06.04.21       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน เวลานี้ลูกต้องกลับบ้าน ดังนั้นจงลืมสำนึกของร่างกาย คิดว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณที่ปราศจากร่างและตัดความผูกพันยึดมั่นใดๆที่ลูกมีกับใครก็ตาม

คำถาม:
ลูกๆ เรียนรู้ปัญญาใดจากพ่อในยุคบรรจบพบกัน?

คำตอบ:
เป็นเพียงเวลานี้เท่านั้นที่ลูกเรียนรู้ปัญญาเกี่ยวกับวิธีที่จะกลับมาสะโตประธานจากตาโมประธานและวิธีที่จะทำให้โชคของลูกสูงส่ง มากเท่าที่ลูกเชื่อมโยงในโยคะอย่างถูกต้องแม่นยำและเต็มไปด้วยความรู้ ลูกจะยิ่งมีประสบการณ์ของความก้าวหน้าต่อไปมากตามนั้น ลูกๆ ที่ก้าวหน้าไม่สามารถอยู่อย่างหลบซ่อนได้ จากการกระทำของลูกๆแต่ละคน พ่อสามารถเข้าใจได้ว่าลูกคนใดกำลังทำให้โชคของพวกเขาสูงส่ง

เพลง:
มีชีวิตอยู่ในหนทางของท่านและตายในหนทางของท่าน

โอมชานติ
ลูกทั้งหมดได้ยินเพลงนี้ บาบาใช้คำว่าลูกๆ ลูกๆในทุกศูนย์เข้าใจว่าบาบากำลังหมายถึงพวกเราบราห์มินและลูกๆ ได้ยินเพลงนี้ว่า เพื่อที่จะกลายเป็นพวงมาลัยรอบคอในขณะที่มีชีวิตจงไปยังโลกที่ไม่มีตัวตนและอยู่ในบ้านของบาบา นั่นคือบ้านของชีพบาบาที่ซึ่งซาลิแกรมทั้งหมดอาศัยอยู่ ลูกๆเครื่องประดับของสกุลบราห์มินผู้ควงกงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเองรู้ว่าบาบาเดียวกันนั้นได้มาอย่างแท้จริง ท่านพูดว่า: เวลานี้ลูกต้องกลับมาปราศจากร่าง นั่นคือลูกต้องลืมสำนึกของร่างกาย โลกเก่านี้จะถูกทำลาย ร่างกายนี้ต้องถูกสลัดทิ้งไปนั่นคือลูกต้องจากทุกคนเพราะโลกนี้จะถูกทำลาย เวลานี้ลูกต้องกลับบ้าน เวลานี้ลูกทั้งหมดมีความสุขเพราะลูกล้มลุกคลุกคลานไปทั่วอย่างเป็นเวลาครึ่งวงจรเพื่อที่จะกลับบ้าน อย่างไรก็ตามลูกไม่เคยพบหนทางกลับบ้าน แต่เมื่อลูกได้เห็นการแสดงในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ลูกๆกลับติดกับในสิ่งนั้นแทน หนทางของความเลื่อมใสศรัทธาคือปลักที่มนุษย์ติดอยู่จนถึงคอของเขา เวลานี้ลูกๆพูดว่า: บาบาเรากำลังลืมโลกเก่านี้และร่างเก่าเหล่านี้ เวลานี้เราจะกลับมาปราศจากร่างและกลับบ้านกับท่าน อยู่ในสติปัญญาของลูกทั้งหมดว่าพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดได้มาจากอาณาเขตสูงสุดเพื่อพาพวกเรากลับบ้าน ท่านเพียงแค่พูดว่า: กลับมาบริสุทธิ์และจดจำพ่อ! ตายในขณะที่มีชีวิต! ลูกรู้ว่าดวงวิญญาณอาศัยอยู่ที่นั่นในบ้านนั้น ดวงวิญญาณเป็นเพียงจุด ดวงวิญญาณทั้งหมดจะไปยังโลกที่ไม่มีตัวตน จะมีดวงวิญญาณมากมายที่นั่นเท่ากับที่มีมนุษย์อยู่ที่นี่ ดวงวิญญาณใช้พื้นที่ในธาตุที่ยิ่งใหญ่นั้นมากเท่าใด ในขณะที่ร่างกายที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ใช้พื้นที่มากเท่าไหร่? ดวงวิญญาณต้องการพื้นที่เท่าไร? เราดวงวิญญาณใช้พื้นที่เล็กน้อยแค่ไหน? พื้นที่เล็กมาก ลูกๆ มีโชคอย่างมากที่ได้ยินสิ่งเหล่านี้จากพ่อ พ่ออธิบายว่าลูกมาอย่างปราศจากร่าง และนำร่างกายมาใช้และเล่นบทบาทของลูก เวลานี้ลูกต้องตายในขณะที่มีชีวิตและลืมทุกคน พ่อมาและสอนวิธีที่จะตายแก่ลูก ท่านพูดว่า: จดจำพ่อและบ้านของลูก! ทำความเพียรพยายามอย่างมาก บาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้องโดยการอยู่ในโยคะ และจากตาโมประธานดวงวิญญาณจะกลับมาสะโตประธาน เหตุนี้เองพ่อบอกลูกเวลานี้และบอกลูกในวงจรก่อนหน้านี้เช่นกันว่า: ละทิ้งความสัมพันธ์ทางร่างทั้งหมดรวมทั้งร่างกายของลูกและจดจำพ่อผู้เดียวอย่างสม่ำเสมอ ผู้เดียวนั้นคือพ่อของทุกคน ลูกคือลูกๆ ที่เกิดจากปากของประชาบิดาบราห์มา ลูกยังคงได้รับความรู้ต่อไปเรื่อยๆ ถึงอย่างไรลูกก็เป็นลูกของชีวา ทุกคนมีศรัทธาว่าพวกเขาเป็นลูกของพระเจ้า อย่างไรก็ตามเนื่องจากการลืมนาม รูป เวลาและสถานที่ของพระเจ้า จึงไม่มีใครมีความรักนั้นต่อพระเจ้า ไม่มีใครที่จะถูกตำหนิ สิ่งนี้ถูกกำหนดไว้ในละคร พ่ออธิบายว่า: ลูกดวงวิญญาณคือจุดที่สุดแสนเล็กและบทบาทของ 84 ชาติเกิดถูกบันทึกไว้ในดวงวิญญาณ เป็นความมหัศจรรย์อย่างยิ่งว่าดวงวิญญาณใช้ร่างกายและเล่นบทบาทของเขาอย่างไร เวลานี้ลูกรู้เกี่ยวกับบทบาทที่ไม่มีขีดจำกัดนี้ ไม่มีใครอื่นมีความรู้นี้ ลูกก็มีสำนึกที่เป็นร่างเช่นกัน เวลานี้ลูกแต่ละคนเปลี่ยนแปลงได้มากแค่ไหนขึ้นอยู่กับโชคของแต่ละคน เวลานี้ลูกมีนิมิตของโชคของลูกในวงจรที่แล้ว มีมนุษย์มากมายในโลก แต่ละคนมีโชคของเขาหรือเธอเอง ขึ้นอยู่กับสิ่งที่แต่ละคนได้กระทำ,ที่เขาหรือเธอจะมีความสุข,ไม่มีความสุข, จะร่ำรวยหรือยากจนก็เป็นไปตามนั้น เป็นดวงวิญญาณที่กลายเป็นเช่นนี้ พ่อนั่งที่นี่และอธิบายว่าดวงวิญญาณมีความสุขแล้วเข้าไปสู่ความทุกข์อย่างไร มีเพียงพ่อเท่านั้นที่สอนปัญญาเกี่ยวกับวิธีที่จะกลับมาสะโตประธานจากตาโมประธานแก่ลูกเหมือนกับที่ท่านเคยทำในวงจรก่อนหน้านี้ ไม่ว่าลูกแต่ละคนจะได้มาซึ่งภูมิปัญญาใดลูกกำลังได้รับปัญญามากขนาดนั้นเวลานี้ ในเวลาสุดท้ายลูกจะเข้าใจในโชคของแต่ละคน ก็จะกล่าวได้ว่านี่คือโชคของแต่ละคนในทุกๆวงจร ผู้ที่เชื่อมโยงในโยคะอย่างดีมากและเต็มไปด้วยความรู้จะเฝ้าแต่ทำงานรับใช้ มีความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอในการศึกษาเล่าเรียน ลูกบางคนก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในขณะที่บางคนทำให้ลูกปวดหัว มันก็เหมือนกันกับที่นี่ ไม่ว่าความก้าวหน้าใดก็ตามที่ลูกแต่ละคนทำในทุกวงจรนั้นจะไม่สามารถซ่อนเร้นอยู่ได้ พ่อรู้ดีว่าการเชื่อมโยงของทุกคนนั้นอยู่กับชีพบาบา ผู้นี้เข้าใจทุกสิ่งจากการมองเห็นการกระทำของลูก ผู้เดียวนั้นมองเห็นทุกสิ่งด้วยเช่นกัน ลูกสามารถซ่อนเร้นบางสิ่งจากผู้นี้ได้ แต่ลูกไม่สามารถซ่อนเร้นอะไรจากชีพบาบาได้ แม้กระทั่งในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ไม่มีใครสามารถซ่อนเร้นสิ่งใดจากพระเจ้าได้ ดังนั้นจะมีสิ่งใดซ่อนเร้นจากท่านในหนทางของความรู้ได้อย่างไร? พ่อเฝ้าแต่อธิบายให้แก่ลูกว่าการศึกษานี้ง่ายดายมาก ลูกต้องมีการกระทำ อาศัยอยู่ในโลกเก่ากับเพื่อนฝูงและญาติมิตรของลูกและทำความเพียรพยายาม ผู้ที่อาศัยอยู่ที่บ้านและมีความรักที่ลึกล้ำเช่นนั้นและทำความเพียรพยายามนั้นสามารถล้ำหน้าไปได้เร็วกว่าผู้ที่อาศัยอยู่ที่นี่และทำความเพียรพยายาม ในคัมภีร์มีตัวอย่างของอรชุนและชาวพื้นเมือง(Bhil ภิล) แม้ว่าชาวพื้นเมืองจะอาศัยอยู่ข้างนอก ด้วยการฝึกฝนเขาก็มีความเชี่ยวชาญในการยิงธนูมากกว่าอรชุน ดังนั้นในขณะที่อาศัยอยู่ที่บ้านกับครอบครัวของลูก จงกลายเป็นเหมือนดอกบัว ลูกสามารถดูตัวอย่าง ในขณะที่อาศัยอยู่ที่บ้าน ลูกสามารถทำงานรับใช้ที่ดีมาก ลูกจะก้าวหน้าไปเรื่อยๆอย่างมาก มายาไม่ได้ปล่อยผู้ที่อาศัยอยู่ที่นี่ไว้ตามลำพัง ไม่ใช่ว่าพวกเขาจะได้รับการปลดปล่อยจากมายาเพราะพวกเขามาหาบาบา ไม่เลย ลูกทั้งหมดต้องทำความเพียรพยายามของตนเอง ผู้ที่อาศัยอยู่ที่บ้านกับครอบครัวของเขาสามารถทำความเพียรพยายามได้ดีกว่าผู้ที่อาศัยอยู่ที่นี่ พวกเขาสามารถแสดงความกล้าหาญที่ดีมาก เพียงผู้ที่อาศัยอยู่ที่บ้านและกลายเป็นเช่นดอกบัวเท่านั้นที่เรียกว่ามหาวีระ บางคนพูดว่า: บาบา ท่านได้ละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว บาบาพูดว่า: ฉันไม่ได้ละทิ้งสิ่งใด พวกเขาทิ้งฉันและจากไป บาบาไม่ได้ทิ้งใครแล้วมาที่นี่ แต่ก็มีลูกมาอยู่กับท่านมากขึ้น บาบาพูดกับกุมารีว่า: ทำงานรับใช้ของพระเจ้านี้ ผู้นี้คือบาบาและผู้นั้นคือบาบาด้วยเช่นกัน กุมารมากมายมาด้วยเช่นกันแต่พวกเขาไม่สามารถอยู่ต่อไปได้ กุมารีนั้นยังดีกว่า กุมารีถือได้ว่ายิ่งใหญ่กว่าบราห์มิน 100 คน กุมารีคือผู้ที่ยกระดับ 21 ชั่วอายุคนและยิงลูกลูกศรแห่งความรู้ แม้แต่ผู้ที่อาศัยอยู่ที่บ้านกับครอบครัวก็คือบราห์มากุมารและกุมารี ในขณะที่พวกเขาก้าวหน้าต่อไป บ่วงพันธะของพวกเขาก็จบสิ้นลงด้วยเช่นกัน ลูกต้องทำงานรับใช้ ลูกที่ทำงานรับใช้จะนั่งอยู่ในหัวใจของบัพดาดา พวกเขากำลังทำคุณประโยชน์ให้กับผู้คนหลายพันคน ยังคงมีการประพรมพรให้กับลูกที่เป็นประโยชน์ในงานรับใช้เช่นนั้น พวกเขานั่งอยู่ในหัวใจ ผู้ที่นั่งในหัวใจจะนั่งบนบัลลังก์ บาบาพูดว่า: ให้มีการพบปะระหว่างลูกๆอยู่เรื่อยๆและสร้างวิธีที่จะแสดงหนทางนี้แก่ทุกคน ทำรูปภาพต่อไปด้วยเช่นกัน สิ่งทั้งหมดเหล่านี้เป็นเรื่องในทางปฏิบัติ เวลานี้ลูกอธิบายว่าพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดนั้นไม่มีตัวตน ท่านเป็นจุดด้วยเช่นกันแต่ท่านเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยความรู้ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ดวงวิญญาณเป็นเพียงจุด ลูกนั้นยังเล็ก มีความแตกต่างบางอย่างระหว่างลูกกับพ่อ ทุกวันนี้เด็กอายุ 15 หรือ 16 ปีกลายเป็นพ่อ อย่างไรก็ตามลูกของพวกเขาก็ยังคงอายุน้อยกว่าพวกเขา ดูความมหัศจรรย์ที่นี่ว่า: พ่อคือดวงวิญญาณและลูกคือดวงวิญญาณเช่นกัน ท่านคือดวงวิญญาณสูงสุดผู้ที่เต็มไปด้วยความรู้ ส่วนที่เหลือทั้งหมดประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงหรือต่ำตามที่พวกเขาศึกษามากเท่าใด ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับการศึกษาเล่าเรียน ด้วยการทำกรรมที่ดี ลูกประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง เวลานี้ลูกมีความรู้ของตอนเริ่ม ตอนกลางและตอนจบของโลก ในสวรรค์มีเพียงบารัต ไม่มีดินแดนอื่น ดังนั้นจงแสดงสวรรค์ของลูกในนิวอินเดียเล็กๆ ในทำนองเดียวกันลูกไม่ควรเขียนชื่อ ดวารกา แต่เขียนว่า อาณาจักรของราชวงศ์ของลักษมีและนารายณ์ สติปัญญากล่าวว่าในยุคทองจะมีอาณาจักรของราชวงศ์เทพก่อน จะมีหมู่บ้านและรัฐเล็กๆของพวกเขา สิ่งนี้ต้องไตร่ตรองเช่นกัน พร้อมกันนี้เชื่อมโยคะของสติปัญญาของลูกกับชีพบาบาด้วยเช่นกัน เรากำลังประกาศสิทธิ์ในอาณาจักรของเราด้วยการจดจำระลึกถึง สนิมต้องถูกขจัดออกไปด้วยการจดจำระลึกถึง ต้องใช้ความเพียรพยายามทั้งหมดสำหรับสิ่งนี้ สติปัญญาของลูกบางคนเร่ร่อนไปข้างนอกเสมอ แม้กระทั่งขณะที่นั่งที่นี่พวกเขาก็ไม่สามารถอยู่ในการจดจำระลึกถึงได้ สติปัญญาของพวกเขาเร่ร่อนไปในทิศทางอื่น เป็นเช่นเดียวกันในหนทางความเลื่อมใสศรัทธา ในขณะที่กราบไหว้บูชาศรีกฤษณะ สติปัญญาของพวกเขาไปในทิศทางอื่น ผู้ที่ทำความเลื่อมใสศรัทธาอย่างจริงจังมีความพยายามอย่างมากที่จะได้นิมิต พวกเขานั่งลงเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อจดจำเพียงกฤษณะและไม่จดจำสิ่งอื่นใด จำเป็นต้องมีความเพียรพยายามอย่างมากมายสำหรับสิ่งนั้น ลูกประคำของ 8 และ 16,108 ถูกสร้างขึ้นที่นี่ พวกเขาแม้กระทั่งแสดงลูกประคำของลูกปัดนับแสน อย่างไรก็ตามลูกประคำในหนทางของความรู้นั้นมีค่ามาก เพราะเป็นลูกประคำนี้ที่ต้องใช้ความเพียรพยายามทางจิต ลูกประคำของหนทางของความเลื่อมใสศรัทธานั้นราคาถูก ดูที่กฤษณะและเห็นว่าเขากำลังร่ายรำอย่างมีความสุขแค่ไหน มีความแตกต่างของกลางวันและกลางคืนระหว่างความรู้และความเลื่อมใสศรัทธา พวกเขาไม่ได้พูดว่าสนิมจะถูกขจัดออกไปด้วยการจดจำกฤษณะ ที่นี่มีการอธิบายว่ายิ่งลูกจดจำพ่อมากเท่าไหร่ บาปของลูกก็จะยิ่งได้รับการปลดเปลื้องมากเท่านั้น ด้วยพลังของโยคะลูกจะกลายเป็นนายของโลกเวลานี้ ไม่มีใครแม้กระทั่งเคยฝันถึงสิ่งนี้ ลักษมีและนารายณ์ไม่ได้รบรา ฯลฯ แล้วเขากลายเป็นนายของโลกได้อย่างไร? ลูกๆ เท่านั้นที่เข้าใจสิ่งนี้ พ่อพูดว่า: ลูกได้รับอาณาจักรด้วยพลังของโยคะ อย่างไรก็ตามหากไม่ได้อยู่ในโชคของพวกเขา พวกเขาก็จะไม่เพียรพยายามสำหรับสิ่งนั้น พวกเขาจะไม่สามารถเป็นประโยชน์ต่องานรับใช้ บาบายังคงให้คำแนะนำและแนวทางอยู่เรื่อยๆเกี่ยวกับวิธีการจัดเตรียมนิทรรศการแก่ลูก ควรจะมีนิทรรศการอย่างน้อย 150-200 ในหนึ่งวัน ไปท่องทัวร์ให้ทั่วทุกหมู่บ้าน ควรจะมีนิทรรศการให้มากเท่ากับที่มีศูนย์ ด้วยการมีนิทรรศการในทุกศูนย์จะกลายเป็นเรื่องง่ายในการอธิบาย ในแต่ละวันศูนย์ต่างๆจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่ลูกจะสามารถเก็บรูปภาพไว้ที่นั่นได้ นอกจากนี้ยังมีการประดิษฐ์รูปภาพด้วยเช่นกัน ทำรูปภาพของสวรรค์ในบารัตพร้อมกับปราสาทราชวังที่สวยงาม ฯลฯ เมื่อลูกก้าวหน้าต่อไป จะมีรูปภาพที่ดีมากที่ทำขึ้นเรื่อยๆเพื่ออธิบายให้กับผู้อื่น ผู้ที่อยู่ในสภาพของการปลดเกษียณสามารถทำงานรับใช้ต่อไปได้ในขณะที่ท่องทัวร์ไปทั่ว ผู้ที่โชคของเขาส่องประกายจะปรากฏออกมา ลูกๆ บางคนทำการกระทำที่ไม่บริสุทธิ์และสูญเสียเกียรติของพวกเขาและดังนั้นพวกเขาจึงทำให้สูญเสียเกียรติของยักย่ะ ลูกได้รับสถานภาพตามพฤติกรรมของลูก ชื่อของผู้ที่ให้ความสุขแก่ผู้คนมากมายได้รับการจดจำ ลูกยังไม่ได้เต็มไปด้วยทุกคุณธรรม ลูกบางคนกำลังรับใช้อย่างดีมาก เมื่อได้ยินชื่อของลูกๆ เช่นนั้น บาบาพอใจมาก บาบาพอใจที่เห็นลูกๆ ที่เป็นประโยชน์ต่องานรับใช้ พวกเขายังคงทำความเพียรพยายามที่ดีต่อไปเพื่องานรับใช้หู พวกเขายังคงเปิดศูนย์ต่อไปที่ซึ่งผู้คนหลายพันจะได้รับประโยชน์ แล้วผู้คนมากมายจะปรากฏตัวออกมาเรื่อยๆโดยผ่านพวกเขา ยังไม่มีใครสมบูรณ์พร้อม ความผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งยังคงเกิดขึ้น มายาไม่ปล่อยใครไว้ตามลำพัง ยิ่งลูกทำงานรับใช้มากเท่าไหร่และก้าวหน้าไปมากเท่าไหร่ ลูกก็จะยิ่งปีนขึ้นไปสู่บัลลังก์หัวใจมากเท่านั้น ในทำนองเดียวกันลูกจะได้รับสถานภาพที่สูงตามนั้นด้วยเช่นกัน แล้วสถานภาพเช่นนั้นจะเป็นสถานภาพของลูกทุกๆวงจร ไม่มีใครสามารถซ่อนเร้นสิ่งใดจากชีพบาบาได้ ในเวลาสุดท้ายลูกทุกคนจะเห็นนิมิตของการกระทำของลูกเอง แล้วลูกจะทำอะไร? ลูกจะต้องร้องไห้ด้วยความขมขื่นอย่างมาก เหตุนี้เองบาบาจึงเฝ้าแต่อธิบายว่า: อย่ากระทำสิ่งใดเช่นนั้นที่ลูกจะต้องทุกข์ทรมานกับการถูกลงโทษและจะต้องมาสำนึกผิดเสียใจในเวลาสุดท้ายด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะอธิบายมากแค่ไหน หากไม่ได้อยู่ในโชคของใครบางคน เขาก็จะไม่ทำความเพียรพยายาม ทุกวันนี้ผู้คนไม่รู้จักพ่อเลย พวกเขาจดจำพระเจ้าแต่พวกเขาไม่รู้จักท่าน พวกเขาไม่รับฟังท่าน เวลานี้ลูกกำลังได้รับมรดกของอำนาจในการปกครองยุคทองจากพ่อในหนึ่งวินาที ทุกคนชอบชื่อของชีพบาบา ลูกๆ เข้าใจว่าลูกได้รับมรดกแห่งสวรรค์ของลูกจากพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1 ประกาศเกียรติคุณชื่อเสียงของพ่อและยักย่ะด้วยพฤติกรรมของลูก อย่ากระทำการใดเช่นนั้นที่ลูกจะทำให้สูญเสียเกียรติของพ่อ สร้างโชคของลูกเองด้วยการทำงานรับใช้

2 จงมีความเมตตากรุณาและให้คุณประโยชน์เหมือนพ่อและได้รับพรของทุกคนและประกาศสิทธิ์ในอันดับต้นๆ อาศัยอยู่ที่บ้านกับครอบครัวของลูกและอยู่อย่างมีความกล้าหาญอย่างยิ่งด้วยการมีชีวิตเหมือนดอกบัว

พร:
ขอให้ลูกเป็นโยคีที่สม่ำเสมอที่ทำให้ตัวเองเป็นโยคีที่ง่ายดายโดยให้ความร่วมมือ

การร่วมมือกับพ่อในยุคบรรจบพบกันเป็นหนทางที่จะกลายเป็นโยคีที่ง่ายดาย บรรดาผู้ที่ทุกความคิดคำพูดและการกระทำอยู่ในความร่วมมือกับพ่อและในงานของท่านของการก่อตั้งอาณาจักรนั้นกล่าวได้ว่าเต็มไปด้วยความรู้ พวกเขาคือดวงวิญญาณโยคีและผู้รับใช้ที่แท้จริง ถ้าไม่ใช่ด้วยจิตใจของลูกแล้วก็ด้วยร่างกายของลูก และถ้าไม่ใช่ด้วยร่างกายของลูกแล้วก็ด้วยความมั่งคั่งของลูก และถ้าไม่ใช่ด้วยความมั่งคั่งของลูกแล้วก็ให้ร่วมมือในทุกวิถีทางที่ลูกสามารถทำได้ เพราะสำหรับสิ่งนี้คือโยคะเช่นกัน เนื่องจากลูกเป็นของพ่อจึงเป็นเพียงลูกกับพ่อและไม่มีบุคคลที่สาม ด้วยวิธีนี้ลูกจะกลายเป็นโยคีอย่างสม่ำเสมอ

คติพจน์:
การมีความอดทนนั่นก็คือการตายในยุคบรรจบพบกันคือการประกาศสิทธิ์ในอาณาจักรแห่งสวรรค์