06.02.21       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน ลูกคือมหาวีระ (ผู้มีความกล้าหาญ) ลูกต้องไม่กลัวพายุของมายา จงกลับมาบริสุทธิ์อย่างแน่นอน และอย่าใส่ใจเกี่ยวกับผู้ใดนอกจากพ่อผู้เดียวเท่านั้น

คำถาม:
ความกล้าหาญใดที่ลูกๆ ควรมีอย่างต่อเนื่องเพื่อที่ว่าลูกจะกลับมาสามารถประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง ?

คำตอบ:
ความกล้าหาญที่จะทำตามศรีมัทและกลับมาบริสุทธิ์ ไม่ว่าจะมีความปั่นป่วนมากมายเพียงใดก็ตาม หรือลูกต้องอดทนมากเพียงใดก็ตาม เมื่อลูกทำตามการชี้นำที่สูงส่งอย่างต่อเนื่องที่พ่อให้แก่ลูกเพื่อลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ ลูกก็สามารถประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงได้ ลูกต้องไม่หวาดกลัวต่อสิ่งใด ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม, ไม่มีอะไรใหม่

เพลง:
ไม่มีใครพิเศษสุดเท่ากับเจ้าผู้ไร้เดียงสา...

โอมชานติ
นี่คือเพลงที่แต่งโดยผู้ที่อยู่ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ในหนทางของความรู้, ไม่มีความจำเป็นใดเลยสำหรับเพลงต่างๆ เพราะได้รับการจดจำว่าลูกจะได้รับมรดกที่ไม่มีขีดจำกัดของลูกจากพ่อ ระบบและประเพณีในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาไม่ได้ถูกรวมไว้ในสิ่งนั้น ลูกๆบางคนเขียนบทกวีฯลฯ เพื่อที่จะอธิบายความรู้แก่ผู้อื่น ไม่มีใครสามารถเข้าใจความหมายสิ่งนั้นถ้าลูกไม่ได้อธิบาย ลูกๆเวลานี้ได้พบพ่อแล้ว ดังนั้นปรอทของความสุขของลูกควรสูงอยู่ภายในลูก พ่อได้บอกลูกถึงความรู้ของวงจรของ 84 ชาติเกิด ลูกควรมีความสุขว่าเวลานี้ลูกกลายเป็นผู้ควงกงจักรแห่งการสำนึกในตนเอง ลูกกำลังประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกของดินแดนวิษณุจากพ่อ เพียงผู้ที่มีศรัทธาในสติปัญญาเท่านั้นที่จะกลับมามีชัยชนะได้ ผู้มีศรัทธาจะไปสวรรค์อย่างแน่นอน ดังนั้นลูกๆควรมีประสบการณ์ของความสุขอย่างต่อเนื่อง จงทำตามพ่อ! ลูกๆเข้าใจว่านั้นมีความปันป่วนอย่างมากตั้งแต่ชีพบาบาผู้ไม่มีตัวตนได้เข้ามาในผู้นี้ มีการต่อสู้เกิดขึ้นมากมายเนื่องจากความบริสุทธิ์ ทันที่ที่เด็กๆเติบโตขึ้น พวกเขาก็ถูกผลักเข้าไปสู่การแต่งงานอย่างรวดเร็ว ผู้คนคิดว่าหากไม่แต่งงานพวกเขาก็ไม่มีอนาคต ถึงแม้ว่าผู้คนศึกษากีตะ พวกเขาไม่เข้าใจสิ่งใดจากสิ่งนั้น บาบาศึกษากีตะมากที่สุด ท่านไม่เคยพลาดการศึกษากีตะเเม้แต่วันเดียว เมื่อท่านได้พบว่าพระเจ้าของกีตะคือชีวา และท่านนั้นได้กลายเป็นนายของโลก ท่านกลับมาซาบซึ้งอย่างมาก นี่คือคำสอนของพระเจ้าชีวา และแล้วมีความปั่นป่วนในเรื่องของความบริสุทธิ์ ลูกต้องมีความกล้าหาญอย่างมากในสิ่งนี้ ลูกคือมหาวีระ ลูกไม่มีความใส่ใจเกี่ยวกับผู้ใดนอกจากผู้เดียว มนุษย์คือผู้สร้าง เมื่อผู้สร้างเองบริสุทธิ์ สิ่งสร้างที่เขาสร้างขึ้นก็บริสุทธิ์ด้วยเช่นกัน มีการต่อสู้มากมายเพราะประเด็นนี้ ผู้คนมากมายมาจากบ้านและครอบครัวที่ใหญ่โต พวกเขาไม่มีความใส่ใจเกี่ยวกับผู้ใดอื่น ถ้าไม่อยู่ในโชคของใครบางคน พวกเขาจะเข้าใจได้อย่างไร? ถ้าลูกต้องการที่จะกลับมาบริสุทธิ์ ก็จงทำสิ่งนั้น! มิฉะนั้นจงไปและจัดการพิธีของตนเอง! ลูกจำเป็นต้องมีความกล้าหาญมากเพียงนั้น มีความปั่นป่วนอย่างมากเบื้องหน้าบาบา ลูกเคยเห็นบาบาไม่พอใจไหม? ข่าวนี้ไปถึงหนังสือพิมพ์ในอเมริกา ไม่มีอะไรใหม่! สิ่งนี้เฝ้าแต่เกิดขึ้นเช่นที่ได้เกิดขึ้นในวงจรที่แล้ว ไม่มีสิ่งใดน่าเกรงกลัวในสิ่งนี้ ฉันต้องการที่จะประกาศสิทธิ์ในมรดกของฉันจากพ่อ ฉันต้องการให้สิ่งสร้างของฉันปลอดภัย พ่อรู้ว่าเวลานี้สิ่งสร้างทั้งหมดไม่บริสุทธิ์ พ่อผู้เดียวเท่านั้นที่ต้องชำระทุกคนให้บริสุทธิ์ ทุกคนพูดกับพ่อว่า: โอ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ผู้ปลดปล่อยโปรดมา! ดังนั้นท่านมีความเมตตาต่อลูก ท่านเต็มไปด้วยความเมตตา ใช่ไหม? พ่ออธิบายว่า: ลูกๆ อย่าได้เกรงกลัวเกี่ยวกับสิ่งใด! โดยการอยู่อย่างหวาดกลัวลูกจะไม่สามารถประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงได้ ผู้เป็นแม่ได้รับการถูกดูถูกดูหมิ่น มีอนุสรณ์ของดรุพดีที่ถูกเปลื้องผ้า พ่อช่วยลูกจากการถูกเปลื้องผ้าเป็นเวลา 21 ชาติเกิด โลกไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ โลกต้องกลับมาไม่บริสุทธิ์, ตาโมประธานและเก่าอย่างแน่นอน ทุกสิ่งต้องกลับมาใหม่จากเก่าอย่างแน่นอน ลูกต้องจากบ้านเก่าของลูก โลกใหม่คือยุคทองและโลกเก่าคือยุคเหล็ก มันไม่สามารถอยู่สภาพใหม่ได้ตลอดเวลา ลูกๆเข้าใจว่านี้คือวงจรโลก อาณาจักรของเหล่าเทพกำลังได้รับการก่อตั้งอีกครั้งหนึ่ง พ่อพูดว่า: พ่อกำลังพูดความรู้ของกีตะให้กับลูกอีกครั้งหนึ่ง ที่นี่มีความทุกข์ในอาณาจักรของราวัน ไม่มีใครรู้ว่าอาณาจักรของรามคืออะไร พ่อพูดว่า: ฉันมาเพื่อก่อตั้งสวรรค์ อาณาจักรของราม ลูกได้รับอาณาจักรมาหลายครั้งและแล้วก็สูญเสียไปหลายครั้ง สิ่งนี้อยู่ในสติปัญญาของลูกทั้งหมดว่าลูกอยู่ในยุคทองเป็นเวลา 21 ชาติเกิด นั่นคือเป็นเวลา 21 ชั่วอายุ นี่หมายถึงลูกได้ทิ้งร่างกายของลูกที่นั่นเมื่อลูกอยู่ในวัยของการปลดเกษียณ ไม่มีการตายก่อนวัยอันควรที่นั่น เป็นราวกับว่าเวลานี้ลูกกลายเป็นผู้รู้รูปกาลเวลาทั้งสาม เวลานี้ลูกรู้ว่าชีพบาบาเป็นใคร พวกเขาได้สร้างวัดมากมายให้กับชีวา พวกเขาแม้กระทั่งสามารถวางภาพลักษณ์ในบ้านของเขา อย่างไรก็ตามหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาก็ถูกกำหนดไว้ในละคร ทุกสิ่งต้องเป็นที่เข้าใจได้ด้วยสติปัญญา พวกเขายังคงสามารถวางภาพของกฤษณะหรือชีวาไว้ที่บ้าน นั่นก็จะเป็นสิ่งเดียวกัน เหตุใดพวกเขาเดินทางไกลเพื่อที่จะกราบไหว้บูชาสิ่งเหล่านั้น? พวกเขาจะได้รับมรดกของพวกเขาของดินแดนกฤษณะโดยการไปที่นั่นหรือ? เวลานี้ลูกเข้าใจว่าลูกได้ทำความเลื่อมใสศรัทธาเป็นเวลาชาติแล้วชาติเล่า ดูซิว่ามีความโอฬารตระการตามากเพียงใดในอาณาจักรของราวัน! นี่คือความโอฬารตระการตาของช่วงสุดท้าย อาณาจักรของรามได้คงอยู่ในยุคทอง มีวิมานหลากหลายที่นั่นฯลฯ แล้วทั้งหมดก็สูญหายไป สิ่งนี้ทั้งหมดในขณะนี้ได้ปรากฏขึ้นในเวลานี้ เวลานี้พวกเขากำลังเรียนรู้ทักษะเหล่านั้นทั้งหมดและแล้วพวกเขาจะนำเอาสันสการ์เหล่านั้นไปพร้อมกับพวกเขา พวกเขาจะไปและสร้างวิมานเหล่านั้นที่นั่น สิ่งเหล่านั้นคือสิ่งที่จะให้ความสุขแก่ลูกในอนาคต วิทยาศาสตร์จะมีประโยชน์สำหรับลูก ในเวลาปัจจุบัน, วิทยาศาสตร์เป็นไปเพื่อความทุกข์ แต่สิ่งนั้นจะคงอยู่เพื่อให้ความสุขที่นั่น การก่อตั้งเวลานี้กำลังเกิดขึ้น พ่อกำลังก่อตั้งอาณาจักรของโลกใหม่ ลูกๆต้องกลับมาเป็นมหาวีระที่กล้าหาญ ไม่มีผู้ใดในโลกที่เข้าใจว่าพระเจ้าได้มาแล้ว พ่อพูดว่า: ขณะที่อาศัยอยู่ที่บ้านกับครอบครัวของลูก จงกลับมาบริสุทธิ์เช่นดอกบัว ไม่มีเรื่องของความกลัวเกี่ยวกับสิ่งนี้ สิ่งสำคัญที่สุดลูกจะถูกดูถูกดูหมิ่น แม้แต่ผู้นี้ก็ถูกดูถูกดูหมิ่นอย่างมาก ได้มีการวาดภาพว่ากฤษณะถูกดูถูกดูหมิ่นด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามกฤษณะไม่สามารถถูกดูถูกดูหมิ่นได้ เป็นในยุคเหล็กที่ผู้นั้นถูกดูถูกดูหมิ่น รูปที่ลูกเป็นเวลานี้จะคงอยู่อีกครั้งหลังจาก 1 วงจร สิ่งเหล่านั้นไม่สามารถคงอยู่อีกครั้งในระหว่างกลาง ชาติแล้วชาติเล่ารูปลักษณะของลูกเฝ้าแต่เปลี่ยนไป ละครนี้ถูกกำหนดไว้แล้ว ด้วยรูปลักษณ์อะไรก็ตามที่ลูกใช้ใน 84 ชาติเกิด ลูกจะใช้ชาติเกิดเดียวกันอีกครั้งด้วยรูปลักษณ์เดิมเหล่านั้น เวลานี้ลูกรู้ว่ารูปลักษณ์นี้ (ของบราห์มา) จะเปลี่ยนไปในชาติเกิดต่อไปของท่าน และท่านจะมีรูปลักษณ์ของลักษมีและนารายณ์ ล็อคในสติปัญญาของลูกเวลานี้ถูกเปิดขึ้น นี่คือบางสิ่งใหม่ บาบาคือสิ่งใหม่และสิ่งต่างๆ ที่ท่านบอกลูกก็ใหม่ สิ่งนี้จะไม่เป็นที่เข้าใจอย่างรวดเร็วได้ด้วยทุกคน เพียงถ้าสิ่งนี้อยู่ในโชคของพวกเขาเท่านั้นที่สามารถเข้าใจบางสิ่งได้ เพียงผู้ที่ไม่ไหวหวั่นไม่ว่าพายุมากมายเพียงใดจะมาเขาคือมหาวีระ ลูกไม่สามารถมีสภาพเช่นนั้นเวลานี้ได้ ลูกจำเป็นต้องมีสิ่งนั้นอย่างแน่นอน มหาวีระจะไม่กลัวพายุ ลูกจะมีสภาพนั้นก่อนเวลาสุดท้าย เหตุนี้เองจึงมีคำกล่าวว่า จงถามโก๊บและโก๊ปปี้เกี่ยวกับความสุขเหนือประสาทสัมผัส พ่อมาเพื่อทำให้ลูกๆมีค่าควรแก่สวรรค์ นรกต้องถูกทำลายเช่นเดียวกับเมื่อวงจรที่แล้ว ในยุคทองจะมีเพียงศาสนาเดียวเท่านั้น พวกเขาต้องการมีความเป็นหนึ่งเดียวที่นั่น พวกเขาต้องการมีศาสนาเดียวที่นั้น ไม่มีใครเข้าใจถึงอาณาจักรของรามแยกห่างออกไปจากอาณาจักรของราวัน เวลานี้ลูกมีศรัทธาที่มั่นคงในพ่อ ลูกต้องทำตามศรีมัท ชีพจรของแต่ละคนนั้นรู้สึกได้และแต่ละคนได้รับโอกาสต่างลำดับกันไป บาบาบอกลูกชายของท่านว่า ถ้าลูกต้องการจะแต่งงานก็จงทำเช่นนั้น! มีเพื่อนและญาติมิตรมากมายจะทำให้ลูกแต่งงาน บางคนก็เฝ้าแต่มาสนับสนุน(ให้เขาแต่งงาน) ดังนั้น ชีพจรแต่ละคนรู้สึกได้ พวกเขาถามว่า บาบานี่คือสถานการณ์ใช่ไหม ฉันต้องการจะกลับมาบริสุทธิ์ แต่ญาติของฉันไล่ฉันออกมาจากบ้าน ลูกควรจะทำอะไรเวลานี้? ลูกกำลังถามว่าลูกสามารถกลับมาบริสุทธิ์ได้หรือไม่! ถ้าลูกไม่สามารถกลับมาบริสุทธิ์ และแล้วก็จงไปแต่งงาน! โอเค ตัวอย่างเช่น ถ้าใครบางคนหมั้นหมายและลูกต้องทำให้เธอพอใจ นั่นก็ไม่เป็นไร เมื่อทั้งคู่แต่งงาน เจ้าสาวได้รับการบอกว่าสามีของเธอนั้นคือกูรู โอเค ลูกสามารถทำให้เธอเขียนว่า: ตกลง ฉันยอมรับว่าสามีของฉันเป็นกูรูและเป็นพระเจ้าของฉัน และแล้วจงบอกเธอว่า: ดังนั้นเวลานี้ ฉันจะออกคำสั่งให้เธอกลับมาบริสุทธิ์! ความกล้าหาญจำเป็นสำหรับสิ่งนี้ จุดหมายปลายทางนั้นสูงมาก การได้รับผลก็ยิ่งใหญ่มากด้วยเช่นกัน ไฟของตัณหาราคะเริ่มต้นขึ้นเมื่อใครบางคนไม่ได้ตระหนักรู้ถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น พ่อพูดว่า: ลูกได้รับผลที่ยิ่งใหญ่! ดังนั้นอะไรคือข้อต่อรองที่ยิ่งใหญ่ ถ้าลูกจะต้องกลับมาบริสุทธิ์เป็นเวลา 1 ชาติเกิด? พ่อเป็นสามี เป็นพระเจ้าของลูกด้วยเช่นกัน ลูกจะต้องกลับมาบริสุทธิ์ตามคำสั่งของพ่อ บาบาได้แสดงให้ลูกเห็นถึงวิธีการมากมาย นี่คือระบบในบารัต ผู้หญิงได้รับการบอกว่าสามีของเธอคือพระเจ้าและเธอจะต้องทำในสิ่งที่เขาพูด พวกเขาเชื่อสิ่งนั้นเพราะว่าลักษมีนวดเท้าของนารายณ์ ภรรยาก็ต้องนวดเท้าของสามี ที่ใดที่นิสัยเหล่านี้ได้ปรากฏขึ้น? มาจากภาพลักษณ์ของหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา สิ่งเช่นนั้นไม่ได้อยู่ในยุคทอง นารายณ์เหน็ดเหนื่อยมากจนกระทั่งลักษมีจะต้องนวดเท้าหรือ? ไม่มีเรื่องเกี่ยวกับความเหน็ดเหนื่อยที่นั่น นี่คือประเด็นของความทุกข์ จะมีความเจ็บปวดหรือความทุกข์ที่นั่นได้อย่างไร? เหตุนี้เองบาบาจึงนำลักษมีที่กำลังนวดเท้านารายณ์ออกไปจากรูปภาพ ท่านมีความซาบซึ้ง ท่านมีความวางเฉยตั้งแต่วัยเด็ก นั่นคือเหตุที่ท่านเคยใช้ทำความเลื่อมใสศรัทธาอย่างมาก บาบาชี้ให้ลูกเห็นวิธีการมากมาย ลูกเข้าใจว่าลูกคือลูกๆของพ่อผู้เดียว ดังนั้นลูกคือพี่น้องชายหญิงซึ่งกันและกัน ลูกประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกจากดาด้า (ปู่) ลูกร้องหาพ่อให้มาในโลกที่ไม่บริสุทธิ์ว่า: โอ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ รามของสีดาทั้งหลาย! พ่อถูกเรียกว่าสัจจะ ผู้ที่ก่อตั้งดินแดนของสัจจะ ท่านให้ความรู้ที่แท้จริงของตอนเริ่ม ตอนกลางและตอนจบของทั้งโลก ลูกดวงวิญญาณเวลานี้กลายเป็นมหาสมุทรแห่งความรู้ ลูกๆที่แสนหวานควรมีความกล้าหาญที่จะทำตามศรีมัทของบาบา พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดกำลังทำให้ลูกผู้เป็นสิ่งสร้างที่ไม่มีขีดจำกัดกลายเป็นนายแห่งสวรรค์ ดังนั้นลูกต้องทำความเพียรพยายามและประกาศสิทธิ์ในมรดกที่สมบูรณ์ของลูก ลูกต้องอุทิศตัวลูกเองแก่ท่าน เมื่อลูกทำให้ท่านเป็นทายาท ท่านก็จะให้มรดกสำหรับ 21 ชาติเกิดแก่ลูก พ่ออุทิศตัวท่านเองแก่ลูกๆ ลูกพูดว่า: บาบา, ร่างกาย จิตใจและความมั่งคั่งนี้ทั้งหมดเป็นของท่าน! ลูกคือพ่อและก็เป็นลูกด้วยเช่นกัน ลูกแม้กระทั่งร้องเพลงว่า: ท่านคือแม่และท่านคือพ่อ มีคำยกย่องมากมายของเพียงผู้เดียวเท่านั้น! ท่านเรียกว่าผู้ขจัดความทุกข์และผู้ประทานความสุขสำหรับทุกคน ในสวรรค์แม้กระทั่งวัตถุธาตุทั้งห้าก็ให้ความสุข ในยุคเหล็กเนื่องจากวัตถุธาตุทั้งห้าตาโมประธาน สิ่งเหล่านั้นจึงสร้างความทุกข์ ที่นั่นมีเพียงความสุขเท่านั้น ละครนี้ถูกกำหนดไว้แล้ว ลูกรู้ว่าสงครามนี้คือสงครามเดียวกันซึ่งได้เกิดขึ้นเมื่อ 5000 ปีที่แล้ว เวลานี้สวรรค์กำลังได้รับการก่อตั้ง ดังนั้นลูกๆควรมีความสุขอย่างต่อเนื่องว่าพระเจ้าได้นำลูกมาเลี้ยงดู! เวลานี้พ่อกำลังตกแต่งลูกและกำลังสอนลูกด้วยเช่นกัน อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ

บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. จงมีความกล้าหาญที่จะกลับมาทัดเทียมกับพ่ออย่างต่อเนื่อง จงอุทิศตนเองตัวลูกเองอย่างสมบูรณ์ต่อพ่อ

2. อย่าได้เกรงกลัวเกี่ยวกับสิ่งใด จงกลับมาบริสุทธิ์อย่างแน่นอน

พร:
ขอให้ลูกเป็นผู้เปลี่ยนแปลงโลกผู้ที่รับใช้โลกด้วยสายตาของความเมตตาและให้คุณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติหลักของดวงวิญญาณผู้เปลี่ยนแปลงโลกและรับใช้โลก คือสายตาของความเมตตาและให้คุณประโยชน์ของพวกเขาที่พวกเขาทำทำให้โลกสมบูรณ์และมีความสุข อะไรก็ตามที่ยังไม่ได้รับ ที่เป็นความมั่งคั่งของความสุข ความสงบ ความรู้ทางจิตและพลังทั้งหมด พวกเขาให้กับผู้ที่ได้มาซึ่งการบรรลุผลและทำให้ขอทานไปเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ทั้งหมด ผู้รับใช้เช่นนั้นใช้ทุกวินาที คำพูด การกระทำ ความสัมพันธ์ และสายใยของเขาสำหรับงานรับใช้ งานรับใช้ปรากฏออกมาในวิธีการมอง การเดิน การปฏิสัมพันธ์ และการรับประทานของพวกเขา

คติพจน์:
ละทิ้งความเคารพและเกียรติ และใช้เวลาของลูกในหนทางที่มีค่าเพื่องานรับใช้ที่ไม่มีขีดจำกัดคือการเป็นผู้ที่ยกระดับผู้อื่น