06.05.22       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน ลูกบราห์มินได้นั่งบนตักของพระเจ้าแล้ว ลูกควรมีความซาบซึ้งว่าพ่อได้ทำให้ลูกเป็นของท่านผ่านร่างกายนี้

คำถาม:
พ่อได้กระทำงานที่สูงส่งอะไรที่ท่านได้รับการยกย่องอย่างมาก?

คำตอบ:
งานของการเปลี่ยนผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์และปลดปล่อยมนุษย์ทั้งหมดจากโซ่ตรวนของมายา, ราวัน พ่อเท่านั้นที่ทำงานอันสูงส่งเหล่านี้ ลูกได้รับมรดกของความสุขที่ไม่มีขีดจำกัดจากพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดซึ่งยาวนานถึงครึ่งวงจร มีการฉลองของความเป็นทอง (golden Jubilee) ในยุคทอง และการฉลองของความเป็นเงิน (Silver Jubilee) ในยุคเงิน หนึ่งนั้นสาโทประธานและอีกหนึ่งนั้นสาโท ทั้ง 2 ได้ชื่อว่าดินแดนแห่งความสุข พ่อก่อตั้งดินแดนแห่งความสุขนี้ เหตุนี้เองจึงมีการร้องสรรเสริญท่าน

เพลง:
นี้คือวัดแห่งความยุติธรรม, บ้านของพระเจ้า.

โอมชานติ
บัพและดาดาอธิบายแก่ลูกๆด้วยกัน บางครั้งพ่ออธิบายและบางครั้งดาด้าอธิบายเพราะร่างกายนี้คือบ้านของดาด้า พ่อสูงสุด, ดวงวิญญาณสูงสุดอาศัยอยู่ในอาณาเขตสูงสุด แน่นอนเพราะบารัตเป็นบ้านของท่าน ในเวลาใดเวลาหนึ่งผู้คนเฉลิมฉลองกลางคืนของชีวา มีวัดมากมายของชีวา ซึ่งพิสูจน์ว่าท่านมาในแผ่นดินของบารัต เพื่อชำระผู้ไม่บริสุทธิ์และเพื่อปลดปล่อยมนุษย์ทั้งหมดจากโซ่ตรวนของมายา,ราวันเพราะเวลานี้เป็นอาณาจักรของราวัน ในบารัตเท่านั้นที่พวกเขาเผาราวัน การเกิดของชีวาและการเกิดของกฤษณะได้รับการเฉลิมฉลองในบารัตเท่านั้น อาณาจักรของราวันคงอยู่นานครึ่งวงจร, แล้วพ่อมาเปลี่ยนผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ เมื่อท่านทำให้ลูกบริสุทธิ์ ท่านก็ไม่มาอีกครั้ง ชื่อของพ่อโด่งดังในบารัต ท่านต้องได้ทำงานที่สูงส่งด้วยเหตุนี้เองชื่อเสียงของท่านจึงได้รับการจดจำ ไม่มีมนุษย์ใดที่สามารถชำระมนุษย์ให้บริสุทธิ์ได้ พ่อผู้เดียวเท่านั้นได้ชื่อว่าผู้ชำระให้บริสุทธิ์ สวรรค์ และ นรก นั้นเป็นเพียงชื่อที่ให้แก่บารัตเท่านั้น บารัตเคยเป็นสวรรค์ 5000 ปีที่แล้ว และเรียกว่า ดินแดนของเทวดานางฟ้า เช่นกัน ดังนั้นบารัตต้องได้รับมรดกจากพ่ออย่างแน่นอน คำว่า พ่อ นั้นอ่อนหวานมาก ลูกได้รับมรดกของความสุขไม่มีขีดจำกัดจากท่านและนั้นยาวนานถึงครึ่งวงจร มีงานฉลองครบรอบความเป็นทองและงานฉลองครบรอบความเป็นเงิน ยุคทองเรียกว่าเป็นการฉลองความเป็นทอง (Golden Jubilee) และยุคเงินเรียกว่าเป็นงานฉลองครบรอบความเป็นเงิน (Silver Jubilee) อันหนึ่งสาโทประธาน และอีกอันหนึ่งสาโทแต่ทั้ง 2 เรียกได้ว่าเป็นดินแดนของความสุข สุริยวงศ์เป็นอันดับหนึ่งและจันทราวงศ์เป็นอันดับสอง เมื่อพ่อมาสู่แผ่นดินของบารัต, ท่านชำระบารัตให้บริสุทธิ์ อย่างไรก็ตามเมื่อความเลื่อมใสศรัทธาเริ่มขึ้น, องศาก็เริ่มลดลง ต้นไม้เริ่มผุพังและทาโมประธาน ทุกคนเป็นผู้ทำความเลื่อมใสศรัทธาและนักปราชญ์ได้ทำความเพียรทางจิตเพื่อพบกับพระเจ้า นั่นคือเพื่อไปสู่ดินแดนของการหลุดพ้นและการหลุดพ้นในชีวิต ลูกทำความเลื่อมใสศรัทธาเป็นเวลาครึ่งวงจรเพื่อที่จะพบพ่อ เมื่อเวลาจบลง, พ่อมาเพื่อทำให้ผู้ทำความเลื่อมใสศรัทธาเป็นสุข ในยุคทองมีความสงบ ความสุข และความมั่งคั่ง ความตายก่อนเวลาอันควรไม่ได้เกิดขึ้นที่นั่น ไม่มีใครร้องไห้และคร่ำครวญที่นั้น ใครกำลังอธิบายทั้งหมดนี้? พ่อที่ไม่มีขีดจำกัด ท่านต้องมีชื่อ ในยุคเหล็กมีเพียงความมืดเท่านั้น ผู้คนสะดุดพลาดพลั้งไปในหนทางความเลื่อมใสศรัทธา ในสวรรค์ไม่มีเรื่องของความทุกข์ ทุกคนเป็นสุข เหตุนี้เองพวกเขาไม่ได้เรียกร้องหาพระเจ้า ยุคทองเรียกว่าเป็นดินแดนของความสุขและยุคเหล็กเรียกว่าเป็นดินแดนของความทุกข์ วัลลาภาจารี ชาวไวชนาฟเข้าใจว่าเคยเป็นอาณาจักรของลักษมีและนารายณ์ในยุคทอง ผู้ปกครองและปวงประชานั้นเคยมีความสุข นั้นได้ชื่อว่าเป็นยุคทอง ผู้ที่เข้ามาสู่วงจรของยุคทองคือผู้ที่ใช้ 84 ชาติเกิด ได้มีการอธิบายแก่ลูกๆ ว่านี้คือต้นไม้ ใบไม้ไม่ได้ปรากฏออกมาในเวลาเดียวกันทั้งหมด ในยุคทองมีเพียงศาสนาเทพดั้งเดิมเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น นั้นไม่ได้ชื่อว่าเป็นศาสนาฮินดู เหล่าเทพได้รับการจดจำว่าเป็นผู้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมที่สูงส่งทั้งหมด, 16 องศาบริสุทธิ์และปราศจากกิเลสโดยสิ้นเชิง ผู้กราบไหว้บูชาเหล่าเทพต้องเป็นของศาสนานั้นด้วยเช่นกันอย่างแน่นอน ชาวคริสต์จดจำพระคริสต์, ดังนั้นพวกเขาเป็นของศาสนานั้น และแล้วเหตุใดผู้คนชาวบารัตจึงได้ทำให้ชื่อของศาสนาเทพของพวกเขาหายไป? ลูกเข้าใจว่าลูกเคยเป็นเทพ ลูกเข้าไปสู่การเกิดและกลับมาเกิด ลูกได้เป็นเหล่าเทพและเป็นนักรบ ในที่สุด จากที่ได้ใช้ 84 ชาติเกิด, ลูกได้กลายเป็นศูทรในเวลาสุดท้าย ลูกต้องเป็นบราห์มินจากศูทร ลูกๆ ของบราห์มาเป็นบราห์มิน แท้จริงแล้วดวงวิญญาณทั้งหมดคือลูกของชีวา ท่านคือพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด ท่านได้ชื่อว่าพ่อสูงสุด, ดวงวิญญาณสูงสุด, พระเจ้า, พ่อ และพระเจ้าแห่งสวรรค์ผู้เป็นพ่อ ท่านคือผู้สร้างสวรรค์ เวลานี้ลูกๆ ควรใช้สติปัญญา เมื่อพ่อกำลังก่อตั้งสวรรค์ เหตุใดเราจึงไม่มาเป็นทายาทในโลกใหม่เล่า โลกใหม่ในเวลานี้ได้เก่า และโลกจะสามารถกลับมาใหม่อีกครั้งได้อย่างไร? คานทีจีเคยพูดว่าควรมีอาณาจักรของรามใหม่, บารัตใหม่ ลูกเข้าใจนั้นกำลังได้รับการก่อตั้งในเวลานี้ ลูกบราห์มินได้รับตักของพระเจ้าแล้ว ลูกได้ทำให้พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดเป็นของลูกในทางปฏิบัติ ทุกคนพูดว่า โอ้ พระเจ้า, พ่อ โปรดมีเมตตาต่อเรา! พ่อมาในเวลานี้และทำให้ลูกเป็นของท่านโดยผ่านร่างนี้ บราห์มินของยุคเหล็กคือผู้ที่จะมาเป็นสิ่งนั้นผ่านการเกิดทางร่ างกาย, แต่ลูกคือสิ่งสร้างที่เกิดจากปากของบราห์มา ท่านคือพ่อของมวลมนุษยืและดังนั้นท่านสร้างลูกมากมาย พวกเขาคือสิ่งสร้างที่เกิดจากปาก พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดได้นำลูกมาเลี้ยงดูผ่านปากของบราห์มา ดังนั้นบราห์มานี้คือแม่ ท่านคือแม่และพ่อของเรา โอ บาบา! ท่านได้ทำให้เราเป็นของท่านโดยผ่านปากของบราห์มา สิ่งเหล่านี้ต้องเป็นที่เข้าใจ พ่อผู้เดียวคือมหาสมุทรแห่งความรู้ ด้วยความรู้เท่านั้นมีการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ นั้นคือกลางวัน เมื่อมีความไม่รู้ จึงเป็นกลางคืน ยุคเหล็กคือกลางคืนและเรียกว่าเป็นหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา คัมภีร์ทั้งหมดเป็นของหนทางความเลื่อมใสศรัทธา ไม่มีใครสามารถพบหนทางที่จะพบกับพ่อได้ด้วยคัมภีร์เหล่านั้น พ่อมาวงจรแล้ววงจรเล่า และดังนั้นผู้คนเฉลิมฉลองกลางคืนของชีวา ดังนั้นท่านมาอย่างแน่นอน ท่านไม่ได้มีร่างกายของท่านเอง บราห์มา วิษณุและชางก้า เรียกได้ว่าเป็นเทพเช่นกัน ผู้คนพูดว่า ขอคารวะต่อเทพบราห์มา, ขอคารวะต่อเทพวิษณุ และแล้วพวกเขาพูดว่า ขอคารวะต่อดวงวิญญาณสูงสุดชีวา บราห์มาคือหัวหน้าของต้นไม้ที่มีตัวตนนี้ ท่านคือสิ่งนี้ในทางปฏิบัติ พ่อมาในยุคบรรจบพบกัน ในเวลานี้มียาดาวาส, ฆราวาสและพันดาวาส, ผู้ที่เป็นกองทัพชักตีที่มีพลังของโยคะ เวลานี้ลูกเข้าใจว่าชีพบาบาได้เข้ามาในร่างของบราห์มาในทางปฏิบัติ มีวัดที่สร้างให้แก่ชีวาที่ไม่มีตัวตนด้วยเช่นกัน แม้ว่ากลางคืนของชีวาได้รับการเฉลิมฉลอง รัฐบาลได้หยุดมีวันหยุดราชการสำหรับวันเกิดของชีวา พวกเขาเฉลิมฉลองวันเกิดของผู้อื่น พวกเขาไม่ได้มีพลังของความถูกต้องในศีลธรรมจรรยาอีกต่อไป เหตุนี้เองพวกเขาจึงเป็นผู้ที่ไม่มีความถูกต้องในศีลธรรมจรรยา ไม่มีความถูกต้องตามกฎหมาย และไม่มีอำนาจ ไม่มีความบริสุทธิ์ ไม่มีความสงบและไม่มีความมั่งคั่ง ในบารัตเดียวกันนี้เมื่อ 5000 ปีที่แล้วเมื่อเคยมีการฉลองความเป็นทอง (golden jubilee)เคยมีความบริสุทธิ์ ความสงบและความมั่งคั่ง ความตายก่อนเวลาอันควรไม่ได้เกิดขึ้น ไม่มีแผ่นดินอื่นใดสามารถที่จะสูงส่งและมั่งคั่งได้เท่ากับที่บารัต ดินแดนของบารัตเคยสูงส่งมากที่สุด มีการเขียนถึงประวัติศาสตร์ของบารัตด้วยเช่นกัน เป็นบารัตนี้ที่กลับมาบริสุทธิ์และบารัตนี้ที่กลับมาไม่บริสุทธิ์ ผู้ที่เป็นของศาสนาเทพดั้งเดิมได้ไปรอบวงจรและเวลานี้ได้เป็นสกุลศูทร และแล้วจากสกุลศูทรพวกเขาได้เข้าไปสู่สกุลของบราห์มิน สกุลบราห์มินคือจุก, สูงส่งมากกว่าสกุลของเทพ คำยกย่องของเหล่าเทพในยุคทองแตกต่างจากคำยกย่องของพ่อ พ่อได้ชื่อว่าเป็นมหาสมุทรแห่งความรู้ มหาสมุทรแห่งปิติสุข, แต่เหล่าเทพเต็มไปด้วยคุณธรรมที่สูงส่งทั้งหมด ไม่มีเรื่องของกิเลสใดเลยที่นั่น มีเรื่องเล่าต่างๆมากมายที่เขียนไว้ในคัมภีร์ว่าราวันและคันส์เคยคงอยู่ในดินแดนของกฤษณะอย่างไร ในความเป็นจริง, นี้คือดินแดนของคันส์ และแล้วในยุคทองจะมีดินแดนของกฤษณะ เพราะนี้คือการบรรจบพบกัน, ที่พวกเขาได้ปะปนปีศาจร้ายคันส์, จาราซันดาและราวันกับเหล่าเทพของยุคทอง นี้คือชุมนุมปีศาจของราวัน เวลานี้ลูกได้เข้ามาในชุมนุมของพระเจ้า หลังจากที่ได้เข้ามาสู่ตักของพระเจ้าและกลับมาบริสุทธิ์ ลูกได้เข้ามาในตักของเทพเป็นเวลา 21 ชาติเกิด 8 ชาติเกิดในตักของเทพ และ 12 ชาติเกิดในตักของนักรบ ในบารัตเท่านั้นที่ได้รับการจดจำว่ากุมารียกระดับ 21 ชั่วอายุคน และลูกคือกุมารีเหล่านั้น เวลานี้ลูกเป็นของสกุลของพระเจ้า ชีพบาบาคือปู่ และบราห์มาคือพ่อ ลูกคือบราห์มากุมารและกุมารี ลูกได้รับมรดกของลูกจากพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด ท่านคือผู้เดียวที่ให้ อย่างไรก็ตามท่านไม่มีตัวตน และดังนั้นท่านจะสอนราชาโยคะอย่างไร? แน่นอนจำเป็นที่จะต้องมีร่างกายที่มีตัวตนเพื่อเปลี่ยนมนุษย์ธรรมดาเป็นนารายณ์ ดังนั้นท่านมาในร่างกายที่ไม่บริสุทธิ์ของผู้ที่ได้ใช้ 84 ชาติเกิด นี้คือมหาวิทยาลัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระเจ้าเองสอนราชาโยคะเพื่อทำให้เราเป็นราชาเหนือราชา กฤษณะไม่ใช่ผู้สร้างกีตะ แท้จริงแล้วแม่กีตะที่ให้การเกิดแก่กฤษณะ ผู้ที่เป็นเหล่าเทพเกิดมาจากชีพบาบา ชาวคริสต์เกิดมาจากไบเบิลโดยผ่านพระคริสต์ ใครได้เปลี่ยนลูกจากบราห์มินเป็นเหล่าเทพ? ชีพบาบา, โดยผ่านปากของบราห์มา นี้คือการสละละทิ้งที่ไม่มีขีดจำกัดของลูก ของเขาคือการสละละทิ้งที่ราโจกุนี (กึ่งบริสุทธิ์) ที่มีขีดจำกัด การสละละทิ้งนั้นเป็นของหนทางสันโดษ ลูกวางเฉยในโลกเก่าที่สกปรกนี้ ลูกเข้าใจว่าโลกนี้กำลังจะจบสิ้น แทนที่จะเป็นเช่นนั้นเหตุใดลูกจึงไม่จดจำพ่อผู้สร้างสวรรค์เล่า? พ่อพูดว่า: ลูกๆ ผู้เป็นที่รัก, ลูกได้พบพ่อหลังจากหลายชาติเกิด ลูกได้ครบ 84 ชาติเกิดแล้ว เวลานี้ลูกต้องไปสู่สกุลเทพ ดังนั้นลูกจำเป็นต้องใสใจอย่างมากกับการบริโภคของลูก ลูกไม่สามารถรับประทานอาหารที่ไม่บริสุทธิ์ได้ พ่อพูดว่า: พ่อมาในยุคแห่งการบรรจบพบกันเพื่อชำระเสื้อผ้าที่ไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ ความตายกำลังอยู่เบื้องหน้า ยาดาวาส, ฆราวาสและพันดาวาส อยู่ที่นี่ ดังนั้นพ่อของพันดาวาสต้องอยู่ที่นี่อย่างแน่นอนด้วยเช่นกัน พ่อสูงสุด, ดวงวิญญาณสูงสุดได้ชื่อว่าพันดาวาปะติ (พ่อของพันดาวาส) ลูกคือผู้นำทางเพราะลูกแสดงหนทางไปสู่ดินแดนของความสุข และดินแดนของความสงบ เหตุนี้เองลูกจึงได้ชื่อว่ากองทัพชีพชักตีพันดาวาส ยาดาวาสผู้ที่อยู่ในยุโรปทำลายสกุลของตนเอง พันดาวาสและฆารวาสอยู่ในบารัต มีการพูดถึงพวกเขาว่าสงครามได้เกิดขึ้นระหว่างเหล่าเทพและปีศาจ ลูกไม่ได้เป็นเหล่าเทพในเวลานี้ ลูกกำลังจะกลายเป็นเหล่าเทพ ด้วยการทำตามศรีมัทลูกมาเป็นนายของโลก คนอื่นนั้นให้คำแนะนำที่ชั่วร้าย คำสั่งของราวันต่อเนื่องเป็นเวลาครึ่งวงจร เวลานี้โลกได้กลับมาทาโมประธาน นี้คือไฟบูชายัญแห่งความรู้ของรูดร้า ที่พ่อนั่งและสอนราชาโยคะ เมื่ออาณาจักรได้รับการก่อตั้ง เปลวไฟของการทำลายล้างจะปรากฏขึ้นและความรู้นี้จะหายไป และแล้วตามละคร คัมภีร์เดียวกันที่มีในหนทางความเลื่อมใสศรัทธาจะปรากฏขึ้นในภายหลัง ซานยาสซีมีสาวกมากมาย แต่ซานยาสซีเช่นกันไปที่แม่น้ำคงคาเพื่อชำระบาป ของพวกเขา อย่างไรก็ตามน้ำของแม่น้ำคงคาไม่ได้ชำระผู้ใดให้บริสุทธิ์ น้ำนั้นมาจากมหาสมุทร ลูกคือแม่น้ำแห่งความรู้ ผู้ที่ได้ปรากฏขึ้นมาจากมหาสมุทรแห่งความรู้ น้ำของแม่น้ำคงคาไม่ใช่ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ พ่อได้มาอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ผลของความเลื่อมใสศรัทธาแก่ลูก, เป็นมรดกของความสุขที่ไม่มีขีดจำกัด ผู้ที่มาหาพ่อเพื่อศึกษาคือผู้ที่จะไปสวรรค์ ผู้อื่นทั้งหมดจะไปสู่สัดส่วนของตนเอง ลูกต้องเข้าใจถึงวงจรของละครนี้ด้วยเช่นกัน โดยการเข้าใจวงจรลูกจะมาเป็นผู้ปกครองโลก รัฐบาลแสดงสิงห์โต 3 ตัวไว้ในวงล้อ (wheel) และเขียนไว้ด้านล่างว่า ชัยชนะในสัจจะ เวลานี้ชีพบาบามาและบอกลูกผู้เป็นปารวตีทั้งหมดถึงเรื่องราวของความเป็นอมตะเพื่อทำให้ลูกกลายเป็นนายของดินแดนของความเป็นอมตะ นี้ได้ชื่อว่าเป็นเรื่องราวที่แท้จริงของการเป็นนารายณ์และเรื่องราวของความเป็นอมตะด้วยเช่นกัน ด้วยการฟังถึงเรื่องราวนี้เพียงครั้งเดียวลูกจะมาเป็นนายแห่งสวรรค์ อื่นๆทั้งหมดนั้นเป็นเพียงเรื่องเล่าเท่านั้น อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. เพื่อที่จะเข้าไปสู่สกุลของเทพ ให้มีความระมัดระวังมากๆเกี่ยวกับการบริโภคของลูก อย่าได้รับประทานสิ่งใดที่ไม่บริสุทธิ์

2. จงมีการวางเฉยที่ไม่มีขีดจำกัดในโลกเก่าที่สกปรกนี้ซึ่งกำลังจะจบสิ้นและให้จดจำพ่อ, ผู้สร้างสวรรค์

พร:
ขอให้ลูกเป็นผู้ให้ที่สูงส่งและให้ความร่วมมือ ผู้ทำให้ผู้อ่อนแอมีพลังด้วยพลังและคุณธรรมของลูก

ทุกพลังและคุณธรรมของลูกๆที่มีค่าผู้ที่มีสภาพที่สูงส่ง ให้ความร่วมมือในเวลาที่ต้องการอย่างสม่ำเสมอ รูปพิเศษของงานรับใช้ที่พวกเขาทำคือการให้ทานคุณธรรมและพลังที่พวกเขาได้รับมาจากพ่อแก่ดวงวิญญาณทั้งหลายผู้ที่ไม่มีความรู้นี้ พวกเขาก็ให้ความร่วมมือของพวกเขาแก่ดวงวิญญาณบราห์มินด้วย การทำให้ดวงวิญญาณที่อ่อนแอมีพลังคือการให้ทานที่สูงส่งและเป็นรูปของความร่วมมือ เช่นที่ลูกทำงานรับใช้ด้วยคำพูดและจิตใจของลูก ในทำนองเดียวกันจงให้ความร่วมมือของคุณธรรมและพลังที่ลูกได้รับมาแล้วแก่ทุกดวงวิญญาณและสามารถทำให้พวกเขาได้รับบางสิ่ง

คติพจน์:
ผู้ที่กำหนดโชคของพวกเขาด้วยศรัทธาที่มุ่งมั่นจะอยู่อย่างไร้กังวลอย่างสม่ำเสมอ