05.12.19       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน จดจำเป้าหมายของลูกและพ่อผู้ที่ให้เป้าหมายของลูกแก่ลูก และลูกก็จะสร้างสมคุณธรรมที่สูงส่ง การเป็นเหตุของความทุกข์ให้กับผู้อื่นและการประณามผู้ใดนั่นเป็นลักษณะนิสัยที่ชั่วร้ายเช่นปีศาจ

คำถาม:
อะไรบ่งชี้ว่าพ่อมีความรักสูงสุดต่อลูกๆ?

คำตอบ:
คำสอนที่แสนหวานที่ลูกได้รับจากพ่อเป็นเครื่องบ่งชี้ของความรักที่สูงสุดของท่านที่มีต่อลูก คำสอนแรกของพ่อคือ ลูกๆ ที่แสนหวาน อย่าได้ทำสิ่งใดผิดด้วยการฝ่าฝืนศรีมัท ลูกคือนักเรียนและลูกต้องไม่ถือกฎไว้ในมือของลูกเอง ให้เพชรพลอยออกจากปากของลูกเสมอไม่ใช่ก้อนหิน

โอมชานติ
พ่อนั่งที่นี่และอธิบายแก่ลูกๆ เวลานี้ลูกสามารถจะมองเห็นพวกเขา(ลักษมีและนารายณ์) ได้อย่างชัดเจนมาก นั่นคือ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูก นั่นคือลูกเป็นของสกุลของพวกเขา มีความแตกต่างของกลางวันและกลางคืน ด้วยเหตุนี้เองลูกต้องมองดูพวกเขาซ้ำๆ และคิดว่า เราต้องเป็นเหมือนพวกเขา ลูกรู้จักคำสรรเสริญของพวกเขาดีมาก ลูกจะมีความสุขด้วยการเก็บภาพของพวกเขาไว้ในกระเป๋า ลูกไม่ควรจะมีความสับสนใดๆอยู่ภายใน ที่เรียกว่าสำนึกที่เป็นร่างด้วยเช่นกัน หากลูกมองดูลักษมีและนารายณ์ในสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณ ลูกก็สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าลูกกำลังจะเป็นเหมือนพวกเขา ดังนั้นลูกต้องมองดูพวกเขาอย่างแน่นอน พ่ออธิบายว่าลูกต้องเป็นเหมือนพวกเขา จงกลายเป็น มาเดียจิบาฟ มองดูพวกเขาและมีการจดจำระลึกถึง มีตัวอย่างของบางคนที่ถูกบอกให้คิดว่าเขาเป็นควาย และดังนั้นนั้นเขาจึงเริ่มเชื่อว่าเขาเป็นควาย ลูกเข้าใจว่าเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูกนั้นคือการเป็นเช่นนั้น (ลักษมีและนารายณ์) ลูกจะกลายเป็นเช่นนั้นได้อย่างไร? ด้วยการจดจำระลึกถึงพ่อ! ลูกแต่ละคนควรจะถามตนเองว่า ฉันมองดูพวกเขาอย่างแท้จริงและจดจำพ่อหรือไม่? ลูกเข้าใจว่าบาบากำลังทำให้ลูกกลายเป็นเทพ จงจดจำพ่อให้มากเท่าที่จะเป็นไปได้ พ่อพูดว่าลูกไม่สามารถจะอยู่ในการจดจำระลึกถึงได้อย่างสม่ำเสมอ แต่ลูกต้องทำความเพียรพยายาม หากลูกจดจำลักษมีและนารายณ์ในขณะที่ทำงานบ้านแล้ว แน่นอนว่าลูกจะจดจำพ่อด้วยเช่นกัน หากลูกจดจำพ่อ ลูกจะจดจำพวกเขาได้อย่างแน่นอนด้วยเช่นกันและคิดว่าลูกต้องการเป็นเหมือนพวกเขา ลูกควรจะมีความใส่ใจกับสิ่งนี้ตลอดทั้งวัน แล้วลูกจะไม่มีวันประณามกันและกัน คนนี้เป็นอย่างนี้ คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้น ผู้ที่ติดอยู่กับเรื่องเหล่านั้นก็ไม่สามารถประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงได้ และดังนั้นพวกเขายังคงเหมือนเดิม พ่ออธิบายให้แก่ลูกๆในวิธีที่ง่ายดายเช่นนั้นที่จะจดจำสิ่งเหล่านั้น จดจำพ่อแล้วลูกจะกลายเป็นเช่นพวกเขา ที่นี่ลูกกำลังนั่งอยู่เบื้องหน้าบาบา แน่นอนว่าควรจะมีภาพของลักษมีและนารายณ์นี้ในบ้านของทุกคน ภาพนี้ถูกต้องแม่นยำมากเช่นนั้น เมื่อลูกจดจำพวกเขาลูกก็จะจดจำบาบา แทนที่จะพูดถึงเรื่องอื่น จงเฝ้าแต่พูดถึงสิ่งเหล่านี้ตลอดทั้งวัน การประณามใครและการพูดว่าคนนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้หมายถึงการทำให้เกิดความขัดแย้ง ลูกต้องทำให้สติปัญญาของลูกสูงส่ง ลูกไม่ควรจะมีธรรมชาติของการทำร้ายผู้อื่นหรือการประณามใครหรือการมีพฤติกรรมที่ไม่ดี ลูกทำสิ่งนั้นมาครึ่งวงจรแล้ว เวลานี้ลูกได้รับคำสอนที่หวานเช่นนั้น ไม่มีความรักใดที่สูงยิ่งไปกว่านี้ ลูกไม่ควรแสดงการกระทำไม่ดีใดๆด้วยการไม่เชื่อฟังศรีมัท พ่อได้ให้คำแนะนำและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าฌานด้วยเช่นกันว่า เพียงแค่ออฟเฟอร์โบ๊คและกลับลงมา บาบาไม่ได้บอกให้ลูกไปยังดินแดนสุขาวดีและร่ายรำ ฯลฯ หากลูกไปที่ใดอื่นก็เป็นที่เข้าใจได้ว่ามายาได้เข้ามาในลูกแล้ว งานอันดับหนึ่งของมายาคือการทำให้ลูกไม่บริสุทธิ์ มีความเสียหายอย่างมากมายที่เกิดขึ้นจากการมีพฤติกรรมที่ผิดกฎ หากลูกไม่ระมัดระวังก็อาจเป็นไปได้ที่ลูกจะต้องอดทนต่อการลงโทษที่รุนแรง ธรรมราชอยู่กับพ่อด้วยเช่นกัน ท่านเก็บบัญชีที่ไม่มีขีดจำกัดเอาไว้ว่าลูกได้รับประสบการณ์ของการถูกลงโทษในกรงขังของราวันมาแล้วเป็นเวลากี่ปี มีความทุกข์มากมายในโลกนี้ พ่อพูดว่า ในเวลานี้จงลืมสิ่งอื่นทั้งหมดและจดจำพ่อผู้เดียว ขจัดความสับสนทั้งหมดออกไปจากภายในตัวลูก ใครนำลูกเข้าไปสู่กิเลส? วิญญาณปีศาจร้ายของมายา นี่คือราชาโยคะ นี่คือเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูก ด้วยการจดจำระลึกถึงพ่อ ลูกจะประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกเอง ดังนั้นลูกควรไม่ว่างเว้นในธุรกิจนี้ ลูกควรขจัดขยะทั้งหมดออกไปจากภายในตัวลูก อิทธิพลของมายานั้นแข็งแกร่งมาก อย่างไรก็ตามลูกต้องเฝ้าแต่ไล่เธอออกไปด้วยเช่นกัน เท่าที่เป็นไปได้จงอยู่ในการจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึง การจดจำระลึกถึงของลูกเวลานี้ไม่สามารถคงอยู่อย่างสม่ำเสมอได้ เมื่อลูกไปถึงสภาพของการอยู่ในการจดจำระลึกถึงอย่างสม่ำเสมอเท่านั้นที่ลูกจะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงได้ อย่างไรก็ตามหากลูกยังคงมีความสับสนอยู่ภายในและมีความคิดที่เลวร้าย ลูกก็ไม่สามารถประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงได้ เมื่อลูกได้รับอิทธิพลจากมายาที่ทำให้ลูกพ่ายแพ้ พ่ออธิบาย: ลูกๆ อย่าได้พ่ายแพ้ด้วยการแสดงการกระทำที่สกปรก โดยการประณามผู้อื่นที่เวลานี้ลูกได้มาถึงสภาพที่เลวร้ายเช่นนั้น เวลานี้ที่ลูกกำลังได้รับการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ ลูกจึงต้องไม่แสดงการกระทำที่เลวร้ายใดๆ บาบาเห็นว่ามายาได้กลืนลูกเข้าไปจนถึงคอของลูกและลูกก็ไม่ได้ตระหนักถึงสิ่งนี้เลย ลูกคิดว่าลูกกำลังก้าวหน้าอย่างดีมาก แต่ลูกก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้น พ่ออธิบายว่า: ให้มีเพียงเพชรพลอยเท่านั้นที่ออกมาจากความคิดคำพูดและการกระทำของลูก การพูดถึงเรื่องที่สกปรกเป็นเหมือนกับการขว้างก้อนหิน เวลานี้ลูกกำลังเปลี่ยนจากก้อนหิน และกลับมาสูงส่ง ดังนั้นไม่ควรมีก้อนหินออกมาจากปากของลูก บาบาต้องอธิบายให้กับลูก พ่อมีสิทธิ์ที่จะอธิบายให้แก่ลูก ไม่ใช่ว่าบราเธอร์จะเตือนบราเธอร์ด้วยกันเอง การสอนลูกเป็นงานของครู ท่านสามารถพูดสิ่งใดก็ตามกับลูก นักเรียนไม่ควรจะถือกฎไว้ในมือ ลูกคือนักเรียน พ่อสามารถอธิบายให้แก่ลูก อย่างไรก็ตาม ลูกๆ ได้รับคำแนะนำและแนวทางปฏิบัติของพ่อแล้วเพื่อจดจำพ่อผู้เดียว เวลานี้โชคของลูกได้เปิดแล้ว ด้วยการไม่ทำตามศรีมัท ลูกก็ทำลายโชคของลูก แล้วลูกก็จะต้องเสียใจอย่างมากในภายหลัง โดยการไม่ทำตามศรีมัทของพ่อ ประการแรกลูกจะต้องสัมผัสกับการถูกลงโทษ และประการที่สองสถานภาพของลูกจะถูกทำลาย นี่คือข้อตกลงเป็นเวลาชาติแล้วชาติเล่า วงจรแล้ววงจรเล่า พ่อมาและสอนลูก และดังนั้นจึงควรอยู่ในสติปัญญาของลูกว่าบาบาคือครูของลูกที่ให้ความรู้ใหม่นี้: จงพิจารณาตนเองว่าเป็นดวงวิญญาณ มีคำกล่าวว่าการพบปะเกิดขึ้นระหว่างดวงวิญญาณและดวงวิญญาณสูงสุด เราจะพบกันอีกครั้งหลังจาก 5,000 ปี ลูกสามารถรับมรดกที่นี่ได้มากเท่าที่ลูกต้องการ มิฉะนั้นลูกต้องเสียใจและสำนึกผิดอย่างมาก ลูกจะร้องไห้ ลูกจะได้รับนิมิตของทุกสิ่ง เมื่อเด็กๆ ถูกเลื่อนชั้นในโรงเรียน ทุกคนมองไปที่คนที่นั่งด้านหลัง ที่นี่เช่นกัน ลูกได้รับการเลื่อนชั้น ลูกเข้าใจว่าลูกจะออกจากร่างกายที่นี่และไปสู่วิทยาลัยสำหรับเจ้าชายในยุคทองและเรียนรู้ภาษา ที่นั่นทุกคนต้องเรียนรู้ภาษาซึ่งเป็นภาษาแม่ มีผู้คนมากมายที่ไม่เข้าใจความรู้นี้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ศึกษาเล่าเรียนเป็นประจำ หากลูกขาดเรียนหนึ่งครั้งหรือสองครั้งแล้วลูกก็จะพัฒนานิสัยของการขาดเรียนนั้น แล้วลูกก็จะกลายเป็นเพื่อนกับผู้ที่ตกเป็นทาสของมายา มีผู้ทำตามชีพบาบาจำนวนน้อยมาก ส่วนที่เหลือทั้งหมดคือผู้ที่ทำตามมายา มายาไม่สามารถทนได้เมื่อลูกกลายเป็นผู้ที่ทำตามชีพบาบา ด้วยเหตุนี้เอง ลูกต้องระมัดระวังอย่างมาก ลูกต้องระมัดระวังอย่างมากกับมนุษย์ที่สกปรก มีหงส์และนกกระสา เมื่อคืนบาบาให้คำสอนแก่ลูกว่า: การประณามใครตลอดทั้งวัน การคิดเกี่ยวกับผู้อื่น ไม่ได้ถูกเรียกว่ามีคุณธรรมที่สูงส่ง เหล่าเทพไม่มีความประพฤติในลักษณะเช่นนั้น พ่อพูดว่า จดจำพ่อและมรดก อย่างไรก็ตาม ลูกก็ยังคงเฝ้าแต่ประณามผู้อื่นต่อไป ลูกได้ประณามผู้อื่นมาชาติแล้วชาติเล่า มีความสับสนอยู่ภายใน นี่เป็นเหมือนกับการรบราภายในด้วยเช่นกัน ลูกทำลายตนเองโดยไร้เหตุผล ลูกได้สร้างความสูญเสียแก่ผู้คนมากมาย คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้ สิ่งนั้นเกี่ยวอะไรกับลูก? พ่อผู้เดียวคือผู้ค้ำจุนของทุกคน เวลานี้ลูกต้องทำตามศรีมัท การกำหนดของมนุษย์ทำให้ลูกสกปรกมาก พวกเขาเฝ้าแต่ประณามกันและกัน การประณามใครบางคนคือการมีวิญญาณปีศาจร้ายของมายา โลกนี้ไม่บริสุทธิ์ ลูกเข้าใจว่าเวลานี้ลูกกำลังจะกลับมาบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ นั่นเป็นข้อบกพร่องที่เลวร้ายมาก มีการอธิบายแก่ลูกแล้วว่า ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ลูกต้องดึงหูตนเอง เพื่อที่ลูกจะไม่ทำเช่นนั้นอีก หากลูกเห็นใครทำอะไรที่ผิด ลูกควรจะรายงานบาบา สิ่งนั้นเกี่ยวข้องอะไรกับลูก? ทำไมลูกถึงประณามกันและกัน? พ่อได้ยินเกี่ยวกับทุกสิ่ง พ่อยืมดวงตาและหูเหล่านี้มาใช้ พ่อเห็นและดาด้านี้ก็เห็นเช่นกัน พฤติกรรมของบางคนและบรรยากาศที่พวกเขาสร้างนั้นไม่ถูกกฎโดยสิ้นเชิง ผู้ที่ไม่มีพ่อเรียกว่าลูกกำพร้า บางคนไม่รู้จักพ่อหรือก็ไม่จดจำพ่อ แทนที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง พวกเขากลับยิ่งแย่ลง เหตุนี้เองพวกเขาจึงสูญเสียสถานภาพของพวกเขา หากลูกไม่ทำตามศรีมัท ลูกก็เป็นเด็กกำพร้า พวกเขาไม่ได้ทำตามศรีมัทของแม่และพ่อ มีคำกล่าวว่า ท่านคือแม่และพ่อ ท่านกลายเป็นเพื่อนด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามหากไม่มีปู่ของปู่ของปู่แล้วจะมีแม่ได้อย่างไร? พวกเขาไม่มีแม้แต่ความรู้สึกมากอย่างนั้น! มายาทำให้สติปัญญาของพวกเขาหันเหออกไปอย่างสิ้นเชิง หากลูกไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดแล้วก็จะต้องมีการลงโทษและไม่มีการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ เมื่อพ่อเห็นพวกเขาประพฤติตนเช่นนั้น ท่านก็พูดว่า จะเกิดอะไรขึ้นกับวิญญาณเหล่านั้น? คนนี้เป็นดอกไม้ป่า คนนี้เป็นดอกอั๊คที่ไม่มีใครชอบ ดังนั้นจงเปลี่ยนแปลงตนเอง! มิฉะนั้นแล้วสถานภาพของลูกจะถูกทำลาย จะมีการสูญเสียเป็นเวลาชาติแล้วชาติเล่า อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ไม่ได้อยู่ในสติปัญญาของผู้ที่มีสำนึกเป็นร่าง ผู้ที่มีสำนึกเป็นดวงวิญญาณเท่านั้นที่สามารถรักพ่อได้ การอุทิศตนเองต่อพ่อไม่เหมือนกับการไปบ้านป้าของลูก! บุคคลที่มีชื่อเสียงไม่สามารถอุทิศตนเองได้ พวกเขาไม่เข้าใจแม้กระทั่งความหมายของการ อุทิศตน หัวใจของพวกเขาหดตัวเล็กลง มีผู้คนมากมายที่เป็นอิสระจากบ่วงพันธะ พวกเขาไม่มีลูก ฯลฯ พวกเขาพูดว่า บาบา ท่านคือทุกสิ่งสำหรับเรา! แม้ว่าพวกเขาจะพูดสิ่งนี้ด้วยปากของเขาแต่นั่นก็ไม่ใช่ความจริง พวกเขาแม้กระทั่งพูดเท็จกับพ่อ การอุทิศตนเองหมายถึงการขจัดความผูกพันยึดมั่นของลูก เวลานี้คือเวลาสุดท้าย ดังนั้นลูกต้องทำตามศรีมัท ลูกต้องขจัดความผูกพันยึดมั่นของลูกออกไปจากทรัพย์สมบัติ ฯลฯ มีผู้คนมากมายที่เป็นอิสระจากบ่วงพันธะเช่นนั้น ลูกทำให้ชีพบาบาเป็นของลูก ลูกนำท่านมาเลี้ยงดู นี่คือพ่อ ครู และสัตกูรูของลูก ลูกทำให้ท่านเป็นของลูกเพื่อที่จะประกาศสิทธิ์ในทรัพย์สมบัติทั้งหมดของท่าน ผู้ที่กลายเป็นลูกของบาบาจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของสกุลเทพอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามมีสถานภาพในระดับที่แตกต่างกันมากมาย จะมีสาวใช้และคนรับใช้จำนวนมาก บางคนก็ออกคำสั่งแก่กันและกัน สาวใช้และคนรับใช้ก็ยังตามลำดับกันอีกด้วย สาวใช้และคนรับใช้จากข้างนอกจะไม่เข้ามาในราชวังของราชวงศ์ ผู้ที่เป็นของพ่อจะกลายเป็นเช่นนั้น มีลูกบางคนที่ไม่รู้สึกว่ามีค่าแม้หนึ่งสตางค์ บาบาไม่ได้พูดว่าให้จดจำมาม่าหรือจดจำพาหนะของพ่อ พ่อพูดว่าจดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้น ละทิ้งความสัมพันธ์ทั้งหมดของลูกกับผู้ที่มีร่างกายและพิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ พ่ออธิบายว่าหากลูกต้องการรักใครสักคนแล้วจงรักผู้เดียวเท่านั้นแล้วเรือของลูกก็จะข้ามฟาก ทำตามคำแนะนำและแนวทางปฏิบัติของพ่อ มีเรื่องราวเกี่ยวกับราชาผู้ที่เอาชนะความผูกพันยึดมั่น ลูกจะได้รับการพิจารณาก่อน ดังนั้นลูกชายจึงกลายเป็นทายาทของทรัพย์สมบัติ ภรรยาเป็นหุ้นส่วนครึ่งหนึ่ง ในขณะที่ลูกชายกลายเป็นนายเต็มที่ ดังนั้นสติปัญญาก็ไปในทิศทางนั้น หากลูกทำให้บาบาเป็นนายอย่างเต็มที่ของลูก ท่านจะให้ทั้งหมดนี้แก่ลูก นี่ไม่ใช่เรื่องของการให้และรับ แต่เป็นเรื่องของความเข้าใจ แม้ว่าลูกจะฟังทุกสิ่งแต่ลูกก็ลืมทั้งหมดนั้นในวันถัดไป หากสิ่งนั้นอยู่ในสติปัญญาของลูกแล้ว ลูกก็จะสามารถอธิบายแก่ผู้อื่นได้เช่นกัน ด้วยการจดจำระลึกถึงพ่อลูกจะกลายเป็นนายแห่งสวรรค์ สิ่งนี้ง่ายดายมาก จงเฝ้าแต่ใช้ปากของลูกและบอกเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูกแก่ผู้อื่น ผู้ที่มีสติปัญญาที่ลึกล้ำและละเอียดอ่อนก็จะเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว ภาพเหล่านี้จะมีประโยชน์อย่างมากในเวลาสุดท้าย ความรู้ทั้งหมดมีอยู่ในภาพเหล่านี้ อะไรคือความสัมพันธ์ระหว่างลักษมีกับนารายณ์และราเด้กับกฤษณะ? ไม่มีใครรู้สิ่งนี้ แน่นอนว่าลักษมีและนารายณ์เป็นเจ้าชายและเจ้าหญิงในตอนแรก มีคำกล่าวว่า ขอทานเป็นเจ้าชาย ไม่ใช่ขอทานเป็นราชา หลังจากกลายเป็นเจ้าชาย ผู้นั้นก็กลายเป็นราชา สิ่งนี้ง่ายมาก อย่างไรก็ตามมายาได้จับบางคนไว้ หลายคนมีนิสัยของการประณามผู้อื่นและซุบซิบนินทา พวกเขาไม่มีอะไรจะทำ พวกเขาไม่เคยจดจำพ่อ พวกเขายังคงทำธุรกิจของการประณามกันและกันต่อไป นี่คือบทเรียนที่มายาสอนพวกเขา บทเรียนที่พ่อสอนนั้นตรงไปตรงมามาก ในเวลาสุดท้ายซันยาสซีเหล่านั้น ฯลฯ จะตื่นขึ้นมาและพูดว่ามีเพียงบีเคเท่านั้นที่มีความรู้ ถึงอย่างไรกุมารและกุมารีก็บริสุทธิ์อยู่แล้ว ลูกเป็นลูกของพ่อของมวลมนุษย์ ลูกไม่ควรจะมีความคิดใดที่ไม่ดี หลายคนยังคงมีความคิดที่เลวร้าย การลงโทษสำหรับสิ่งนั้นรุนแรงมาก พ่ออธิบายให้แก่ลูกอย่างมาก หากพบว่าลูกประพฤติตนไม่ดีที่นี่ ลูกก็จะไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้ ลูกจะได้รับการลงโทษบางอย่างด้วยเช่นกัน ลูกไม่มีค่าและกำลังคดโกงพ่อ ลูกจะไม่สามารถจดจำพ่อได้ สภาพของลูกตกต่ำอย่างสิ้นเชิง สภาพที่ตกต่ำคือการถูกลงโทษ ด้วยการไม่ทำตามศรีมัท ลูกก็ทำลายสถานภาพของตนเอง เมื่อลูกไม่ทำตามคำแนะนำและแนวทางปฏิบัติของพ่อ วิญญาณปีศาจร้ายจะเข้ามาในตัวลูกมากยิ่งขึ้น บางครั้งบาบาก็คิดว่าการลงโทษที่รุนแรงของลูกอาจจะเริ่มขึ้นแม้กระทั่งในตอนนี้ การลงโทษก็แฝงตัวอย่างมากด้วยเช่นกัน ไม่ควรจะต้องมีความทุกข์ทรมานอย่างรุนแรง หลายคนตกลงมาและมีประสบการณ์ของการลงโทษ พ่ออธิบายทุกสิ่งด้วยสัญญาณ หลายคนทำลายโชคของตนอย่างมาก เหตุนี้เองพ่อจึงเตือนลูก เวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะทำความผิด จงเปลี่ยนแปลงตนเอง เหลือเวลาไม่มากนักก่อนจะถึงวาระสุดท้าย อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ลูกต้องไม่ประพฤติตนในทางที่ไม่ถูกกฎที่ผิดต่อศรีมัท ลูกต้องเปลี่ยนแปลงตนเอง ระมัดระวังมนุษย์ที่สกปรก

2. หากลูกเป็นอิสระจากบ่วงพันธะ จงอุทิศตนเองอย่างสมบูรณ์ ขจัดความผูกพันยึดมั่นทั้งหมดของลูก อย่าได้ประณามใครหรือซุบซิบนินทาใคร ปลดปล่อยตนเองจากความคิดที่สกปรก

พร:
ขอให้ลูกเป็นโยคีที่ง่ายดายและสม่ำเสมอซึ่งทรงพลังอยู่เสมอด้วยความซาบซึ้งและศรัทธาของการมีสิทธิ์ต่ออำนาจในการปกครองตนเอง

การเป็นผู้ที่มีอำนาจในการปกครองตนเองหมายถึงการควบคุมประสาทสัมผัสทางร่างกายทั้งหมดของลูก เพื่อที่ประสาทสัมผัสทางกายของลูกจะไม่หลอกลวงลูกแม้ในความคิดของลูก บางครั้งหากมีจิตสำนึกที่เป็นร่างแม้แต่น้อยแล้วก็จะมีความแรงหรือความโกรธอย่างง่ายดาย แต่ผู้ที่มีอำนาจในการปกครองตนเอง เป็นนายของตนเองจะปราศจากความหลงทะนงตนอย่างสม่ำเสมอและพวกเขาจะรับใช้ด้วยความถ่อมตน ดังนั้นจงมีพลังด้วยความซาบซึ้งและความศรัทธาของการเป็นนายของตนเอง ผู้มีอำนาจในการปกครองตนเอง กลายเป็นผู้เอาชนะมายาและเป็นผู้เอาชนะโลกและลูกจะกลายเป็นโยคีที่ง่ายดายและสม่ำเสมอ

คติพจน์:
เป็นประภาคารและอยู่อย่างไม่ว่างเว้นในการกระจายแสงด้วยจิตใจและสติปัญญาของลูกและลูกจะไม่กลัวอะไร