06.02.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน เวลานี้จงให้ทานกิเลสทั้งหลายเพื่อที่ว่าลางร้ายจะถูกขจัดออกไป และโลกที่ตาโมประธานจะกลับมาสะโตประธาน

คำถาม:
ลูกๆ ไม่ควรมีความทุกข์ระทมเกี่ยวกับประเด็นใด?

คำตอบ:
ลูกไม่ควรมีความทุกข์ระทมกับชีวิตของลูกเลย เพราะชีวิตนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นชีวิตที่เหมือนเพชร ลูกต้องดูแลชีวิต หากลูกมีพลานามัยดีจงเฝ้าแต่ฟังความรู้ต่อไป อย่างไรก็ตามไม่ว่าลูกจะอยู่ที่นี่กี่วันก็ตาม ลูกจะยังคงได้รับรายได้ต่อไป และบัญชีกรรมจะได้รับการชำระสะสาง

เพลง:
ขอคารวะต่อชีวา

โอมชานติ
วันนี้เป็นวันพฤหัส ลูกๆ พูดว่า วันแห่งสัตกูรูที่แท้จริง เพราะท่านคือ ผู้ที่ก่อตั้งดินแดนแห่งสัจจะ และท่านบอกเรื่องราวของการเป็นนารายณ์ที่แท้จริงในทางปฏิบัติ ท่านทำให้มนุษย์ธรรมดาเป็นนารายณ์ ท่านได้รับการจดจำว่าเป็นผู้ประทานการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์แก่ทุกคน ท่านได้ชื่อว่าเจ้าแห่งต้นไม้ด้วยเช่นกัน นี่คือต้นไม้โลกมนุษย์ซึ่งเรียกว่าต้นกัลปะ วงจรแล้ววงจรเล่านั่นคือวงจรจะซ้ำรอยเหมือนเดิมทุกประการทุกห้าพันปี ต้นไม้ก็ซ้ำรอยเช่นกัน ต้นไม้เติบโตเป็นเวลาหกเดือน แล้วชาวสวนก็ถอนรากถอนโคนแล้วเก็บมันไว้ข้างๆ จากนั้นพวกเขาก็ปลูกใหม่และต้นไม้ก็ออกดอก เวลานี้ลูกๆ รู้ว่าเราเฉลิมฉลองวันเกิดของพ่อเป็นเวลาครึ่งวงจรด้วยเช่นกัน และแล้วเราก็ลืมเป็นเวลาครึ่งวงจร ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาเราจดจำท่านเป็นเวลาครึ่งวงจร เมื่อใดที่พ่อจะมาและก่อตั้งสวนดอกไม้? มีลางบอกเหตุมากมาย มีลางของดาวพฤหัส และต่อมามีลางของสภาพที่ตกต่ำลงมาเช่นกัน ในเวลานี้ลางของราหูได้ครอบงำเหนือบารัต เมื่อดวงจันทร์ถูกบดบังด้วยเงามืด พวกเขาก็ร้องออกมา: จงให้ทานเพื่อที่ลางนั้นจะถูกขจัดออกไป เวลานี้พ่อพูดว่า ให้ทานกิเลสทั้งห้าเพื่อลางร้ายจะถูกขจัดออกไป ทั้งโลกกลับถูกคลอบงำด้วยเงามืด วัตถุธาตุทั้งห้าอยู่ภายใต้เงามืดด้วยเช่นกันเพราะวัตถุธาตุทั้งหมดตาโมประธาน ทุกสิ่งที่ใหม่จะกลับมาเก่าอย่างแน่นอน ใหม่เรียกว่าสะโตประธาน เก่าเรียกว่าตาโมประธาน แม้แต่เด็กเล็กๆก็ถูกเรียกว่าสะโตประธาน พวกเขาได้รับการพิจารณาว่าสูงส่งยิ่งกว่าดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่เพราะพวกเขาไม่มีกิเลสทั้งห้า ซานยาสซีเช่นกันแสดงความเลื่อมใสศรัทธาในวัยเด็ก ตัวอย่างเช่น รามาธิราชเป็นผู้เลื่อมใสศรัทธาของกฤษณะ เมื่อเขาทำการสละละทิ้ง เขาก็หยุดการกราบไหว้บูชา จำเป็นต้องมีความบริสุทธิ์บนโลก ก่อนหน้านี้บารัตบริสุทธิ์ที่สุด ต่อมาเมื่อเหล่าเทพเข้าไปสู่หนทางบาป ทุกสิ่งในสวรรค์ปราสาทราชวังที่เป็นทองคำฯลฯถูกทำลายโดยแผ่นดินไหวฯลฯ จากนั้นปราสาทราชวังเหล่านั้นจะถูกสร้างขึ้นมาใหม่ การทำลายล้างจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ภัยพิบัติและความปั่นป่วนเกิดขึ้นเมื่ออาณาจักรของราวันเกิดขึ้น ในเวลานี้ทุกคนไม่บริสุทธิ์ เหล่าเทพปกครองในยุคทอง ได้มีการแสดงว่าปีศาจร้ายและเหล่าเทพรบรากัน อย่างไรก็ตาม เหล่าเทพคงอยู่ในยุคทองเท่านั้น แล้วจะมีการต่อสู้รบราที่นั่นได้อย่างไร? ไม่มีเทพในยุคบรรจบพบกัน ชื่อของลูกคือพันดาวาส พันดาวาสและฆราวาสไม่ได้รบรากัน สิ่งเหล่านั้นล้วนเป็นเพียงเรื่องเล่า ต้นไม้ใหญ่โตมาก มีใบไม้จำนวนนับไม่ถ้วน เหล่าเทพไม่ได้คงอยู่ในยุคบรรจบพบกัน บาบานั่งที่นี่ และอธิบายแก่ดวงวิญญาณ ดวงวิญญาณเป็นผู้รับฟัง และพยักหน้า ฉันเป็นดวงวิญญาณ บาบากำลังสอนฉัน จงทำให้สิ่งนี้มั่นคง พ่อทำให้เราบริสุทธิ์จากที่ไม่บริสุทธิ์ ดวงวิญญาณคือผู้ที่มีซันสการ์ทั้งดีและไม่ดี ดวงวิญญาณนี้พูดผ่านอวัยวะของเขาว่า: บาบากำลังสอนฉันอยู่ พ่อพูดว่า: พ่อเช่นกันก็ต้องการอวัยวะที่พ่อสามารถอธิบายได้ ดวงวิญญาณรู้สึกมีความสุข พ่อมาทุก ๆ 5000 ปีเพื่อพูดความรู้กับเรา ลูกกำลังนั่งอยู่เบื้องหน้าพ่อ มธุบันเท่านั้นที่ได้รับการยกย่อง ท่านคือพ่อของทุกดวงวิญญาณ ทุกคนร้องเรียกหาท่าน ลูกสนุกสนานกับการนั่งอยู่เบื้องหน้าท่านโดยตรงที่นี่ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถมาและอาศัยอยู่ที่นี่ได้ ลูกต้องดูแลธุรกิจและการงานของลูกเช่นกันฯลฯ ลูกดวงวิญญาณมาที่มหาสมุทร ลูกดูดซับความรู้แล้วลูกต้องไปและถ่ายทอดให้ผู้อื่น มิฉะนั้นลูกจะให้คุณประโยชน์แก่ผู้อื่นได้อย่างไร? ดวงวิญญาณโยคีและดวงวิญญาณที่มีความรู้มีความสนใจที่จะไปอธิบายสิ่งนี้แก่ผู้อื่น เวลานี้จะมีการเฉลิมฉลองชีพแจนตี พระเจ้าพูด: พระเจ้าพูด ไม่สามารถกล่าวได้ว่าเป็นกฤษณะ เขาเป็นมนุษย์ที่มีคุณธรรมที่สูงส่ง สิ่งนั้นเรียกว่าเทพนิยม ลูกๆ เข้าใจว่าศาสนาเทพไม่ได้คงอยู่ในเวลานี้ และขณะนี้กำลังได้รับการก่อตั้ง ลูกจะไม่พูดว่าเวลานี้ลูกเป็นของศาสนาเทพ ไม่เลย เวลานี้ลูกเป็นของศาสนาบราห์มิน ลูกกำลังกลายเป็นผู้ที่เป็นของศาสนาเทพ เงาของเทพไม่สามารถทอดลงบนโลกที่ไม่บริสุทธิ์นี้ได้ เหล่าเทพไม่สามารถเข้ามาในโลกที่ไม่บริสุทธิ์นี้ได้ โลกใหม่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับลูก เมื่อพวกเขาจะทำการกราบไหว้บูชาลักษมี พวกเขาทำความสะอาดบ้านเรือนเป็นอย่างมาก เวลานี้โลกนี้จะได้รับการทำความสะอาดเป็นอย่างมากเช่นกัน โลกเก่านี้กำลังจะจบสิ้น พวกเขาร้องขอความมั่งคั่งจากลักษมีเท่านั้น ใครยิ่งใหญ่กว่า ลักษมีหรือจากัดอัมบา? (อัมบา) มีวัดของอัมบาอยู่มากมายเช่นกัน มนุษย์ไม่รู้สิ่งใดเลย ลูกเข้าใจว่าลักษมีเป็นนายของโลก และจากัดอัมบาผู้ที่ถูกเรียกว่าสรัสวดีก็คือจากัดอัมบาผู้เดียวกันนั้นที่ต่อมากลายเป็นลักษมีผู้นี้ สถานภาพของลูกสูงส่งกว่าสถานภาพของเหล่าเทพ สูงสุดเหนือสิ่งใดคือจุกของบราห์มิน ลูกคือผู้ที่สูงสุดเหนือสิ่งใด เธอได้รับการยกย่องว่า สรัสวตี จากัดอัมบา ลูกได้รับอะไรจากเธอ? อำนาจการปกครองโลก ที่นั่นลูกมั่งคั่ง ลูกได้รับอาณาจักรของโลก จากนั้นลูกก็ยากจน และหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาก็เริ่มขึ้น ต่อมาลูกจดจำลักษมี ทุกปีลักษมีได้รับการกราบไหว้ด้วยเช่นกัน พวกเขาเชื้อเชิญลักษมีให้มาทุกปี ไม่มีใครเชื้อเชิญจากัดอัมบาให้มาทุกปี อย่างไรก็ตามจากัดอัมบาได้รับการกราบไหว้บูชาอย่างสม่ำเสมอ พวกเขาไปที่วัดอัมบาเมื่อเขาต้องการ ที่นี่เช่นกันลูกสามารถพบจากัดอัมบาเวลาใดก็ตามที่ลูกต้อง ลูกก็เป็นจากัดอัมบา(แม่ของโลก)เช่นกันใช่ไหม? ลูกคือผู้ที่ชี้หนทางเพื่อให้ทุกคนกลับมาเป็นนายของโลก พวกเขาไปที่จากัดอัมบา และร้องขอทุกสิ่ง พวกเขาร้องขอความมั่งคั่งจากลักษมีเท่านั้น พวกเขาจะวางความปรารถนาทั้งหมดเบื้องหน้าเธอ(จากัดอัมบา) เวลานี้ลูกมาและกลายเป็นลูกๆของพ่อ ดังนั้นสถานภาพของลูกจึงสูงสุดเหนือผู้ใด พ่อให้มรดก เวลานี้ลูกอยู่ในชุมนุมของพระเจ้า ต่อมาลูกจะอยู่ในชุมชนของเทพ ในเวลานี้ความปรารถนาทั้งหมดในจิตใจได้รับการเติมเต็มสำหรับอนาคต มนุษย์ยังคงมีความปรารถนาต่อไป ความปรารถนาทั้งหมดของลูกได้รับการเติมเต็ม นี่คือโลกที่ชั่วร้าย ดูซิว่าพวกเขาสร้างเด็กขึ้นมาจำนวนมากมาย ลูกๆจะได้รับนิมิตว่าการเกิดของกฤษณะในยุคทองอย่างไร ที่นั่นทุกสิ่งเกิดขึ้นตามกฎ คำว่าความทุกข์ไม่คงอยู่ เรียกได้ว่านั่นเป็นดินแดนแห่งความสุขอย่างแน่นอน ลูกได้ผ่านความสุขมาหลายครั้ง ลูกได้พ่ายแพ้หลายครั้งเช่นกัน เวลานี้ลูกมีการตระหนักรู้ว่าบาบากำลังสอนเราอยู่ ในโรงเรียนมีการศึกษาความรู้ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้มารยาท ที่นั่นไม่มีใครเรียนรู้เรื่องมารยาทที่เหมือนกับของลักษมีและนารายณ์ เวลานี้ลูกสร้างสมคุณธรรมที่สูงส่ง มีการยกย่องพวกเขาด้วยเช่นกันว่า: เต็มไปด้วยทุกคุณธรรม... ดังนั้นเวลานี้ลูกต้องกลายเป็นเช่นเดียวกับลักษมีและนารายณ์ ลูกไม่ควรทุกข์ระทมเกี่ยวกับชีวิตนี้ของลูก เพราะชีวิตนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นชีวิตเยี่ยงเพชร ลูกต้องดูแลชีวิต ถ้าลูกมีพลานามัยดี จงเฝ้าแต่ฟังความรู้ต่อไป ลูกสามารถรับฟังได้แม้ในช่วงที่เจ็บป่วย ลูกสามารถจดจำพ่อด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามไม่ว่าลูกจะอยู่ที่นี่กี่วัน ลูกจะคงอยู่อย่างมีความสุข และจะยังคงได้รับรายได้ต่อไป และลูกจะชำระสะสางบัญชีของลูกต่อไป ลูกๆ ถามว่า: บาบา ยุคทองจะมาเมื่อใด? นี่คือโลกที่สกปรกมาก พ่อพูดว่า: ก่อนอื่นใดอย่างน้อยก็ทำให้สภาพของลูกอยู่เหนือบ่วงกรรม จงเฝ้าแต่เพียรพยายามให้มากเท่าที่จะเป็นไปได้ ลูกควรได้รับการสอนว่า: จดจำชีพบาบา นี่คือการจดจำระลึกถึงที่ไม่มีสิ่งใดเจือปน การแสดงความเลื่อมใสศรัทธาต่อชีวาผู้เดียวเป็นการกราบไหว้บูชาที่ไม่มีสิ่งใดเจือปน เป็นความเลื่อมใสศรัทธาที่สะโตประธาน จากนั้นการจดจำเหล่าเทพคือความเลื่อมใสศรัทธาที่สะโต พ่อพูดว่า: ในขณะที่ยืนและนั่ง จงจดจำฉันผู้เป็นพ่อ เพียงลูกๆ เท่านั้นที่ร้องเรียก: โอ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ โอ ผู้ปลดปล่อย โอ ผู้นำทาง! เป็นดวงวิญญาณที่พูดสิ่งนี้ ลูกๆ จดจำบาบา เวลานี้พ่อเตือนลูกว่า ลูกจดจำพ่อได้อย่างไร: โอ ผู้ขจัดความทุกข์ ผู้ประทานความสุข โปรดมา! มาและปลดปล่อยเราจากความทุกข์! ปลดปล่อยเราด้วยเถิด! โปรดนำเราไปสู่ดินแดนแห่งความสงบ! พ่อพูดว่า: พ่อจะนำลูกไปสู่ดินแดนแห่งความสงบแต่พ่อจะไม่ไปยังดินแดนแห่งความสุขกับลูกๆ เวลานี้เท่านั้นที่พ่อจะอยู่กับลูกๆ พ่อจะพาทุกดวงวิญญาณกลับบ้าน พ่ออยู่กับลูกในเวลานี้เพื่อให้การศึกษา จากนั้นลูกก็กลับบ้านไปกับพ่อ เท่านั้นเอง! พ่อนั่งที่นี่และให้คำแนะนำตนเองแก่ลูกอย่างชัดเจน ยิ่งลูกแต่ละคนเพียรพยายามมากเท่าใด ลูกก็จะยิ่งได้รับรางวัลของตนเองมากเท่านั้นที่นั่น พ่อให้ความเข้าใจมากมาย จดจำพ่อให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และบาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้องและลูกจะได้รับปีกเพื่อที่จะโบยบิน ดวงวิญญาณไม่ได้มีปีกเหมือนปีกเหล่านั้น ดวงวิญญาณเป็นจุดที่สุดแสนเล็ก ไม่มีใครรู้ว่าบทบาทถูกกำหนดไว้ในดวงวิญญาณเป็นเวลา 84 ชาติเกิดอย่างไร ไม่มีใครตระหนักรู้จักดวงวิญญาณ และไม่มีใครตระหนักรู้จักดวงวิญญาณสูงสุด เหตุนี้เองพ่อพูดว่า:ไม่มีใครรู้จักพ่ออย่างที่พ่อเป็นและในสิ่งที่พ่อเป็น จากพ่อเท่านั้นที่สิ่งสร้างของพ่อและพ่อเป็นที่รู้จัก เพียงพ่อเท่านั้นที่มาและให้คำแนะนำของพ่อแก่ลูกๆ พ่อก็อธิบายแก่ลูกเช่นกันว่าดวงวิญญาณคืออะไร สิ่งนี้เรียกว่า การหยั่งรู้ในดวงวิญญาณ ดวงวิญญาณแต่ละดวงอาศัยอยู่กลางหน้าผาก พวกเขาพูดว่า: มีดวงดาวที่น่าอัศจรรย์และพิเศษสุดนั้นเปล่งประกายอยู่ตรงกลางหน้าผาก อย่างไรก็ตามดวงวิญญาณคืออะไร? ไม่มีใครรู้สิ่งนี้เลย เมื่อบางคนพูดว่าเขาต้องการมีนิมิตของดวงวิญญาณ จงอธิบายแก่เขา: ท่านพูดว่ามีดวงดาวอยู่กลางหน้าผาก อะไรคือเป้าหมายของการมองเห็นดวงดาว? จุด (ติลัค) ก็แสดงให้เห็นอย่างเป็นดวงดาวเช่นกัน พวกเขาแสดงให้เห็นดวงดาวอยู่กลางพระจันทร์ (จันทร์เสี้ยว) แท้จริงแล้วแต่ละดวงวิญญาณเป็นดวงดาว พ่อได้อธิบายแล้วในขณะนี้: ลูกเป็นดวงดาวแห่งความรู้ พระอาทิตย์,พระจันทร์และดวงดาวเป็นตะเกียงที่ให้แสงสว่างบนเวที สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เทพ ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาพวกเขาถวายน้ำแก่พระอาทิตย์ด้วย บาบานี้ก็เคยทำทุกสิ่งในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ท่านเคยพูดว่า: ขอคารวะต่อสุริยะเทพ ขอคารวะต่อจันทราเทพ จากนั้นก็ทำการถวายน้ำแก่พระอาทิตย์ ทั้งหมดนี้อยู่ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ผู้นี้ได้แสดงความเลื่อมใสศรัทธาอย่างมาก ผู้ที่มีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชาอันดับหนึ่งได้กลายเป็นผู้กราบไหว้บูชาอันดับหนึ่ง อันดับจะต้องนำมาพิจารณาเช่นเดียวกับที่มีอันดับในลูกประคำของรูดร้า ผู้นี้ได้แสดงความเลื่อมใสศรัทธามากที่สุด เวลานี้พ่อพูดว่า: เด็กหรือผู้ใหญ่ วัยเยาว์หรือวัยแก่ชรา เวลานี้เป็นสภาพของการปลดเกษียณของทุกคน เวลานี้ฉันจะพาทุกคนกลับไป และลูกจะไม่กลับมาที่นี่อีกเลย สิ่งที่พวกเขากล่าวไว้ในคัมภีร์ เช่น การทำลายล้างเกิดขึ้น น้ำท่วมโลก และกฤษณะลอยมาบนใบโพธิ์ไม่ได้เกิดขึ้นจริงเช่นนั้น พ่ออธิบายว่านั่นไม่ใช่เรื่องของมหาสมุทร ที่นั่นเป็นปราสาทราชวังของครรภ์ซึ่งทารกอยู่อย่างมีความสุขมาก ที่นี่เรียกว่าเป็นกรงขังของครรภ์ ภายในครรภ์เราได้รับการลงโทษสำหรับบาป อย่างไรก็ตามพ่อพูดว่า: มานมานะบาฟ จดจำฉัน! หากมีคนถามที่นิทรรศการ เหตุใดจึงไม่มีศาสนาอื่นใดแสดงไว้ในรูปบันได? จงบอกพวกเขาว่า ศาสนาอื่นไม่ได้ใช้ 84 ชาติเกิด ศาสนาอื่น ๆ ทั้งหมดจะปรากฏในต้นไม้ ท่านสามารถคำนวณด้วยตัวเองจากจำนวนการเกิดที่ท่านจะรับ เราต้องแสดงภาพบันไดของ 84 ชาติเกิด ศาสนาอื่นๆ ถูกแสดงไว้ในภาพต้นไม้ จากสิ่งนั้นจึงสามารถคำนวณได้ว่าเราจะใช้กี่ชาติเกิด เราแสดงภาพบันไดของ 84 ชาติเกิด สิ่งอื่นแสดงไว้ในต้นไม้และวงจร ทุกสิ่งมีการอธิบายไว้ในสิ่งเหล่านี้ เมื่อมองดูแผนที่ สติปัญญาก็เข้าใจว่าลอนดอนอยู่ที่ใดและเมืองนั้นๆอยู่ที่ไหน พ่อทำให้สิ่งนี้ง่ายดายมากสำหรับลูกที่จะอธิบาย แสดงให้ทุกคนเห็นว่าวงจรของ 84 ชาติเกิดหมุนไปอย่างไร เวลานี้ ถ้าลูกต้องการกลับมาสะโตประธานจากตาโมประธาน จงจดจำพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด แล้วลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ หลังจากที่กลับมาบริสุทธิ์แล้ว ลูกจะไปสู่โลกที่บริสุทธิ์ นี่ไม่ใช่เรื่องที่ยากลำบากเลย เมื่อใดก็ตามที่ลูกมีเวลา จงจดจำพ่อ สิ่งนั้นจะกลายเป็นนิสัยที่ทรงพลัง แม้ว่าลูกจะเดินไปเดลีในขณะที่อยู่ในการจดจำระลึกถึงพ่อ ลูกก็จะไม่เหน็ดเหนื่อยเลย หากมีการจดจำระลึกถึงที่แท้จริง สำนึกของร่างกายจะถูกทำลาย แล้วก็จะไม่มีความเหน็ดเหนื่อย ผู้ที่มาในเวลาสุดท้ายจะไปได้เร็วขึ้นในการจดจำระลึกถึง อัจชะ

ถึง ลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง ด้วยความรัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. คงอยู่ในการจดจำระลึกถึงพ่อผู้เดียวโดยไม่มีสิ่งใดเจือปน และจบสิ้นสำนึกที่เป็นร่าง เพียรพยายามที่จะทำให้สภาพของลูกอยู่เหนือบ่วงกรรม ตราบใดเท่าที่ลูกยังอยู่ในร่างกาย ลูกต้องสะสมรายได้ที่ไม่สูญสลาย

2. กลายเป็นดวงวิญญาณที่กระจ่างในความรู้และรับใช้ผู้อื่น ดูดซับสิ่งใดก็ตามที่ลูกได้ยินจากพ่อ แล้วจึงถ่ายทอดสิ่งนั้นแก่ผู้อื่น ให้ทานกิเลสทั้งห้าและกลับมาเป็นอิสระจากลางร้ายของราหู

พร:
ขอให้ลูกสัมผัสพลังแห่งจิตใจของลูกอย่างสม่ำเสมอและใช้เพื่อความร่วมมือในงานที่ใหญ่

เพื่อที่จะเปลี่ยนวัตถุธาตุและกระแสจิตของดวงวิญญาณตาโมกุนิและเพื่อให้ลูกปลอดภัยจากบรรยากาศและกระแสจิตของการนองเลือดที่ไม่จำเป็น เพื่อให้ความร่วมมือกับดวงวิญญาณมากมาย เพื่อเริ่มต้นการสร้างใหม่ด้วยพลังของโยคะสำหรับโลกใหม่ สำหรับงานที่ใหญ่ทั้งหมดนี้ลูกต้องการพลังจิตของลูก เป็นเพียงพลังจิตของลูกเท่านั้นที่ในช่วงเวลาสุดท้ายของลูกจะสวยงาม พลังจิตหมายถึงพลังของความคิดที่สูงส่ง เพื่อให้มีเส้นที่ชัดเจนกับผู้เดียว เวลานี้จงมีประสบการณ์ในสิ่งนี้และแล้วลูกจะสามารถร่วมมือในงานที่ไม่มีขีดจำกัดได้ และประกาศสิทธิในอาณาจักรที่ไม่มีขีดจำกัด

คติพจน์:
ความไม่ขลาดกลัวและความถ่อมตนเป็นรูปแบบหนึ่งของดวงวิญญาณโยคีและญานี