06.03.19       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน พ่อมหาสมุทรแห่งความรู้กำลังให้เพชรพลอยของความรู้เต็มถาดแก่ลูก ลูกสามารถเติมอาภรณ์ได้มากเท่าที่ลูกต้องการด้วยเพชรพลอยเหล่านี้ และกลับมาเป็นอิสระจากความวิตกกังวลทั้งหมด

คำถาม:
ประเด็นใดของหนทางของความรู้ที่ผู้คนในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาก็ชอบด้วยเช่นกัน?

คำตอบ:
ความสะอาด ในหนทางของความรู้ ลูกๆกลับมาสะอาด พ่อมาเพื่อทำความสะอาดเสื้อผ้าที่สกปรกของลูก ดังนั้นเมื่อลูกดวงวิญญาณกลับมาสะอาดนั่นคือบริสุทธิ์แล้วเท่านั้นที่ลูกพัฒนาปีกที่จะโบยบินและกลับบ้าน ผู้คนในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาก็ชอบความสะอาดอย่างมากด้วย พวกเขาไปอาบในแม่น้ำคงคาเพื่อจะกลับมาสะอาดแต่ดวงวิญญาณไม่สามารถสะอาดได้ด้วยน้ำ

โอมชานติ
ลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ลูกต้องไม่ลืมการจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึง ในเวลาที่ลูกฝึกฝนสิ่งนี้ในตอนเช้าตรู่ไม่มีการใช้คำพูดใดเพราะนี้คือวิธีที่จะนำลูกกลับไปสู่ดินแดนนิพพาน โดยที่ไม่กลับมาบริสุทธิ์ลูกไม่สามารถบินกลับบ้านได้ ลูกเข้าใจด้วยเช่นกันว่าเมื่อถึงเวลาสำหรับยุคทองที่จะเริ่มต้นดวงวิญญาณนับไม่ถ้วนจะโบยบินกลับบ้าน เวลานี้มีดวงวิญญาณนับล้านๆ ในยุคทองจะมีเพียงไม่กี่แสนเท่านั้น คนอื่นจะโบยบินกลับบ้านไป แน่นอนจะต้องมีใครบางคนให้ปีกแก่ดวงวิญญาณ ลูกดวงวิญญาณกลับมาบริสุทธิ์ด้วยการอยู่ในการจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึงนี้ ไม่มีวิธีการอื่นใดที่จะกลับมาบริสุทธิ์ เพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์ แม้ว่าบางคนจะพูดว่าอิศวร คนอื่นพูดว่าดวงวิญญาณสูงสุด และบางคนก็เรียกท่านว่าพระเจ้า ท่านคือหนึ่งเดียวเท่านั้น ไม่มีความแตกต่างกันมาก เป็นพ่อของทุกคนเหมือนกัน แต่ละคนมีพ่อทางร่างที่ต่างกันไปแต่พ่อทีมาจากที่ไกลโพ้นก็เหมือนกันสำหรับทุกคน เมื่อผู้เดียวนั้นมา ท่านก็ให้ความสุขแก่ทุกคนแล้วก็กลับบ้านไปอีกครั้งหนึ่ง และก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องจดจำท่านในเวลาของความสุข และแล้วนั่นก็กลายเป็นอดีต เวลานี้พ่ออธิบายถึงความลับของอดีตพร้อมกับปัจจุบันและอนาคต อดีตปัจจุบันและอนาคตของต้นไม้นั้นง่ายมากที่จะเข้าใจ ลูกเข้าใจว่าต้นไม้ปรากฏออกมาจากเมล็ดอย่างไรและก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆอย่างไรจนกระทั่งในที่สุดถึงเวลาสุดท้าย สิ่งนั้นรู้ได้ว่าเป็นตอนเริ่ม,ตอนกลางและตอนจบ นี่คือต้นไม้ของศาสนาที่หลากหลาย ต้นไม้ของรูปลักษณ์ที่หลากหลาย รูปลักษณ์ของทุกคนนั้นต่างกันไป ลูกสามารถเห็นได้ว่าดอกไม้มีความแตกต่างด้วยเช่นกันตามความหลากหลายของต้นไม้ แม้ว่าดอกไม้ชนิดเดียวกันจะมีรูปลักษณะเดียวกันก็ยังมีความหลากหลายมากมายของรูปลักษณะภายในต้นไม้โลกมนุษย์ แต่ละคนภายในต้นไม้มีความงามเฉพาะตัวของตนเอง มีความงามหลากหลายประเภทในต้นไม้นี้ ในทำนองเดียวกันพ่อได้อธิบายความหมายของซยัมซุนด้า(ผู้ที่น่าเกลียดและสวยงาม) สิ่งนี้กล่าวถึงเทพเมื่อพวกเขาเปลี่ยนจากสาโตประธานเป็นตาโมประธาน เวลานี้ลูกกำลังเปลี่ยนจากน่าเกลียดมาสวยงาม ไม่มีผู้คนของศาสนาอื่นเปลี่ยนจากน่าเกลียดมาสวยงามในลักษณะนี้ แค่มองดูรูปลักษณะของพวกเขา แค่มองดูรูปลักษณะของชาวญี่ปุ่น ชาวยุโรป ชาวจีนฯลฯ เพียงชาวอินเดียเท่านั้นที่รูปลักษณะของเขาเปลี่ยนไป คำยกย่องของการเปลี่ยนจากน่าเกลียดมาสวยงามนั้นใช้กับชาวบารัตไม่ใช่ศาสนาอื่นใด ต้นไม้นี้เป็นของโลกมนุษย์ เป็นต้นไม้ของศาสนาที่หลากหลายและพวกเขาทั้งหมดมาตามลำดับกันอย่างไร เวลานี้ลูกได้รับความรู้นี้แล้ว ไม่มีใครสามารถอธิบายประเด็นเหล่านี้ได้ วงจรนี้คงอยู่เป็นเวลา 5000 ปี สิ่งนี้สามารถจะเรียกว่าเป็นต้นไม้หรือโลกก็ได้ เป็นเวลาถึงครึ่งหนึ่งของช่วงเวลาที่มีความเลื่อมใสศรัทธา นั่นเรียกว่าอาณาจักรของราวัน เป็นอาณาจักรของกิเลสทั้งห้าที่ซึ่งผู้คนกลับมาน่าเกลียดและไม่บริสุทธิ์ด้วยการนั่งบนกองไฟของตัณหาราคะ มีความแตกต่างอย่างยิ่งระหว่างกิจกรรมของชุมนุมของราวัน,ชุมนุมที่เป็นเช่นปีศาจและกิจกรรมของเหล่าเทพ ผู้คนร้องสรรเสริญพวกเขาขณะที่พิจารณาว่าตนเองนั้นเป็นคนบาปที่ตกต่ำ มีมนุษย์ประเภทต่างๆมากมาย ลูกเคยทำความเลื่อมใสศรัทธามาอย่างมากมาย ขณะที่กลับมาใช้ชาติเกิดใหม่ลูกก็เฝ้าแต่ทำการกราบไหว้บูชาและทำพิธีแสดงความเลื่อมใสศรัทธา เริ่มแรกการกราบไหว้บูชาไม่มีอะไรเจือปน ลูกเริ่มทำความเลื่อมใสศรัทธาผู้เดียวเท่านั้น และแล้วก็เริ่มที่จะมีการเจือปน และเวลานี้ในเวลาสุดท้ายก็มีสิ่งเจือปนอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นเวลานี้พ่อมาและให้ความรู้ที่ไม่มีอะไรเจือปนนี้แก่ลูกที่จะทำให้ลูกได้รับการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ จนกว่าผู้เลื่อมใสศรัทธาจะไม่รู้สิ่งนี้ไม่เช่นนั้นพวกเขาจะยังคงภาคภูมิใจในความเลื่อมใสศรัทธาของพวกเขาต่อไป พวกเขาไม่รู้ว่าเพียงดวงวิญญาณสูงสุดผู้เดียวเท่านั้นคือมหาสมุทรแห่งความรู้ ผู้เลื่อมใสศรัทธาจดจำพระเวทย์และคัมภีร์และพร่ำสวดสิ่งเหล่านั้น ทั้งหมดนั้นคือการขยายตัวของหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา มีความงามในความเลื่อมใสศรัทธา พ่อพูดว่าความงามเป็นเหมือนกับภาพลวงตา เป็นเหมือนกับทรายและน้ำที่เปล่งประกายและฉายแสงเหมือนกับเงิน มีเรื่องราวของกวางที่กระหายน้ำและวิ่งตรงไปยังสิ่งที่มันคิดว่าเป็นน้ำ,แต่นั่นเป็นเพียงภาพลวงตาและกวางก็ติดกับอยู่ในทราย หนทางของความเลื่อมใสศรัทธาก็เป็นเช่นเดียวกัน ทุกคนติดกับอยู่ในสิ่งนั้น สิ่งนี้ใช้ความเพียรพยายามอย่างมากมายสำหรับลูกๆที่จะนำพวกเขาออกมาจากสิ่งนั้น อุปสรรคถูกสร้างขึ้นมาในสิ่งนี้เพราะพ่อกำลังทำให้ลูกบริสุทธิ์ ดรุพดีตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ มีดรุพดีและดรุโยธันในทั้งโลก ลูกทั้งหมดสามารถจะเรียกว่าเป็นปารวตีผู้ที่กำลังรับฟังเรื่องราวของความเป็นอมตะด้วยเช่นกัน พ่อบอกลูกถึงเรื่องราวของความเป็นอมตะและส่งลูกไปยังดินแดนของความเป็นอมตะ นี่คือดินแดนของความตายที่มีความตายก่อนเวลาอันควรเกิดขึ้น เพียงแค่นั่งอยู่ที่ไหนสักแห่งผู้คนก็หัวใจวาย ลูกสามารถไปโรงพยาบาลและอธิบายว่า ที่นี่ท่านล้มป่วยและช่วงชีวิตของท่านก็สั้นมาก จะไม่มีโรคภัยเลยที่นั่น พระเจ้าพูดว่า พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณแล้วจดจำฉันพ่อของลูก ขจัดความผูกพันยึดมั่นของลูกออกไปจากผู้อื่นทั้งหมดและบาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้อง แล้วลูกจะไม่มีวันล้มป่วย ความตายจะไม่มีวันมาหาลูก ลูกจะมีช่วงชีวิตที่ยาวนานด้วยเช่นกัน ช่วงชีวิตของเหล่าเทพนั้นยาวนานมาก แล้วผู้ที่มีช่วงชีวิตที่ยืนยาวนั้นไปที่ใด? ขณะที่กลับมาใช้ชาติเกิดใหม่อย่างต่อเนื่องช่วงชีวิตของพวกเขาก็ลดลง ไม่มีใครเข้าใจการละเล่นนี้ของความสุขและความทุกข์ พวกเขาจัดงานออกร้านและนิทรรศการมากมายฯลฯ ผู้คนนับไม่ถ้วนรวมตัวกันเพื่ออาบน้ำในงานเทศกาลที่ยิ่งใหญ่(กุมภเมลา) ผู้คนอาบน้ำทุกวันแต่พวกเขาไม่ได้รับประโยชน์ใดๆเลยจากสิ่งนั้น ลูกอาบทุกวันและน้ำทุกหนแห่งก็มาจากมหาสมุทร มีคำกล่าวว่าน้ำที่ดีที่สุดนั้นมาจากบ่อ เวลานี้แม่น้ำเต็มไปด้วยขยะแต่น้ำจากบ่อมีความสะอาดตามธรรมชาติและดังนั้นจึงเป็นสิ่งดีกว่าที่จะอาบด้วยน้ำนั้น นั่นก็เคยเป็นประเพณีมาก่อนแต่เวลานี้ประเพณีคือการอาบในแม่น้ำ ผู้ที่อยู่ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาเองก็ชอบความสะอาดด้วยเช่นกัน เวลานี้พวกเขาเรียกหาดวงวิญญาณสูงสุดให้มาและทำความสะอาดพวกเขา กูรูนานัคก็ยกย่องดวงวิญญาณสูงสุดเป็นอย่างยิ่งด้วยการพูดว่า ได้โปรดมาและซักเสื้อผ้าที่ไม่บริสุทธิ์เถิด พ่อมาและทำความสะอาดเสื้อผ้าที่ไม่บริสุทธิ์,เสื้อผ้าที่สกปรก ที่นี่พ่อมาและทำความสะอาดดวงวิญญาณที่สกปรก ผู้คนเหล่านั้นพิจารณาว่าดวงวิญญาณมีภูมิคุ้มกันต่อผลของการกระทำ พ่อพูดว่า นี่คืออาณาจักรของราวัน เป็นสภาพของการตกต่ำลงมาของทั้งโลก มีคำกล่าวว่าเมื่อสภาพของลูกนั้นสูงขึ้นสภาพของทั้งโลกก็สูงขึ้นด้วยเช่นกัน ทุกคนได้รับการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ โอ้ บาบา! ทุกคนสัมผัสกับคุณประโยชน์จากท่าน ทุกคนในยุคทองสัมผัสกับคุณประโยชน์ ที่นั่นมีเพียงอาณาจักรเดียวเท่านั้นและดังนั้นทุกคนจึงมีความสงบ ในเวลานั้นคนอื่นอยู่ในดินแดนแห่งความสงบ ในปัจจุบันนี้ผู้คนกำลังพยายามอย่างหนักมากที่จะสร้างสันติภาพในโลก เมื่อลูกถามพวกเขาว่าเคยมีความสงบในโลกที่พวกเขากำลังร้องขอในตอนนี้หรือไม่ พวกเขาก็ตอบว่ายังคงมีอีก 40,000 ปีของยุคเหล็กเหลืออยู่ พวกเขาอยู่ในความมืดสนิท! ทั้งวงจรนั้นคงอยู่มา 5000 ปี แต่พวกเขาก็ยังคงพูดว่ายุคเหล็กยังคงมีเวลาเหลืออีก 40,000 ปี มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันมากมาย พ่อมาและบอกความจริงแก่ลูก มีเพียง 84 ชาติเกิดเท่านั้น หากวงจรคงอยู่หลายแสนปีแล้วมนุษย์ก็จะกลายเป็นสัตว์ฯลฯ อย่างไรก็ตามนั่นไม่ใช่กฎ 84 ชาติเกิดนั้นเป็นชาติเกิดที่เป็นมนุษย์ทั้งหมด พ่อบอกบัญชีที่ถูกต้องแก่ลูก ลูกๆต้องซึมซับความรู้นี้ ฤาษี มุนีฯลฯ พูดว่า เนติ,เนติ นั่นคือพวกเราไม่รู้จักท่าน ดังนั้นพวกเขาเป็นผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้า แน่นอนต้องมีบางคนที่เชื่อในพระเจ้า เหล่าเทพคือผู้ที่เชื่อในพระเจ้า ทุกคนในอาณาจักรของราวันไม่เชื่อในพระเจ้า ด้วยการศึกษาความรู้นี้ลูกจะกลายเป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้าและได้รับมรดกสำหรับ 21 ชาติเกิด และแล้วก็ไม่มีความจำเป็นสำหรับความรู้นี้ เวลานี้เป็นยุคบรรจบพบกันที่เป็นสิริมงคลที่สุดเมื่อลูกนั้นกลายเป็นมนุษย์ที่สูงสุด,เป็นนายแห่งสวรรค์ ลูกจะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงตามที่ลูกได้ศึกษาที่นี่มามากมายเพียงใด ผู้ที่ศึกษาอย่างดีในเวลานี้จะกลายเป็นนายของโลก ไม่เช่นนั้นสถานภาพก็จะน้อยลงไป ถึงอย่างไรก็ตามอาณาจักรนั้นก็เป็นอาณาจักรของความสุข ที่นี่มีอาณาจักรของความทุกข์ ผู้ที่เวลานี้กลายเป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้าจะปกครองอาณาจักรของความสุขนั้น และแล้วเมื่อราวันมาพวกเขาก็กลายเป็นผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้าอีกครั้งและเริ่มสัมผัสกับความทุกข์ เมื่อบารัตนั้นมีความมั่งคั่งก็มีทรัพย์สมบัติที่ไม่มีขีดจำกัด วัดที่ใหญ่โตเช่นนั้นสร้างให้กับโสมนาท หากพวกเขามีเงินมากมายเพื่อสร้างวัดในเวลานั้น ก่อนหน้านั้นพวกเขาก็ต้องเคยมีทรัพย์สมบัติเป็นอย่างมาก พวกเขาได้รับทรัพย์สมบัติทั้งหมดนั้นจากไหน? ได้มีการเขียนไว้ในคัมภีร์ว่ามหาสมุทรได้ให้เพชรพลอยเต็มถาด มหาสมุทรแห่งความรู้ในเวลานี้ได้ให้เพชรพลอยแห่งความรู้เต็มถาดแก่ลูก เวลานี้อาภรณ์ของลูกได้รับการเติมเต็ม ผู้เลื่อมใสศรัทธาไปอยู่เบื้องหน้าชางก้าและร้องขอให้มีการเติมอาภรณ์ของพวกเขา พวกเขาไม่รู้จักพ่อ ลูกรู้ว่าเวลานี้พ่อกำลังเติมอาภรณ์ของลูก ลูกแต่ละคนสามารถรับมากเท่าที่ลูกต้องการ ยิ่งลูกศึกษาเล่าเรียนมากเท่าไรลูกก็จะได้รับทุนการศึกษาสูงขึ้นมากเท่านั้น หากลูกต้องการลูกสามารถกลายเป็นมนุษย์ที่สูงสุด,เป็นผู้ที่มีสองมงกุฎ หรือหากลูกต้องการลูกสามารถกลายเป็นปวงประชาที่ยากจนหรือสาวใช้หรือคนรับใช้ มีลูกมากมาผู้ที่แม้กระทั่งหย่าขาดจากบาบา สิ่งนี้ก็ถูกกำหนดไว้แล้วในละครด้วยเช่นกัน พ่อพูดว่า พ่อไม่มีความกังวลใด พ่อเป็นอิสระจากความกังวลทั้งหมดและพ่อกำลังทำให้ลูกเป็นเช่นเดียวกัน มีคำกล่าวว่าผู้ที่เป็นของพระผู้เป็นเจ้าและผู้เป็นนาย,สัทกูรูไม่มีความวิตกกังวลใดๆ พ่อ,ผู้ที่เป็นพระผู้เป็นเจ้าของทุกคนนั้นเรียกว่าผู้เป็นนายด้วยเช่นกัน พ่อพูดว่าพ่อเป็นครูที่ไม่มีขีดจำกัดของลูก ลูกเคยมีครูมามากมายในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาและลูกเคยศึกษาสิ่งต่างๆ มากมาย ความรู้ที่พ่อสอนลูกนั้นพิเศษสุด พ่อคือมหาสมุทรแห่งความรู้แต่พ่อจะไม่ถูกเรียกว่าจานีจานันฮา(ผู้ที่ล่วงรู้ความลับทั้งหมด) มีผู้คนมากมายที่พูดว่า ท่านล่วงรู้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวเรา พ่อพูดว่า พ่อไม่รู้สิ่งใดเลย พ่อมาเพื่อสอนลูกเท่านั้น ลูกดวงวิญญาณนั่งอยู่บนบัลลังก์ของลูก พ่อก็นั่งอยู่บนบัลลังก์เช่นกัน ดวงวิญญาณเป็นจุดที่แสนเล็กเช่นนั้น ไม่มีใครรู้สิ่งนี้เลย เหตุนี้เองพ่อพูดว่า ก่อนอื่นจงเข้าใจเกี่ยวกบดวงวิญญาณแล้วลูกจะเข้าใจพ่อ ก่อนอื่นพ่ออธิบายความรู้ของดวงวิญญาณแล้วก็ให้คำแนะนำของพ่อ ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาพวกเขาสร้างซาลีแกรม,กราบไหว้บูชาแล้วก็ทำลาย พ่อพูดว่า ทั้งหมดนั้นคือการกราบไหว้บูชาตุ๊กตา ผู้ที่เข้าใจสิ่งทั้งหมดเหล่านี้อย่างชัดเจนจะนำคุณประโยชน์ให้กับผู้อื่นด้วยเช่นกัน พ่อคือผู้ให้คุณประโยชน์และดังนั้นลูกก็ต้องกลายเป็นเช่นเดียวกันด้วย บางคนไปเพื่อนำผู้อื่นออกจากปลักแต่ตัวเขาเองกลับติดอยู่ในนั้น พวกเขากลับมาไม่บริสุทธิ์ รายได้ทั้งหมดที่พวกเขาหามาก็ถูกทำลาย เหตุนี้เองพ่อพูดว่า จงระมัดระวังอย่างมาก ด้วยการนั่งบนกองไฟของตัณหาราคะลูกจึงกลับมาน่าเกลียด ลูกพูดว่า เราเคยสวยงามและเวลานี้เราได้กลับมาน่าเกลียด เราเคยเป็นเทพและเราก็เป็นคนที่ลงมา ไม่เช่นนั้นแล้วใครที่จะใช้ 84 ชาติเกิด? พ่ออธิบายบัญชีนี้ ลูกๆต้องทำความเพียรพยายามอย่างมากที่จะนำผู้ที่เคยจมน้ำเป็นเวลาถึงครึ่งวงจรในมหาสมุทรแห่งยาพิษออกมา สิ่งนี้ไม่เหมือนกับการไปบ้านป้าของลูก! ถึงแม้ว่าใครบางคนจะได้รับความรู้เล็กน้อย นั่นก็จะไม่มีวันถูกทำลาย นี่คือเรื่องราวของการกลายเป็นนารายณ์ที่แท้จริงและปวงประชานั้นก็ถูกสร้างขึ้นมาเช่นกัน ผู้ที่จากไปหลังจากได้รับความรู้เพียงเล็กน้อยก็จะกลับมาภายหลังเพื่อเข้าใจมากขึ้น เมื่อเวลาผ่านไปผู้คนจะพัฒนาการวางเฉย ผู้คนมีการวางเฉยเมื่อพวกเขาไปยังสถานที่เผาศพ อย่างไรก็ตามเมื่อพวกเขาจากไป การวางเฉยของพวกเขาก็หายไป เมื่อลูกอธิบายแก่พวกเขา พวกเขาก็พูดว่าเป็นสิ่งที่ดีมาก แต่เมื่อพวกเขาไปข้างนอกทุกสิ่งก็จบสิ้นลง พวกเขาพูดว่าพวกเขาจะกลับมาเมื่อพวกเขาเสร็จงานของพวกเขา อย่างไรก็ตามเมื่อพวกเขาออกไปข้างนอกมายาก็หันใบหน้าของพวกเขาออกไป กำมือเดียวปรากฏขึ้นมาจากหลายล้าน ใช้ความเพียรพยายามที่จะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงส่ง ลูกแต่ละคนควรถามหัวใจตนเองว่า ฉันจดจำพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดมากเพียงไร? ลูกพูดว่าลูกลืมจดจำระลึกถึงพ่อ โอโฮ! เมื่อลูกทำตามหนทางของความไม่รู้ลูกเคยพูดไหมว่าลูกลืมพ่อของลูก? บาบาพูดว่า ไม่ว่าจะมีพายุมามากมายเพียงไรลูกต้องไม่สั่นคลอน พายุจะมาแต่ลูกต้องไม่ทำสิ่งใดผิดด้วยอวัยวะประสาทสัมผัสของลูก พวกเขาพูดว่า บาบามายาร่ายเวทมนตร์ให้กับเรา บาบาพูดว่า ลูกๆ ที่สุดแสนหวานอยู่ในการจดจำระลึกถึงและสนิมของลูกจะถูกขจัดออกไป สนิมที่สะสมไว้ในดวงวิญญาณจะสามารถขจัดออกไปได้ด้วยการจดจำระลึกถึงเท่านั้น บาบาคือบินดี, จุด ไม่มีวิธีใดที่จะขจัดสนิมออกไปนอกจากการจดจำพ่อ อัจชะ

ถึงลูกๆที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ลูกคือลูกของพ่อผู้ให้คุณประโยชน์ ดังนั้นลูกต้องให้คุณประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น จงระมัดระวังที่ลูกจะไม่ทำการกระทำใด ที่จะจบสิ้นรายได้ที่ลูกสะสมมา

2. ศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดีและเติมอาภรณ์ของลูกด้วยเพชรพลอยแห่งความรู้ ทำความเพียรพยายามที่จะได้รับทุนการศึกษา อยู่อย่างเป็นอิสระจากความกังวลและอยู่อย่างไร้กังวลเช่นเดียวกับพ่อ

พร:
ขอให้ลูกเป็นผู้เพียรพยายามที่ง่ายดายและทำให้ความพิเศษของชีวิตบราห์มินของลูกเป็นนิสัยที่เป็นธรรมชาติของลูก

ชีวิตบราห์มินมีความพิเศษ ศาสนาและการกระทำของบราห์มินมีความพิเศษ นั่นคือมีความสูงส่งที่สุดเพราะลูกทำตามพ่อบราห์มาที่มีตัวตนในการกระทำของบราห์มิน ธรรมชาติของบราห์มินเป็นธรรมชาติพิเศษ ธรรมชาติที่ธรรมดาหรือชั่วร้ายไม่ใช่ธรรมชาติของบราห์มิน เพียงแต่เก็บไว้ในสำนึกรู้ว่า ฉันเป็นดวงวิญญาณพิเศษ เมื่อธรรมชาตินี้กลายเป็นธรรมชาติ ลูกจะสัมผัสว่าเป็นสิ่งที่ง่ายดายที่จะกลับมาทัดเทียมกับพ่อ ลูกจะกลายเป็นตัวของการจดจำระลึกถึง และดังนั้นจึงเป็นตัวของพลัง นี้คือความเพียรพยายามที่ง่ายดาย

คติพจน์:
ผู้ที่กระจายแสงของความบริสุทธิ์และความสงบทุกหนแห่งคือประภาคารแห่งแสง