่นไม่สามารถไปสู่สวรรค์ได้ สิ่งนี้ชัดเจนมากในรูปภาพของต้นไม้ ศาสนาทั้งหมดจะมาในเวลาเดียวกันเช่นที่ได้เกิดขึ้นก่อนหน้านี้อย่างแน่นอน ก่อนใดอื่นพ่อมา ท่านมาและสอนราชาโยคะแก่ลูก ดังนั้นจึงมีการพูดว่า: มีการเกิดของชีวาแล้วจึงเป็นการเกิดของกีตะ และแล้วก็เป็นการเกิดของกฤษณะ ผู้ที่ต่อมากลายเป็นนารายณ์ และแล้วก็เป็นเวลาของยุคทอง ลูกต้องเขียนสิ่งนี้ต่างลำดับกันไป เหล่านี้คือประเด็นของความรู้ ผู้คนไม่ได้เข้าใจว่าการเกิดของชีวาเกิดขึ้นเมื่อใด ความรู้ที่ท่านให้ถูกเรียกว่ากีตะ และแล้วสิ่งนั้นก็หายไป ไม่มีวันหยุดสำหรับวันเกิดของจากัดอัมบาฯลฯ ผู้คนไม่รู้วันหรือเวลาของสิ่งใดเหล่านี้เลย พวกเขาไม่รู้เกี่ยวกับอาณาจักรของลักษมีและนารายณ์หรือของรามและสีดา พวกเขาเพียงแค่รู้เกี่ยวกับผู้ที่ได้มาในช่วง 2500 ปีหลัง อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่รู้ว่าได้เป็นเวลายาวนานเพียงไรตั้งแต่เทพของศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปผู้ที่ได้มาก่อนหน้านั้นได้คงอยู่ วงจรไม่สามารถคงอยู่ยาวนานกว่า 5000 ปีได้ ในช่วงครึ่งแรกของวงจรเป็นอาณาจักรของพวกเขา ในช่วงครึ่งหลังของวงจรประชากรเพิ่มจำนวนขึ้น ดังนั้น วงจรจะสามารถเป็นเวลาที่ยาวนานหลายปีกว่านี้ได้อย่างไร? ไม่สามารถมี 8.4 ล้านชาติเกิดได้ ผู้คนเหล่านั้นเชื่อว่า ช่วงเวลาของยุคเหล็กเป็นแสนปี พวกเขาได้ทำให้ผู้คนอยู่ในความมืดสนิท มีความแตกต่างอย่างมากระหว่างละครทั้งหมดที่เป็นเวลา 5,000 ปีกับ 40,000 ปีของยุคเหล็กที่ยังคงเหลืออยู่เช่นที่พวกเขาพูด เมื่อสงครามเกิดขึ้นพวกเขารู้สึกว่าพระเจ้าควรจะมา อย่างไรก็ตามพระเจ้ามาในยุคแห่งการบรรจบพบกัน สงครามมหาภารตะเกิดขึ้นในยุคแห่งการบรรจบพบกัน พ่อพูดว่า: พ่อมาในยุคแห่งการบรรจบพบกันทุกวงจร พ่อมาทำการก่อตั้งโลกใหม่และทำลายล้างโลกเก่า เมื่อการก่อตั้งโลกใหม่เกิดขึ้น โลกเก่าก็ถูกทำลายอย่างแน่นอน สงครามเป็นไปสำหรับสิ่งนี้ ไม่มีเรื่องของการให้แรงบันดาลใจจากชางก้าฯลฯ ในสิ่งนี้ เป็นที่เข้าใจได้ว่าโลกเก่าทั้งโลกจะถูกทำลาย อาคารทั้งหมดฯลฯ จะถูกทำลายในแผ่นดินไหว เพราะต้องการให้มีโลกใหม่ เคยมีโลกใหม่อย่างแน่นอน เดลลีเคยเป็นปารีสถาน ดินแดนของเทวดานางฟ้า ซึ่งเคยอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำยมุนา ในอาณาจักรของลักษมีและนารายณ์ มีรูปภาพต่างๆของสิ่งนี้ กล่าวได้ว่าลักษมีและนารายณ์เป็นของสวรรค์ ลูกๆได้รับนิมิตว่าพิธีแต่งงานของพวกเขาเกิดขึ้นอย่างไร บาบาทบทวนประเด็นทั้งหมดเหล่านี้กับลูก อัจชะ ถ้าลูกไม่สามารถจดจำประเด็นเหล่านี้ ก็เพียงแค่จดจำบาบา ถ้าลูกลืมพ่อก็จงจดจำครู ลูกจะจดจำสิ่งที่ครูของลูกสอนได้อย่างแน่นอนใช่ไหม? โดยการจดจำครู ลูกจะจดจำความรู้ได้ด้วยเช่นกัน ลูกมีเป้าหมายของลูกในสติปัญญาของลูกด้วยเช่นกัน ลูกต้องจดจำสิ่งนี้เพราะนี่คือชีวิตนักเรียนของลูกใช่ไหม? ลูกรู้ว่าผู้เดียวผู้ที่สอนลูกเป็นพ่อของลูกด้วยเช่นกัน พ่อทางร่างกายไม่ได้หายไป มีพ่อทางโลกและพ่อเหนือโลก และแล้วมีพ่อทางจิตนี้ ไม่มีใครจดจำผู้นี้ ลูกสามารถได้รับมรดกจากพ่อทางร่างกายของลูก ลูกจดจำผู้นั้นจนกระทั่งเวลาสุดท้าย เมื่อลูกจากร่างกายของลูก ลูกไปและมีพ่ออีกคนหนึ่ง ลูกได้รับพ่อทางร่างกายชาติเกิดแล้วชาติเกิดเล่า ผู้คนจดจำพ่อเหนือโลกในความทุกข์และในความสุข เมื่อพวกเขามีลูกพวกเขาพูดว่า พระเจ้าให้ลูกนั้นแก่เขา เหตุใดพวกเขาจะจดจำประชาบิดาบราห์มา? ลูกไม่ได้รับสิ่งใดจากท่าน ท่านถูกเรียกว่าพ่อทางจิต ลูกรู้ว่าลูกกำลังได้รับมรดกของลูกจากชีพบาบาผ่านบราห์มา เช่นที่ลูกกำลังศึกษา ผู้นี้ก็กำลังศึกษาอยู่ด้วยเช่นกัน พาหนะนี้ได้กลายเป็นเครื่องมือ ร่างกายของผู้นี้ได้กลายเป็นพาหนะในเวลาสุดท้ายของหลายชาติเกิด พาหนะต้องได้รับชื่อใช่ไหม การสละละทิ้งนี้ไม่มีขีดจำกัด พาหนะคงอยู่ตลอดเวลา แต่ไม่มีการรับประกันสำหรับผู้ใดอื่น ในขณะที่ก้าวหน้าไปพวกเขาได้กลายเป็นผู้ที่วิ่งหนีไปจากพ่อ พาหนะนี้ได้รับการแต่งตั้งตามละคร ท่านถูกเรียกว่า พาหนะที่โชคดี ไม่มีใครในหมู่ลูกที่ถูกเรียกว่าพาหนะที่โชคดี เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่ถูกพิจารณาแล้วว่าเป็นพาหนะที่โชคดี ผู้ที่พ่อได้เข้ามาในเขาเพื่อให้ความรู้แก่ลูก ท่านสามารถทำให้งานของการสร้างเกิดขึ้นได้ ลูกไม่ใช่พาหนะที่โชคดี ลูกดวงวิญญาณกำลังนั่งในพาหนะเหล่านั้นและกำลังศึกษา ลูกดวงวิญญาณกลับมาบริสุทธิ์ ดังนั้นเป็นความยิ่งใหญ่ของร่างกายนี้ซึ่งท่านได้นั่งและสอนเรา ชาติเกิดสุดท้ายนี้มีค่าอย่างมาก และแล้วลูกก็เปลี่ยนร่างกายของลูกและกลายเป็นเทพ ลูกได้รับคำสอนโดยผ่านร่างกายเก่านี้ ลูกเป็นของชีพบาบา ลูกรู้ว่าชีวิตก่อนหน้านี้ของลูกไม่ได้มีค่าแม้สตางค์เดียว ชีวิตของลูกในเวลานี้กำลังกลับมาเต็มบาท ลูกศึกษามากเพียงใดก็จะได้สถานภาพที่สูงตามนั้น พ่อได้อธิบายว่าการจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึงเป็นสิ่งหลัก นี้เรียกว่าเป็นโยคะโบราณของบารัตซึ่งด้วยสิ่งนี้ลูกกลับมาบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ ลูกทั้งหมดกลายเป็นชาวสวรรค์ อย่างไรก็ตามก็ขึ้นอยู่กับว่าลูกศึกษามากเพียงไร ลูกกำลังนั่งอยู่ในโรงเรียนที่ไม่มีขีดจำกัดนี้ และแล้วลูกจะกลายเป็นเทพอีกครั้ง ลูกสามารถเข้าใจว่าใครจะสามารถประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงได้ และคุณสมบัติของสิ่งนั้นควรมีอะไรบ้าง ก่อนหน้านี้เราเช่นกันไม่ได้มีคุณสมบัติใด เราเคยทำตามข้อกำหนดของปีศาจร้าย เวลานี้เรากำลังได้รับการชี้นำของพระเจ้า เราไปในสภาพที่ตกต่ำในการทำตามการกำหนดของปีศาจร้าย โดยการทำตามการชี้นำของพระเจ้าเราเข้าไปสู่สภาพของการไต่เต้าพัฒนา เพียงผู้เป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ให้การชี้นำของพระเจ้าแก่เรา ในขณะที่มากมายให้การชี้นำของปีศาจร้าย ลูกได้รับการกำหนดของมากมาย แม่ พ่อ พี่ชาย น้องชาย พี่สาว น้องสาว ครู และกูรูฯลฯ เวลานี้ลูกกำลังได้รับการชี้นำของผู้เดียว สิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์แก่ลูกเป็นเวลา 21 ชาติเกิด ดังนั้นลูกควรทำตามการชี้นำนี้ใช่ไหม? ลูกจะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงส่ง ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าลูกทำตามการชี้นำมากเพียงไร ถ้าลูกทำตามน้อย สถานภาพที่ลูกได้รับก็น้อย ศรีมัทมาจากพระเจ้า พระเจ้าคือผู้สูงสุดผู้เดียวผู้ที่ได้ทำให้กฤษณะเป็นผู้ที่สูงส่งที่สุดเหนือทั้งหมด และแล้วราวันก็ได้ทำให้เขาต่ำลงที่สุด พ่อได้ทำให้ลูกสวยงาม และแล้วราวันทำให้ลูกน่าเกลียด พ่อให้มรดกของลูกแก่ลูก ท่านปราศจากกิเลส คำยกย่องของเหล่าเทพที่ร้องว่า เต็มไปด้วยคุณธรรม เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรม ซันยาสซีไม่สามารถเรียกได้ว่า ปราศจากกิเลสโดยสิ้นเชิงได้ ในยุคทองทั้งดวงวิญญาณและร่างกายบริสุทธิ์ ทุกคนรู้จักเหล่าเทพ เพราะพวกเขาปราศจากกิเลสโดยสิ้นเชิง พวกเขาจึงกลายเป็นนายของโลกที่สมบูรณ์พร้อม พวกเขาไม่ได้เป็นเช่นนั้นในเวลานี้ ลูกจะกลายเป็นเช่นนั้นในเวลาต่อมา พ่อมาในยุคแห่งการบรรจบพบกันเท่านั้น บราห์มินถูกสร้างขึ้นโดยผ่านบราห์มา ลูกทั้งหมดเป็นลูกของบราห์มา ท่านเป็นปู่ทวด ถามพวกเขาว่า: ท่านได้ยินชื่อของประชาบิดาบราห์มาหรือไม่? พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด สร้างโลกโดยผ่านบราห์มาใช่ไหม? มีสกุลบราห์มิน และแล้วลูกก็ได้กลายเป็นพี่น้องชายหญิง สิ่งสร้างที่เกิดจากปากของบราห์มา ไม่มีเรื่องของราชาหรือราชินีที่นี่ สกุลบราห์มินี้คงอยู่ในเวลาอันสั้นในยุคแห่งการบรรจบพบกันนี้เท่านั้น ไม่ทั้งพันดาวาสและฆราวาสที่มีอาณาจักร อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. เพื่อที่จะประกาศสิทธ์ทั้งหมดสำหรับสถานภาพที่สูงส่งเป็นเวลา 21 ชาติเกิด ละเลิกการทำตามการกำหนดของปีศาจร้ายทั้งหมด และทำตามการชี้นำของพระเจ้าเท่านั้น กลับมาปราศจากกิเลสโดยสิ้นเชิง

2. ขณะที่กำลังนั่งอยู่ในร่างกายเก่าของลูก เข้าถึงคำสอนของพ่อและกลายเป็นเทพ นี้คือชีวิตที่มีค่าอย่างยิ่ง ลูกต้องกลับมามีค่าเต็มบาทในชีวิตนี้

พร:
ขอให้ลูกกลับมาเป็นโยคีที่ง่ายดายและสม่ำเสมอ โดยการมีประสบการณ์ความร่วมมือของทุกความสัมพันธ์|

การได้รับความช่วยเหลือ นั่นคือการได้มีประสบการณ์กับความสัมพันธ์ที่แตกต่างทั้งหมดกับพ่อทุกช่วงเวลา คือการมีโยคะที่ง่ายดาย พ่อมีสัญญาผูกมัดที่จะเติมเต็มความรับผิดชอบของความสัมพันธ์ได้ในเวลาใดๆ ตลอดทั้งวงจร เวลานี้เท่านั้นที่ลูกมีประสบการณ์ทั้งหมดของลูกแล้ว ดังนั้นจงรับความช่วยเหลือของความสัมพันธ์ทั้งหมดและกลายเป็นโยคีที่ง่ายดายและสม่ำเสมอ เพราะผู้ที่อยู่อย่างหลุดหายไปในประสบการณ์และการได้มาซึ่งการบรรลุผลของความสัมพันธ์ทั้งหมดนั้นสามารถอยู่เหนือบรรยากาศของโลกเก่าได้อย่างง่ายดาย

คติพจน์:
การคงได้รับการเติมเต็มด้วยพลังทั้งหมด คือความพิเศษของรูปบราห์มิน