06.06.22       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน รากฐานของความรู้คือศรัทธา ทำความเพียรพยายามด้วยศรัทธาในสติปัญญาของลูก แล้วลูกจะไปถึงจุดหมายปลายทาง

คำถาม:
ลูกควรจะเข้าใจอย่างลึกล้ำและมีศรัทธาในหนึ่งประเด็นใด?

คำตอบ:
บัญชีกรรมของทุกดวงวิญญาณกำลังจะถูกสะสาง และทุกคนจะกลับไปสู่บ้านที่แสนหวานเหมือนกับฝูงยุง หลังจากนั้นเพียงไม่กี่ดวงวิญญาณเท่านั้นที่จะไปสู่โลกใหม่ ลูกต้องเข้าใจประเด็นนี้อย่างลึกล้ำและมีศรัทธาในสิ่งนี้

คำถาม:
ลูกๆ ประเภทใดที่พ่อพอใจที่จะได้เห็น?

คำตอบ:
ลูกๆ ผู้ที่สังเวยตนเองอย่างสมบูรณ์ต่อพ่อ ผู้ที่ไม่ถูกเขย่าด้วยมายา นั่นคือผู้ที่ไม่ไหวหวั่นสั่นคลอนเหมือนหนุมาน พ่อพอใจที่ได้เห็นลูกๆ เช่นนั้น

เพลง :
จงอดกลั้นเถิด โอ้จิตใจเอ๋ย! วันเวลาแห่งความสุขของลูกกำลังจะมาถึง

โอมชานติ
ลูกๆ ได้ยินอะไร? เพียงพ่อเท่านั้นที่สามารถพูดสิ่งนี้ ซันยาสซีไม่สามารถพูดเช่นนี้ได้ เพียงพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดที่อยู่เหนือโลกเท่านั้นพูดสิ่งนี้กับลูกๆ เพราะจิตใจและสติปัญญาอยู่ในดวงวิญญาณ ท่านบอกดวงวิญญาณให้มีความอดกลั้น ลูกๆ รู้ว่าพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดบอกทั้งโลกให้มีความอดกลั้น วันเวลาแห่งความสุขและความสงบของลูกกำลังจะมาถึง นี่คือดินแดนของความทุกข์ หลังจากสิ่งนี้ดินแดนแห่งความสุขก็ต้องมา เพียงพ่อเท่านั้นที่จะก่อตั้งดินแดนแห่งความสุข พ่อให้ความอดกลั้นแก่ลูกๆ แต่ศรัทธาเป็นที่ต้องการอันดับแรก บราห์มินผู้ที่เป็นทายาทที่เกิดจากปากมีศรัทธานี้ ไม่เช่นนั้นแล้วจะสามารถมีบราห์มินมากมายได้อย่างไร? ความหมายของ บราห์มากุมารและกุมารี คือพวกเขาเป็นบุตรสาวและบุตรชาย มีจำนวนมากมายที่ถูกเรียกว่าเป็นบราห์มากุมารและกุมารี ดังนั้นแน่นอนที่ต้องมีประชาบิดาบราห์มา ลูกทั้งหมดมีแม่และพ่อเดียวเท่านั้น ในขณะที่ผู้อื่นมีพ่อและแม่ที่แยกกัน ที่นี่ลูกทั้งหมดมีแม่และพ่อเดียว นี่คือสิ่งใหม่ ลูกไม่เคยเป็นบราห์มินมาก่อนหน้านี้ แต่ลูกได้กลายเป็นบราห์มินในเวลานี้ บราห์มินเหล่านั้นถือกำเนิดจากบาป ในขณะที่ลูกคือทายาทที่เกิดจากปาก ในทุกประเด็นก่อนอื่นต้องมีศรัทธาในผู้ที่กำลังอธิบายแก่เรา พระเจ้าคือผู้เดียวที่อธิบาย เวลานี้เป็นตอนสิ้นสุดของยุคเหล็กและสงครามเพียงแต่อยู่เบื้องหน้า มียาดาวาส, ชาวยุโรป ผู้ที่ได้คิดค้นลูกระเบิดฯลฯ ได้มีการจดจำกันว่าขีปนาวุธออกมาจากท้องของพวกเขาและทำลายวงศ์สกุลของพวกเขา แน่นอนที่พวกเขาจะทำลายวงศ์สกุลของพวกเขา ในความเป็นจริงทั้งหมดเป็นของสกุลเดียว พวกเขาเฝ้าแต่บอกกันและกันว่า: เราจะนำมาซึ่งการทำลายล้าง แน่นอนที่มีการบันทึกสิ่งนี้ไว้ด้วย ดังนั้นเวลานี้พ่ออธิบาย: ลูกๆ จงอดกลั้น! โลกเก่านี้จะจบสิ้นในไม่ช้า เพียงเมื่อยุคเหล็กจบสิ้นเท่านั้นและแล้วจึงเป็นยุคทอง แน่นอนที่การก่อตั้งต้องเกิดขึ้นก่อนหน้านั้น ได้มีการจดจำกันด้วยเช่นกันว่า การก่อตั้งเกิดขึ้นผ่านบราห์มา และการทำลายล้างเกิดขึ้นผ่านชางก้า การก่อตั้งเกิดขึ้นก่อนและแล้วการทำลายล้างจึงเกิดขึ้น เมื่อการก่อตั้งได้เสร็จสิ้น เวลานี้การก่อตั้งกำลังเกิดขึ้น นี่คือหนทางที่พิเศษสุดซึ่งไม่มีใครเข้าใจ ไม่เคยมีใครได้ยินเกี่ยวกับสิ่งนี้ ดังนั้นผู้คนจึงคิดว่าบราห์มากุมารีเป็นเหมือนกับส่วนที่เหลือของหนทางและลัทธิทั้งหลาย ผู้ที่น่าสงสารเหล่านั้นไม่สามารถถูกประณามได้ พวกเขาได้นำอุปสรรคมาในวิธีการเดียวกันกับวงจรก่อนหน้านั้นด้วย นี่คือไฟบูชายัญของความรู้ของรูดร้า ชีวารู้จักในนามว่ารูดร้า ท่านคือผู้เดียวที่สอนราชาโยคะ ซึ่งเป็นที่รู้จักในนามราชาโยคะโบราณที่ง่ายดาย พวกเขาไม่เข้าใจความหมายของคำว่า โบราณ นี่เป็นประเด็นของการบรรจบพบกัน บริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์ หมายถึง ยุคแห่งการบรรจบพบกัน ในตอนเริ่มต้นยุคทองเคยมีเพียงศาสนาเดียว นั่นคือชุมชนที่เป็นเช่นปีศาจ ในขณะที่ลูกคือชุมชนที่สูงส่ง แต่ไม่มีเรื่องของสงคราม ฯลฯ นั่นเป็นความผิดพลาดด้วย ลูกๆพี่น้องกันจะสามารถรบรากันได้อย่างไร? พ่อนั่งที่นี่และอธิบายสาระของพระเวทย์และคัมภีร์ทั้งหมดผ่านบราห์มา ในความเป็นจริงมี 4 ศาสนาหลักและ 4 คัมภีร์ศาสนาหลัก ในบรรดาสิ่งเหล่านี้ศาสนาแรกคือศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไป และคัมภีร์ของศาสนาคือกีตะ ซึ่งเป็นเพชรพลอยของคัมภีร์ทั้งหมด นี่เป็นคัมภีร์หลักของบารัตที่ซึ่งทำให้เกิดการก่อตั้ง ศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไป นั่นคือศาสนาของสุริยวงศ์และจันทราวงศ์ นั่นต้องเคยเป็นยุคแห่งการบรรจบพบกัน ซึ่งเป็นที่รู้กันว่าเป็นการพบปะ (กุมภ์-เมลา) ลูกเข้าใจว่ากุมภ์เมลานี้คือการพบปะกันระหว่างดวงวิญญาณและดวงวิญญาณสูงสุด เป็นการพบปะที่สวยงามและให้คุณประโยชน์ ยุคเหล็กต้องเปลี่ยนไปสู่ยุคทอง และเหตุนี้เองยุคนี้จึงรู้ได้ว่าเป็นยุคที่ให้คุณประโยชน์ เมื่อยุคทองเปลี่ยนไปสู่ยุคเงินและเมื่อยุคเงินเปลี่ยนไปสู่ยุคทองแดง องศาก็ลดลงไป การสูญเสียกำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นผู้เดียวที่นำคุณประโยชน์มาให้นั้นเป็นที่ต้องการ เมื่อมีการสูญเสียอย่างสมบูรณ์พ่อมาเพื่อนำคุณประโยชน์ให้แก่ทุกคน ลูกต้องใช้สติปัญญาของลูก แน่นอนที่พ่อจะมาในยุคแห่งการบรรจบพบกันเพื่อนำคุณประโยชน์ พ่อคือผู้เดียวที่ประทานการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์แก่ทุกคน ไม่ใช่ทุกคนจะปรากฏตัวในเวลาของยุคทองแดง และไม่ใช่ทุกคนจะอยู่ในยุคทองและยุคเงิน ดังนั้นพ่อมาในเวลาสุดท้ายเท่านั้น เมื่อทุกดวงวิญญาณลงมาแล้ว พ่อมาและให้ความอดกลั้นแก่ลูก ลูกๆพูดว่า: บาบา มีความทุกข์มากมายในโลกเก่านี้ ดังนั้นจงพาเราออกไปอย่างเร็วเถิด พ่อพูดว่า: ไม่ ลูกๆ! ละครนี้ถูกกำหนดไว้แล้ว ลูกไม่สามารถเปลี่ยนจากเลวทรามต่ำช้าเป็นสูงส่งได้ทันที ลูกต้องพัฒนาศรัทธาในสติปัญญาของลูกและแล้วทำความเพียรพยายาม นี่เป็นความจริงที่การหลุดพ้นในชีวิตได้รับภายในหนึ่งวินาที ทันทีที่ลูกกลายเป็นเด็กนั่นหมายถึงลูกได้รับสิทธิ์ต่อมรดก อย่างไรก็ตามสถานภาพยังคงตามลำดับกันไป และเพื่อที่จะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง ลูกต้องทำความเพียรพยายามและศึกษา ไม่ใช่ว่าสภาพที่อยู่เหนือบ่วงกรรมจะได้มาในทันที สำหรับลูกและแล้วจะต้องจากร่างของลูก นั่นไม่ใช่กฎ ลูกต้องรบราอย่างดีมากกับมายา ลูกรู้ว่าสงครามอาจจะดำเนินไปเป็นเวลา 8 10 หรือแม้กระทั่ง 15 ปี สงครามของลูกเป็นไปกับมายา และพ่อจะอยู่ที่นี่ตราบเท่าที่สงครามของลูกยังคงดำเนินต่อไป ผลลัพธ์ของผู้ที่เอาชนะมายาและมากเท่าที่แต่ละคนจะไปถึงสภาพที่อยู่เหนือบ่วงกรรมของเขาก็จะมีการเปิดเผยในเวลาสุดท้าย พ่อพูดว่า: มากเท่าที่เป็นไปได้ จงจดจำบ้านของลูก ดินแดนแห่งความสงบ นั่นคือดินแดนเหนือเสียง เวลานี้ลูกๆ มีความสุขในสติปัญญาของลูก ลูกเข้าใจว่าละครนี้ถูกสร้างขึ้นมาอย่างไร ลูกเข้าใจสามโลกด้วยเช่นกัน สิ่งนี้ไม่ได้อยู่ในสติปัญญาของใครอื่น บาบาได้ศึกษาคัมภีร์ฯลฯ มามากมายเช่นกัน แต่สิ่งต่างๆ เหล่านี้ไม่ได้อยู่ในสติปัญญาของท่าน ท่านเคยศึกษากีตะฯลฯ แต่ไม่ได้อยู่ในสติปัญญาของท่านว่าเราคือผู้อาศัยในอาณาเขตสูงสุด ดินแดนที่อยู่ไกลโพ้น เป็นเวลานี้ที่เรามาเพื่อจะรู้จักบาบาของเรา ผู้ที่เรียกว่าเป็นพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด อาศัยอยู่ในอาณาเขตสูงสุด ทุกคนจดจำท่าน: โอ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ได้โปรดมา! ไม่มีใครสามารถกลับบ้านได้ นี่เป็นเหมือนกับเขาวงกต ไม่ว่าที่ใดที่ผู้คนไปพวกเขาจะพบกำแพงและไม่สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางของพวกเขาได้ เมื่อพวกเขาเหนื่อย พวกเขาก็ร่ำร้อง: ใครบางคน ช่วยชี้หนทางแก่เราเถิด! ไม่ว่าพวกเขาจะศึกษาพระเวทและคัมภีร์มากเพียงใดก็ตามหรือการจาริกแสวงบุญมากเพียงใดก็ตาม พวกเขายังคงไม่เข้าใจว่าพวกเขากำลังจะไปที่ใด พวกเขาเพียงแต่พูดว่าผู้นั้นผู้นี้ได้หลอมรวมไปกับแสง พ่ออธิบาย: ยังไม่มีใครสามารถกลับบ้านได้ เมื่อเป็นเวลาที่การละเล่นกำลังจะจบ นักแสดงทั้งหมดจะขึ้นมาบนเวที นี่คือกฎ พวกเขาเรียงแถวในเครื่องแต่งกายของพวกเขา พวกเขาได้เปิดเผยหน้าตาของเขาและถอดเครื่องแต่งกายของเขาออกและกลับบ้าน และแล้วพวกเขาก็แสดงซ้ำบทบาทเดียวกันนั้น นี่คือการละเล่นที่ไม่มีขีดจำกัด เวลานี้ลูกกำลังจะกลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ ลูกเข้าใจว่า: ฉัน ดวงวิญญาณ จะละร่างนี้และใช้อีกร่างหนึ่ง ทุกคนกลับมาใช้ชาติเกิด ลูกได้ใช้ 84 ชื่อใน 84 ชาติเกิด การละเล่นนี้กำลังจะจบลงในเวลานี้ ทุกคนได้ไปถึงสภาพของการเสื่อมโทรม สิ่งนั้นจะซ้ำรอยอีกครั้ง ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของโลกจะซ้ำรอยอีกครั้ง ลูกเข้าใจว่าบทบาทของลูกจะจบลงในเวลานี้และลูกจะกลับบ้าน คำสั่งของพ่อมีความสำคัญไม่น้อยเลย พ่อ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์นั่งที่นี่และอธิบาย ลูกๆ พ่อได้แสดงให้ลูกเห็นถึงวิธีการที่ง่ายดายอย่างมาก ไม่ว่ากำลังนั่งหรือเคลื่อนไหวไปมาให้หัวใจของลูกอยู่อย่างรู้ตัวว่าลูกคือนักแสดงและเวลานี้ลูกได้จบสิ้น 84 ชาติเกิดของลูกแล้ว เวลานี้พ่อมาเพื่อทำให้เราสวยงาม เพื่อเปลี่ยนเราจากมนุษย์ให้เป็นเทพ เรากำลังทำให้ผู้ที่ไม่บริสุทธิ์นั้นบริสุทธิ์ เราเปลี่ยนจากผู้ไม่บริสุทธิ์เป็นผู้บริสุทธิ์มานับครั้งไม่ถ้วนมาก่อนและจะเฝ้าแต่ทำเช่นนั้น ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ซ้ำรอย ผู้คนของศาสนาเทพจะมาก่อน เวลานี้กำลังมีการเพาะต้นอ่อน เราแฝงตัว พิธีเฉลิมฉลองฯลฯใดที่เราจะสามารถมีได้? ภายใน เรามีความรู้และมีประสบการณ์ของความสุข ศาสนาเทพของเรา นั่นคือใบของต้นไม้เวลานี้ได้กลับมาเลวทรามต่ำช้า พวกเขาได้กลับมาเลวทรามต่ำช้าในศาสนา(ธรรมะ) และการกระทำ(กรรม) ธรรมะและกรรมของชาวบารัตนั้นเคยสูงส่ง มายาไม่เคยทำให้พวกเขาทำบาปที่นั่น นั่นเป็นโลกของดวงวิญญาณบุญที่บริสุทธิ์ ที่ราวันไม่มีชีวิตอยู่ การกระทำของพวกเขาเป็นกลาง ต่อมาในอาณาจักรของราวัน การกระทำก็เริ่มกลับมาเป็นบาป ที่นั่นไม่สามารถมีการกระทำที่เป็นบาป ไม่มีผู้ใดสามารถเลวทรามต่ำช้า ลูกๆ กลายเป็นนายของโลกด้วยพลังโยคะและด้วยการทำตามศรีมัท ไม่มีผู้ใดสามารถกลายเป็นนายของโลกด้วยพลังวัตถุ ลูกเข้าใจว่าหากพวกเขามารวมกัน พวกเขาสามารถกลายเป็นนายของโลกได้ แต่นั่นไม่ใช่บทบาทในละคร พวกเขาได้แสดงแมว 2 ตัวกำลังต่อสู้กันและลิงได้เอาเนยไประหว่างพวกเขา ลูกเคยได้นิมิตของกฤษณะที่มีเนยอยู่ในปาก เขาได้รับเนยของอาณาจักรของโลก การรบราเป็นไประหว่างยาดาวาสและฆราวาส ลูกเห็นสิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นในเวลานี้ หากพวกเขาอ่านในหนังสือพิมพ์ว่ามีความรุนแรงอย่างมากต่อใครบางคน ผู้อื่นก็จะไปและฆ่าใครบางคนในทันที ในตอนเริ่มมีศาสนาเดียวเท่านั้นในบารัต อาณาจักรของศาสนาอื่นๆ ทั้งหมดเกิดขึ้นได้อย่างไร? ชาวคริสเตียนเคยมีพลังและเหตุนั้นเองพวกเขาจึงได้ปกครอง ในความเป็นจริงเวลานี้ราวันครอบครองทั้งโลก นี่คือประเด็นที่แฝงตัว สิ่งต่างๆ เหล่านี้ไม่ได้มีการบันทึกไว้ในคัมภีร์ พ่ออธิบายว่า: กิเลสเหล่านี้คือศัตรูของลูกถึงครึ่งหนึ่งของวงจร ลูกจึงได้รับความทุกข์จากสิ่งเหล่านั้นตั้งแต่ตอนเริ่ม ตอนกลางและตอนจบ ด้วยเหตุนี้ซันยาสซีจึงพูดว่าความสุขเป็นเหมือนมูลกา อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่รู้ว่ามีความสุขที่สม่ำเสมอในสวรรค์ ชาวบารัตรู้สิ่งนี้ เหตุนี้เองเมื่อใครบางคนตายพวกเขาจึงพูดว่าเขาได้ไปสู่สวรรค์แล้ว มีคำยกย่องสวรรค์อย่างมากมาย และดังนั้นอย่างแน่นอนนี่ต้องเป็นการละเล่น อย่างไรก็ตามหากลูกบอกใครบางคนว่าเขาเป็นชาวนรก นั่นจะทำให้เขาไม่พอใจ เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์อย่างมาก! พวกเขาพูดด้วยปากว่าใครบางคนได้กลายเป็นชาวสวรรค์ ซึ่งหมายถึงเขาต้องไปจากนรก อย่างไรก็ตามเหตุใดลูกจึงปลุกเรียกพวกเขาและป้อนสิ่งต่างๆของนรกให้พวกเขาเล่า? เพราะหากพวกเขาอยู่ในสวรรค์พวกเขาจะมีสิ่งของครอบครองทั้งหมดที่พวกเขาต้องการ! สิ่งนี้หมายถึงลูกไม่ได้มีศรัทธา ลูกๆ บางคนได้เคยเห็นว่ามีอะไรในสวรรค์ จงมองดูสิ่งต่างๆ ที่ผู้คนทำในนรก! ลูกชายจะไม่ลังเลที่จะฆ่าพ่อของเขา หากภรรยาตกหลุมรักกับใครคนอื่น เธอก็จะไม่ลังเลที่จะฆ่าสามีของเธอ ในอีกด้านหนึ่งมีเพลงที่พวกเขาร้องเกี่ยวกับบารัตว่า เกิดอะไรขึ้นกับผู้คนของทุกวันนี้ และแล้วในอีกด้านหนึ่งพวกเขาก็ร้องเพลงว่า บารัตของเราดีที่สุดเหมือนทองคำ บารัตเคยดีที่สุดแต่ไม่ได้เป็นเช่นนั้นในเวลานี้ บารัตเวลานี้ยากจนข้นแค้น ไม่มีความปลอดภัย เราเคยเป็นของชุมชนปีศาจและเวลานี้บาบากำลังดลใจให้เราสร้างความเพียรพยายามที่จะเป็นของชุมชนพระเจ้า นี่ไม่ใช่สิ่งใหม่ ในยุคการบรรจบพบกันของทุกวงจร เราประกาศสิทธิ์ในมรดกของเราอีกครั้ง พ่อมาเพื่อที่จะให้มรดกแก่ลูก แต่มายาสาปแช่งลูก เธอเต็มไปด้วยพลังอย่างมาก! พ่อพูดว่า: มายา เธอเต็มไปด้วยพลังอย่างมาก! เธอทำให้คนดีๆตกต่ำลงมา ในกองทัพ พวกเขาไม่หวาดกลัวความตายหรือการฆ่า ถึงแม้ว่าพวกเขาอาจจะบาดเจ็บ พวกเขาจะกลับไปสู่สนามรบ นั้นเป็นธุรกิจอย่างมืออาชีพของพวกเขา พวกเขาแม้กระทั่งได้รับรางวัล ลูกได้รับพลังจากชีพบาบาและเอาชนะมายา พ่อยังเป็นนักกฎหมายด้วยเช่นกันเพราะท่านปลดปล่อยลูกจากมายา ลูกคือกองทัพชีพชัคตี ผู้เป็นแม่ได้ถูกวางไว้เบื้องหน้า ขอคารวะต่อผู้เป็นแม่ ใครพูดเช่นนี้? พ่อได้พูดเช่นนี้เพราะลูกอุทิศตนต่อท่าน บาบามีความสุขเมื่อใครบางคนมั่นคงอย่างมากและไม่สั่นคลอน ได้มีตัวอย่างขององคต: ราวันไม่สามารถทำให้เขาสั่นคลอนได้ สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับช่วงเวลาสุดท้ายนี้ และลูกจะไปถึงสภาพนั้นในเวลาสุดท้าย ในเวลานั้นลูกจะได้รับประสบการณ์ของความสุขมากมาย จนกว่าการทำลายล้างจะเกิดขึ้น จนกว่าโลกจะกลับมาบริสุทธิ์ ไม่เช่นนั้นเหล่าเทพจะไม่สามารถมาที่นี่ได้ แน่นอนที่กองฟางจะถูกจุดให้ลุกเป็นไฟ เวลานี้ดวงวิญญาณทั้งหมดต้องสะสางบัญชีกรรมและกลับไปสู่บ้านที่แสนหวานเหมือนฝูงยุง ยุงนับล้านๆ ได้ตาย เหตุนี้เองจึงมีคำกล่าวว่าราวันไป เมื่อรามไป ทุกคนต้องกลับบ้านและเมื่อนั้นลูกจะได้ไปสู่โลกใหม่ จะมีผู้คนน้อยนิดอย่างมากในเวลานั้น ประเด็นเหล่านี้ได้รับการทำความเข้าใจและลูกต้องมีศรัทธาในประเด็นเหล่านั้น เพียงบาบาเท่านั้นที่สามารถให้ความรู้นี้แก่ลูก อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1 ขณะที่กำลังนั่งหรือเคลื่อนไหวไปมา จงคิดว่าตนเองเป็นนักแสดง จดจำในหัวใจของลูกว่าเวลานี้ลูกได้เสร็จสิ้น 84 ชาติเกิดของลูกแล้วและต้องกลับบ้าน จงมีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ

2. จงมีศรัทธาในสติปัญญาและทำความเพียรพยายามที่จะเปลี่ยนจากหนามให้กลายเป็นดอกไม้ จงเป็นผู้ที่มีชัยชนะในการสู้รบของลูกกับมายา และกลับมาอยู่เหนือบ่วงกรรม จดจำบ้านของลูกให้มากเท่าที่จะเป็นไปได้

พร:
ขอให้ลูกมีความรักและละวางเหมือนพ่อและทำให้ทุกงานเบาด้วยสภาพของความเบาสบายของลูก

การมีประสบการณ์กับพลังอันละเอียดอ่อนทั้งสามของจิตใจ สติปัญญาและสันสการ์ที่เบาสบายของลูกคือการละวางและมีความรักเหมือนพ่อ เป็นไปตามเวลาที่บรรยากาศภายนอกที่ตาโมประธาน และทัศนคติของดวงวิญญาณมนุษย์จะหนักหน่วง มากเท่าที่บรรยากาศภายนอกนั้นหนักหน่วง ความคิด การกระทำ และความสัมพันธ์ของลูกจะเฝ้าแต่เบาสบายมากตามนั้น และเนื่องจากความเบาสบายนี้ งานทั้งหมดของลูกจะเฝ้าแต่เบาสบาย ลูกจะไม่ได้รับอิทธิพลจากธุรกิจใดๆ นี่คือสภาพของการอยู่อย่างทัดเทียมกับพ่อ

คติพจน์:
รักษาความซาบซึ้งทางจิต "Wah re me!"(ความอัศจรรย์ของตัวฉันเอง!) และจิตใจและร่างกายของลูกจะเฝ้าแต่ร่ายรำอย่างเป็นธรรมชาติ