06.01.23       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน ความโกรธเป็นเหตุของความทุกข์อย่างมากมาย ความโกรธเป็นเหตุของความเจ็บปวดแก่ตนเองและผู้อื่นด้วยเช่นกัน ดังนั้นจงเอาชนะวิญญาณปีศาจร้ายนี้ด้วยการทำตามศรีมัท

คำถาม:
ลูกๆ คนใดที่มีข้อบกพร่องอยู่ในพวกเขาในทุกๆ วงจร และจุดหมายปลายทางของพวกเขาจะเป็นอะไร?

คำตอบ:
ผู้ที่คิดว่าตนเองฉลาดมากและไม่ทำตามศรีมัทอย่างสมบูรณ์ กิเลสใดกิเลสหนึ่งคงอยู่ในพวกเขาอย่างแฝงตัวหรือในรูปที่มองเห็นได้ พวกเขาไม่ได้ขจัดกิเลสนั้นออกไป มายาเฝ้าแต่ห้อมล้อมดวงวิญญาณพวกนั้น มีข้อบกพร่องในลูกๆ เช่นนั้นทุกๆวงจร พวกเขาจะต้องเสียใจอย่างมากในภายหลังในเวลาสุดท้าย พวกเขาได้สร้างความสูญเสียอย่างมาก

เพลง:
มนุษย์ของทุกวันนี้อยู่ในความมืดมิด....

โอมชานติ
ลูกๆ เข้าใจว่าพ่อผู้ที่ไม่มีขีดจำกัด ผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นพระเจ้าแห่งสวรรค์,ผู้เป็นพ่อ,คือพ่อของทั้งหมด ท่านนั่งและอธิบายแก่ลูกๆ เป็นการส่วนตัว พ่อมองเห็นลูกๆ ทุกคนผ่านดวงตานี้ ท่านไม่จำเป็นต้องมีเทพนิมิตเพื่อที่จะมองเห็นลูกๆ พ่อเข้าใจว่า: พ่อได้มาจากอาณาเขตสูงสุดเพื่อมาหาลูกๆ ลูกๆ เหล่านี้กลายเป็นผู้ที่มีชีวิตในร่างกายและกำลังเล่นบทบาทของพวกเขา และดังนั้นพ่อจึงสอนลูกๆ เหล่านี้ต่อหน้า (face to face) ลูกๆ เข้าใจว่าพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด,ผู้ที่ก่อตั้งสวรรค์กำลังปลดปล่อยเราจากการล้มลุกคลุกคลานไปทั่วในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาอีกครั้งและกำลังจุดแสงของเรา ลูกๆ ทุกศูนย์เข้าใจว่าลูกเป็นของสกุลของพระเจ้าและนี่คือสกุลบราห์มินด้วยเช่นกัน พ่อสูงสุด,ดวงวิญญาณสูงสุดนั้นเรียกว่าผู้สร้างของโลก พ่อนั่งที่นี่และอธิบายว่าโลกถูกสร้างขึ้นอย่างไร ลูกๆ เข้าใจว่าโลกมนุษย์ไม่มีวันถูกสร้างขึ้นโดยปราศจากแม่และพ่อ ไม่สามารถกล่าวได้ว่าโลกถูกสร้างขึ้นด้วยพ่อ,ไม่เลย มีคำกล่าวว่าท่านคือแม่และพ่อ แม่และพ่อนี้สร้างโลกใหม่และทำให้ลูกๆ มีค่าควรแก่โลกใหม่นั้น นี่คือคุณสมบัติที่ยิ่งใหญ่ของท่าน ไม่ใช่ว่าเหล่าเทพมาที่นี่จากเบื้องบนเพื่อก่อตั้งศาสนาของพวกเขาในวิธีเดียวกับที่พระคริสต์ก่อตั้งศาสนาคริสต์ ชาวคริสเตียนเรียกพระคริสต์ว่าเป็นพ่อของพวกเขาด้วยเช่นกัน หากมีพ่อ,อย่างแน่นอนแม่ก็เป็นที่ต้องการด้วยเช่นกัน พวกเขาพูดว่า แมรี่ (Mary) คือแม่ แต่ใครคือแมรี่? ดวงวิญญาณใหม่ของพระคริสต์มาและเข้ามาในร่างกายของอีกผู้หนึ่ง และดังนั้นชาวคริสเตียนจึงถูกสร้างขึ้นผ่านปากของผู้ที่พระคริสต์เข้ามา ได้มีการอธิบายด้วยเช่นกันว่าดวงวิญญาณพระคริสต์นั้นไม่ได้ทำการกระทำใดเช่นนั้นที่จะทำให้เขาจะต้องมีประสบการณ์ของความทุกข์มาก่อน ดวงวิญญาณพระคริสต์เป็นดวงวิญญาณบริสุทธิ์ที่มา พ่อสูงสุด,ดวงวิญญาณสูงสุดไม่สามารถมีประสบการณ์ของความทุกข์ได้ เป็นผู้ที่มีตัวตนนี้ที่มีประสบการณ์ของความทุกข์และได้รับการดูถูกดูหมิ่น ดังนั้นเมื่อพระคริสต์ถูกตรึงไม้กางเขน,เป็นผู้ที่ดวงวิญญาณพระคริสต์เข้ามาในร่างกายของเขาที่ต้องอดทนต่อความทุกข์ทรมานนั้น ดวงวิญญาณบริสุทธิ์ของพระคริสต์จะไม่ต้องทนต่อความเจ็บปวด พระคริสต์คือพ่อ,ดังนั้นแม่จะมาจากที่ไหน? พวกเขาทำให้แมรี่เป็นแม่ พวกเขาได้แสดงให้เห็นว่าแมรี่ที่เป็นสาวพรหมจรรย์ได้ให้กำเนิดพระคริสต์ ทั้งหมดนั้นถูกนำมาจากคัมภีร์ พวกเขาได้วาดภาพกุนตี (Kunti) ซึ่งเป็นหญิงพรหมจรรย์และกรรณะ(Karna)ได้ถือกำเนิดจากเธอ เวลานี้สิ่งนี้เป็นเรื่องของเทพนิมิตแต่พวกเขาก็ลอกเลียนสิ่งนั้น ในทำนองเดียวกันบราห์มานี้เป็นแม่ที่ลูกๆ ถือกำเนิดผ่านปากของท่าน แล้วมาม่าก็ได้ถูกมอบหมายให้รับผิดชอบในการดูแลทุกคน สิ่งเดียวกันนี้ก็เกิดขึ้นกับพระคริสต์ พระคริสต์เข้ามาในบางคนและก่อตั้งศาสนานั้น สาวกของเขาจะถูกเรียกว่าสิ่งสร้างที่เกิดจากปากของพระคริสต์,พี่น้องหญิงชาย พระคริสต์คือพ่อของชาวคริสเตียน และผู้ที่ท่านเข้ามาในร่างกายและสร้างลูกๆผ่านร่างกายนั้นก็คือแม่ แล้วแมรี่ก็ถูกมอบหมายให้รับผิดชอบในการดูแลพวกเขา ดังนั้นพวกเขาจึงคิดว่าแมรี่เป็นแม่ ที่นี่พ่อพูดว่า: พ่อเข้ามาในผู้นี้และสร้างลูกๆ ผ่านปากของเขา ดังนั้นมาม่านี้ก็เป็นลูกที่ถือกำเนิดผ่านปากด้วยเช่นกัน สิ่งเหล่านี้คือประเด็นที่ต้องเข้าใจในรายละเอียด ประการที่สองพ่อพูดว่ากลุ่มของผู้คนกำลังมาที่ภูเขาอาบูทุกวันนี้เพื่อที่จะเทศน์สั่งสอนลัทธิมังสวิรัติ ดังนั้นอธิบายพวกเขาว่าพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดกำลังก่อตั้งศาสนาเทพของผู้ที่เป็นมังสวิรัติบริสุทธิ์ ไม่มีผู้คนของศาสนาอื่นใดที่เป็นมังสวิรัติที่มั่นคงเช่นนั้น พวกเขาจะพูดถึงประโยชน์ของการกลายเป็นไวยชนาฟ อย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกคนจะสามารถกลายเป็นเช่นนั้นได้เพราะพวกเขาเคยชินกับอาหารของตนเองและพบว่าเป็นสิ่งที่ยากลำบากที่จะละทิ้งสิ่งนั้น ดังนั้นลูกต้องอธิบายว่าทั้งหมดคือไวยชนาพในสวรรค์ที่พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดได้สร้างขึ้น พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของราชวงศ์วิษณุ เหล่าเทพนั้นปราศจากกิเลสอย่างสมบูรณ์ ในขณะที่นักมังสวิรัติในทุกวันนี้มีกิเลส 3,000 ปีก่อนพระคริสต์บารัตเคยเป็นสวรรค์ อธิบายในวิธีนี้ ไม่มีมนุษย์คนใดนอกจากลูกๆ ที่เข้าใจว่าสวรรค์เคยเป็นเช่นไร สวรรค์ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อใด และใครเคยปกครองที่นั่น พวกเขาไปยังวัดลักษมีและนารายณ์ และบาบาก็เคยไปด้วยเช่นกัน แต่ไม่มีผู้ใดในบรรดาพวกเขารู้ว่าอาณาจักรของลักษมีและนารายณ์เคยคงอยู่ในสวรรค์ พวกเขาเพียงแต่ร้องสรรเสริญ แต่ผู้ใดที่ให้อาณาจักรแก่พวกเขา? พวกเขาไม่รู้สิ่งใดเลย แม้กระทั่งในเวลานี้,พวกเขาก็เฝ้าแต่สร้างวัดมากมายเพราะพวกเขาคิดว่าลักษมีได้ให้ความมั่งคั่งแก่พวกเขา เหตุนี้เองนักธุรกิจจึงกราบไหว้บูชาลักษมีในเวลาของดีพมาลา ลูกต้องอธิบายแก่ผู้ที่สร้างวัดเหล่านี้ ในทำนองเดียวกันลูกควรอธิบายแก่ชาวต่างชาติถึงคำสรรเสริญของบารัตด้วยเช่นกันว่า 3,000 ปีก่อนพระคริสต์บารัตเคยเป็นมังสวิรัติ ไม่สามารถมีที่อื่นใดเป็นเช่นนั้น ในเวลานั้นเคยมีพลังอย่างมากมาย บารัตเคยเป็นอาณาจักรของเทวาและเทวี เวลานี้อาณาจักรเดียวกันนั้นกำลังได้รับการก่อตั้งอีกครั้งหนึ่ง เป็นระยะเวลาเดียวกันนั้นในเวลานี้ การทำลายล้างผ่านชางก้าได้รับการจดจำด้วยเช่นกัน และแล้วก็จะกลายเป็นอาณาจักรของวิษณุอีกครั้ง หากท่านต้องการประกาศสิทธิ์ในมรดกแห่งสวรรค์ของท่านจากพ่อ ท่านสามารถมาและทำเช่นนั้น ทั้งราเมศและอูช่าก็ใส่ใจอย่างมากในการทำงานรับใช้ พวกเขาเป็นคู่สามีภรรยาที่น่าอัศจรรย์ พวกเขามีค่าแก่งานรับใช้อย่างมาก เพียงแต่มองดูว่าคนใหม่มาและไปล้ำหน้าคนเก่าๆ อย่างไร บาบาแสดงวิธีการมากมายแก่ลูกๆ แต่หากลูกมีความหยิ่งยะโสต่อกิเลสใด,มายาจะไม่ปล่อยให้ลูกสูงขึ้นไป มีบางคนที่มีร่องรอยเล็กน้อยของตัณหาราคะในขณะที่คนอื่นๆมากมายนั้นมีความโกรธ ยังไม่มีใครที่กลับมาเพรียบพร้อมสมบูรณ์ ลูกกำลังกลายเป็นเช่นนั้น มายาเฝ้าแต่กัดกร่อนอยู่ภายใน เป็นเมื่ออาณาจักรของราวันเริ่มขึ้นที่หนูเหล่านี้เริ่มที่จะกัด เวลานี้บารัตได้กลับมายากจนข้นแค้นอย่างสมบูรณ์ มายาได้ทำให้สติปัญญาของทุกคนเป็นเช่นหิน มายาได้ห้อมล้อมแม้กระทั่งลูกที่ดีด้วยการทำให้พวกเขาไม่ได้ตระหนักว่าทุกย่างก้าวที่พวกเขาเดินไปกำลังพาพวกเขาถอยหลัง อย่างไรก็ตามพวกเขาได้รับสมุนไพรชุบชีวิตและฟื้นคืนสติอีกครั้ง ความโกรธเป็นเหตุของความทุกข์อย่างใหญ่หลวงด้วยเช่นกัน เช่นเดียวกับที่ความโกรธทำให้ตนเองนั้นไม่มีความสุข ความโกรธก็ทำให้ผู้อื่นไม่มีความสุขด้วยเช่นกัน บางคนมีสิ่งนี้อย่างแฝงตัวในขณะที่ในผู้อื่นความโกรธนั้นปรากฎให้เห็นมากกว่า ไม่ว่าลูกจะอธิบายแก่พวกเขามากเพียงใดก็ตาม พวกเขาก็จะไม่เข้าใจ เวลานี้พวกเขาคิดว่าตนเองนั้นฉลาดอย่างมาก ภายหลังพวกเขาจะต้องเสียใจในความผิดที่ได้ทำลงไปและข้อบกพร่องนั้นจะอยู่ในพวกเขาทุกวงจร มีคุณประโยชน์มากมายในการทำตามศรีมัท มิฉะนั้นจะมีความสูญเสียอย่างใหญ่หลวง การชี้แนะของศรีมัทและของบราห์มานั้นโด่งดังอย่างมาก พวกเขาพูดเกี่ยวกับบางคนว่าถึงแม้ว่าบราห์มาจะลงมาจากเบื้องบน,ผู้นั้นก็จะไม่รับฟังเขา ชื่อของกฤษณะไม่ได้รับการอ้างอิงในวิธีนี้ พ่อสูงสุด,ดวงวิญญาณสูงสุดตัวท่านเองในเวลานี้ให้การชี้แนะและบราห์มาก็ได้รับการชี้แนะจากท่านด้วยเช่นกัน พ่อมีความรักอย่างมากมายให้แก่ลูกๆ และท่านทำให้ลูกๆ นั่งอยู่บนไหล่ของท่านและแล้วก็ศีรษะของท่าน พ่อมีเป้าหมายว่าลูกของท่านควรจะไต่ขึ้นไปสูงและประกาศชื่อเสียงของวงศ์สกุล อย่างไรก็ตามหากลูกไม่รับฟังพ่อหรือดาด้า,นั่นก็หมายความว่าพวกเขาไม่แม้กระทั่งรับฟังแม่อาวุโส เพียงแต่คิดว่าสภาพของพวกเขาจะเป็นเช่นไร,อย่าได้ถามเลย! อย่างไรก็ตามลูกๆ ที่มีค่าควรแก่งานรับใช้ประกาศสิทธิ์ในบัลลังก์หัวใจของบัพดาดา บาบาเองก็สรรเสริญพวกเขาและดังนั้นพวกเขาต้องอธิบายแก่ผู้อื่นว่าบารัตเดียวกันนี้เคยเป็นอาณาจักรของสกุลวิษณุ,และสิ่งนั้นกำลังได้รับการก่อตั้งขึ้นอีกครั้ง เวลานี้บาบากำลังทำให้บารัตเดียวกันนี้กลายเป็นดินแดนของวิษณุอีกครั้งและดังนั้นลูกควรมีความซาบซึ้งอย่างมากมาย ผู้คนเหล่านั้นเพียรพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะประกาศชื่อเสียงของเขาโดยไร้ประโยชน์ ค่าใช้จ่ายของพวกเขานั้นจ่ายโดยรัฐบาล ซันยาสซีได้รับเงินอย่างมากมายด้วยเช่นกัน แม้กระทั่งในเวลานี้เมื่อพวกเขาพูดว่าพวกเขาสอนโยคะโบราณของบารัต,ผู้คนก็ให้เงินทองแก่พวกเขาอย่างรวดเร็ว บาบาไม่ต้องการเงินทองของผู้ใด ท่านเองคือผู้ที่ให้ความช่วยเหลือแก่ทั้งโลก ผู้เดียวผู้เป็นนายที่ไร้เดียงสาของคลังสมบัติที่มีค่าและท่านก็รับความช่วยเหลือจากลูกๆ เมื่อลูกๆ มีความกล้าหาญ,พ่อก็ให้ความช่วยเหลือ ผู้คนจากภายนอกที่มาที่นี่ก็เคยชินอย่างมากกับการให้บางสิ่งแก่อาศรม อย่างไรก็ตามลูกควรถามพวกเขาว่า: เหตุใดท่านจึงให้ที่นี่? ท่านไม่ได้ยินความรู้ใด ท่านไม่ได้รู้สิ่งใด พวกเรากำลังเพาะเมล็ดเพื่อที่จะได้รับผลในสวรรค์ อย่างไรก็ตามพวกเขาจะรู้ในสิ่งนี้เมื่อพวกเขารับฟังความรู้เท่านั้น ผู้คนหลายล้านจะมาด้วยวิธีนี้ เป็นสิ่งที่ดีที่บาบาได้มาอย่างแฝงตัว หากท่านมาในรูปของกฤษณะ,พวกเขาทั้งหมดก็จะมารวมกันเหมือนกับเม็ดทรายและก็จะแอบอิงกับท่านอย่างรวดเร็ว ไม่มีผู้ใดจะสามารถนั่งอยู่ที่บ้านได้ ลูกคือลูกของพระเจ้า อย่าได้ลืมสิ่งนี้! คงอยู่ในหัวใจของพ่อว่าลูกควรจะรับมรดกอย่างสมบูรณ์ ผู้คนมากมายจะเข้ามาสู่สวรรค์แต่เพียงน้อยนิดจากหลายพันล้าน เพียงกำมือเดียวจากผู้คนน้อยนิดที่มีความกล้าหาญที่จะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงส่งในสวรรค์ อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

คลาส กลางคืน 15/06/1968

หากอะไรก็ตามที่ได้เกิดขึ้นแล้วในอดีตได้รับการทบทวน ความอ่อนแอในหัวใจของผู้ที่มีหัวใจที่อ่อนแอก็จะได้รับการตอกย้ำด้วย เหตุนี้เองลูกๆจึงได้รับการทำให้ตนเองมั่นคงอยู่บนรางของละคร คุณประโยชน์หลักนั้นได้รับด้วยการจดจำระลึกถึง เพียงด้วยการมีการจดจำระลึกถึงเท่านั้นที่ช่วงชีวิตของลูกจะเพิ่มพูนขึ้น หากลูกๆเข้าใจละคร พวกเขาจะไม่มีความคิดใดๆเกี่ยวกับสิ่งใดๆเลย เวลานี้ของละครเป็นบทบาทของการเรียนรู้และสอนความรู้ และแล้วบทบาทนี้จะสิ้นสุด ทั้งบทบาทของพ่อและบทบาทของเราจะไม่เหลืออยู่ ทั้งบทบาทของการให้ของท่านและบทบาทของการรับของพวกเขาก็จะไม่หลงเหลืออยู่ ดังนั้นทุกสิ่งจะกลายเป็นหนึ่ง และแล้วบทบาทของเราก็จะอยู่ในโลกใหม่ บทบาทของบาบาจะอยู่ในดินแดนแห่งความเงียบสงบ ม้วนของบทบาทต่างๆถูกบันทึก: บทบาทแห่งรางวัลของเราและบทบาทแห่งดินแดนของความเงียบสงบของบาบา บทบาทของการให้และการได้รับนั้นจบสิ้นลง ละครได้จบลงแล้ว และแล้วบทบาทจะเปลี่ยนไปเป็นบทบาทของการเข้ามาปกครองของเรา ความรู้จะหยุด เราจะกลายเป็นสิ่งนั้น เมื่อบทบาทจบสิ้น ไม่มีความแตกต่างใดหลงเหลืออยู่ บทบาทของลูกๆและของพ่อจะไม่หลงเหลืออยู่ ผู้นี้ก็จะได้รับความรู้ที่สมบูรณ์ด้วยเช่นกัน ไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่กับท่านด้วยเช่นกัน ไม่มีสิ่งใดหลงเหลืออยู่กับผู้เดียวที่กำลังให้และไม่มีสิ่งใดขาดหายไปในผู้ที่กำลังได้รับ และดังนั้นทั้งสองกลายเป็นเช่นเดียวกับกันและกัน สำหรับสิ่งนี้ ลูกต้องการสติปัญญาที่จะไตร่ตรอง ความเพียรพยายามหลักคือความเพียรพยายามของการจาริกแสวงบุญของการจดจำระลึกถึง พ่อนั่งที่นี่และอธิบาย เมื่อสิ่งนี้ถูกถ่ายทอด สิ่งนี้ก็กลายเป็นสิ่งที่หยาบ แต่ในทางกลับกันความรู้นี้ก็เป็นบางสิ่งที่ละเอียดอ่อนอยู่ในสติปัญญา ลูกเข้าใจในตนเองว่ารูปของชีพบาบาคืออะไร เมื่อมีการอธิบายรูปของชีพบาบา รูปนั้นก็กลายเป็นรูปที่ใหญ่โต ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา พวกเขาได้สร้างภาพลิงกัมขนาดใหญ่ ดวงวิญญาณเป็นเพียงจุดเล็กๆ นี่คือความอัศจรรย์ของธรรมชาติ จนกว่าเมื่อใดที่ลูกจะเข้าไปสู่ความลึกล้ำของสิ่งนี้? ดังนั้นท้ายที่สุดพวกเขาพูดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่สิ้นสุดเหลือประมาณ บาบาได้อธิบายว่าบทบาททั้งหมดถูกบันทึกไว้ในดวงวิญญาณ นี่คือความอัศจรรย์ของธรรมชาติ ไม่มีใครสามารถไปถึงที่สิ้นสุดของสิ่งนั้นได้ ลูกสามารถไปถึงที่สิ้นสุดของวงจรโลก เพียงลูกเท่านั้นที่รู้จักผู้สร้างและตอนเริ่มต้น ตอนกลางและตอนจบของสิ่งสร้าง บาบาเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ (knowledge-full) แม้กระนั้นเราก็จะกลับมาเต็ม (full) ด้วยเช่นกัน ไม่มีสิ่งใดมากไปกว่านี้ที่เหลือสำหรับการได้รับ พ่อเข้ามาในผู้นี้และสอนเรา ท่านเป็นเพียงจุด ไม่สามารถมีความสุขได้ในการมีนิมิตของดวงวิญญาณ หรือดวงวิญญาณสูงสุด ลูกต้องทำความเพียรพยายามที่จะจดจำพ่อและบาปของลูกจะถูกเผาไป พ่อพูดว่า: ความรู้จะหยุดในพ่อและความรู้ก็จะหยุดในลูกด้วยเช่นกัน ลูกรับความรู้และกลับมาสูงส่ง ลูกได้รับทุกสิ่ง แต่ถึงกระนั้นพ่อก็เป็นพ่อ ลูกดวงวิญญาณก็จะอยู่อย่างเป็นดวงวิญญาณ ลูกจะไม่กลายเป็นพ่อ นี่คือความรู้ พ่อคือพ่อและลูกๆก็จะเป็นลูกๆ สิ่งเหล่านี้คือเรื่องราวที่ลูกจะต้องเข้าไปสู่ความลึกล้ำและไตร่ตรอง ลูกรู้ว่าทุกคนจะต้องกลับไปด้วยเช่นกัน ทุกคนกำลังจะกลับไป เพียงดวงวิญญาณเท่านั้นที่จะเหลืออยู่ ทั้งโลกจะจบสิ้น ลูกต้องอยู่อย่างไม่หวาดกลัวในสิ่งนี้ ลูกต้องทำความเพียรพยายามที่จะอยู่อย่างไม่ขลาดกลัว ไม่ควรมีการตระหนักรู้ของร่างกายหลงเหลืออยู่ ลูกต้องกลับบ้านในสภาพนั้น พ่อทำให้ลูกเป็นเช่นเดียวกับตัวท่านเอง ลูกๆก็เฝ้าแต่ทำให้ผู้อื่นเป็นเช่นเดียวกันกับตัวลูกเองด้วยเช่นกัน ลูกต้องทำความเพียรพยายามที่จะมีเพียงการจดจำระลึกถึงพ่อเท่านั้น ลูกยังคงมีเวลาสำหรับสิ่งนี้ ลูกจะต้องทำการฝึกซ้อมอย่างจริงจัง ถ้าลูกไม่ฝึกฝน สิ่งนี้ ลูกก็จะหยุดอยู่กับที่ ขาของลูกจะสั่นและลูกก็จะหัวใจวายในทันทีทันใด ไม่ได้ใช้เวลานานเลยสำหรับร่างที่ตาโมประธานที่จะมีอาการหัวใจล้มเหลว ยิ่งลูกกลับมาปราศจากร่างและมีการจดจำระลึกถึงพ่อมากเพียงไร ลูกก็จะเฝ้าแต่เข้ามาใกล้มากตามนั้น เพียงผู้ที่มีโยคะเท่านั้นที่จะอยู่อย่างไม่ขลาดกลัว ลูกได้รับพลังด้วยโยคะและความมั่งคั่งด้วยความรู้ ลูกๆต้องการพลัง เพื่อที่จะได้รับพลัง จงเฝ้าแต่จดจำพ่อ บาบาคือศัลยแพทย์ที่คงอยู่ตลอดไป ท่านไม่สามารถกลายเป็นคนไข้ได้ เวลานี้พ่อพูดว่า: เฝ้าแต่รับประทานยาที่ไม่สูญสลายของลูกต่อไป เรากำลังให้ยาสมุนไพรแก่พวกท่านเพื่อที่จะไม่มีผู้ใดล้มป่วยได้ เพียงแต่จดจำพ่อผู้ชำระให้บริสุทธิ์ต่อไปและลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ เหล่าเทพเป็นอิสระจากความเจ็บป่วยอย่างสม่ำเสมอและบริสุทธิ์ ลูกๆมีศรัทธาว่าลูกรับมรดกนี้ทุกวงจร พ่อได้มาในขณะนี้เช่นที่ท่านมานับครั้งไม่ถ้วน ทุกสิ่งที่บาบาสอนลูกและอธิบายให้แก่ลูกคือราชาโยคะ กีตะ ฯลฯ ทั้งหมดเป็นของหนทางความเลื่อมใสศรัทธา เพียงพ่อเท่านั้นที่ชี้หนทางของความรู้ให้แก่ลูก พ่อมาและยกระดับลูกขึ้นมาจากเบื้องล่างสุด ผู้ที่มีศรัทธาที่มั่นคงในสติปัญญาจะกลายเป็นลูกปัดของลูกประคำ ลูกๆเข้าใจว่าลูกได้ลงมาขณะที่มีการทำความเลื่อมใสศรัทธา เวลานี้พ่อได้มาแล้วและดลใจลูกให้หารายได้ที่แท้จริง พ่อทางร่างกายไม่ได้ดลใจลูกให้หารายได้มากเท่าที่พ่อเหนือโลกทำ อัจชะ ราตรีสวัสดิ์และนมัสเตต่อลูกๆ

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. เพื่อที่จะกลับมามีค่าควรแก่งานรับใช้ จงขจัดร่องรอยใดๆ ของกิเลส จงมีความกระตือรือร้นอย่างมากต่อการทำงานรับใช้

2. พวกเราคือลูกๆของพระเจ้า บนพื้นฐานของศรีมัท เรากำลังเปลี่ยนบารัตให้เป็นดินแดนของวิษณุที่ซึ่งทุกคนจะเป็นไวยชนาฟ (มังสวิรัติที่บริสุทธิ์)ที่มั่นคง คงความซาบซึ้งนี้ไว้

พร:
ขอให้ลูกเป็นผู้ควงกงจักรของการตระหนักรู้ในตนเองและอยู่อย่างเป็นอิสระจากการควงหมุนใดๆของความทุกข์ (การอยู่อย่างติดกับในความทุกข์) และปลดปล่อยผู้อื่นให้เป็นอิสระด้วยเช่นกันอย่างสม่ำเสมอ

เมื่อลูกบางคนตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของประสาทสัมผัสของพวกเขาและพูดว่า วันนี้ดวงตาของฉัน ปากของฉัน และสายตาของฉันได้หลอกลวงฉัน และแล้วการถูกหลอกลวงในลักษณะนี้หมายถึงการมีประสบการณ์ของความทุกข์ ผู้คนของโลกพูดว่าฉันไม่ได้ต้องการให้เกิดขึ้นแต่ฉันติดกับในการควงหมุนนั้น ลูกๆผู้ที่เป็นผู้ควงกงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเองไม่สามารถติดกับอยู่ในตาข่ายหรือการควงหมุนของการหลอกลวงเลย พวกเขาคือผู้ที่อยู่อย่างเป็นอิสระจากการควงหมุนของความทุกข์ใดๆและพวกเขาก็ปลดปล่อยผู้อื่นให้เป็นอิสระด้วยเช่นกัน เพราะพวกเขาคือผู้เป็นนายผู้ที่ทำให้อวัยวะประสาทสัมผัสของพวกเขาทั้งหมดนั้นทำงานอยู่ภายใต้คำสั่งของพวกเขา

คติพจน์:
คงอยู่บนที่นั่งบนบัลลังก์อมตะของลูกและคงเกียรติที่สูงส่งของลูกไว้และลูกจะไม่มีวันไม่พอใจเลย