05.10.21       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน ทำให้ดวงวิญญาณและร่างกายที่ไม่บริสุทธิ์และสกปรกนั้นบริสุทธิ์ด้วยการจดจำระลึกถึงพ่อเพราะเวลานี้ลูกต้องไปสู่โลกที่บริสุทธิ์

คำถาม:
ลูกคนไหนพบพระเจ้า? พ่อได้แสดงให้ลูกเห็นบัญชีใด?

คำตอบ:
ผู้ที่ทำความเลื่อมใสศรัทธาตั้งแต่ตอนเริ่มต้นจะพบพระเจ้า บาบาได้แสดงให้ลูกเห็นบัญชีว่าลูกเป็นคนแรกๆที่ได้ทำความเลื่อมใสศรัทธาอย่างไร เหตุนี้เองลูกคือผู้ที่จะได้รับความรู้จากพระเจ้าก่อน และด้วยสิ่งนี้ที่ลูกได้ปกครองอาณาจักรในโลกใหม่ พ่อพูดว่า ลูกได้จดจำพ่อเป็นเวลาครึ่งวงจร เวลานี้พ่อได้มาเพื่อให้ผลของความเลื่อมใสศรัทธาของลูกแก่ลูก

เพลง:
มีชีวิตอยู่ในหนทางของท่านและตายในหนทางของท่าน

โอมชานติ
ลูกๆ ได้ยินเพลง เมื่อใครตาย เขาก็ไปเกิดกับพ่อทางร่าง ลูกรู้ว่าลูกเป็นดวงวิญญาณ อื่นๆเกี่ยวข้องกับร่างกาย ลูกละร่างกายของลูกแล้วไปหาพ่ออีกพ่อหนึ่ง ลูกมีพ่อทางร่างมากมาย แท้จริงแล้วดั้งเดิมลูกเป็นลูกของพ่อที่ไม่มีตัวตน ลูกดวงวิญญาณคือลูกของพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ลูกคือผู้อยู่อาศัยของสถานที่ที่เรียกว่าดินแดนนิพพานและดินแดนแห่งความสงบ พ่อก็อาศัยอยู่ที่นั่นเช่นกัน ลูกลงมาที่นี่และกลายเป็นลูกของพ่อทางร่างกายแล้วลูกลืมพ่อ ในยุคทองลูกอยู่อย่างมีความสุขมาก และดังนั้นลูกจึงลืมพ่อที่อยู่เหนือจากโลกนี้ ลูกไม่ได้จดจำพ่อในช่วงเวลาแห่งความสุข ลูกจดจำพ่อในความทุกข์และเป็นดวงวิญญาณที่จดจำท่าน เมื่อลูกจดจำพ่อทางร่างกายของลูก สติปัญญาของลูกก็ตรงไปสู่ร่างกาย เมื่อลูกจดจำบาบานั้น ลูกพูดว่า โอ้ บาบา ทั้งสองเป็นพ่อ (บาบา) แต่คำที่ถูกต้องคือ พ่อ ผู้เดียวนั้นคือพ่อ และผู้นี้ก็เป็นพ่อด้วยเช่นกัน ดวงวิญญาณจดจำพ่อทางจิตวิญญาณและดังนั้นสติปัญญาจึงขึ้นไปข้างบนนั้น พ่อนั้นนั่งที่นี่และอธิบายแก่ลูกๆ เวลานี้ลูกรู้ว่าบาบาได้มาแล้วและทำให้เราเป็นของท่าน พ่อพูดว่าก่อนอื่นใดพ่อส่งลูกไปสวรรค์ ลูกมั่งคั่งอย่างมากแล้วลูกก็ใช้ 84 ชาติเกิด และตามแผนของละครเวลานี้ลูกก็กลับมาไม่มีความสุข ตามละครโลกเก่านี้จะต้องจบสิ้นลง ลูกดวงวิญญาณและเครื่องแต่งกายของร่างกายของลูกเคยสะโตประธาน และแล้วจากยุคทอง ลูกดวงวิญญาณก็เข้าสู่ยุคเงินพร้อมกับร่างกายของลูก จากนั้นก็เข้าสู่ยุคทองแดง เวลานี้ลูกดวงวิญญาณได้กลับมาไม่บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์และร่างกายของลูกก็กลับมาไม่บริสุทธิ์ด้วยเช่นกัน เช่นที่ไม่มีใครชอบทองคำ 14 กะรัตเพราะมันมัวหมอง ดังนั้นลูกดวงวิญญาณก็กลับมาน่าเกลียดและมีสภาพเป็นยุคเหล็กเช่นกัน เวลานี้ลูกดวงวิญญาณและร่างกายที่สกปรกมากจะกลับมาบริสุทธิ์อีกครั้งได้อย่างไร? เมื่อดวงวิญญาณกลับมาบริสุทธิ์ดวงวิญญาณสามารถรับร่างกายที่บริสุทธ์ได้ สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร? โดยการอาบน้ำในแม่น้ำคงคาหรือ? ไม่ใช่เลย ผู้คนร้องเรียกหา โอ้ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ได้โปรดมา ดวงวิญญาณพูดสิ่งนี้ ดังนั้นสติปัญญาจึงตรงไปหาพ่อจากเบื้องบน โอ้ บาบา ดูซิว่าคำว่า บาบา นั้นแสนหวานเพียงใด เป็นเพียงในบารัตเท่านั้นที่พวกเขาพูดว่า บาบา บาบา เวลานี้ลูกได้กลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณและลูกเป็นของบาบา บาบาพูดว่า พ่อได้ส่งลูกไปสวรรค์และลูกก็ได้รับร่างกายใหม่ เวลานี้ลูกกลายเป็นอะไร ลูกควรมีสิ่งเหล่านี้อยู่ภายในลูกอยู่ตลอดเวลา ลูกควรจดจำเพียงบาบาเท่านั้น ทุกคนจดจำท่าน โอ้ บาบา เราดวงวิญญาณกลับมาไม่บริสุทธิ์ เวลานี้มาและชำระเราให้บริสุทธิ์ นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของละครด้วยเช่นกันและเหตุนี้เองพวกเขาจึงร้องเรียกหา ตามแผนของละคร พ่อมาก็ต่อเมื่อโลกเก่าต้องกลับมาใหม่ ดังนั้นท่านมาในยุคบรรจบพบกันอย่างแน่นอน ลูกๆ มีศรัทธาว่าบาบาเป็นผู้เป็นที่รักมากที่สุด กล่าวกันว่า หวาน หวานกว่า และหวานที่สุด เวลานี้ใครที่หวาน? ในความสัมพันธ์ทางโลก พ่อผู้ที่ให้กำเนิดเป็นผู้ที่หวาน และจากนั้นก็เป็นครูผู้ที่ลูกได้ศึกษากับเขา ผู้ที่ลูกได้ประกาศสิทธิ์ในสถานภาพจากเขา ว่ากันว่าความรู้คือแหล่งของรายได้ ญาณคือความรู้ และโยคะคือการจดจำระลึกถึง ไม่มีใครรู้จักพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด มีการแสดงไว้อย่างชัดเจนในรูปภาพว่าชีพบาบาทำการก่อตั้งโดยผ่านบราห์มา กฤษณะสอนราชาโยคะได้อย่างไร? ราชาโยคะเพื่อยุคทองเท่านั้น และดังนั้นพ่อจึงต้องสอนราชาโยคะในยุคบรรจบพบกันอย่างแน่นอน บาบาเป็นผู้ที่ได้ก่อตั้งยุคทอง ท่านได้ทำการก่อตั้งโดยผ่านบราห์มา ท่านคือคารันคาราวันฮาร์ (ผู้ตัวท่านเองกระทำและกระทำผ่านผู้อื่น) ผู้คนเหล่านั้นพูดถึงตรีมูรติบราห์มา อย่างไรก็ตามชีวาคือผู้ที่สูงสุดเหนือสิ่งใด ผู้นี้มีตัวตน และผู้นั้นไม่มีตัวตน มีเพียงโลกนี้เท่านั้น วงจรโลกนี้ยังคงหมุนต่อไปและช้ำรอย ไม่มีวงจรโลกในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อนที่ได้รับการจดจำ ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของโลกซ้ำรอย มีการจดจำกันว่ามียุคทอง ยุคเงิน ยุคทองแดง และยุคเหล็ก ยุคบรรจบพบกันมีความจำเป็นอย่างแน่นอนในระหว่างนั้น มิฉะนั้นใครจะเปลี่ยนยุคเหล็กให้เป็นยุคทอง? พ่อมาในยุคบรรจบพบกันเท่านั้นเพื่อเปลี่ยนชาวนรกให้เป็นชาวสวรรค์ ยิ่งโลกกลับมาเก่ามากขึ้นเท่าไร ก็ยิ่งมีความทุกข์มากขึ้นเท่านั้น ยิ่งดวงวิญญาณตาโมประธานมากเท่าไร เขาก็ยิ่งประสบกับความทุกข์มากเท่านั้น เทพมีความสะโตประธาน ผู้เป็นหนึ่งเดียวนั้นคือรัฐบาลของพระเจ้าผู้เป็นพ่อผู้ทรงอำนาจสูงสุดและดารามราชก็อยู่กับท่านด้วยเช่นกัน พ่อพูดว่า ลูกเป็นผู้ที่อยู่อาศัยในวัดของชีวาและเวลานี้กลายเป็นโรงค้าประเวณี ลูกบริสุทธิ์และเวลานี้ได้กลับมาไม่บริสุทธิ์และเรียกตนเองว่าเป็นคนบาป ดวงวิญญาณพูดว่า: ฉันปราศจากคุณธรรม ฉันไม่มีคุณธรรมใดๆ เมื่อใดก็ตามที่พวกเขาไปที่วัดของเทพใดก็ตาม พวกเขาจะร้องเพลงนี้เบื้องหน้าเทพเหล่านั้น พวกเขาควรพูดสิ่งนี้เบื้องหน้าพ่อ พวกเขาวางท่านไว้สักครู่แล้วพูดกับพี่น้องของพวกเขา เทพเหล่านั้นเป็นพี่น้องของลูก ลูกจะไม่ได้รับสิ่งใดจากพี่น้องของลูก ลูกยังคงลงมาเรื่อยๆในขณะที่กราบไหว้บูชาพี่น้องด้วยกัน เวลานี้ลูกๆรู้ว่าพ่อมาและเราได้รับมรดกของเราจากท่าน อย่างไรก็ตามมนุษย์ไม่รู้จักพ่อเลย พวกเขาพูดว่าท่านอยู่ในทุกหนทุกแห่ง บ้างก็พูดว่าท่านคือธาตุแห่งแสงที่ไม่สิ้นสุด บ้างพูดว่าท่านนั้นอยู่เหนือนามและรูป พวกเขาพูดว่าท่านมีรูปของแสงที่คงอยู่ตลอดไป แล้วพวกเขาสามารถพูดว่าท่านนั้นอยู่เหนือรูปและนามได้อย่างไร เพราะด้วยการไม่รู้จักพ่อ พวกเขาจึงกลับมาไม่บริสุทธิ์ ดวงวิญญาณต้องกลับมาตาโมประธาน เป็นเพียงเมื่อพ่อมาเท่านั้นที่ท่านสามารถชำระทุกคนให้บริสุทธิ์ได้ ดวงวิญญาณทั้งหมดอาศัยอยู่กับพ่อในโลกที่ไม่มีตัวตน จากนั้นพวกเขาก็ลงมาที่นี่และเล่นบทบาทที่สะโต ราโจ และตาโม เป็นดวงวิญญาณผู้ที่จดจำพ่อ พ่อมาและพูดว่าท่านรับการค้ำจุนจากร่างของบราห์มา ผู้นี้คือพาหนะที่โชคดี ไม่สามารถมีพาหนะที่ปราศจากดวงวิญญาณได้ พวกเขาพูดว่าบัคกิราถ (พาหนะที่โชคดี) ได้นำแม่น้ำคงคามา นั่นเป็นไปไม่ได้ อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่เข้าใจอะไรเลยเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาพูด ได้มีการอธิบายแก่ลูกๆแล้วว่านี่คือสายฝนแห่งความรู้ จะเกิดอะไรขึ้นด้วยสิ่งนี้? ลูกจะกลับมาบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ แม่น้ำคงคาและยมุนาอยู่ในยุคทองด้วยเช่นกัน พวกเขาได้พูดว่ากฤษณะเคยเล่นอยู่ริมฝั่งของแม่น้ำยมุนา ไม่มีสิ่งนั้นได้เกิดขึ้น เขาคือเจ้าชายของยุคทอง และดังนั้นเขาจะได้รับการดูแลด้วยความใส่ใจเป็นอย่างมากเพราะเขาเป็นดอกไม้ ดอกไม้สวยงามมาก ทุกคนมาและได้รับกลิ่นหอมจากดอกไม้ พวกเขาจะไม่รับกลิ่นหอมจากหนาม เวลานี้เป็นโลกแห่งหนาม พ่อมาและเปลี่ยนป่าให้เป็นสวนดอกไม้ และด้วยเหตุนี้ท่านจึงได้ชื่อว่าเป็นบาบูลนาถ ผู้ที่เปลี่ยนหนามให้เป็นดอกไม้ พวกเขาร้องเพลงสรรเสริญท่านว่า บาบาผู้ที่เปลี่ยนหนามให้เป็นดอกไม้ ลูกๆ ควรจะมีความรักพ่อเป็นอย่างมาก เวลานี้ลูกรู้ว่าลูกเป็นของพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด เวลานี้ลูกมีความสัมพันธ์กับพ่อและกับพ่อทางร่างกายของลูกด้วยเช่นกัน เมื่อลูกจดจำพ่อจากเบื้องบน ลูกก็จะกลับมาบริสุทธิ์ ลูกดวงวิญญาณรู้ว่าเหล่านั้นคือพ่อทางโลกของลูกในขณะที่ผู้นี้คือพ่อจากเหนือโลกนี้ของลูก ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาเช่นกัน ดวงวิญญาณรู้ว่าผู้นั้นคือพ่อทางโลกและผู้นี้คือพระเจ้าผู้เป็นพ่อ ดวงวิญญาณจดจำพ่อที่ไม่สูญสลาย ไม่มีใครรู้ว่าเมื่อใดที่พ่อมาและก่อตั้งสวรรค์ พ่อมาเพื่อชำระผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ ดังนั้นท่านจะมาในยุคบรรจบพบกันอย่างแน่นอน ในคัมภีร์พวกเขาเขียนว่าช่วงเวลาของแต่ละวงจรเป็นหลายแสนปี และได้ทำให้ผู้คนไปสู่ความมืดสนิท พวกเขาพูดว่าผู้ที่ทำความเลื่อมใสศรัทธาอย่างมากจะได้พบพระเจ้า ดังนั้นผู้ที่ทำความเลื่อมใสศรัทธามากที่สุดก็ควรได้พบท่านก่อนอย่างแน่นอน บาบาได้บอกลูกเกี่ยวกับบัญชี ลูกคือคนแรกที่ได้ทำความเลื่อมใสศรัทธา ลูกคือผู้ที่ควรได้รับความรู้จากพระเจ้าก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อที่ลูกจะสามารถปกครองอาณาจักรในโลกใหม่ได้ พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดกำลังให้ความรู้แก่ลูก ไม่มีเรื่องของความยากลำบากในสิ่งนี้ พ่อพูดว่า ลูกจดจำพ่อเป็นเวลาครึ่งวงจร ไม่มีใครจดจำพ่อในความสุข ในเวลาสุดท้ายเมื่อลูกกลับมาไม่มีความสุข พ่อจะมาและทำให้ลูกมีความสุข เวลานี้ลูกกำลังกลับมาเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่มาก บังกะโลของรัฐมนตรีหลักและนายกรัฐมนตรีนั้นชั้นหนึ่ง เฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดของพวกเขาจะเป็นชั้นหนึ่ง ลูกกำลังกลายเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่มาก ลูกกำลังกลายเป็นเทพพร้อมด้วยคุณธรรมที่สูงส่ง นายแห่งสวรรค์ ที่นั่นลูกจะมีปราสาทราชวังที่ประดับด้วยเพชรและพลอย ที่นั่นเฟอร์นิเจอร์ของลูกจะชั้นหนึ่งและฝังด้วยทองคำ นี่คือไฟบูชายัญของความรู้ของรูดร้า ชีวาได้ชื่อว่ารูดร้า เมื่อความเลื่อมใสศรัทธาสิ้นสุดลง พระเจ้าก็สร้างไฟบูชายัญของรูดร้า ในยุคทองไม่มีเรื่องของไฟบูชายัญหรือความเลื่อมใสศรัทธา เป็นเพียงเวลานี้เท่านั้นที่พ่อได้สร้างไฟบูชายัญที่ไม่สูญสลายของความรู้ของรูดร้าซึ่งจะเป็นที่จดจำในภายหลัง ความเลื่อมใสศรัทธาไม่ได้ดำเนินไปตลอดเวลา มีความเลื่อมใสศรัทธาและความรู้ ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นกลางคืนและความรู้เป็นกลางวัน พ่อมาและนำกลางวันมา ดังนั้นลูกๆควรจะมีความรักต่อพ่อเป็นอย่างมาก พ่อกำลังทำให้เรากลายเป็นนายของโลก บาบาคือผู้เป็นที่รักมากที่สุด ไม่มีสิ่งใดที่น่ารักไปกว่าท่าน ลูกได้จดจำท่านมาเป็นเวลาครึ่งวงจรและพูดว่า บาบา มาและขจัดความทุกข์ของเรา เวลานี้พ่อมาแล้วและท่านอธิบายว่า ลูกๆ ลูกต้องอยู่ที่บ้านกับครอบครัวของลูก ลูกจะอยู่ที่นี่กับบาบาเป็นเวลานานแค่ไหน? ลูกสามารถอยู่กับท่านในดินแดนสูงสุดเท่านั้น ลูกไม่สามารถอยู่กับท่านที่นี่ ที่นี่ลูกต้องศึกษาความรู้ มีน้อยคนมากที่ศึกษาความรู้ การศึกษาเกิดขึ้นผ่านลำโพงหรือไม่? ครูจะถามคำถามอย่างไร ลูกจะสามารถตอบกับลำโพงได้อย่างไร? เหตุนี้เองจึงมีนักเรียนเพียงไม่กี่คนที่ได้รับการสอนในแต่ละครั้ง มีวิทยาลัยมากมายและทุกคนมีการทำข้อสอบและมีการประกาศผลการสอบ ที่นี่เพียงพ่อเท่านั้นที่สอนลูก ลูกควรอธิบายด้วยเช่นกันว่าลูกมีสองพ่อ พ่อทางร่างกาย และผู้ที่มาจากเหนือโลกนี้ ผู้คนจดจำพ่อจากเบื้องบนนั้นในเวลาของความทุกข์ พ่อนั้นเวลานี้ได้มาที่นี่ สงครามมหาภารตะอยู่เบื้องหน้าลูก ผู้คนเหล่านั้นคิดว่ากฤษณะมาในเวลาของสงครามมหาภารตะ แต่นั่นก็เป็นไปไม่ได้ ผู้คนที่น่าสงสารเหล่านั้นก็ยังคงสับสนอย่างมาก พวกเขายังคงพูดว่า กฤษณะ กฤษณะ ตลอดเวลา ชีวาและกฤษณะเป็นผู้เป็นที่รักมากที่สุด อย่างไรก็ตามผู้เดียวนั้นไม่มีตัวตนและผู้นี้มีตัวตน พ่อที่ไม่มีตัวตนเป็นพ่อของลูกดวงวิญญาณ ทั้งสองเป็นที่รักมากที่สุด กฤษณะเป็นนายของโลกด้วยเช่นกัน เวลานี้ลูกสามารถตัดสินได้ว่าใครน่ารักมากกว่ากัน เพียงชีพบาบาเท่านั้นที่ทำให้ลูกมีค่า กฤษณะทำอะไร? เป็นพ่อที่ทำให้เขากลายเป็นเช่นนั้น ดังนั้นควรมีคำยกย่องที่มากกว่าสำหรับพ่อนั้น พ่อได้อธิบายว่าลูกทั้งหมดนั้นคือปารวตี ชีวาเจ้าแห่งความเป็นอมตะกำลังบอกเล่าเรื่องราวให้แก่ลูก ลูกทั้งหมดคืออรชุน และลูกทั้งหมดคือดรุพดี โลกที่มีกิเลสนี้เรียกว่าอาณาจักรของราวัน นั่นคือโลกที่ปราศจากกิเลส ไม่มีเรื่องของกิเลส ที่นั่น พ่อที่ไม่มีตัวตนจะสร้างโลกที่มีกิเลสหรือ? มีความทุกข์ในกิเลส ซันยาสซีมีหฐโยคะซึ่งเป็นหนทางแห่งการแยกตัวไปอยู่โดดเดี่ยว ไม่สามารถมีการสละละทิ้งการกระทำได้ นั่นเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อดวงวิญญาณแยกห่างจากร่างกายของเขา บัญชีของการกระทำทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นในกรงขังของครรภ์ อย่างไรก็ตามการพูดถึงการสละละทิ้งการกระทำเป็นสิ่งที่ผิด ผู้คนมากมายศึกษาหฐโยคะ ฯลฯ พวกเขาไปนั่งในถ้ำและแม้แต่เดินบนไฟ พวกเขามีพลังลึกลับมากมาย พวกเขาทำสิ่งต่างๆ มากมายให้เกิดขึ้นด้วยเวทย์มนตร์ แม้กระทั่งพระเจ้าก็ถูกเรียกว่านักมายากล พ่อค้าเพชร และนักธุรกิจ อย่างไรก็ตามไม่มีใครสามารถได้รับการหลุดพ้นหรือการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ได้ด้วยสิ่งเหล่านั้น มีเพียงสัตกูรูเดียวที่แท้จริงเท่านั้นที่มาและให้การหลุดพ้นและการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์แก่ทุกคน อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. มีเพียงพ่อผู้เป็นที่รักที่สุดผู้เดียวเท่านั้นที่เปลี่ยนหนามให้เป็นดอกไม้ จดจำท่านด้วยความรักอย่างมาก กลับมาเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมที่บริสุทธิ์และให้ความสุขกับทุกคน

2. ความรู้นี้ (การศึกษา) เป็นแหล่งแห่งรายได้ ด้วยสิ่งนี้ลูกกลับมาเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่มากเป็นเวลา 21 ชาติเกิด ดังนั้นรักษาสิ่งนี้เป็นอย่างดีและสอนผู้อื่นด้วยเช่นกัน กลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ

พร:
ขอให้ลูกทำให้บัพดาดาเป็นมิตรร่วมทางของลูกและกลายเป็นโยคีที่ง่ายดายผู้ที่ทำทุกสิ่งด้วยพละกำลังเป็นสองเท่า

เมื่อทำงานใดๆ จงทำให้บัพดาดาเป็นมิตรร่วมทางของลูกและงานจะเสร็จสิ้นด้วยพละกำลังเป็นสองเท่า ลูกจะตระหนักรู้ถึงท่านได้อย่างง่ายดายมากเพราะใครก็ตามที่อยู่กับลูกเสมอจะได้รับการจดจำโดยธรรมชาติ โดยการเป็นมิตรร่วมทางในลักษณะนี้และโดยการมีมิตรร่วมทางของสัจจะในสติปัญญาของลูกอยู่เสมอ ลูกจะกลายเป็นโยคีที่ง่ายดาย เนื่องจากการมีมิตรร่วมทางที่ทรงพลังนี้ ลูกจะทำทุกสิ่งด้วยพละกำลังเป็นสองเท่าและประสบกับความสำเร็จ

คติพจน์:
มหาระตีคือผู้ที่ไม่เคยได้รับอิทธิพลจากอิทธิพลภายนอกของมายา