05.12.18       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆที่แสนหวาน ละครนี้ถูกกำหนดไว้แล้วเป็นนิรันดร์ การแสดงของนักแสดงแต่ละคนถูกกำหนดไว้ในละครนี้ ไม่มีใครสามารถได้รับการหลุดพ้นตลอดไป (โมกช์ moksha)

คำถาม:
ชีพบาบาปราศจากร่าง เหตุใดท่านจึงเข้ามาในร่างกาย? งานใดที่ท่านทำและงานใดที่ท่านไม่ได้ทำ?

คำตอบ:
บาบาพูดว่า: ลูกๆ พ่อเข้ามาในร่างนี้เพียงเพื่อพูดมุรลีกับลูก พ่อทำงานของการพูดมุรลีเท่านั้น พ่อไม่ได้มาที่นี่เพื่อรับประทานและดื่ม พ่อมาที่นี่เพื่อให้อาณาจักรใหม่แก่ลูก แต่เป็นดวงวิญญาณของผู้นี้ที่ลิ้มรสทุกสิ่ง

เพลง:
ละบัลลังก์ของท่านบนท้องฟ้า และลงมายังพื้นดิน

โอมชานติ
เราเพียงเล่นเพลงที่เราใส่ใจเท่านั้น ไม่มีบัลลังก์ใดในท้องฟ้า อวกาศเรียกว่าท้องฟ้าแต่ไม่มีบัลลังก์ในท้องฟ้า และพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ไม่ได้อาศัยอยู่บนบัลลังก์ในท้องฟ้า พ่ออธิบายแก่ลูกๆ ว่า: ทั้งพ่อ พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดและลูกๆ ซึ่งเป็นดวงวิญญาณอาศัยอยู่เหนือฟากฟ้าของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาว และสถานที่นั้นเรียกว่าโลกที่ไม่มีตัวตน เช่นที่มีพระอาทิตย์ พระจันทร์และดวงดาวในท้องฟ้า ในทำนองเดียวกันดวงวิญญาณอาศัยอยู่ในธาตุที่ยิ่งใหญ่ในรูปทรงของต้นไม้ เช่นที่ดวงดาวแขวนอยู่ในท้องฟ้านั้นโดยไม่มีสิ่งใดค้ำจุน ในทำนองเดียวกันเราดวงวิญญาณ และพ่อดวงวิญญาณสูงสุดนั้นเป็นผู้อาศัยของธาตุที่ยิ่งใหญ่ เราเป็นเช่นดวงดาวเช่นกัน พระอาทิตย์ของความรู้ พระจันทร์ของความรู้ และดวงดาวของความรู้ ได้มีการอธิบายว่าเมื่อมีความทุกข์อย่างมาก เป็นเวลานั้นที่พ่อมา สิ่งเก่าจำเป็นต้องถูกทำให้ใหม่ เพียงในโลกเก่าเท่านั้นที่มีความทุกข์ ในยุคเหล็กมีความทุกข์มากมาย ในสวรรค์ไม่มีสิ่งใดนอกจากความสุข พ่อต้องมาเพื่อสอนราชาโยคะที่ง่ายดายแก่ลูกอีกครั้ง ทุกคนเรียกหาพ่อว่า: ได้โปรดมา! พวกเขาไม่ได้พูดกับกฤษณะว่า: ทิ้งบัลลังก์ของท่านและลงมาที่นี่! คำว่า บัลลังก์ ไม่ได้เหมาะสมกับกฤษณะ เขาได้เคยเป็นเจ้าชาย ลูกสามารถพูดถึงบัลลังก์เมื่อได้ครองราชย์ ใช่ พ่อสามารถวางเด็กเล็กๆ ในตักของเขาหรือถัดจากเขา พ่ออธิบายว่า: ดวงวิญญาณอยู่ในโลกที่ไม่มีตัวตนเหมือนเช่นดวงดาว แล้วเขาก็ลงมาจากที่นั้นต่างลำดับกันไป พวกเขาแสดงให้เห็นว่าดวงดาวตกลงมาอย่างไร ดวงดาวมาจากที่นั่นด้วยเช่นกันและเข้ามาในครรภ์โดยตรง บันทึกสิ่งนี้ลงไปอย่างดีว่า: ทุกดวงวิญญาณต้องผ่านสภาพซาโต ราโจ และตาโม เป็นเพียงสิ่งเดียวกันสำหรับลักษมีและนารายณ์ผู้ที่มาก่อน พวกเขาต้องผ่านสภาพซาโตและราโจเช่นกัน และไปถึงสภาพตาโมประธานของเขาด้วยการกลับมาใช้ชาติเกิด เป็นสิ่งเดียวกันสำหรับทุกคน ไม่มีใครสามารถกลับบ้าน เมื่ออับบราฮัมและพระพุทธเจ้ามา พวกเขาต้องผ่านสภาพซาโต ราโจและตาโมเช่นกัน พวกเขาต้องกลับมาใช้ชาติเกิด ผู้ก่อตั้งศาสนามาในยุคทองแดง พวกเขาเริ่มใช้ชาติเกิดใหม่ของเขาที่นั่น แล้วต้องกลับมาซาโตประธาน ในเวลานี้ใครสามารถประทานชีวิตใหม่ที่ไม่มีกิเลสแก่เขา? เพียงชีวาผู้เดียวเท่านั้นที่ประทานชีวิตใหม่ที่ไม่มีกิเลส ท่านพูดว่า: พ่อต้องมาเพื่อประทานชีวิตใหม่ที่ไม่มีกิเลสแก่ทุกคน ไม่มีใครอื่นสามารถทำงานที่พ่อทำ พ่อก่อตั้งศาสนาเทพ พ่อกำลังสอนราชาโยคะแก่ลูก พ่อคือผู้ประทานการหลุดพ้นและชีวิตใหม่ที่ไม่มีกิเลส พ่อพาลูกกลับไปเมื่อลูกบริสุทธิ์ พ่อประทานชีวิตใหม่ที่ไม่มีกิเลสแก่ลูกด้วยเช่นกัน พร้อมกับลูกพ่อยกระดับผู้ก่อตั้งศาสนาของศาสนาอื่นทั้งหมดผู้ที่อยู่กับลูกด้วยเช่นกัน พ่อตกแต่งประดับประดาลูกด้วยความรู้และทำให้ลูกมีค่าควรแก่การแต่งงานกับนายแห่งสวรรค์, ลักษมีหรือนารายณ์ แล้วพ่อก็พาลูกกลับบ้าน ก่อนอื่นใดพ่อพาทุกคนไปสู่ดินแดนของการหลุดพ้น พ่อคือผู้ประทานชีวิตใหม่ที่ไม่มีกิเลสแก่ทั้งหมดด้วยเช่นกัน ผู้ก่อตั้งศาสนาอื่นที่มานั้นไม่ได้ประทานชีวิตใหม่ที่ไม่มีกิเลสแก่ผู้ใด พวกเขาเพียงแต่ก่อตั้งศาสนาของเขาเองแล้วก็เริ่มทำให้ศาสนานั้นขยายตัว พวกเขากลับมาใช้ชาติเกิดในศาสนาของเขาเองและผ่านสภาพซาโต ราโจ และตาโม ในเวลานี้ทั้งหมดนั้นตาโมประธาน ในเวลานี้ใครจะทำให้พวกเขาบริสุทธิ์และซาโตประธาน? พ่อเองนั่งที่นี่และอธิบายแก่ลูก พระเจ้ามาและประทานชีวิตใหม่ที่ไม่มีกิเลสแก่ทุกคนและทำให้บารัตกลายเป็นสวรรค์ด้วยเช่นกัน ท่านสอนราชาโยคะแก่ลูกเพื่อลูกจะได้มาซึ่งการหลุดพ้นในชีวิต และเหตุนี้เองพ่อจึงได้รับการสรรเสริญอย่างมากมาย กีตะเป็นคัมภีร์ที่สูงที่สุด อย่างไรก็ตาม ด้วยการเขียนชื่อของกฤษณะ พวกเขาก็ลืมพระเจ้า พระเจ้าคือผู้ประทานชีวิตใหม่ที่ไม่มีกิเลสแก่ทั้งหมด และเหตุนี้เองกีตะจึงเป็นคัมภีร์ศาสนาสำหรับศาสนาทั้งหมด ทุกคนต้องยอมรับสิ่งนี้ ไม่มีคัมภีร์ศาสนาอื่นใดเพื่อประทานชีวิตใหม่ที่ไม่มีกิเลส เป็นผู้เดียวเท่านั้นที่ประทานชีวิตใหม่ที่ไม่มีกิเลส กีตะเป็นของท่านผู้นั้น ท่านกำลังให้ความรู้เพื่อชีวิตใหม่ที่ไม่มีกิเลสแก่ลูกๆ หากมีชื่อชีวาในกีตะ ก็จะเป็นคัมภีร์ของศาสนาทั้งหมด พ่อพูดกับทุกคนว่า: คิดว่าตนเป็นดวงวิญญาณและมีโยคะกับพ่อและบาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้อง แล้วลูกจะมาที่ดินแดนของพ่อ พ่อคือผู้เดียวที่ประทานชีวิตใหม่ที่ไม่มีกิเลสแก่ผู้คนของศาสนาทั้งหมด ผู้อื่นทั้งหมดมาเพื่อก่อตั้งศาสนาของเขาเอง ผู้คนถามว่า: เราจะไม่ได้รับการหลุดพ้นตลอดไปหรือ? พ่อพูดว่า: ไม่ บทบาทของดวงวิญญาณทั้งหมดถูกกำหนดไว้ในละคร ไม่มีการกระทำของผู้ใดที่สามารถเปลี่ยนแปลง ละครที่คงอยู่ตลอดไปของการกระทำที่สมบูรณ์ของแต่ละคนถูกกำหนดไว้แล้ว ละครนั้นคงอยู่ตลอดไป ละครไม่มีตอนเริ่ม ตอนกลางหรือตอนจบ ตอนเริ่มของโลกคือยุคทอง และยุคเหล็กกล่าวได้ว่าเป็นตอนจบ อย่างไรก็ตามไม่มีตอนเริ่มหรือตอนจบใดของละคร ลูกไม่สามารถถามว่าเมื่อใดที่ละครถูกสร้างขึ้น คำถามนี้ไม่สามารถเกิดขึ้น บาบาได้อธิบายว่า: มีคัมภีร์อื่นๆมากมาย แต่ละคนมาและก่อตั้งศาสนาของเขาเอง พวกเขาไม่ได้ประทานชีวิตใหม่ที่ไม่มีกิเลส พวกเขามาและก่อตั้งศาสนาของเขาและศาสนานั้นก็เฝ้าแต่ขยายตัวตามพวกเขา สิ่งเหล่านี้คือประเด็นที่ลึกล้ำเช่นนั้น เป็นสิ่งที่มีค่าในการเขียนเรียงความเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ ที่นี่ไม่มีการพูดโอ้อวดใดๆ นี้คือละครของชัยชนะและการพ่ายแพ้ ในยุคทองไม่มีความจำเป็นใดที่จะจดจำพระเจ้า หากลูกจะจดจำพระเจ้าที่นั่น ลูกก็ต้องได้เข้าใจด้วยเช่นกันว่าท่านได้สร้างลูกบราห์มิน ท่านบอกลูกเป็นการส่วนตัวว่าท่านเป็นผู้สร้าง ยุคแห่งการบรรจบพบกันนี้เป็นโลกใหม่ของบราห์มิน ไม่มีใครรู้จักจุก แต่พวกเขาได้สร้างภาพขนาดใหญ่ที่แสดงให้เห็นรูปที่หลากหลายของเทพ นักรบ พ่อค้าและศูทร พวกเขาได้ลืมบราห์มิน ในยุคทองมีเหล่าเทพและในยุคเหล็กมีศูทร พวกเขาไม่รู้จักบราห์มินในยุคแห่งการบรรจบพบกัน พ่อมาและอธิบายความลับนี้ บาบาพูดว่า: โดยปราศจากความบริสุทธิ์ ไม่สามารถมีคุณธรรมได้ บาบาอธิบายว่ามีคัมภีร์และพระเวทย์มากมาย พวกเขาไปทั่วพร้อมกับคัมภีร์และพระเวทย์เหล่านั้น พวกเขาเอาภาพลักษณ์ต่างๆออกจากวัด นำภาพลักษณ์นั้นไปแห่แล้วก็นำกลับมาที่วัด บาบาได้อธิบายสิ่งเหล่านั้นทั้งหมด พวกเขาใส่คัมภีร์ลงในรถบรรทุกและแห่คัมภีร์เหล่านั้น ในทำนองเดียวกันพวกเขาใส่ภาพลักษณ์ของเหล่าเทพในรถและแห่ไปกับภาพลักษณ์เหล่านั้น ทั้งหมดคือหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ลูกคือชีพชัคตี ลูกประทานชีวิตใหม่ที่ไม่มีกิเลสแก่ทั้งโลก อย่างไรก็ตามไม่มีใครรู้ว่าวัดดิลวาลาคืออนุสรณ์ที่ถูกต้องแม่นยำของลูก ไม่มีวัดเช่นนั้นที่อื่นใด มีจักกัดอัมบาและชีพบาบาด้วยเช่นกัน พวกเขาได้สร้างแท่นสำหรับชัคตี วัดเช่นนั้นถูกสร้างขึ้นอีกครั้งในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา แล้วการทำลายล้างจะเกิดขึ้น แล้วสิ่งเหล่านั้นจะถูกทำลาย ไม่มีวัดใดเลยในยุคทอง ทั้งหมดนั้นคือการขยายตัวของความเลื่อมใสศรัทธา ในความรู้ลูกต้องอยู่ในความเงียบสงบ เพียงแต่จดจำชีพบาบาผู้เดียว หากลูกลืมชีพบาบาและจดจำผู้อื่น ลูกจะสอบตกในเวลาสุดท้าย ลูกต้องไม่สอบตก เมื่อมนุษย์ตาย ก็จะมีผู้บอกให้เรียกชื่อของรามแต่เขาไม่สามารถจดจำท่านในเวลานั้น กระนั้นก็ตามมีการจดจำว่า: ผู้ที่พร่ำชื่อของนารายณ์ในเวลาสุดท้ายของเขา สิ่งนั้นอ้างอิงถึงในเวลานี้ ในเวลานี้กองฟางต้องถูกจุดให้ลุกเป็นไฟ ผู้ที่จดจำนารายณ์ในเวลาสุดท้ายของเขา ในเวลานี้อย่างแท้จริงลูกเข้าใจว่าลูกจะแต่งงานกับลักษมีหรือนารายณ์ ลูกกำลังพร้อมสำหรับสวรรค์ ไม่มีใครสามารถให้ความรู้นี้แก่ลูกนอกจากบาบา บาบานี้พูดด้วยเช่นกันว่า: ชีพบาบาได้อธิบายแก่ฉันในเวลานี้ นี่เรียกว่ากองทัพชัคตีและกองทัพพันดาฟ ชื่อพันดาวาสอ้างอิงถึงมหารตีแล้วเขาก็แสดงให้เห็นชัคตีขี่สิงโต พ่อพูดว่า: เช่นที่พ่อสอนราชาโยคะที่ง่ายดายแก่ลูกในวงจรที่แล้ว ดังนั้นพ่อกำลังสอนลูกในวิธีเดียวกันอีกครั้ง การกระทำใดก็ตามที่กำลังดำเนินไป การกระทำเดียวกันจะถูกเล่นทุกๆ วงจร ไม่สามารถมีความแตกต่างในสิ่งนั้น แล้วบทบาทเดิมนี้จะดำเนินไปทุกๆ วงจร บาบาพูดว่า: พ่อบอกสิ่งที่ลึกล้ำแก่ลูก พ่อจะบอกลูกภายหลังว่าอะไรจะเกิดขึ้นในเวลาสุดท้าย หากพ่อจะบอกทุกสิ่งแก่ลูกในเวลานี้ แล้วจะให้พ่อกลับไปเลยหรือ? พ่อจะเฝ้าแต่บอกลูกถึงประเด็นใหม่จนเวลาสุดท้าย เราสรรเสริญกีตะอย่างมาก อย่างไรก็ตามพวกเขาได้แสดงให้เห็นการต่อสู้รบราในกีตะและมหาบารัตนั้น ไม่มีการต่อสู้รบราใดๆ ของลูกเป็นเรื่องของพลังโยคะ ไม่มีใครเข้าใจความหมายของการไม่ก้าวร้าวรุนแรง พวกเขาเพียงแต่พูดว่าผู้หญิงเป็นประตูไปสู่นรก ในความเป็นจริงทั้งสอง (ชายและหญิง) คือประตูไปสู่นรก ใครจะทำให้พวกเขาไปสู่ประตูสวรรค์? เพียงพระเจ้าเท่านั้นที่มีพลังที่จะทำเช่นนั้น บาบาได้ทำให้เพลงเหล่านั้นถูกแต่งขึ้น แต่แล้วจากผู้ที่แต่งเพลงนั้น บางคนแต่งเพลงอย่างถูกต้องแม่นยำและบางคนก็แต่งเพลงอย่างผิดๆ พวกเขาปะปนทุกสิ่งเข้าด้วยกัน โอ้ นักเดินทางในเวลากลางคืนอย่าได้เหนื่อยล้า บาบาได้ให้มีการแต่งเพลงนี้ขึ้น ดังนั้นเรื่องราวของที่นี่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิง มีเกาชาลา (คอกวัว) และมีการเนรเทศด้วยเช่นกันแต่พวกเขาไม่เข้าใจความหมายของสิ่งนั้น พ่อขับไล่ผู้ใดหรือ? พ่อเคยบอกผู้ใดให้มาที่การาจีหรือ? ถามชัคตีเหล่านี้ นี่คือบทบาทในละคร ผู้ที่ถูกทำร้ายร่างกายมาที่นี่ ดังนั้น พ่อนั่งที่นี่และบอกสิ่งที่ถูกต้องแก่ลูก สิ่งใดก็ตามที่ถูกเขียนไว้ในคัมภีร์นั้นเป็นของหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ไม่มีผู้ใดสามารถพบพ่อได้จากสิ่งนั้น พวกเขาไม่สามารถมาหาพ่อได้จากสิ่งนั้น พ่อต้องกลายเป็นผู้นำทางและมาที่นี่ พวกเขาถามว่าเหตุใดท่านจึงไม่ใช้ร่างกายของใครบางคนที่ไม่ใช่ผู้ครองเรือน? อ้า พ่อต้องเข้ามาในร่างกายของผู้ครองเรือนและให้ความรู้แก่เขา พ่อบอกเขาเกี่ยวกับ 84 ชาติเกิดของเขา ดังนั้นสิ่งเหล่านี้คือประเด็นที่ลึกล้ำเช่นนั้น สิ่งเหล่านี้คือสิ่งใหม่สำหรับศาสนาใหม่ แม้กระทั่งความรู้นี้ก็ใหม่ พ่อพูดว่าพ่อให้ความรู้นี้แก่ลูกทุกๆวงจร ไม่มีใครอื่นเคยพูดว่าฉันมาเพื่อก่อตั้งศาสนาทุกๆวงจร ไม่ทั้งลักษมีและนารายณ์จะพูดว่าพวกเขาได้มาเพื่อปกครองอาณาจักรอีกครั้ง ความรู้จะหายไปก่อนที่พวกเขาจะมา คัมภีร์นับไม่ถ้วนถูกเขียนขึ้นในภายหลัง สำหรับเราบราห์มินมีเพียงกีตะเดียว พ่อก่อตั้งศาสนาและประทานชีวิตใหม่ที่ไม่มีกิเลสแก่ทุกคนด้วยเช่นกัน ดังนั้นนี้คืองานสองเท่า ดังนั้นสิ่งที่พ่อบอกลูกถูกต้องหรือสิ่งที่พวกเขาพูดถูกต้อง? ลูกรู้สิ่งนี้ พ่อคือใคร? พ่อคือสัจจะ พ่อไม่ได้ถ่ายทอดพระเวทย์หรือคัมภีร์ แม้ว่าผู้นี้ได้ศึกษาอย่างมากเขาก็ไม่ได้ถ่ายทอดสิ่งนั้น เป็นชีพบาบาที่บอกสิ่งใหม่แก่ลูกแต่ท่านนั้นปราศจากร่าง ท่านมาที่นี่เพียงเพื่อทำงานของการพูดมุรลีให้ลูกฟังไม่ใช่การรับประทานหรือดื่ม พ่อได้มาที่นี่เพียงเพื่อให้อาณาจักรแก่ลูกๆ อีกครั้ง เป็นดวงวิญญาณของผู้นี้ที่ลิ้มรสทุกสิ่ง ศาสนาของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันและแต่ละคนต้องศึกษาคัมภีร์ทางศาสนาของเขาเอง ที่นี่พวกเขาเฝ้าแต่ศึกษาคัมภีร์มากมาย แต่ไม่มีสาระใดในคัมภีร์เหล่านั้น มากเท่าที่พวกเขาเฝ้าแต่ศึกษาเล่าเรียน มากตามนั้นที่โลกจะเฝ้าแต่กลับมาไร้รสชาติ ทุกคนต้องกลับมาตาโมประธาน ลูกคือผู้ที่เข้ามาสู่โลกก่อน ลูกบราห์มินได้ใช้ชาติเกิดกับแม่และพ่อ ในด้านนั้นคือครอบครัวที่เป็นเช่นปีศาจและในด้านนี้คือครอบครัวของพระเจ้า แล้วลูกจะเข้าไปสู่ตักของเหล่าเทพ ลูกจะกลายเป็นนายแห่งสวรรค์ หากลูกทำตามการกำหนดของแม่และพ่อ ลูกจะได้รับความสุขอย่างมากมายในสวรรค์ อย่างไรก็ตาม อย่างแน่นอนจะมีอุปสรรคต่อไฟบูชายัญของความรู้ของรูดร้า พ่อพูดว่า: ลูกๆ เพียงแต่เอาชนะกิเลสเท่านั้นที่ลูกจะสามารถกลายเป็นผู้เอาชนะโลก ไม่ใช่ว่าหากลูกไม่แต่งงานลูกจะอยู่อย่างอ่อนแอ ซันยาสซีกลับมาบริสุทธิ์ แต่ถึงกระนั้นแล้วพวกเขาก็มีพลานามัยดีมาก ที่นี่ลูกต้องทำทุกสิ่งด้วยสมองและสิ่งนั้นอาศัยความเพียรพยายาม มีตัวอย่างของดาดีชี ริชชี ซันยาสซีได้รับอาหารบำรุงมากมาย บาบาเองเคยป้อนอาหารบำรุงเช่นนั้นแก่พวกเขา ที่นี่ลูกต้องทำตามข้อควรระมัดระวังอย่างมากมาย อัจชะ

ถึงลูกๆที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:

1. เพื่อที่จะสร้างสมความรู้อย่างดี จงทำสัญญาของความบริสุทธิ์ ชั่วขณะเหล่านี้คือชั่วขณะสุดท้าย ดังนั้นฝึกฝนการจดจำระลึกถึงในวิธีเช่นที่ว่าลูกไม่จดจำใครในเวลาสุดท้ายนอกจากพ่อ

2. ด้วยการทำงานรับใช้เช่นดาดี้ชีริชชี จงได้มาซึ่งชนะเหนือกิเลสและกลายเป็นผู้็็เอาชนะโลก

พร:
ขอให้ลูกทำให้สติปัญญาของลูกมั่นคงในสภาพที่สูงส่งตามทิศทางที่กำหนดและกลายเป็นนายผู้ทรงพลังอำนาจ

เมื่อลูกบางคนนั่งในโยคะ แทนที่จะมีจิตสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณ พวกเขากลับจดจำงานรับใช้ อย่างไรก็ตามไม่ควรจะเป็นเช่นนั้น เพราะถ้าแทนที่จะกลับมาปราศจากร่างในช่วงเวลาสุดท้ายลูกกลับมีความคิดของงานรับใช้ ลูกจะสอบตกในข้อสอบของหนึ่งวินาที ในเวลานั้นลูกต้องไม่จดจำสิ่งใดนอกจากพ่อและการอยู่อย่างไม่มีตัวตน ปราศจากกิเลส และไม่มีความหลงทะนงตน ในงานรับใช้ลูกจะยังคงเข้ามาสู่จิตสำนึกทางร่างกาย ดังนั้นเมื่อลูกต้องทำให้ตนเองมั่นคงในสภาพนั้น จงฝึกฝนที่จะกลับมามั่นคงในสภาพนั้นเท่านั้น และแล้วเมื่อนั้นลูกจึงจะเรียกได้ว่าเป็นนายผู้ทรงพลังอำนาจที่มีพลังในการควบคุมและพลังในการปกครอง

คติพจน์:
วิธีที่ง่ายดายที่จะเอาชนะสถานการณ์ใดๆได้อย่างง่ายดายคือการมีพละกำลังเดียวและการค้ำจุนเดียว