05.09.21    Avyakt Bapdada     Thai Murli     15.03.88     Om Shanti     Madhuban


พื้นฐานของภาพของโลกใหม่คือชีวิตบราห์มินที่สูงส่งในปัจจุบัน


วันนี้ บัพดาดา ผู้สร้างโลก ผู้สร้างโชคที่สูงส่งของโลก ได้เห็นลูกของท่านซึ่งเป็นตัวของภาพแห่งโชคที่สูงส่ง ลูกดวงวิญญาณบราห์มินทั้งหลายเป็นภาพของโชคที่สูงส่งของโลก โชคที่สูงส่งของอนาคตนั้นมองเห็นได้อย่างชัดเจนในภาพของชีวิตบราห์มินของลูก แต่ละการกระทำที่สูงส่งของชีวิตบราห์มินให้ประสบการณ์ของผลของอนาคตที่สูงส่ง ความคิดที่สูงส่งของชีวิตบราห์มินทำให้ซันสการ์ที่สูงส่งในอนาคตชัดเจนมาก ดังนั้นชีวิตบราห์มินในปัจจุบันจึงเป็นภาพของโลกที่สูงส่งในอนาคต เมื่อได้เห็นลูกเหล่านั้นที่เป็นภาพของอนาคตบัพดาดาก็ชื่นใจ ลูกคือภาพ และลูกก็เป็นภาพลักษณ์ที่ค้ำจุนโชคในอนาคต ลูกกลับมาสูงส่ง และแล้วเมื่อนั้นโลกก็สูงส่งเช่นกัน เมื่อลูกมีสภาพที่โบยบิน โลกก็มีสภาพที่โบยบินด้วย เมื่อดวงวิญญาณบราห์มินทั้งหลายผ่านสภาพต่างๆ เป็นครั้งคราว ในทำนองเดียวกันสภาพของโลกก็เปลี่ยนแปลงไปตามนั้นด้วยเช่นกัน เมื่อสภาพของลูกสะโตประธาน โลกก็สะโตประธานเช่นกัน มันคือยุคทอง เมื่อลูกเปลี่ยน โลกก็เปลี่ยนเช่นกัน ลูกคือภาพลักษณ์ของการค้ำจุนมากขนาดนี้!

ในเวลาปัจจุบัน ลูกกำลังเล่นบทบาทที่สูงส่งเช่นนั้นกับพ่อ ในทั้งวงจรเป็นเพียงเวลานี้เท่านั้นที่ลูกเล่นบทบาทพิเศษที่สูงส่งที่สุด ลูกให้ความร่วมมือกับพ่อและกำลังเติมเต็มความปรารถนาทั้งหมดของทุกดวงวิญญาณสำหรับชาติเกิดเกิดนับไม่ถ้วน ลูกได้กลายเป็นเครื่องมือในการทำให้ทุกดวงวิญญาณมีสิทธิที่จะได้รับการหลุดพ้นและการหลุดพ้นในชีวิตจากพ่อ ลูกคือคัมเดนุ ผู้เติมเต็มทุกความปรารถนาเช่นเดียวกับพ่อ ลูกคือผู้ที่เติมเต็มความปรารถนาทั้งหมด ในลักษณะนี้ ลูกให้แต่ละดวงวิญญาณมีประสบการณ์กับสภาพของการวางเฉยต่อความปรารถนาโดยสิ้นเชิง เพื่อที่ว่าสำหรับเวลาครึ่งวงจรดวงวิญญาณที่ทำบัคตีหรือดวงวิญญาณที่บรรลุถึงสภาพของการหลุดพ้นในชีวิตก็ไม่มีความปรารถนาใด ๆ ตลอดชาติเกิดในแต่ละชาติ ลูกไม่ได้เติมเต็มความปรารถนาของเพียงชาติเกิดเดียว แต่ลูกให้ประสบการณ์ของสภาพของการวางเฉยต่อความปรารถนาสำหรับชาติเกิดที่นับไม่ถ้วน เช่นเดียวกับคลังสมบัติและสมบัติที่มีค่าทั้งหมดของพ่อที่เปี่ยมล้นอยู่เสมอ ไม่มีการเอ่ยถึงหรือสิ่งบ่งชี้ว่าไม่ได้รับอะไร ในทำนองเดียวกัน ลูกก็เต็มไปด้วยสมบัติที่มีค่าทั้งหมดเสมอเช่นเดียวกับพ่อ

ดวงวิญญาณบราห์มินหมายถึงผู้ที่เป็นตัวของการได้มาซึ่งการบรรลุผลทั้งหมด ดวงวิญญาณที่เต็มไปด้วยทุกสิ่ง เช่นที่พ่อเป็นประภาคารแห่งแสงและประภาคารแห่งอำนาจอยู่เสมอ ในทำนองเดียวกัน ดวงวิญญาณบราห์มินที่ทัดเทียมกับพ่อ ลูกก็เป็นประภาคารแห่งแสงเช่นกัน ด้วยเหตุนี้เองลูกจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยทำให้ดวงวิญญาณทั้งหมดไปถึงจุดหมายปลายทางของพวกเขาได้ เช่นที่พ่อเป็นผู้ประทานพรและประทานพรในแต่ละความคิด ในทุกคำพูด และในทุกการกระทำอยู่เสมอ ในทำนองเดียวกัน ลูกดวงวิญญาณบราห์มินก็เป็นผู้ประทานและเป็นนายผู้ประทานพรเช่นกัน ภาพชีวิตบราห์มินของลูกเป็นเช่นนี้หรือไม่? เมื่อใดก็ตามที่ลูกวาดภาพบางสิ่ง ลูกจะแสดงให้เห็นถึงความพิเศษของภาพนั้นออกมาทั้งหมดใช่ไหม? ในทำนองเดียวกัน ลูกได้เติมเต็มตนเองด้วยความพิเศษของภาพของชีวิตบราห์มินในปัจจุบันหรือไม่? ลูกเป็นศิลปินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการที่ลูกแต่ละคนวาดภาพของลูกเอง ในขณะที่กำลังวาดภาพของลูก ภาพของโลกก็กำลังถูกวาดไปพร้อมๆกัน ลูกมีประสบการณ์นี้หรือไม่?

บางคนถามว่า: โลกใหม่จะเป็นอย่างไร? ลูกคือภาพของโลกใหม่ อนาคตจะชัดเจนขึ้นในชีวิตของลูก ดูภาพปัจจุบันของลูกแล้วตรวจสอบ: รูปภาพของลูกถูกวาดในลักษณะเช่นนั้นที่เมื่อใครก็ตามได้เห็นก็จะพอใจอยู่ตลอดเวลาหรือไม่? มันควรจะเป็นภาพเช่นนั้นที่เมื่อมองเห็นภาพของลูก แม้แต่ผู้ที่มีคลื่นของความไม่สงบเพียงเล็กน้อยก็จะลืมความไม่ความสงบนั้นและสัมผัสกับคลื่นของความสงบ ดวงวิญญาณที่เป็นตัวของการขาดการบรรลุผลจะได้รับประสบการณ์ของการบรรลุผลโดยอัตโนมัติ บางคนที่มาอย่างขอทานก็จะจากไปอย่างเต็มเปี่ยม เมื่อเห็นใบหน้าที่มีรอยยิ้มของลูก พวกเขาก็จะลืมน้ำตาในจิตใจและดวงตาของพวกเขา และเรียนรู้ที่จะยิ้ม ลูกบอกพ่อด้วยเช่นกันว่าท่านสอนวิธียิ้มให้ลูกใช่ไหม? ดังนั้น หน้าที่ของลูกคือหยุดพวกเขาจากการร้องไห้และสอนให้พวกเขามีรอยยิ้ม ชีวิตบราห์มินเป็นภาพเช่นนั้น มีสำนึกรู้อยู่เสมอ เราคือภาพลักษณ์ของการค้ำจุนเช่นนั้น เป็นรากฐาน ดูภาพต้นไม้สิ บราห์มินนั่งอยู่ตรงไหน? พวกเขากำลังนั่งอยู่ที่รากฐานใช่ไหม? รากฐานของบราห์มินนั้นแข็งแกร่งมาก และด้วยเหตุนี้ลูกจึงอยู่อย่างไม่ไหวไหวั่นสั่นคลอนเป็นเวลาครึ่งวงจร ลูกไม่ใช่ดวงวิญญาณธรรมดา ลูกคือภาพลักษณ์ของการค้ำจุน คือรากฐาน

สภาพที่สมบูรณ์พร้อมของลูกในเวลาปัจจุบันคือพื้นฐานของสภาพของความสมบูรณ์พร้อม 16 องศาเต็มในยุคทอง คำสอนเดียวของปัจจุบันคือพื้นฐานของการค้ำจุนสำหรับอาณาจักรเดียวที่นั่น ความเต็มเปี่ยมความสมบูรณ์ของสมบัติที่มีค่าแห่งความรู้ คุณธรรม และพลังในปัจจุบันเป็นพื้นฐานของความเต็มเปี่ยมและสมบูรณ์ที่นั่น การละวางจากแรงดึงดูดของร่างกายในปัจจุบันเป็นพื้นฐานของการได้มาซึ่งร่างกายที่แข็งแรงที่นั่น สภาพของการปราศจากร่างในเวลานี้เป็นพื้นฐานของการเป็นอิสระจากความเจ็บป่วยและการมีชีวิตที่ยืนยาว ชีวิตของการเป็นจักรพรรดิที่ไร้กังวลที่นี่กลายเป็นพื้นฐานของการบรรลุถึงสภาพที่แต่ละช่วงเวลาของชีวิตมีความสุข มันเป็นความสุขของจิตใจ ความพยายามทางจิตวิญญาณที่ไม่สั่นคลอนและสม่ำเสมอที่จะเป็นของพ่อผู้เดียวและไม่มีใครอื่นจะกลายเป็นพื้นฐานสำหรับการได้มาซึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกที่สม่ำเสมอ ที่ไม่มีขีดจำกัด ที่ไม่มีที่สิ้นสุด และปราศจากอุปสรรค ครอบครัวเล็กๆในปัจจุบัน นั่นคือ บัพดาดา พ่อกับแม่ และพี่น้องชายหญิง ครอบครัวเล็ก ๆ นี้จะกลายเป็นพื้นฐานของครอบครัวเล็ก ๆ ที่นั่น ซันสการ์ของความสัมพันธ์กับแม่และพ่อเพียงผู้เดียวที่นี่ทำให้ลูกได้สัมผัสกับจักรพรรดิโลกและจักรพรรดินีโลกของอาณาจักรเดียวในอนาคตในฐานะแม่และพ่อ ที่นี่มีความสัมพันธ์ของครอบครัวที่เต็มไปด้วยความรัก ที่นั่น ไม่ว่าใครจะเป็นราชาหรือเป็นปวงประชา แม้แต่ปวงประชาก็ถือว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว ภายในครอบครัวมีความใกล้ชิดของความรัก แม้ว่าแต่ละคนจะมีสถานภาพที่แตกต่างกัน แต่สถานภาพนั้นคือความรัก ไม่ใช่ความลังเลหรือความกลัว ดั้งนั้นลูกคือภาพของอนาคตใช่ไหม? ตรวจสอบสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดในภาพของลูก ภาพที่สูงส่งพร้อมมากแค่ไหนแล้ว? หรือลูกยังคงวาดเส้นอยู่? ลูกเป็นศิลปินที่ฉลาดใช่ไหม?

บัพดาดายังคงเฝ้าดูว่าลูกแต่ละคนวาดภาพของลูกเสร็จแล้วมากน้อยเพียงใด ลูกไม่สามารถพร่ำบ่นเกี่ยวกับคนอื่นได้ ที่ว่าเขาไม่ได้วาดภาพนี้อย่างดีและนี่คือสาเหตุที่เป็นเช่นนี้ ลูกต้องวาดภาพของลูกเอง ลูกได้รับวัสดุอุปกรณ์จากบัพดาดา ไม่มีอะไรขาดหายไปในสิ่งเหล่านั้นใช่ไหม? ที่นี่ลูกสอนเกมการซื้อวัสดุและใช้ในการสร้างเช่นกัน ทุกอย่างขึ้นอยู่กับผู้สร้าง เขาสามารถรับได้มากเท่าที่เขาต้องการ ขึ้นอยู่กับคนรับที่จะสามารถรับได้ นี่เป็นตลาดเปิด บัพดาดาไม่นับว่าลูกต้องรับสองหรือสี่ ลูกแต่ละคนได้วาดภาพที่สวยงามที่สุดแล้วใช่ไหม? คิดเสมอว่าลูกคือภาพของโชคในอนาคต ใช้ทุกย่างก้าวในสำนึกรู้นี้ เนื่องจากลูกมีความรัก ลูกจึงให้ความร่วมมือด้วย และเนื่องจากลูกให้ความร่วมมือ ทุกดวงวิญญาณจึงได้รับความร่วมมือของพ่อ ไม่ใช่ว่าบางดวงวิญญาณได้รับความร่วมมือมากและบางดวงวิญญาณได้รับความร่วมมือน้อย ไม่ใช่เลย สำหรับการตอบแทนเพียงหนึ่ง บัพดาดาให้ผลตอบแทนกลับไปหลายล้านเท่าของความร่วมมือกับแต่ละดวงวิญญาณ ทุกดวงวิญญาณที่ให้ความร่วมมือจะได้รับความร่วมมือของพ่อเสมอและพวกเขาจะยังคงได้รับต่อไปในขณะที่พ่ออยู่ที่นี่ เนื่องจากลูกได้รับความร่วมมือของพ่อ ทุกงานจึงสำเร็จลุล่วงไปแล้ว ลูกสัมผัสกับสิ่งนี้และจะยังคงสัมผัสต่อไปเมื่อลูกก้าวหน้าต่อไป ไม่มีอะไรยาก เพราะพื้นฐานของการบรรลุผลของลูกคือโชคที่ได้รับจากผู้ประทานโชค ที่ใดมีโชคและพร ก็ไม่มีอะไรยาก

ผู้ที่วาดรูปได้ดีมากจะประกาศสิทธิ์ในอันดับหนึ่งอย่างแน่นอน ดังนั้นลูกทุกคนคือคนที่จะไปเป็นส่วนหนึ่งของดิวิชั่น 1 ใช่ไหม? จะมีอันดับหนึ่งแค่อันดับเดียว แต่จะมีมากมายหลายคนในดิวิชั่น 1 ใช่มั้ย? แล้วลูกอยากเข้ามาในอะไร? ดิวิชั่นหนึ่งเป็นไปสำหรับทุกคน เป็นการดีที่จะทำบางสิ่งและได้รับสิ่งนั้น บัพดาดาให้โอกาสทุกคนไม่ว่าพวกเขาจะเป็นบารัตวาสีหรือดับเบิ้ลฟอเรนเนอร์เพราะตอนนี้ผลลัพธ์ยังไม่ออกมา บางครั้งคนที่ดีออกมาก่อนที่ผลจะออก และดังนั้นลูกจึงสามารถแทนที่พวกเขาได้ใช่ไหม? เหตุนี้เองลูกจึงยังคงมีโอกาสได้รับในสิ่งที่ลูกต้องการ และจากนั้นจะมีบอร์ดกระดานเขียนว่า ไม่มีที่นั่ง ทุกที่นั่งเต็ม" ดังนั้นจงบินให้สูงอย่างมาก อย่าวิ่ง จงโบยบิน ผู้ที่วิ่งจะถูกทิ้งไว้ด้านล่าง ในขณะที่ผู้ที่โบยบินจะสูงขึ้น ดังนั้นจงเฝ้าแต่โบยบินและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นโบยบิน อัจชะ

ถึงดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ในทั่วทั้ง 4 ทิศผู้ที่เป็นภาพของโชคที่สูงส่ง ถึงดวงวิญญาณที่สัมผัสว่าตนเองเป็นภาพลักษณ์ที่ค้ำจุนโลกอยู่เสมอ ถึงดวงวิญญาณที่สูงส่งที่ผ่านประสบการณ์ของการเป็นตัวของการบรรลุผลของตนเอง ให้ประสบการณ์ของการเป็นตัวของการบรรลุผลแก่ผู้อื่นอยู่เสมอ ถึงบราห์มินผู้ที่มีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชาที่จะกลายเป็นดวงวิญญาณเทพและมีสิทธิที่จะได้รับความรักและความร่วมมือจากพ่อหลายล้านเท่า ด้วยความรัก ความทรงจำระลึกถึง และนมัสเตจากบัพดาดา

การพบปะกลุ่มส่วนตัว:

ลูกมีประสบการณ์ที่มือของพ่ออยู่เหนือศีรษะลูกอยู่เสมอหรือไม่? คำแนะนำและแนวทางในการดำเนินชีวิตที่สูงส่งคือมือที่สูงส่ง ดังนั้น เมื่อลูกมีมือของพ่อในทุกย่างก้าว นั่นคือ เมื่อลูกมีคำแนะนำและแนวทางที่สูงส่ง เนื่องจากคำแนะนำและแนวทางที่สูงส่งเหล่านั้น งานที่สูงส่งจึงเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ โดยการมีสำนึกรู้ถึงมืออยู่เสมอ จงกลับมามีพลังและก้าวต่อไป มือของพ่อให้ประสบการณ์ในการก้าวไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอและง่ายดายแก่ลูก ดังนั้นจงเก็บสำนึกรู้ถึงโชคที่สูงส่งนี้ไว้กับลูกอยู่เสมอในทุกงานและเดินหน้าต่อไป ลูกมีมืออยู่เสมอ และลูกมีชัยชนะอยู่เสมอ

คำถาม: วิธีที่ง่ายในการเป็นโยคีที่ง่ายดายอยู่เสมอคืออะไร?

คำตอบ: "พ่อคือโลกของฉัน" จงมีสำนึกรู้นี้และลูกจะกลายเป็นโยคีที่ง่ายดาย เพราะตลอดทั้งวัน สติปัญญาของลูกจะถูกดึงไปสู่โลก เมื่อพ่อเป็นโลกของลูก สติปัญญาของลูกจะไปที่ไหน? จะไปสู่โลก มันจะไม่เข้าไปในป่า ดังนั้น ในเมื่อพ่อเป็นโลกของลูก ลูกจะกลายเป็นโยคีที่ง่ายดาย มิฉะนั้น ลูกต้องเพียรพยายามเพื่อนำสติปัญญาของลูกออกไปจากที่นี่และเชื่อมโยงกับที่นั่น อยู่อย่างหลอมรวมในความรักของพ่อเสมอ และจึงไม่สามารถลืมท่านได้ อัจชะ

อะแวคบัพดาดาพบกับพี่น้องดับเบิ้ลฟอเรนเนอร์

ดับเบิ้ลฟอเรนเนอร์มีความกระตือรือร้นในการทำงานงานรับใช้เป็นอย่างดี และเหตุนี้เองจึงทำให้ลูกก้าวหน้าไปได้ด้วยดี ดินแดนในต่างประเทศมีความก้าวหน้าในงานรับใช้ที่ดีในเวลา 14 ปี ลูกกำลังก้าวไปข้างหน้าในขณะที่ทำงานทั้งสองทาง ทางโลกและทางจิต ลูกใช้เวลาในการทำงานทั้งสองทางและใช้สติปัญญาและพลังงานทางกายของลูก นี่ก็เป็นความอัศจรรย์ของสติปัญญาเช่นกัน การก้าวไปข้างหน้าในการทำงานรับใช้ในขณะที่ทำงานทางโลกของลูกเป็นการกระทำที่กล้าหาญ บัพดาดาคอยช่วยเหลือลูกที่มีความกล้าหาญเช่นนี้เสมอในทุกๆงาน ยิ่งลูกมีความกล้าหาญมากเท่าไร ลูกก็จะยิ่งได้รับความช่วยเหลือหลายล้านเท่าจากพ่อมากเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ลูกกำลังก้าวหน้าไปเป็นอย่างดีในขณะที่เล่นบทบาททั้งสองของลูก บัพดาดาพอใจที่ได้เห็นสิ่งนี้ในตัวลูกๆ ลูกเป็นอิสระจากมายาใช่ไหม? เมื่อลูกโยกยุกต์ ลูกจะเป็นอิสระจากมายาโดยอัตโนมัติ ถ้าลูกไม่โยกยุกต์ ลูกก็จะไม่เป็นอิสระจากมายา มายารักดวงวิญญาณบราห์มินเช่นกัน ผู้ที่เข้มแข็งเองตัวเขาก็มีความสุขกับผู้อื่นที่เข้มแข็ง มายามีพลัง ลูกเองก็มีพลังเช่นกัน และดังนั้นมายาเองจึงสนุกกับการเล่นกับผู้มีพลัง เวลานี้ลูกรู้จักมายาเป็นอย่างดีแล้ว และบางครั้งเธอมาในรูปแบบใหม่ได้อย่างไร เต็มไปด้วยความรู้ หมายถึง รู้จักพ่อ สิ่งสร้าง และมายาด้วยเช่นกัน ถ้าลูกรู้จักผู้สร้างและสิ่งสร้าง แต่ลูกไม่รู้จักมายา ลูกก็จะไม่สามารถเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยความรู้

ในเวลาใด ๆ และในสถานการณ์ใด ๆ แม้ว่าร่างกายของลูกจะอ่อนแอหรือมีภาระมากขึ้นในการทำงาน อย่าได้รู้สึกเหนื่อยล้าในจิตใจ ความเหนื่อยล้าของร่างกายสามารถจบสิ้นลงได้ด้วยความสุขของจิตใจ อย่างไรก็ตาม ความเหนื่อยล้าของจิตใจเพิ่มแม้กระทั่งความเหนื่อยล้าให้กับร่างกายอีกด้วย อย่าปล่อยให้จิตใจของลูกเหนื่อยล้า เมื่อลูกเหนื่อยล้าแล้วก็มาที่โลกของพ่อในหนึ่งวินาที หากลูกเคยชินกับการทำให้จิตใจของลูกเหนื่อยล้าแล้ว ลูกจะไม่สามารถสัมผัสถึงความจริงจังและความกระตือรือร้นของชีวิตบราห์มินที่ลูกควรจะมีได้ ลูกกำลังก้าวไป แต่ลูกจะไม่สัมผัสถึงผู้เดียวที่กำลังขับเคลื่อนทุกคน ที่ทำให้ลูกเคลื่อนไป มันจะเหมือนราวกับว่าลูกกำลังก้าวไปพร้อมกับงานที่หนักมากมาย และเมื่อลูกประสบกับบางสิ่งที่เป็นงานหนัก ก็จะมีความเหนื่อยล้า ดังนั้น จงคิดเสมอว่า: "คาราวันฮาร์กำลังทำให้ฉันกระทำ ผู้เดียวที่ทำให้ทุกคนเคลื่อนไปที่กำลังทำให้ฉันเคลื่อนไป"

ทำงานรับใช้ต่อไปตามเวลาและกำลังของลูก งานรับใช้ไม่สามารถรอได้ - หากไม่ใช่วันนี้แล้ว พรุ่งนี้ก็จะเกิดขึ้น ถ้าลูกรับใช้มากที่สุดเท่าที่ลูกสามารถทำได้ด้วยหัวใจของลูกและด้วยความรักในหัวใจของลูก บัพดาดาจะไม่พร่ำบ่นว่าลูกทำสิ่งนี้มากขนาดนี้แต่ไม่ได้ทำสิ่งนั้นมากขนาดนั้น ลูกจะได้รับ "ทำได้ดีมาก!" เมื่อลูกรับใช้ตามเวลาและกำลังของลูกด้วยหัวใจที่จริงแท้แล้ว พระเจ้าก็พอใจกับหัวใจที่ซื่อสัตย์ และงานอะไรก็ตามของลูกที่ยังคงอยู่ บัพดาดาจะทำให้สิ่งนั้นสำเร็จ ไม่ว่างานไหนก็ตามจะต้องทำในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งก็ทำสำเร็จได้แน่นอน จะไม่ถูกปล่อยทิ้งไว้ บัพดาดาจะสัมผัสดวงวิญญาณใดดวงวิญญาณหนึ่งและให้ดวงวิญญาณนั้นร่วมมือกับลูกของท่าน ลูกโยคีได้รับความร่วมมือทุกประเภทในเวลาที่เหมาะสม แต่ใครจะได้รับความร่วมมือ? ผู้ที่เฝ้าแต่ทำงานรับใช้อย่างแท้จริงด้วยหัวใจที่แท้จริง แล้วลูกๆ ทุกคนเฝ้าแต่ทำงานรับใช้หรือไม่? พระเจ้าพอใจกับเรา ลูกสัมผัสสิ่งนี้ใช่ไหม? อัจชะ

พร:
ขอให้ลูกอยู่อย่างหลอมรวมในความรักต่อพ่อผู้เดียว สัมผัสกับสภาพของการขึ้นอยู่เรื่อยๆ และกลายเป็นตัวของความสำเร็จ พื้นฐานหลักของความสำเร็จในงานรับใช้และสภาพของการขึ้นของลูกคือ การมีความรักที่ไม่ขาดตอนต่อพ่อ อย่าปล่อยให้ตัวลูกเองเห็นสิ่งใดนอกจากพ่อผู้เดียว: บาบาในความคิดของลูก บาบาในคำพูดของลูก และความเป็นมิตรร่วมทางของบาบาในการกระทำของลูกด้วย เมื่อดวงวิญญาณที่หลอมรวมอยู่ในความรักพูดแม้แต่คำเดียวแล้ว คำว่ารักก็ผูกดวงวิญญาณอื่นๆ ไว้ในสายสัมพันธ์แห่งความรักด้วยเช่นกัน คำเดียวว่า "บาบา" จากดวงวิญญาณที่หลอมรวมอยู่ในความรักเช่นนั้น เปรียบเสมือนเวทย์มนตร์ พวกเขากลายเป็นผู้มีเวทย์มนตร์ทางจิตวิญญาณ

คติพจน์:
ดวงวิญญาณโยคีคือผู้ที่สำรวจตนและมั่นคงอยู่ในรูปของแสงและอำนาจ