06.03.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน ความสุขของของโลกเก่านี้เป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้นและจะไม่ไปกับลูก เพชรพลอยแห่งความรู้ที่ไม่สูญสลายคือสิ่งที่ไปกับลูก ดังนั้นสะสมรายได้ที่ไม่สูญสลายของลูก

คำถาม:
ไม่ได้มีการสอนอะไรแก่ลูกในการศึกษาที่พ่อสอนลูก?

คำตอบ:
ไม่ได้มีการสอนพลังลี้ลับแก่ลูก การอ่านความคิดของใครบางคนคือพลังลี้ลับ พ่อไม่ใช่นักอ่านความคิด ท่านเรียกว่าเป็นจานิจานันฮาร์(ผู้ที่รู้ความลับทั้งหมด) นั่นคือท่านเต็มไปด้วยความรู้ พ่อมาเพื่อสอนการศึกษาทางจิตนี้แก่ลูกที่จะทำให้ลูกประกาศสิทธิ์ในอาณาจักรของโลกเป็นเวลา 21 ชาติเกิด

โอมชานติ
ในบารัตผู้คนของบารัตร้องเพลงว่าดวงวิญญาณและดวงวิญญาณสูงสุดแยกห่างจากกันเป็นเวลานาน เวลานี้ลูกๆรู้ว่าพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดที่เป็นพ่อของพวกเราดวงวิญญาณกำลังสอนราชาโยคะแก่พวกเรา ท่านให้คำแนะนำของท่านเองแก่เราและคำแนะนำของตอนเริ่ม ตอนกลางและตอนจบของวงจรโลกแก่เราด้วยเช่นกัน สติปัญญาของใครบางคนมีศรัทธาที่แรงกล้า ในขณะที่คนอื่นมีความเข้าใจเพียงเล็กน้อยมากที่ตามลำดับกันไป ลูกๆ รู้ว่าลูกนั้นคือผู้มีชีวิต และกำลังนั่งอยู่เบื้องหน้าพ่อสูงสุด,ดวงวิญญาณสูงสุดเป็นการส่วนตัว มีการร้องเป็นเพลงว่าดวงวิญญาณและดวงวิญญาณสูงสุดได้อยู่แยกจากกันเป็นเวลานาน ไม่มีเรื่องของดวงวิญญาณที่อยู่แยกห่างจากพ่อในขณะที่พวกเขาอยู่ในโลกที่ไม่มีตัวตน เป็นเมื่อพวกเขามาที่นี่และกลายเป็นดวงวิญญาณที่มีชีวิต (นำร่างกายมาใช้) ที่พวกเขาทั้งหมดแยกห่างจากพ่อดวงวิญญาณสูงสุด พวกเขาแยกห่างจากพ่อสูงสุดดวงวิญญาณสูงสุดและมาที่นี่เพื่อเล่นบทบาทของพวกเขา ก่อนหน้านี้ลูกเคยร้องเพลงนี้โดยที่ไม่เข้าใจความหมายเลย เวลานี้พ่อนั่งที่นี่และอธิบายความหมายทั้งหมดนั้น ลูกๆ ลูกรู้ว่าลูกแยกห่างจากพ่อสูงสุด,ดวงวิญญาณสูงสุดและมาที่นี่เพื่อเล่นบทบาทของลูก ลูกคือผู้ที่ได้แยกออกมาก่อนเป็นอันดับแรก ดังนั้นชีพบาบาจึงได้พบปะกับลูกก่อนเป็นอันดับแรก พ่อต้องมาเพื่อลูก ในวงจรก่อนหน้านี้เช่นกันท่านได้สอนลูกๆแล้วลูกก็กลายเป็นนายของโลก ในเวลานั้นไม่มีแผ่นดินอื่นใด ลูกๆรู้ว่าลูกเคยเป็นของศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไป นั่นก็เรียกว่าศาสนาเทพ ราชวงศ์เทพ ทุกคนมีศาสนาของตนเอง มีคำกล่าวว่า: ศาสนาคืออำนาจ มีอำนาจในศาสนา ลูกๆรู้ว่าลักษมีและนารายณ์มีพลังมากเพียงใด ผู้คนของบารัตไม่ได้รู้เกี่ยวกับศาสนาของเขาเอง มันไม่ได้เข้าไปสู่สติปัญญาของใครก็ตามว่าเป็นศาสนาของพวกเขาเองในบารัตอย่างแท้จริง เพราะพวกเขาไม่รู้จักศาสนาของเขาเอง, พวกเขาจึงกลายเป็นคนที่ไร้ศาสนา ด้วยการกลับสู่ศาสนาของลูกเอง ลูกจึงมีพละกำลังอย่างมากในตนเองที่ลูกสามารถยกภูเขายุคเหล็กและเปลี่ยนเป็นภูเขายุคทอง ลูกทำให้บารัตกลายเป็นภูเขาทองคำ ที่นั่นเหมืองเต็มไปด้วยทองคำ มีภูเขาทองคำที่นั่นซึ่งต่อมาได้เปิดแล้ว ทองคำจะถูกหลอมและทำให้กลายเป็นก้อนอิฐ อาคารจะสร้างขึ้นมาด้วยก้อนอิฐขนาดใหญ่ การละเล่นเกี่ยวกับมายาซึ่งเป็นแมวได้มีการแสดงอยู่ที่นี่ ทั้งหมดเหล่านี้เป็นเพียงเรื่องราว พ่อพูดว่า: พ่อบอกสาระของสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดแก่ลูก พวกเขาแสดงให้เห็นว่าใครบางคนเข้าฌานและคิดว่าเขาจะนำก้อนอิฐทองคำกลับมาในอาภรณ์ของเขาอย่างไร อย่างไรก็ตามเมื่อเขากลับมาจากการเข้าฌานก็ไม่มีสิ่งใดที่นั่น สิ่งเดียวกันเกิดขึ้นกับลูก นั่นเรียกว่านิมิตที่สูงส่ง ไม่มีอะไรที่จะบรรลุจากสิ่งนั้น ผู้คนมากมายทำความเลื่อมใสศรัทธาอย่างจริงจัง ลูกประคำของความเลื่อมใสศรัทธานั้นแยกจากลูกประคำของความรู้นี้ นอกจากนี้มีลูกประคำของรูดร้าและวิษณุด้วยเช่นกัน จากนั้นก็กลายเป็นลูกประคำของความเลื่อมใสศรัทธา เวลานี้ลูกกำลังศึกษาเล่าเรียนเพื่ออาณาจักร โยคะของสติปัญญาของลูกเป็นไปกับครูและอาณาจักร เมื่อลูกศึกษาในวิทยาลัย โยคะของสติปัญญาของลูกอยู่กับครู นักกฎหมายก็สอนลูกและทำให้ลูกเป็นเหมือนกับตัวเขา อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าแปลกใจคือบาบาเองไม่ได้กลายเป็นสิ่งที่ท่านทำให้เราเป็น นี่คือการศึกษาทางจิตวิญญาณของลูก โยคะของสติปัญญาของลูกอยู่กับชีพบาบา เพียงท่านผู้เดียวเท่านั้นที่เรียกว่าเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยความรู้,มหาสมุทรแห่งความรู้ การเป็นจานิจานันฮาร์ไม่ได้หมายความว่าท่านจะนั่งและรู้ทุกสิ่งในหัวใจของแต่ละคนและสิ่งที่เกิดขึ้นภายในแต่ละคน เป็นผู้ที่อ่านความคิดที่บอกเกี่ยวกับสิ่งนั้นทั้งหมดแก่ลูก ที่เรียกว่าความรู้ของพลังลี้ลับ ที่นี่พ่อสอนลูกเพื่อเปลี่ยนลูกจากมนุษย์ธรรมดาให้กลายเป็นเทพ มีเพลงที่ร้องว่า: พระเจ้าไม่ได้ใช้เวลานานเลยที่จะเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นเทพ ลูกๆเข้าใจเช่นกันว่าเวลานี้ลูกคือบราห์มินและลูกจะกลายเป็นเทพในชาติเกิดต่อไปของลูก เทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปได้รับการจดจำ เรื่องราวมากมายเกี่ยวกับพวกเขาได้มีการเขียนไว้ในคัมภีร์ พ่อนั่งที่นี่และสอนลูกๆโดยตรง พระเจ้าพูด: เพียงพระเจ้าเท่านั้นคือมหาสมุทรแห่งความรู้ มหาสมุทรแห่งความสุข มหาสมุทรแห่งความสงบ ท่านได้ให้มรดกของลูกแก่ลูกๆ การศึกษานี้เป็นไปสำหรับอนาคตของ 21 ชาติเกิดของลูก และดังนั้นลูกควรจะศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี พ่อมาเพียงครั้งเดียวเท่านั้นในวงจรเพื่อสอนการศึกษาทางจิตนี้แก่ลูกเพื่อก่อตั้งโลกใหม่ ในโลกใหม่เป็นอาณาจักรของเหล่าเทพ พ่อพูดว่า: พ่อกำลังก่อตั้งศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปด้วยบราห์มา เมื่อศาสนานี้คงอยู่ก็จะไม่มีศาสนาอื่นเลย เวลานี้มีศาสนาอื่นๆทั้งหมด เหตุนี้เองเมื่อลูกอธิบายภาพตรีมูรติลูกต้องอธิบายว่าศาสนาเดียวก่อตั้งขึ้นโดยบราห์มา ศาสนานั้นไม่ได้คงอยู่ในเวลานี้ พวกเขาแม้กระทั่งร้องเพลงว่า: ฉันปราศจากคุณธรรม! ฉันไม่มีคุณธรรมใดๆ ! ดังนั้นได้โปรดเมตตาต่อฉันด้วย! ฉันไม่มีคุณธรรมเลย! เมื่อพวกเขาร้องเพลงนี้ สติปัญญาของพวกเขาก็ตรงไปที่พระเจ้าผู้เป็นพ่อ ท่านถูกเรียกว่า ผู้ที่มีเมตตา พ่อมาเพื่อจบสิ้นความทุกข์ทั้งหมดของลูกและให้ความสุข 100% แก่พวกเขา ท่านมีความเมตตาอย่างมาก ลูกเข้าใจว่าในเมื่อลูกมาหาพ่อลูกควรที่จะรับความสุขทั้งหมดจากท่าน นั่นคือดินแดนแห่งความสุข นี่คือดินแดนของความทุกข์ ลูกต้องเข้าใจวงจรนี้เป็นอย่างดี จดจำดินแดนแห่งความเงียบสงบและดินแดนแห่งความสุขแล้วความคิดสุดท้ายของลูกจะนำลูกไปสู่จุดหมายปลายทาง หากลูกจดจำดินแดนแห่งความเงียบสงบลูกจะต้องออกจากร่างของลูกอย่างแน่นอน ดวงวิญญาณจะกลับไปยังดินแดนแห่งความเงียบสงบ ไม่ควรจะมีการจดจำระลึกถึงผู้ใดนอกจากพ่อผู้เดียว เส้นของสติปัญญาของลูกต้องชัดเจนโดยสิ้นเชิง ด้วยการจดจำพ่อผู้เดียวปรอทของความสุขภายในของลูกจะเพิ่มขึ้น ความสุขในโลกเก่านี้เป็นเพียงชั่วคราว มันไม่สามารถไปกับลูกได้ เป็นเพียงเพชรพลอยแห่งความรู้ที่ไม่สูญสลายเท่านั้นที่ไปกับลูก นั่นคือเป็นรายได้ของเพชรพลอยแห่งความรู้ที่ไม่สูญสลายของลูกที่ลูกนำไปกับลูก ลูกสัมผัสกับผลของสิ่งนี้เป็นเวลา 21 ชาติเกิด ใช่แม้แต่ความมั่งคั่งที่สูญสลายก็จะไปกับผู้ที่ช่วยเหลือพ่อ บาบารับเปลือกหอยเหล่านี้จากเราและให้ประสาทราชวังแก่เราเป็นการตอบแทนที่นั่น พ่อให้เพชรพลอยมากมายเป็นการตอบแทนสำหรับเปลือกหอย ชาวอเมริกันใช้เงินไปอย่างมากมายกับวัตถุโบราณ มนุษย์นั้นก็คิดราคาแพงเป็นอย่างมากสำหรับวัตถุโบราณ พวกเขาจะคิดราคาแพงหลายพันรูปีกับชาวอเมริกันสำหรับบางสิ่งที่มีค่าไม่กี่สตางค์ บาบาก็เป็นลูกค้าที่ดีมากเช่นกัน พระผู้ไร้เดียงสาได้รับการจดจำ ผู้คนไม่รู้สิ่งนี้ พวกเขายังสับสนระหว่างชีวากับชังก้าร์เช่นกันและพูดว่า: ได้โปรดเติมอาภรณ์ของเราด้วย! เวลานี้ลูกๆ เข้าใจว่าลูกได้รับเพชรพลอยแห่งความรู้ที่จะเติมอาภรณ์ของลูก นี่คือพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด ผู้คนอ้างถึงชังก้าร์เมื่อพวกเขาพูดว่าเขากินดอกไม้ที่มีรสขมและดื่มเครื่องดื่มที่ทำให้มึนเมา พวกเขานั่งสร้างเรื่องราวต่างๆมากมาย เวลานี้ลูกๆ กำลังศึกษาเล่าเรียนเพื่อการหลุดพ้น การศึกษานี้เป็นไปสำหรับการอยู่อย่างเงียบสงบอย่างสมบูรณ์ ลูกจุดแสงและแสดงตะเกียงทั้งหมดเหล่านี้เพื่อให้ผู้คนสามารถมาและถามลูกว่าทำไมลูกถึงเฉลิมฉลองชีพแจนตีด้วยความงดงามตระการตาเช่นนั้น เพียงชีวาเท่านั้นที่ทำให้บารัตมั่งคั่ง ใครทำให้ลักษมีและนารายณ์กลายเป็นนายแห่งสวรรค์? ลูกรู้สิ่งนี้ ใครคือลักษมีและนารายณ์ในชาติเกิดก่อนหน้านี้ของพวกเขา? ในชาติเกิดก่อนหน้านี้ของเธอ,ลักษมีคือจากัดอัมบาแม่ของชาวโลกซึ่งเป็นตัวของความรู้ จากนั้นเธอก็กลายเป็นเจ้าหญิงนั้น ดังนั้นสถานภาพของใครยิ่งใหญ่กว่ากัน? เห็นได้ชัดว่าผู้นั้นเป็นนายแห่งสวรรค์ จากัดอัมบาเป็นนายของที่ไหน? เหตุใดผู้คนจึงไปหาเธอ? ได้มีการแสดงบราห์มาว่ามีหนึ่งร้อย,สองร้อยหรือพันมือ จำนวนมือนั้นเพิ่มขึ้นตามจำนวนของลูกๆที่เพิ่มขึ้น มีการให้มือกับเทพเจ้าจากัดอัมบามากกว่าลักษมี พวกเขาไปหาเธอและร้องขอทุกสิ่งจากเธอ พวกเขาไปหาเธอด้วยความปรารถนามากมาย; พวกเขาต้องการมีลูก, พวกเขาต้องการสิ่งนี้ฯลฯ พวกเขาไม่เคยมีความปรารถนาเช่นนั้นเมื่อพวกเขาไปอยู่เบื้องหน้ารูปบูชาของลักษมี เธอเพียงแค่มีความมั่งคั่งมากมาย ลูกได้รับอำนาจในการปกครองสวรรค์ของลูกจากจากัดอัมบา อย่างไรก็ตามไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาควรจะร้องขอสิ่งใดจากจากัดอัมบา นี่คือการศึกษาเล่าเรียน จากัดอัมบาสอนอะไรแก่ลูก? ราชาโยคะ สิ่งนี้เรียกว่าโยคะของสติปัญญา โยคะของสติปัญญาของลูกๆถูกนำออกไปจากทิศทางอื่นๆและเชื่อมโยงกับพ่อผู้เดียว โดยทั่วไปแล้วสติปัญญาก็วิ่งไปในหลายทิศทาง เวลานี้พ่อพูดว่า: เชื่อมโยงโยคะของสติปัญญาของลูกกับพ่อ ไม่เช่นนั้นบาปของลูกจะไม่ได้รับการปลดเปลื้อง เหตุนี้บาบาจึงห้ามไม่ให้ลูกถ่ายรูป ร่างกายนี้เป็นของผู้นี้ พ่อเองกลายเป็นสื่อกลางและพูดว่า: เวลานี้สัญญานั้นของลูกได้ถูกยกเลิกไปแล้ว ลงจากกองไฟของตัณหาราคะและนั่งบนกองไฟของความรู้ จงลงออกมาจากกองไฟของตัณหาราคะ พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ จดจำฉันพ่อของลูกและบาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้อง ไม่มีมนุษย์คนไหนสามารถพูดสิ่งนี้ มนุษย์ไม่สามารถเรียกว่าพระเจ้า ลูกๆรู้ว่าพ่อคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ท่านนำพวกเราออกมาจากกองไฟของตัณหาราคะ และทำให้พวกเรานั่งบนกองไฟของความรู้ ท่านคือพ่อทางจิต ท่านนั่งอยู่ในผู้นี้และพูดว่า: ลูกคือดวงวิญญาณด้วยเช่นกัน เฝ้าอธิบายสิ่งนี้แก่ผู้อื่นด้วย พ่อพูดว่า: มานมานะบาฟ! เมื่อมีการพูดถึงมานมานะบาฟ สำนึกรู้ของลูกก็ถูกปลุกขึ้นมา การทำลายล้างโลกเก่านี้กำลังยืนอยู่เบื้องหน้าลูก พ่ออธิบาย: นั่นคือสงครามมหาภารตะที่ยิ่งใหญ่ ผู้คนพูดว่า: มีสงครามในแผ่นดินในต่างประเทศด้วย เหตุใดสิ่งนี้จึงเรียกว่าสงครามมหาภารตะ? ไฟบูชายัญนี้ถูกสร้างขึ้นมาในบารัตเท่านั้น ด้วยสิ่งนี้เท่านั้นที่เปลวไฟของการทำลายล้างจะเกิดขึ้น โลกใหม่เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับลูก ดังนั้น ลูกๆที่แสนหวานโลกเก่าต้องถูกทำลายอย่างแน่นอน สงครามนั้นจะเกิดขึ้นจากรากที่นี่ เปลวไฟของการทำลายล้างของสงครามมหาภารตะเกิดขึ้นจากไฟบูชายัญของความรู้นี้ แม้ว่าทั้งหมดนี้จะมีการเขียนไว้ในคัมภีร์ แต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าใครพูดสิ่งนี้ เวลานี้พ่อกำลังอธิบายแก่ลูกสำหรับโลกใหม่ เวลานี้ลูกกำลังประกาศสิทธิ์ในอาณาจักร ลูกกำลังจะกลายเป็นเทพ ไม่ควรมีใครในอาณาจักรของลูก โลกของปีศาจกำลังจะถูกทำลาย ให้สติปัญญาของลูกจดจำว่าเมื่อวานนี้ลูกปกครองโลก พ่อให้อาณาจักรแก่ลูกแล้วลูกก็ใช้ 84 ชาติเกิดของลูก เวลานี้บาบาได้มาอีกครั้ง ลูกๆมีความรู้นี้ พ่อให้ความรู้นี้แก่ลูกแล้ว เมื่อศาสนาเทพถูกก่อตั้งขึ้น ทั้งโลกที่เป็นเช่นปีศาจก็จะถูกทำลาย พ่อนั่งที่นี่และอธิบายทุกสิ่งเหล่านี้ด้วยบราห์มา บราห์มาก็เป็นลูกของชีวาเช่นกัน นัยสำคัญของวิษณุก็ได้มีการอธิบายเช่นกัน บราห์มาได้กลายเป็นวิษณุและวิษณุกลายเป็นบราห์มา ลูกเข้าใจว่าเวลานี้ลูกคือบราห์มินและลูกจะกลายเป็นเทพและใช้ 84 ชาติเกิด เพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นที่ให้ความรู้นี้แก่ลูก ดังนั้นลูกจะรับความรู้นี้จากมนุษย์ได้อย่างไร? ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของสติปัญญา พ่อพูดว่า: นำสติปัญญาของลูกออกจากทิศทางอื่นๆทั้งหมด เป็นสติปัญญาที่ถูกทำลาย พ่อพูดว่า: จดจำพ่อและบาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้อง ลูกอาจอยู่กับครอบครัวของลูกต่อไป เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูกนั้นอยู่เบื้องหน้าลูก ลูกรู้ว่านั่นคือสิ่งที่ลูกจะกลายเป็นด้วยการศึกษาเล่าเรียน การศึกษาของลูกอยู่ในยุคบรรจบพบกัน ในปัจจุบันลูกไม่ได้อยู่ด้านนี้หรือด้านนั้น ลูกนั้นอยู่ด้านนอก พ่อก็ถูกเรียกว่าคนพายเรือด้วยเช่นกัน ผู้คนร้องเพลง: พาเรือของเราข้ามฟากด้วย มีเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งนี้เช่นกัน บางคนยังคงเดินทางต่อไปในขณะที่คนอื่นหยุดอยู่ที่นั่น เวลานี้พ่อพูดว่า: พ่อนั่งที่นี่และพูดกับลูกผ่านปากของบราห์มา บราห์มามาจากไหน? พ่อของปวงประชา (ประชาบิดา)เป็นสิ่งจำเป็นอย่างแน่นอนที่นี่ พ่อนำเขามาเลี้ยงดูและให้ชื่อแก่เขา ลูกคือบราห์มิน ลูกๆที่เกิดจากปากของบราห์มา เวลานี้ลูกอยู่ในตอนปลายของยุคเหล็กและกำลังจะไปสู่ตอนเริ่มต้นของยุคทอง ลูกคือผู้ที่แยกห่างจากพ่อก่อนและได้ลงมาที่นี่เพื่อเล่นบทบาทของลูก แม้แต่ในบรรดาลูกก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะพูดเช่นนี้ ลูกจะมารู้เช่นกันว่าใครใช้ 84 ชาติเกิดเต็ม สิ่งนี้รับประกันไว้แล้วสำหรับลักษมีและนารายณ์ คำยกย่องของผู้ที่สวยงามที่กลับมาน่าเกลียดก็นำไปใช้กับพวกเขา เหล่าเทพมีความสวยงาม จากความน่าเกลียด พวกเขากลับมาสวยงาม เขาเปลี่ยนจากเด็กชาวบ้านเป็นเจ้าชายที่สวยงาม ในปัจจุบันทุกคนคือเด็กชาวบ้าน นี่คือเรื่องที่ไม่มีขีดจำกัด ไม่มีใครรู้เกี่ยวกับสิ่งนี้ ลูกได้รับคำอธิบายที่ดีมาก มีศัลยแพทย์เดียวเท่านั้นสำหรับทุกคน ท่านคือศัลยแพทย์ที่คงอยู่ตลอดไป โยคะถูกเรียกว่าไฟเพราะเป็นเพียงด้วยโยคะนี้ที่อัลลอยสามารถถูกขจัดออกไปจากดวงวิญญาณ เป็นไปด้วยไฟโยคะที่ดวงวิญญาณที่ตาโมประธานกลับมาสะโตประธาน หากไฟนั้นเย็นลงก็ไม่สามารถขจัดอัลลอยด์ได้ การจดจำระลึกถึงเรียกว่าไฟของโยคะที่บาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้อง ดังนั้นพ่อพูดว่า: พ่อเฝ้าอธิบายแก่ลูกอย่างมากมาย ลูกต้องซึมซับด้วยเช่นกัน อัจชะ มานมานะบาฟ! อย่าได้เหนื่อยล้ากับสิ่งนี้ ลูกลืมแม้กระทั่งที่จะจดจำพ่อ สามีเหนือสามีทั้งหมดได้ตกแต่งประดับประดาลูกอย่างสวยงามมากด้วยความรู้ พ่อที่ไม่มีตัวตนพูดว่า: ตัดโยคะของสติปัญญาของลูกออกไปจากคนอื่นทั้งหมดและจดจำฉันพ่อของลูก พ่อของทุกคนคือหนึ่งเดียว เวลานี้เป็นสภาพของการขึ้นไป มีคำกล่าวว่า: ทุกคนได้รับประโยชน์เพราะลูก พ่อมาเพื่อให้ประโยชน์แก่ทุกคน ราวันนำทุกคนไปสู่ความตกต่ำ ในขณะที่รามพาทุกคนไปสู่การหลุดพ้น อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. เพื่อที่จะมีประสบการณ์ของความสุขที่ไม่มีขีดจำกัด ด้วยการจดจำระลึกถึงพ่อด้วยความรัก ลูกต้องทำให้เส้นของสติปัญญาของลูกชัดเจน ดวงวิญญาณกลับมาสะโตประธานเมื่อการจดจำระลึกถึงของพวกเขาอยู่ในรูปของไฟ

2. เพื่อเป็นการตอบแทนเปลือกหอยของลูก พ่อได้ให้เพชรพลอยแก่ลูก เติมอาภรณ์ของลูกจากพระเจ้าผู้ไร้เดียงสาเช่นนั้น ได้มาซึ่งการหลุดพ้นโดยการศึกษาเล่าเรียนที่จะอยู่ในความเงียบสงบ

พร:
ขอให้ลูกได้รับชัยชนะอย่างสม่ำเสมอและได้รับเหรียญแห่งชัยชนะทั้งสามเหรียญ

เพื่อที่จะประกาศสิทธิ์ที่จะได้อันดับในรูปประคำแห่งชัยชนะ ก่อนอื่นจงมีชัยชนะเหนือตัวลูกเอง และได้รับชัยชนะเหนือผู้อื่นทั้งหมดและจากนั้นได้รับชัยชนะเหนือวัตถุธาตุ เมื่อลูกได้รับเหรียญทั้งสามนี้ลูกจะสามารถเป็นลูกประคำแห่งชัยชนะได้ การมีชัยชนะเหนือตัวลูกเองหมายถึงการเปลี่ยนแปลงความตั้งใจและธรรมชาติที่ไร้ประโยชน์ของลูกด้วยความตั้งใจที่สูงส่งและความปรารถนาดีของลูก ผู้ที่มีชัยชนะเหนือตนเองในลักษณะนี้ก็สามารถมีชัยชนะเหนือผู้อื่นได้เช่นกัน การมีชัยชนะเหนือวัตถุธาตุหมายถึงชัยชนะเหนือบรรยากาศ กระแสจิต และปัญหาของวัตถุธาตุทางกายภาพ

คติพจน์:
ผู้ที่ปกครองอวัยวะในร่างกายของเขาได้อย่างสมบูรณ์คือราชาโยคีที่แท้จริง