05.11.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน พ่อมาเพื่อให้มรดกของความสงบและความสุขแก่ลูก ศาสนาดั้งเดิมของลูกคือความสงบ ดังนั้นลูกไม่ต้องเร่รอนไปทั่วเพื่อค้นหาความสงบอีกต่อไป

คำถาม:
ลูกๆ จะกลายเป็นผู้ที่มีค่าพอที่จะถูกชั่งน้ำหนักกับสมบัติที่ไม่มีขีดจำกัดเป็นเวลา 21 ชาติเกิดได้อย่างไร?

คำตอบ:
เมื่อพ่อมาและสร้างโลกใหม่ ลูกๆกลายเป็นผู้ช่วยของท่าน ลูกๆใช้ทุกสิ่งที่ลูกมีอย่างมีค่าสำหรับงานของท่าน ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบแทน พ่อได้ชั่งน้ำหนักลูกกับสมบัติที่ไม่มีขีดจำกัดสำหรับ 21 ชาติเกิด เพื่อที่ว่าความมั่งคั่งของลูกจะไม่มีการลดลง ลูกจะไม่มีวันประสบกับความทุกข์หรือความตายก่อนวัยอันควร

เพลง:
หัวใจขอบคุณผู้แก่ผู้เดียวที่ให้การค้ำจุนแก่ฉัน...

โอมชานติ
ความหมายของ โอม ได้มีการอธิบายให้แก่ลูกทางจิตที่สุดแสนหวาน บางคนพูดเพียงแค่โอม แต่ควรจะพูดว่า โอมชานติ ความหมายของโอมโดยตัวมันเองคือพระเจ้า ความหมายของ โอม ชานติ คือ ฉันดวงวิญญาณเป็นตัวของความสงบ ฉันคือดวงวิญญาณและนี่คือร่างกายของฉัน ดวงวิญญาณมาก่อนแล้วจึงเป็นร่างกาย ดวงวิญญาณเป็นตัวของความสงบและอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งความสงบ ไม่ใช่ว่าลูกจะได้รับความสงบที่แท้จริงด้วยการเข้าไปในป่า เมื่อลูกกลับบ้านเท่านั้นที่ลูกจะได้รับความสงบอย่างแท้จริง ประการที่สองผู้คนต้องการความสงบเมื่อไม่มีความสงบ เมื่อดินแดนแห่งความทุกข์ที่ไม่สงบนี้ถูกทำลายแล้วก็จะมีความสงบ จากนั้นลูกๆจะได้รับมรดกของความสงบของลูก ที่นั่นไม่มีความไม่สงบทั้งในบ้านของลูกหรือภายนอกในอาณาจักร นั่นเรียกว่าอาณาจักรแห่งความสงบ ที่นี่เป็นอาณาจักรของความไม่สงบเพราะเป็นอาณาจักรของราวัน นั่นคืออาณาจักรที่ได้รับการก่อตั้งโดยพระเจ้า และแล้วหลังจากที่ยุคทองแดงเริ่มขึ้นก็กลายเป็นอาณาจักรของปีศาจ ปีศาจไม่เคยมีความสงบ! ที่บ้าน ที่ทำงาน ฯลฯ ทุกหนแห่งไม่มีสิ่งใดเลยนอกจากความไม่สงบ กิเลสทั้งห้าของราวันกระจายความไม่สงบ ไม่มีผู้รู้หรือบัณฑิตรู้ว่าราวันคืออะไร พวกเขาไม่เข้าใจว่าเหตุใดพวกเขาจึงฆ่าราวันทุกปี ราวันไม่ได้คงอยู่ในยุคทองหรือยุคเงิน นั่นคืออาณาจักรเทพ พระเจ้า,บาบาก่อตั้งอาณาจักรเทพโดยผ่านลูก ท่านไม่ได้ทำสิ่งนี้ด้วยตัวของท่านเอง ลูกๆ ที่สุดแสนหวานคือผู้ช่วยของพระเจ้า ก่อนหน้านี้ลูกเป็นผู้ช่วยของราวัน เวลานี้พระเจ้ามาแล้วและกำลังให้การหลุดพ้นแก่ทุกคน ท่านกำลังก่อตั้งอาณาจักรแห่งความบริสุทธิ์, ความสงบ และความสุข เวลานี้ลูกแต่ละคนได้รับดวงตาที่สามของความรู้แล้ว ไม่มีเรื่องของความทุกข์ในยุคทองและยุคเงิน ไม่มีใครดูถูกใครที่นั่น ไม่มีใครรับประทานสิ่งสกปรกที่นั่น ดูสิว่าที่นี่ผู้คนรับประทานอาหารสกปรกแค่ไหน! ภาพของกฤษณะได้แสดงถึงความรักต่อวัวอย่างมาก ไม่ใช่ว่ากฤษณะจะเป็นคนเลี้ยงวัวที่ต้องเลี้ยงวัวที่ ไม่เลย มีความแตกต่างอย่างมากระหว่างวัวที่นั่นและวัวที่นี่ วัวที่นั่นสวยมากและสะโตประทาน เช่นเดียวกับที่เทพสวยงามมาก วัวก็สวยงามเช่นกัน ลูกรู้สึกมีความสุขเพียงแค่ได้มองดูพวกเขา นั่นคือสวรรค์และนี่คือนรก ทุกคนจดจำสวรรค์ มีความแตกต่างของกลางวันและกลางคืนระหว่างสวรรค์และนรก ในตอนกลางคืนมีความมืดและในตอนกลางวันมีความสว่าง เมื่อเป็นกลางวันของบราห์มาก็เป็นกลางวันของสกุลบราห์มาด้วยเช่นกัน ก่อนหน้านี้ลูกก็อยู่ในกลางคืนที่มืดมิดเช่นกัน ในเวลานี้เป็นความแรงของความเลื่อมใสศรัทธาอย่างมาก ผู้คนยังคงชั่งน้ำหนักเพื่อเปรียบเทียบสองสิ่งนี้ระหว่างดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่กับทองคำเพราะพวกเขาเป็นปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่ของคัมภีร์ศาสนา เหตุใดพวกเขาจึงสร้างผลกระทบเช่นนั้น? บาบาได้อธิบายสิ่งนี้ดัวยเช่นกัน เมื่อใบไม้ใหม่ปรากฏออกมาใบไม้จะสะโตประธาน ในทำนองเดียวกันเมื่อดวงวิญญาณใหม่มาจากเบื้องบน พวกเขาจะสร้างผลกระทบอย่างแน่นอนเป็นเวลาชั่วคราว ผู้คนชั่งน้ำหนักเขากับทองคำหรือเพชรนั่นคือให้ความสำคัญกับพวกเขาที่มีค่าดั่งทองคำหรือเพชร อย่างไรก็ตามทั้งหมดนั้นกำลังจะถูกทำลาย มนุษย์ได้สร้างสิ่งปลูกสร้างที่มีมูลค่าหลายแสน พวกเขาเชื่อว่าพวกเขาเองมั่งคั่งอย่างมาก ลูกๆเข้าใจว่าความมั่งคั่งนั้นจะอยู่เพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น ทั้งหมดนี้จะกลายเป็นฝุ่น ทรัพย์สมบัติของบางคนก็จะถูกฝัง... พ่อกำลังก่อตั้งสวรรค์ และผู้ที่ใช้ทรัพย์สมบัติของเขาสำหรับสิ่งนี้จะได้รับราชวังที่ประดับประดาด้วยทองคำและเพชรเป็นเวลา 21 ชาติเกิด ที่นี่ลูกได้รับเพียงชาติเกิดเดียวเท่านั้น ที่นั่นความมั่งคั่งจะดำเนินต่อไปถึง 21 ชาติเกิด อะไรก็ตามที่ลูกเห็นด้วยตาของลูกรวมทั้งร่างกายของลูกจะถูกเผา ลูกๆได้รับนิมิตด้วยความรู้แจ้งที่สูงส่ง จะมีการทำลายล้างและจากนั้นก็จะเป็นอาณาจักรของลักษมีและนารายณ์ ลูกรู้ว่าลูกกำลังสร้างโชคของอาณาจักรของลูกอีกครั้ง ลูกได้ปกครองมา 21 ชั่วอายุ และจากนั้นก็เป็นอาณาจักรของราวัน เวลานี้พ่อมาอีกครั้ง ทุกคนในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาจดจำระลึกถึงพ่อ เป็นที่จดจำกันมาว่าทุกคนจดจำพระเจ้าในเวลาที่มีความทุกข์ พ่อให้มรดกของความสุขแก่ลูกและจากนั้นก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องจดจำท่าน ท่านคือแม่และพ่อ แม่และพ่อนั้นมีลูกของตนเอง ที่นี่เป็นเรื่องของแม่และพ่อจากดินแดนที่เหนือโลกนี้ เวลานี้ลูกกำลังศึกษาเพื่อกลายเป็นลักษมีและนารายณ์ เมื่อนักเรียนในโรงเรียนสอบผ่านไปได้ดีมาก ครูของพวกเขาจะได้รับรางวัล ลูกจะให้รางวัลอะไรแก่ผู้เดียวนั้น? ลูกกำลังทำให้ท่านเป็นลูกของลูกด้วยเวทย์มนต์ มีคำกล่าวว่าแม่ของกฤษณะเห็นก้อนเนยในปากของกฤษณะ กฤษณะถือกำเนิดในยุคทองเขาจะไม่กินเนย ฯลฯ เขาคือนายของโลก ดังนั้นเวลานั้นหมายถึงอะไร? มันหมายถึงเวลานี้ยุคบรรจบพบกัน ลูกรู้ว่าลูกจะละร่างของลูกและกลายเป็นเด็กทารก ลูกจะกลายเป็นนายของโลก คริสเตียนทั้งสองจะต่อสู้กันและลูกจะได้รับเนย ลูกได้รับอาณาจักร ผู้คนเหล่านั้นทำให้ชาวบารัตต่อสู้กันเองและพวกเขาก็ได้รับเนยไป (แบ่งแยกและปกครอง) รัฐบาลอังกฤษได้ขยายตัวออกไปมากกว่า 3 ใน 4 ของโลก จากนั้นอิทธิพลของพวกเขาก็ค่อยๆลดลงทีละน้อย ไม่มีใครนอกจากลูกที่สามารถปกครองทั้งโลกได้ เวลานี้ลูกเป็นลูกของพระเจ้า เวลานี้ลูกกลายเป็นนายของบราห์มันและนายของโลก บราห์มันไม่ได้รวมอยู่ในโลก ไม่มีอาณาจักรในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน วงจรของยุคทอง, ยุคเงิน, ยุคทองแดงและยุคเหล็กคงอยู่ที่นี่ในโลกที่มีตัวตน ดวงวิญญาณไม่ได้ไปไหนเมื่อพวกเขาเข้าฌาณ ถ้าดวงวิญญาณนั้นจะต้องออกจากร่าง ร่างนั้นก็จะตาย สิ่งเหล่านั้นล้วนเป็นภาพนิมิต บางคนสามารถได้รับนิมิตผ่านอำนาจลี้ลับในขณะที่พวกเขานั่งอยู่ที่นั่น พวกเขาสามารถเห็นรัฐสภาในต่างประเทศได้ บาบาถือกุญแจของเทพนิมิตไว้ในมือของท่าน ขณะที่กำลังนั่งอยู่ที่นี่ ลูกสามารถเห็นลอนดอน ลูกไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องมือใดๆ นิมิตต่างๆจะได้รับในเวลาที่ถูกต้องตามเวลาที่ได้กำหนดไว้แล้วในละคร ได้มีภาพของพระเจ้าที่ประทานนิมิตแก่อรชุน ตามละครอรชุนต้องได้รับนิมิต สิ่งนี้ก็ถูกกำหนดไว้แล้วเช่นกัน ไม่ใช่ความยิ่งใหญ่ของใคร ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นตามละคร กฤษณะกลายเป็นเจ้าชายของโลก นั่นคือเขาได้รับเนย ไม่มีใครรู้ว่าโลกคืออะไรและบราห์มันคืออะไร ลูกดวงวิญญาณอาศัยอยู่ในบราห์มัน เป็นเวลานี้ที่มีการมาและการไปจากอาณาเขตที่ละเอียดอ่อนและมีนิมิต ฯลฯ ที่เกิดขึ้น จากนั้นอาณาเขตที่ละเอียดอ่อนจะไม่ได้รับการกล่าวถึงเป็นเวลาอีก 5000 ปี พวกเขาพูดว่า: ขอคาราวะต่อเทพบราห์มา แล้วพวกเขาพูด: ขอคาราวะต่อดวงวิญญาณสูงสุดชีวา ดังนั้นท่านคือผู้ที่สูงที่สุด ท่านถูกเรียกว่าพระเจ้า เทพเหล่านั้นเป็นมนุษย์ด้วยเช่นกันแต่พวกเขามีคุณธรรมที่สูงส่ง ไม่มีมนุษย์คนใดที่มีแขนสี่แขนถึงแปดแขน ที่นั่นมนุษย์มีเพียงสองแขนเช่นกัน แต่พวกเขาบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์และไม่มีการกล่าวถึงความไม่บริสุทธิ์ ไม่มีการตายก่อนวัยอันควรที่นั่น ดังนั้นลูกๆ ควรมีความสุขอย่างมาก ฉันดวงวิญญาณมองเห็นบาบาด้วยร่างกายนี้ ลูกสามารถเห็นเพียงร่างกาย ลูกไม่สามารถเห็นทั้งดวงวิญญาณสูงสุดและดวงวิญญาณ นี่เป็นเรื่องของความเข้าใจของดวงวิญญาณและดวงวิญญาณสูงสด ลูกได้รับการหยั่งรู้ที่สูงส่งเพื่อเห็นสิ่งเหล่านั้น และทุกสิ่งที่ลูกเห็นในเทพนิมิตจะมีขนาดใหญ่ อาณาจักรก็มีขนาดใหญ่ด้วยเช่นกัน ดวงวิญญาณเป็นเพียงจุด ลูกจะไม่เข้าใจอะไรเลยด้วยการเห็นเพียงจุด ดวงวิญญาณนั้นละเอียดอ่อนมาก หมอพยายามจะจับดวงวิญญูาณ แต่ไม่มีใครสามารถรู้สิ่งใดเลย ผู้คนเหล่านั้นเปรียบเทียบทองคำกับเพชร ลูกกำลังกลายเป็นมหาเศรษฐีชาติแล้วชาติเล่า ลูกไม่ได้มีการแสดงออกภายนอกใดๆ ท่านนั่งในพาหนะนี้และสอนเราในวิธีที่ธรรมดา ชื่อนั้นคือพาหนะที่โชคดี (บัคกีราช) พ่อเข้ามาในพาหนะเก่าที่ไม่บริสุทธิ์นี้และทำงานรับใช้ที่สูงสุดเหนือสิ่งใด พ่อพูดว่า: พ่อไม่ได้มีร่างกายของพ่อเอง พ่อมหาสมุทรแห่งความรู้ มหาสมุทรแห่งความรัก จะสามารถให้มรดกของลูกแก่ลูกได้อย่างไร? พ่อไม่สามารถให้มรดกจากข้างบนนั้นได้ พ่อจะสอนผ่านแรงบันดาลใจได้อย่างไร? พ่อต้องมาที่นี่อย่างแน่นอน ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาลูกกราบไหว้บูชาพ่อและลูกทั้งหมดก็รักพ่อ ผู้คนรักภาพของคานธีและเนรู ฯลฯ พวกเขาจดจำร่างกายของพวกเขาได้ ดวงวิญญาณนั้นไม่สูญสลายและดังนั้นดวงวิญญาณจึงใช้ชาติเกิดต่อไป แต่ผู้คนเฝ้าแต่จดจำภาพลักษณ์ที่สูญสลาย นั่นเป็นเรื่องของการกราบไหว้บูชาวัตถุ! พวกเขาสร้างสถานที่บูชาและถวายดอกไม้ ฯลฯ นั่นเป็นอนุสรณ์ มีวัดมากมายที่สร้างให้แก่ชีวา อนุสรณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทำขึ้นเพื่อชีวา มีการยกย่องวัดโสมนาถ โมหะหมัดกัชนาวีได้มาและรูดปล้นวัดโสมนาถ ลูกเคยมั่งคั่งอย่างมาก! บาบาชั่งน้ำหนักลูกกับเพชรพลอย พ่อไม่ได้ชั่งน้ำหนักหรือให้ความสำคัญกับตัวพ่อเอง พ่อไม่ได้เป็นผู้ที่มีความมังคั่งมากเช่นนั้น! พ่อทำให้ลูกเป็นเช่นนั้น ผู้คนเหล่านั้นอาจจะชั่งใครหรือให้คุณค่าโดยเปรียบเทียบกับใครบางคน และวันรุ่งขึ้นเขาก็อาจจะตาย ทรัพย์สมบัตินั้นก็จะไม่มีประโยชน์เลย พ่อให้ความสำคัญลูกๆชั่งน้ำหนักลูกเทียบกับสมบัติที่ไม่มีขีดจำกัดซึ่งทรัพย์สมบัตินั้นจะคงอยู่กับลูกเป็นเวลา 21 ชาติเกิด อย่างไรก็ตามสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อลูกทำตามศรีมัท ไม่มีการกล่าวถึงความทุกข์ที่นั่น ไม่มีความตายก่อนวัยอันควรที่นั่น จะไม่มีความกลัวตาย ผู้คนของที่นี่กลัวตายอย่างมากจนพวกเขาร้องไห้ มีความสุขอย่างมากที่ลูกจะไปและกลายเป็นเจ้าชาย ชีวา,ดวงวิญญาณสูงสุดเรียกว่านักมายากล, นักธุรกิจและพ่อค้าเพชร ท่านประทานนิมิตของการกลายเป็นเจ้าชายเช่นนั้นแก่ลูกด้วยเช่นกัน เวลานี้บาบาได้เลิกบทบาทของการให้นิมิตแล้ว อันตรายมากมายเกิดจากสิ่งเหล่านั้น เวลานี้พ่อประทานการหลุดพ้นแก่เราด้วยความรู้ ก่อนอื่นลูกจะไปสู่ดินแดนแห่งความสุข เวลานี้นี่คือดินแดนแห่งความทุกข์ ลูกรู้ว่าเป็นดวงวิญญาณที่ดูดซับความรู้ เหตุนี้เองพ่อพูดว่า: จงพิจารณาตนเองว่าเป็นดวงวิญญาณ! ซันสการ์ที่ดีและไม่ดีอยู่ในดวงวิญญาณ ถ้าซันสการ์ของลูกอยู่ในร่างกายของลูก ซันสการ์ก็จะถูกเผาไปกับร่างกายนั้น ลูกพูดว่า: ชีพบาบา เราดวงวิญญาณกำลังศึกษาผ่านร่างกายนี้ นี่คือสิ่งใหม่ ชีพบาบากำลังสอนเราดวงวิญญาณ จดจำสิ่งนี้ให้มั่นคงมาก ท่านคือพ่อและเป็นครูของพวกเราดวงวิญญาณทั้งหมดด้วยเช่นกัน พ่อพูดด้วยตัวท่านเองว่า: พ่อไม่ได้มีร่างกายของพ่อเอง พ่อเป็นดวงวิญญาณเช่นกัน, แต่พ่อเรียกว่าดวงวิญญาณสูงสุด ดวงวิญญาณเป็นผู้ทำทุกสิ่ง ชื่อของร่างกายนั้นก็เฝ้าแต่เปลี่ยนไป ดวงวิญญาญคือดวงวิญญาณ พ่อ,ดวงวิญญาณสูงสุดไม่ได้ใช้ชาติเกิดใหม่เช่นเดียวกับลูก บทบาทของพ่ออยู่ในละครเช่นนั้นที่พ่อเข้ามาในผู้นี้และพูดความรู้แก่ลูก เหตุนี้เองผู้นี้จึงเรียกว่าเป็นพาหนะที่โชคดี เขาได้รับการเรียกว่าเป็นรองเท้าเก่าด้วยเช่นกัน ชีพบาบาสวมรองเท้าบู๊ทยาวเก่าๆ พ่อพูดว่า: พ่อเข้ามาในผู้นี้ในตอนสุดท้ายของหลายต่อหลายชาติเกิดของเขา ผู้นี้กลายเป็นสิ่งนี้ก่อนใคร และลูกก็เช่นเดียวกัน! บาบาพูดว่า: ลูกยังเด็กมาก ลูกต้องศึกษามากกว่าที่ฉันทำและประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง อย่างใรก็ตามฉันมีบาบาอยู่กับฉันและดังนั้นฉันจดจำท่านซ้ำแล้วซ้ำเล่า บาบานอนกับฉันด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามบาบาไม่สามารถกอดฉันได้ ท่านสามารถกอดลูกได้ ลูกนั้นโชคดีมาก ลูกสามารถกอดร่างกายที่ชีพบาบายืมมาใช้ได้ ฉันจะกอดท่านได้อย่างไร? ฉันไม่ได้มีโชคเช่นนั้น! เหตุนี้เองลูกจึงถูกจดจำว่าเป็นดวงดาวที่โชคดี ลูกๆ โชคดีเสมอ พ่อให้ทรัพย์สมบัติแก่ลูกๆ ของเขา ดังนั้นลูกคือดวงดาวที่โชคดี ชีพบาบาพูดว่า: ลูกนั้นโชคดีกว่าพ่อ พ่อสอนลูกและทำให้ลูกกลายเป็นนายของโลก พ่อไม่ได้เป็นเช่นนั้น ลูกกลายเป็นนายของบราห์มันด้วยเช่นกัน พ่อเพียงแค่มีกุญแจของเทพนิมิต พ่อคือมหาสมุทรแห่งความรู้ พ่อทำให้ลูกกลายเป็นนายของมหาสมุทรแห่งความรู้ด้วยเช่นกัน ลูกรู้ทั้งวงจรและจะกลายเป็นผู้ปกครองโลก จักรพรรดิและจักรพรรดินี พ่อไม่ได้กลายเป็นเช่นนั้น เมื่อผู้คนอายุมากขึ้นพวกเขาจะยกมรดกทั้งหมดให้กับลูกๆของเขา และไปสู่สภาพของการปลดเกษียณ มันเคยเป็นเช่นนั้นในสมัยก่อน ปัจจุบันพวกเขามีความผูกพันยึดมั่นกับลูกๆของเขา พ่อจากดินแดนที่ห่างไกลพูดว่า: พ่อเข้าามาในผู้นี้และเปลี่ยนลูกๆ จากหนามให้เป็นดอกไม้และทำให้ลูกกลายเป็นนายของโลก พ่อทำให้ลูกมีความสุขเสมอ เป็นเวลาครึ่งวงจรแล้วไปนั่งในสภาพของการปลดเกษียณ สิ่งเหล่านี้ไม่ได้กล่าวไว้ในคัมภีร์ ซันยาสซีถ่ายทอดสิ่งต่างๆ ในคัมภีร์ศาสนา พ่อคือมหาสมุทรแห่งความรู้ พ่อพูดด้วยตัวท่านเองว่า: พระเวทและคัมภีร์ศาสนาเป็นเครื่องประกอบของหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา เพียงพ่อเท่านั้นคือมหาสมุทรแห่งความรู้ อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่พ่อ, บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. สิ่งใดก็ตามที่ลูกมองเห็นด้วยตารวมทั้งร่างกายของลูก ทั้งหมดจะถูกเผาไหม้ ดังนั้นจงใช้ทุกสิ่งที่ลูกมีอย่างมีคุณค่า

2. ศึกษาเล่าเรียนเพื่อที่จะประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกอย่างเต็มที่จากพ่อ ให้เก็บรักษาโชคของลูกไว้ในสำนึกรู้ของลูกอยู่เสมอและกลายเป็นนายของบราห์มันและนายของโลก

พร:
ขอให้ลูกเป็นเป็นผู้เอาชนะโลกโดยการเป็นอิสระจากบ่วงพันธะของมายาในรูปที่ใหญ่โต

ความพยายามของฉัน สิ่งประดิษฐ์ของฉัน งานรับใช้ของฉัน การสัมผัสของฉัน คุณธรรมของฉันเป็นสิ่งที่ดี อำนาจในการตัดสินใจของฉันดีมาก จิตสำนึกของ"ของฉัน"นี้เป็นรูปที่ใหญ่โตของมายา มายาแสดงเวทมนตร์เช่นนี้ที่เธอทำให้ ของท่าน กลายเป็น ของฉัน และดังนั้นเวลานี้จงกลายเป็นอิสระจากบ่วงพันธะใดๆ และสร้างความสัมพันธ์กับพ่อผู้เดียวและลูกจะกลายเป็นผู้เอาชนะมายา เพียงผู้ที่เอาชนะมายาเท่านั้นที่จะเป็นผู้เอาชนะโลก พวกเขาสามารถใช้ทิศทางในหนึ่งวินาทีเพื่อกลับมาปราศจากร่างได้อย่างง่ายดายและโดยอัตโนมัติ

คติพจน์:
ผู้ที่เปลี่ยนแปลงโลกคือผู้ที่เปลี่ยนแง่ลบของทุกคนให้เป็นบวก