06.05.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน ตรวจสอบตนเองเพื่อดูว่าลูกกลายเป็นดอกไม้หรือไม่ ตรวจสอบว่าลูกไม่ได้เป็นหนามด้วยการกลับมามีความหยิ่งยโสของร่างกาย พ่อมาเพื่อเปลี่ยนลูกจากหนามเป็นดอกไม้

คำถาม:
บนพื้นฐานของศรัทธาใดที่ลูกสามารถมีความรักที่ไม่ขาดตอนสำหรับพ่อ?

คำตอบ:
เมื่อลูกเริ่มมีศรัทธาว่าลูกคือดวงวิญญาณลูกจะมีความรักต่อพ่อ ลูกต้องมีความศรัทธาที่ไม่ขาดตอนว่าพ่อที่ไม่มีตัวตนปรากฏอยู่ในพาหนะที่โชคดีนี้ ท่านกำลังสอนเราผ่านผู้นี้ เมื่อศรัทธานี้ขาดตอนความรักของลูกจะลดลง

โอมชานติ
พระเจ้าผู้ที่เปลี่ยนหนามเป็นดอกไม้พูดว่า: นั่นคือพระเจ้า นายของสวนดอกไม้พูด ลูกๆ รู้ว่าลูกมาที่นี่เพื่อเปลี่ยนจากหนามเป็นดอกไม้ ลูกทั้งหมดเข้าใจว่าก่อนหน้านี้ลูกเป็นหนามและเวลานี้ลูกกำลังกลายเป็นดอกไม้ พ่อได้รับการสรรเสริญอย่างมาก พวกเขาพูดว่า: ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ได้โปรดมา! ท่านคือคนพายเรือ นายของสวนดอกไม้ และผู้ไถ่บาปดวงวิญญาณ แม้ว่าท่านจะถูกเรียกด้วยชื่อหลายๆชื่อ ภาพเดียวกันของท่านก็มองเห็นได้ในทุกหนแห่ง การร้องสรรเสริญท่านว่าเป็นมหาสมุทรแห่งความรู้ มหาสมุทรแห่งความสุข ลูกรู้ว่าเวลานี้ลูกกำลังนั่งอยู่กับพ่อเดียวนั้น ลูกมาที่นี่เพื่อเปลี่ยนจากมนุษย์ที่เป็นเช่นหนามให้เป็นเทพที่เหมือนดอกไม้ นี่คือเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูก เวลานี้ลูกแต่ละคนต้องมองเข้าไปภายในหัวใจตัวเองและถามตนเองว่า: ฉันมีคุณธรรมที่สูงส่งหรือไม่? ฉันเต็มไปด้วยคุณธรรมทั้งหมดหรือไม่? ก่อนหน้านี้ลูกเคยร้องเพลงสรรเสริญเหล่าเทพและเคยคิดว่าตนเองเป็นหนาม เพราะลูกมีกิเลสทั้งห้าลูกเคยร้องเพลงว่า: ฉันปราศจากคุณธรรม ฉันไม่มีคุณธรรม จิตสำนึกที่เป็นร่างคือรูปแบบของความหลงทะนงที่แรงกล้ามากด้วยเช่นกัน เมื่อลูกพิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณจึงจะมีความรักมากมายต่อพ่อ เวลานี้ลูกรู้แล้วว่าพ่อที่ไม่มีตัวตนอยู่ในพาหนะนี้ แม้แต่หลังจากที่ลูกมีศรัทธานี้ มันก็ถูกทำลาย ลูกพูดว่าลูกมาหาชีพบาบาที่อยู่ในร่างกายของพาหนะที่โชคดีนี้ของประชาบิดาบราห์มา พ่อของเราดวงวิญญาณทั้งหมดคือชีพบาบาผู้เดียวเท่านั้นและท่านอยู่ในพาหนะนี้ ศรัทธานี้ต้องมั่นคงมาก มันอยู่ในสิ่งนี้ที่มายาทำให้เกิดความสงสัย เมื่อกุมารีหมั้นหมายและจะแต่งงานเธอเชื่อว่าเธอจะได้รับความสุขอย่างมากมายจากสามีของเธอ แต่เธอได้รับความสุขอะไรหรือ? เธอกลับมาไม่บริสุทธิ์ในทันที ในขณะที่เธอยังคงเป็นกุมารีแม่ของเธอพ่อของเธอฯลฯ ทุกคนก้มศีรษะให้แก่เธอเพราะว่าเธอบริสุทธิ์ ทันทีที่เธอไม่บริสุทธิ์เธอต้องเริ่มก้มศีรษะให้กับทุกคน วันนี้ทุกคนกำลังก้มศีรษะให้แก่เธอและพรุ่งนี้เธอจะก้มศีรษะให้กับทุกคน เวลานี้ลูกๆอยู่ในยุคบรรจบพบกันและกำลังกลายเป็นมนุษย์ที่สูงส่งที่สุด พรุ่งนี้ลูกจะอยู่ที่ไหนใน? บ้านเหล่านี้ฯลฯคืออะไรในวันนี้? มีกิจกรรมที่สกปรกมากมายในทุกหนแห่ง สิ่งนี้เรียกว่าเป็นโรงค้าประเวณี ทุกคนเกิดมาจากกิเลส เพียงลูกๆเท่านั้นที่อาศัยอยู่ในวัดของชีวา เมื่อห้าพันปีที่แล้วลูกมีความสุขมาก ไม่มีชื่อหรือร่องรอยของความทุกข์ เวลานี้ลูกมาที่นี่เพื่อที่จะกลายเป็นเช่นนั้นอีกครั้ง ผู้คนไม่รู้จักเกี่ยวกับวัดของชีวาเลย สวรรค์นั้นเรียกว่าวัดของชีวา ชีพบาบาก่อตั้งสวรรค์ ทุกคนพูดว่าบาบา แต่ถามพวกเขาว่าพ่ออยู่ที่ไหนและพวกเขาจะบอกว่าท่านอยู่ในทุกหนแห่ง พวกเขาบอกว่าท่านอยู่ในแมวและสุนัขและปลาและจระเข้ มีความแตกต่างมากมาย! พ่อพูดว่า: ครั้งหนึ่งลูกเป็นมนุษย์ที่สูงส่งที่สุด แต่เมื่อลูกได้ใช้ 84 ชาติเกิดของลูกแล้วเวลานี้ลูกกลายเป็นอะไร? ลูกกลายเป็นชาวนรก เหตุนี้เองทุกคนจึงร้องเรียกหา: โอ้ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ได้โปรดมา! เวลานี้พ่อมาแล้วเพื่อชำระทุกคนให้บริสุทธิ์ ท่านพูดว่า: หยุดดื่มยาพิษในชาติเกิดสุดท้ายนี้ อย่างไรก็ตามพวกเขายังคงไม่เข้าใจ เวลานี้พ่อของดวงวิญญาณทั้งหมดพูดว่า: จงกลับมาบริสุทธิ์ ! ทุกคนพูดว่า: บาบา ก่อนอื่นใดดวงวิญญาณจดจำบาบานั้นแล้วพวกเขาก็จดจำบาบานี้ บาบานั้นคือผู้ที่ไม่มีตัวตนและบาบานี้คือผู้ที่มีตัวตน ดวงวิญญาณสูงสุดนั่งที่นี่และอธิบายให้กับลูกดวงวิญญาณที่ไม่บริสุทธิ์ เริ่มแรกลูกก็บริสุทธิ์เช่นกัน ลูกเคยอาศัยอยู่กับพ่อและจากนั้นลูกก็มาที่นี่เพื่อเล่นบทบาทของลูก เข้าใจวงจรนี้เป็นอย่างดี เวลานี้ลูกจะไปสู่โลกใหม่ของยุคทอง เป็นความปรารถนาของลูกที่จะไปสวรรค์ ลูกเคยขอลูกที่เหมือนกฤษณะ เวลานี้พ่อมาเพื่อทำให้ลูกกลายเป็นเหมือนเขา ที่นั่นลูกทุกคนเป็นเหมือนกฤษณะ พวกเขาเป็นดอกไม้ที่สะโตประธาน เวลานี้ลูกกำลังจะไปยังดินแดนของกฤษณะ ลูกกำลังกลายเป็นนายแห่งสวรรค์ ถามตนเอง: ฉันได้กลายเป็นดอกไม้หรือไม่? ฉันกลายเป็นหนามด้วยการหยิ่งยโสของร่างกายหรือไม่? มนุษย์คิดว่าตนเองเป็นร่างกายมากกว่าดวงวิญญาณ ด้วยการลืมว่าลูกคือดวงวิญญาณลูกได้ลืมพ่อ เป็นเพียงการมาเพื่อรู้จักพ่อจากพ่อเท่านั้นที่ลูกประกาศสิทธิ์ในมรดกของพ่อ ทุกคนได้รับมรดกของเขาจากพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด ไม่มีแม้แต่ดวงวิญญาณเดียวที่ไม่ได้รับมรดกของเขา เป็นเพียงพ่อเท่านั้นที่มาและชำระทุกคนให้บริสุทธิ์และพาพวกเขากลับบ้านไปยังดินแดนนิพพาน พวกเขาพูดว่าแสงหลอมรวมเข้ากับแสงหรือเข้ากับธาตุบราห์ม พวกเขาไม่มีความรู้เลย ลูกรู้ว่าลูกมาหาใคร ความเป็นมิตรของสัจจะ (สัตซัง) นี้ไม่ใช่ของมนุษย์ ลูกดวงวิญญาณแยกห่างจากดวงวิญญาณสูงสุดและเวลานี้ลูกได้พบความเป็นมิตรของท่านแล้ว เพียงครั้งเดียวเท่านั้นใน 5000 ปีที่ลูกได้รับความเป็นมิตรที่แท้จริงของสัจจะ ไม่มีสัตซังในยุคทองและยุคเงิน อย่างไรก็ตามในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธามีสัตซังมากมาย อันที่จริงมีเพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นคือสัจจะ เวลานี้ลูกกำลังนั่งอยู่ในความเป็นมิตรของท่าน ลูกควรจะมีสำนึกรู้ว่าลูกคือนักเรียนของพระเจ้าและพระเจ้ากำลังสอนลูก นี่คือโชคอันยิ่งใหญ่ของลูกเช่นกัน บาบาของเราอยู่ที่นี่ ท่านกลายเป็นพ่อ ครู และกูรู ในเวลานี้ที่ท่านเล่นทั้งสามบทบาท ท่านทำให้ลูกๆเป็นของท่าน พ่อพูดว่า: เป็นด้วยการจดจำระลึกถึงที่บาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้อง ด้วยการจดจำระลึกพ่อถึงที่บาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้องแล้วลูกจะได้รับมงกุฎแห่งแสง นั่นเป็นเพียงสัญลักษณ์: ไม่ใช่ว่าลูกจะสามารถเห็นแสง นั่นเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ ไม่มีใครสามารถได้รับความรู้นี้ เพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นที่ให้ความรู้นี้ ท่านมีความรู้เต็มที่ พ่อพูดว่า: ท่านคือเมล็ดของต้นไม้โลกมนุษย์ นี่คือต้นไม้กลับหัว นี่คือต้นกัลปะ ก่อนหน้านี้มีต้นไม้ของดอกไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์ เวลานี้ได้กลายเป็นป่าแห่งหนามเพราะกิเลสทั้งห้า กิเลสตัวแรกสุดคือจิตสำนึกที่เป็นร่าง ไม่มีจิตสำนึกที่เป็นร่างที่นั่น ที่นั่นพวกเขาเข้าใจว่าพวกเขาเป็นดวงวิญญาณ แต่พวกเขาไม่รู้จักพ่อดวงวิญญาณสูงสุด ทั้งหมดที่พวกเขารู้คือเราคือพวกเขาเป็นดวงวิญญาณ แค่นั้น พวกเขาไม่มีความรู้อื่นใด เวลานี้ลูกได้รับการบอกว่าผิวหนังของลูกได้กลับมาเก่าแก่แล้วจากการเกิดมาหลายชาติเกิดและเวลานี้ก็เสื่อมโทรมลง เวลานี้ลูกต้องสลัดมัน (ตัวอย่างของงู) ในเวลานี้ทั้งดวงวิญญาณและร่างกายไม่บริสุทธิ์ เมื่อลูกดวงวิญญาณกลับมาบริสุทธิ์ลูกจะสลัดร่างของลูก ดวงวิญญาณทั้งหมดจะวิ่งกลับบ้าน เวลานี้ลูกมีความรู้ว่าละครนี้ใกล้จะจบลงแล้ว เวลานี้เราต้องกลับบ้านกับพ่อ ดังนั้นเราต้องจดจำบ้าน ต้องสละร่างกายนี้ เมื่อร่างกายถูกทำลายโลกก็จะถูกทำลายเช่นกันแล้วลูกจะไปยังบ้านใหม่ของลูกและพัฒนาความสัมพันธ์ใหม่ ผู้คนเหล่านั้นจะต้องกลับมาเกิดใหม่ที่นี่ในขณะที่ลูกจะกลับมาใช้ชาติเกิดในโลกของดอกไม้ เทพมีความบริสุทธิ์ ลูกเข้าใจว่าลูกเป็นดอกไม้แล้วลูกก็กลายเป็นหนามและลูกกำลังจะไปสู่โลกของดอกไม้อีกครั้ง เมื่อลูกก้าวหน้าต่อไปลูกจะมีนิมิตมากมาย เหล่านั้นคือเกมทั้งหมด มีร่าเคยร่ายรำในขณะที่เข้าฌาน แต่เธอไม่มีความรู้ มีร่าไม่ได้ไปสวรรค์ เธอจะยังคงอยู่ที่นี่ ที่ไหนบางแห่ง หากเธอเป็นของสกุลบราห์มินนี้เธอจะได้รับความรู้นี้ที่ไหนสักแห่ง ไม่ใช่เพราะว่าเธอร่ายรำในการเข้าฌานเธอจึงไปสวรรค์ หลายคนเคยร่ายรำด้วยวิธีเดียวกัน พวกเขาจะเข้าฌานและได้เห็นทุกสิ่ง กลับมาแล้วไปข้องแวะในกิเลส มีการจดจำว่า หากท่านปีนขึ้นไปท่านจะได้ลิ้มรสความหวานชื่นของสวรรค์ หากท่านลงมา.... พ่อทำให้ลูกมั่นใจว่าลูกสามารถกลายเป็นนายแห่งสวรรค์หากลูกศึกษาความรู้และโยคะนี้ แต่หากลูกจากพ่อไปลูกจะตกลงไปในท่อน้ำทิ้ง(กิเลส) มีผู้ที่ประหลาดใจและเป็นของพ่อ พวกเขาเคยรับฟังความรู้นี้และถ่ายทอดความรู้แก่ทุกคน แล้วพวกเขาก็วิ่งหนีไป พวกเขาถูกทำร้ายอย่างหนักมากจากมายา เวลานี้ด้วยการทำตามศรีมัทของพ่อลูกกำลังกลายเป็นเทพ ทั้งดวงวิญญาณและร่างกายต้องสูงส่ง เหล่าเทพไม่ได้เกิดด้วยกิเลส โลกนั้นคือโลกที่ไม่มีกิเลส กิเลสทั้งห้าไม่ได้มีอยู่ที่นั่น ชีพบาบาสร้างสวรรค์เวลานี้เป็นนรก เวลานี้ลูกมาที่นี่เพื่อที่จะกลายเป็นชาวสวรรค์อีกครั้ง ผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดีจะไปสวรรค์ ลูกกำลังศึกษาเล่าเรียนอีกครั้งและจะศึกษาต่อไปวงจรแล้ววงจรเล่า วงจรนี้ยังคงหมุนไปเรื่อยๆ นี่คือละครที่ถูกกำหนดไว้แล้วซึ่งไม่มีใครสามารถได้รับการหลุดพ้น สิ่งใดก็ตามที่ลูกเห็น ตัวอย่างเช่น ยุงตัวหนึ่งกำลังบินมันจะบินในทำนองเดียวกันหลังจากหนึ่งวงจร ต้องมีสติปัญญาที่ดีมากที่จะเข้าใจสิ่งนี้ การถ่ายทำของละครนี้ยังคงเกิดขึ้นต่อไป นี่คือสนามของการกระทำ ลูกมาที่นี่จากอาณาเขตสูงสุดเพื่อที่จะเล่นบทบาทของลูก ลูกบางคนฉลาดมากในการศึกษานี้และบางคนกำลังศึกษาอยู่ บางคนศึกษาและกลับมาฉลาดยิ่งกว่าคนที่อายุมากกว่า มหาสมุทรแห่งความรู้สอนทุกคน ทันทีที่ลูกเป็นของพ่อมรดกของโลกจะเป็นของลูก ใช่ ดวงวิญญาณที่กลับมาไม่บริสุทธิ์ต้องถูกชำระให้บริสุทธิ์อย่างแน่นอน วิธีที่ง่ายที่สุดที่จะกลับมาบริสุทธิ์คือการจดจำพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ลูกๆ ควรจะมีการวางเฉยในโลกเก่าและแล้วจึงมีดินแดนแห่งการหลุดพ้นและดินแดนแห่งการหลุดพ้นในชีวิต เราไม่จดจำใครนอกจากพ่อผู้เดียว ตื่นแต่เช้าตรู่และฝึกฝน: ฉันมาอย่างปราศจากร่างและฉันต้องกลับไปอย่างปราศจากร่างดังนั้นทำไมฉันจะต้องจดจำผู้ที่มีร่างกาย? ตื่นขึ้นมาในเวลาอมฤตและคุยกับตนเองในวิธีนี้ เวลาเช้าตรู่นั้นเรียกว่าเวลาอมฤต มหาสมุทรแห่งความรู้มีน้ำทิพย์แห่งความรู้ ดังนั้นมหาสมุทรแห่งความรู้พูดว่า: เวลาเช้าตรู่นั้นดีมาก ตื่นในเวลาเช้าตรู่และจดจำพ่อด้วยความรักมากมาย บาบาเวลานี้ฉันได้พบท่านอีกครั้งหลังจาก 5000 ปี พ่อพูดว่า: เวลานี้จดจำพ่อแล้วบาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้อง ลูกต้องทำตามศรีมัท ลูกต้องกลับมาสะโตประธานแน่นอน เมื่อลูกพัฒนานิสัยของการจดจำระลึกถึงพ่อลูกจะคงอยู่ในสภาพของความสุขต่อเนื่องไปและจิตสำนึกของร่างกายจะถูกขจัดออกไปแล้วจะไม่มีสำนึกของร่างกาย จะมีความสุขอย่างมาก ลูกมีความสุขมากเมื่อลูกบริสุทธิ์ ความรู้ทั้งหมดนี้ควรอยู่ในสติปัญญาของลูก ผู้ที่มาก่อนจะใช้ 84 ชาติเกิดอย่างแน่นอน แล้วผู้ที่เป็นของจันทราวงศ์จะใช้ชาติเกิดน้อยกว่าและผู้ที่เป็นของอิสลามจะยิ่งให้ชาติเกิดน้อยกว่า ต้นไม้เฝ้าแต่เติบโตขึ้นตามลำดับกันไป ศาสนาหลักคือศาสนาเทพ ต่อมาสามศาสนาเกิดขึ้นจากศาสนาเทพแล้วกิ่งก้านสาขาก็ปรากฏออกมา เวลานี้ลูกรู้จักละครนี้ ละครนี้เฝ้าแต่เคลื่อนไปอย่างช้าๆ เหมือนตัวไร ละครนี้เฝ้าแต่ผ่านพ้นไปแต่ละวินาทีเหตุนั้นเองจึงได้มีการจดจำ การหลุดพ้นในหนึ่งวินาที ดวงวิญญาณจดจำพ่อของพวกเขา: บาบาเราคือลูกๆ ของท่าน เราจึงควรอยู่ในสวรรค์เหตุใดเราจึงอยู่ในนรก? พ่อก่อตั้งสวรรค์แล้วเหตุใดเราจึงยังคงอยู่ในนรกเล่า? พ่ออธิบายลูกเคยอยู่ในสวรรค์ เวลานี้ลูกได้ลืมทุกสิ่งด้วยการใช้ 84 ชาติเกิด เวลานี้ทำตามการกำหนดของพ่ออีกครั้ง เป็นไปด้วยการจดจำพ่อเท่านั้นที่บาปของลูกจะถูกเผาไป อัลลอยได้ปะปนเข้าไปในดวงวิญญาณ ร่างกายคือเครื่องประดับของดวงวิญญาณ เมื่อดวงวิญญาณกลับมาบริสุทธิ์พวกเขาได้รับร่างที่บริสุทธิ์ ลูกรู้ว่าลูกเคยอยู่ในสวรรค์ เวลานี้พ่อมาอีกครั้งลูกต้องประกาศสิทธิ์ในมรดกอย่างเต็มที่จากท่าน กิเลสทั้งห้าต้องมีการละทิ้ง สำนึกที่เป็นร่างต้องมีการละทิ้ง ขณะที่ทำทุกสิ่งเฝ้าแต่จดจำพ่อ ดวงวิญญาณได้จดจำผู้ที่เป็นที่รักของเขาถึงครึ่งหนึ่งของวงจร เวลานี้ผู้เป็นที่รักนั้นได้มาแล้ว ท่านพูดว่า: ลูกได้อยู่อย่างน่าเกลียดด้วยการนั่งอยู่บนกองไฟของตัณหาราคะ เวลานี้พ่อได้มาเพื่อที่จะทำให้ลูกสวยงาม ไฟของโยคะเป็นไปเพื่อสิ่งนี้ ความรู้จะไม่เรียกว่ากองไฟ มีกองไฟของโยคะนี้ ด้วยการนั่งอยู่บนกองไฟของการจดจำระลึกถึงบาปของลูกจะถูกเผาไป ญาณนั้นเรียกว่าความรู้ พ่อกำลังถ่ายทอดความรู้ของตอนเริ่ม ตอนกลาง และตอนจบของโลกแก่ลูก สูงสุดเหนือสิ่งใดคือพ่อแล้วจึงมีบราห์มา วิษณุ และชางก้าแล้วจึงมีผู้ที่เป็นของสุริยวงศ์และจันทราวงศ์แล้วจึงมีส่วนประกอบของศาสนาอื่น ต้นไม้นี้เติบใหญ่มาก ต้นไม้ไม่มีรากฐานในเวลานี้ด้วยเหตุนี้จึงมีการให้ตัวอย่างของต้นบันยาน ศาสนาเทพได้หายไป ผู้คนได้อยู่อย่างคดโกงในศาสนาและการกระทำของเขา เวลานี้ลูกๆ กำลังทำการกระทำที่สูงส่งเพื่อที่จะกลับมาสูงส่ง ลูกกำลังทำให้ดวงตาของลูกมีอารยธรรม เวลานี้ลูกต้องไม่มีการกระทำที่คดโกงอีกต่อไป ไม่ควรจะมีสายตาที่ไม่ดี ตรวจสอบตนเอง: ฉันมีค่าควรแก่การแต่งงานกับลักษมีหรือไม่? ฉันคิดว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อหรือไม่? ตรวจสอบชาร์ทของลูกทุกวันและถามตนเองว่า: ตลอดทั้งวันฉันได้กลับมามีสำนึกที่เป็นร่างและกระทำบาปใดหรือไม่? หากเป็นเช่นนั้นจะมีการลงโทษถึงหนึ่งร้อยเท่า มายาไม่ปล่อยให้ลูกเก็บบันทึกชาร์ทของลูก ลูกเขียนชาร์ทสองถึงสี่วันแล้วก็หยุด พ่อให้ความใส่ใจอย่างมาก ท่านมีความเมตตา ท่านรู้สึกว่าหากลูกๆ จะจดจำท่านบาปของลูกจะถูกเผาไป สิ่งนี้อาศัยความเพียรพยายาม ลูกต้องไม่สร้างความสูญเสียแก่ตนเอง ความรู้นั้นง่ายดายมาก อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ตื่นขึ้นมาในเวลาอมฤตและมีการสนทนาที่แสนหวานกับพ่อ ฝึกฝนที่จะกลับมาปราศจากร่าง ให้ความใส่ใจที่จะไม่จดจำใครนอกจากพ่อ

2. ทำให้สายตาของลูกบริสุทธิ์และสะอาดมาก สวนของดอกไม้ที่สูงส่งกำลังถูกสร้างขึ้น ดังนั้นจงทำความเพียรพยายามอย่างเต็มที่เพื่อกลายเป็นดอกไม้ อย่าได้กลายเป็นหนาม

พร:
ขอให้ลูกเป็นผู้รับใช้อย่างสม่ำเสมอที่รับใช้ทุกขณะด้วยความคิดทัศนคติและการกระทำของลูก

เช่นที่ลูกพบว่าพ่อน่ารักที่สุด และไม่มีชีวิตหากไม่มีพ่อ ในทำนองเดียวกันไม่มีชีวิตหากไม่มีงานรับใช้ เช่นเดียวกับการเป็นโยคีที่สม่ำเสมอก็เป็นผู้รับใช้ที่สม่ำเสมอเช่นกัน ทำงานรับใช้แม้ในขณะที่นอนหลับ เมื่อพวกเขาเห็นลูกนอนหลับ ให้พวกเขาเห็นความสงบบนใบหน้าของลูกและสัมผัสกับกระแสจิตของความปิติสุข ทำงานรับใช้เพื่อเตือนทุกคนให้จดจำระลึกถึงพ่อด้วยอวัยวะทุกส่วนของร่างกายของลูก กระจายกระแสจิตออกไปเรื่อยๆด้วยทัศนคติอันทรงพลังของลูก ให้พรต่อไปเรื่อยๆเพื่อเป็นคาร์มาโยคีด้วยการกระทำของลูก สะสมหลายล้านในทุกย่างก้าวต่อไปเรื่อยๆ และลูกจะถูกกล่าวว่าเป็นผู้รับใช้ที่สม่ำเสมอและผู้ที่เป็นประโยชน์ในงานรับใช้

คติพจน์:
จงตระหนักถึงบุคลิกภาพทางจิตของลูกและลูกจะกลายเป็นผู้เอาชนะมายา